Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00437 007645 20638411 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Postępowanie nieprocesowe, w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do artykułów 506-1088 - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Postępowanie nieprocesowe, w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do artykułów 506-1088 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1669
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4026-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

W komentarzu przedstawiono problemy postępowania nieprocesowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego głownie pod kątem  potrzeb praktyków. W aktualnym, piątym już wydaniu komentarza, czytelnik może zapoznać się nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy uwzględnili też nowe instytucje postępowania cywilnego związane z rozwojem prawa cywilnego i prawa europejskiego.

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie licznych zmian Kodeksu postępowania cywilnego dokonanych w latach 2007–2012, w tym m.in.:

 

Komentarz umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem nieprocesowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym.  Udziela jasnych i jednoznacznych odpowiedzi na pytania i wątpliwości powstające przy stosowaniu przepisów regulujących wymienione rodzaje postępowania cywilnego, ułatwiając ich właściwą wykładnię i praktyczne stosowanie.

Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu teoretycznych i praktycznych wskazówek co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i innych praktyków prawa, zwłaszcza adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych oraz aplikantów. Może służyć także z powodzeniem przedstawicielom doktryny, doktorantom  oraz studentom wydziałów prawa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks postępowania cywilnego Tom III Postępowanie nieprocesowe, w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, zabezpieczające i egzekucyjne Komentarz do artykułów 506–1088 Pod redakcją prof. Kazimierza Piaseckiego prof. Andrzeja Marciniaka 5. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Kodeks postępowania cywilnego Tom III Kodeks postępowania cywilnego Tom III Postępowanie nieprocesowe, w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, zabezpieczające i egzekucyjne Komentarz do artykułów 506–1088 Redaktorzy Prof. dr hab. Kazimierz Piasecki Prof. dr hab. Andrzej Marciniak Autorzy Bronisław Czech, sędzia SN w stanie spoczynku; prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła, Uniwersytet Łódzki; dr Robert Kulski, Uniwersytet Łódzki; prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki, Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Andrzej Marciniak, Uniwersytet Łódzki; dr Krystian Markiewicz, Uni- wersytet Śląski; dr Monika Michalska-Marciniak, Uniwersytet Łódzki; prof. WSM dr hab. Kazimierz Piasecki, Wyższa Szkoła Menedżerska, sędzia SN w stanie spoczynku; Janusz Pietrzykowski†, sędzia SN; prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, Uniwersytet Warszawski, sędzia SN; dr Marek Sychowicz, sędzia SN w stanie spoczynku; dr hab. Zdzisław Świeboda†, sędzia SN; Tadeusz Żyznowski, sędzia SN w stanie spoczynku 5. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2012 Poszczególne części opracowali: Bronisław Czech: Wprowadzenia i objaśnienia do art. 526–5601 Józef Jagieła: Wprowadzenie i objaśnienia do art. 5981–59821, 6911–6919, 730–757, 818–828, 1060–1071 Robert Kulski: Wprowadzenie i objaśnienia do art. 840–843 Ireneusz Kunicki: Wprowadzenia i objaśnienia do art. 10131–10136, 1041–1059 Andrzej Marciniak: Wprowadzenia i objaśnienia do art. 776–817, 829–839, 880–888, 913–9202, 1023–1040, 1081–1088 Krystian Markiewicz: Wprowadzenie i objaśnienia do art. 692–694 Monika Michalska-Marciniak: Objaśnienia do art. 6941–6948, 844–879 Kazimierz Piasecki: Wprowadzenia i objaśnienia do art. 716–729, 758–7751 Janusz Pietrzykowski: Wprowadzenia i objaśnienia do art. 566–567, 606–610, 611–626, 627–691 Krzysztof Pietrzykowski: Objaśnienia do art. 6101–6107 Marek Sychowicz: Wprowadzenia i objaśnienia do art. 889–912 Zdzisław Świeboda/Kazimierz Piasecki: Wprowadzenie i objaśnienia do art. 506–525, 6261–62613 Tadeusz Żyznowski: Objaśnienia do art. 561–5651, 5671–598, 599–605, 921–1013, 1014–10224 Redaktor: Aleksandra Dróżdż Redaktor prowadzący: Wioleta Beczek © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A., Białystok ISBN 978-83-255-4025-8 ISBN e-book 978-83-255-4026-5 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII XV Kodeks postępowania cywilnego Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . Księga druga. Postępowanie nieprocesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 506–525 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw . . . . . Dział I. Sprawy z zakresu prawa osobowego . . . . . . . . . Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego Art. 526–534 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu . Art. 535–538 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekają- cych uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 539–543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 544–547 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Doradca tymczasowy . . . . . . . . . . . . Art. 548–551 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 552–5601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuń- czego i kurateli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Sprawy małżeńskie . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 561–5675 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 3 4 11 66 66 66 68 69 69 81 81 85 85 93 96 101 101 116 116 124 124 155 155 157 V Spis treści VI Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opie- kuńcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 568–5781 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 579–584 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Sprawy o przysposobienie . . . . . . . . Art. 585–589 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki . . . . . . . . . Art. 590–598 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlega- jącej władzy rodzicielskiej lub pozostają- cej pod opieką . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5981–59814 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 59815–59821 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli . . . . . . . . . . . Art. 599–605 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 606–608 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia . . . . . . . . . . . . Art. 609–610 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2a. Przepadek rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6101–6107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Przepadek pojazdów . . . . . . . . . . . . . Art. 6106–6107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 611–616 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Zniesienie współwłasności . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 617–625 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służeb- ności przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 626 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6261–62613 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 190 190 212 212 228 228 237 237 243 243 274 274 292 292 299 301 303 303 305 305 314 314 322 322 326 326 332 332 335 354 354 361 361 367 Spis treści Dział IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 627–632 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku i spis inwenta- rza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 633–639 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku . . . . . . Art. 640–645 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu . . . . . . . . . . . . . . Art. 646–654 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych . Art. 655–660 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ust- nego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 661–663 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testa- mentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 664–665 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego . . . . . . . . . . Art. 666–668 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przed- miotu zapisu windykacyjnego . . . . . . . . . . . . . . Art. 669–679 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Dział spadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 680–689 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe . . . . . . . . . . . . . Art. 690–691 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsię- biorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6911–6919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Sprawy depozytowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 692–69310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składają- cemu i wydanie depozytu sądowego uprawnio- nemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69311–69317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 378 379 379 381 381 389 389 394 394 399 399 403 403 405 405 406 406 409 409 428 428 441 441 443 444 468 469 472 472 495 495 VII Spis treści Księga trzecia. Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdze- nie likwidacji niepodjętego depozytu . . . . . . . . Art. 69318–69322 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Postępowanie rejestrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6941–6948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylona) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 695–715 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga czwarta. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszcze- nia akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 716–729 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część druga. Postępowanie zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 730–746 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych . . . . . . . . . . . . . . Art. 747–7541 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 755–757 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 758–7751 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności . . . . . Art. 776–795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyj- nego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7951–7955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7956–7957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych rosz- czeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7958–7959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 506 506 515 516 528 528 529 529 539 540 551 551 624 624 672 672 686 686 686 687 709 731 735 809 809 811 817 817 818 820 820 821 Spis treści Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzeku- cyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 796–817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 818–828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Ograniczenia egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 829–839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 840–843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Egzekucja z ruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Zajęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 844–863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 864–879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 880–888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 889–894 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 895–908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 909–912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Wyjawienie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 913–9202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Egzekucja z nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 921–922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zajęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 923–941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Opis i oszacowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 942–951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji . . . . . . . . . . . . . . . Art. 952–961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 823 824 862 863 868 928 929 930 956 957 958 1000 1000 1000 1001 1027 1027 1048 1049 1053 1074 1075 1078 1111 1112 1115 1151 1153 1155 1188 1189 1205 1205 1207 1214 1214 1258 1258 1276 1276 IX Spis treści Rozdział 8. Przysądzenie własności Rozdział 5. Warunki licytacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 962–971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Licytacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 972–986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Przybicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 987–997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 998–1003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomo- ści oraz użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . Art. 1004–1013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10131–10136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Egzekucja ze statków morskich . . . . . . . . . . . . . . Art. 1014–10224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1023–1028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1029–1032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątko- wych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1033–1034 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1035–1040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1041–1059 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1060–1064 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy . . . . . Art. 10641–106413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1288 1288 1301 1301 1318 1318 1334 1334 1346 1346 1354 1354 1357 1383 1383 1394 1394 1395 1398 1428 1428 1436 1436 1438 1438 1451 1451 1453 1455 1518 1518 1519 1529 1529 X Spis treści ruchomości w drodze sprzedaży publicznej Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106414–106423 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nie- . . . . . . . . . Art. 1066–1071 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1072–1080 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych . . . . . . . . . . Art. 1081–1088 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1089–10951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Dział VI. 1574 1574 1604 1604 1612 1612 1612 1612 1622 1622 1623 XI Przedmowa W Tomie III komentarza przedstawiono problematykę postępowania nieprocesowego, postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego głównie pod kątem po- trzeb praktyków. Sześcioletni okres, jaki upłynął od poprzedniego wydania tego komentarza, zaznaczony został licznymi i niekiedy dość obszernymi zmianami prawa postępowania cywilnego. Spowodowało to częściową dez- aktualizację dotychczasowych wydań komentarza i narzuciło potrzebę opra- cowania wydania nowego, którego aktualna treść wykazuje dość istotne różnice w porównaniu z treścią wydania poprzedniego. W nowym wydaniu komentarza uwzględnione zostały zmiany ustawodawcze prawa postę- powania cywilnego dokonane w latach 2006–2012, odnoszące się m.in. do stwierdzenia wykonalności europejskiego nakazu zapłaty, zaświadczenia dotyczącego orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w spra- wie drobnych roszczeń, stwierdzenia nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego, postępowania w sprawach dotyczących wykonywania kon- taktów z dzieckiem, wykonania obowiązku opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika oraz wprowadzone ustawą z 16.9.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 233, poz. 1381), która weszła w życie 3.5.2012 r. Autorzy uwzględnili też nowe instytucje postępowania cywilnego związane z rozwojem prawa cywilnego i prawa europejskiego. W aktual- nym, piątym już wydaniu komentarza, Czytelnik może zapoznać się nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyż- szego i Trybunału Konstytucyjnego, poświęconym wymienionym rodzajom postępowania cywilnego. Warto zwrócić uwagę, że zmianie uległa numeracja tomów Komentarza. Prezentowany tom oznaczony był w poprzednim wydaniu jako Tom II – obecnie jest to Tom III. Natomiast dotychczasowy Tom III (2007) zawiera- jący komentarz do art. 1096–1217 KPC oraz aktów prawnych UE regulu- jących międzynarodowe postępowanie cywilne ukaże się już jako Tom IV zawierający komentarz do art. 1096–1217 KPC. Postępowanie w sprawach transgranicznych. Regulacje prawa UE w sprawach transgranicznych (2013). Aktualizacji Komentarza autorstwa śp. prof. dr. hab. Zdzisława Świebody na potrzeby tego wydania podjął się Pan prof. dr hab. Kazimierz Piasecki. W tym wydaniu w gronie autorskim pojawili się także nowi autorzy: dr Ro- XIII Przedmowa bert Kulski, prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki, dr Krystian Markiewicz, dr Monika Michalska-Marciniak. Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla pracowników wy- miaru sprawiedliwości i innych praktyków prawa, zwłaszcza: sędziów, pro- kuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych oraz apli- kantów. Może służyć także z powodzeniem przedstawicielom doktryny, doktorantom oraz studentom wydziałów prawa i administracji. Warszawa, 30 września 2012 r. prof. dr hab. Kazimierz Piasecki prof. dr hab. Andrzej Marciniak XIV Wykaz skrótów 1. Akty prawne AgRU . . . . . . . . . . . ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieru- chomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) AlkoholU . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeź- wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) AMopU . . . . . . . . . . ustawa z 24.2.1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumen- tów (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.) BankFGwU . . . . . . . ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwa- rancyjnym (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) rozporządzenie MS z 9.3.1968 r. w sprawie czynno- ści komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) CzynKomR . . . . . . . DepSU . . . . . . . . . . ustawa z 18.10.2006 r. o likwidacji niepodjętych de- pozytów (Dz.U. Nr 208, poz. 1537 ze zm.) DrogPublU . . . . . . . ustawa z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) EgzAdmU . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyj- nym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) rozporządzenie MS z 9.3.2006 r. w sprawie egze- kucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 42, poz. 288) EgzGR . . . . . . . . . . . EKPC . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) rozporządzenie MS z 22.12.2011 r. w sprawie szcze- gółowego trybu postępowania w sprawach o opróż- nienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 11) EksmR . . . . . . . . . . . XV Wykaz skrótów EurTytEgzR . . . . . . . EmRentyFUSU . . . . ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) rozporządzenie (WE) Nr 805/2004 Parlamentu Eu- ropejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie utwo- rzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz.Urz. UE L Nr 143, s. 15) EwidLudU . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i dowo- dach osobistych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) FundU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.4.1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) GospGruntU . . . . . . ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce gruntami i wy- właszczaniu nieruchomości (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) GospNierU . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo- ściami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) GospU . . . . . . . . . . . ustawa z 23.12.1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm.) InstrSądZ . . . . . . . . . zarządzenie MS z 12.12.2003 r. w sprawie organiza- cji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 22 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KCel . . . . . . . . . . . . ustawa z 9.1.1997 r. – Kodeks celny (t.j. Dz.U. KH . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie z 2001 r. Nr 75, poz. 802 ze zm.) Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Prezydenta KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KKW z 1969 r. . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny wykonawczy poz. 553 ze zm.) (Dz.U. Nr 13, poz. 98 ze zm.) (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy KM . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689 ze zm.) KomSEgzU . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) XVI Wykaz skrótów Konstytucja RP . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) Konwencja z Lugano Konwencja z 30.10.2007 r. o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. UE L Nr 339, s. 3) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC z 1930 r. . . . . . rozporządzenie Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz.U. Nr 83, poz. 651) Prezydenta KPC z 1932 r. . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks Postępowania Cywilnego (t.j. Dz.U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934 ze zm.) uwzględniająca rozporządzenie Prezydenta Rzeczy- pospolitej z 27.10.1932 r. – Prawo o sądowem po- stępowaniu egzekucyjnem (Dz.U. Nr 93, poz. 803) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KRU . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.6.1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz.U. wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Nr 34, poz. 308 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) KrRejSU . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądo- wym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSCU z 1967 r. . . . ustawa z 13.6.1967 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) MSiGU . . . . . . . . . . ustawa z 22.12.1995 r. o wydawaniu Monitora Są- dowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42 ze zm.) XVII Wykaz skrótów NajLokU . . . . . . . . . ustawa z 2.7.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) NalŚwD . . . . . . . . . dekret z 26.10.1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 49, poz. 445 ze zm.) rozporządzenie MS z 4.7.1990 r. w sprawie wyso- kości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym (Dz.U. Nr 48, poz. 284 ze zm.) NalŚwR . . . . . . . . . NarkU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) NielU . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) NSAU . . . . . . . . . . . ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym Sądzie Admini- stracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) ObrInstrFinU . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami fi- nansowymi (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) OchrLokU . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OchrZdrPsychU . . . ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicz- nego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) OchrZwierzU . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) OgrGospU . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadze- nia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.) ustawa z 5.6.1992 r. o ograniczeniu prowadze- nia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 56, poz. 274 ze zm.) OgrGospU z 1992 r. OrdPU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PartPolitU . . . . . . . . ustawa z 27.6.1997 r. o partiach politycznych PodElU . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) PomOsobAlimU . . . ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnio- nym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) XVIII Wykaz skrótów PostInsolwR . . . . . . . rozporządzenie Rady 1346/2000 z 29.5.2000 r. w sprawie postępowania upadłościo- wego (Dz.Urz. UE L 2000 Nr 160, s. 1 ze zm.) (WE) Nr POPC . . . . . . . . . . . ustawa z 18.7.1950 r. – Przepisy ogólne prawa cy- wilnego (Dz.U. Nr 34, poz. 311 ze zm.) PostAdmU . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270) PostGrU . . . . . . . . . . ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) PPU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiębiorstwach państwo- wych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PracUPaństwU . . . . ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów pań- stwowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) PrAdw . . . . . . . . . . . ustawa z 26.5.1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) PrASC . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywil- PrASC z 1955 r. . . . dekret z 8.6.1955 r. – Prawo o aktach stanu cywil- nego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) nego (Dz.U. Nr 25, poz. 151 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrawoPomocyU . . . . ustawa z 17.12.2004 r. o prawie pomocy w po- stępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwie- nia sporu przed wszczęciem takiego postępowania (Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 67 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrCel . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.3.2004 r. – Prawo celne (Dz.U. Nr 68, poz. 622 ze zm.) PrEnerg . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) PrGeod PrGeol . . . . . . . . . . ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i karto- graficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Postępowanie nieprocesowe, w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz do artykułów 506-1088
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: