Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00592 011424 10768510 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego. The Code of Civil Procedure - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego. The Code of Civil Procedure - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 682
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9269-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbiór zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu postępowania cywilnego. Wydanie dwujęzyczne: polsko – angielskie.

Seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski charakteryzuje się:

Tłumaczenie uwzględnia nowelizacje KPC opublikowane w Dzienniku Ustaw do listopada 2016 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1822)

Publikacja uwzględnia zmiany w KPC, wynikające m.in. z:

na mocy których, m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Code The Code of Civil Procedure of Civil Procedure Kodeks post´powania Kodeks post´powania cywilnego cywilnego T∏umaczenie Anna Ruciƒska Marta Âwierkot Katarzyna Tatar Weryfikacja Adam Piwakowski KPC_ANG_str:Rechtung_str 11/21/16 8:17 PM Page 1 The Code of Civil Procedure Kodeks post´powania cywilnego KPC_ANG_str:Rechtung_str 11/21/16 8:17 PM Page 2 T∏umaczenie Anna Ruciƒska Marta Âwierkot Katarzyna Tatar Weryfikacja Adam Piwakowski KPC_ANG_str:Rechtung_str 11/21/16 8:17 PM Page 3 e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Code of Civil Procedure Kodeks post´powania cywilnego WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Kodeks postępowania cywilnego Code of Civil Procedure Stan prawny: listopad 2016 (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1822) / Latest updating: November 2016 (consolidated text J.L. of 2016 item 1822) Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presentation of such acts in the form of consolidated texts are subject to domestic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the files of articles inserted by the Publisher and editorial work. Wydawca: Joanna Ablewicz / Joanna Szypulska Konsultacje merytoryczne: Kamil Osiński, Konrad Orlik, Katarzyna Komulainen, Katarzyna Ziomek, Małgorzata Buszko Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-7514-4 ISBN e-book: 978-83-255-7515-1 Spis treści / Table of Contents Kodeks postępowania cywilnego ............................................. Code of Civil Procedure .......................................................... 2 3 V Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1822) Code of Civil Procedure of 17 November 1964 (Consolidated text J.L. of 2016 item 1822) 1 Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1822) z dnia 17 listopada 1964 r. Spis treści Tytuł wstępny. Przepisy ogólne ............................................. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze ..................... Księga pierwsza. Proces ......................................................... Tytuł I. Sąd ...................................................................... Dział I. Właściwość sądu ............................................. Przepis wstępny ...................................................... Rozdział 1. Właściwość rzeczowa ........................... Oddział 1. Podstawy właściwości ...................... Oddział 2. Wartość przedmiotu sporu .............. Rozdział 2. Właściwość miejscowa ......................... Oddział 1. Właściwość ogólna ........................... Oddział 2. Właściwość przemienna ................... Oddział 3. Właściwość wyłączna ....................... Oddział 4. Przepisy szczególne .......................... Dział II. Skład sądu ..................................................... Dział III. Wyłączenie sędziego .................................... Tytuł II. Prokurator .......................................................... Tytuł III. Organizacje pozarządowe ................................. Tytuł IIIa. Państwowa Inspekcja Pracy ............................ Tytuł IIIb. Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów .. Tytuł IIIc. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów ........................................................ Tytuł IV. Strony ............................................................... Dział I. Zdolność sądowa i procesowa ......................... 1–14 15–729 15–50539 15–54 15–46 15 16–26 16–18 19–26 27–46 27–30 31–371 38–42 43–46 47–471 48–54 55–60 61–63 631–632 633–634 635 64–97 64–71 2 Code of Civil Procedure of 17 November 1964 (consolidated text J.L. of 2016 item 1822) Contents Preliminary Title. General Provisions ................................... Part One. Examination of Cases ......................................... Book One. Contentious Proceedings .................................... Title I. Court .................................................................... Section I. Court Jurisdiction ........................................ Preliminary Provision ............................................. Chapter 1. Subject-Matter Jurisdiction .................. Subchapter 1. Grounds for Jurisdiction ............. Subchapter 2. Amount in Dispute ..................... Chapter 2. Territorial Jurisdiction .......................... Subchapter 1. General Jurisdiction .................... Subchapter 2. Alternative Jurisdiction ............... Subchapter 3. Exclusive Jurisdiction .................. Subchapter 4. Specific Provisions ...................... Section II. Court Panel ................................................ Section III. Disqualification of a Judge ....................... Title II. Public Prosecutor ................................................ Title III. Non-Governmental Organisations .................... Title IIIa. National Labour Inspectorate .......................... Title IIIb. District (Municipal) Consumer Ombudsman . Title IIIc. Entities Authorised to Participate in Proceedings under Separate Regulations ........................... Title IV. Parties ................................................................ and Procedural Capacity ............................. Section I.  Capacity to Sue and Be Sued 1–14 15–729 15–50539 15–54 15–46 15 16–26 16–18 19–26 27–46 27–30 31–371 38–42 43–46 47–471 48–54 55–60 61–63 631–632 633–634 635 64–97 64–71 3

Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Czytaj dalej...
Pobierz darmowy fragment (epub)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego. The Code of Civil Procedure
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: