Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00364 007758 21002495 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221. Tom I - ebook/pdf
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221. Tom I - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1480
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1244-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kodeks karny. Część szczególna, to obszerny komentarz do wszystkich przepisów części szczególnej Kodeksu karnego przygotowany przez wybitnych polskich karnistów, podzielony na dwa tomy. Czwarte, rozszerzone wydanie Komentarza, poza wysokim poziomem merytorycznym, daje gwarancję niezawodnych praktycznych rozwiązań. Oprócz argumentacji doktrynalno-prawnej Czytelnikowi zostanie przedstawione bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych i okręgowych.

Opracowanie uwzględnia najnowszy stan prawny włącznie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z 5.11.2009 r. (o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 206, poz. 1589), która rozszerza katalog przestępstw przeciwko wolności seksualnej (penalizując m.in. zachowania przestępcze o podłożu seksualnym w cyberprzestrzeni), wprowadza modyfikację przestępstw przeciwko czci, rozszerza katalog czynów polegających na propagowaniu faszyzmu lub innego systemu totalitarnego i inne.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawne- go. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoły- wanie orzeczeń, glos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa. Kodeks karny. Część szczególna. Tom I to obszerny komentarz do art. 117–221 części szczególnej Kodeksu karnego przygotowany przez wybitnych polskich karni- stów. Czwarte, rozszerzone wydanie Komentarza, poza wysokim poziomem merytorycznym, daje gwarancję niezawodnych praktycznych rozwiązań. Oprócz argumentacji doktrynalno-prawnej Czytelnikowi przedstawiono bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych i okręgowych. Opracowanie uwzględnia najnowszy stan prawny włącznie ze zmianami wpro- wadzonymi ustawą z 5.11.2009 r. (o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 206, poz. 1589), która m.in. rozszerza katalog przestępstw przeciwko wolności seksualnej (penalizując m.in. zachowania przestępcze o podłożu seksualnym w cyberprze- strzeni) oraz wprowadza modyfikację przestępstw przeciwko czci. Redaktorzy: † prof. dr hab. Andrzej Wąsek, prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki. Autorzy: † dr hab. Marian Flemming, prof. dr hab. Janina Wojciechowska, dr Mi- chał Królikowski, dr Bogusław Michalski, prof. WSHiP dr hab. Ryszard A. Stefań- ski, prof. dr hab. Wojciech Radecki, prof. dr hab. Jarosław Warylewski, † prof. dr hab. Andrzej Wąsek, Janusz Wojciechowski. Kodeks karny Część szczególna Tom I Komentarz do artykułów 117–221 Pod redakcją A. Wąska R. Zawłockiego 4. wydanie Kodeks karny Część szczególna Tom I Komentarz do artykułów 117–221 Pod redakcją prof. Andrzeja Wąska prof. Roberta Zawłockiego 4. wydanie ISBN 978-83-255-1244-6 www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Cena 279,00 zł C·H·BECK Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks karny – część szczególna Tom I Kodeks karny Część szczególna Komentarz do artykułów 117–221 Tom I Redaktorzy † Prof. dr hab. Andrzej Wąsek Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Prof. UAM dr hab. Robert Zawłocki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Autorzy † dr hab. Marian Flemming; dr Michał Królikowski, Uniwersytet Warszawski; dr Bogusław Michalski, Prokuratura Apelacyjna; prof. dr hab. Wojciech Radecki, Polska Akademia Nauk; prof. WSHiP dr hab. Ryszard A. Stefański, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie; prof. dr hab. Jarosław Warylewski, Uniwersytet Gdański; prof. dr hab. Janina Wojciechowska, Polska Akademia Nauk; † prof. dr hab. Andrzej Wąsek; Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, adwokat 4. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2010 A. Wąsek, Komentarz, KK – Część szczególna, t. I, wyd. 4, Warszawa 2010 Propozycja cytowania: Poszczególne części opracowali: Marian Flemming/Janina Wojciechowska: objaśnienia do art. 117–126, 140–147 Janina Wojciechowska: objaśnienia do art. 127–139, 190–191, 193, 195–196 Janina Wojciechowska/Michał Królikowski: objaśnienia do art. 189, 192, 194 Michał Królikowski: objaśnienia do art. 191a Bogusław Michalski: objaśnienia do art. 148–162 Ryszard Stefański: objaśnienia do art. 163–180 Wojciech Radecki: objaśnienia do art. 181–188, 218–221 Jarosław Warylewski: objaśnienia do art. 197–205 Andrzej Wąsek/Jarosław Warylewski: objaśnienia do art. 206–211 Janusz Wojciechowski: objaśnienia do art. 212–217 Redakcja: Urszula Danilczuk © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A., Białystok ISBN 978–83–255–1244–6 Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII Kodeks karny Część szczególna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 117–126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 127–139 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 140–147 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 148–162 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszech- nemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 163–172 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komu- nikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 173–180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 181–188 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 189–193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wy- znania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 194–196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 13 56 57 61 103 103 105 130 143 155 505 507 508 577 583 586 724 726 753 827 829 832 886 886 889 V Spis treści Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i oby- czajności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 197–205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 910 925 Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece . . . . . . 1166 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171 Art. 206–211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174 Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cie- lesnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1298 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1298 Art. 212–217 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1304 Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonu- jących pracę zarobkową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1369 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1370 Art. 218–221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1376 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1421 VI Wykaz skrótów 1. Akty prawne ABWAWU . . . . . . . . ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa We- wnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. Nr 74, poz. 676 ze zm.) AlkU . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeź- wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad- ministracji z 21.6.2002 r. w sprawie badań lekar- skich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. Nr 97, poz. 880) BadLekZatR . . . . . . . BrońU . . . . . . . . . . . ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 ze zm.) BrońU z 1961 r. . . . . ustawa z 31.1.1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz.U. Nr 6, poz. 43 ze zm.) CudzU . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.) CyberprzestK . . . . . . Konwencja Rady Europy z 23.11.2001 r. o cyber- CzynStosMiędzynR . przestępczości, niepubl. rozporządzenie Sprawiedliwości z 28.1.2002 r. w sprawie szczegółowych czynno- ści sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U. Nr 17, poz. 164 ze zm.) DInfPU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji pu- Ministra DoradztwoPodatkU . ustawa z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. blicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) DorPismR . . . . . . . . Dz.U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 18.6.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz.U. Nr 108, poz. 1022) Ministra DozTechU . . . . . . . . ustawa z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 ze zm.) VII Wykaz skrótów DWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.10.2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. Nr 190, poz. 1474 ze zm.) EKE . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o ekstradycji z 13.12.1957 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 70, poz. 307 wraz z protokołami dodatkowymi) EKoPOS . . . . . . . . . . Konwencja o przekazywaniu osób skazanych z 21.3.1983 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 51, poz. 279 ze zm. i 280) EKPCz . . . . . . . . . . . Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo- wych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EKPwK . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o pomocy prawnej w spra- wach karnych z 20.4.1959 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 76, poz. 854 ze zm.) ElInPłatU . . . . . . . . . ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumen- tach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.) EwidLudU . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i dowo- dach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych FundInwU . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) Nr 46, poz. 203 ze zm.) FundU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. GiełdyTowU . . . . . . . ustawa z 26.11.2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 ze zm.) GranicaU . . . . . . . . . . ustawa z 12.10.1990 r. o ochronie granicy państwo- wej (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 12, poz. 67) GryZakłU . . . . . . . . . ustawa z 29.7.1992 r. o grach i zakładach wzajem- InfKontR . . . . . . . . . Ministra nych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 24.6.2003 r. w sprawie sposobu technicznego przy- gotowania sieci służących do przekazywania infor- macji, do kontroli przekazów informacji oraz spo- sobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, od- twarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów (Dz.U. Nr 110, poz. 1052) IPNU . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Naro- dowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Naro- dowi Polskiemu (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424 ze zm.) VIII Wykaz skrótów KB . . . . . . . . . . . . . . Konwencja o przekazywaniu osób skazanych na karę pozbawienia wolności w celu odbycia kary w pań- stwie, którego są obywatelami, sporządzona w Ber- linie 19.5.1978 r. (Dz.U. z 1980 r. Nr 8, poz. 21 i 22) KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KCel . . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.1.1997 r. – Kodeks celny (t.j. Dz.U. KH . . . . . . . . . . . . . . KK z 1932 r. . . . . . . . z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta poz. 553 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.) Prezydenta KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KK z 1969 r. . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, KKS . . . . . . . . . . . . . ustawa 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy KKW . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy KKW z 1969 r. . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny wykonawczy poz. 94 ze zm.) (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) (Dz.U. Nr 13, poz. 98 ze zm.) Nr 138, poz. 1545 ze zm.) KM . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. Konstytucja . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.) KontrSkarbU . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. KosztPNielR . . . . . . KosztWykrR . . . . . . Ministra z 2004 r. Nr 8, poz. 65 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 14.8.2001 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 90, poz. 1009) rozporządzenie Sprawiedliwości z 10.10.2001 r. w sprawie wysokości zryczałtowa- nych wydatków postępowania oraz wysokości opłaty za wniesienie wniosku o wznowienie postępowa- nia w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 118, poz. 1269) Ministra IX Wykaz skrótów KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego KPK z 1928 r. . . . . . (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej Prezydenta z 19.3.1928 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. RP Nr 33, poz. 313 ze zm.) KPK z 1969 r. . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 13, poz. 96 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KPW z 1971 r. . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 12, poz. 116 ze zm.) KRKU . . . . . . . . . . . ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 292 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KrRSU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o Krajowej Radzie Sądownic- twa (Dz.U. Nr 100, poz. 1082 ze zm.) KRSU . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KultFizU . . . . . . . . . ustawa z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) KurSądU . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. KurSpołWojskR . . . . Nr 98, poz. 1071 ze zm.) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 9.7.2003 r. w sprawie wojskowych kuratorów spo- łecznych (Dz.U. Nr 134, poz. 1260) KW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zm.) X Wykaz skrótów KWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hi- potece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) LasU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 ze zm.) mKK . . . . . . . . . . . . . Mały Kodeks karny – dekret Rady Ministrów z 13.6.1946 r. o przestępstwach szczególnie nie- bezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 192 ze zm.) MinWynPrU . . . . . . . ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodze- niu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) MPPOiP . . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Poli- tycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) MTKRS . . . . . . . . . . Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Kar- nego, sporządzony w Rzymie 17.7.1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708) NalŚwD . . . . . . . . . . dekret z 26.10.1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 49, poz. 445 ze zm.) Sprawiedliwości rozporządzenie z 4.7.1990 r. w sprawie wysokości należności świad- ków i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 48, poz. 284 ze zm.) NalŚwR . . . . . . . . . . Ministra NarkU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) NBPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) NielU . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.) NielWartMajątU . . . ustawa z 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 ze zm.) NIKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.) ObligU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) ObrRPU . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obo- wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.) XI Wykaz skrótów ObszarMorskiU . . . . . ustawa z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rze- czypospolitej Polskiej i administracji morskiej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.) OchrDanOsobU . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchrInfU . . . . . . . . . ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji niejaw- nych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) OchrKonkurU . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrObrGospU . . . . ustawa z 12.10.1994 r. o ochronie obrotu gospodar- czego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (Dz.U. Nr 126, poz. 615) OchrOiMU . . . . . . . . ustawa z 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) OchrPrzyrU . . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) OchrZabytkU . . . . . . ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece OchrZwierzU . . . . . . ustawa z 21.8.1997 o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) OdpadU . . . . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) Nr 39, poz. 251 ze zm.) OdpowDyscSU . . . . ustawa z 3.12.1998 r. o odpowiedzialności dyscypli- narnej sędziów, którzy w latach 1944–1989 sprze- niewierzyli się niezawisłości sędziowskiej (Dz.U. z 1999 r. Nr 1, poz. 1 ze zm.) OdpPodmZbiorU . . . ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmio- tów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.) OgrProwDzGospU . . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadze- nia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności ad- wokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) OpłAdwR . . . . . . . . . OpłKU . . . . . . . . . . . ustawa z 23.6.1973 r. o opłatach w sprawach karnych Ministra (t.j. Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 14.5.2003 r. w sprawie wysokości opłaty od kasa- cji w sprawach karnych (Dz.U. Nr 97, poz. 886) Ministra OpłKasR . . . . . . . . . XII OpłRadPrR . . . . . . . . Wykaz skrótów Ministra rozporządzenie Sprawiedliwości z 28.9.2002 r. w sprawie opłat za czynności rad- ców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349 ze zm.) OrdPEU . . . . . . . . . . ustawa z 23.1.2004 r. – Ordynacja wyborcza do Par- lamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 ze zm.) OrdPodU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) OrdSejmSenatU . . . . ustawa z 12.4.2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rze- czypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 28.5.2003 r. w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego (Dz.U. Nr 104, poz. 980) OskPrywR . . . . . . . . Ministra PaszpU . . . . . . . . . . . ustawa z 13.7.2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027 ze zm.) PDOFizU. . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) PlanRodzU . . . . . . . . ustawa z 7.1.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności prze- rywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) PolU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) PomSpołU . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. PostMediacR . . . . . . Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 13.6.2003 r. w sprawie postępowania mediacyj- nego w sprawach karnych (Dz.U. Nr 108, poz. 1020) PośrUbezpU . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o pośrednictwie ubezpiecze- Ministra niowym (Dz.U. Nr 124, poz. 1154 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PrAtom . . . . . . . . . . . ustawa z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. PrBank . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 ze zm.) z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrCzek . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. PrCel . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, PrDew . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) poz. 622 ze zm.) Nr 141, poz. 1178 ze zm.) PrFarm . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) PrGeod . . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- graficzne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) PrGeol . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947) PrGosp . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospo- darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PrLot . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 ze zm.) PrŁow . . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. PrNot . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrOchrŚrod . . . . . . . ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ProkU . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. PrPras . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, z 2008 r. Nr 7, poz. 39 ze zm.) poz. 24 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrTelekom . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne PrUp . . . . . . . . . . . . (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) rozporządzenie Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) Prezydenta PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) XIV Wykaz skrótów PrUSA . . . . . . . . . . . ustawa z 25.7.2002 r. – Prawo o ustroju sądów ad- ministracyjnych (Dz.U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) PrUSP . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- PrUSP z 1985 r. wszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) . . . ustawa z 20.6.1985 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych (t.j. Dz.U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.) PrUSW . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o ustroju sądów woj- skowych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1676 ze zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282) PrWłPrzem . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemy- słowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) PrWod . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) PrzechSubstNiebR . . PrywPPU . . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyza- cji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicz- nych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 18.6.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i miejsca przechowywania w postępowaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzających niebezpie- czeństwo dla życia lub zdrowia oraz warunków i sposobu ich zniszczenia (Dz.U. Nr 108, poz. 1025) PWKK . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Ko- Ministra deks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.) PWKKS . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Przepisy wprowadzające Ko- deks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 931 ze zm.) PWKPK . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Przepisy wprowadzające Ko- deks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 556 ze zm.) PWKPW . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1149 ze zm.) RachunkU . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. RadPrU . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) z 2002 r. Nr 123, poz. 1059 ze zm.) XV Wykaz skrótów RegCzynWywR . . . . RegUProkR . . . . . . . RegUSądR . . . . . . . . Ministra rozporządzenie Sprawiedliwości z 11.6.2003 r. w sprawie regulaminu czynności w za- kresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz wzoru kwestionariusza tego wywiadu (Dz.U. Nr 108, poz. 1018) rozporządzenie Sprawiedliwości z 27.8.2007 r. – Regulamin wewnętrznego urzędo- wania powszechnych jednostek organizacyjnych pro- kuratury (Dz.U. Nr 169, poz. 1189 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin wewnętrznego urzędo- wania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Ministra Ministra RybŚródlU . . . . . . . . ustawa z 18.4.1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.) RyczałtU . . . . . . . . . ustawa z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) SGU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (t.j. SKŚU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.1.1999 r. o sejmowej komisji śledczej Dz.U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997 ze zm.) SNU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. (Dz.U. Nr 35, poz. 321 ze zm.) Nr 240, poz. 2052 ze zm.) StanWojU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.2002 r. o stanie wojennym oraz o kom- petencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i za- sadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 156, poz. 1301 ze zm.) StanWyjątU . . . . . . . ustawa z 21.6.2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. Nr 113, poz. 985 ze zm.) SWU . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.4.1996 r. o Służbie Więziennej (t.j. TajemTożŚwR . . . . . Ministra Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 18.6.2003 r. w sprawie postępowania o zachowanie w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnie- nie tożsamości świadka oraz sposobu postępowania z protokołami z zeznań tego świadka (Dz.U. Nr 108, poz. 1024) ŚwKorU . . . . . . . . . . ustawa z 25.6.1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 ze zm.) XVI Wykaz skrótów TechWarOkR . . . . . . rozporządzenie Sprawiedliwości z 2.6.2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania (Dz.U. Nr 104, poz. 981) TKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym Ministra TSU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu (t.j. Dz.U. (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) z 2002 r. Nr 101, poz. 925 ze zm.) UbezpU . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalności ubezpieczenio- wej (Dz.U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) UKolWU . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 118 ze zm.) UKS . . . . . . . . . . . . . ustawa karna skarbowa z 26.10.1971 r. (t.j. Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103 ze zm.) UOPU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526 ze zm.) Ministra UprOrgDochR . . . . . UPEA . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 13.6.2003 r. w sprawie określenia organów upraw- nionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popie- rania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępo- waniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (Dz.U. Nr 108, poz. 1019 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 2.6.2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środ- ków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania za- pisów (Dz.U. Nr 107, poz. 1005) UrzTechRejR . . . . . . Ministra UsłDetektywU . . . . . ustawa z 6.7.2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 ze zm.) UznNiewOrzU . . . . . ustawa z 23.2.1991 r. o uznaniu za nieważne orze- czeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. Nr 34, poz. 149 ze zm.) VATU . . . . . . . . . . . . ustawa z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) XVII Wykaz skrótów WybPrezU . . . . . . . . ustawa z 27.9.1990 r. o wyborze Prezydenta Rze- czypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 18.6.2003 r. w sprawie wysokości i sposobu ob- liczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym (Dz.U. Nr 108, poz. 1026 ze zm.) WydSPR . . . . . . . . . Ministra WykMandU . . . . . . . ustawa z 9.5.1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 ze zm.) rozporządzenie Sprawiedliwości z 2.6.2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad wyznaczania i losowania składu orzekającego (Dz.U. Nr 107, poz. 1007) WyznLosSkładR . . . ZamPublU . . . . . . . . . ustawa z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych Ministra (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) ZawLekU . . . . . . . . . ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) ZdrPsychU . . . . . . . . ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicz- nego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Czasopisma AMSPSiK . . . . . . . . Archiwum Medycyny Sądowej Psychiatrii Sądowej i Kryminalistyki Ann. . . . . . . . . . . . . . Publications of the European Court of Human Ri- ghts. Serie A: Judgments and Decisions. Registry of the Court, Council of Europe, Carl Hyemanns Ver- lag KG (do 31 grudnia 1995 r.) (zastąpione przez RJD) . . . . . . Archiwum Kryminologii An. UMCS . . . . . . . . Annales Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej Arch. Iuri. Cracov. . . Archivum Juridicum Cracovi Arch. Krym. Arch. Med. Sąd. Arch. Med. Sąd. Krym. AUL . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodzensis, Folia Iuridica AUNC . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici AUW . . . . . . . . . . . . Acta Uniwersitatis Wratislaviensis . . . . . . . Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii . . . Archiwum Medycyny Sądowej XVIII Biul. GKBZpNP . . . Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni prze- ciwko Narodowi Polskiemu Wykaz skrótów Biul. GP . . . . . . . . . . Biuletyn Generalnej Prokuratury Biul. Inf. SN . . . . . . Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego Biul. LTN . . . . . . . . Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego Biul. OIRE . . . . . . . . Biuletyn Ośrodka Informacji Rady Europy Biul. PA . . . . . . . . . . Biuletyn Prokuratury Apelacyjnej Biul. RPO . . . . . . . . Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich Biul. SA w Gdańsku Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Biul. SA w Katowi- cach . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Orzecz- nictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach i Sądów Okręgowych . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Biul. SA w Łodzi Biul. SA w Lublinie Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Lublinie Biul. SA w Warszawie . . . . . . Apelacja. Sąd Apelacyjny w Warszawie Biul. Sejm . . . . . . . . Biuletyn Ekspertyzy i Opinie Prawne Sejmu Biul. SN . . . . . . . . . . Biuletyn Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego Biul. Wojsk. BMS . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości Bibl. Pal. BSP . . . . . . . . . . . . . Białostockie Studia Prawnicze BPG . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Prokuratury Generalnej BRD . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego CD . . . . . . . . . . . . . . Council of Europe. European Commission of Hu- man Rights. Collection of Decisions (1960–1974) . . . . . . . . . Biblioteka „Palestry” . . . . . . . Biuletyn Wojskowy . . . . . . . Czasopismo Stomatologiczne Czas. Stom. CzPKiNP . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych DPP . . . . . . . . . . . . . Demokratyczny Przegląd Prawniczy DR . . . . . . . . . . . . . . Decisions and Reports. European Commission of Human Rights, Council of Europe, Strasbourg . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . . . Forum Iuridicum Dz.U. Dz.Urz. . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy EP . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza Et. . . . . . . . . . . . . . . . Etyka FI Gaz. Adm. Pol. Państw. GL . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Lekarska Głos P. Głos S. . . . . . . . . . . . Głos Prawa . . . . . . . . . . . Głos Sądownictwa . . . . . . . . . . . Gazeta Administracji i Policji Państwowej XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221. Tom I
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: