Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00280 005112 12581315 na godz. na dobę w sumie
Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 5 - ebook/pdf
Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 5 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1110
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9795-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jesteś aplikantem lub ukończyłeś aplikację i przygotowujesz się do końcowego egzaminu prawniczego?

Oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2018 r.

Zestaw orzeczeń ze specjalnie wybranymi, najbardziej przydatnymi w praktyce zawodowej tezami obejmuje:

Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AplikAcje prAwnicze OrzecznictwO Kodeks cywilny 5. wydanie e i r a k c t a j w t K o r z y s k o l o k w i ó w i e g z a m i n u ! C.H.Beck Kodeks cywilny W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: J. Rychlik KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 5 KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, wyd. 5 KODEKS KARNY, wyd. 2 KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, wyd. 2 J. Witas KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 5 Z. Kapiński APELACJE KARNE. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE, AKTA I KAZUSY, wyd. 5 S. Jaworski APELACJE CYWILNE I KARNE. 69 WZORÓW PISM Z OMÓWIENIAMI, wyd. 6 www.ksiegarnia.beck.pl Kodeks cywilny 5. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2017 Kodeks cywilny 5. wydanie Stan prawny: lipiec 2017 r. Wybór orzeczeń i opracowanie merytoryczne: Marek Antas Wydawca: Joanna Ablewicz Aktualizacja: Grzegorz Dąbrowski Redakcja: Mateusz Kurman Korekta: Jolanta Straszewska Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Krzysztof Ciężkowski Druk i oprawa: www.booksfactory.pl ISBN 978-83-255-9794-8 ISBN e-book 978-83-255-9795-5 Spis treści Wstęp …………………………………………………………………………………………… XXI Wykaz skrótów ………………………………………………………………………………… XXIII Kodeks cywilny z 23.4.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) (wyciąg) …………… 1 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji] ……………………………………………………………… 3 Artykuł 3. [Nieretroakcja] ………………………………………………………………… 5 Artykuł 5. [Nadużycie prawa] ……………………………………………………………… Artykuł 6. [Ciężar dowodu] ………………………………………………………………… 11 15 Artykuł 7. [Domniemanie dobrej wiary] …………………………………………………… 17 Artykuł 8. [Początek] ……………………………………………………………………… 17 Artykuł 10. [Uzyskanie pełnoletności] …………………………………………………… Artykuł 11. [Pełna zdolność] ……………………………………………………………… 18 18 Artykuł 12. [Brak zdolności] ……………………………………………………………… 19 Artykuł 13. [Ubezwłasnowolnienie całkowite] …………………………………………… 21 Artykuł 14. [Skutki braku zdolności] ……………………………………………………… Artykuł 15. [Ograniczona zdolność] ……………………………………………………… 21 21 Artykuł 16. [Ubezwłasnowolnienie częściowe] …………………………………………… 23 Artykuł 17. [Zgoda przedstawiciela ustawowego] ………………………………………… 23 Artykuł 18. [Potwierdzenie umowy] ……………………………………………………… Artykuł 19. [Czynność jednostronna] ……………………………………………………… 24 24 Artykuł 20. [Umowy w drobnych sprawach] ……………………………………………… 25 Artykuł 221. [Pojęcie konsumenta] ………………………………………………………… 26 Artykuł 23. [Ochrona dóbr osobistych] …………………………………………………… Artykuł 24. [Środki ochrony] ……………………………………………………………… 40 45 Artykuł 25. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 46 Artykuł 26. [Dziecko] ……………………………………………………………………… 47 Artykuł 27. [Pupil] ………………………………………………………………………… Artykuł 28. [Jeden domicyl] ……………………………………………………………… 48 48 Artykuł 29. [Przesłanki] …………………………………………………………………… 48 Artykuł 30. [Zdarzenia szczególne] ………………………………………………………… 49 Artykuł 31. [Domniemanie śmierci] ……………………………………………………… Artykuł 32. [Równoczesność śmierci] ……………………………………………………… 49 50 Artykuł 33. [Osobowość prawna] ………………………………………………………… 51 Artykuł 331. [Odpowiedzialność subsydiarna za zobowiązania jednostki] ……………… Artykuł 34. [Skarb Państwa] ……………………………………………………………… 55 V Spis treści 57 Artykuł 35. [Organizacja osób prawnych] ………………………………………………… 58 Artykuł 37. [Uzyskanie osobowości prawnej] …………………………………………… 59 Artykuł 38. [Funkcje organów] …………………………………………………………… 64 Artykuł 39. [Skutki braku umocowania] …………………………………………………… 66 Artykuł 40. [Odpowiedzialność Skarbu Państwa] ………………………………………… 68 Artykuł 41. [Siedziba osoby prawnej] ……………………………………………………… 68 Artykuł 42. [Brak organów] ………………………………………………………………… 72 Artykuł 43. [Ochrona dóbr osobistych] …………………………………………………… Artykuł 431. [Pojęcie przedsiębiorcy] ……………………………………………………… 76 78 Artykuł 432. [Działanie pod firmą] ………………………………………………………… 79 Artykuł 433. [Wyłączność firmy] …………………………………………………………… 80 Artykuł 434. [Firma osoby fizycznej] ……………………………………………………… 81 Artykuł 435. [Firma osoby prawnej] ……………………………………………………… 82 Artykuł 438. [Firma po utracie wspólnika] ………………………………………………… 83 Artykuł 4310. [Bezprawne naruszenie prawa do firmy] …………………………………… 86 Artykuł 44. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 87 Artykuł 441. [Podmioty mienia państwowego] …………………………………………… 87 Artykuł 45. [Rzecz] ………………………………………………………………………… 90 Artykuł 46. [Nieruchomość] ……………………………………………………………… 93 Artykuł 461. [Nieruchomość rolna] ………………………………………………………… 95 Artykuł 47. [Część składowa] ……………………………………………………………… Artykuł 48. [Część składowa gruntu] ……………………………………………………… 101 Artykuł 49. [Urządzenia niebędące częściami składowymi nieruchomości] …………… 104 Artykuł 50. [Prawa jako części składowe] ………………………………………………… 108 Artykuł 51. [Przynależność] ………………………………………………………………… 109 Artykuł 53. [Pożytki rzeczy] ………………………………………………………………… 110 Artykuł 54. [Pożytki prawa] ………………………………………………………………… 111 Artykuł 55. [Pożytki należne] ……………………………………………………………… 112 Artykuł 551. [Pojęcie przedsiębiorstwa] …………………………………………………… 113 Artykuł 552. [Czynność dotycząca przedsiębiorstwa] …………………………………… 118 Artykuł 553. [Gospodarstwo rolne] ………………………………………………………… 120 Artykuł 554. [Odpowiedzialność nabywcy za zobowiązania] …………………………… 122 Artykuł 56. [Skutki czynności prawnej] …………………………………………………… 123 Artykuł 57. [Rozporządzanie prawem] …………………………………………………… 125 Artykuł 58. [Bezprawność czynności] ……………………………………………………… 126 Artykuł 59. [Bezskuteczność względna umowy] ………………………………………… 136 Artykuł 60. [Oświadczenie woli] …………………………………………………………… 139 Artykuł 61. [Chwila złożenia] ……………………………………………………………… 144 Artykuł 62. [Śmierć składającego] ………………………………………………………… 148 Artykuł 63. [Zgoda osoby trzeciej] ………………………………………………………… 148 Artykuł 64. [Orzeczenie zastępujące] ……………………………………………………… 149 Artykuł 65. [Wykładnia] …………………………………………………………………… 152 Artykuł 651. [Odesłanie] …………………………………………………………………… 162 Artykuł 66. [Oferta; związanie] …………………………………………………………… 162 Artykuł 67. [Opóźnienie odpowiedzi] ……………………………………………………… 164 VI Spis treści Artykuł 68. [Zastrzeżenia] ………………………………………………………………… 164 Artykuł 682. [Przyjęcie oferty] ……………………………………………………………… 164 Artykuł 69. [Milczące przyjęcie] …………………………………………………………… 165 Artykuł 70. [Chwila i miejsce zawarcia umowy] …………………………………………… 166 Artykuł 701. [Przetarg] ……………………………………………………………………… 166 Artykuł 702. [Oferta w toku aukcji] ………………………………………………………… 168 Artykuł 704. [Wadium] ……………………………………………………………………… 169 Artykuł 705. [Przyczyny unieważnienia umowy] ………………………………………… 170 Artykuł 71. [Zaproszenie do zawarcia umowy] …………………………………………… 171 Artykuł 72. [Umowa po negocjacjach] …………………………………………………… 172 Artykuł 73. [Pod rygorem nieważności; dla określonych skutków] ……………………… 175 Artykuł 74. [Dla celów dowodowych] …………………………………………………… 178 Artykuł 751. [Co do przedsiębiorstwa] …………………………………………………… 181 Artykuł 76. [Zastrzeżona w umowie] ……………………………………………………… 182 Artykuł 77. [Zmiany umowy pisemnej] …………………………………………………… 183 Artykuł 771. [Związanie pismem potwierdzającym] ……………………………………… 185 Artykuł 772. [Zachowanie formy] ………………………………………………………… 185 Artykuł 773. [Definicja dokumentu] ……………………………………………………… 185 Artykuł 78. [Forma pisemna] ……………………………………………………………… 186 Artykuł 781. [Forma elektroniczna] ………………………………………………………… 188 Artykuł 79. [Niemożność pisania] ………………………………………………………… 188 Artykuł 81. [Data pewna] ………………………………………………………………… 189 Artykuł 82. [Brak świadomości lub swobody] …………………………………………… 190 Artykuł 83. [Pozorność] …………………………………………………………………… 192 Artykuł 84. [Błąd] …………………………………………………………………………… 196 Artykuł 86. [Podstęp] ……………………………………………………………………… 203 Artykuł 87. [Groźba] ……………………………………………………………………… 205 Artykuł 88. [Uchylenie skutków oświadczenia] …………………………………………… 207 Artykuł 89. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 210 Artykuł 90. [Skuteczność czynności] ……………………………………………………… 213 Artykuł 91. [Czynności osoby uprawnionej warunkowo] ………………………………… 213 Artykuł 93. [Fikcje skuteczności] …………………………………………………………… 213 Artykuł 94. [Warunek bezprawny] ………………………………………………………… 214 Artykuł 95. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 216 Artykuł 96. [Podstawa umocowania] ……………………………………………………… 220 Artykuł 97. [Domniemanie] ………………………………………………………………… 220 Artykuł 98. [Rodzaje pełnomocnictwa] …………………………………………………… 222 Artykuł 99. [Forma] ………………………………………………………………………… 224 Artykuł 101. [Odwołanie; śmierć] ………………………………………………………… 226 Artykuł 103. [Umowy rzekomego pełnomocnika] ………………………………………… 228 Artykuł 104. [Czynność jednostronna rzekomego pełnomocnika] ……………………… 233 Artykuł 105. [Pierwotnie umocowany] …………………………………………………… 234 Artykuł 106. [Substytucja] ………………………………………………………………… 235 Artykuł 107. [Jednakowo umocowani] …………………………………………………… 236 Artykuł 108. [Pełnomocnik jako druga strona] …………………………………………… 237 VII Spis treści Artykuł 1091. [Pojęcie prokury] …………………………………………………………… 238 Artykuł 1094. [Prokura łączna] ……………………………………………………………… 240 Artykuł 1097. [Odwołanie; wygaśnięcie prokury] ………………………………………… 240 Artykuł 1098. [Obowiązek zgłoszenia do rejestru] ………………………………………… 241 Artykuł 110. [Zastrzeżenie terminu] ……………………………………………………… 241 Artykuł 111. [Termin w dniach] …………………………………………………………… 242 Artykuł 112. [Terminy dłuższe] …………………………………………………………… 242 Artykuł 114. [Obliczanie miesiąca, roku] ………………………………………………… 243 Artykuł 115. [Dni wolne] …………………………………………………………………… 244 Artykuł 117. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 244 Artykuł 118. [Terminy] ……………………………………………………………………… 251 Artykuł 119. [Zakaz zmian] ………………………………………………………………… 258 Artykuł 120. [Początek] …………………………………………………………………… 259 Artykuł 121. [Zawieszenie] ………………………………………………………………… 263 Artykuł 122. [Wstrzymanie zakończenia] ………………………………………………… 265 Artykuł 123. [Przerwanie] ………………………………………………………………… 266 Artykuł 124. [Bieg po przerwie] …………………………………………………………… 274 Artykuł 125. [Terminy po orzeczeniu] ……………………………………………………… 274 Artykuł 140. [Treść własności] ……………………………………………………………… 276 Artykuł 142. [Użycie bez zgody właściciela] ……………………………………………… 281 Artykuł 143. [Własność gruntu] …………………………………………………………… 281 Artykuł 144. [Immisje] ……………………………………………………………………… 283 Artykuł 145. [Służebność drogi koniecznej] ……………………………………………… 287 Artykuł 146. [Droga na rzecz posiadacza] ………………………………………………… 294 Artykuł 147. [Roboty ziemne] ……………………………………………………………… 294 Artykuł 149. [Usunięcie gałęzi, owoców] ………………………………………………… 295 Artykuł 150. [Usunięcie korzeni] …………………………………………………………… 295 Artykuł 151. [Granice przy budowie] ……………………………………………………… 296 Artykuł 152. [Rozgraniczenie] ……………………………………………………………… 297 Artykuł 153. [Ustalenie granic] …………………………………………………………… 298 Artykuł 154. [Urządzenia na granicy] ……………………………………………………… 301 Artykuł 155. [Umowy zobowiązująco-rozporządzające] ………………………………… 301 Artykuł 156. [Kauzalność] ………………………………………………………………… 305 Artykuł 157. [Warunek; termin] …………………………………………………………… 307 Artykuł 158. [Forma] ……………………………………………………………………… 309 Artykuł 166. [Pierwokup współwłaścicieli] ………………………………………………… 312 Artykuł 169. [Nabycie od nieuprawnionego] ……………………………………………… 313 Artykuł 170. [Nabycie rzeczy obciążonej] ………………………………………………… 315 Artykuł 172. [Nieruchomość] ……………………………………………………………… 316 Artykuł 173. [Ochrona małoletniego] ……………………………………………………… 330 Artykuł 174. [Ruchomość] ………………………………………………………………… 330 Artykuł 175. [Odesłanie] …………………………………………………………………… 331 Artykuł 176. [Posiadanie poprzednika] …………………………………………………… 337 Artykuł 180. [Porzucenie] ………………………………………………………………… 341 Artykuł 181. [Zawłaszczenie] ……………………………………………………………… 341 VIII Spis treści Artykuł 187. [Nabycie własności] ………………………………………………………… 342 Artykuł 191. [Połączenie z nieruchomością] ……………………………………………… 342 Artykuł 195. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 344 Artykuł 196. [Rodzaje] ……………………………………………………………………… 346 Artykuł 197. [Udziały] ……………………………………………………………………… 347 Artykuł 198. [Rozporządzanie udziałem] ………………………………………………… 347 Artykuł 199. [Przekroczenie zwykłego zarządu] ………………………………………… 348 Artykuł 200. [Współdziałanie] ……………………………………………………………… 353 Artykuł 201. [Zarząd zwykły] ……………………………………………………………… 354 Artykuł 203. [Wyznaczenie zarządcy] ……………………………………………………… 355 Artykuł 206. [Współposiadanie] …………………………………………………………… 356 Artykuł 207. [Przychody i wydatki] ………………………………………………………… 360 Artykuł 208. [Rachunek z zarządu] ………………………………………………………… 362 Artykuł 209. [Czynności zachowawcze] …………………………………………………… 362 Artykuł 210. [Zniesienie współwłasności] ………………………………………………… 365 Artykuł 211. [Podział] ……………………………………………………………………… 369 Artykuł 212. [Sądowe zniesienie] ………………………………………………………… 374 Artykuł 213. [Gospodarstwo rolne] ……………………………………………………… 379 Artykuł 214. [Rozwinięcie] ………………………………………………………………… 380 Artykuł 216. [Spłaty] ……………………………………………………………………… 381 Artykuł 217. [Wyrównanie] ………………………………………………………………… 382 Artykuł 218. [Dalsze zamieszkiwanie] ……………………………………………………… 382 Artykuł 221. [Nabywca udziału] …………………………………………………………… 383 Artykuł 222. [Ochrona windykacyjna i negatoryjna] ……………………………………… 383 Artykuł 223. [Wyłączenie przedawnienia] ………………………………………………… 389 Artykuł 224. [Roszczenia uzupełniające] ………………………………………………… 389 Artykuł 225. [Rozwinięcie] ………………………………………………………………… 400 Artykuł 226. [Nakłady] ……………………………………………………………………… 404 Artykuł 227. [Przedmioty połączone] ……………………………………………………… 408 Artykuł 228. [Roszczenia uzupełniające] ………………………………………………… 409 Artykuł 229. [Przedawnienie] ……………………………………………………………… 409 Artykuł 230. [Roszczenia uzupełniające; odesłanie] ……………………………………… 413 Artykuł 231. [Budynek na cudzym gruncie] ……………………………………………… 415 Artykuł 232. [Przedmiot i podmioty] ……………………………………………………… 423 Artykuł 233. [Treść] ………………………………………………………………………… 425 Artykuł 234. [Ustanowienie] ……………………………………………………………… 428 Artykuł 235. [Własność budynków i urządzeń] …………………………………………… 429 Artykuł 236. [Okres] ………………………………………………………………………… 432 Artykuł 237. [Przeniesienie] ……………………………………………………………… 432 Artykuł 238. [Opłata] ……………………………………………………………………… 433 Artykuł 239. [Treść umowy] ……………………………………………………………… 435 Artykuł 240. [Rozwiązanie] ………………………………………………………………… 435 Artykuł 241. [Wygaśnięcie obciążeń] ……………………………………………………… 438 Artykuł 244. [Katalog] ……………………………………………………………………… 439 Artykuł 245. [Ustanowienie] ……………………………………………………………… 440 IX Spis treści Artykuł 2451. [Przeniesienie] ……………………………………………………………… 441 Artykuł 246. [Zrzeczenie się] ……………………………………………………………… 441 Artykuł 247. [Przejście na właściciela] …………………………………………………… 443 Artykuł 248. [Zmiana treści] ……………………………………………………………… 443 Artykuł 251. [Ochrona] …………………………………………………………………… 445 Artykuł 252. [Przedmiot i treść] …………………………………………………………… 446 Artykuł 253. [Ograniczenie zakresu] ……………………………………………………… 446 Artykuł 254. [Niezbywalność] ……………………………………………………………… 446 Artykuł 256. [Sposób wykonywania] ……………………………………………………… 447 Artykuł 258. [Ciężary] ……………………………………………………………………… 447 Artykuł 260. [Nakłady użytkownika] ……………………………………………………… 448 Artykuł 263. [Przedawnienie] ……………………………………………………………… 448 Artykuł 265. [Użytkowanie praw] ………………………………………………………… 449 Artykuł 285. [Treść; cel] …………………………………………………………………… 449 Artykuł 287. [Zakres i wykonywanie] ……………………………………………………… 452 Artykuł 288. [Rozwinięcie] ………………………………………………………………… 453 Artykuł 290. [Podział nieruchomości] ……………………………………………………… 453 Artykuł 291. [Zmiana wykonywania] ……………………………………………………… 454 Artykuł 292. [Zasiedzenie] ………………………………………………………………… 455 Artykuł 293. [Niewykonywanie] …………………………………………………………… 462 Artykuł 294. [Zniesienie za wynagrodzeniem] …………………………………………… 462 Artykuł 295. [Zniesienie bez wynagrodzenia] …………………………………………… 465 Artykuł 296. [Treść] ………………………………………………………………………… 466 Artykuł 297. [Odesłanie] …………………………………………………………………… 467 Artykuł 301. [Służebność mieszkania] …………………………………………………… 467 Artykuł 302. [Rozwinięcie] ………………………………………………………………… 468 Artykuł 3051. [Treść prawa] ………………………………………………………………… 468 Artykuł 3052. [Umowa o ustanowienie służebności przesyłu] …………………………… 470 Artykuł 3053. [Przejście prawa; wygaśnięcie] ……………………………………………… 473 Artykuł 3054. [Odesłanie] ………………………………………………………………… 473 Artykuł 306. [Przedmiot i treść] …………………………………………………………… 474 Artykuł 308. [Zastaw rejestrowy] ………………………………………………………… 475 Artykuł 312. [Tryb zaspokojenia] ………………………………………………………… 476 Artykuł 327. [Zakres] ……………………………………………………………………… 476 Artykuł 336. [Posiadanie samoistne i zależne] …………………………………………… 476 Artykuł 337. [Równoczesność] …………………………………………………………… 485 Artykuł 338. [Dzierżenie] …………………………………………………………………… 486 Artykuł 339. [Domniemanie posiadania samoistnego] …………………………………… 486 Artykuł 341. [Domniemanie zgodności posiadania ze stanem prawnym] ……………… 488 Artykuł 342. [Zakaz naruszania] …………………………………………………………… 488 Artykuł 343. [Obrona konieczna; samopomoc] …………………………………………… 489 Artykuł 344. [Roszczenia o ochronę] ……………………………………………………… 490 Artykuł 345. [Skutek przywrócenia] ……………………………………………………… 494 Artykuł 346. [Ochrona między współposiadaczami] ……………………………………… 495 Artykuł 347. [Wstrzymanie budowy] ……………………………………………………… 495 X Spis treści Artykuł 348. [Przeniesienie przez wydanie] ……………………………………………… 496 Artykuł 349. [Z zachowaniem władztwa] ………………………………………………… 498 Artykuł 350. [Przez umowę i zawiadomienie] …………………………………………… 498 Artykuł 351. [Przez umowę] ……………………………………………………………… 499 Artykuł 352. [Posiadanie służebności] …………………………………………………… 499 Artykuł 353. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 502 Artykuł 3531. [Granice swobody umów] …………………………………………………… 503 Artykuł 354. [Sposób wykonania] ………………………………………………………… 513 Artykuł 355. [Należyta staranność] ………………………………………………………… 515 Artykuł 356. [Wykonawca] ………………………………………………………………… 520 Artykuł 357. [Jakość rzeczy] ……………………………………………………………… 522 Artykuł 3571. [Nadzwyczajna zmiana stosunków] ………………………………………… 522 Artykuł 358. [Zasada walutowości] ………………………………………………………… 527 Artykuł 3581. [Nominalizm; waloryzacja] ………………………………………………… 528 Artykuł 359. [Odsetki] ……………………………………………………………………… 534 Artykuł 360. [Termin płatności] …………………………………………………………… 536 Artykuł 361. [Związek przyczynowy; szkoda] ……………………………………………… 537 Artykuł 362. [Przyczynienie się] …………………………………………………………… 546 Artykuł 363. [Naprawienie szkody] ………………………………………………………… 551 Artykuł 364. [Sposób zabezpieczenia] …………………………………………………… 556 Artykuł 365. [Zobowiązanie przemienne] ………………………………………………… 557 Artykuł 3651. [Wypowiedzenie zobowiązań ciągłych] …………………………………… 558 Artykuł 366. [Solidarność dłużników] ……………………………………………………… 559 Artykuł 367. [Solidarność wierzycieli] ……………………………………………………… 561 Artykuł 369. [Podstawa solidarności] ……………………………………………………… 562 Artykuł 370. [Wspólne mienie] …………………………………………………………… 562 Artykuł 371. [Ochrona współdłużników] ………………………………………………… 563 Artykuł 372. [Bieg terminu przedawnienia wobec dłużników solidarnych] ……………… 564 Artykuł 373. [Zwolnienie dłużnika] ………………………………………………………… 564 Artykuł 374. [Odnowienie; zwłoka wierzyciela] …………………………………………… 565 Artykuł 375. [Zarzuty] ……………………………………………………………………… 565 Artykuł 376. [Regres między współdłużnikami] …………………………………………… 566 Artykuł 379. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 568 Artykuł 384. [Związanie wzorcem; konsument] …………………………………………… 569 Artykuł 3841. [Zobowiązanie ciągłe] ……………………………………………………… 573 Artykuł 385. [Sprzeczność z umową; wykładnia] ………………………………………… 574 Artykuł 3851. [Niedozwolone klauzule] …………………………………………………… 575 Artykuł 3853. [Katalog] …………………………………………………………………… 580 Artykuł 387. [Niemożliwość świadczenia pierwotna] …………………………………… 582 Artykuł 388. [Wyzysk] ……………………………………………………………………… 584 Artykuł 389. [Umowa przedwstępna] ……………………………………………………… 586 Artykuł 390. [Skutki] ……………………………………………………………………… 589 Artykuł 391. [Umowa o świadczenie przez osobę trzecią] ……………………………… 595 Artykuł 392. [Umowa o zwolnienie dłużnika] …………………………………………… 596 Artykuł 393. [Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej] …………………………… 597 XI Spis treści Artykuł 394. [Zadatek] ……………………………………………………………………… 600 Artykuł 395. [Umowne prawo odstąpienia] ……………………………………………… 603 Artykuł 396. [Odstępne] …………………………………………………………………… 607 Artykuł 405. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 607 Artykuł 406. [Surogaty] …………………………………………………………………… 613 Artykuł 407. [Bezpłatne rozporządzenie korzyścią] ……………………………………… 614 Artykuł 408. [Rozliczenie nakładów] ……………………………………………………… 615 Artykuł 409. [Wygaśnięcie obowiązku zwrotu] …………………………………………… 616 Artykuł 410. [Nienależne świadczenie] …………………………………………………… 619 Artykuł 411. [Wyłączenie zwrotu] ………………………………………………………… 626 Artykuł 412. [Przepadek świadczenia] …………………………………………………… 628 Artykuł 413. [Gra i zakład] ………………………………………………………………… 630 Artykuł 414. [Zbieg roszczeń] ……………………………………………………………… 630 Artykuł 415. [Wina] ………………………………………………………………………… 631 Artykuł 416. [Wina organu] ………………………………………………………………… 641 Artykuł 417. [Odpowiedzialność Skarbu Państwa] ……………………………………… 643 Artykuł 4171. [Szkoda wynikająca z aktu normatywnego, orzeczenia lub decyzji] ……… 650 Artykuł 4172. [Względy słuszności] ………………………………………………………… 656 Artykuł 421. [Wyłączenie stosowania] …………………………………………………… 657 Artykuł 422. [Nakłanianie; pomocnictwo; skorzystanie] ………………………………… 658 Artykuł 423. [Obrona konieczna] ………………………………………………………… 660 Artykuł 424. [Stan wyższej konieczności] ………………………………………………… 660 Artykuł 425. [Niepoczytalność] …………………………………………………………… 661 Artykuł 426. [Wiek] ………………………………………………………………………… 661 Artykuł 427. [Wina w nadzorze] …………………………………………………………… 662 Artykuł 428. [Brak zobowiązanych] ……………………………………………………… 663 Artykuł 429. [Wina w wyborze] …………………………………………………………… 664 Artykuł 430. [Zwierzchnik] ………………………………………………………………… 666 Artykuł 431. [Zwierzęta] …………………………………………………………………… 671 Artykuł 433. [Zajmujący pomieszczenie] ………………………………………………… 672 Artykuł 434. [Posiadacz budowli] ………………………………………………………… 673 Artykuł 435. [Prowadzący przedsiębiorstwo] ……………………………………………… 674 Artykuł 436. [Posiadacz pojazdu] ………………………………………………………… 679 Artykuł 437. [Ograniczenie swobody kontraktowej] ……………………………………… 684 Artykuł 438. [Wyrównanie szkody majątkowej poniesionej dobrowolnie] ……………… 684 Artykuł 439. [Zapobieganie szkodzie] …………………………………………………… 685 Artykuł 440. [Miarkowanie odszkodowania] ……………………………………………… 685 Artykuł 441. [Odpowiedzialność solidarna] ……………………………………………… 687 Artykuł 4421. [Przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody] ………………………… 690 Artykuł 443. [Zbieg roszczeń] ……………………………………………………………… 695 Artykuł 444. [Szkoda na osobie] …………………………………………………………… 696 Artykuł 445. [Zadośćuczynienie pieniężne] ……………………………………………… 704 Artykuł 446. [Śmierć poszkodowanego] ………………………………………………… 710 Artykuł 4461. [Szkody prenatalne] ………………………………………………………… 719 Artykuł 447. [Kapitalizacja renty] ………………………………………………………… 719 XII Spis treści Artykuł 448. [Naruszenie dobra osobistego] ……………………………………………… 720 Artykuł 449. [Niezbywalność roszczeń] …………………………………………………… 726 Artykuł 4491. [Ryzyko producenta] ………………………………………………………… 726 Artykuł 4495. [Podmioty odpowiedzialne] ………………………………………………… 727 Artykuł 451. [Zaliczenie zapłaty] …………………………………………………………… 727 Artykuł 452. [Świadczenie do rąk nieuprawnionego] …………………………………… 730 Artykuł 453. [Świadczenie zamiast wykonania] …………………………………………… 731 Artykuł 454. [Miejsce spełnienia] ………………………………………………………… 732 Artykuł 455. [Termin] ……………………………………………………………………… 733 Artykuł 457. [Termin na korzyść dłużnika] ………………………………………………… 738 Artykuł 458. [Wymagalność natychmiastowa] …………………………………………… 739 Artykuł 461. [Prawo zatrzymania] ………………………………………………………… 739 Artykuł 462. [Pokwitowanie] ……………………………………………………………… 741 Artykuł 463. [Odmowa] …………………………………………………………………… 742 Artykuł 467. [Złożenie do depozytu sądowego] ………………………………………… 742 Artykuł 470. [Skutki] ……………………………………………………………………… 743 Artykuł 471. [Odpowiedzialność odszkodowawcza dłużnika] …………………………… 744 Artykuł 472. [Niezachowanie należytej staranności] ……………………………………… 747 Artykuł 473. [Umowa o odpowiedzialność] ……………………………………………… 749 Artykuł 474. [Odpowiedzialność za inne osoby] ………………………………………… 750 Artykuł 475. [Niemożliwość świadczenia następcza] …………………………………… 752 Artykuł 476. [Opóźnienie dłużnika; zwłoka] ……………………………………………… 753 Artykuł 477. [Skutki zwłoki] ……………………………………………………………… 754 Artykuł 479. [Kupno na koszt dłużnika] …………………………………………………… 754 Artykuł 480. [Zastępcze wykonanie czynności] …………………………………………… 755 Artykuł 481. [Opóźnienie świadczeń pieniężnych] ……………………………………… 756 Artykuł 482. [Odsetki od zaległych odsetek] ……………………………………………… 760 Artykuł 483. [Kara umowna] ……………………………………………………………… 761 Artykuł 484. [Wysokość] …………………………………………………………………… 766 Artykuł 486. [Zwłoka wierzyciela] ………………………………………………………… 770 Artykuł 487. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 770 Artykuł 488. [Jednoczesne spełnienie] …………………………………………………… 772 Artykuł 491. [Zwłoka] ……………………………………………………………………… 773 Artykuł 492. [Umowne prawo odstąpienia] ……………………………………………… 775 Artykuł 494. [Zwrot świadczenia na rzecz konsumenta przy odstąpieniu od umowy wzajemnej] …………………………………………………………………… 777 Artykuł 495. [Niemożliwość niezawiniona] ……………………………………………… 780 Artykuł 496. [Prawo zatrzymania] ………………………………………………………… 780 Artykuł 497. [Rozwinięcie] ………………………………………………………………… 781 Artykuł 498. [Przesłanki potrącenia] ……………………………………………………… 781 Artykuł 499. [Sposób; skutki] ……………………………………………………………… 785 Artykuł 502. [Przedawnienie] ……………………………………………………………… 786 Artykuł 504. [Potrącenie zajętej wierzytelności] ………………………………………… 786 Artykuł 505. [Wyłączenie potrącenia] ……………………………………………………… 787 Artykuł 506. [Odnowienie] ………………………………………………………………… 788 XIII Spis treści Artykuł 508. [Zwolnienie z długu] ………………………………………………………… 790 Artykuł 509. [Przelew] ……………………………………………………………………… 790 Artykuł 510. [Skutek zobowiązująco-rozporządzający; kauzalność] ……………………… 793 Artykuł 511. [Forma] ……………………………………………………………………… 794 Artykuł 512. [Zapłata do rąk zbywcy] ……………………………………………………… 795 Artykuł 513. [Zarzuty dłużnika] …………………………………………………………… 796 Artykuł 514. [Zastrzeżenie zgody dłużnika] ……………………………………………… 798 Artykuł 515. [Zarzuty zbywcy] …………………………………………………………… 798 Artykuł 516. [Odpowiedzialność zbywcy] ………………………………………………… 799 Artykuł 517. [Wyłączenie przelewu] ……………………………………………………… 799 Artykuł 518. [Wstąpienie w prawa wierzyciela] …………………………………………… 800 Artykuł 519. [Przejęcie długu] ……………………………………………………………… 803 Artykuł 521. [Odmowa zgody] …………………………………………………………… 804 Artykuł 522. [Forma] ……………………………………………………………………… 805 Artykuł 523. [Domniemanie przejęcia długu] …………………………………………… 805 Artykuł 525. [Zabezpieczenia] …………………………………………………………… 805 Artykuł 527. [Przesłanki] …………………………………………………………………… 806 Artykuł 528. [Czynność nieodpłatna] ……………………………………………………… 814 Artykuł 530. [Ochrona przyszłych wierzycieli] …………………………………………… 815 Artykuł 531. [Tryb zaskarżenia] …………………………………………………………… 817 Artykuł 532. [Dochodzenie] ……………………………………………………………… 818 Artykuł 533. [Zwolnienie się osoby trzeciej] ……………………………………………… 819 Artykuł 534. [Termin zaskarżenia] ………………………………………………………… 820 Artykuł 535. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 820 Artykuł 536. [Określenie ceny] …………………………………………………………… 822 Artykuł 547. [Koszty] ……………………………………………………………………… 823 Artykuł 548. [Przejście korzyści i ciężarów] ……………………………………………… 823 Artykuł 550. [Wyłączność sprzedaży] ……………………………………………………… 824 Artykuł 554. [Przedawnienie] ……………………………………………………………… 824 Artykuł 5561. [Wada fizyczna rzeczy] ……………………………………………………… 825 Artykuł 5563. [Zakres odpowiedzialności sprzedawcy] …………………………………… 827 Artykuł 557. [Zwolnienie od odpowiedzialności] ………………………………………… 827 Artykuł 558. [Modyfikacja odpowiedzialności] …………………………………………… 828 Artykuł 559. [Chwila powstania wad] ……………………………………………………… 829 Artykuł 560. [Odstąpienie; obniżenie ceny; wymiana rzeczy] …………………………… 830 Artykuł 561. [Obowiązek wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad; usunięcie wady] 832 Artykuł 563. [Terminy reklamacyjne] ……………………………………………………… 833 Artykuł 564. [Podstępne zatajenie wady] ………………………………………………… 835 Artykuł 566. [Szkoda] ……………………………………………………………………… 835 Artykuł 568. [Odpowiedzialność z tytułu rękojmi] ………………………………………… 836 Artykuł 574. [Obowiązek naprawienia szkody] …………………………………………… 838 Artykuł 575. [Zwrot ceny] ………………………………………………………………… 838 Artykuł 577. [Udzielenie gwarancji; obowiązki gwaranta] ……………………………… 839 Artykuł 579. [Gwarancja a rękojmia] ……………………………………………………… 840 Artykuł 580. [Obowiązki stron] …………………………………………………………… 841 XIV Spis treści Artykuł 583. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 841 Artykuł 589. [Skutek zastrzeżenia własności] ……………………………………………… 841 Artykuł 593. [Termin; wykonanie; forma] ………………………………………………… 843 Artykuł 594. [Skutki wykonania] …………………………………………………………… 843 Artykuł 596. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 843 Artykuł 597. [Wykonanie] ………………………………………………………………… 845 Artykuł 598. [Zawiadomienie; termin wykonania] ………………………………………… 846 Artykuł 599. [Skutki naruszenia] …………………………………………………………… 846 Artykuł 600. [Skutki wykonania] …………………………………………………………… 848 Artykuł 602. [Niezbywalność; niepodzielność] …………………………………………… 848 Artykuł 603. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 849 Artykuł 605. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 850 Artykuł 613. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 851 Artykuł 624. [Przedawnienie] ……………………………………………………………… 852 Artykuł 627. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 852 Artykuł 628. [Określenie wysokości wynagrodzenia] …………………………………… 857 Artykuł 629. [Wynagrodzenie kosztorysowe] …………………………………………… 858 Artykuł 630. [Podwyższenie wynagrodzenia] …………………………………………… 858 Artykuł 631. [Odstąpienie zamawiającego] ……………………………………………… 858 Artykuł 632. [Wynagrodzenie ryczałtowe] ………………………………………………… 858 Artykuł 634. [Informowanie o przeszkodach] …………………………………………… 861 Artykuł 635. [Opóźnienie prac] …………………………………………………………… 862 Artykuł 636. [Wadliwe wykonywanie] …………………………………………………… 863 Artykuł 638. [Rękojmia; gwarancja; odpowiednie stosowanie] ………………………… 864 Artykuł 639. [Zapłata mimo niewykonania] ……………………………………………… 864 Artykuł 640. [Brak współdziałania] ………………………………………………………… 865 Artykuł 641. [Dostarczony materiał] ……………………………………………………… 866 Artykuł 642. [Termin płatności] …………………………………………………………… 867 Artykuł 643. [Obowiązek odebrania dzieła] ……………………………………………… 868 Artykuł 644. [Odstąpienie] ………………………………………………………………… 869 Artykuł 646. [Przedawnienie] ……………………………………………………………… 870 Artykuł 647. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 872 Artykuł 6471. [Umowa z podwykonawcą] ………………………………………………… 875 Artykuł 648. [Forma] ……………………………………………………………………… 879 Artykuł 651. [Informowanie o przeszkodach] …………………………………………… 880 Artykuł 652. [Szkody na terenie budowy] ………………………………………………… 881 Artykuł 654. [Odbiór częściowy] …………………………………………………………… 881 Artykuł 656. [Odesłanie] …………………………………………………………………… 882 Artykuł 657. [Odstąpienie] ………………………………………………………………… 884 Artykuł 658. [Odpowiednie stosowanie] ………………………………………………… 884 Artykuł 659. [Pojęcie; oznaczenie czynszu] ……………………………………………… 884 Artykuł 660. [Forma] ……………………………………………………………………… 886 Artykuł 662. [Stan i utrzymanie rzeczy] …………………………………………………… 886 Artykuł 663. [Naprawy konieczne] ………………………………………………………… 887 Artykuł 664. [Rękojmia] …………………………………………………………………… 888 XV Spis treści Artykuł 666. [Sposób używania rzeczy] …………………………………………………… 890 Artykuł 667. [Zmiany i niewłaściwe używanie] …………………………………………… 890 Artykuł 668. [Podnajem; bezpłatne używanie] …………………………………………… 891 Artykuł 669. [Termin płatności] …………………………………………………………… 892 Artykuł 670. [Prawo zastawu] ……………………………………………………………… 893 Artykuł 671. [Wygaśnięcie] ………………………………………………………………… 893 Artykuł 673. [Terminy wypowiedzenia] …………………………………………………… 894 Artykuł 674. [Milczące przedłużenie] ……………………………………………………… 895 Artykuł 675. [Zwrot rzeczy] ………………………………………………………………… 896 Artykuł 676. [Ulepszenia] ………………………………………………………………… 897 Artykuł 677. [Przedawnienie] ……………………………………………………………… 899 Artykuł 678. [Zbycie przedmiotu najmu] ………………………………………………… 900 Artykuł 679. [Wypowiedzenie przez nabywcę] …………………………………………… 901 Artykuł 6801. [Małżonkowie] ……………………………………………………………… 901 Artykuł 682. [Wady zagrażające zdrowiu] ………………………………………………… 902 Artykuł 683. [Porządek domowy] ………………………………………………………… 902 Artykuł 684. [Założenie urządzeń przez najemcę] ………………………………………… 902 Artykuł 685. [Niewłaściwe zachowanie najemcy] ………………………………………… 902 Artykuł 687. [Zwłoka z zapłatą czynszu] …………………………………………………… 903 Artykuł 688. [Terminy wypowiedzenia] …………………………………………………… 903 Artykuł 690. [Bezwzględne prawo najemcy] ……………………………………………… 904 Artykuł 691. [Wstąpienie osób bliskich] …………………………………………………… 904 Artykuł 692. [Ograniczenie praw nabywcy] ……………………………………………… 906 Artykuł 693. [Pojęcie; oznaczenie czynszu] ……………………………………………… 906 Artykuł 694. [Odesłanie do najmu] ………………………………………………………… 907 Artykuł 695. [Terminy] ……………………………………………………………………… 909 Artykuł 697. [Naprawy konieczne] ………………………………………………………… 909 Artykuł 698. [Poddzierżawa; bezpłatne używanie] ……………………………………… 909 Artykuł 700. [Obniżenie czynszu] ………………………………………………………… 910 Artykuł 703. [Zwłoka z zapłatą czynszu] …………………………………………………… 911 Artykuł 704. [Wypowiedzenie] …………………………………………………………… 912 Artykuł 705. [Zwrot przedmiotu dzierżawy] ……………………………………………… 912 Artykuł 706. [Pozostawione zasiewy] ……………………………………………………… 912 Artykuł 708. [Bezczynszowe użytkowanie] ……………………………………………… 913 Artykuł 7091. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 913 Artykuł 7095. [Utrata rzeczy] ……………………………………………………………… 914 Artykuł 7098. [Rękojmia] …………………………………………………………………… 915 Artykuł 70913. [Zwłoka] …………………………………………………………………… 916 Artykuł 70915. [Spłata rat] ………………………………………………………………… 917 Artykuł 70916. [Przeniesienie własności] …………………………………………………… 919 Artykuł 710. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 920 Artykuł 713. [Koszty utrzymania] ………………………………………………………… 921 Artykuł 716. [Przedterminowe zakończenie] ……………………………………………… 922 Artykuł 719. [Przedawnienie] ……………………………………………………………… 922 Artykuł 720. [Pojęcie; forma] ……………………………………………………………… 922 XVI Spis treści Artykuł 725. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 924 Artykuł 726. [Rozporządzanie pieniędzmi] ……………………………………………… 925 Artykuł 728. [Wyciąg z rachunku] ………………………………………………………… 925 Artykuł 729. [Rachunek imienny] ………………………………………………………… 926 Artykuł 731. [Przedawnienie] ……………………………………………………………… 926 Artykuł 734. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 927 Artykuł 735. [Wynagrodzenie] …………………………………………………………… 928 Artykuł 738. [Zastępca; odpowiedzialność] ……………………………………………… 929 Artykuł 741. [Używanie przedmiotów zleceniodawcy] …………………………………… 929 Artykuł 742. [Wydatki i zobowiązania zleceniobiorcy] …………………………………… 930 Artykuł 746. [Wypowiedzenie] …………………………………………………………… 930 Artykuł 748. [Śmierć zleceniobiorcy] ……………………………………………………… 931 Artykuł 750. [Umowy o świadczenie usług] ……………………………………………… 931 Artykuł 751. [Przedawnienie] ……………………………………………………………… 934 Artykuł 752. [Zasady] ……………………………………………………………………… 935 Artykuł 753. [Rozwinięcie] ………………………………………………………………… 936 Artykuł 754. [Działanie wbrew woli zastąpionego] ……………………………………… 937 Artykuł 755. [Bezprawne zmiany] ………………………………………………………… 938 Artykuł 758. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 938 Artykuł 759. [Domniemane upoważnienie] ……………………………………………… 939 Artykuł 7603. [Milczące potwierdzenie] …………………………………………………… 939 Artykuł 761. [Prowizja] …………………………………………………………………… 939 Artykuł 7614. [Zwrot prowizji] ……………………………………………………………… 940 Artykuł 7617. [Prowizja del credere] ………………………………………………………… 940 Artykuł 763. [Zabezpieczenie roszczenia] ………………………………………………… 940 Artykuł 7643. [Świadczenie wyrównawcze] ……………………………………………… 941 Artykuł 7646. [Ograniczenie działalności] ………………………………………………… 941 Artykuł 765. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 942 Artykuł 766. [Wydanie korzyści] …………………………………………………………… 943 Artykuł 770. [Wyłączenie odpowiedzialności komisanta] ………………………………… 943 Artykuł 774. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 944 Artykuł 777. [Odpowiedzialność za bagaż] ……………………………………………… 946 Artykuł 778. [Przedawnienie] ……………………………………………………………… 946 Artykuł 780. [List przewozowy] …………………………………………………………… 946 Artykuł 786. [Skutki przyjęcia przesyłki] …………………………………………………… 946 Artykuł 788. [Ograniczenie odszkodowania] ……………………………………………… 947 Artykuł 794. [Pojęcie] ……………………………………………………………………… 947 Artykuł 799. [Odpowiedzialność za wykonawców] ……………………………………… 947 Artykuł 802. [Prawo zastawu] ……………………………………………………………… 948 Artykuł 803. [Przedawnienie] ……………………………………………………………… 948 Artykuł 805. [Pojęcie; rodzaje świadczeń] ………………………………………………… 949 Artykuł 807. [Regulacja pozakodeksowa] ………………………………………………… 953 Artykuł 808. [Ubezpieczenie na cudzy rachunek] ………………………………………… 954 Artykuł 809. [Dokument ubezpieczenia] ………………………………………………… 956 Artykuł 811. [Ochrona ubezpieczającego] ………………………………………………… 956 XVII Spis treści Artykuł 812. [Ogólne warunki ubezpieczenia] …………………………………………… 957 Artykuł 813. [Składka] ……………………………………………………………………… 958 Artykuł 814. [Początek odpowiedzialności; niezapłacenie składki] ……………………… 959 Artykuł 815. [Obowiązek informowania] ………………………………………………… 960 Artykuł 816. [Zwiększenie prawdopodobieństwa wypadku] …………………………… 962 Artykuł 817. [Termin spełnienia świadczenia] …………………………………………… 962 Artykuł 819. [Przedawnienie] ……………………………………………………………… 964 Artykuł 821. [Zakres przedmiotowy] ……………………………………………………… 966 Artykuł 822. [Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej] ……………………………… 966 Artykuł 823. [Zmiana właściciela; przeniesienie praw] …………………………………… 971 Artykuł 824. [Suma ubezpieczenia] ……………………………………………………… 971 Artykuł 8241. [Odpowiedzialność] ………………………………………………………… 973 Artykuł 826. [Obowiązek zmniejszenia szkody] …………………………………………… 974 Artykuł 827. [Szkoda umyślna] …………………………………………………………… 975 Artykuł 828. [Przejście ros
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks cywilny. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 5
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: