Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00506 010808 20670407 na godz. na dobę w sumie
Kodeks księgowego „Ustawa o VAT” - ebook/pdf
Kodeks księgowego „Ustawa o VAT” - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374404846 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2015 r. i 1 stycznia 2016 r.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

rekomenduje BIULETYN VAT KODEKS KSIĘGOWEGO Ustawa o VAT 2015 Stan prawny na 1 lipca 2015 r. z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2016 r. K O D E K S K S I Ę G O W E G O u S t a W a O V a t 2 0 1 5 ISBN 978-83-7440-484-6 Publikacja wchodzi w skład Biuletynu Vat UWAGA! Każdy odliczy VAT od paliwa. MULTIPAKIET SAMOCHÓD W FIRMIE 2015 Książka „Samochód w firmie 2015” (ponad 650 stron) Aktualizowany serwis internetowy + Płyta CD Pakiet 3 porad ekspertów w Teleporadni Już rok obowiązują nowe zasady rozliczeń samochodów w firmie. Od 1 stycznia 2015 r. wprowadzono kolejne zmiany. Praktyka podatkowa pokazuje, że organy skarbowe w wielu przypadkach błędnie interpretują nowe przepisy. Z pomocą przychodzą sądy w pierwszych orzeczeniach. Dlatego warto sprawdzić, czy rozliczamy się zgodnie z aktualnym stanowiskiem MF i czy jest szansa na wygraną w sądzie. Korzyści, jakie odniesiesz, jeśli skorzystasz z Multipakietu: (cid:131) poznasz aktualne stanowisko organów podatkowych (wydano do tej pory ponad 500 interpretacji indywidualnych) i sądów administracyjnych (wydano kilkanaście orzeczeń) na temat rozliczania samochodów, otrzymasz niezbędne narzędzia do prowadzenia rozliczeń podatkowych oraz kadrowych samochodu w firmie: aktywne wzory ewidencji przebiegu pojazdu VAT, wideoinstrukcje ich wypełniania, program do ewidencji przebiegu pojazdu dla celów pdof, wzory regulaminów używania samochodu służbowego, uzyskasz informacje, jak zabezpieczyć się przed niewłaściwym wykorzystaniem samochodu przez pracownika, aby nie stracić odliczenia 100 VAT, oraz jakie zabezpieczenia uważają za właściwe organy podatkowe, a jakie sądy, otrzymasz dostęp do wideoszkolenia „Samochody służbowe 2015” o rozliczeniu VAT, podatku dochodowego, ZUS-u w przypadku użytkowania samochodu w firmie oraz audiokomentarzy na ten temat, będziesz mógł zadzwonić do naszych ekspertów, którzy odpowiedzą na Twoje pytania dotyczące rozliczania samochodu. (cid:131) (cid:131) (cid:131) (cid:131) www.sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl SPIS TREŚCI USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; Dz.U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652; Dz.U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332; Dz.U. z 2011 r. Nr 134, poz. 780; Dz.U. z 2012 r. poz. 1342; Dz.U. z 2012 r. poz. 1448; Dz.U. z 2012 r. poz. 1529; Dz.U. z 2012 r. poz. 1530; Dz.U. z 2013 r. poz. 35; Dz.U. z 2013 r. poz. 1027; Dz.U. z 2013 r. poz. 1608; Dz.U. z 2014 r. poz. 312; Dz.U. z 2014 r. poz. 1171; Dz.U. z 2014 r. poz. 1662; Dz.U. z 2015 r. poz. 211; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 605) . . . . . . . . . . . . . . 5 DZIAŁ I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 DZIAŁ II. Zakres opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Rozdział 4. Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 DZIAŁ III. Podatnicy, płatnicy i przedstawiciele podatkowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rozdział 1. Podatnicy i płatnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rozdział 2. Przedstawiciele podatkowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 DZIAŁ IV. Obowiązek podatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Rozdział 1. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Rozdział 2. Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Rozdział 3. Obowiązek podatkowy u małych podatników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 DZIAŁ V. Miejsce świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Rozdział 1. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Rozdział 2. Miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów . . . . . . . . . . . 30 Rozdział 2a. Miejsce świadczenia przy imporcie towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Rozdział 3. Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 DZIAŁ VI. Podstawa opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 DZIAŁ VII. Zasady wymiaru i poboru podatku z tytułu importu towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 DZIAŁ VIII. Wysokość opodatkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Rozdział 1. Stawki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Rozdział 2. Zwolnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Rozdział 3. Zwolnienia z tytułu importu towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Rozdział 4. Szczególne przypadki zastosowania stawki 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Rozdział 5. Szczególne przypadki określania wysokości podatku należnego . . . . . . . . . . . . . . . 71 DZIAŁ IX. Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Rozdział 1. Odliczenie i zwrot podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Rozdział 1a. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności . . . . . . . . . . 85 Rozdział 2. Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego . . . . . . . . . . . . . . 86 DZIAŁ X. Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku . . . . . . . . . . . . . . . 90 Rozdział 1. Rejestracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Rozdział 2. Deklaracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Rozdział 3. Informacje podsumowujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Rozdział 4. Zapłata podatku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 DZIAŁ Xa. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach . . . . . . . . . . . . . . 99 DZIAŁ XI. Dokumentacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Rozdział 1. Faktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Rozdział 2. Ewidencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Rozdział 3. Kasy rejestrujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Rozdział 4. Terminy przechowywania dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 DZIAŁ XII. Procedury szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Rozdział 1. Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Rozdział 2. Szczególne procedury dotyczące rolników ryczałtowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Rozdział 3. Szczególne procedury przy świadczeniu usług turystyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Rozdział 4. Szczególne procedury w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Rozdział 5. Szczególne procedury dotyczące złota inwestycyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Rozdział 6. System zwrotu podatku podróżnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Rozdział 6a. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczychlub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty mające siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej, ale nieposiadające takiej siedziby w państwie członkowskim konsumpcji, na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a . . . . . . . . . . . 127 Rozdział 7. Procedura szczególna dotycząca usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podmioty zagraniczne na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Rozdział 7a. Szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Rozdział 8. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne – procedura uproszczona . . . . . . . 133 DZIAŁ XIII. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . 135 Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Załącznik nr 1. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Załącznik nr 2. Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Załącznik nr 3. Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8 . . . . . 146 Załącznik nr 4. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Załącznik nr 5. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Załącznik nr 6. (pominięty) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Załącznik nr 7. Wykaz towarów, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Załącznik nr 8. Wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką 0 na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Załącznik nr 9. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Załącznik nr 10. Wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5 . . . . . . . . . . . . 160 Załącznik nr 11. Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Załącznik nr 12. Lista towarów, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Załącznik nr 13. Wykaz towarów, o których mowa w art. 99 ust. 3a oraz art. 105a ust. 1 ustawy . . . . 167 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 605) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . 169 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1608) – wyciąg . . . . 172 USTAWA z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 312) – wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Wykaz aktów wykonawczych do ustawy o VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, tel. 22 531 48 37, faks 22 530 41 65 Biuro Obsługi Klienta :01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, tel. 22 212 07 30, 801 626 666, faks 22 212 07 32 e-mail: bok@infor.pl, www.sklep.infor.pl INFOR PL S.A. USTAWA O VAT art. 1–2 5 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; Dz.U. z 2010 r. Nr 247, poz. 1652; Dz.U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332; Dz.U. z 2011 r. Nr 134, poz. 780; Dz.U. z 2012 r. poz. 1342; Dz.U. z 2012 r. poz. 1448; Dz.U. z 2012 r. poz. 1529; Dz.U. z 2012 r. poz. 1530; Dz.U. z 2013 r. poz. 35; Dz.U. z 2013 r. poz. 1027; Dz.U. z 2013 r. poz. 1608; Dz.U. z 2014 r. poz. 312; Dz.U. z 2014 r. poz. 1171; Dz.U. z 2014 r. poz. 1662; Dz.U. z 2015 r. poz. 211; ost.zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 605)1 DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji]2 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów i usług stanowi do- chód budżetu państwa. Art. 2. [Definicje] 1) 2) 3) Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: terytorium kraju – rozumie się przez to tery- torium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrze- żeniem art. 2a; państwie członkowskim – rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Euro- pejskiej; terytorium Unii Europejskiej – rozumie się przez to terytoria państw członkowskich Unii Europejskiej, z tym że na potrzeby stosowa- nia tej ustawy: a) Księstwo Monako traktuje się jako tery- torium Republiki Francuskiej, wyspę Man traktuje się jako terytorium Zjednoczo- nego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlan- dii Północnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje się jako terytorium Re- publiki Cypru, b) następujące terytoria poszczególnych państw członkowskich traktuje się jako wyłączone z terytorium Unii Europejskiej: – wyspę Helgoland, terytorium Buesin- gen – z Republiki Federalnej Niemiec, – Ceutę, Melillę, Wyspy Kanaryjskie – z Królestwa Hiszpanii, 4) 5) – Livigno, Campione d’Italia, włoską część jeziora Lugano – z Republiki Wło- skiej, – francuskie terytoria, o których mowa w art. 349 i art. 355 ust. 1 Traktatu o funk- cjonowaniu Unii Europejskiej – z Re- publiki Francuskiej, – Górę Athos – z Republiki Greckiej, – Wyspy Alandzkie – z Republiki Finlan- dii, – Wyspy Normandzkie – ze Zjednoczone- go Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, c) Gibraltar traktuje się jako wyłączony z te- rytorium Unii Europejskiej; terytorium państwa członkowskiego – rozu- mie się przez to terytorium państwa wcho- dzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem art. 2a; terytorium państwa trzeciego – rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Unii Europejskiej, z za- strzeżeniem art. 2a ust. 1 i 3; 5a) państwie członkowskim konsumpcji – rozu- mie się przez to państwo członkowskie, w od- niesieniu do którego zgodnie z art. 28k przyj- muje się, że na jego terytorium ma miejsce świadczenie usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych; towarach – rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii; imporcie towarów – rozumie się przez to przywóz towarów z terytorium państwa trze- ciego na terytorium Unii Europejskiej; 6) 7) 1 Ujednolicony tekst ustawy zawiera zmiany, które wejdą w życie 1 lipca 2015 r. i 1 stycznia 2016 r., wprowadzone ustawą z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2015 r. poz. 605 (dalej: ustawa zmieniająca z 9 kwietnia 2015 r.). Zmiany, które wejdą w życie 1 lipca 2015 r., zostały zaznaczone czcionką pogrubioną. Zmiany, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r., zostały zaznaczone na szarym tle. 2 Hasła w klamrach pochodzą od redakcji. IFK KODEKS księgowego 6 8) 9) art. 2 USTAWA O VAT eksporcie towarów – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transpor- towanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) nabywcę mającego siedzibę poza teryto- rium kraju lub na jego rzecz, z wyłącze- niem towarów wywożonych przez same- go nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych – jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych; imporcie usług – rozumie się przez to świad- czenie usług, z tytułu wykonania których po- datnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4; 10) nowych środkach transportu – rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób lub towarów: a) pojazdy lądowe napędzane silnikiem o po- jemności skokowej większej niż 48 centy- metrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie wię- cej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopusz- czenia do użytku pojazdu lądowego uzna- je się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi reje- stracji w celu dopuszczenia do ruchu dro- gowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopusz- czenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta, b) jednostki pływające o długości większej niż 7,5 metra, jeżeli były używane nie dłu- żej niż 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do czerwiec 2015 r. IFK użytku upłynęło nie więcej niż 3 miesiące, z wyjątkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment dopuszczenia do użytku jednostki pływa- jącej uznaje się dzień, w którym została ona wydana przez producenta pierwsze- mu nabywcy, lub dzień, w którym została po raz pierwszy użyta dla celów demon- stracyjnych przez producenta, c) statki powietrzne o maksymalnej masie startowej większej niż 1550 kilogramów, jeżeli były używane nie dłużej niż 40 go- dzin roboczych lub od momentu ich do- puszczenia do użytku upłynęło nie wię- cej niż 3 miesiące, z wyjątkiem środków transportu lotniczego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopusz- czenia do użytku statku powietrznego uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstra- cyjnych przez producenta; 11) podatku od wartości dodanej – rozumie się przez to podatek od wartości dodanej nakła- dany na terytorium państwa członkowskie- go, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą; 12) obiektach budownictwa mieszkaniowego – rozumie się przez to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Pol- skiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11; 13) urzędzie skarbowym – rozumie się przez to urząd skarbowy, przy pomocy którego właś- ciwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbo- wego wykonuje swoje zadania; 14) pierwszym zasiedleniu – rozumie się przez to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi bu- dynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 wartości początkowej; 14a) wytworzeniu nieruchomości – rozumie się przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym; 15) działalności rolniczej – rozumie się przez to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym rów- nież produkcję materiału siewnego, szkółkar- skiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarnio- wą i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i in- nych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tune- lach foliowych, uprawy grzybów i ich grzyb- ni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgar- nie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futer- kowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę in- nych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych; 16) gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepi- sów o podatku rolnym; 17) gospodarstwie leśnym – rozumie się przez to gospodarstwo prowadzone przez podat- nika, na którym ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym; 18) gospodarstwie rybackim – rozumie się przez to prowadzenie działalności w zakresie cho- wu i hodowli ryb oraz innych organizmów ży- jących w wodzie; 19) rolniku ryczałtowym – rozumie się przez to rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rol- nika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunko- wych; 20) produktach rolnych – rozumie się przez to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pocho- dzących z jego własnej działalności rolniczej IFK USTAWA O VAT art. 2 7 przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim; 21) usługach rolniczych – rozumie się przez to usługi wymienione w załączniku nr 2 do usta- wy; 22) sprzedaży – rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towa- rów; 23) sprzedaży wysyłkowej z terytorium kra- ju – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez po- datnika podatku od towarów i usług lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towa- ru, pod warunkiem że dostawa dokonywana jest na rzecz: a) podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatni- kiem podatku od wartości dodanej, któ- rzy nie mają obowiązku rozliczania we- wnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub b) innego niż wymieniony w lit. a) podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej; 24) sprzedaży wysyłkowej na terytorium kra- ju – rozumie się przez to dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez po- datnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkow- skiego innego niż terytorium kraju na teryto- rium kraju, które jest państwem przeznacze- nia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest do- konywana na rzecz: a) podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15, któ- rzy nie mają obowiązku rozliczania we- wnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub b) innego niż wymieniony w lit. a) podmiotu, niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemającego obowiązku rozlicza- nia wewnątrzwspólnotowego nabycia to- warów, o którym mowa w art. 9; 25) małym podatniku – rozumie się przez to po- datnika podatku od towarów i usług: KODEKS księgowego 8 art. 2 USTAWA O VAT a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyra- żonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro, b) prowadzącego przedsiębiorstwo ma- klerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świad- czącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota pro- wizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą po- datku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowarto- ści 45 000 euro – przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatko- wego, w zaokrągleniu do 1000 zł; 25a) usługach telekomunikacyjnych – rozumie się przez to usługi dotyczące transmisji, emisji i odbioru sygnałów, tekstów, obra- zów i dźwięków lub wszelkiego rodzaju in- formacji drogą kablową, radiową, optyczną lub za pośrednictwem innych systemów elektromagnetycznych, w tym związane z nimi przeniesienie lub cesję praw do użyt- kowania środków dla zapewniania takiej transmisji, emisji i odbioru, wraz z zapew- nieniem dostępu do ogólnoświatowych sie- ci informacyjnych, z uwzględnieniem art. 6a rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. usta- nawiającego środki wykonawcze do dy- rektywy 2006/112/WE w sprawie wspól- nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 77 z 23.03.2011, str. 1 z późn.zm.), zwanego dalej „rozpo- rządzeniem 282/2011”; 26) 25b) usługach nadawczych – rozumie się przez to usługi nadawcze, o których mowa w art. 6b rozporządzenia 282/2011; usługach elektronicznych – rozumie się przez to usługi świadczone za pomo- cą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 7 rozporządze- nia 282/2011; czerwiec 2015 r. IFK 27) 26a) systemie gazowym – rozumie się przez to system gazowy znajdujący się na teryto- rium Unii Europejskiej lub jakąkolwiek sieć połączoną z takim systemem; wyrobach akcyzowych – rozumie się przez to wyroby akcyzowe w rozumieniu przepi- sów o podatku akcyzowym, z wyłączeniem gazu dostarczanego w systemie gazowym; 27a) systemie elektroenergetycznym – rozu- mie się przez to system elektroenerge- tyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo ener- getyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn.zm.); 27b) wartości rynkowej – rozumie się przez to całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na któ- rym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależ- nemu dostawcy lub usługodawcy na tery- torium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość ryn- kową rozumie się: a) w odniesieniu do towarów – kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy, b) w odniesieniu do usług – kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesio- ny przez podatnika na wykonanie tych usług; 27c) magazynie konsygnacyjnym – rozumie się przez to wyodrębnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce przechowywania na terytorium kraju towa- rów należących do podatnika podatku od wartości dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium pań- stwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do tego miejsca, z którego podat- nik zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowujący towary, pobiera je, a prze- niesienie prawa do rozporządzania tymi to- warami jak właściciel następuje w momen- cie ich pobrania; 27d) prowadzącym magazyn konsygnacyjny – rozumie się przez to podatnika, który przechowuje w magazynie konsygnacyj- nym towary i pobiera je z tego magazynu; 27f) 27e) zorganizowanej części przedsiębiorstwa – rozumie się przez to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników ma- terialnych i niematerialnych, w tym zobo- wiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, któ- ry zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania; czasopismach specjalistycznych – rozu- mie się przez to drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902, o tematyce szeroko pojętych zagadnień odnoszących się do działalności kultural- nej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawo- dowej i metodycznej, regionalnej lub lokal- nej, a także przeznaczone dla osób niewi- domych i niedowidzących, publikowane nie częściej niż raz w tygodniu w postaci odrębnych zeszytów (numerów) objętych wspólnym tytułem, których zakończenia nie przewiduje się, ukazujące się na ogół w regularnych odstępach czasu w nakła- dzie nie wyższym niż 15 000 egzemplarzy, z wyjątkiem: a) periodyków o treści ogólnej, stanowią- cych podstawowe źródło informacji bieżącej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przezna- czonych dla szerokiego kręgu czytelni- ków, b) publikacji zawierających treści por- nograficzne, publikacji zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicz- nych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość lub znieważające z tych powodów grupę USTAWA O VAT art. 2 9 ludności lub poszczególne osoby oraz publikacji propagujących ustroje totali- tarne, c) wydawnictw, w których co najmniej 33 powierzchni jest przeznaczone nie- odpłatnie lub odpłatnie na ogłoszenia hand lowe, reklamy lub teksty reklamo- we, w szczególności czasopism infor- macyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych, d) wydawnictw, które zawierają głównie kompletną powieść, opowiadanie lub inne dzieło w formie tekstu ilustrowa- nego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie, e) publikacji, w których więcej niż 20 po- wierzchni jest przeznaczone na krzy- żówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry słowne lub rysunkowe, publikacji zawierających informacje po- pularne, w szczególności porady, infor- macje o znanych i sławnych postaciach z życia publicznego, f) g) czasopism, na których nie zostanie uwi- doczniona wysokość nakładu; Ordynacji podatkowej – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Or- dynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.); (uchylony); PKWiU ex – rozumie się przez to zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług; fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektro- nicznej zawierający dane wymagane usta- wą i przepisami wydanymi na jej podsta- wie3; fakturze elektronicznej – rozumie się przez to fakturę w formie elektronicznej wysta- wioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym; terenach budowlanych – rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę 28) 29) 30) 31) 32) 33) 3 Od 1 stycznia 2014 r. ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o „fakturze VAT” lub „fakturze VAT w rozumieniu prze- pisów o podatku od towarów i usług”, należy przez to rozumieć fakturę, o której mowa w art. 2 pkt 31 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. (art. 14 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2013 r., poz. 35; ost.zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 1608; dalej: „ustawa zmieniająca z 7 grudnia 2012 r.”). IFK KODEKS księgowego 10 art. 2a–3 USTAWA O VAT zgodnie z miejscowym planem zagospo- darowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowa- nia terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu prze- strzennym; pojazdach samochodowych – rozumie się przez to pojazdy samochodowe w rozu- mieniu przepisów o ruchu drogowym o do- puszczalnej masie całkowitej nieprzekra- czającej 3,5 tony. 34) Art. 2a. [Określenie terytorium kraju w przypad- ku zawarcia umów w sprawie budowy lub utrzy- mania mostów transgranicznych] 1. W przypadku umów zawartych między Rze- cząpospolitą Polską a państwem członkowskim lub państwem trzecim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspól- nych odcinków dróg, za terytorium kraju uznaje się most lub wspólny odcinek drogi oraz miejsce ich budowy, położone poza terytorium kraju, za które, zgodnie z umową, jest odpowiedzialna Rzeczpospolita Polska, jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana decyzja Rady upoważ- niająca do stosowania środków stanowiących od- stępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1 z późn.zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2006/112/WE”. 2. W przypadku umów zawartych między Rze- cząpospolitą Polską a państwem członkowskim w sprawie budowy lub utrzymania mostów trans- granicznych lub wspólnych odcinków dróg, za terytorium tego państwa członkowskiego uznaje się most lub wspólny odcinek drogi oraz miejsce ich budowy, położone na terytorium kraju, za które, zgodnie z umową, jest odpowiedzialne to państwo członkowskie, jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana decyzja Rady upoważ- niająca do stosowania środków stanowiących odstępstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE. 3. W przypadku umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim w sprawie budowy lub utrzymania mostów trans- granicznych lub wspólnych odcinków dróg, za terytorium tego państwa trzeciego uznaje się most lub wspólny odcinek drogi oraz miejsce ich budowy, położone na terytorium kraju, za które, zgodnie z umową, jest odpowiedzialne to IFK czerwiec 2015 r. państwo trzecie, jeżeli w odniesieniu do tej umo- wy została wydana decyzja Rady upoważniająca do stosowania środków stanowiących odstęp- stwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE. Art. 3. [Właściwość miejscowa] 1. Właściwym dla podatnika organem podat- kowym jest naczelnik urzędu skarbowego właści- wy ze względu na miejsce wykonywania czynno- ści podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 2–5. 2. Jeżeli czynności podlegające opodatkowa- niu podatkiem od towarów i usług są wykonywa- ne na terenie objętym zakresem działania dwóch lub więcej urzędów skarbowych, właściwość miejscową ustala się dla: 1) osób prawnych oraz jednostek organizacyj- nych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres siedziby; osób fizycznych – ze względu na miejsce za- mieszkania. 3. W przypadku podatników: o których mowa w art. 16 i w art. 17, niebędą- cych podatnikami w rozumieniu art. 15, właś- ciwym organem podatkowym jest: a) dla osób prawnych oraz jednostek or- ganizacyjnych niemających osobowości prawnej – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na adres siedziby, b) dla osób fizycznych – naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania; 2) 1) 3) 2) nieposiadających siedziby działalności go- spodarczej lub stałego miejsca prowa dzenia działalności gospodarczej na terytorium kra- ju – właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwany dalej „naczel- nikiem drugiego urzędu skarbowego”; o których mowa w art. 130a pkt 2, i podmiotów zagranicznych, o których mowa w art. 131 pkt 2, zidentyfikowanych na po- trzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdzia- łach 6a i 7, dla których państwem członkow- skim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska – właściwym organem podatkowym jest Na- czelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego. 3a. Przepisy ust. 1–3 nie naruszają przepi- sów ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn.zm.). 4. Jeżeli nie można ustalić właściwości miej- scowej w sposób określony w ust. 1–3a, właści- wym organem podatkowym jest naczelnik dru- giego urzędu skarbowego. 5. Przepisy ust. 1–4 nie mają zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 33, 34, 37 ust. 1 i 3 oraz w art. 38. Art. 4. [Wyłączenie stosowania ulg i zwolnień] Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na pod- stawie odrębnych ustaw nie mają zastosowania do podatku od towarów i usług. DZIAŁ II Zakres opodatkowania Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 5. [Zakres opodatkowania] 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów 2) 3) 4) i usług, zwanym dalej „podatkiem”, podlegają: 1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świad- czenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 2. Czynności określone w ust. 1 podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. 5) 3. Opodatkowaniu podatkiem podlegają rów- nież towary w przypadku, o którym mowa w art. 14. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Art. 5a. [Stosowanie klasyfikacji statystycznych] Towary lub usługi będące przedmiotem czynno- ści, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfi- kacjach wydanych na podstawie przepisów o sta- tystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne. Art. 6. [Wyłączenie stosowania przepisów usta- wy] Przepisów ustawy nie stosuje się do: transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zor- ganizowanej części przedsiębiorstwa; czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy; (uchylony). IFK 1) 2) 3) USTAWA O VAT art. 4–7 11 Rozdział 2 Dostawa towarów i świadczenie usług Art. 7. [Dostawa towarów] 3) 4) 2) 1. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie pra- wa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również: 1) przeniesienie z nakazu organu władzy pub- licznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy pra- wa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie; wydanie towarów na podstawie umowy dzier- żawy, najmu, leasingu lub innej umowy o po- dobnym charakterze zawartej na czas okre- ślony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewi- duje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapła- ty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione; wydanie towarów na podstawie umowy ko- misu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej; wydanie towarów komitentowi przez komi- santa na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta; ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lo- kalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własno- ści lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego; oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste; zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6. 2. Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekaza- nie nieodpłatnie przez podatnika towarów należą- cych do jego przedsiębiorstwa, w szczególności: przekazanie lub zużycie towarów na cele 1) osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, członków udziałowców, akcjonariuszy, 6) 7) 5) KODEKS księgowego 12 art. 8 USTAWA O VAT spółdzielni i ich domowników, członków or- ganów stanowiących osób prawnych, człon- ków stowarzyszenia, wszelkie inne darowizny 2) – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku na- leżnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do przeka- zywanych prezentów o małej wartości i próbek, jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. 2) 4. Przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: 1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustale- nie tożsamości tych osób; których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytwo- rzenia, określone w momencie przekazywa- nia towaru, nie przekraczają 10 zł. 5. (uchylony). 6. (uchylony). 7. Przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozu- mie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego koń- cowej postaci, przy czym ich przekazanie (wrę- czenie) przez podatnika: 1) 2) ma na celu promocję tego towaru oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego to- waru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem pro- mocji tego towaru i ma skłaniać tego odbior- cę do zakupu promowanego towaru. 8. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonu- je dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach. 9. Przez umowy dzierżawy, najmu, leasin- gu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku czerwiec 2015 r. IFK dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonu- je korzystający oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami są grunty. Art. 8. [Świadczenie usług] 1. Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadcze- nie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowo- ści prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1) przeniesienie praw do wartości niematerial- nych i prawnych, bez względu na formę, w ja- kiej dokonano czynności prawnej; zobowiązanie do powstrzymania się od do- konania czynności lub do tolerowania czyn- ności lub sytuacji; świadczenie usług zgodnie z nakazem orga- nu władzy publicznej lub podmiotu działają- cego w jego imieniu lub nakazem wynikają- cym z mocy prawa. 2. Za odpłatne świadczenie usług uznaje się 2) 3) również: 1) użycie towarów stanowiących część przed- siębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych po- datnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stano- wiących osób prawnych, członków stowa- rzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wy- tworzenia tych towarów lub ich części skła- dowych; nieodpłatne świadczenie usług na cele oso- biste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałow- ców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów sta- nowiących osób prawnych, członków sto- warzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż dzia- łalność gospodarcza podatnika. 2a. W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bie- rze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. 2) 3. (uchylony). 4. (uchylony). 5. Przepis ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza po- datnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w cało- ści lub w części, prawo do obniżenia kwoty po- datku należnego o kwotę podatku naliczonego, obliczoną zgodnie z art. 86a ust. 1, z tytułu: 1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojaz- dów lub nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych po- jazdów podatnikowi nie przysługiwało pra- wo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego4. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 5, za nabycie towarów uznaje się również przyjęcie ich w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o po- dobnym charakterze4. 2) Rozdział 3 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Art. 9. [Wewnątrzwspólnotowe nabycie towa- rów] 1. Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towa- rów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właści- ciel towarami, które w wyniku dokonanej dosta- wy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, na- bywcę towarów lub na ich rzecz. 1) 2. Przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że: nabywcą towarów jest: a) podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działal- ności gospodarczej podatnika, USTAWA O VAT art. 9–10 13 b) osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w lit. a 2) – z zastrzeżeniem art. 10; dokonujący dostawy towarów jest podatni- kiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a. 3. Przepis ust. 1 stosuje się również w przy- padku, gdy: 1) nabywcą jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 1, dokonującym dostawy towarów jest podmiot inny niż wymieniony w ust. 2 pkt 2 2) – jeżeli przedmiotem nabycia są nowe środki transportu. Art. 10. [Wyłączenia] 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie występuje w przypad- ku, gdy: 1) dotyczy towarów, do których miałyby odpo- wiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, z uwzględnieniem warunków określonych w tych przepisach; dotyczy towarów innych niż wymienione w pkt 1 nabywanych przez: a) rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej, b) podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane po- datkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy naby- ciu towarów i usług, c) podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, d) osoby prawne, które nie są podatnikami – jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólno- towego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowe- go kwoty 50 000 zł; dostawa towarów, w wyniku której ma miej- sce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju: a) nie stanowiła u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowiłaby 2) 3) 4 W przypadku nieodpłatnego używania na cele inne niż działalność gospodarcza podatnika samochodów nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika przed 1 kwietnia 2014 r., z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia których kwotę podatku naliczonego stanowiło 50 lub 60 , nie więcej niż 5000 lub 6000 zł, nie stosuje się art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Zasada ta ma również zastosowanie do samochodów wynajętych, wydzierżawionych oraz leasingo- wanych (art. 7 ust. 1 i 2 ustawy zmieniającej z 7 lutego 2014 r.). Regulacje te mają zastosowanie do rozliczeń za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się od 1 stycznia 2014 r. (art. 16 ustawy zmieniającej z 7 lutego 2014 r.). IFK KODEKS księgowego 14 art. 11 USTAWA O VAT u podatnika podatku od wartości do- danej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, lub stanowiła albo stanowiłaby taką dostawę towarów, ale dokonywa- ną przez podatnika, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie podobne zwolnienia, z wy- jątkiem przypadku, gdy przedmiotem do- stawy są nowe środki transportu, lub b) stanowiłaby dostawę towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2; 4) 5) towarów, o regulacjom towarów, o których mowa dostawa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana po- datkiem od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wy- syłki lub transportu towarów na zasadach odpowiadających zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada doku- menty jednoznacznie potwierdzające naby- cie towarów na tych zasadach; dostawa których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest dokonywana przez or- ganizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady opo- datkowania podatkiem od wartości dodanej obowiązujące w państwie członkowskim roz- poczęcia transportu lub wysyłki, stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wyłączające uznanie dostawy towarów za czynność od- powiadającą wewnątrzwspólnotowej dosta- wie towarów, pod warunkiem posiadania przez nabywcę dokumentów jednoznacznie potwierdzających nabycie towarów na tych szczególnych zasadach. 2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się, jeżeli całko- wita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 50 000 zł. 3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są: 1) 2) nowe środki transportu; wyroby akcyzowe. 4. Przy ustalaniu wartości, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie wlicza się kwoty podatku IFK czerwiec 2015 r. od wartości dodanej należnego lub zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z które- go towary te są wysyłane lub transportowane. Do wartości, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie wlicza się wartości z tytułu wewnątrzwspól- notowego nabycia towarów, o których mowa w ust. 3. 5. W przypadku gdy u podmiotów, u których zgodnie z ust. 1 pkt 2 nie występuje wewnątrz- wspólnotowe nabycie towarów, zostaje przekro- czona kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce od momentu przekroczenia tej kwoty. 6. Podatnicy oraz osoby prawne niebędą- ce podatnikami, do których ma zastosowanie ust. 1 pkt 2, mogą wybrać opodatkowanie we- wnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie naczelnikowi urzędu skarbowego pi- semnego oświadczenia o takim wyborze albo przez podanie dokonującemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10. 7. Wybór opodatkowania, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przez 2 kolejne lata, licząc od dnia dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dla którego dokonano takiego wyboru. 8. Podatnicy, o których mowa w ust. 6, mogą ponownie skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zawiadomią pisemnie naczel- nika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodat- kowania przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują z opodatkowania, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu określonego w ust. 7. 9. (uchylony). Art. 11. [Przemieszczenie własnych towarów do Polski] 1. Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie to- warów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się również prze- mieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należą- cych do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego pań- stwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wy- dobyte, nabyte, w tym również w ramach we- wnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo za- importowane, i towary te mają służyć działalności gospodarczej podatnika. 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, ma zastosowanie również do przemiesz- czenia towarów przez siły zbrojne Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego lub przez to- warzyszący im personel cywilny z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, w przypadku gdy to- wary nie zostały przez nich nabyte zgodnie ze szczególnymi zasadami regulującymi opodatko- wanie podatkiem od wartości dodanej na kra- jowym rynku jednego z państw członkowskich dla sił zbrojnych Państw-Stron Traktatu Północ- noatlantyckiego, jeżeli import tych towarów nie mógłby korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 9. Art. 12. [Przemieszczenie towarów do Polski, które nie stanowi WNT] 1. Przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od war- tości dodanej lub na jego rzecz nie uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w przy- padku gdy: 1) instalowane 2) 3) 4) 5) 6) towary są lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 jest terytorium kraju, je- żeli towary te są przemieszczane przez tego podatnika dokonującego ich dostawy lub na jego rzecz; przemieszczenie towarów następuje w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju; towary są przemieszczane na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie części transportu pasażerów, o której mowa w art. 22 ust. 5, z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika lub na jego rzecz na pokładach tych pojazdów; towary mają być przedmiotem czynności odpowiadającej eksportowi towarów doko- nanej przez tego podatnika na terytorium państwa członkowskiego, z którego są prze- mieszczane na terytorium kraju; towary mają być przedmiotem czynności od- powiadającej wewnątrzwspólnotowej dosta- wie towarów, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2, dokonanej przez tego podatnika na teryto- rium państwa członkowskiego, z którego są przemieszczane na terytorium kraju; towary mają być przedmiotem wykonanych na terytorium kraju na rzecz tego podatnika IFK USTAWA O VAT art. 12–12a 15 8) 7) usług polegających na ich wycenie lub wy- konaniu na nich prac, pod warunkiem że towary po wykonaniu tych usług zostaną z powrotem przemieszczone na terytorium państwa członkowskiego, z którego zostały pierwotnie wywiezione; towary mają być czasowo używane na tery- torium kraju w celu świadczenia usług przez tego podatnika posiadającego siedzibę dzia- łalności gospodarczej na terytorium pań- stwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu; towary mają być czasowo używane przez tego podatnika na terytorium kraju, nie dłu- żej jednak niż przez 24 miesiące, pod warun- kiem że import takich towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju z uwa- gi na ich przywóz czasowy byłby zwolniony od cła; przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub chłodnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej. 2. W przypadku gdy ustaną okoliczności, o których mowa w ust. 1, przemieszczenie towa- rów uznaje się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Art. 12a. [Przemieszczenie towarów do magazy- nu konsygnacyjnego] 9) 1. Przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od warto- ści dodanej lub na jego rzecz, nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, do magazynu konsygnacyjne- go w celu ich dostawy prowadzącemu magazyn konsygnacyjny, oraz dostawę tych towarów, uwa- ża się za wewnątrzwspólnotowe nabycie towa- rów, o którym mowa w art. 9 ust. 1, u prowadzące- go magazyn konsygnacyjny, pod warunkiem że: 1) podatnik podatku od wartości dodanej nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czyn- ny lub zwolniony; przechowywane w magazynie konsygnacyj- nym towary są przeznaczone do działalności produkcyjnej lub usługowej, z wyłączeniem działalności handlowej, przez prowadzące- go magazyn konsygnacyjny; prowadzący magazyn konsygnacyjny, przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika 2) 3) KODEKS księgowego 16 art. 13 USTAWA O VAT podatku od wartości dodanej towarów do tego magazynu, złożył w formie pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego zawiado- mienie o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego zawierające: a) dane podatnika podatku od wartości do- danej dokonującego przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego oraz prowadzącego magazyn konsyg- nacyjny, dotyczące ich nazw lub imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych stosowanych na potrzeby odpowiednio podatku od wartości dodanej i podatku, adresu siedziby działalności gospodar- czej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresu, pod którym znajduje się magazyn kon- sygnacyjny, b) oświadczenie podatnika podatku od wartości dodanej, że zamierza dokony- wać przemieszczenia towarów, o któ- rym mowa w art. 11 ust. 1, do magazynu konsy gnacyjnego; w oświadczeniu wska- zuje się prowadzącego magazyn konsyg- nacyjny; 4) prowadzący magazyn konsygnacyjny pro- wadzi ewidencję towarów wprowadzanych do tego magazynu, zawierającą datę ich wprowadzenia, datę pobrania towarów z ma- gazynu, dane pozwalające na identyfikację towarów, a w przypadku, o którym mowa w art. 20b ust. 3 – także dane dotyczące po- wrotnego przemieszczenia towarów; przepis art. 109 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 2. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie spełnia wymogów określonych tym przepisem, naczelnik urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomie- nia wzywa do jego uzupełnienia. 3. Prowadzący magazyn konsygnacyjny jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej na- czelnika urzędu skarbowego o zmianach danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia zaistnie- nia zmian. 4. W przypadku gdy towary przechowywane w magazynie konsygnacyjnym nie zostały pobra- ne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wprowa- dzenia do tego magazynu, uznaje się, że ich po- branie ma miejsce następnego dnia po upływie tego okresu. IFK czerwiec 2015 r. 5. W przypadku stwierdzenia braku przecho- wyw
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks księgowego „Ustawa o VAT”
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: