Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00272 005097 15197101 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088 - ebook/pdf
Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1306
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3888-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).
Nowa seria Komentarze Kompaktowe to:
 • Praktyczne opracowanie tematu.
 • Prosty i przejrzysty przekaz często bardzo skomplikowanych instytucji i zagadnień.
 • Syntetyczna doskonałość oraz kompaktowość z jednej strony, z drugiej zaś wyczerpujące odpowiedzi na zawiłe pytania i rozwiązanie konkretnych problemów.
 • Precyzyjna nawigacja wewnętrzna.
 • Autorzy praktycy.
 • Dostęp do aktów prawnych on-line Systemu Informacji Prawnej Legalis.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 730-1088. Tom II stanowi kontynuację cieszącego się dużym uznaniem komentarza pod redakcją prof. dr. hab. Janusza Jankowskiego – Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Komentarz do artykułów 758-1088 – który z uwagi na rozszerzenie zakresu omawianej materii oraz duże zmiany legislacyjne postanowiliśmy wydać w naszej nowej serii – Komentarze Kompaktowe.

Tom II omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:

 • postępowania zabezpieczającego,
 • organów postępowania egzekucyjnego,
 • właściwości organów postępowania egzekucyjnego,
 • tytułów egzekucyjnych,
 • wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego,
 • egzekucji świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych,
 • egzekucji z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych,
 • egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców,
 • egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

Ponadto Czytelnik może zapoznać się nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelę z 16.9.2011 r., która m.in. uchyla przepisy o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych; ogranicza możliwość składania pism przygotowawczych poprzez umożliwienie przewodniczącemu oznaczenia porządku ich składania, terminu, w którym należy je złożyć i okoliczności, które mają być wyjaśnione; umożliwia wniesienie zażalenia do SN na orzeczenie sądu II instancji uchylające wyrok sądu I instancji i przekazujące sprawę temu sądowi do ponownego rozpoznania; łagodzi rygory wobec wniosku o udzielenie zabezpieczenia niespełniającego wymogów formalnych; rezygnuje z nowacyjnego zabezpieczenia niektórych roszczeń pieniężnych wynikających z praw własności intelektualnej; uzależnia wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia od złożenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczeń obowiązanego powstałych w wyniku tego wykonania; ograniczenie; usunęła z katalogu tytułów egzekucyjnych wyroku sądu polubownego oraz ugody zawartej przed mediatorem; wprowadza nowe sposoby zabezpieczenia w postępowaniu egzekucyjnym przez możliwość dokonania wpłaty na oprocentowany rachunek bankowy lub w papierach wartościowych czy zmienia stawki grzywien wymierzanych przez organy egzekucyjne; zmiany weszły w życie 3.5.2012 r.

Nowelę z 13.7.2012 r., która zmienia krąg podmiotów, od decyzji których można wnieść odwołanie do sądu właściwego miejscowo; zmiana weszła w życie 8.9.2012 r.

Nowelę z 23.11.2012 r., która liberalizuje rynek usług pocztowych, czyli stwarza prawną możliwość doręczania pism za pośrednictwem dowolnego operatora publicznego; zmiany te weszły w życie 1.1.2013 r.

Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu teoretycznych oraz praktycznych wskazówek co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych.

Publikacje stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych - adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks postępowania cywilnego Tom II Komentarz | Art. 730–1088 J. Jankowski (redaktor) KOMENTARZE KOMPAKTOWE WYDAWNICTWO C. H. BECK Kodeks postępowania cywilnego KOMENTARZE KOMPAKTOWE Kodeks postępowania cywilnego Tom II Komentarz | Art. 730–1088 Redaktor: prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski Autorzy: dr Anna Barańska prof. UŁ dr hab. Sławomir Cieślak sędzia Krystyna Golinowska prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski dr Michał Krakowiak dr Maciej Muliński dr Magdalena Rośniak-Marczuk Adam Wiśniewski Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Propozycja cytowania: A. Barańska, [w:] J. Jankowski (red.), KPC. Tom II. Komentarz do art. 730–1088, Warszawa 2013 Poszczególne części komentarza opracowali: Janusz Jankowski: art. 7958–817, 1066–1071 Anna Barańska: art. 1023–1040 Sławomir Cieślak: art. 758–7751, 844–8934, 1081–1088 Krystyna Golinowska: art. 818–828, 840–843 Michał Krakowiak: art. 913–1003, 1041–106423 Maciej Muliński: art. 730–757, 776–7957, 1004–1013, 1014–10224 Magdalena Rośniak-Marczuk: art. 895–912 Adam Wiśniewski: art. 829–839, 10131–10136 Wydawca: Natalia Adamczyk c(cid:13) Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graficzne S.A. ISBN 978-83-255-3887-3 ISBN kompletu (Tom 1–2) 978-83-255-5121-6 ISBN e-book 978-83-255-3888-0 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks postępowania cywilnego Część druga. Postępowanie zabezpieczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 730–746 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 747–7541 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Inne wypadki zabezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 755–757 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 758–7751 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 776–795 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IIa. Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7951–7955 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IIb. Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7956–7957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IIc. Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postę- powaniu w sprawie drobnych roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 7958–7959 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 796–817 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Zawieszenie i umorzenie postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 818–828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 829–839 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Powództwa przeciwegzekucyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 840–843 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Egzekucja świadczeń pieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Egzekucja z ruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Ograniczenia egzekucji IX XI 3 3 5 11 70 70 94 94 102 102 102 105 119 201 206 208 317 318 321 337 337 342 347 348 350 352 353 403 403 408 447 448 449 485 486 490 517 517 V Spis treści Dział IV. Egzekucja z innych wierzytelności Rozdział 1. Zajęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 844–863 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 864–879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 880–888 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Egzekucja z rachunków bankowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 889–894 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 895–908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IVa. Egzekucja z innych praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 909–912 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Wyjawienie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 913–9202 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VI. Egzekucja z nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 921–922 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zajęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 923–941 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Opis i oszacowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 942–951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 952–961 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Warunki licytacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 962–971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Licytacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 972–986 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Przybicie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 987–997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Przysądzenie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 998–1003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1004–1013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIa. Uproszczona egzekucja z nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10131–10136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VII. Egzekucja ze statków morskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1014–10224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział VIII. Podział sumy uzyskanej z egzekucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1023–1028 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji 519 519 547 547 572 573 577 598 599 601 627 629 630 687 690 692 781 783 788 828 831 831 834 834 834 869 869 871 891 891 902 902 902 916 916 917 936 936 937 950 950 951 967 967 977 977 1028 1028 1040 1041 1042 1042 VI Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji Art. 1029–1032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytel- ności i innych praw majątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1033–1034 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości . . . . . . Art. 1035–1040 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1041–1059 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przed- siębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1060–1064 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10641–106413 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rol- nego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 106414–106423 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1066–1071 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1072–1080 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1081–1088 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę 1069 1069 Spis treści 1074 1074 1075 1075 1083 1083 1085 1086 1119 1119 1120 1121 1138 1141 1218 1219 1250 1251 1251 1259 1259 1259 1259 1262 1281 VII Przedmowa Komentarz niniejszy w swoim drugim wydaniu obejmuje drugą część Kodeksu postępowa- nia cywilnego – Postępowanie zabezpieczające oraz trzecią część – Postępowanie egzekucyjne. Opracował go Zespół składający się głównie z pracowników naukowych (i doktoranta) kierowa- nej przeze mnie Katedry Postępowania Cywilnego I Uniwersytetu Łódzkiego. Zaprosiliśmy do współpracy również Panią Sędzię Sądu Okręgowego w Łodzi (wizytatora do spraw egzekucyj- nych) oraz byłą doktorantkę, która obroniła już pracę doktorską i obecnie pracuje jako główny specjalista departamentu prawnego w Komisji Nadzoru Finansowego. Komentarz jest dziełem zbiorowym, chociaż nie stanowi wspólnego opracowania jego autorów w tym sensie, że przed- stawione poglądy czy zajęte stanowiska są zapatrywaniami Zespołu. Każdy z komentatorów jest odpowiedzialny za wyrażone przez siebie poglądy. Dążyliśmy jednak do ujednolicenia stanowisk i wypracowania możliwie zharmonizowanej wykładni kontrowersyjnych unormowań. Komentarz jest najobszerniejszym omówieniem przepisów regulujących postępowanie eg- zekucyjne, jaki kiedykolwiek ukazał się na naszym rynku. Zamierzeniem Zespołu było jak najdokładniejsze przedstawienie problematyki, dbaliśmy o to, żeby nie ograniczać się do wyli- czenia orzeczeń Sądu Najwyższego i odesłania Czytelnika do poszukiwania ich treści w zbiorach orzeczeń lub systemach informacji prawnej. Chcieliśmy przedstawić, jeżeli to możliwe, linię orzecznictwa i omówić poszczególne tezy orzeczeń oraz ewentualne glosy. Sięgaliśmy do wszelkiej dostępnej literatury, w tym szeroko korzystaliśmy z literatury między- wojennej, która prezentowała bardzo wysoki poziom i w wielu kwestiach zapatrywania wyrażone na gruncie Kodeksu postępowania cywilnego z 1932 r. pozostają nadal aktualne. Obecny Kodeks podlega ciągłym nowelizacjom, od momentu jego uchwalenia był nowelizowany około 150 razy. Jedna z ostatnich, a zarazem najpoważniejszych i najobszerniejszych nowelizacji została doko- nana mocą ustawy z 16.9.2011 r., która weszła w życie 3 maja 2012 r.; komentarz uwzględnia także jej omówienie. Oddając niniejszy komentarz w ręce Czytelników, redaktor, Zespół i Wydawca wyrażają na- dzieję, że będzie on przydatny w pracy sędziów, komorników, adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz innych przedstawicieli zawodów prawniczych, a także studentów piszących prace magisterskie i doktorantów przygotowujących dysertacje naukowe. Łódź, styczeń 2013 r. prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa AsystR . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28.1.2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komorni- kowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz.U. Nr 10, poz. 106 ze zm.) CzynKomR . . . . . . . . . rozporządzenie Min. Sprawiedl. z 9.3.1968 r. w sprawie czynności dKPC z 1932 r. komorników (Dz.U. Nr 10, poz. 52 ze zm.) . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 1932 r. Nr 112, poz. 934), uwzględniające rozp. Prezydenta RP z 27.10.1932 r. – Prawo o sądo- wym postępowaniu egzekucyjnym EgzAdmU . . . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.) EgzGR . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Min. Sprawiedl. z 9.3.2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 42, poz. 288) EmRentyFUSU . . . . . . . ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie- czeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) EwidLudU . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, FundInwU . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1240 ze zm.) poz. 1546 ze zm.) FunkKRPU . . . . . . . . . ustawa z 13.2.1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.) GospNierU . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, KM . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. zm.) poz. 557 ze zm.) Nr 217, poz. 1689 ze zm.) Nr 21, poz. 94 ze zm.) KomSEgzU . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 483 ze sprost. i ze zm.) Nr 43, poz. 296 ze zm.) XI Wykaz skrótów KPK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, KRO . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. poz. 555 ze zm.) Dz.U. z 2012 r. poz. 788) KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) ObrInFinU . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.) ObszMorsU . . . . . . . . . ustawa z 21.3.1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 ze zm.) OchrDanOsU . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. OchrKonkU . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrLokU . . . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OchrZwU . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) OfertaPublU . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) OrdPod . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PomOsobAlimU . . . . . . ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.) PomR . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezesa RM z 18.3.2004 r. w sprawie udzielania po- mocy lub asystowania komornikowi przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych (Dz.U. Nr 49, poz. 469) PomSpołU . . . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. PrASC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Nr 175, poz. 1362 ze zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) PrBank . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. PrDew . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. PrFarm . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. PrNot . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. poz. 1376 ze zm.) poz. 826) z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrPostSAdm . . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admini- stracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrRDrog . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) XII Wykaz skrótów PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. PrUpN . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. PrUSP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) Nr 98, poz. 1070 ze zm.) zm.) PrWeksl . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze PrWłPrzem . . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) RegSądR . . . . . . . . . . . rozporządzenie Min. Sprawiedl. z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędo- wania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) RoszPostGrU . . . . . . . . ustawa z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu gru- powym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44) SKOKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.12.1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kre- dytowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) SpółdzMieszkU . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) SUSU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) SwobDziałGospU . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst WyrMedU . . . . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ZabFinU . . . . . . . . . . . ustawa z 2.4.2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tekst ze zm.) jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 942) ZastRejU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) 2. Organy i instytucje ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) TK . . . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny WSA . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów 3. Publikatory i czasopisma ADR . . . . . . . . . . . . . . ADR. Arbitraż i Mediacja. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Są- downictwa Polubownego . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis AUL . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis AUWr BSN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. Dz.Urz. Min. Sprawiedl. Dziennik Urzędowy Ministra Sprawiedliwości Dz.Urz. EPS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy GS . . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa Jur. KSP . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe M.P. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta XIII Wykaz skrótów MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPr . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy NPN . . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny OSA . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSAK . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach OSAW . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu OSG . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSNAPiUS . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych . . . . . . . . . . . . . . . Palestra OSNC . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OTK-A . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A Pal. PB . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PE . . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji PES . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji Sądowej PiP . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PPC . . . . . . . . . . . . . . . Polski Proces Cywilny PPE . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Pr. Sp. Prok. i Pr. PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. TPP . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego ZPUKSW . . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . . . . . . . litera . . . . . . . . . . . . . . między innymi . . . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . . . cytowany (-a, -e); cytat . . . . . . . . . . . . . . . . część . . . . . . . . . . . . . . . . do spraw 4. Inne art. . . . . . . . . . . . . . . . . artykuł BTE . . . . . . . . . . . . . . . bankowy tytuł egzekucyjny CBOSA . . . . . . . . . . . . Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych cyt. cz. ds. ENZ . . . . . . . . . . . . . . Europejski Nakaz Zapłaty ETE . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Tytuł Egzekucyjny lit. m.in. n. niepubl. Nr orz. por. post. poz. r. red. s. t. tj. tekst jedn. . . . . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . . . . . strona (-y) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . . . redakcja, redaktor tom to jest tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . . . . . rok XIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . . . . uwaga (-i) . . . . . . . . . . . . . . . wyrok tzw. uchw. ust. uw. wyr. w zw. z . . . . . . . . . . . . w związku z zd. ze zm. zob. . . . . . . . . . . . . . . . . zdanie tak zwany (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . . . . . zobacz Wykaz skrótów XV Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) (zm.: Dz.U. 1965, Nr 15, poz. 113; 1974, Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231; 1975, Nr 45, poz. 234; 1982, Nr 11, poz. 82, Nr 30, poz. 210; 1983, Nr 5, poz. 33; 1984, Nr 45, poz. 241 i 242; 1985, Nr 20, poz. 86; 1988, Nr 41, poz. 324; 1989, Nr 33, poz. 175; 1990, Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318, Nr 79, poz. 464; 1991, Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92, Nr 115, poz. 496; 1993, Nr 12, poz. 53; 1994, Nr 105, poz. 509; 1995, Nr 83, poz. 417; 1996, Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350, Nr 149, poz. 703; 1997, Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940, Nr 141, poz. 944; 1998, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 757; 1999, Nr 52, poz. 532; 2000, Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191, Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322; 2001, Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368, Nr 138, poz. 1546; 2002, Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849, Nr 240, poz. 2058; 2003, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939, Nr 228, poz. 2255; 2004, Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356; 2005, Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 267, poz. 2258; 2006, Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656, Nr 235, poz. 1699; 2007, Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378, Nr 247, poz. 1845; 2008, Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547, Nr 234, poz. 1571; 2009, Nr 26, poz. 156, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395, Nr 216, poz. 1676; 2010, Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 24, poz. 125, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435; 2011, Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381, Nr 234, poz. 1391; 2012, poz. 908, poz. 1254, poz. 1445, poz. 1529; 2013, poz. 142) Część druga. Postępowanie zabezpieczające1 Tytuł I. Przepisy ogólne2 Literatura: A. Arkuszewska, Referendarz sądowy w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2011; M. Bączyk, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wykonaniem zabezpieczenia w postępowaniu zabezpieczającym, [w:] Aurea Praxis Aurea Theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, pod red. J. Gudowskiego, K. Weitza, t. II, Warszawa 2011; Ł. Błaszczak, Zabezpiecze- nie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym (wybrane zagadnienia), [w:] Sądy polubowne i mediacja, pod red. J. Olszewskiego, Warszawa 2008; W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zary- sie, Warszawa 2008; P. Cierkoński, Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, PPE 2011, Nr 8–9; S. Cieślak, Stosunek postępowania arbitrażowego do innych rodzajów postępowania cywilnego, [w:] Postępowanie przed sądem polubownym (arbitraż). Materiały Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego Polski i Litwy, Wilno 7–8.10.2011 r., Arbitraż i Mediacja 2011, Nr 4 (16); M. Cieśliński, Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód, analiza wybranych zagadnień, PS 2006, Nr 4; tenże, Skład sądu w postępowaniu zabezpieczającym w sprawach o rozwód, PS 2009, Nr 3; M. Cieśliński, I. Kondak, Postępowanie zabezpieczające a wolność prasy, PS 2000, Nr 3; S. Dalka, Nakazy zapłaty jako podstawa egzekucji sądowej i zabezpieczenia roszczeń, PES 1996, Nr 16; tenże, Postępowanie zabezpieczające, Zagadnienia Egzekucji Sądowej w Polsce 1994, Nr 1; S. Dalka, J. Rodziewicz, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Gdańsk 1994; T. Ereciński, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznawcze. Część druga. Postępowanie zabezpieczające, t. 3, pod red. T. Erecińskiego, Warszawa 2009; tenże, O zabezpieczeniu nowacyjnym, PS 1992, Nr 3; T. Ereciński, K. Weitz, Zabezpiecze- nie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym, [w:] T. Ereciński, K. Weitz, Sąd arbitrażowy, Warszawa 2008; R. Flejszar, Podstawy zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu zabezpieczającym – wybrane zagadnienia (art. 7301, art. 753 i 7531 k.p.c.), [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały Konferencji Ogól- nopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin–Niechorze, pod red. H. Doleckiego, K. Flagi-Gieruszyńskiej, Warszawa 2009; tenże, Przedsiębiorstwo oraz gospodarstwo rolne jako przed- miot zabezpieczenia i egzekucji po nowelizacji k.p.c. z dnia 2 lipca 2004 r., [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego, Kraków 2006; S. Garlicki, Zabezpieczenie wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej, Pal. 1962, Nr 3–4; I. Gil, Zasady orzekania o kosztach postępowania zabezpieczającego, [w:] Ewolucja polskiego postępowania cywilnego wobec przemian politycznych, społecznych i gospodarczych. Materiały Konferencji Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Cywilnego Szczecin–Niechorze, pod red. H. Doleckiego, K. Flagi-Gieruszyńskiej, Warszawa 2009; W. Głodowski, Zabezpieczenie roszczeń dochodzonych przed sądem polubownym, ADR 2009, Nr 1; M. Godlewska, Hipoteka przymusowa jako sposób zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w znowelizo- wanym postępowaniu zabezpieczającym, AUWr 2005, Nr 67; N. Goldwag, Zabezpieczenie roszczenia w postępowaniu przed sądem polubownym, Pal. 1936, Nr 2–3; K. Golinowska, [w:] Kodeks postępo- wania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne. Komentarz do art. 758–1088, pod red. J. Jankowskiego, Warszawa 2011; A. Górski, Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w świetle nowelizacji KPC, MoP 2006, Nr 1; tenże, Postępowanie zabezpieczające w zakresie prawa nieuczciwej konkurencji w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, MoP 2005, Nr 16; tenże, Postępowanie zabezpieczające przed sądem polubownym w świetle nowelizacji KPC z 28.7.2005 r., MoP 2006, Nr 18; M. Iżykow- ski, Naprawienie szkody wyrządzonej wydaniem zabezpieczenia, NP 1982, Nr 1–2; tenże, Zmiana i uchylenie zarządzenia tymczasowego, NP 1982, Nr 3–4; tenże, Wpływ zabezpieczenia powództwa na przebieg procesu cywilnego, Pal. 1982, Nr 1–3; tenże, Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, NP 1982, Nr 1–2; tenże, Zmiana i uchylenie zarządzenia tymczasowego, NP 1982, Nr 7–8; tenże, Prze- słanki zabezpieczenia powództwa, Pal. 1985, Nr 11; tenże, Problemy postępowania zabezpieczającego w sprawach cywilnych, RPEiS 1988, Nr 1; tenże, Definitywny charakter postanowienia o udzieleniu 1 Tytuł części drugiej w brzmieniu ustawy z dnia 2.07.2004 r. (Dz.U. Nr 172, poz. 1804), która wchodzi w życie 5.02.2005 r.; oznaczenie oraz tytuł księgi pierwszej uchylony tą ustawą. 2 Tytuł I w brzmieniu ustawy z dnia 2.07.2004 r. (Dz.U. Nr 172, poz. 1804), która wchodzi w życie 5.02.2005 r. Muliński 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: