Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00420 011399 10697811 na godz. na dobę w sumie
Kodeks karny. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks karny. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Liczba stron: 2544
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-491-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Marian Filar - profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej; pełnił funkcję eksperta Organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie zapobiegania i kontroli przestępczości, uczestniczył także w pracach licznych organów eksperckich (m.in. Rady Polityki Penitencjarnej); brał udział w pracach kodyfikacyjnych w dziedzinie prawa karnego i lekarskiego; pozostawał ekspertem prezydenckim, sejmowym, senackim, a także wielu innych instytucji, m.in. Narodowego Centrum Nauki; autor, współautor lub redaktor przeszło 200 publikacji z dziedziny prawa karnego materialnego, seksualnego prawa karnego, lekarskiego prawa karnego, odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz polityki kryminalnej, w tym wielu monografii i komentarzy.
Autorzy komentarza teoretycy i praktycy to wybitni specjaliści w dziedzinie prawa karnego, zwłaszcza zagadnień szczegółowo przez nich opracowanych.

Kodeks karny. Komentarz pod redakcją Mariana Filara to znakomite, obszerne i szczegółowe opracowanie, w którym uwzględniono wszelkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, w tym najnowszą nowelizację wchodzącą w życie 15 kwietnia 2016 r. dotyczącą m.in.:
- kary ograniczenia wolności,
- kary mieszanej,
- uchylenia instytucji tzw. umorzenia restytucyjnego i nadzwyczajnego złagodzenia kary,
- wprowadzenia odpowiedzialności karnej za świadome składanie fałszywych zeznań przez uczestnika postępowania pomimo pouczenia go o prawie do odmowy składania zeznań lub odpowiedzi na pytania.
W porównaniu do poprzedniego wydania niektóre przepisy skomentowano na nowo, inne wzbogacono o dalsze rozważania. W istotny sposób uzupełniono wykaz orzecznictwa oraz dodano ważne pozycje piśmiennicze.


Książka jest skierowana zarówno do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych jak i innych pracowników szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. Publikacja ta będzie wartościową pozycją dla pracowników naukowych w dziedzinie prawa karnego, a ze względu na zwartą i usystematyzowaną konstrukcję także niezwykle cenną pomocą dla aplikantów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks karny Komentarz redakcja naukowa Marian Filar Marcin Berent, Janusz Bojarski, Marek Bojarski, Paweł Czarnecki Marian Filar, Wojciech Filipkowski, Oktawia Górniok Ewa M. Guzik-Makaruk, Stanisław Hoc, Piotr Hofmański, Michał Kalitowski Marek Kulik, Lech K. Paprzycki, Emil W. Pływaczewski, Wojciech Radecki Andrzej Sakowicz, Zygfryd Siwik, Blanka J. Stefańska, Ryszard A. Stefański Leon Tyszkiewicz, Andrzej Wąsek, Leszek Wilk redakcja naukowa Dariusz Świecki DUŻE KOMENTARZE 5. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 23 maja 2016 r. Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne JustLuk Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych Poszczególne części komentarza opracowali: Marcin Berent, Marian Filar – rozdz. III, XXV Marek Bojarski – rozdz. XXXVI bez art. 299, Przepisy wprowadzające Kodeks karny Marian Filar – Wstęp Marian Filar (współpraca i aktualizacja Marcin Berent)– rozdz. XXIII, XXIV Wojciech Filipkowski, Emil W. Pływaczewski – rozdz. VII art. 65, rozdz. XXXVI art. 299 Oktawia Górniok (aktualizacja Janusz Bojarski) – rozdz. XIV, XV Stanisław Hoc – rozdz. XVIII, XXXVIII–XLIV Piotr Hofmański – rozdz. XIII (aktualizacja Paweł Czarnecki), rozdz. XVI, XVII (aktualizacja Andrzej Sakowicz) Piotr Hofmański, Lech K. Paprzycki – rozdz. VI (aktualizacja Andrzej Sakowicz), rozdz. VII art. 64 (aktualizacja Paweł Czarnecki), rozdz. VIII–X (aktualizacja Andrzej Sakowicz) Michał Kalitowski – rozdz. XXVII, XXXII–XXXIV Emil W. Pływaczewski, Ewa M. Guzik-Makaruk – rozdz. XXIX, XXXV Wojciech Radecki – rozdz. XXII Zygfryd Siwik – rozdz. XXVI, XXVIII, XXXVII Blanka J. Stefańska – rozdz. IV Ryszard A. Stefański – rozdz. V, Va, XX, XXI Leon Tyszkiewicz – rozdz. II, XIX, XXX, XXXI Andrzej Wąsek (aktualizacja Marek Kulik) – rozdz. I Leszek Wilk – rozdz. XI, XII © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-264-9966-1 5. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz . U . Nr 88, poz . 553 ze zm .) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część ogólna Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Struktura przestępstwa. Warunki odpowiedzialności]  . . . . . . . . . . . . . . [Przestępstwa skutkowe z zaniechania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zasada humanitaryzmu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zasady stosowania ustawy karnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zasada terytorialności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . [Kwalifikacja przestępstw. Zbrodnia i występek]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Formy winy a kwalifikacja przestępstw]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Strona podmiotowa czynu. Umyślność i nieumyślność]  . . . . . . . . . . . . [Zdolność wiekowa odpowiedzialności karnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Jedność czynu. Zbieg przepisów ustawy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wielość zachowań a czyn zabroniony]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1.  Art. 2.  Art. 3.  Art. 4.  Art. 5.  Art. 6.  Art. 7.  Art. 8.  Art. 9.  Art. 10.  Art. 11.  Art. 12.  Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Usiłowanie. Udolność i nieudolność]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wymiar kary za usiłowanie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Bezkarność usiłowania. Czynny żal]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przygotowanie. Odpowiedzialność za przygotowanie]  . . . . . . . . . . . . . [Bezkarność dobrowolnego odstąpienia od przygotowania]  . . . . . . . . . [Formy zjawiskowe czynu karalnego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Niezależna odpowiedzialność współdziałających]  . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zasada indywidualizacji odpowiedzialności karnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . [Usiłowanie podżegania i pomocnictwa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 13.  Art. 14.  Art. 15.  Art. 16.  Art. 17.  Art. 18.  Art. 19.  Art. 20.  Art. 21.  Art. 22.  19 25 29 33 36 43 45 46 53 54 57 59 60 65 67 75 81 83 87 87 88 90 90 101 101 102 103 5 Spis treści Art. 23.  Art. 24.  [Bezkarność współdziałającego. Czynny żal]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Karalność prowokacji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Wyłączenie odpowiedzialności karnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Kontratyp obrony koniecznej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Stan wyższej konieczności. Kolizja obowiązków]  . . . . . . . . . . . . . . . . . [Ryzyko nowatorskie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego]  . . . . [Błąd co do okoliczności wyłączającej odpowiedzialność]  . . . . . . . . . . . [Błąd co do prawa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Niepoczytalność, poczytalność ograniczona. Warunki odpowiedzialności  karnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 25.  Art. 26.  Art. 27.  Art. 28.  Art. 29.  Art. 30.  Art. 31.  Rozdział IV. Kary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wykaz kar]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Grzywna. Granice kary]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Ograniczenie wolności. Granice kary. Obowiązki skazanego]  . . . . . . . . [Zasady wykonywania obowiązku pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Pozbawienie wolności. Granice kary]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32.  Art. 33.  Art. 34.  Art. 35.  Art. 36.  Art. 37.  Art. 37a.  [Dopuszczalność orzeczenia kary pozbawienia wolności  104 105 106 113 135 143 148 165 167 172 183 185 190 197 205 207 208 w sprawie o występek]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Art. 37b.  [Dopuszczalność orzeczenia kary pozbawienia wolności  Art. 38.  w sprawie o występek]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Obniżenie lub obostrzenie kary]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Środki karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wykaz środków karnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39.  [Prawa publiczne. Pozbawienie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 40.  Art. 41.  [Zakazy związane z wykonywaniem pracy zarobkowej]  . . . . . . . . . . . . . Art. 41a.  [Zakaz kontaktowania się]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41b.  [Zakaz wstępu na imprezę masową]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41c.  [Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach  hazardowych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Zakaz prowadzenia pojazdów. Zakres orzekania zakazu]  . . . . . . . . . . . [Okres obowiązywania środków karnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 42.  Art. 43.  Art. 43a.  [Świadczenie pieniężne na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym  oraz pomocy postpenitencjarnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43b.  [Podanie wyroku do publicznej wiadomości]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 43c.  [Obowiązek zawiadomienia właściwego sądu rodzinnego]  . . . . . . . . . . Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przepadek przedmiotów. Przesłanki orzekania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przepadek korzyści majątkowej lub jej równowartości]  . . . . . . . . . . . . Art. 44.  Art. 45.  Art. 45a.  [Nieodpowiedzialność sprawcy a dopuszczalność orzeczenia  przepadku]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Orzeczenie obowiązku naprawienia szkody]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 46.  Art. 47.  [Orzeczenie nawiązki]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 47a.  (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 217 221 226 229 236 246 252 257 259 271 273 276 279 281 288 300 308 310 319 325 6 Spis treści [Granice nawiązki]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 48.  Art. 49.  (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49a.  (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50–52. (uchylone).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Zasady wymiaru kary i środków karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Dyrektywy wymiaru kary]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 53.  [Zasady wymiaru kary dla nieletniego lub młodocianego]  . . . . . . . . . . . Art. 54.  [Indywidualizacja]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55.  [Orzekanie środków karnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56.  [Zbieg nadzwyczajnego złagodzenia lub obostrzenia kary]  . . . . . . . . . . Art. 57.  Art. 57a.  [Kara za występek chuligański. Nawiązka]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Wybór rodzaju kary. Prymat kar wolnościowych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 58.  Art. 59.  [Odstąpienie od wymierzenia kary na rzecz środka karnego]  . . . . . . . . Art. 59a.  (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60.  [Nadzwyczajne złagodzenie kary]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 60a.  (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Odstąpienie od wymierzenia kary]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61.  [Wybór zakładu karnego i systemu terapeutycznego]  . . . . . . . . . . . . . . Art. 62.  Art. 63.  [Zaliczenie tymczasowego aresztowania i innych środków  zapobiegawczych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 64.  Art. 65.  Rozdział VII. Powrót do przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Recydywa szczególna podstawowa i wielokrotna]  . . . . . . . . . . . . . . . . [Stałe źródło dochodu lub działania w zorganizowanej grupie  lub związku przestępczym bądź przestępstwo o charakterze  terrorystycznym]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VIII. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie . . . . . . . . . . . . . . . . [Warunkowe umorzenie postępowania. Przesłanki stosowania]  . . . . . . Art. 66.  [Okres próby, dozór i obowiązki próby]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 67.  [Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego]  . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 68.  [Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Podstawy stosowania]  . . . . . Art. 69.  [Okres próby]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 70.  [Grzywna związana z zawieszeniem wykonania kary]  . . . . . . . . . . . . . . Art. 71.  [Obowiązki okresu próby]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 72.  [Dozór fakultatywny lub obligatoryjny]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 73.  [Ustalenie wykonania i zmiana obowiązków próby]  . . . . . . . . . . . . . . . Art. 74.  Art. 75.  [Zarządzenie wykonania zawieszonej kary]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 75a.  [Zamiana kary pozbawienia wolności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 76.  [Zatarcie skazania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Podstawy stosowania warunkowego przedterminowego  Art. 77.  zwolnienia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przesłanki formalne warunkowego zwolnienia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Przesłanki formalne przy sumie kar]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Okres próby]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Ponowne warunkowe zwolnienie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Uznanie kary za odbytą]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Skrócenie kary ograniczenia wolności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 78.  Art. 79.  Art. 80.  Art. 81.  Art. 82.  Art. 83.  325 326 326 326 327 331 370 383 385 386 390 402 406 409 414 457 457 460 463 473 478 497 500 503 512 521 525 536 538 545 556 560 565 580 585 588 613 620 624 626 628 632 7 Spis treści Art. 84.  [Skrócenie czasu trwania środków karnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 84a.  (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IX. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych . . . . . . . . . Art. 85.  [Warunki orzekania kary łącznej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 85a.  [Dyrektywa kary łącznej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 86.  [Kara łączna. Wymiar]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [Łączenie kary pozbawienia wolności z ograniczeniem wolności]  . . . . . Art. 87.  Art. 88.  [Kara łączna 25 lat lub dożywotniego pozbawienia wolności]  . . . . . . . . Art. 89.  [Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 89a.  [Warunkowe zawieszenie wykonania kary łącznej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 90.  [Łączenie środków karnych oraz środków zabezpieczających]  . . . . . . . . Art. 91.  [Ciąg przestępstw]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 92–92a. (uchylone).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział X. Środki zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93.  (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93a.  [Katalog środków zabezpieczających]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93b.  [Stosowanie środków zabezpieczających]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93c.  [Kategorie sprawców]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93d.  [Czas stosowania środków zabezpieczających]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93e.  [Elektroniczna kontrola miejsca pobytu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93f.  [Terapia, terapia uzależnień]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93g.  [Zakład psychiatryczny]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 94–98. (uchylone).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 99.  [Orzeczenie obowiązku, zakazu lub przepadku wobec niepoczytalnego]  . . Art. 100.  (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XI. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 101.  [Ustanie karalności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 102.  [Przedłużenie przedawnienia karalności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 103.  [Przedawnienie wykonania kary]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104.  [Spoczywanie biegu przedawnienia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105.  [Wyłączenie przedawnienia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XII. Zatarcie skazania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106.  [Uznanie skazania za niebyłe]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106a. [Wyłączenie zatarcia skazania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 107.  [Przesłanki zatarcia skazania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 107a. (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 108.  [Zatarcie przy zbiegu skazań]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIII. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą . . . . . . Art. 109.  [Zasada narodowości podmiotowej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 110.  [Odpowiedzialność cudzoziemca]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 111.  [Warunek podwójnej przestępności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 112.  [Odpowiedzialność według zasady ochronnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 113.  [Ściganie przestępstwa na mocy umów międzynarodowych]  . . . . . . . . Art. 114.  [Moc prawna obcego wyroku]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 636 637 639 652 653 667 669 671 677 679 681 692 693 695 695 697 703 709 712 713 716 722 722 724 725 727 736 738 740 744 749 751 755 755 759 760 762 764 767 770 772 775 777 8 Spis treści Art. 114a. [Uwzględnienie prawomocnego orzeczenia skazującego wydanego  w innym państwie UE]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIV. Objaśnienie wyrażeń ustawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 115.  [Słowniczek wyrażeń ustawowych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XV. Stosunek do ustaw szczególnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 116.  [Stosowanie przepisów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część szczególna Rozdział XVI. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 117.  [Wojna napastnicza]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 118.  [Ludobójstwo]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 118a. [Zbrodnie przeciwko ludzkości]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 119.  [Dyskryminacja]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 120.  [Stosowanie środków masowej zagłady]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 121.  [Wytwarzanie, gromadzenie lub obrót zakazanymi środkami]  . . . . . . . . Art. 122.  [Niedopuszczalne sposoby lub środki walki]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 123.  [Zamach na życie lub zdrowie jeńców wojennych bądź ludności  cywilnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 124.  [Inne przestępne naruszenie prawa międzynarodowego]  . . . . . . . . . . . Art. 125.  [Zamach na mienie lub dobra kultury]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 126.  [Bezprawne używanie znaków]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 126a. [Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstw z rozdziału XVI  lub ich publiczne pochwalanie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 126b. [Dopuszczenie do popełnienia przestępstw z rozdziału XVI]  . . . . . . . . . Rozdział XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . Art. 127.  [Zamach stanu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 128.  [Zamach na konstytucyjny organ RP]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 129.  [Zdrada dyplomatyczna]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 130.  [Szpiegostwo]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 131.  [Czynny żal]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 132.  [Dezinformacja wywiadowcza]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 132a. (utracił moc).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 133.  [Znieważenie narodu lub państwa polskiego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 134.  [Zamach na życie prezydenta RP]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 135.  [Czynna napaść lub znieważenie prezydenta RP]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 136.  [Czynna napaść lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa]  . . . Art. 137.  [Publiczne znieważenie znaku lub symbolu państwowego]  . . . . . . . . . . Art. 138.  [Zasada wzajemności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 139.  [Przepadek przedmiotów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XVIII. Przestępstwa przeciwko obronności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 140.  [Zamach na jednostkę sił zbrojnych RP]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 141.  [Podjęcie służby w obcym wojsku]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 142.  [Zaciąg do wojska obcego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 795 797 842 842 847 849 851 854 860 862 863 865 866 868 870 873 874 875 878 879 882 884 885 888 891 892 894 895 896 897 898 900 902 904 906 910 916 9 Spis treści Art. 143.  [Samouszkodzenie i inne podstępne zabiegi w celu zwolnienia  od służby wojskowej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 144.  [Uchylanie się od odbywania służby wojskowej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 145.  [Uchylanie się od pełnienia służby zastępczej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 146.  [Dobrowolny powrót]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 147.  [Niezdolność do pełnienia służby]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 148.  [Zabójstwo]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 149.  [Zabójstwo noworodka]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 150.  [Zabójstwo eutanatyczne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 151.  [Namowa i pomoc do samobójstwa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 152.  [Aborcja za zgodą kobiety]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 153.  [Wymuszona aborcja]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 154.  [Śmierć kobiety jako następstwo aborcji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 155.  [Nieumyślne spowodowanie śmierci]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 156.  [Ciężki uszczerbek na zdrowiu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 157.  [Średni i lekki uszczerbek na zdrowiu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 157a. [Uszczerbek na zdrowiu dziecka poczętego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 158.  [Bójka i pobicie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 159.  [Użycie w bójce i pobiciu niebezpiecznego narzędzia]  . . . . . . . . . . . . . . Art. 160.  [Narażenie człowieka na niebezpieczeństwo]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 161.  [Narażenie człowieka na zarażenie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 162.  [Nieudzielenie pomocy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu . . . . . . . Art. 163.  [Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego]  . . . . . . . . . . . Art. 164.  [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia]  . . . . . . . Art. 165.  [Sprowadzenie stanów powszechnie niebezpiecznych dla życia  lub zdrowia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 165a. [Finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym]  . . . . . . . . . Art. 166.  [Zawładnięcie statkiem wodnym lub powietrznym]  . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 167.  [Umieszczenie na statku niebezpiecznego urządzenia  lub niebezpiecznej substancji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 168.  [Karalność przygotowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 169.  [Czynny żal]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 170.  [Rozbójnictwo morskie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 171.  [Wytwarzanie substancji niebezpiecznych lub obrót nimi]  . . . . . . . . . . . Art. 172.  [Przeszkadzanie akcji ratowniczej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji . . . . . . . Art. 173.  [Katastrofa w komunikacji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 174.  [Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy]  . . . . . . . Art. 175.  [Przygotowanie do spowodowania katastrofy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 176.  [Czynny żal przy sprowadzeniu katastrofy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 177.  [Spowodowanie wypadku w komunikacji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 178.  [Zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku]  . . . . . 918 921 924 926 927 928 933 940 942 942 943 946 947 948 948 951 953 954 956 957 959 960 961 963 971 974 984 994 997 998 999 1000 1001 1003 1005 1012 1016 1019 1020 1020 1062 10 Spis treści Art. 178a. [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem  środka odurzającego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 179.  [Dopuszczenie do ruchu niebezpiecznego pojazdu]  . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 180.  [Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych]  . . . . . . Art. 180a. [Prowadzenie pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień]  . . . . . . Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko środowisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 181.  [Powodowanie zniszczeń w przyrodzie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 182.  [Zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach]  . . . . . . . . . . . . Art. 183.  [Nieodpowiednie postępowanie z odpadami]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 184.  [Nieodpowiednie postępowanie z materiałem promieniotwórczym]  . . . Art. 185.  [Kwalifikowane typy przestępstw]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 186.  [Brak dbałości o urządzenia ochronne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 187.  [Niszczenie lub uszkadzanie chronionych terenów lub obiektów]  . . . . . Art. 188.  [Działalność zagrażająca środowisku]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 189.  [Bezprawne pozbawienie wolności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 189a. [Handel ludźmi]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 190.  [Groźba karalna]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 190a. [Uporczywe nękanie. Kradzież tożsamości]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 191.  [Zmuszanie do określonego zachowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 191a. [Naruszenie intymności seksualnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 192.  [Zabieg leczniczy bez wymaganej zgody]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 193.  [Zakłócenie miru domowego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania . . . . . . . Art. 194.  [Dyskryminacja wyznaniowa]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 195.  [Złośliwe przeszkadzanie w wykonywaniu aktów religijnych]  . . . . . . . . Art. 196.  [Obraza uczuć religijnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności . . . . Art. 197.  [Zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 198.  [Seksualne wykorzystanie niepoczytalności lub bezradności]  . . . . . . . . . Art. 199.  [Seksualne wykorzystanie stosunku zależności lub krytycznego  położenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 200.  [Seksualne wykorzystanie małoletniego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 200a. [Elektroniczna korupcja seksualna małoletniego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 200b. [Propagowanie pedofilii]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 201.  [Kazirodztwo]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 202.  [Publiczne prezentowanie treści pornograficznych]  . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 203.  [Zmuszenie do uprawiania prostytucji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 204.  [Stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 205.  (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 206.  [Bigamia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 207.  [Znęcanie się]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 208.  [Rozpijanie małoletniego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1076 1096 1098 1100 1108 1116 1124 1131 1141 1143 1147 1150 1155 1159 1161 1166 1168 1173 1176 1187 1189 1192 1198 1199 1201 1203 1207 1212 1233 1237 1241 1249 1252 1253 1255 1264 1265 1270 1271 1272 1275 1289 11 Spis treści Art. 209.  [Niealimentacja]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 210.  [Porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 211.  [Uprowadzenie małoletniego lub osoby nieporadnej]  . . . . . . . . . . . . . . Art. 211a. [Organizowanie adopcji wbrew przepisom ustawy]  . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej . . . . . . . . Art. 212.  [Zniesławienie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 213.  [Wyłączenie bezprawności zniesławienia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 214.  [Zniewaga ze względu na formę zarzutu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 215.  [Ogłoszenie wyroku w sprawach o zniesławienie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 216.  [Zniewaga]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 217.  [Nietykalność cielesna]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 217a. [Naruszenie nietykalności cielesnej w związku z interwencją]  . . . . . . . . Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 218.  [Złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika]  . . . . . . . . . . . . . Art. 219.  [Niezgłoszenie osoby wykonującej pracę zarobkową do ubezpieczenia  społecznego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 220.  [Narażenie życia albo zdrowia pracownika]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 221.  [Niezawiadomienie o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej  1292 1303 1306 1310 1313 1314 1319 1323 1323 1324 1325 1326 1328 1330 1338 1341 osoby wykonującej pracę zarobkową]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1348 Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 222.  [Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza]  . . . . . . . . . . . . . . . Art. 223.  [Czynna napaść na funkcjonariusza publicznego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 224.  [Wywieranie wpływu na czynności urzędowe]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 224a. [Fałszywy alarm]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 225.  [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie  ochrony środowiska i inspekcji pracy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 226.  [Znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu]  . . . . . . . . . Art. 227.  [Przywłaszczenie funkcji publicznej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 228.  [Sprzedajność pełniącego funkcję publiczną]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 229.  [Przekupstwo]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 230.  [Płatna protekcja bierna]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 230a. [Płatna protekcja czynna]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 231.  [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 231a. [Ochrona prawna funkcjonariusza publicznego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 231b. [Odparcie zamachu na cudze dobro chronione prawem]  . . . . . . . . . . . Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości . . . . . . . . . . Art. 232.  [Wywieranie wpływu na czynności sądu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 233.  [Fałszywe zeznania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 234.  [Fałszywe oskarżenie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 235.  [Tworzenie fałszywych dowodów dla podjęcia ścigania  za przestępstwo]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 236.  [Zatajenie dowodów niewinności osoby podejrzanej]  . . . . . . . . . . . . . . Art. 237.  [Złagodzona odpowiedzialność lub odstąpienie od karalności]  . . . . . . . 1355 1357 1361 1364 1367 1369 1371 1374 1375 1380 1383 1386 1387 1393 1394 1396 1398 1399 1404 1405 1406 1407 12 Spis treści Art. 238.  [Fałszywe zawiadomienie o przestępstwie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 239.  [Poplecznictwo]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 240.  [Karalne niezawiadomienie o przestępstwie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 241.  [Naruszenie tajemnicy postępowania przygotowawczego  lub rozprawy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 242.  [Bezprawne samouwolnienie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 243.  [Uwolnienie osoby pozbawionej wolności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 244.  [Niestosowanie się do orzeczonych środków karnych]  . . . . . . . . . . . . . . Art. 244a. [Niestosowanie się do zakazu wstępu na imprezę masową]  . . . . . . . . . Art. 244b. [Niestosowanie się do obowiązków związanych ze środkiem  zabezpieczającym]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 245.  [Przemoc wobec stron postępowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 246.  [Wymuszanie zeznań przez funkcjonariusza publicznego]  . . . . . . . . . . . Art. 247.  [Znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 247a. [Ochrona międzynarodowych trybunałów karnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum . . . . . . . . . . . . . Art. 248.  [Naruszenia przy przebiegu wyborów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 249.  [Zakłócenie przebiegu wyborów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 250.  [Bezprawne naruszenie swobody głosowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 250a. [Łapownictwo wyborcze]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 251.  [Naruszenie tajności głosowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu . . . . . . . . . . . Art. 252.  [Zakładnictwo]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 253.  (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 254.  [Czynny udział w zbiegowisku]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 254a. [Zamach na urządzenia infrastruktury]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 255.  [Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa skarbowego]  . . . Art. 255a. [Rozpowszechnianie treści mogących ułatwić popełnienie  przestępstwa o charakterze terrorystycznym]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 256.  [Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego]  . . . . . . . . . Art. 257.  [Rasizm]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 258.  [Przestępczość zorganizowana. Udział w zorganizowanej grupie  1408 1408 1411 1413 1414 1417 1418 1419 1420 1420 1421 1422 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1433 1437 1437 1439 1441 1443 1444 1446 przestępczej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1447 Art. 259.  [Dobrowolne odstąpienie od udziału w zorganizowanej grupie  przestępczej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 260.  [Zakłócenie przebiegu zgromadzenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 261.  [Znieważenie pomnika]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 262.  [Zbezczeszczenie zwłok]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 263.  [Wyrób i handel bronią bez zezwolenia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 264.  [Nielegalne przekroczenie granicy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 264a. [Umożliwienie nielegalnego pobytu na terytorium RP]  . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXIII. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji . . . . . . . . . . . . . . . Art. 265.  [Ujawnianie lub wykorzystanie tajemnicy państwowej]  . . . . . . . . . . . . . Art. 266.  [Ujawnienie tajemnicy państwowej w związku z wykonywaną funkcją]  Art. 267.  [Bezprawne uzyskanie informacji]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1450 1451 1453 1454 1456 1459 1461 1463 1464 1467 1470 13 Spis treści Art. 268.  [Utrudnianie zapoznania się z informacją]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 268a. [Niszczenie danych informatycznych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 269.  [Uszkodzenie danych informatycznych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 269a. [Zakłócenie systemu komputerowego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 269b. [Wytwarzanie programów komputerowych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów . . . . . . . Art. 270.  [Fałszerstwo materialne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 271.  [Fałszerstwo intelektualne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 272.  [Wyłudzenie podstępem poświadczenia nieprawdy]  . . . . . . . . . . . . . . . Art. 273.  [Używanie dokumentów poświadczających nieprawdę  – zawierających fałszerstwo intelektualne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 274.  [Zbycie dokumentu tożsamości]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 275.  [Posługiwanie się cudzym dokumentem. Wywóz za granicę]  . . . . . . . . . Art. 276.  [Niwelowanie dokumentu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 277.  [Usuwanie znaków granicznych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 278.  [Kradzież]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 279.  [Kradzież z włamaniem]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 280.  [Rozbój]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 281.  [Kradzież rozbójnicza]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 282.  [Wymuszenie rozbójnicze]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 283.  [Wypadek mniejszej wagi]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 284.  [Przywłaszczenie]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 285.  [Uruchomienie impulsów telefonicznych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 286.  [Oszustwo]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 287.  [Oszustwo komputerowe]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 288.  [Zniszczenie mienia ruchomego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 289.  [Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 290.  [Kradzież drzewa z lasu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 291.  [Paserstwo umyślne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 292.  [Paserstwo nieumyślne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 293.  [Paserstwo programu komputerowego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 294.  [Obostrzenie odpowiedzialności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 295.  [Nadzwyczajne złagodzenie kary. Odstąpienie od ukarania]  . . . . . . . . . Rozdział XXXVI. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu . . . . . . . . . . Art. 296.  [Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art . 296a. [Łapownictwo na stanowisku kierowniczym]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 296b. (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 297.  [Wyłudzenie kredytu]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 298.  [Wyłudzenie odszkodowania]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 299.  [Pranie brudnych pieniędzy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 300.  [Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela]  . . . . . . . . . . Art. 301.  [Pokrzywdzenie wierzyciela]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 302.  [Zaspokojenie wybranych wierzycieli. Łapownictwo w postępowaniu  1472 1474 1475 1476 1476 1479 1480 1483 1485 1486 1487 1487 1489 1490 1492 1493 1501 1503 1509 1511 1514 1516 1520 1521 1525 1527 1529 1533 1536 1540 1542 1543 1544 1547 1553 1573 1578 1578 1591 1596 1607 1616 egzekucyjnym]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1620 14 Spis treści Art. 303.  [Niwelowanie dokumentacji działalności gospodarczej]  . . . . . . . . . . . . . Art. 304.  [Wyzysk kontrahenta]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 305.  [Zakłócenie przetargu publicznego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 306.  [Fałszowanie znaków identyfikacyjnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 307.  [Nadzwyczajne złagodzenie lub odstąpienie od wymierzenia kary]  . . . . Art. 308.  [Odpowiedzialność indywidualna zarządcy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 309.  [Obostrzenie kary grzywny]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XXXVII. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 310.  [Fałszowanie pieniędzy i innych środków płatniczych  albo dokumentów równoznacznych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 311.  [Oszustwo kapitałowe]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 312.  [Puszczenie w obieg fałszywych pieniędzy i innych środków  płatniczych, dokumentów płatniczych albo dokumentów  równoważnych]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 313.  [Fałszowanie urzędowego znaku wartościowego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 314.  [Fałszowanie znaku urzędowego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 315.  [Fałszowanie zalegalizowanego narzędzia pomiarowego  lub probierczego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 316.  [Specjalna regulacja przepadku przedmiotów]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część wojskowa Rozdział XXXVIII. Przepisy ogólne dotyczące żołnierzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 317.  [Zastosowanie ustawy wobec żołnierzy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 318.  [Kontratyp rozkazu wojskowego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 319.  [Kontratyp ostatecznej potrzeby wojskowej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 320.  [Odpowiedzialność karna w przypadku niezdolności do służby  wojskowej]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 321.  [Odpowiedzialność małoletniego]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 322.  [Areszt wojskowy]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 323.  [Ograniczenie wolności]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 324.  [Środki karne]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 325.  (uchylony).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 326. 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: