Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00370 006141 10198042 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 626
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-137-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny na: 2.09.2016 r.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Stan prawny na 2 września 2016 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący, opracowanie redakcyjne Mariusz Kurzyński Łamanie Mercurius Tytuły do artykułów opracował Robert Stępień © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-931-9 5. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) Tytuł wstępny. Przepisy ogólne (art. 1–14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 CZĘŚĆ PIERWSZA. POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE KSIĘGA PIERWSZA. PROCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Sąd (art. 15–54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Właściwość sądu (art. 15–46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepis wstępny (art. 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Właściwość rzeczowa (art. 16–26) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Podstawy właściwości (art. 16–18) . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu (art. 19–26) . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Właściwość miejscowa (art. 27–46) . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Właściwość ogólna (art. 27–30) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Właściwość przemienna (art. 31–371) . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Właściwość wyłączna (art. 38–42) . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Przepisy szczególne (art. 43–46) . . . . . . . . . . . . . . . . Skład sądu (art. 47–471) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Dział III. Wyłączenie sędziego (art. 48–54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Prokurator (art. 55–60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Organizacje pozarządowe (art. 61–63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy (art. 631–632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów (art. 633–634) . . . . . . . . . Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów (art. 635) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Strony (art. 64–97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zdolność sądowa i procesowa (art. 64–71) . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Dział II. Współuczestnictwo w sporze (art. 72–74) . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Interwencja główna i uboczna (art. 75–83) . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Przypozwanie (art. 84–85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Pełnomocnicy procesowi (art. 86–97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.P.C. 16 16 16 16 17 17 18 20 20 20 22 23 24 25 27 28 29 30 30 31 31 33 34 35 36 3 Tytuł V. Dział I. Dział I. Dział II. Koszty procesu (art. 98–124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zwrot kosztów procesu (art. 98–110) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomoc prawna z urzędu (art. 111–124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Postępowanie (art. 125–42412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy ogólne o czynnościach procesowych (art. 125–183) . . . Rozdział 1. Pisma procesowe (art. 125–1305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Doręczenia (art. 131–147) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Posiedzenia sądowe (art. 148–163) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Terminy (art. 164–166) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Uchybienie i przywrócenie terminu (art. 167–172) . . . . . Rozdział 6. Zawieszenie postępowania (art. 173–183) . . . . . . . . . . . Dział II. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji (art. 1831–226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Mediacja i postępowanie pojednawcze (art. 1831–186) . . . Oddział 1. Mediacja (art. 1831–18315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Postępowanie pojednawcze (art. 184–186) . . . . . . . . Rozdział 2. Pozew (art. 187–205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rozprawa (art. 206–226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Dowody (art. 227–315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przedmiot i ocena dowodów (art. 227–234) . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie dowodowe (art. 235–309) . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 235–243) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Dokumenty (art. 244–257) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Zeznania świadków (art. 258–277) . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Opinia biegłych (art. 278–291) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Oględziny (art. 292–298) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6. Przesłuchanie stron (art. 299–304) . . . . . . . . . . . . . . Oddział 7. Inne środki dowodowe (art. 305–309) . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zabezpieczenie dowodów (art. 310–315) . . . . . . . . . . . . Dział IV. Orzeczenia (art. 316–366) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wyroki (art. 316–353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Wydanie wyroku (art. 316–332) . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Natychmiastowa wykonalność wyroków (art. 333–338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Wyroki zaoczne (art. 339–349) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków (art. 350–353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1a. Nakazy zapłaty (art. 3531–3532) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postanowienia sądu (art. 354–3621) . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Prawomocność orzeczeń (art. 363–366) . . . . . . . . . . . . . 4 40 40 44 50 50 50 58 66 73 73 75 80 80 80 86 87 93 99 99 100 100 102 107 111 113 114 115 117 118 118 118 123 125 127 128 129 131 K.P.C.Spis treści Dział V. Środki odwoławcze (art. 367–398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Apelacja (art. 367–391) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 11. Kasacja (art. 392–39320) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zażalenie (art. 394–398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział Va. Skarga kasacyjna (art. 3981–39821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział Vb. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego (art. 39822–39823) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Wznowienie postępowania (art. 399–4161) . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Rewizja nadzwyczajna (art. 417–424) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (art. 4241–42412) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Postępowania odrębne (art. 425–50537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postępowanie w sprawach małżeńskich (art. 425–452) . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 425–435) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację (art. 436–446) . . . . . . . . Inne sprawy (art. 447–452) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Dział I. Dział II. Postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 453–458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 459–47716) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 459–476) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy 132 132 138 139 142 148 149 153 154 157 157 157 159 162 163 166 166 (art. 477–4777) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 4778–47716) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Dział IV. Postępowanie w sprawach o naruszenie posiadania (art. 478–479) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Dział IVa. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów (art. 4791–47935) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 4791–47927) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji (art. 47928–47935) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 180 181 Dział IVb. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone (art. 47936–47945) . . . . . . . . . . . . . . . 185 Dział IVc. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki (art. 47946–47956) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVd. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty (art. 47957–47967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVe. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu Dział V. kolejowego (art. 47968–47978) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postępowanie nakazowe i upominawcze (art. 480–505) . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 480–484) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.P.C. 186 188 190 192 192 5 Spis treści Rozdział 2. Postępowanie nakazowe (art. 4841–497) . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Postępowanie upominawcze (art. 4971–505) . . . . . . . . . Dział VI. Postępowanie uproszczone (art. 5051–50514) . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Europejskie postępowania w sprawach transgranicznych (art. 50515–50527a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Europejskie postępowanie nakazowe (art. 50515–50520) . . . Rozdział 2. Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (art. 50521–50527a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Postępowania elektroniczne (art. 50528–50537) . . . . . . . . . . . . . 193 196 199 202 202 204 206 Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze (art. 50528–50537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Tytuł I. Tytuł II. Przepisy ogólne (art. 506–525) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw (art. 526–6948) . . . . . . . Sprawy z zakresu prawa osobowego (art. 526–5601) . . . . . . . . Dział I. 212 219 219 Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu (art. 526–543) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego (art. 526–534) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu (art. 535–538) . . . Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu (art. 539–543) . . . . Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie (art. 544–5601) . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 544–547) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Doradca tymczasowy (art. 548–551) . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Postępowanie (art. 552–5601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (art. 561–605) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Sprawy małżeńskie (art. 561–5675) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze (art. 568–59822) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 568–5781) . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi (art. 579–584) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Sprawy o przysposobienie (art. 585–589) . . . . . . . . . Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki (art. 590–598) . . . . . . . . . . Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy 219 221 222 223 223 224 225 228 228 232 232 235 238 241 rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 5981–59814) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 59815–59822) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 6 K.P.C.Spis treści Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli (art. 599–605) . . . . . . . . . . . Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego (art. 606–62613) . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 606–608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia (art. 609–610) . . . . . . . . . . . . Rozdział 2a. Przepadek rzeczy (art. 6101–6107) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego (art. 6101–6105) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Przepadek pojazdów (art. 6106–6107) . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem (art. 611–616) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zniesienie współwłasności (art. 617–625) . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu (art. 626) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe (art. 6261–62613) . . . . Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego (art. 627–691) . . . . . . . . Przepisy wstępne (art. 627–632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza (art. 633–639) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku (art. 640–645) . . . . . . Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu (art. 646–654) . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych (art. 655–660) . . Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego 248 250 250 250 251 251 252 253 254 256 256 262 262 263 272 273 275 (art. 661–663) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu (art. 664–665) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego (art. 666–6681) . . . . . . . . . . Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego (art. 669–679) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Dział spadku (art. 680–689) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe (art. 690–691) . . . . . . . . . . . . . . Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (art. 6911–6919) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprawy depozytowe (art. 692–69322) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu 277 278 279 283 284 285 287 sądowego (art. 692–69310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu (art. 69311–69317) . . . 290 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu (art. 69318–69322) . . . . . . . . . . . . Dział VI. Postępowanie rejestrowe (art. 6941–6948) . . . . . . . . . . . . . . . . 291 292 KSIĘGA TRZECIA. SĄD POLUBOWNY (art. 695–715) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 7 K.P.C.Spis treści KSIĘGA CZWARTA. POSTĘPOWANIE W RAZIE ZAGINIĘCIA LUB ZNISZCZENIA AKT (art. 716–729) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 CZĘŚĆ DRUGA. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 730–746) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych (art. 747–7541) . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia (art. 755–757) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 305 311 CZĘŚĆ TRZECIA. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 758–843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności (art. 758–7751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności (art. 776–795) . . . Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego 313 326 (art. 7951–7955) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty (art. 7956–7957) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 7958–7959) . . . 340 Dział IId. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych (art. 79510–79511) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Dział IIe. Wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych (art. 79512–79513) . . . . . . . . . . . . 342 Dział IIf. Zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych (art. 79514–79517) . . . . . . . . . . 343 Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne (art. 796–817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania (art. 818–828) . . . . . . Dział V. Ograniczenia egzekucji (art. 829–839) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne (art. 840–843) . . . . . . . . . . . Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych (art. 844–1040) . . . . . . . . . . . . . . . . Egzekucja z ruchomości (art. 844–87911) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zajęcie (art. 844–863) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sprzedaż (art. 864–879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej Dział I. (art. 8791–87911) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę (art. 880–888) . . . . . . . . Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych (art. 889–894) . . . . . . . . . Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności (art. 895–908) . . . . . . . . . . 344 354 359 365 368 368 368 373 381 383 387 396 8 K.P.C.Spis treści Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych (art. 909–912) . . . . . . . Dział V. Wyjawienie majątku (art. 913–9202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Egzekucja z nieruchomości (art. 921–1013) . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy wstępne (art. 921–922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zajęcie (art. 923–941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Opis i oszacowanie (art. 942–951) . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji (art. 952–961) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Warunki licytacyjne (art. 962–971) . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Licytacja (art. 972–986) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Przybicie (art. 987–997) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Przysądzenie własności (art. 998–1003) . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego (art. 1004–1013) . . . . . . Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości (art. 10131–10136) . . . Dział VII. Egzekucja ze statków morskich (art. 1014–10224) . . . . . . . . . . Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji (art. 1023–1040) . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1023–1028) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję 402 408 410 410 411 417 420 423 425 429 431 433 435 437 439 439 z wynagrodzenia za pracę (art. 1029–1032) . . . . . . . . . . 443 Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych (art. 1033–1034) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję Dział I. Dział II. z nieruchomości (art. 1035–1040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji (art. 1041–10951) . . . . . . . . . . . . . . . . . Egzekucja świadczeń niepieniężnych (art. 1041–1059) . . . . . . . Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców (art. 1060–1065) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1060–1064) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy 445 445 449 449 456 456 (art. 10641–106413) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego (art. 106414–1065) . . . . . . . . . 462 Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości Dział V. w drodze sprzedaży publicznej (art. 1066–1071) . . . . . . . . . . . Egzekucja na rzecz jednostek gospdarki uspołecznionej (art. 1072–1080) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Egzekucja świadczeń alimentacyjnych (art. 1081–1088) . . . . . Dział V. Dział VI. Wykonanie orzeczeń dotyczących odebrania osoby 465 466 467 podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (art. 1089–10951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 9 K.P.C.Spis treści CZĘŚĆ CZWARTA. PRZEPISY Z ZAKRESU MIĘDZYNARODOWEGO POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Przepis wstępny (art. 1096) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 KSIĘGA PIERWSZA. JURYSDYKCJA KRAJOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy ogólne (art. 1097–10991) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Tytuł II. Przepisy łączne dla jurysdykcji krajowej (art. 1100–1102) . . . . . . . . . . . Tytuł III. Jurysdykcja krajowa w procesie (art. 1103–11051) . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym 470 470 471 471 (art. 1106–11102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 Tytuł IVa. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym (art. 11103–11104) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 KSIĘGA PIERWSZA A. IMMUNITET SĄDOWY I EGZEKUCYJNY (art. 1111–1116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Tytuł I. Zdolność sądowa i procesowa (art. 1117–1118) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zabezpieczenie kosztów procesu (art. 1119–1128) . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Zwolnienie cudzoziemców od kosztów sądowych (art. 1129) . . . . . . . . Tytuł IV. Pomoc prawna (art. 1130–1136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Zabezpieczenie dowodów (art. 1137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Zagraniczne dokumenty urzędowe (art. 1138) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Czynności dotyczące spadku po cudzoziemcach (art. 1139–1142) . . . . Tytuł VIIa. Europejskie poświadczenie spadkowe (art. 11421–11426) . . . . . . . . . . . Tytuł VIII. Stwierdzenie obcego prawa i wzajemności (art. 1143) . . . . . . . . . . . . . Tytuł IX. Uzasadnienie prawomocnych orzeczeń i wydawanie zaświadczeń 484 484 486 487 491 491 492 493 495 (art. 1144–11441) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 Tytuł X. Wniosek o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej (art. 11442) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 KSIĘGA TRZECIA. UZNANIE I STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI . . . . . . . . . . . 496 Tytuł I. Uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych (art. 1145–11491) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Wykonalność orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sądami i organami lub przez nie zatwierdzonych (art. 1150–1153) . . . . . . . . . . Tytuł III. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugód zawartych przed takimi sądami lub zatwierdzonych przez takie sądy oraz dokumentów urzędowych sporządzonych w tych państwach, opatrzonych zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego (art. 11531–11533) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 499 501 10 K.P.C.Spis treści Tytuł IV. Wykonalność europejskich nakazów zapłaty wydanych przez sądy państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 11534–11536) . . . . . . . . . . 501 Tytuł V. Wykonalność orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej wydanych w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (art. 11537–11539) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Wykonalność orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych (art. 115310–115312) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KSIĘGA CZWARTA. UZNANIE I WYKONANIE NIEKTÓRYCH ORZECZEŃ SĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POCHODZĄCYCH Z TYCH PAŃSTW UGÓD I DOKUMENTÓW URZĘDOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy ogólne (art. 115313–115315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Tytuł II. Wykonanie (art. 115316–115322) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Odmowa uznania lub wykonania (art. 115323–115325) . . . . . . . . . . . . . CZĘŚĆ PIĄTA. SĄD POLUBOWNY (ARBITRAŻOWY) Tytuł I. Przepisy ogólne (art. 1154–1160) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zapis na sąd polubowny (art. 1161–1168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Skład sądu polubownego (art. 1169–1179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Właściwość sądu polubownego (art. 1180–1182) . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Postępowanie przed sądem polubownym (art. 1183–1193) . . . . . . . . . . Tytuł VI. Wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania (art. 1194–1204) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego (art. 1205–1211) . . . . . Tytuł VIII. Uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego 502 502 503 503 504 507 508 510 512 516 517 520 523 lub ugody przed nim zawartej (art. 1212–1217) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Wykaz aktów zmieniających Kodeks postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . Wykaz aktów wykonujących Kodeks postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . . . 530 543 * * * * * * Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 297 ze zm.) . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. I–XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. XIV) . . . . . . Rozdział 3. Przepisy przechodnie (art. XV–XXII) . . . . . . . . . . . . . . . . 549 549 554 555 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, poz. 1804) (wyciąg) . . . . . 558 * * * 11 K.P.C.Spis treści Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 13, poz. 98) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 178, poz. 1478) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 235, poz. 1699) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 112, poz. 766) (wyciąg) . . . . . . . . . Ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 121, poz. 831) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 566 568 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 181, poz. 1287) (wyciąg) . . . . . . . . 569 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 234, poz. 1571) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 218 ze zm.) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1311 ze zm.) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1137) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. poz. 1595) (wyciąg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 570 572 574 575 578 579 581 grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu postępowania cywilnego . . . . . . . . . . . 590 * * * 12 K.P.C.Spis treści USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (tekst pierwotny Dz.U. z 1 grudnia 1964 r. Nr 43, poz. 296; tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101; zm.: Dz.U. z 2014 r. poz. 293, poz. 379, poz. 435, poz. 567, poz. 616, poz. 945, poz. 1091, poz. 1161, poz. 1296, poz. 1585, poz. 1626, poz. 1741, poz. 1924; z 2015 r. poz. 2, poz. 4, poz. 218, poz. 539, poz. 978, poz. 1062, poz. 1137, poz. 1199, poz. 1311, poz. 1418, poz. 1419, poz. 1505, poz. 1527, poz. 1567, poz. 1587, poz. 1595, poz. 1634, poz. 1635, poz. 1854; z 2016 r. poz. 195, poz. 437, poz. 868, poz. 996, poz. 1177, poz. 1358) TYTUŁ WSTĘPNY PRZEPISY OGÓLNE Sprawa cywilna Art. 1.1) Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńcze- go oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne). Droga sądowa Art. 2. § 1. Do rozpoznawania spraw cywilnych powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy. § 1a–2. (uchylone). § 3. Nie są rozpoznawane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów. 1) Art. 1 rozumiany w ten sposób, iż w zakresie pojęcia „sprawy cywilnej” nie mogą się mieścić roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowi decyzja ad- ministracyjna, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rze- czypospolitej Polskiej i utracił moc w tym zakresie 17 lipca 2000 r. (wyrok Trybunału Kon- stytucyjnego z 10 lipca 2000 r., SK 12/99, Dz.U. Nr 55, poz. 665). 13 K.P.C. Art. 3–9 Kodeks postępowania cywilnego. Przepisy ogólne Zasada prawdy materialnej Art. 3. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody. Art. 4. (uchylony). Udzielanie pouczeń Art. 5. W razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić stronom i uczest- nikom postępowania występującym w sprawie bez adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nie- zbędnych pouczeń co do czynności procesowych. Zasada szybkości Art. 6. § 1. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy. § 2. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być prze- prowadzone sprawnie i szybko. Udział prokuratora Art. 7. Prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. W sprawach niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego proku- rator może wytaczać powództwa tylko w wypadkach wskazanych w ustawie. Udział organizacji społecznej Art. 8. Organizacje pozarządowe, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, mogą dla ochrony praw obywate- li, w wypadkach przewidzianych w ustawie, wszcząć postępowanie oraz wziąć udział w toczącym się postępowaniu. Zasada jawności Art. 9.2) § 1. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szcze- gólny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać 2) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 29 sierpnia 2014 r. (Dz.U. poz. 1296); zmia- na weszła w życie 27 marca 2015 r. 14 K.P.C. Przepisy ogólne Art. 10–12 akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 1.3) Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny sta‑ nowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt. Treść protokołów i pism może być także udostępniana w postaci elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinforma‑ tycznego obsługującego postępowanie sądowe (system teleinformatyczny) albo inne‑ go systemu teleinformatycznego służącego udostępnianiu tych protokołów lub pism. § 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt spra- wy zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie. Przewodniczący wydaje z akt sprawy zapis dźwięku, jeżeli wydaniu zapisu obrazu i  dźwięku sprzeciwia się ważny interes publiczny lub prywatny. § 3. Jeżeli posiedzenie odbyło się przy drzwiach zamkniętych strony i uczest- nicy postępowania mają prawo do otrzymania z  akt sprawy jedynie zapisu dźwięku. Ugodowe załatwianie spraw Art. 10.4) W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności przez nakłanianie stron do mediacji. Wiążąca moc wyroku skazującego Art. 11. Ustalenia wydanego w  postępowaniu karnym prawomocnego wy- roku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w  postępowaniu cywilnym. Jednakże osoba, która nie była oskarżona, może powoływać się w po- stępowaniu cywilnym na wszelkie okoliczności wyłączające lub ograniczające jej odpowiedzialność cywilną. Roszczenie adhezyjne Art. 12. Roszczenia majątkowe wynikające z przestępstwa mogą być docho- dzone w postępowaniu cywilnym albo w wypadkach w ustawie przewidzianych w postępowaniu karnym. 3) W  brzmieniu ustalonym przez ustawę z  10  lipca 2015  r. (Dz.U. poz.  1311 ze  zm.); zmiana wejdzie w życie 8 września 2016 r. 4) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 10 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1595); zmia- na weszła w życie 1 stycznia 2016 r. 15 K.P.C. Art. 13–15 Kodeks postępowania cywilnego. Proces Tryby i rodzaje postępowania Art. 13. §  1. Sąd rozpoznaje sprawy w  procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej. W wypadkach przewidzianych w ustawie sąd rozpoznaje sprawy według przepisów o postępowaniach odrębnych. § 2. Przepisy o procesie stosuje się odpowiednio do innych rodzajów postępo- wań unormowanych w niniejszym kodeksie, chyba że przepisy szczególne sta- nowią inaczej. Art. 14. (uchylony). CZĘŚĆ PIERWSZA POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE KSIĘGA PIERWSZA PROCES TYTUŁ I SĄD DZIAŁ I Właściwość sądu Przepis wstępny Perpetuatio fori Art. 15. § 1. Sąd właściwy w chwili wniesienia pozwu pozostaje właściwy aż do ukończenia postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się w toku sprawy. § 2. Sąd nie może uznać, że jest niewłaściwy, jeżeli w toku postępowania stał się właściwy. 16 K.P.C. Sąd Art. 16–17 Rozdział 1 Właściwość rzeczowa Oddział 1 Podstawy właściwości Właściwość sądu rejonowego Art. 16. § 1. Sądy rejonowe rozpoznają wszystkie sprawy z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów okręgowych. § 2. (uchylony). Właściwość sądu okręgowego Art. 17. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy: 1) o  prawa niemajątkowe i  łącznie z  nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia; 2) o  ochronę praw autorskich i  pokrewnych, jak również dotyczących wyna- lazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę in- nych praw na dobrach niematerialnych; 3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego; 4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa sie- demdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o  alimenty, o  naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o  uzgodnienie treści księgi wieczystej z  rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w  elektronicznym postępowaniu upominaw- czym; 41) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni; 42) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; 43) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; 44) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocne- go orzeczenia niezgodnego z prawem; 5)–6) (uchylone). 17 K.P.C. Art. 18–23 Kodeks postępowania cywilnego. Proces Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu Art. 18. § 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu sprawy w sądzie rejonowym powsta- nie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, sąd ten może przekazać sprawę do rozpoznania sądowi okręgowemu. Postanowienie o przekazaniu spra- wy wymaga uzasadnienia. § 2. Sąd okręgowy może przed pierwszą rozprawą odmówić przyjęcia sprawy do rozpoznania i  zwrócić sprawę sądowi rejonowemu, jeżeli uzna, że poważ- ne wątpliwości nie zachodzą. Postanowienie zapada na posiedzeniu niejawnym w  składzie trzech sędziów i  wymaga uzasadnienia. Ponowne przekazanie tej samej sprawy przez sąd rejonowy nie jest dopuszczalne. Oddział 2 Wartość przedmiotu sporu Wartość przedmiotu sporu w sprawach majątkowych Art. 19. § 1. W sprawach o roszczenia pieniężne, zgłoszone choćby w zamian innego przedmiotu, podana kwota pieniężna stanowi wartość przedmiotu sporu. § 2. W innych sprawach majątkowych powód obowiązany jest oznaczyć w po- zwie kwotą pieniężną wartość przedmiotu sporu, uwzględniając postanowienia zawarte w artykułach poniższych. Roszczenia akcesoryjne Art. 20. Do wartości przedmiotu sporu nie wlicza się odsetek, pożytków i kosztów, żądanych obok roszczenia głównego. Kumulacja roszczeń Art. 21. Jeżeli powód dochodzi pozwem kilku roszczeń, zlicza się ich war- tość. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o świadczenia powtarzające się Art. 22. W  sprawach o  prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok – za cały czas ich trwania. Wartość przedmiotu sporu w sprawach najmu lub dzierżawy Art. 23. W sprawach o istnienie, unieważnienie albo rozwiązanie umowy naj- mu lub dzierżawy, o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy, 18 K.P.C. Sąd Art. 231–26 wartość przedmiotu sporu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony – suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok; przy umowach zawar- tych na czas nieoznaczony – suma czynszu za okres trzech miesięcy. Wartość przedmiotu sporu w sprawach pracowniczych Art. 23 1. W sprawach o roszczenia pracowników dotyczące nawiązania, ist- nienia lub rozwiązania stosunku pracy wartość przedmiotu sporu stanowi, przy umowach na czas określony – suma wynagrodzenia za pracę za okres sporny, lecz nie więcej niż za rok, a przy umowach na czas nieokreślony – za okres jed- nego roku. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o wydanie nieruchomości Art. 23 2. W  sprawach o  wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzy- miesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości. Wartość przedmiotu sporu w sprawach o zabezpieczenie, zastaw, hipotekę Art. 24. W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę wartość przed- miotu sporu stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiot zabezpie- czenia lub zastawu ma mniejszą wartość niż wierzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza. Sprawdzenie wartości przedmiotu sporu Art. 25. § 1. Sąd może na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przed- miotu sporu oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie. § 2. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut po- zwanego, zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. § 3. Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna się za niewłaściwy, przekaże sprawę sądowi właściwemu; jeżeli jest kilka sądów właś- ciwych – przekaże temu z nich, który wskaże powód. Niedopuszczalność ponownego badania wartości przedmiotu sporu Art. 26. Po ustaleniu w myśl artykułu poprzedzającego, wartość przedmiotu sporu nie podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postępowania. 19 K.P.C. Art. 27–31 Kodeks postępowania cywilnego. Proces Rozdział 2 Właściwość miejscowa Oddział 1 Właściwość ogólna Actor sequitur forum rei Art. 27. § 1. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. § 2. Miejsce zamieszkania określa się według przepisów kodeksu cywilnego. Właściwość według miejsca pobytu pozwanego Art. 28. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną wła- ściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono zna- ne lub nie leży w Polsce – według ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego w Polsce. Właściwość w sprawach przeciwko Skarbowi Państwa Art. 29. Powództwo przeciwko Skarbowi Państwa wytacza się według sie- dziby państwowej jednostki organizacyjnej, z której działalnością wiąże się do- chodzone roszczenie. Właściwość w sprawach przeciwko osobom prawnym i innym podmiotom Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie- będącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby. Oddział 2 Właściwość przemienna Definicja właściwości przemiennej Art. 31. Powództwo w  sprawach objętych przepisami oddziału niniejszego wytoczyć można bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd oznaczony w przepisach poniższych. 20 K.P.C. Sąd Art. 32–371 Właściwość w sprawach o alimenty, ustalenie ojcostwa Art. 32. Powództwo o roszczenie alimentacyjne oraz o ustalenie pochodze- nia dziecka i związane z tym roszczenia wytoczyć można według miejsca za- mieszkania osoby uprawnionej. Właściwość w sprawach przeciwko przedsiębiorcy Art. 33. Powództwo o roszczenie majątkowe przeciwko przedsiębiorcy moż- na wytoczyć przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład główny lub oddział, jeżeli roszczenie pozostaje w związku z działalnością tego zakładu lub oddziału. Właściwość w sprawach ze sporów wynikających z umów Art. 34. Powództwo o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umo- wy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unie- ważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależy- tego wykonania umowy można wytoczyć przed sąd miejsca jej wykonania. W razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone do- kumentem. Właściwość w sprawach z deliktów Art. 35. Powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego wytoczyć można przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Właściwość w sprawach o należność pełnomocnika Art. 36. Powództwo o zapłatę należności za prowadzenie sprawy wytoczyć można przed sąd miejsca, gdzie pełnomocnik procesowy sprawę prowadził. Właściwość w sprawach o roszczenie z najmu lub dzierżawy nieruchomości Art. 37. Powództwo o roszczenie ze stosunku najmu lub dzierżawy nierucho- mości wytoczyć można przed sąd miejsca położenia nieruchomości. Właściwość w sprawach z weksla i czeku Art. 37 1. § 1. Powództwo przeciwko zobowiązanemu z weksla lub czeku moż- na wytoczyć przed sąd miejsca płatności. § 2. Kilku zobowiązanych z weksla lub czeku można łącznie pozwać przed sąd miejsca płatności lub sąd właściwości ogólnej dla akceptanta albo wystawcy weksla własnego lub czeku. 21 K.P.C. Art. 38–41 Kodeks postępowania cywilnego. Proces Oddział 3 Właściwość wyłączna Właściwość w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości Art. 38. § 1. Powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieru- chomości, jak również powództwo o  posiadanie nieruchomości można wyto- czyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia. Jeżeli przedmiotem sporu jest służebność gruntowa, właściwość oznacza się według położenia nieruchomości obciążonej. § 2. Właściwość powyższa rozciąga się na roszczenia osobiste związane z prawami rzeczowymi i dochodzone łącznie z nimi przeciwko temu samemu pozwanemu. Właściwość w sprawach spadkowych Art. 39.5) Powództwo z tytułu dziedziczenia, zachowku, jak również z tytułu zapisu, polecenia oraz innych rozrządzeń testamentowych wytacza się wyłącz- nie przed sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli miejsca jego zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, przed sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część. Właściwość w sprawach ze stosunku członkostwa Art. 40. Powództwo ze stosunku członkostwa spółdzielni, spółki lub stowa- rzyszenia wytacza się wyłącznie według miejsca ich siedziby. Właściwość w sprawach małżeńskich Art. 41. Powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamiesz- kania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszka- nia powoda. 5) W brzmieniu ustalonym przez ustawę z 24 lipca 2015 r. (Dz.U. poz. 1137); zmiana weszła w życie 17 sierpnia 2015 r. 22 K.P.C. Sąd Art. 42–46 Właściwość w sprawach między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającymi a przysposobionymi Art. 42. Powództwo ze stosunku między rodzicami a dziećmi oraz między przysposabiającym a przysposobionym wytacza się wyłącznie przed sąd miejsca zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstaw do wytoczenia powództwa we- dług przepisów o właściwości ogólnej. Oddział 4 Przepisy szczególne Wybór sądu w przypadku właściwości kilku sądów Art. 43. § 1. Jeżeli uzasadniona jest właściwość kilku sądów albo jeżeli po- wództwo wytacza się przeciwko kilku osobom, dla których według przepisów o właściwości ogólnej właściwe są różne sądy, wybór między tymi sądami należy do powoda. § 2. To samo dotyczy wypadku, gdy nieruchomość, której położenie jest pod- stawą oznaczenia właściwości sądu, jest położona w kilku okręgach sądowych. Wyznaczenie sądu przez sąd przełożony Art. 44. Jeżeli sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać spra- wy lub podjąć innej czynności, sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedze- niu niejawnym inny sąd. Oznaczenie sądu przez Sąd Najwyższy Art. 45. Jeżeli w myśl przepisów kodeksu nie można na podstawie okolicz- ności sprawy ustalić właściwości miejscowej, Sąd Najwyższy na posiedzeniu nie- jawnym oznaczy sąd, przed który należy wytoczyć powództwo. Prorogatio fori Art. 46. § 1. Strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości wyniknąć z oznaczonego stosunku prawne- go. Sąd ten będzie wówczas wyłącznie właściwy, jeżeli strony nie postanowiły inaczej lub jeżeli powód nie złożył pozwu w elektronicznym postępowaniu upo- minawczym. Strony mogą również ograniczyć umową pisemną prawo wyboru powoda pomiędzy kilku sądami właściwymi dla takich sporów. § 2. Strony nie mogą jednak zmieniać właściwości wyłącznej. 23 K.P.C. Art. 47–471 Kodeks postępowania cywilnego. Proces DZIAŁ II Skład sądu Skład sądu pierwszej instancji Art. 47. § 1. W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. § 2. W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodni- czącego i dwóch ławników rozpoznaje sprawy: 1) z zakresu prawa pracy o: a) ustalenie istnienia, nawiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, o uzna- nie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z  nimi dochodzone roszczenia i  o  odszkodowanie w  przypadku nieuza- sadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, b) naruszenia zasady równego traktowania w  zatrudnieniu i  o  roszczenia z tym związane, c) odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu; 2) ze stosunków rodzinnych o: a) rozwód, b) separację, c) ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, d) rozwiązanie przysposobienia. § 3. Postanowienia poza rozprawą oraz zarządzenia wydaje przewodniczący. § 4. Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sę- dziów zawodowych, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawi- łość lub precedensowy charakter sprawy. Kompetencje referendarza Art. 47 1. Referendarz sądowy może wykonywać czynności w postępowaniu cywilnym w wypadkach wskazanych w ustawie. W zakresie powierzonych mu czynności referendarz sądowy ma kompetencje sądu, chyba że ustawa stanowi inaczej. 24 K.P.C. Sąd Art. 48–49 DZIAŁ III Wyłączenie sędziego Iudex inhabilis Art. 48. § 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim sto- sunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; 2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do dru- giego stopnia; 3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub ku- rateli; 4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron; 5)6) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskar- żonego orzeczenia, jako też w  sprawach o  ważność aktu prawnego z  jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w  sprawach, w których występował jako prokurator; 6) w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wy- daniu tego orzeczenia. § 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeń- stwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. § 3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wzno- wienie, nie może orzekać co do tej skargi. Iudex suspectus Art. 49. Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48, sąd wyłącza sę- dziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sę- dziego w danej sprawie. 6) Art. 48 § 1 pkt 5 w związku z art. 401 pkt 1 i art. 379 pkt 4 w zakresie, w jakim ogra- nicza wyłączenie sędziego z mocy samej ustawy tylko do spraw, w których rozstrzyganiu brał udział w instancji bezpośrednio niższej, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rze- czypospolitej Polskiej i utracił moc w tym zakresie 30 lipca 2004 r. (wyrok Trybunału Kon- stytucyjnego z 20 lipca 2004 r., SK 19/02, Dz.U. Nr 169, poz. 1783). 25 K.P.C. Art. 50–53 Wniosek o wyłączenie Kodeks postępowania cywilnego. Proces Art. 50. §  1. Wniosek o  wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa się toczy, uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia. § 2. Strona, która przystąpiła do rozprawy, powinna uprawdopodobnić po- nadto, że przyczyna wyłączenia dopiero później powstała lub stała się jej znana. § 3. Aż do rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia może spełniać tylko czynności niecierpiące zwłoki. § 3.7) Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie sędziego: 1) sędzia, którego dotyczy wniosek, może podejmować dalsze czynności; 2) nie może zostać wydane orzeczenie lub zarządzenie kończące postępowanie w sprawie. Zawiadomienie o podstawie wyłączenia Art. 51. Sędzia powinien zawiadomić sąd o  zachodzącej podstawie swego wyłączenia i wstrzymać się od udziału w sprawie. Art. 51.8) Sędzia zawiadamia sąd o zachodzącej podstawie swojego wyłączenia. Rozpoznanie wniosku o wyłączenie Art. 52. §  1. O  wyłączeniu sędziego rozstrzyga sąd, w  którym sprawa się toczy, a gdyby sąd ten nie mógł wydać postanowienia z powodu braku dostatecz- nej liczby sędziów – sąd nad nim przełożony. § 2. Postanowienie wydaje sąd w  składzie trzech sędziów zawodowych po złożeniu wyjaśnienia przez sędziego, którego wniosek dotyczy. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. § 3.9) Uwzględniając wniosek o  wyłączenie sędziego, sąd znosi postępowanie w zakresie obejmującym udział tego sędziego w sprawie po złożeniu wniosku, chyba że czynności przez niego podejmowane były czynnościami niecierpiącymi zwłoki. Art. 53. (utracił moc). 7) W  brzmieniu ustalonym przez ustawę z  10  lipca 2015  r. (Dz.U. poz.  1311 ze  zm.); zmiana wejdzie w życie 8 września 2016 r. 8) W  brzmieniu ustalonym przez ustawę z  10  lipca 2015  r. (Dz.U. poz.  1311 ze  zm.); zmiana wejdzie w życie 8 września 2016 r. 9) Dodany przez ustawę z  10  lipca 2015  r. (Dz.U. poz.  1311 ze  zm.); zmiana wejdzie w życie 8 września 2016 r. 26 K.P.C. Prokurator Art. 531–58 Ponowny wniosek o wyłączenie Art. 53 1. Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych oko- licznościach podlega odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez sędziego, którego dotyczy. O odrzuceniu orzeka sąd rozpoznający sprawę. Przepis art. 51 stosuje się odpowiednio. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Wyłączenie ławników, innych organów i prokuratora Art. 54. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do wyłączenia referendarza sądowego, ławnika, jak również innych organów sądowych oraz prokuratora. Wniosek o  wyłączenie referendarza sądowego oraz ławnika sąd rozstrzyga zgodnie z przepisami poprzedzającymi, a wniosek o wyłączenie po- zostałych osób przekazuje odpowiedniemu organowi nadrzędnemu. TYTUŁ II PROKURATOR Powództwo na rzecz oznaczonej osoby Art. 55. Prokurator, wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby, po- winien ją wskazać w pozwie. Nie dotyczy to spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Wstąpienie do sprawy Art. 56. § 1. Osobę, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, sąd za- wiadamia o tym, doręczając jej odpis pozwu. Osoba ta może wstąpić do sprawy w każdym jej stanie w charakterze powoda; w tym wypadku do udziału prokura- tora w sprawie stosuje się odpowiednio przepisy o współuczestnictwie jednolitym. § 2. Prokurator nie może samodzielnie rozporządzać przedmiotem sporu. Pozew przeciwko wszystkim stronom Art. 57. Jeżeli prokurator, wytaczając powództwo, nie działa na rzecz ozna- czonej osoby, wnosi on pozew przeciwko wszystkim osobom będącym stronami stosunku prawnego, którego dotyczy powództwo. Zakres rei iudicatae Art. 58. Wyrok prawomocny zapadły w sprawie wytoczonej przez prokura- tora ma powagę rzeczy osądzonej pomiędzy stroną, na rzecz której prokurator wytoczył powództwo, a stroną przeciwną. Jednakże w sprawach o roszczenia 27 K.P.C. Art. 59–61 Kodeks postępowania cywilnego. Proces majątkowe prawomocne rozstrzygnięcie sprawy nie pozbawia strony zaintereso- wanej, która nie brała udziału w sporze, możności dochodzenia swoich roszczeń w całości lub w tej części, w której nie zostały zasądzone. Zawiadomienie prokuratora Art. 59. Sąd zawiadamia prokuratora o każdej sprawie, w której udział jego uważa za potrzebny. Uprawnienia prokuratora Art. 60. § 1. Prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego sta- dium. Prokurator nie jest związany z żadną ze stron. Może on składać oświad- czenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowa- niu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posie- dzeniach oraz orzeczenia sądowe. § 2. Prokurator może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego służy środek odwoławczy. Terminy do zaskarżenia orzeczeń sądowych, ustanowione dla stron, wiążą również prokuratora. TYTUŁ III ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Zdolność postulacyjna organizacji społecznej Art. 61. § 1. Organizacje pozarządowe w zakresie swoich zadań statutowych mogą, za zgodą osoby fizycznej wyrażoną na piśmie, wytaczać powództwa na jej rzecz w sprawach o: 1) alimenty; 2) ochronę środowiska; 3) ochronę konsumentów; 4) ochronę praw własności przemysłowej; 5) ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli. § 2. W sprawach wymienionych w § 1 o
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: