Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00147 021256 17030766 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1039
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2069-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego, który ukazuje się w serii Komentarze Becka, został przygotowany przede wszystkim dla potrzeb praktyki stosowania procedury administracyjnej.

W trzecim wydaniu omówiona została obszerna nowelizacja KPA w zakresie stosowania technologii informatycznych w postępowaniu administracyjnym. Uwzględniono także zmiany dokonane nową ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz nowe zasady uwierzytelniania dokumentów.

W Komentarzu sięgnięto do orzecznictwa NSA, ale także TK, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz do niektórych zachowujących aktualność wypowiedzi funkcjonującego w okresie II Rzeczypospolitej Najwyższego Trybunału Administracyjnego. Wszędzie tam, gdzie w judykaturze nie ma jednolitego stanowiska w kwestii interpretacji konkretnego przepisu, Komentarz zaznacza istnienie rozbieżnych linii orzeczniczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Kodeks postępowania administracyjnego Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Z. Duniewska, Z. Niewiadomski, M. Matczak, M. Jaśkowska, R. Hauser, A. Wróbel INSTYTUCJE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO, Tom 1 System Prawa Administracyjnego Andrzej Skoczylas, Janusz Borkowski, Barbara Adamiak PRAWO PROCESOWE ADMINISTRACYJNE, Tom 9 System Prawa Administracyjnego Jerzy Parchomiuk, Ewa Bagińska ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA W ADMINISTRACJI, Tom 12 System Prawa Administracyjnego Janusz Borkowski, Barbara Adamiak KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. KOMENTARZ, wyd. 10 Komentarze Kodeksowe Roman Hauser, Andrzej Skoczylas (red.) POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI, wyd. 5 Duże Komentarze Becka Jerzy Pieróg PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. KOMENTARZ, wyd. 10 Komentarze Becka www.sklep.beck.pl Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dr Robert Kędziora Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 3. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2011 R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Propozycja cytowania: wyd. 3, Warszawa 2011 Redakcja: Iwona Duda Wydawca: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk: Perfekt, Warszawa ISBN 978-83-255-2069-4 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania administracyjnego Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zakres obowiązywania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy naczelne . . . Art. 17–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Właściwość organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19–23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu . . . . . . . . . Art. 24–27a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Strona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Załatwianie spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 35–38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 39–49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Wezwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 50–56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 57–60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wszczęcie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 61–66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Protokoły i adnotacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 67–72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 73–74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Udostępnianie akt IX XI 3 3 3 53 53 139 139 147 147 170 170 198 198 251 251 277 277 316 316 329 329 350 350 350 391 391 406 406 V Spis treści Rozdział 4. Dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 75–88a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Rozprawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 89–96 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Zawieszenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 97–103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Decyzje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104–113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Ugoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 114–122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Postanowienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 123–126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Odwołania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 127–140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Zażalenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 141–144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 12. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . Art. 145–153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważno- ści decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 154–163 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Przepisy szczególne w sprawach ubezpieczeń społecz- nych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 164–181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Udział prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 182–189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 190–195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 196–216 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Wydawanie zaświadczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 217–220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Skargi i wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Postanowienia ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 221–226 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 227–240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 241–247 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 417 417 487 487 509 509 540 540 636 636 655 655 666 666 756 756 766 766 832 832 909 909 917 917 928 928 929 929 930 930 946 946 946 953 953 975 975 Spis treści Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych . . . . . . . Art. 248–252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków . . . . . . . . . . . . Art. 253–256 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Nadzór i kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 257–260 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IX. Opłaty i koszty postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 261–267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 980 982 982 985 985 989 989 Dział X. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 Art. 268–269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 VII Przedmowa Obowiązujący od pięćdziesięciu lat Kodeks postępowania administra- cyjnego stanowi prawny wzorzec kształtowania stosunków między jed- nostką a administracją publiczną w procesie konkretyzowania norm prawa administracyjnego w drodze decyzji administracyjnych. Skodyfikowana procedura administracyjna jest też równocześnie gwarancją pewności prawnej w zakresie tych stosunków. Zasadniczym przedmiotem regulacji KPA jest ogólne postępowanie administracyjne, czyli prowadzone przez or- gany administracji publicznej sformalizowane postępowanie, którego celem jest władcze określenie, w drodze aktu administracyjnego, sytuacji prawnej konkretnego podmiotu. Normy kodeksowe zostały sformułowane w taki sposób, aby umożliwić organom administracji publicznej prawidłowe określenie uprawnień lub obowiązków indywidualnego adresata. Doniosłą rolę odgrywają w tej mierze zwłaszcza zasada praworządności oraz zasada prawdy obiektywnej, których urzeczywistnienie w toku procedury jest zabezpieczone szeregiem instytucji procesowych. administracyjnej Istotną gwarancją prawidłowego załatwienia sprawy indywidualnej jest ponadto prawo strony postępowania do czynnego uczestniczenia w czynnościach procesowych poprzedzających wydanie orzeczenia, a następnie do poddania tego orzeczenia kontroli administracyjnej i sądowoadministracyjnej. Trzeba podkreślić, iż szczególną funkcję wśród norm procesowego prawa administracyjnego pełnią normy drugiego stopnia, czyli te, które ustanawiają system środków weryfikacji aktów administracyjnych wydawanych przez organy administracji publicznej. Obserwacja historycznego rozwoju procedury administracyjnej pozwala nawet iż jednym z zasadniczych motywów kodyfikacji postępowania administracyjnego było ustanowienie systemu procesowych środków prawnych jako instrumentów ochrony jednostki w państwie prawa. sformułować wniosek, Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego ukazujący się w serii „Komentarze Becka” został przygotowany z myślą o wszystkich uczestnikach postępowania administracyjnego. Mogą z niego korzystać zarówno pracownicy organów administracji publicznej, którzy stosują normy procesowe, konkretyzując uprawnienia i obowiązki indywidualnych IX Przedmowa adresatów, jak i podmioty, do których kierowane są władcze rozstrzygnięcia organów. Komentarz wyjaśnia podstawowe pojęcia procedury administra- cyjnej, przedstawiając zarazem najbardziej reprezentatywne w literaturze przedmiotu poglądy nauki. Bardzo istotną rolę w ustalaniu właściwej treści norm administracyjnego prawa procesowego odgrywa orzecznictwo sądowe. Dlatego też objaśnianie poszczególnych instytucji procedury administracyjnej wymaga odwołania się do wykładni przepisów KPA, dokonywanej przede wszystkim przez sądy administracyjne, a także przez Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy. Zawarta w Komentarzu interpretacja przepisów kodeksowych jest więc w dużej mierze oparta na analizie aktualnego orzecznictwa, co przesądza o praktycznym wymiarze niniejszego opracowania. Robert Kędziora Lublin, październik 2010 r. X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AdmRządU . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o administracji rządowej w województwie (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 ze zm.) AdmRządWU . . . . . . ustawa z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KH . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 82, poz. 600) Prezydenta KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania KRO . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) XI Wykaz skrótów KrRejSU . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) OKiKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OpłSkarbU . . . . . . . . ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) OrdPodU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PostAdmU . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrBud . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) RMU . . . . . . . . . . . . ustawa z 8.8.1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.) SamGminU . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamKolOU . . . . . . . ustawa z 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.) SamPowU . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) SamWojU . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SCU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) TKU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 1.8.1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny NTA . . . . . . . . . . . . Najwyższy Trybunał Administracyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(5), SN(7) TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny UOKiK . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów WSA . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie 5, bądź 7 sędziów XII Wykaz skrótów 3. Komentarze Adamiak, Borkowski, Komentarz . . . . . . . . B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. VI, Warszawa 2004 Borkowski, Komentarz . . . . . . . . J. Borkowski, J. Jendrośka, R. Orzechowski, A. Zie- liński, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, J. Borkowski (red.), wyd. II, Warszawa 1989; Aneks – Warszawa 1991 Iserzon, Starościak, Komentarz . . . . . . . . E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i for- mularze, wyd. IV, Warszawa 1970 Janowicz, Komentarz . . . . . . . . Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyj- nego. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 1999 Jaśkowska, Wróbel, Komentarz . . . . . . . . M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania KPC. Komentarz administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000 . . . T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, [w:] T. Ereciński (red.), Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępo- wanie rozpoznawcze, wyd. III, t. 1, Warszawa 2001 4. Podręczniki i zbiory orzecznictwa Adamiak, Borkowski, Postępowanie administracyjne . . . . B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie admini- stracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2003 Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne . . . . W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administra- cyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962 Dawidowicz, Postępowanie administracyjne . . . . W. Dawidowicz, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 1983 XIII Wykaz skrótów Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego . . . W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989 Hauser, KPA z orzecznictwem . . . . Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyj- nego i Sądu Najwyższego, opracowanie zespołu sędziów NSA pod red. R. Hausera, wyd. II, Warszawa 1998 Łaszczyca, Martysz, Matan, Postępowanie administracyjne ogólne . . . . . . . . . . . G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003 Pokrzywnicki, Postępowanie administracyjne . . . . J. Pokrzywnicki, Postępowanie administracyjne. Komentarz – podręcznik, Warszawa 1948 Smoktunowicz, Orzecznictwo . . . . . . E. Smoktunowicz, D. Kijowski, J. Mieszkowski, Postępowanie administracyjne, podatkowe i admi- nistracyjnosądowe. Teksty aktów normatywnych. Orzecznictwo NSA, SN i TK. Objaśnienia. Pi- śmiennictwo, Białystok 1998 Wierzbowski, Postępowanie administracyjne 5. Czasopisma . . . . M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, [w:] M. Wierzbowski (red.), Postępowanie admini- stracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004 . . . . . . . Biuletyn Skarbowy AUWr . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. Skarb. Biul. SN. Dz.U. Dz.Urz. UOKiK . . . . Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw GAP . . . . . . . . . . . . Gospodarka – Administracja Państwowa i Konsumentów XIV Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski GP . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawnicza GSP . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego KPPubl. KSP . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze M.P. MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OMT . . . . . . . . . . . . Organizacja – Metody – Technika ONSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OPA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Najwyższych w Sprawach Podatkowych i Administracyjnych OSN . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych . . . . . . . . . . . . . Palestra OSS . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiŻ . . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie POP . . . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PP . . . . . . . . . . . . . . Problemy Praworządności PPA . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji P. Pod. Pr. Gosp. Prok. i Pr. PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy RNGA . . . . . . . . . . . Rada Narodowa – Gospodarka – Administracja RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze ST . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny ZNSA . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze . . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica XV Wykaz skrótów ZWNTA . . . . . . . . . . Zbiór Wyroków Najwyższego Trybunału Admini- stracyjnego 6. Inne skróty . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) . . . . . . . . . . niepublikowane (-a, -y) . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . rok . . . . . . . . . . . . . redakcja art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł n. niepubl. Nr . . . . . . . . . . . . . . numer pkt . . . . . . . . . . . . . . punkt por. post. poz. r. red. s. t. t.j. uchw. ust. wyr. w zw. z. zd. ze zm. zob. . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt . . . . . . . . . . . . . . zdanie . . . . . . . . . . . . . . . strona . . . . . . . . . . . . . . . tom . . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . zobacz . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . . w związku . . . . . . . . . . . ze zmianami XVI Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 168) Tekst jednolity z dnia 9 października 2000 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1071)1 (zm.: Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 509; 2002, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; 2003, Nr 130, poz. 1188; 2004, Nr 162, poz. 1692; 2005, Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; 2008, Nr 229, poz. 1539; 2009, Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676; 2010, Nr 40, poz. 230) 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 17.11.2000 r. Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Zakres obowiązywania Art. 1.2 [Zakres regulacji] Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępo- wanie: 1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych w pkt 1, 3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmio- tami, o których mowa w pkt 2, 4) w sprawach wydawania zaświadczeń. Spis treści Nb I. Zakres regulacji Kodeksu postępowania administra- cyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ogólne postępowanie administracyjne . . . . . . . . . . III. Postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji pu- blicznej w rozumieniu KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 IV. Postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń . 35 1 2 2 Art. 1 pkt 3 zmieniony ustawą z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1271), która wchodzi w życie 1.01.2004 r. 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: