Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00701 010871 10764038 na godz. na dobę w sumie
Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure - ebook/pdf
Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 677
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6021-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Kodeks postępowania
karnego
The Code of Criminal Procedure
Wydanie dwujęzyczne: polsko - angielskie
Niniejszy zbiór (wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski), zawiera angielskie tłumaczenie Kodeksu postępowania karnego.

Teksty ustaw uwzględniają zmiany,
które wejdą w życie w lipcu 2015 r.
Nowa seria wydawanych w układzie synoptycznym tłumaczeń polskich ustaw na język angielski charakteryzuje się:

- poprawnością i płynnością przekładu,

- wysokim poziomem merytorycznym

- wielokrotnym weryfikowaniem tekstów przez osoby władające
- językiem angielskim jako językiem ojczystym.
Wygodny układ
Publikacja jest przygotowana w wygodny sposób, który ma na celu ułatwienie korzystania z tekstów ustaw i ich angielskich tłumaczeń.

Z lewej strony, na stronach parzystych książki umieszczone zostały polskie fragmenty, a z prawej ich angielskie tłumaczenia.
Tłumacz
Joanna Ewa Adamczyk – tłumacz przysięgły języka angielskiego, aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, świadczy usługi tłumaczeniowe na rzecz korporacji, instytucji finansowych oraz kancelarii prawniczych, członek TEPIS.

This collection, published as a part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German and French, includes the Code of Criminal Procedure. The text incorporates the amendments that will come into effect in July 2015.

Joanna Ewa Adamczyk – sworn translator of English, trainee advocate at the Regional Chamber of Advocates in Warsaw, provides translation services to corporations, financial institutions and law offices, member of TEPIS

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Code of Criminal Procedure Kodeks post´powania karnego T∏umaczenie Joanna Ewa Adamczyk KPK_ANG_str 4/15/14 9:27 AM Page 1 The Code of Criminal Procedure Kodeks post´powania karnego KPK_ANG_str 4/15/14 9:27 AM Page 2 T∏umaczenie Joanna Ewa Adamczyk KPK_ANG_str 4/15/14 9:27 AM Page 3 e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Code of Criminal Procedure Kodeks post´powania karnego WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Kodeks postępowania karnego The Code of Criminal Procedure Stan prawny: lipiec 2015 / Latest update: July 2015 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presenta- tion of such acts in the form of consolidated texts are subject to domestic and international copyright protection. Also covered by the copyright pro- tection are the files of articles inserted by the Publisher and editorial work. Wydawca: Anna Wieczorek Korekta: Małgorzata Ziental Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00‒203 Warszawa Skład i łamanie: DM Quadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-6020-1 ISBN ebook: 978-83-255-6021-8 Spis treści/ Contents Wstęp ....................................................................................... VI Introduction ............................................................................. VII 2 Kodeks postępowania karnego .................................................. The Code of Criminal Procedure ............................................. 3 Aneks ....................................................................................... 559 V Wstęp Z przyjemnością oddaję do dyspozycji czytelników nowe tłumaczenie na język angielski Kodeksu Postępowania Karnego. Mam nadzieję, iż tłu- maczenie to okaże się pomocne zarówno prawnikom świadczącym usługi prawne na rzecz cudzoziemców zamieszkałych w Polsce, jak też tłuma- czom, dla których prawo karne stanowi często najbardziej hermetyczną dziedzinę prawa. Mam również nadzieję, iż tłumaczenie to przyczyni się do popularyzowania znajomości prawa polskiego wśród zagranicznych praw- ników pracujących w Polsce. Będę wdzięczna za wszelkie uwagi dotyczące niniejszego tłumaczenia. Z  uwagi na  różnice pomiędzy polskim a  brytyjskim czy amerykańskim systemem prawnym, próżno jest doszukiwać się oczywistych analogii ter- minologicznych, które ułatwiłyby przekład. Z tego względu, w wielu przy- padkach zastosowałam własne propozycje terminologiczne z nadzieją, iż pozwolą one na uniknięcie dwuznaczności czy ryzyka błędnego zrozumie- nia tekstu przez jego przyszłych użytkowników. Niniejsze tłumaczenie uwzględnia zmiany, które wejdą w życie w lipcu 2015 roku. Pragnę podziękować za pomoc w zredagowaniu niniejszego tłumaczenia panu Romanowi Pichecie, którego uwagi i sugestie były bezcenne. Joanna E. Adamczyk 7 kwietnia 2014 roku VI Introduction It is my pleasure to  present readers with this new translation of the Code of Criminal Procedure into English. It was prepared with the thought of lawyers providing legal services to foreigners in Poland, and to transla- tors, for whom criminal law is often the most difficult branch of law. I hope that this translation will enhance the knowledge of Polish law among foreign lawyers practicing in Poland. I would be most grateful for all comments concerning this translation. Due to the differences between the Polish and British or American legal sys- tems, it was sometimes impossible to find obvious terminological analogies that would facilitate the translation. For this reason, in many cases I used my own proposals with the hope that this would help to avoid ambiguities and decrease the risk that the text may be misunderstood by its users. This translation incorporates the amendments that will come into effect in July 2015. I would like to thank Mr Roman Picheta for all his kind assistance in the preparation of this translation. His comments and suggestions were priceless. Joanna E. Adamczyk 7th April, 2014 VII Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555) The Code of Criminal Procedure The Act of 6 June 1997 (JL No. 89, item 555) 1 Kodeks postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 555) Dz.U. 1999, Nr 83, poz. 931; Dz.U. 2000, Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852, Nr 93, poz. 1027; Dz.U. 2001, Nr 98, poz. 1071, Nr 106, poz. 1149; Dz.U. 2002, Nr 74, poz. 676; Dz.U. 2003, Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061, Nr 130, poz. 1188; Dz.U. 2004, Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405, Nr 264, poz. 2641; Dz.U. 2005, Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416, Nr 178, poz. 1479; Dz.U. 2006, Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 141, poz. 1009, Nr 141, poz. 1013, Nr 167, poz. 1192, Nr 226, poz. 1647, Nr 226, poz. 1648; Dz.U. 2007, Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849, Nr 128, poz. 903; Dz.U. 2008, Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571, Nr 237, poz. 1651; Dz.U. 2009, Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 206, poz. 1589; Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307; Dz.U. 2011, Nr 48, poz. 245, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1438, Nr 279, poz. 1645, Nr 240, poz. 1430, poz. 1431; Dz.U. 2012, poz. 886, poz. 1091, poz. 1101, poz. 1327, poz. 1426, poz. 1447, poz. 1529; Dz.U. 2013, poz. 480, poz. 765, poz. 849, poz. 1247, poz. 1262, poz. 1282 2 The Code of Criminal Procedure The Act of 6 June 1997 (JL No. 89, item 555) Legislation in force as at 1st July 2013 (JL 1997 No. 89, item 555; changes: JL 1999 No. 83, item 931; JL 2000 No. 50, item 580; JL No. 62, item 717; JL No. 73, item 852; JL No. 93, item 1072; JL 2001 No. 98, item 1071; JL No. 106, item 1149; JL 2002 No. 74, item 676; JL 2003 No. 17, item 155; JL No. 111, item 1061; JL No. 130, item 1188; JL 2004 No. 51, item 514; JL No. 69, item 626; JL No. 93, item 889; JL No. 240, item 2405; JL No. 264, item 2641; JL2005 No. 10, item 70; JL No. 48, item 461; JL No. 77, item 680; JL No. 96, item 821; JL No. 141, item 1181; JL No. 143, item 1203; JL No. 163, item 1363; JL No. 169, item 1416; JL No. 178, item 1479; JL 2006 No. 15, item 118; JL No. 66, item 467; JL No. 95, item 659; JL No. 104, item 708 and 711; JL No. 141, item 1009 and 1013; JL No. 167, item 1192; JL No. 226, item 1647 and 1648; JL 2007 No. 20, item 116; JL No. 64, item 432; JL No. 80, item 539; JL No. 89, item 589; JL No. 99, item 664; JL No. 112, item 766; JL No. 123, item 849; JL No. 128, item 903; JL 2008 No. 27, item 162; JL No. 100, item 648; JL No. 107, item 686; JL No. 123, item 802; JL No. 182, item 1133; JL No. 208, item 1308; JL No. 214, item 1344; JL No. 225, item 1485; JL No. 234, item 1571; JL No. 237, item 1651; JL 2009 No. 8, item 39; JL No. 20, item 104; JL No. 28, item 171; JL No. 68, item 585; JL No. 85, item 716; JL No. 127, item 1051; JL No. 144, item 1178; JL No. 168, item 1323; JL No. 178, item 1375; JL No. 190, item 1474; JL No. 206, item 1589; JL 2010 No. 7, item 46; JL No. 98, item 626; JL No. 106, item 669; JL No. 122, item 826; JL No. 125, item 842; JL No. 182, item 1228; JL No. 197, item 1307; JL 2011 No. 48, item 245 and 246; JL No. 53, item 273; JL No. 112, item 654; JL No. 117, item 678; JL No. 142, item 829; JL No. 191, item 1135; JL No. 217, item 1280; JL No. 240, item 1430, 1431 and 1438; JL No. 279, item 1645) 3 Spis treści Spis treści 1–23a 24–44 24–39 40–44 45–91 45–48 49–52 53–58 59–61 62–70 71–81a Dział I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Sąd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Właściwość i skład sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wyłączenie sędziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Pokrzywdzony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Powód cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Oskarżony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8a. Podmiot odpowiedzialny za zwrot Skarbowi Państwa korzyści majątkowej uzyskanej 81b–81c z przestępstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82–89 Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . 90–91 Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny . . . . . . . . . . . . . . . . 92–166 Dział IV. Czynności procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92–107 Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia . . . . . . . . Rozdział 12. Narada i głosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108–115 116–121 Rozdział 13. Porządek czynności procesowych . . . . . . . . . . Rozdział 14. Terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122–127a Rozdział 15. Doręczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128–142 Rozdział 16. Protokoły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143–155 156–159 Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów . . . . Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160–166 167–242 Dział V. Dowody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 19. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167–174 175–176 Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 21. Świadkowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177–192a Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści . . . . . . . . . . . . . . 193–206 Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment 207–212 procesowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213–216 Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie . . . . . . . . . 217–236a 237–242 Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów . . . . . . . . . . . . Dział VI. Środki przymusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243–296 Rozdział 27. Zatrzymanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243–248 4 Table of contents Table of contents Part I. Introductory provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Part II. The court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 1. Competence and composition of the court . . . . Chapter 2. Disqualification of a judge . . . . . . . . . . . . . . . . Part III. Parties, defence counsels, attorneys, social representative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 3. The public prosecutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 4. The aggrieved party . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 5. The subsidiary prosecutor . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 6. The private prosecutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 7. The civil claimant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 8. The accused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 8a. Entity responsible for the return 1–23a 24–44 24–39 40–44 45–91 45–48 49–52 53–58 59–61 62–70 71–81a to the Treasury of the State of a material 81b–81c benefit acquired from an offence . . . . . . . . . . . 82–89 Chapter 9. Defence counsels and attorneys . . . . . . . . . . . . 90–91 Chapter 10. Social representative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92–166 Part IV. Trial procedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92–107 Chapter 11. Judgments, orders and instructions . . . . . . . . . Chapter 12. Deliberation and voting . . . . . . . . . . . . . . . . . 108–115 116–121 Chapter 13. Order of trial procedures . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 14. Time Limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122–127a Chapter 15. Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128–142 143–155 Chapter 16. Transcripts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156–159 Chapter 17. Inspection of files and making copies . . . . . . . Chapter 18. Reconstruction of lost or damaged files . . . . . 160–166 Part V. Evidence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167–242 Chapter 19. General provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167–174 175–176 Chapter 20. Explanations of the accused . . . . . . . . . . . . . . Chapter 21. Witnesses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177–192a Chapter 22. Experts, interpreters, specialists . . . . . . . . . . . 193–206 Chapter 23. Inspection. Autopsy. Experiment . . . . . . . . . . 207–212 Chapter 24. Community inquiry and examination 213–216 of the accused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 25. Search and Seizure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217–236a Chapter 26. Surveillance and telephone tapping . . . . . . . . 237–242 243–296 Part VI. Use of force . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 27. Arrest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243–248 5 Spis treści 249–277 Rozdział 28. Środki zapobiegawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278–280 Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy . . . . . 281–284 Rozdział 30. List żelazny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285–290 Rozdział 31. Kary porządkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291–296 Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe . . . . . . . . . . . . . . 297–336 Dział VII. Postępowanie przygotowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . 297–302 Rozdział 33. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303–308 Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 35. Przebieg śledztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309–320 321–325 Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 36a. Dochodzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325a–325i Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem 326–328 przygotowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329–330 Rozdział 39. Akt oskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331–336 337–424 Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji . . . . 337–347 Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia . . . . . . . . . . . . . Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej . . . . . . . 348–354 Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej . . . . . . . . . . . . . . . 355–364 365–380 Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej . . . . . . . 381–384 Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej . . . . . . . . . . . Rozdział 45. Przewód sądowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385–405 Rozdział 46. Głosy stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406–407 Rozdział 47. Wyrokowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408–424 425–467 Dział IX. Postępowanie odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425–443 Rozdział 48. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 49. Apelacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444–458 Rozdział 50. Zażalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459–467 Dział X. Postępowania szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468–517j 468–484 Rozdział 51. Postępowanie uproszczone . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485–499 Rozdział 53. Postępowanie nakazowe . . . . . . . . . . . . . . . . 500–507 508–517 Rozdział 54. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone . . . . . . . . . . . . 517a–517j 518–548 Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 55. Kasacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518–539 Rozdział 56. Wznowienie postępowania . . . . . . . . . . . . . . 540–548 6 Table of contents 249–277 Chapter 28. Preventive measures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 29. Search for the accused and the “wanted” 278–280 warrant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281–284 Chapter 30. Letter of safe-conduct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285–290 Chapter 31. Disciplinary penalties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291–296 Chapter 32. Security on property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297–336 Part VII. Preparatory proceedings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297–302 Chapter 33. General provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303–308 Chapter 34. Initiating an investigation . . . . . . . . . . . . . . . . 309–320 Chapter 35. Conduct of an investigation . . . . . . . . . . . . . . 321–325 Chapter 36. Closing an investigation . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 36a. Inquiry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325a–325i Chapter 37. The public prosecutor’s supervision over 326–328 preparatory proceedings . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 38. Judicial procedures in preparatory 329–330 proceedings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331–336 Chapter 39. Indictment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337–424 Part VIII. Proceedings before the court of first instance . . . . . . Chapter 40. Preliminary verification of indictment . . . . . . 337–347 Chapter 41. Preparation of the main trial . . . . . . . . . . . . . . 348–354 355–364 Chapter 42. Openness of the main trial . . . . . . . . . . . . . . . 365–380 Chapter 43. Provisions concerning the main trial . . . . . . . Chapter 44. Opening of the main trial . . . . . . . . . . . . . . . . 381–384 Chapter 45. Judicial process . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385–405 Chapter 46. Closing arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406–407 408–424 Chapter 47. Issue of a judgment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425–467 Part IX. Appeal proceedings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 48. General provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425–443 Chapter 49. Appeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444–458 459–467 Chapter 50. Interlocutory appeal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Part X. Special procedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468–517j 468–484 Chapter 51. Summary procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 52. Procedure in cases prosecuted by private accusation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485–499 Chapter 53. Penal order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500–507 508–517 Chapter 54. Procedure in cases concerning minor offences Chapter 54a. Accelerated proceedings . . . . . . . . . . . . . . . . 517a–517j Part XI. Extraordinary measures of appeal . . . . . . . . . . . . . . . . . 518–548 Chapter 55. Cassation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518–539 540–548 Chapter 56. Reopening of proceedings . . . . . . . . . . . . . . . 7 Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia . . Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 58. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie . . Rozdział 59. Ułaskawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 60. Wyrok łączny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych . . . . . 578–584 Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585–589f Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia 589g–589k Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia . . . . . . . . . . . 589l–589u Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego . . . . 590–592f Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów . . . . skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych . . . . . . . . . . . . . . . Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607a–607j Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607k–607zc Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607zd–607zg Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Spis treści 549–577 549–551 552–559 560–568 569–577 578–615 593–601 602–607 8 Table of contents Part XII. Proceedings after the judgment has become final and binding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 57. Resumption of conditionally discontinued proceedings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 58. Compensation for wrongful conviction, detention on remand or arrest . . . . . . . . . . . . Chapter 59. Act of pardon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 60. Cumulative judgment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Part XIII. Procedure in criminal cases in international relations Chapter 61. Immunities of the personnel of diplomatic 549–577 549–551 552–559 560–568 569–577 578–615 Chapter 62b. Request of a Member State of the European Chapter 63. Taking over and transfer of criminal Chapter 64. Request for extradition or transport Chapter 62. Judicial assistance and service of documents Chapter 62a. Request to a Member State of the European missions and consular offices of foreign countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578–584 in criminal matters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585–589f Union for the execution of orders freezing evidence or securing property . . . . . . . . . . . . 589g–589k Union for the execution of orders freezing evidence or securing property . . . . . . . . . . . . 589l–589u prosecution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590–592f of prosecuted or sentenced persons staying abroad and for surrender of objects . . . . . . . . . Chapter 65. The surrender or transport of prosecuted or sentenced persons and surrender of objects on a motion of foreign States . . . . . . . . . . . . . Chapter 65a. Motion to a European Union Member State for the surrender of a requested person pursuant to a European arrest warrant . . . . . 607a–607j to surrender a requested person pursuant to a European arrest warrant . . . . . . . . . . . . . 607k–607zc for the enforcement of preventive measures . 607zd–607zg Chapter 65b. Motion of a European Union Member State Chapter 65c. Motion to a European Union Member State 593–601 602–607 9 Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Spis treści 10 Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607zh–607zn Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608–611f Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, środków karnych w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego lub też orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu . . . . . . . . . . . . . . 611fa–611fe Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym . . . . . . . 611ff–611fm Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611fn–611ft Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611fu–611fze Trybunałem Karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611g–611s Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611t–611tf Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . 611tg–611ts Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia . 611u–611uc Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611ud–611uj 612–615 616–645 616–622 Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Rozdział 67. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział XIV. Koszty procesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 68. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Table of contents Chapter 65d. Motion of a European Union Member State Chapter 66b. Motion of a European Union Member State Chapter 66c. Motion to a European Union Member State Chapter 66d. Motion of a European Union Member State Chapter 66e. Cooperation with the International Chapter 66f. Motion to a European Union Member State for enforcement of a judgment issued to ensure the due course of proceedings . . . . 607zh–607zn Chapter 66. Taking over and transmission of judgments for the purpose of enforcement . . . . . . . . . . . . 608–611f Chapter 66a. Motion to a European Union Member State for the enforcement of a judgment imposing a fine, penal measures in the form of exemplary damages or monetary performance or a judgment adjudicating costs of trial from the offender . . . . . . . . . . . 611fa–611fe for the enforcement of financial penalties . . . 611ff–611fm for enforcement of a confiscation order . . . . . 611fn–611ft for enforcement of a confiscation order . . . . 611fu–611fze Criminal Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611g–611s for the enforcement of the penalty of imprisonment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611t–611tf for the enforcement of a penalty of imprisonment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611tg–611ts Chapter 66h. Motion to a European Union Member State for the enforcement of a judgment imposing a conditionally suspended penalty of imprisonment, a penalty of restriction of liberty, an autonomous penal measure, and decisions on conditional release and conditional discontinuation of proceedings . 611u–611uc Chapter 66i. Motion of a European Union Member State for the enforcement of a judgment imposing probation measure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611ud–611uj 612–615 Chapter 67. Final provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616–645 Part XIV. Costs of court proceedings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chapter 68. General Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616–622 Chapter 66g. Motion of a European Union Member State 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks postępowania karnego. The Code of Criminal Procedure
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: