Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00514 011358 10698824 na godz. na dobę w sumie
Kodeks cywilny. The Civil Code - ebook/pdf
Kodeks cywilny. The Civil Code - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 497
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7652-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka, wydana w serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego.

Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 21 czerwca 2015 roku. Prezentowane tłumaczenie uwzględnia najbardziej aktualne trendy językowe w doktrynie i orzecznictwie Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że anglosaskie systemy prawne są zupełnie inne od systemów prawa kodyfikowanego Europy kontynentalnej. Za tym idzie odmienność instytucji prawa cywilnego i siatki pojęciowej czy terminologii. Publikacja ta stanowi cenną pomoc dla przedsiębiorstw międzynarodowych działających na rynku polskim, jak również dla polskich podmiotów gospodarczych uczestniczących w obrocie na rynkach zagranicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B I I I e i n a d y W The Civil Code The Civil Code Kodeks cywilny Kodeks cywilny T∏umaczenie Ewa Kucharska Weryfikacja j´zykowa Michele Le Mauviel Konsultacje prawne Prof. Grzegorz E. Domaƒski Dr Lechos∏aw St´pniak Katarzyna Dobkowska Dr Anna Zbiegieƒ-Turzaƒska The Civil Code Kodeks cywilny T∏umaczenie / Translation Ewa Kucharska Weryfikacja j´zykowa / Language consultant Michele Le Mauviel Konsultacje prawne / Legal consultants Prof. Grzegorz E. Domaƒski Dr Lechos∏aw St´pniak Katarzyna Dobkowska Dr Anna Zbiegieƒ-Turzaƒska e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B I I I e i n a d y W The Civil Code Kodeks cywilny WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Kodeks cywilny The Civil Code Stan prawny: / Latest updating: czerwiec 2015 / June 2015 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presen- tation of such acts in the form of consolidated texts are subject to domes- tic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the files of articles inserted by the Publisher and editorial work. Wydawca: Anna Wieczorek Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-7651-6 ISBN e-book: 978-83-255-7652-3 Spis treści / Table of Contents Kodeks cywilny ........................................................................ The Civil Code ........................................................................ 2 3 V Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) The Civil Code of 23 April 1964 consolidated text of 17 December 2013 (J.L. of 2014 item 121 as amended) 1 Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tekst jednolity z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) (zmiany aktu: Dz.U. z 2014 r. poz. 827, Dz.U. z 2015 r. poz. 4, 397) Spis treści Księga pierwsza. Część ogólna ............................................. Tytuł I. Przepisy wstępne ...................................................... Tytuł II. Osoby ..................................................................... Dział I. Osoby fizyczne .................................................. Rozdział I.  Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych .............................. Rozdział II. Miejsce zamieszkania .......................... Rozdział III. Uznanie za zmarłego ......................... Dział II. Osoby prawne .................................................. Dział III. Przedsiębiorcy i ich oznaczenia ...................... Tytuł III. Mienie ................................................................... Tytuł IV. Czynności prawne ................................................. Dział I. Przepisy ogólne ................................................. Dział II. Zawarcie umowy ............................................. Dział III. Forma czynności prawnych ............................ Dział IV. Wady oświadczenia woli ................................ Dział V. Warunek .......................................................... Dział VI. Przedstawicielstwo ......................................... Rozdział I. Przepisy ogólne .................................... Rozdział II. Pełnomocnictwo ................................. Rozdział III. Prokura .............................................. Tytuł V. Termin .................................................................... Tytuł VI. Przedawnienie roszczeń ......................................... Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe ................... Tytuł I. Własność .................................................................. 1–125 1–7 8–4310 8–32 8–24 25–28 29–32 33–43 431–4310 44–554 56–1099 56–65 66–721 73–81 82–88 89–94 95–1099 95–97 98–109 1091–1099 110–116 117–125 126–352 126–231 2 The Civil Code of 23 April 1964 (J.L. no. 16, item 93) consolidated text of 17 December 2013 (J.L. of 2014 item 121) (as amended: J.L. of 2014 item 827, J.L. of 2015 item 4, 397) Contents Book One. General Provisions ............................................ Title I. Preliminary Provisions .............................................. Title II. Persons ..................................................................... Section I. Natural Persons (Individuals) ........................ Chapter I.  Legal Capacity and Capacity for Legal Acts ........................................ Chapter II. Domicile .............................................. Chapter III. Declaration of death ........................... Section II. Legal Persons ............................................... Section III. Entrepreneurs and their Designations ........ Title III. Property .................................................................. Title IV. Legal Acts .............................................................. Section I. General Provisions ......................................... Section II. Contract Execution ...................................... Section III. Form of Legal Acts ..................................... Section IV. Defects in Declaration of Intent ................. Section V. Condition ..................................................... Section VI. Representation ............................................ Chapter I. General Provisions ............................... Chapter II. Power of Attorney ............................... Chapter III. Commercial Proxy ............................ Title V. Period (Time Limit) ................................................ Title VI. Limitations of Claims ............................................. Book Two. Ownership and other Real Rights .................... Title I. Ownership ................................................................. 1–125 1–7 8–4310 8–32 8–24 25–28 29–32 33–43 431–4310 44–554 56–1099 56–65 66–721 73–81 82–88 89–94 95–1099 95–97 98–109 1091–1099 110–116 117–125 126–352 126–231 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks cywilny. The Civil Code
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: