Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00094 011933 20225609 na godz. na dobę w sumie
Kodeks pracy. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks pracy. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 687
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4616-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Kolejne, 5. wydanie Komentarza do Kodeksu pracy zawiera wyczerpujące i szczegółowe omówienie przepisów i wszystkich nowelizacji uchwalonych od momentu ukazania się poprzedniego wydania.

Komentarz objaśnia przepisy Kodeksu pracy i związane z nimi regulacje ustaw szczególnych, okołokodeksowych oraz aktów wykonawczych. Uwzględnia w szerokim zakresie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Pozycja systematyzuje zróżnicowane poglądy doktryny dotyczące aktualnych i niekiedy problematycznych zagadnień występujących w prawie pracy.

Publikacja zawiera wnikliwe omówienie wszystkich nowelizacji KP mających miejsce od ostatniego wydania komentarza, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych:

Prezentowany komentarz ze względu na swój praktyczny charakter, stanowi nieocenioną pomoc w praktyce stosowania przepisów Kodeksu pracy. Polecany jest szczególnie dla prawników – sędziów sądów pracy i ubezpieczeń społecznych, adwokatów, radców prawnych, pracodawców, specjalistów do spraw BHP, przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy, pracowników, a także aplikantów adwokackich i radcowskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZE BECKA Kodeks pracy Polecamy nasze publikacje z serii Komentarze Becka: Zygmunt Niewiadomski PRAWO BUDOWLANE. KOMENTARZ, wyd. 5 Zygmunt Niewiadomski PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZE- STRZENNE, wyd. 7 Izabela Heropolitańska, Agnieszka Drewicz-Tułodziecka, Katarzyna Hryćków-Mycka, Paweł Kuglarz USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE Paweł Granecki PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, wyd. 3 T. Grossmann, W. Knopkiewicz, J. Sebzda-Załuska, M. Szydło, J. Wilczewski USTAWA O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH. KOMENTARZ Stanisław Piątek PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE. KOMENTARZ, wyd. 3 www.ksiegarnia.beck.pl Kodeks pracy Komentarz prof. zw. dr hab. Jerzy Wratny Instytut Nauk Prawnych PAN Uczelnia Łazarskiego Instytut Pracy i Spraw Socjalnych członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy 2002–2006 5. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013 Propozycja cytowania: J. Wratny, KP. Komentarz, 5. wyd., Warszawa 2013 Wydawca: Joanna Ziemiecka © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Białostockie Zakłady Graficzne ISBN 978-83-255-4615-1 ISBN e-book 978-83-255-4616-8 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI XV Kodeks pracy Art. 10–183 Dział pierwszy. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu . . . . . . . . . Art. 183a–183e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy . Art. 184–185 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 19–21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział drugi. Stosunek pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 22–24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Umowa o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . Art. 25–292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30–31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowie- dzeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32–43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuza- sadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 44–51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowie- dzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 52–55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5 19 19 36 36 49 49 50 50 51 51 51 68 68 68 79 79 84 84 100 100 113 113 V Spis treści Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgod- nego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56–61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuza- sadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 611–62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę . . . . . . . . . . . Art. 63–67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowa- nych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej . . . . . . . . . . Art. 671–674 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy . Art. 675–6717 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę . . . . Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania . . . Art. 68–72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru . . . . . Art. 73–75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania . . Art. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia . . . . . Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 771–775 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 78–83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę . . . . . . . . . . . Art. 84–91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna . . . . . . . . . . Art. 921 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 122 122 126 126 128 128 131 131 134 134 145 145 145 151 151 152 152 153 153 154 154 154 155 170 170 188 188 204 204 211 211 Spis treści Rozdział IV. Odprawa pośmiertna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika . . . . . . . . Rozdział I. Obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 94–99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Obowiązki pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 100–101 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIa. Zakaz konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1011–1014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników . . . . . . . Art. 102–1036 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Regulamin pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 104–1044 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 105–107 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników . . Art. 108–1131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników . . . . . Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrzą- dzoną pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 114–123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pra- cownikowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 124–127 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział szósty. Czas pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy . . . . . . . . Art. 129–131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Okresy odpoczynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 132–134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy . . . . . . . . . . . . Art. 135–150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych . . . . . . . . . . Art. 151–1516 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Praca w porze nocnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1517–1518 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Praca w niedziele i święta . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1519–15112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 215 218 218 218 234 234 238 238 242 242 253 253 260 260 262 262 270 270 270 280 280 289 289 289 290 293 293 298 298 301 301 320 320 329 330 333 333 VII Spis treści Dział siódmy. Urlopy pracownicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 152–173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Urlopy bezpłatne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 174–175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodziciel- stwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 176–1891 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 190–193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 194–196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Dokształcanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 197–200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2001–2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia . . . . . . . . . . . . . . Art. 201–204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 205 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe . . . . . Art. 206 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy . . . . . . . . . . Art. 207–2093 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika . . . . . . . . . . . . . Art. 210–212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy . . . . Art. 213–214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne . . . . . . . Art. 215–219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szcze- gólne zagrożenie dla zdrowia lub życia . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 220–225 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia . . . . . . . . . . . . Art. 226–233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe . . . . Art. 234–2371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 338 338 338 375 375 379 379 431 431 431 436 436 439 439 441 441 444 444 449 449 451 451 452 452 452 461 461 466 466 467 467 470 470 475 475 484 484 Spis treści Rozdział VIII. Szkolenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2372–2375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2376–23710 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy . . . . . . . Art. 23711 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy . . . . . . . Art. 23711a–23713a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 23714 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy . . . Art. 23715 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 238–24113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy . . . . . . . Art. 24114–24121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy . . . . . . . . . . Art. 24122–24130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze sto- sunku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 242–243 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Postępowanie pojednawcze . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 244–261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Sądy pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 262–280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwaga ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 281–2901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. (skreślony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 284–2901 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 496 500 500 503 503 505 505 510 510 510 510 516 516 519 519 564 564 580 580 602 602 602 603 603 606 606 614 614 614 622 622 IX Spis treści Dział czternastya. Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 291–295 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 2951–2952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział piętnasty. Przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 296–305 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 624 630 630 631 631 653 X Przedmowa Udostępniany Szanownym Czytelnikom w nowym wydaniu komentarz do Kodeksu pracy ma swoją historię sięgającą roku 1996. Wówczas pod firmą Spółki Sezam ukazało się pierwsze jego wydanie będące reakcją na uchwalenie gruntownej, w skali dotychczas niewystępującej, nowelizacji Kodeksu pracy ustawą z 2.2.1996 r. Komentarz ten miał już w tym samym roku wznowienie, a następnie ukazywał się rokrocznie z uwzględnieniem zmian zachodzących w przepisach ustawodawstwa pracy, przepisach wykonawczych, a także dorobku orzecznictwa. W sumie do 2001 r. komentarz miał siedem wydań. Przez cały czas cieszył się wyjątkową, niesłabnącą popularnością na rynku wydawnictw prawniczych. Po przejęciu praw do tytułu przez Wydawnictwo C.H. Beck komentarz doczekał się, nie licząc obecnego, czterech wydań. Pierwsze uwzględniało stan prawny na koniec 2002 r., drugie – na koniec 2003 r. Trzecie wydanie rejestrowało stan prawny w zakresie ustawodawstwa pracy na dzień 1.7.2004 r., a więc już po dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, natomiast czwarte ukazało się na początku 2005 roku. W okresie, gdy komentarz publikowany był w Wydawnictwie C.H. Beck, miały miejsce dwie nowelizacje Kodeksu pracy o przełomowym znaczeniu dla kształtowania się stosunków pracy. Pierwszą była zmiana Kodeksu pracy z 26.7.2002 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 1146), która weszła w życie częściowo 29.11.2002 r., częściowo zaś – 1.1.2003 r., określana w niniejszym komentarzu jako „nowelizacja lipcowa”. Drugą natomiast całościową nowelizację przepisów Kodeksu pracy przyniosła ustawa z 14.11.2003 r. (Dz.U. Nr 213, poz. 2081) obowiązująca od 1.1.2004 r. Tę drugą nowelizację określa się w komentarzu jako „nowelizację europejską” z uwagi na jej zasadniczy cel, jakim było dokończenie na ówczesnym etapie procesu dostosowywania przepisów polskiego prawa pracy do norm wspólnotowych. Nowelizacja lipcowa przyniosła obniżenie standardów uprawnień pracowniczych w wielu działach kodeksu, a więc nastąpiło odwrócenie wcześniejszej, trwającej przez dziesiątki lat, tendencji do rozwijania tych uprawnień. W intencjach ustawodawcy nowe przepisy miały służyć uelastycznieniu prawa oraz obniżeniu kosztów pracy, co powinno się było przyczynić do XI Przedmowa ograniczenia skali bezrobocia. Wraz z większością analityków pozwalam sobie wyrazić sceptycyzm co do skuteczności takiej metody zwalczania bezrobocia. Kolejną, obszerną i znaczącą, zmianą Kodeksu pracy była wspomniana nowelizacja europejska. Dominującym, chociaż niewyłącznym, jej celem było dokończenie procesu dostosowywania przepisów kodeksowych do kilkudziesięciu dy- rektyw Unii Europejskiej. Przykładowo chodziło o przepisy rozszerzające szczegółową regulację zasady niedyskryminacji w zatrudnieniu na inne niż tylko płeć pracownika kryteria niezwiązane z pracą. Wprowadzono zakaz mobbingu oraz molestowania seksualnego w pracy. Uwzględniono przepisy stwarzające zachętę do podejmowania pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz przepisy nakładające na pracodawcę rozsze- rzony obowiązek informowania pracowników o warunkach zatrudnienia, podniesiono minimalny wymiar urlopu wypoczynkowego. Najdalej idące zmiany miały miejsce w dziale szóstym KP regulującym problematykę czasu pracy, któremu nadano w całości nowe brzmienie ze zmienioną numeracją przepisów. Istotne zmiany do Kodeksu pracy wprowadzono w drugiej połowie pierwszej dekady oraz na początku drugiej dekady XXI w., a więc w okresie nieobjętym poprzednią edycją Komentarza. Do najważniejszych należy zaliczyć uwzględnienie w Kodeksie pracy, w wyniku nowelizacji z 24.8.2007 r. (Dz.U. Nr 181, poz. 1288), przepisów o zatrudnieniu pracowników w formie telepracy (art. 675–6715), co było podyktowane potrzebą przyswojenia regulacji europejskiej dotyczącej tej nietypowej umowy o pracę. Wydźwięk dostosowawczy miała także noweli- zacja Rozdziału IIa Działu pierwszego (Równe traktowanie w zatrudnieniu) dokonana głownie ustawą nowelizującą Kodeks pracy z 21.11.2008 r. (Dz.U. Nr 233, poz. 1460). Z kolei do przesłanek polityki prorodzinnej, szczególnie w jej aspekcie pronatalistycznym, odwołano się w uzasadnieniu do ustawy z 6.12.2008 r. (Dz.U. Nr 237, poz. 1654; weszła w życie na początku 2009 r.), której efektem była rewizja Działu Ósmego KP w zakresie urlopów rodziciel- skich, określonej w niniejszym Komentarzu jako „ustawa prorodzinna”. Innego rodzaju wyznacznikiem zmian był w tym okresie, a także i wcześniej, wzgląd na prawidłowość techniki legislacyjnej w zakre- sie podziału regulowanej materii między ustawę a akty wykonawcze zgodnie z wymaganiami Konstytucji. Ta głównie przyczyna przesądziła o rozbudowaniu i uszczegółowieniu przepisów art. 102–1036 traktującego o zasadach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, co nastąpiło w wyniku nowelizacji Kodeksu pracy ustawą z 20.5.2010 r. (Dz.U. Nr 105, poz. 655). XII Przedmowa Piętno na treści pewnej liczby przepisów odcisnęła ustawa z 16.9.2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 232, poz. 1378), zwana ustawą deregulacyjną, mająca za cel usunięcie nieżyciowych ograniczeń utrudniających m.in. funkcjonowanie stosunków pracy w interesie obu stron. Równolegle nieustannie pomnażany był dorobek piśmiennictwa i judy- katury. Na kształt niektórych przepisów Kodeksu pracy lub na kierunek ich wykładni wpłynęły także orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o dużym ciężarze gatunkowym. Ważnym dla polityki prawa pracy wydarzeniem było powołanie w 2002 r. Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, która w 2006 r. przedstawiła projekty dwóch ustaw: zrekodyfikowanego kodeksu pracy oraz kodeksu zbiorowego prawa pracy, będącego pionierską próbą sko- dyfikowania zbiorowej części prawa pracy. W nawiązaniu do pierwszego z tych projektów należy podkreślić, że kodyfikatorom przyświecała myśl zerwania z plagą niekończących się nowelizacji Kodeksu pracy, czemu służyć miało zastąpienie obecnie obowiązującej ustawy aktem względnie stabilnym, dostosowanym do współczesnych warunków. Zabrakło wszakże woli wykorzystania projektów na płaszczyźnie legislacyjnej, w związku z czym pozostały one jedynie kolektywnym wkładem do nauki prawa pracy. Wacław Szubert pisał przed laty, rozważając kwestię dynamiki stosunków pracy, że „prawo pracy, należy od tych gałęzi prawa, które w sposób szczególnie bezpośredni są uwarunkowane przez realia życia społeczno-gospodarczego oraz przez postęp techniczny” (W. Szubert, Zarys prawa pracy, Warszawa 1980, s. 46). Należy się zatem spodziewać i dziś, jak w każdej epoce, dalszych zmian, zapowiadanych w bliższej lub dalszej perspektywie. Być może podjęte zostaną nowe wysiłki w celu dokonania tak potrzebnej rekodyfikacji, która ograniczyłaby niekończące się pasmo cząstkowych nowelizacji poszczególnych fragmentów kodeksu. Szczególnym celem komentarza jest przybliżenie i ułatwienie zrozu- mienia Czytelnikom nowych rozwiązań prawa pracy zwłaszcza wpro- wadzonych w latach 2005–2012. Rozwiązania te zostały szczegółowo omówione z ukazaniem istoty zmian i przyczyn ich wprowadzenia. Dokonano porównań ze stanem prawnym poprzednio obowiązującym oraz rozważono problemy wykładni. Utrzymanie się w konwencji przewodnika po Kodeksie pracy uzasadniało jedynie selektywne powoływanie literatury przedmiotu, której dorobek został wykorzystany w treści objaśnień do poszczególnych przepisów Kodeksu pracy. W niniejszym wydaniu zawarto wszakże wskazówki bibliograficzne do ostatnich zmian Kodeksu pracy, co, w przekonaniu autora, podnosi walory praktyczne komentarza. Omówiono skomplikowany stan prawny charakteryzujący się funkcjo- XIII Przedmowa nowaniem wielu aktów wykonawczych oraz ustaw pozakodeksowych. Uwzględniono podstawowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego. Komentarz uwzględnia stan prawny na 1.2.2013 r. Niniejsze wydanie komentarza chciałbym zarekomendować osobom zarządzającym firmami, kierownikom działów kadr, radcom prawnym oraz innym osobom zajmującym się sprawami pracowniczymi. Szczególnie gorąco polecam ją moim studentom i słuchaczom. Nieocenioną pomoc w przygotowaniu obecnego wydania komentarza otrzymałem od P. Joanny Ziemieckiej z Wydawnictwa C.H. Beck oraz moich asystentek: P. Marty Derlacz-Wawrowskiej z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, P. dr Leny Krysińskiej-Wnuk z Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz P. Agaty Ludery-Ruszel z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Tą drogą pragnę skierować do nich słowa podziękowania. Warszawa, styczeń 2013 r. Jerzy Wratny XIV Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CzasPrKierU . . . . . . ustawa z 16.4.2004 r. o czasie pracy kierowców (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1155) EmRentyFUSU . . . . ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) FundŚwSocU . . . . . . ustawa z 4.3.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KomPrywU . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywaty- zacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) Konstytucja RP . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospoli- tej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania jedn. Dz.U. w sprawach o wykroczenia (tekst z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KRiO . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 788) KSH . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) MiniWynagrU . . . . . ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodze- niu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) XV Wykaz skrótów OchrDanOsobU . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchronaInfU . . . . . . ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejaw- nych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) PIPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 404 ze zm.) PromZatrU . . . . . . . ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia jedn. Dz.U. instytucjach rynku pracy (tekst i z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst PrSpółdz jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) ŚwiadRodzU . . . . . . ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) UrlopWypoczR . . . . UrlopWychowR . . . TrójstrKomU . . . . . ustawa z 6.7.2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. Nr 100, poz. 1080 ze zm.) rozporządzenie MGPiPS z 16.12.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wy- chowawczego (Dz.U. Nr 230, poz. 2291) rozporządzenie MPiPS z 8.1.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczyn- kowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.) rozporządzenie MPiPS z 15.5.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.) UsprawiedNieobR . . WypadkiU . . . . . . . ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo- wych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) ZasiłkiU . . . . . . . . . ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) XVI Wykaz skrótów ZwolGrupU . . . . . . ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst jedn. Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) ZwZawU . . . . . . . . ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Organy, instytucje, organizacje orzekające NSA . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny OSPiUS . . . . . . . . . Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SA . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) SR . . . . . . . . . . . . . Sąd Rejonowy TK . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . . . Monitor Polski . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy . . . . . . . . . Kwartalnik Prawniczy 3. Czasopisma BISN . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego Dz.U. Dz.Urz. GP . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawnicza GS . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa Kw. Pr. MoP . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. MPP . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy NP . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze ONSA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Administracyjnych OSN . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej Izby Cywilnej, w latach: 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach: 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach: 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Admini- stracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od i Izby Karnej, w roku 1962: XVII Wykaz skrótów 1995 roku: Izby Cywilnej, od 1.1.2003 r.: Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicz- nych) OSNAPiUS . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Spo- łecznych (od 1.7.1994 r.) OSNKW . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Karna i Izba Wojskowa OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich (w latach 1957–1989: Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych) OSPiKA . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażo- wych . . . . . . . . . . . . Palestra . . . . . . . Polityka Społeczna OTK . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. PiP . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne Polit. Społ. Pr. Pracy . . . . . . . . Prawo Pracy PS . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. RPEiS . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne Sł. Prac. . . . . . . . . . Służba Pracownicza SP . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze Wok. ZNUJ . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego . . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . . . . . . Rejent . . . . . . . . . . . . artykuł . . . . . . . . . . . . cytat, cytowany (-a, -e) 4. Inne skróty art. bhp . . . . . . . . . . . . bezpieczeństwo i higiena pracy cyt. FUS . . . . . . . . . . . . Fundusz Ubezpieczeń Społecznych GUS . . . . . . . . . . . Główny Urząd Statystyczny IPiSS . . . . . . . . . . . itp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lit. m.in. . . . . . . . . . . . między innymi MEN . . . . . . . . . . . Minister Edukacji Narodowej MG . . . . . . . . . . . . . Minister Gospodarki Instytut Pracy i Spraw Socjalnych i tym podobne litera XVIII Wykaz skrótów MGPiB . . . . . . . . . Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa MOP . . . . . . . . . . . Międzynarodowa Organizacja Pracy MPiPS . . . . . . . . . . Minister Pracy i Polityki Socjalnej, od 10.11.1999 r. – Minister Pracy i Polityki Społecznej . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) . . . . . . . . . . . . porównaj . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . . na przykład . . . . . . . . . . . . Numer . . . . . . . . . . . . opracowana (-e) . . . . . . . . . . . . orzeczenie MPPiSS . . . . . . . . . Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych MRiRW . . . . . . . . . Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MS . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości MZiOS . . . . . . . . . Minister Zdrowia i Opieki Socjalnej nast. niepubl. . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) NIK . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli np. Nr opr. orz. PIP . . . . . . . . . . . . Państwowa Inspekcja Pracy PIS . . . . . . . . . . . . Państwowa Inspekcja Sanitarna pkt . . . . . . . . . . . . . punkt por. post. poz. pozw . . . . . . . . . . . ponadzakładowa organizacja związkowa ppkt puzp . . . . . . . . . . . ponadzakładowy układ zbiorowy pracy PZU . . . . . . . . . . . . Państwowy Zakład Ubezpieczeń r. RM . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozp. rozporządzenie s. t. tekst jedn. tj. tzn. uchw. ust. uzp . . . . . . . . . . . . układ zbiorowy pracy wyr. zarz. zd. zm. zob. . . . . . . . . . . . . . . strona (-y) . . . . . . . . . . . . . . tom (-y) . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . to jest . . . . . . . . . . . . to znaczy . . . . . . . . . . . uchwała . . . . . . . . . . . . ustęp . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . zarządzenie . . . . . . . . . . . . . zdanie . . . . . . . . . . . . zmiana (-y) . . . . . . . . . . . . zobacz . . . . . . . . . . . podpunkt . . . . . . . . . . . . . . rok . . . . . . . . . . . XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks pracy. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: