Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00959 012482 8347903 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 850
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8738-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania cywilnego, zawiera  tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu postępowania cywilnego.

Cały zbiór składa się z pięciu części:

  • Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego,
  • Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego,
  • Orzecznictwa do Kodeksu spółek handlowych,
  • Orzecznictwa do Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • Orzecznictwa do Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego.

W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze.

Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz spokojnie zabrać na egzamin, a ponadto artykuły i przyporządkowane im tezy pozwolą Ci na szybkie znalezienie właściwego orzeczenia. Dzięki temu unikniesz kolejek do komputerów w trakcie egzaminu.
Co więcej, nie martw się, że przed egzaminem zostaną opublikowane nowe orzeczenia, których niniejsza książka nie zawiera, a które będą podstawa do prawidłowego rozwiązania kazusów. Gwarantujmy aktualność stanu prawnego do dnia egzaminu zawodowego w 2017 r. Zbiór będzie aktualizowany przez dodawanie nowych, ważnych tez do orzeczeń – szukaj aktualizacji na stronie www.testy-prawnicze.pl w zakładce Aktualizacje Aplikacyjne.

Jeśli zatem jesteś aplikantem tuż przed końcowym egzaminem prawniczym zawodowym oto zestaw książek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mieć każdego dnia pod ręką, aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2017 r.
Pozycja ta przyda się również Aplikantom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z poszczególnych dziedzin prawa w trakcie aplikacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AplikAcje prAwnicze OrzecznictwO Kodeks postępowania cywilnego 4. wydanie e i r a k c t a j w t K o r z y s k o l o k w i ó w i e g z a m i n u ! C.H.Beck Kodeks postępowania cywilnego W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: M. Utrata KODEKS CYWILNY, wyd. 4 J. Rychlik KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, wyd. 4 M. Rogoyska KODEKS KARNY, KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, wyd. 4 J. Witas KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 4 Z. Kapiński APELACJE KARNE. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE, AKTA I KAZUSY, wyd. 4 S. Jaworski APELACJE CYWILNE I KARNE. 69 WZORÓW PISM, wyd. 5 www.ksiegarnia.beck.pl Kodeks postępowania cywilnego 4. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Kodeks postępowania cywilnego 4. wydanie Stan prawny: marzec 2017 r. Wybór orzeczeń i opracowanie merytoryczne: Karol Sala i Marek Antas Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Mateusz Kurman Korekta: Karolina Zielińska Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H. Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-8737-6 ISBN e-book 978-83-255-8738-3 Spis treści Wstęp ........................................................................................................................................................................ Wykaz najważniejszych skrótów ................................................................................................................. Kodeks postępowania cywilnego z 17.11.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) (wyciąg) .......................................................................................... Artykuł 1. [Sprawy cywilne] ........................................................................................................................ Artykuł 2. [Droga sądowa] .......................................................................................................................... Artykuł 3. [Zasada prawdy]  ........................................................................................................................ Artykuł 5. [Pouczanie stron]  ...................................................................................................................... Artykuł 6. [Postulat szybkości postępowania]  .................................................................................... Artykuł 7. [Udział prokuratora]  ................................................................................................................. Artykuł 9. [Zasada jawności] ..................................................................................................................... Artykuł 10. [Ugoda sądowa]  ..................................................................................................................... Artykuł 11. [Moc wyroków karnych]  ...................................................................................................... Artykuł 13. [Tryb procesowy] .................................................................................................................... Artykuł 15. [Czas orzekania o właściwości] ........................................................................................... Artykuł 16. [Właściwość sądów rejonowych]  ..................................................................................... Artykuł 17. [Właściwość sądów okręgowych]  .................................................................................... Artykuł 18. [Przekazanie sprawy sądowi okręgowemu] .................................................................. Artykuł 19. [Zasada] ...................................................................................................................................... Artykuł 20. [Rozwinięcie]  ........................................................................................................................... Artykuł 21. [Kilka roszczeń]  ....................................................................................................................... Artykuł 22. [Świadczenia powtarzające się]  ........................................................................................ Artykuł 23. [Najem]  ...................................................................................................................................... Artykuł 231. [Roszczenia pracowników]  ................................................................................................ Artykuł 232. [Wydanie nieruchomości]  ................................................................................................. Artykuł 24. [Zabezpieczenia]  .................................................................................................................... Artykuł 25. [Sprawdzenie] ........................................................................................................................... Artykuł 26. [Rozwinięcie]  ........................................................................................................................... Artykuł 27. [Zasada] ...................................................................................................................................... Artykuł 29. [Skarb Państwa]  ...................................................................................................................... Artykuł 30. [Siedziba]  ................................................................................................................................... Artykuł 31. [Istota]  ........................................................................................................................................ Artykuł 32. [Alimenty; ustalenie ojcostwa]  .......................................................................................... Artykuł 33. [Roszczenia przeciwko przedsiębiorcy]  ......................................................................... XIX XXI 1 1 3 6 8 10 11 11 12 14 16 16 17 17 20 21 23 25 26 27 28 29 30 30 32 33 33 34 34 35 35 V Spis treści Artykuł 34. [Roszczenia z umów]  ............................................................................................................. Artykuł 35. [Delikty]  ..................................................................................................................................... Artykuł 38. [Prawa rzeczowe na nieruchomości] ................................................................................ Artykuł 41. [Małżeństwo]  ........................................................................................................................... Artykuł 42. [Rodzice a dzieci]  .................................................................................................................... Artykuł 43. [Wybór sądu] ............................................................................................................................ Artykuł 44. [Wyznaczenie przez sąd przełożony]  .............................................................................. Artykuł 45. [Wyznaczenie przez Sąd Najwyższy]  ............................................................................... Artykuł 46. [Właściwość umowna] .......................................................................................................... Artykuł 47. [Skład sądu] .............................................................................................................................. Artykuł 48. [Wyłączenie sędziego z mocy ustawy] ............................................................................ Artykuł 49. [Wyłączenie sędziego na wniosek]  .................................................................................. Artykuł 50. [Wniosek o wyłączenie] ........................................................................................................ Artykuł 52. [Orzekanie] ................................................................................................................................ Artykuł 531. [Odrzucenie wniosku o wyłączenie sędziego]  ........................................................... Artykuł 54. [Odesłanie]  ............................................................................................................................... Artykuł 55. [Powództwo na rzecz oznaczonej osoby]  ..................................................................... Artykuł 56. [Pozycja prokuratora] ............................................................................................................ Artykuł 57. [Powództwo przeciwko uczestnikom]  ........................................................................... Artykuł 59. [Powiadomienie prokuratora]  ........................................................................................... Artykuł 60. [Przystąpienie do sprawy] .................................................................................................... Artykuł 61. [Zakres działania] .................................................................................................................... Artykuł 62. [Forma działania] ..................................................................................................................... Artykuł 63. [Przedstawienie poglądu]  ................................................................................................... Artykuł 631. [Kompetencje inspektora pracy]  ..................................................................................... Artykuł 64. [Zdolność sądowa] ................................................................................................................. Artykuł 65. [Zdolność procesowa] ........................................................................................................... Artykuł 66. [Przedstawiciel ustawowy]  ................................................................................................. Artykuł 67. [Działanie osób prawnych] .................................................................................................. Artykuł 68. [Udokumentowanie umocowania]  .................................................................................. Artykuł 69. [Kurator]  ..................................................................................................................................... Artykuł 70. [Skutki braków zdolności] .................................................................................................... Artykuł 72. [Pojęcie i rodzaje] .................................................................................................................... Artykuł 73. [Współuczestnictwo jednolite] .......................................................................................... Artykuł 76. [Interwencja uboczna]  ......................................................................................................... Artykuł 77. [Przystąpienie interwenienta] ............................................................................................ Artykuł 78. [Opozycja] .................................................................................................................................. Artykuł 79. [Uprawnienia interwenienta]  ............................................................................................. Artykuł 81. [Interwencja samoistna]  ...................................................................................................... Artykuł 83. [Wejście interwenienta do procesu]  ............................................................................... Artykuł 84. [Przesłanki; sposób] ................................................................................................................ Artykuł 86. [Dopuszczalność]  ................................................................................................................... Artykuł 87. [Osoby mogące być pełnomocnikami] ........................................................................... Artykuł 871. [Obowiązkowe zastępstwo przed SN] ........................................................................... 35 36 37 38 38 39 39 40 41 42 44 46 48 49 50 51 51 52 52 53 53 53 55 55 56 56 58 60 61 63 64 64 65 71 74 75 76 76 78 78 78 79 80 83 VI Spis treści Artykuł 88. [Rodzaje]  ................................................................................................................................... Artykuł 89. [Forma] ........................................................................................................................................ Artykuł 91. [Zakres] ...................................................................................................................................... Artykuł 92. [Wykładnia]  .............................................................................................................................. Artykuł 93. [Odwoływanie oświadczeń pełnomocnika]  ................................................................. Artykuł 94. [Wypowiedzenie] .................................................................................................................... Artykuł 96. [Wygaśnięcie]  .......................................................................................................................... Artykuł 97. [Działanie bez umocowania] ............................................................................................... Artykuł 98. [Pojęcie; zasady zwrotu] ....................................................................................................... Artykuł 99. [Radca prawny]  ....................................................................................................................... Artykuł 100. [Stosunkowe rozdzielenie]  ............................................................................................... Artykuł 101. [Zwrot mimo przegrania]  .................................................................................................. Artykuł 102. [Zasada słuszności]  ............................................................................................................. Artykuł 103. [Zasada zawinienia] ............................................................................................................. Artykuł 104. [Ugoda sądowa]  ................................................................................................................... Artykuł 105. [Współuczestnicy] ................................................................................................................ Artykuł 106. [Udział prokuratora]  ............................................................................................................ Artykuł 107. [Interwenient uboczny]  ..................................................................................................... Artykuł 108. [Orzekanie o kosztach] ....................................................................................................... Artykuł 1081. [Postanowienie o kosztach]  ............................................................................................ Artykuł 109. [Wygaśnięcie roszczenia] .................................................................................................. Artykuł 110. [Koszty od osób niebędących stroną]  .......................................................................... Artykuł 117. [Ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, wniosek, oświadczenie] ....... Artykuł 1173. [Wyznaczenie adwokata lub radcy prawnego] ....................................................... Artykuł 118. [Pełnomocnictwo procesowe] ........................................................................................ Artykuł 120. [Cofnięcie ustanowienia] ................................................................................................... Artykuł 124. [Zgłoszenie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego] ........... Artykuł 125. [Pojęcie; forma]  ..................................................................................................................... Artykuł 126. [Treść] ........................................................................................................................................ Artykuł 1261. [Wymóg formalny] ............................................................................................................. Artykuł 1262. [Obowiązek opłacenia pisma] ....................................................................................... Artykuł 127. [Pisma przygotowawcze]  .................................................................................................. Artykuł 128. [Załączniki]  ............................................................................................................................. Artykuł 129. [Oryginał dokumentu] ....................................................................................................... Artykuł 130. [Braki pism] ............................................................................................................................. Artykuł 1302. [Zwrot pisma adwokatowi] ............................................................................................. Artykuł 1303. [Wezwanie do uiszczenia opłaty] ................................................................................. Artykuł 1304. [Zaliczka] ............................................................................................................................... Artykuł 131. [Sposób dokonywania doręczeń]  .................................................................................. Artykuł 132. [W toku sprawy] .................................................................................................................... Artykuł 133. [Odbiorca] ............................................................................................................................... Artykuł 134. [W dni wolne i w nocy] ....................................................................................................... Artykuł 135. [Miejsce] ................................................................................................................................... Artykuł 136. [Zmiana adresu] .................................................................................................................... 85 87 88 90 91 92 93 94 95 98 99 101 102 104 105 105 106 106 107 109 109 112 112 114 114 118 118 120 122 125 125 126 127 129 130 134 135 135 136 137 138 140 141 141 VII Spis treści Artykuł 137. [Doręczenia żołnierzom, osobom pozbawionym wolności] ................................ Artykuł 138. [Doręczenie zastępcze] ....................................................................................................... Artykuł 139. [Niemożność doręczenia] .................................................................................................. Artykuł 140. [Doręczanie odpisów]  ........................................................................................................ Artykuł 141. [Doręczenie pełnomocnikom i współuczestnikom] ................................................ Artykuł 142. [Potwierdzenie odbioru] .................................................................................................... Artykuł 143. [Kurator do doręczeń]  ........................................................................................................ Artykuł 144. [Ustanowienie kuratora] ..................................................................................................... Artykuł 147. [Nieuzasadnione stosowanie trybu szczególnego]  ................................................ Artykuł 148. [Zasada] .................................................................................................................................... Artykuł 149. [Wyznaczenie; zawiadomienie] ....................................................................................... Artykuł 150. [Treść wezwania]  ................................................................................................................. Artykuł 152. [Wstęp]  .................................................................................................................................... Artykuł 157. [Protokół] ................................................................................................................................. Artykuł 158. [Treść] ....................................................................................................................................... Artykuł 160. [Korekta protokołu] ............................................................................................................. Artykuł 161. [Załącznik do protokołu]  ................................................................................................... Artykuł 162. [Zastrzeżenia]  ........................................................................................................................ Artykuł 163. [Grzywna] ................................................................................................................................ Artykuł 164. [Definicja]  ............................................................................................................................... Artykuł 165. [Obliczanie] ............................................................................................................................. Artykuł 166. [Przedłużenie]  ....................................................................................................................... Artykuł 167. [Skutki]  ..................................................................................................................................... Artykuł 168. [Przywrócenie] ....................................................................................................................... Artykuł 169. [Wniosek] ................................................................................................................................. Artykuł 170. [Niedopuszczalność]  .......................................................................................................... Artykuł 171. [Odrzucenie wniosku] ........................................................................................................ Artykuł 172. [Wpływ wniosku na postępowanie]  ............................................................................. Artykuł 173. [Z mocy prawa]  ..................................................................................................................... Artykuł 174. [Z urzędu] ................................................................................................................................ Artykuł 175. [Śmierć pełnomocnika]  ..................................................................................................... Artykuł 177. [Fakultatywne z urzędu] ..................................................................................................... Artykuł 178. [Na zgodny wniosek]  .......................................................................................................... Artykuł 179. [Skutki zawieszenia] ............................................................................................................. Artykuł 180. [Podjęcie postępowania z urzędu] ................................................................................ Artykuł 181. [Podjęcie postępowania na wniosek]  .......................................................................... Artykuł 182. [Umorzenie postępowania] .............................................................................................. Artykuł 183. [Posiedzenie niejawne]  ...................................................................................................... Artykuł 184. [Dopuszczalność ugody]  ................................................................................................... Artykuł 185. [Tryb] ......................................................................................................................................... Artykuł 187. [Treść] ........................................................................................................................................ Artykuł 189. [Powództwo o ustalenie]  .................................................................................................. Artykuł 1891. [Rozszerzenie uprawnień na organy podatkowe]  .................................................. Artykuł 190. [Dochodzenie świadczeń przyszłych]  .......................................................................... 142 143 145 148 149 150 151 152 154 154 155 156 156 157 157 159 160 160 163 163 164 168 168 169 176 180 180 181 181 182 186 186 192 193 194 196 197 200 200 201 202 206 215 215 VIII Spis treści Artykuł 191. [Kumulacja roszczeń] .......................................................................................................... Artykuł 192. [Skutki doręczenia pozwu] ................................................................................................ Artykuł 193. [Zmiana powództwa] .......................................................................................................... Artykuł 194. [Wezwanie do udziału w postępowaniu] .................................................................... Artykuł 195. [Rozwinięcie] .......................................................................................................................... Artykuł 196. [Zawiadomienie o postępowaniu] ................................................................................. Artykuł 198. [Skutki wezwania i zawiadomienia] ............................................................................... Artykuł 199. [Przyczyny odrzucenia pozwu] ........................................................................................ Artykuł 1991. [Zakaz odrzucenia pozwu]  .............................................................................................. Artykuł 200. [Brak właściwości] ................................................................................................................. Artykuł 201. [Badanie trybu]  ..................................................................................................................... Artykuł 202. [Badanie braków]  ................................................................................................................. Artykuł 203. [Cofnięcie pozwu] ................................................................................................................. Artykuł 204. [Powództwo wzajemne] .................................................................................................... Artykuł 205. [Przekazanie sprawy]  .......................................................................................................... Artykuł 206. [Wyznaczenie]  ...................................................................................................................... Artykuł 207. [Odpowiedź na pozew]  ..................................................................................................... Artykuł 208. [Przygotowanie] .................................................................................................................... Artykuł 2081. [Numer PESEL] ..................................................................................................................... Artykuł 210. [Przebieg] ................................................................................................................................ Artykuł 211. [Przebieg w razie nieobecności]  ..................................................................................... Artykuł 212. [Ustalenie okoliczności bezspornych]  .......................................................................... Artykuł 213. [Fakty znane]  ......................................................................................................................... Artykuł 214. [Odroczenie rozprawy]  ...................................................................................................... Artykuł 2141. [Obowiązek zaświadczenia przez lekarza sądowego]  .......................................... Artykuł 215. [Inne przyczyny odroczenia]  ........................................................................................... Artykuł 217. [Termin przedstawienia faktów i dowodów]  ............................................................. Artykuł 218. [Rozprawa oddzielna]  ........................................................................................................ Artykuł 219. [Połączenie spraw]  .............................................................................................................. Artykuł 222. [Oddalenie zarzutów formalnych]  ................................................................................. Artykuł 223. [Ugoda sądowa] .................................................................................................................... Artykuł 224. [Zamknięcie rozprawy]  ...................................................................................................... Artykuł 225. [Ponowne otwarcie]  ............................................................................................................ Artykuł 227. [Przedmiot]  ............................................................................................................................ Artykuł 228. [Fakty znane powszechnie i urzędowo] ....................................................................... Artykuł 229. [Przyznanie]  ........................................................................................................................... Artykuł 230. [Fakty nieobjęte oświadczeniem]  .................................................................................. Artykuł 231. [Domniemania faktyczne]  ................................................................................................ Artykuł 232. [Ciężar dowodu]  ................................................................................................................... Artykuł 233. [Swobodna ocena] ............................................................................................................... Artykuł 234. [Domniemania prawne]  .................................................................................................... Artykuł 235. [Miejsce]  .................................................................................................................................. Artykuł 236. [Postanowienie dowodowe]  ............................................................................................ Artykuł 237. [Niestawiennictwo stron]  ................................................................................................. 215 216 220 224 226 228 229 229 235 235 237 239 239 244 246 246 247 249 249 250 251 251 255 257 260 261 261 264 265 267 268 270 272 272 277 279 280 282 285 289 297 298 300 302 IX Spis treści Artykuł 239. [Kompetencje przy pomocy prawnej]  ......................................................................... Artykuł 240. [Zmienność postanowienia] ............................................................................................. Artykuł 241. [Powtórzenie i uzupełnienie] ........................................................................................... Artykuł 242. [Przeszkody]  ........................................................................................................................... Artykuł 243. [Uprawdopodobnienie]  .................................................................................................... Artykuł 244. [Urzędowe]  ............................................................................................................................. Artykuł 245. [Prywatne]  .............................................................................................................................. Artykuł 246. [Zeznania świadków; przesłuchanie stron]  ................................................................ Artykuł 247. [Ograniczenia]  ....................................................................................................................... Artykuł 248. [Przedstawienie dokumentu] ........................................................................................... Artykuł 249. [Rozwinięcie] .......................................................................................................................... Artykuł 250. [Odpis; wyciąg] ...................................................................................................................... Artykuł 252. [Zaprzeczenie prawdziwości]  .......................................................................................... Artykuł 253. [Rozwinięcie]  ......................................................................................................................... Artykuł 254. [Badanie prawdziwości] ..................................................................................................... Artykuł 256. [Tłumaczenia]  ....................................................................................................................... Artykuł 258. [Wskazanie świadków]  ...................................................................................................... Artykuł 259. [Niezdolność bycia świadkiem]  ...................................................................................... Artykuł 261. [Prawo odmowy zeznań] ................................................................................................... Artykuł 263. [Przesłuchanie niepełnosprawnych]  ............................................................................. Artykuł 271. [Sposób zeznawania] .......................................................................................................... Artykuł 272. [Konfrontacja]  ....................................................................................................................... Artykuł 278. [Powołanie] ............................................................................................................................. Artykuł 279. [Posiedzenie sądowe] .......................................................................................................... Artykuł 281. [Wyłączenie biegłego]  ....................................................................................................... Artykuł 282. [Przyrzeczenie] ....................................................................................................................... Artykuł 284. [Okazanie akt; udział w postępowaniu]  ...................................................................... Artykuł 285. [Opinia] ..................................................................................................................................... Artykuł 286. [Wyjaśnienia; opinia dodatkowa]  .................................................................................. Artykuł 287. [Karanie biegłych]  ................................................................................................................ Artykuł 288. [Wynagrodzenie]  ................................................................................................................. Artykuł 290. [Opinia instytutu] .................................................................................................................. Artykuł 292. [Sposób przeprowadzenia]  .............................................................................................. Artykuł 293. [Przedstawienie przedmiotu]  .......................................................................................... Artykuł 298. [Oględziny osoby]  ............................................................................................................... Artykuł 299. [Dopuszczenie dowodu]  ................................................................................................... Artykuł 300. [Osoba prawna] ..................................................................................................................... Artykuł 302. [Jedna strona; małoletni] ................................................................................................... Artykuł 305. [Grupowe badanie krwi]  ................................................................................................... Artykuł 306. [Wymóg zgody]  .................................................................................................................... Artykuł 308. [Urządzenia utrwalające] ................................................................................................... Artykuł 309. [Inne środki]  ........................................................................................................................... Artykuł 310. [Podstawy]  ............................................................................................................................. Artykuł 316. [Czas wyrokowania] ............................................................................................................. 302 303 303 304 305 305 310 312 313 316 317 318 319 320 321 322 322 323 324 324 324 325 326 332 332 334 334 335 336 338 339 339 341 342 342 342 345 345 346 347 347 348 350 350 X Spis treści Artykuł 317. [Wyrok częściowy] ................................................................................................................ Artykuł 318. [Wyrok wstępny] ................................................................................................................... Artykuł 319. [Ograniczona odpowiedzialność pozwanego]  ......................................................... Artykuł 320. [Rozłożenie na raty]  ............................................................................................................ Artykuł 321. [Przedmiot orzekania] ......................................................................................................... Artykuł 322. [Zasądzenie odpowiedniej sumy]  ................................................................................. Artykuł 323. [Zespół orzekający]  ............................................................................................................. Artykuł 324. [Narada; głosowanie] .......................................................................................................... Artykuł 325. [Sentencja]  ............................................................................................................................. Artykuł 326. [Ogłoszenie] ............................................................................................................................ Artykuł 327. [Pouczenie stron] ................................................................................................................. Artykuł 328. [Uzasadnienie wyroku] ....................................................................................................... Artykuł 329. [Termin do sporządzenia uzasadnienia] ..................................................................... Artykuł 330. [Podpisanie uzasadnienia] ................................................................................................ Artykuł 331. [Doręczenie wyroku] .......................................................................................................... Artykuł 332. [Cofnięcie pozwu po wyrokowaniu] .............................................................................. Artykuł 333. [Podstawy nadania] ............................................................................................................. Artykuł 338. [Przywrócenie stanu poprzedniego] ............................................................................. Artykuł 339. [Podstawa] ............................................................................................................................... Artykuł 340. [Wyrok pod nieobecność pozwanego]  ....................................................................... Artykuł 341. [Zastrzeżony wyrok zaoczny]  .......................................................................................... Artykuł 343. [Doręczenie] .......................................................................................................................... Artykuł 344. [Sprzeciw] ................................................................................................................................ Artykuł 345. [Postępowanie ze sprzeciwu]  .......................................................................................... Artykuł 346. [Zawieszenie rygoru] ........................................................................................................... Artykuł 347. [Wyrok ponowny] ................................................................................................................ Artykuł 349. [Cofnięcie sprzeciwu] .......................................................................................................... Artykuł 350. [Sprostowanie] ....................................................................................................................... Artykuł 351. [Uzupełnienie] ....................................................................................................................... Artykuł 352. [Wykładnia]  ............................................................................................................................ Artykuł 353. [Bieg terminów zaskarżenia]  ........................................................................................... Artykuł 3532. [Odesłanie]  ........................................................................................................................... Artykuł 354. [Przypadki wydawania]  ..................................................................................................... Artykuł 355. [Umorzenie postępowania] .............................................................................................. Artykuł 356. [Forma]  .................................................................................................................................... Artykuł 357. [Uzasadnienie; doręczenie] ............................................................................................... Artykuł 358. [Związanie sądu]  .................................................................................................................. Artykuł 359. [Uchylenie; zmiana]  ............................................................................................................ Artykuł 361. [Odesłanie]  ............................................................................................................................. Artykuł 362. [Zarządzenia]  ......................................................................................................................... Artykuł 363. [Przesłanki] .............................................................................................................................. Artykuł 364. [Stwierdzenie prawomocności]  ...................................................................................... Artykuł 365. [Zakres związania] ................................................................................................................ Artykuł 366. [Powaga rzeczy osądzonej]  .............................................................................................. 353 354 357 358 360 368 371 372 373 376 378 380 386 386 387 388 389 390 392 393 393 393 394 396 396 397 397 397 400 403 405 405 405 406 409 409 410 411 412 412 413 414 414 420 XI Spis treści Artykuł 367. [Dopuszczalność] .................................................................................................................. Artykuł 368. [Wymogi formalne] ............................................................................................................. Artykuł 369. [Termin] .................................................................................................................................... Artykuł 370. [Odrzucenie]  .......................................................................................................................... Artykuł 371. [Przedstawienie II instancji]  ............................................................................................. Artykuł 372. [Odpowiedź na apelację]  .................................................................................................. Artykuł 373. [Odrzucenie] .......................................................................................................................... Artykuł 376. [Niestawiennictwo stron]  ................................................................................................. Artykuł 377. [Rozpoczęcie rozprawy]  .................................................................................................... Artykuł 378. [Granice rozpoznania]  ........................................................................................................ Artykuł 379. [Nieważność postępowania] ........................................................................................... Artykuł 380. [Rozpoznanie postanowień]  ............................................................................................ Artykuł 381. [Podstawy rozstrzygnięcia]  .............................................................................................. Artykuł 382. [Rozwinięcie]  ......................................................................................................................... Artykuł 383. [Zmiana żądania]  ................................................................................................................. Artykuł 384. [Zakaz orzekania na niekorzyść]  .................................................................................... Artykuł 385. [Oddalenie]  ............................................................................................................................ Artykuł 386. [Uwzględnienie] .................................................................................................................... Artykuł 387. [Uzasadnienie] ....................................................................................................................... Artykuł 3871. [Obowiązek informowania o zmianie miejsca pobytu] ........................................ Artykuł 388. [Wykonalność] ...................................................................................................................... Artykuł 390. [Pytanie prawne] ................................................................................................................... Artykuł 391. [Odesłanie; cofnięcie apelacji] ........................................................................................ Artykuł 394. [Dopuszczalność; termin; treść; forma] ......................................................................... Artykuł 3941. [Dopuszczalność zażalenia do SN] ............................................................................... Artykuł 3942. [Zażalenie na postanowienie] ....................................................................................... Artykuł 395. [Działania sądu I instancji] ................................................................................................. Artykuł 396. [Wstrzymanie wykonania]  ................................................................................................ Artykuł 397. [Rozpoznanie zażalenia] ................................................................................................... Artykuł 398. [Zażalenia na zarządzenia]  ............................................................................................... Artykuł 3981. [Wniesienie skargi kasacyjnej] ...................................................................................... Artykuł 3982. [Niedopuszczalność wniesienia] .................................................................................... Artykuł 3983. [Podstawy skargi kasacyjnej] .......................................................................................... Artykuł 3984. [Treść skargi] ........................................................................................................................ Artykuł 3985. [Właściwość sądu i terminy] ............................................................................................ Artykuł 3986. [Wezwanie do usunięcia braków; odrzucenie skargi] ........................................... Artykuł 3987. [Odpowiedź na skargę] ..................................................................................................... Artykuł 3989. [Postanowienie o przyjęciu lub odrzuceniu skargi] ................................................ Artykuł 39813. [Rozpoznanie w granicach zaskarżenia] .................................................................... Artykuł 39814. [Oddalenie skargi]  ............................................................................................................ Artykuł 39815. [Uchylenie zaskarżonego orzeczenia] ........................................................................ Artykuł 39816. [Orzeczenie co do istoty sprawy przez SN]  .............................................................. Artykuł 39819. [Przyczyny odrzucenia pozwu]  .................................................................................... Artykuł 39820. [Związanie sądu wykładnią SN]  ................................................................................... 423 429 438 443 448 449 449 451 452 452 458 468 473 477 481 484 486 487 495 498 498 499 501 502 507 514 515 516 516 518 518 523 529 536 542 546 550 551 556 558 559 560 561 562 XII Spis treści Artykuł 39821. [Odpowiednie stosowanie przepisów o apelacji]  ................................................. Artykuł 39822. [Skutki wniesienia skargi] ............................................................................................... Artykuł 39823. [Skarga na postanowienie referendarza] .................................................................. Artykuł 399. [Dopuszczalność] ................................................................................................................. Artykuł 401. [Podstawy] ............................................................................................................................. Artykuł 4011. [Przyczyny wznowienia postępowania] ..................................................................... Artykuł 403. [Podstawy] ............................................................................................................................... Artykuł 404. [Rozwinięcie]  ......................................................................................................................... Artykuł 405. [Właściwość sądu przy wznowieniu postępowania] .............................................. Artykuł 406. [Odesłanie]  ............................................................................................................................. Artykuł 407. [Termin wniesienia skargi] ............................................................................................... Artykuł 408. [Rozwinięcie]  ......................................................................................................................... Artykuł 409. [Wymogi formalne]  ............................................................................................................. Artykuł 410. [Badanie wstępne] ............................................................................................................... Artykuł 412. [Ponowne rozpoznanie] ..................................................................................................... Artykuł 413. [Wyłączenie sędziego]  ....................................................................................................... Artykuł 415. [Zwrot wyegzekwowanego świadczenia] .................................................................. Artykuł 416. [Zakaz dalszego wznowienia] ......................................................................................... Artykuł 4161. [Dopuszczalność uchylenia postanowień] ............................................................... Artykuł 4241. [Dopuszczalność skargi] .................................................................................................. Artykuł 4241a. [Niedopuszczalność skargi] ........................................................................................... Artykuł 4243. [Jedna skarga] ..................................................................................................................... Artykuł 4244. [Podstawy skargi] ............................................................................................................... Artykuł 4245. [Treść skargi] ......................................................................................................................... Artykuł 4246. [Wezwanie do uzupełnienia braków] .......................................................................... Artykuł 4248. [Odrzucenie skargi] ............................................................................................................ Artykuł 4249. [Odmowa przyjęcia]  .......................................................................................................... Artykuł 42410. [Związanie granicami zaskarżenia]  ............................................................................. Artykuł 42411. [Oddalenie skargi] ............................................................................................................ Artykuł 42412. [Odpowiednie stosowanie przepisów o skardze kasacyjnej]  ........................... Artykuł 425. [Przedmiot] ............................................................................................................................ Artykuł 426. [Pełnomocnictwo]  ............................................................................................................... Artykuł 428. [Niestawiennictwo stron] .................................................................................................. Artykuł 431. [Uznanie; przyznanie; wyrok zaoczny]  ......................................................................... Artykuł 432. [Dowód z przesłuchania stron] ....................................................................................... Artykuł 436. [Posiedzenie pojednawcze] ............................................................................................. Artykuł 439. [Zakaz powództwa wzajemnego] ................................................................................. Artykuł 440. [Zawieszenie postępowania] ............................................................................................ Artykuł 441. [Postępowanie dowodowe]  ............................................................................................. Artykuł 442. [Rozwinięcie] ......................................................................................................................... Artykuł 444. [Roszczenia alimentacyjne] .............................................................................................. Artykuł 445. [Rozwinięcie] ......................................................................................................................... Artykuł 4451. [Zakaz wszczynania odrębnych postępowań] ........................................................ Artykuł 446. [Umorzenie postępowania]  ............................................................................................. 563 565 566 566 569 573 575 579 580 581 582 585 586 587 592 594 594 595 597 597 604 605 606 608 615 617 620 622 622 623 624 624 625 625 626 626 626 627 627 629 629 629 631 632 XIII Spis treści Artykuł 450. [Zawieszenie i umorzenie postępowania] ................................................................... Artykuł 452. [Odesłanie] ............................................................................................................................. Artykuł 453. [Przedmiot] ............................................................................................................................ Artykuł 454. [Powództwa prokuratora] .................................................................................................. Artykuł 455. [Rozprawa]  ............................................................................................................................. Artykuł 456. [Zawieszenie i umorzenie postępowania] ................................................................... Artykuł 457. [Zawiadomienie prokuratora] ......................................................................................... Artykuł 458. [Odesłanie] .............................................................................................................................. Artykuł 459. [Przedmiot] ............................................................................................................................ Artykuł 460. [Zdolność sądowa i procesowa; kurator] ..................................................................... Artykuł 461. [Właściwość sądu] ................................................................................................................ Artykuł 462. [Udział organizacji społecznych] .................................................................................... Artykuł 464. [Odrzucenie pozwu] ............................................................................................................ Artykuł 465. [Pełnomocnictwo] ................................................................................................................ Artykuł 467. [Wstępne badanie sprawy] ............................................................................................... Artykuł 468. [Czynności wyjaśniające] ................................................................................................... Artykuł 469. [Czynności dyspozytywne] .............................................................................................. Artykuł 476. [Słowniczek] ............................................................................................................................ Artykuł 477. [Wezwanie do udziału w sprawie] ................................................................................. Artykuł 4771. [Roszczenie alternatywne] .............................................................................................. Artykuł 4778. [Właściwość] ......................................................................................................................... Artykuł 4779. [Odwołania] ........................................................................................................................... Artykuł 47710. [Treść odwołania] .............................................................................................................. Artykuł 47711. [Pojęcie stron i zainteresowanego] ............................................................................. Artykuł 47713. [Zmiana decyzji, umorzenie postępowania] ............................................................ Artykuł 47714. [Orzeczenia sądu] .............................................................................................................. Artykuł 47714a. [Uchylenie wyroku] ......................................................................................................... Artykuł 478. [Przedmiot badania]  ........................................................................................................... Artykuł 47945 [Rejestr niedozwolonych klauzul] ................................................................................. Artykuł 4841. [Zasady postępowania] .................................................................................................... Artykuł 485. [Podstawa] .............................................................................................................................. Artykuł 486. [Brak podstaw] ...................................................................................................................... Artykuł 491. [Nakaz zapłaty] ..................................................................................................................... Artykuł 492. [Zabezpieczenie; wykonalność] ..................................................................................... Artykuł 493. [Zarzuty] ................................................................................................................................... Artykuł 494. [Odrzucenie zarzutów] ...................................................................................................... Artykuł 495. [Rozpoznanie zarzutów] ................................................................................................... Artykuł 496. [Rozstrzygnięcia] .................................................................................................................. Artykuł 497. [Cofnięcie zarzutów] ............................................................................................................ Artykuł 4971. [Zasady postępowania] .................................................................................................... Artykuł 498. [Podstawa] .............................................................................................................................. Artykuł 499. [Wyłączenia] .......................................................................................................................... Artykuł 502. [Wydanie nakazu, sprzeciw] ............................................................................................. Artykuł 503. [Sprzeciw] ............................................................................................................................... 632 633 634 636 637 637 638 638 638 639 640 641 642 642 643 644 645 646 648 649 650 651 653 654 656 657 659 660 661 662 663 666 667 667 669 672 673 676 677 677 677 677 678 678 XIV Spis treści Artykuł 504. [Odrzucenie sprzeciwu] ..................................................................................................... Artykuł 5051. [Zakres]  .................................................................................................................................. Artykuł 5053. [Jedno roszczenie] ............................................................................................................. Artykuł 5054. [Powództwo] ..............................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego. Orzecznictwo Aplikanta
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: