Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00654 009520 20250147 na godz. na dobę w sumie
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz - ebook/pdf
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 905
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1688-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> komentarze prawnicze
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

Komentarz uwzględnia obszerną nowelizację KRO dokonaną ustawą z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431), która weszła w życie 13.6.2009 r. Wprowadziła ona szereg zmian do dotychczas obowiązującej treści KRO, głównie w zakresie pokrewieństwa i powinowactwa, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Komentarz obejmuje również najnowsze orzecznictwo rodzinne Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Krótkie Komentarze Becka Komentarz uwzględnia obszerną nowelizację KRO dokonaną usta- wą z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431), która weszła w życie 13.6.2009 r. Wprowadziła ona szereg zmian do dotychczas obowiązującej treści KRO, głównie w zakresie pokrewieństwa i powi- nowactwa, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Dzieło zawiera również komentarz do przepisu wprowadzającego zakaz sto- sowania kar cielesnych wobec dzieci. Komentarz obejmuje również najnowsze orzecznictwo rodzinne Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto uwzględniono aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Jacek Ignaczewski – sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie, autor licznych publikacji z omawianego zakresu Ignaczewski Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Krótkie Komentarze Becka Jacek Ignaczewski Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz ISBN 978-83-255-1688-8 www.sklep.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Cena 139,00 zł C. H. Beck C. H. Beck KRÓTKIE KOMENTARZE BECKA Kodeks rodzinny i opiekuńczy Polecamy nasze publikacje z serii Krótkie Komentarze Becka: M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Ł. Prasołek USTAWA O CZASIE PRACY KIEROWCÓW J. Grykiel, M. Lemkowski CZYNNOŚCI PRAWNE. ART. 56–81 KC A. Korcz-Maciejko USTAWA O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW J. Gołaczyński, M. Leśniak ZASTAW REJESTROWY I REJESTR ZASTAWÓW R. Adamus UPADŁOŚĆ A POTRĄCENIE B. Kurzępa USTAWA O BRONI I AMUNICJI R. Adamus UPADŁOŚĆ A PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE J. Świeca USTAWA O RZECZNIKU PRAW OBYWATELSKICH R. Adamus BEZSKUTECZNOŚĆ I ZASKARŻANIE CZYNNOŚCI UPADŁEGO K. Haładyj USTAWA O OFERCIE PUBLICZNEJ P. Barta, P. Litwiński USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH www.sklep.beck.pl Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Jacek Ignaczewski WYDAWNICTWO C.. H. BECK WARSZAWA 2010 Kodeks rodzinny i opiekuńczy Stan prawny: sierpień 2010 r. Redakcja: Anna Łubińska-Bujak © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1688-8 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII A. Tekst ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1946 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Komentarz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1946 r. 51 (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Małżeństwo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Dział I. Zawarcie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 52 Art. 1. Przesłanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Art. 2. Ustalenie nieistnienia małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Art. 3. Dokumenty przedślubne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Art. 4. Okres oczekiwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 41. Zaświadczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 66 Art. 5. Odmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Art. 6. Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Art. 7. Forma zawarcia; oświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Art. 8. Obowiązki duchownego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Art. 9. Wyjątkowe sytuacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Art. 10. Wiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Art. 11. Ubezwłasnowolnienie całkowite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Art. 12. Choroba psychiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Art. 13. Bigamia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Art. 14. Pokrewieństwo i powinowactwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Art. 15. Przysposobienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 151. Wady oświadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 97 Art. 16. Wadliwe pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17. Unieważnienie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Art. 18. Rozwinięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Art. 19. Rozwinięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Art. 20. Zła wiara małżonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Art. 21. Skutki unieważnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Art. 22. Legitymacja prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Dział II. Prawa i obowiązki małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Art. 23. Zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Art. 24. Rozstrzyganie o sprawach rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Art. 25. Nazwiska małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Art. 26. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 1 3 49 V Spis treści Art. 27. Zaspokajanie potrzeb rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Art. 28. Nakaz wypłaty wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Art. 281. Uprawnienie do korzystania z mieszkania . . . . . . . . . . . . 127 Art. 29. Wzajemna reprezentacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Art. 30. Solidarna odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Art. 31. Pojęcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Art. 32. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Art. 33. Majątek osobisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Art. 34. Rozszerzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Art. 341. Zakres uprawnienia do współposiadania rzeczy . . . . . . . . 172 Art. 35. Charakter prawny wspólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Art. 36. Zarząd majątkiem wspólnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Art. 361. Sprzeciw wobec czynności przekraczających zwykły zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Art. 37. Zgoda małżonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 Art. 38. Ochrona osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 Art. 39. Zastępcze zezwolenie sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Art. 40. Pozbawienie zarządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Art. 41. Uprawnienia wierzyciela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Art. 42. Ograniczenie praw wierzyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Art. 43. Udziały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Art. 44. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Art. 45. Rozliczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Art. 46. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Art. 47. Umowy majątkowe małżeńskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Art. 471. Powołanie się na umowę wobec osób trzecich . . . . . . . . . 270 Oddział 2. Wspólność majątkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Art. 48. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Art. 49. Rozszerzenie wspólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 Art. 50. Odpowiedzialność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Art. 501. Ustanie wspólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 Oddział 3. Rozdzielność majątkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Art. 51. Rozdzielność majątkowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 Art. 511. Samodzielny zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków . . . . . 283 Art. 512. Stosowanie przepisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Art. 513. Pojęcie dorobku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285 Art. 514. Żądanie wyrównania dorobków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Art. 515. Wyrównanie w razie śmierci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Art. 52. Sądowe zniesienie wspólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294 Art. 53. Ustanie przy ubezwłasnowolnieniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 Art. 54. Skutki separacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Dział IV. Ustanie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Art. 55. Uznanie za zmarłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 VI Spis treści Art. 56. Przesłanki rozwodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Art. 57. Wina w rozwodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Art. 58. Wyrok rozwodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Art. 59. Nazwisko po rozwodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409 Art. 60. Obowiązek alimentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Art. 61. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 Dział V. Separacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Art. 611. Przesłanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Art. 612. Separacja a rozwód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Art. 613. Zakres orzekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Art. 614. Skutki separacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Art. 615. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Art. 616. Zniesienie separacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Tytuł II. Pokrewieństwo i powinowactwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Art. 617. Pokrewieństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Art. 618. Powinowactwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Dział Ia. Rodzice i dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Rozdział I. Pochodzenie dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Oddział 1. Macierzyństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Art. 619. Matka dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Art. 6110. Ustalenie macierzyństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 Art. 6111. Powództwo o ustalenie macierzyństwa . . . . . . . . . . . . . . 456 Art. 6112. Zaprzeczenie macierzyństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Art. 6113. Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa . . . . . . . . . . . 462 Art. 6114. Legitymacja czynna dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 Art. 6115. Powództwo po śmierci dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Art. 6116. Legitymacja prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Oddział 2. Ojcostwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Art. 62. Dziecko z małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 Art. 63. Zaprzeczenie ojcostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Art. 64. Reprezentacja męża; terminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Art. 65. Rozwinięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Art. 66. Legitymacja bierna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Art. 67. Obalenie domniemania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Art. 68. Rozwinięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Art. 69. Legitymacja czynna matki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 Art. 70. Legitymacja czynna dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 Art. 71. Śmierć dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 Art. 72. Uznanie dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 Art. 73. Oświadczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Art. 74. Oświadczenie w razie niebezpieczeństwa. . . . . . . . . . . . . . 502 Art. 75. Uznanie dziecka poczętego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Art. 76. Pełnoletność dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Art. 77. Oświadczenie konieczne do skutecznego uznania ojcostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 Art. 78. Forma; termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Art. 79. Odpowiednie stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 VII Spis treści Art. 80. Wady oświadczenia woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 Art. 81. Unieważnienie na żądanie dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 Art. 82. Legitymacja bierna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 Art. 83. Śmierć dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517 Art. 84. Sądowe ustalenie ojcostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 518 Art. 85. Domniemanie ojcostwa pozamałżeńskiego . . . . . . . . . . . . 525 Art. 86. Legitymacja prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi . . . . . . . . . . . . . . . . 533 Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 Art. 87. Wzajemna pomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 Art. 88. Nazwisko dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 Art. 89. Rozwinięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 Art. 891. Nazwisko dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 Art. 90. Rozwinięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 Art. 901. Łączenie nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 Art. 91. Pomoc rodzicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 Oddział 2. Władza rodzicielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 Art. 92. Okres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 Art. 93. Podmioty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 Art. 94. Rozwinięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 Art. 95. Treść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563 Art. 96. Rozwinięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 Art. 961. Zakaz stosowania kar cielesnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 Art. 97. Wykonywanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Art. 98. Reprezentacja dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Art. 99. Ustanowienie kuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 Art. 100. Pomoc organów państwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 Art. 101. Zarząd majątkiem dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 Art. 102. Wyłączenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Art. 103. Przeznaczenie dochodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Art. 104. Inwentarz majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Art. 105. Skutki ustania zarządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 Art. 106. Zmiana orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 Art. 107. Ograniczenie władzy rodzicielskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 Art. 108. Władza rodzicielska nad ubezwłasnowolnionym . . . . . . . 614 Art. 109. Zarządzenia ograniczające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 Art. 110. Zawieszenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 Art. 111. Pozbawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 Art. 112. Forma orzeczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 Art. 1121. Rodziny zastępcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 Art. 1122. Relacja do Państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 Oddział 3. Kontakty z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 Art. 113. Osobista styczność z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 Art. 1131. Zasady kontaktów z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 Art. 1132. Ograniczenie kontaktów z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . 654 Art. 1133. Zakaz kontaktów z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 Art. 1134. Skierowanie na terapię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 656 Art. 1135. Zmiana rozstrzygnięcia sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 VIII Spis treści Art. 1136. Odpowiednie stosowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 Dział II. Przysposobienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 Art. 114. Przysposabiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660 Art. 1141. Przysposabiający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663 Art. 1142. Przysposobienie zagraniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 Art. 115. Przysposobienie wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 Art. 116. Zgoda współmałżonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 Art. 117. Orzeczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673 Art. 1171. Ponowne przysposobienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 Art. 118. Zgoda dziecka; wysłuchanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682 Art. 119. Zgoda rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 Art. 1191. Przesłanki przysposobienia całkowitego . . . . . . . . . . . . . 687 Art. 1192. Termin zgody rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 Art. 120. Zgoda opiekuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 Art. 1201. Osobista styczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 Art. 121. Przysposobienie pełne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 694 Art. 1211. Przysposobienie pasierba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 Art. 122. Nazwisko i imię . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 698 Art. 123. Władza rodzicielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 Art. 124. Przysposobienie niepełne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 Art. 1241. Przysposobienie całkowite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 Art. 125. Rozwiązanie przysposobienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703 Art. 1251. Niedopuszczalność rozwiązania przysposo bienia . . . . . . 718 Art. 126. Skutki rozwiązania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 Art. 127. Legitymacja prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 Dział III. Obowiązek alimentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722 Art. 128. Pojęcie; alimentacja krewnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722 Art. 129. Kolejność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 Art. 130. Były małżonek; separacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 Art. 131. Przysposobienie niepełne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 Art. 132. Alimentacja w dalszej kolejności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 Art. 133. Rodzice względem dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 757 Art. 134. Rodzeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 Art. 135. Zakres i przedmiot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 Art. 136. Dobrowolne uszczuplenie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 Art. 137. Przedawnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791 Art. 138. Zmiana obowiązku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795 Art. 139. Wygaśnięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 Art. 140. Regres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803 Art. 141. Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego. . . . . . . . . . 808 Art. 142. Rozwinięcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 Art. 143. Dochodzenie z ustaleniem ojcostwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 Art. 144. Powinowaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 Art. 1441. Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego 818 Tytuł III. Opieka i kuratela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 Dział I. Opieka nad małoletnim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 Rozdział I. Ustanowienie opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 Art. 145. Przesłanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823 IX Spis treści Art. 146. Jednoosobowa i wspólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 Art. 147. Zarządzenia ochronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 Art. 148. Cechy dyskwalifi kujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 Art. 149. Wskazania preferencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828 Art. 150. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 Art. 151. Dla kilku osób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 Art. 152. Obowiązek objęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 Art. 153. Forma i termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 Rozdział II. Sprawowanie opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 Art. 154. Zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 Art. 155. Odesłanie; nadzór sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 832 Art. 156. Zezwolenia sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 Art. 157. Ustanowienie kuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835 Art. 158. Informowanie rodziców przez opiekuna . . . . . . . . . . . . . . 836 Art. 159. Reprezentacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 Art. 160. Sporządzenie inwentarza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 Art. 161. Zabezpieczenie kosztowności i gotówki . . . . . . . . . . . . . . 840 Art. 162. Wynagrodzenie opiekuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 Art. 163. Zwrot kosztów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 Art. 164. Odpowiedzialność opiekuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 Art. 165. Zasady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 Art. 166. Sprawozdania i rachunki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 Art. 167. Kontrola sądowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 Art. 168. Zarządzenia nadzorcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 Rozdział IV. Zwolnienie opiekuna i ustanie opieki . . . . . . . . . . . . . . . . 851 Art. 169. Przesłanki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 Art. 170. Ustanie z mocy prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 Art. 171. Sprawy pilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 Art. 172. Rachunek końcowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 Art. 173. Zwolnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856 Art. 174. Oddanie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 Dział II. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie . . . . . . . . . . . . 858 Art. 175. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 Art. 176. Wskazania preferencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 Art. 177. Ustanie z mocy prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860 Dział III. Kuratela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 Art. 178. Odesłanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 861 Art. 179. Odpłatność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 Art. 180. Ustanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 Art. 181. Ubezwłasnowolnienie częściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 Art. 182. Dziecko poczęte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871 Art. 183. Osoba niepełnosprawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 Art. 184. Osoba nieobecna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 X Przedmowa Komentarz w zasadniczej swej części opiera się na przebogatym orzecznictwie SN, odpowiednio dobranym i uporządkowanym, by możliwie najpełniej odpowia- dał potrzebom praktyków w ich codziennej pracy. Położenie głównego akcentu na orzecznictwo najwyższej instancji sądowej po- dyktowane jest tym, że to ono właśnie kształtuje sądową praktykę, ale nie tylko, gdyż orzecznictwo to ma także zasadniczy wpływ na kierunki i zakres legislacyj- nych zmian w obrębie kodeksu. W ten sposób nie tylko przybliża się „obowią- zującą” w orzecznictwie niższych instancji treść uregulowań prawa, ale również poznaje się genezę i uwarunkowania kolejnych nowelizacji kodeksu, co dobrze służy właściwej interpretacji obowiązujących norm. Poza głównym nurtem opartym na orzecznictwie SN komentarz stanowi sumę zawodowych doświadczeń autora, wieloletniego sędziego rodzinnego, stąd też praca zawiera rozważania nie tylko natury jurydycznej, ale i z zakresu metodyki pracy sędziego. Nowością na rynku wydawniczym jest przybliżanie orzecznictwa sądów rodzinnych I instancji. W komentarzu położono nacisk na uwypuklenie najistotniejszych zagadnień praktycznych, tj. takich, z którymi praktycy zmagają się w codziennej swej pracy, gdyż z założenia komentarz ma stanowić narzędzie pracy dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i aplikantów. W pracy wykorzystano wcześniejsze fragmentaryczne komentarze autora do KRO: Małżeńskie ustroje majątkowe, Rozwód po nowelizacji, Obowiązek alimen- tacyjny po nowelizacji, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji, uzupełniając je i poprawiając przy uwzględnieniu zmieniającego się i rozwijającego dorobku interpretacyjnego. Komentarz uwzględnia zmiany dokonane nowelizacją ustawy o przeciwdziała- niu przemocy w rodzinie z 10.6.2010 r. Warszawa, sierpień 2010 r. Jacek Ignaczewski XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CudzU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.6.2003 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz.U. FundEmU . . . . . . . . . . . . . . KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.) ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjono- waniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189 ze zm.) ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy KomPrywU . . . . . . . . . . . . (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyza- cji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . . . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypo- spolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. KPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . KR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . KrRejSU . . . . . . . . . . . . . . . z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) ustawa z 27.6.1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz.U. Nr 34, poz. 308 ze zm.) ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Są- dowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) KSCU . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594) ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KSH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . KWU . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek- su cywilnego (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) OchrLokU . . . . . . . . . . . . . OrdPod . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) XIII Wykaz skrótów PaszpU . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 13.7.2006 r. o dokumentach paszporto- wych (Dz.U. Nr 143, poz. 1027 ze zm.) PomAlimU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom upraw- nionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) PomSpołU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej PrMałżMaj . . . . . . . . . . . . . dekret z 29.5.1946 r. – Prawo małżeńskie majątko- PrSpółdz . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze PrUSP . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów PracProgEmU . . . . . . . . . . PrASC . . . . . . . . . . . . . . . . PrBank . . . . . . . . . . . . . . . . PrNot . . . . . . . . . . . . . . . . . PrMałż . . . . . . . . . . . . . . . . PrPrywM . . . . . . . . . . . . . . PrRodz . . . . . . . . . . . . . . . . PrUpN . . . . . . . . . . . . . . . . RegSądR . . . . . . . . . . . . . . SpółdzMieszkU . . . . . . . . . SwobDziałGospU . . . . . . . SzkolWyżU . . . . . . . . . . . . (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) ustawa z 20.4.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1207 ze zm.) ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cy- wilnego (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) dekret z 25.9.1945 r. – Prawo małżeńskie (Dz.U. Nr 48, poz. 270) we (Dz.U. Nr 31, poz. 196 ze sprost.) ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne między- narodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) dekret z 22.1.1946 r. – Prawo rodzinne (Dz.U. Nr 6, poz. 52 ze sprost.) (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszka- niowych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności go- spodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) ustawa z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż- szym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) ŚwiadRodzU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach ro- dzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) WłLokU . . . . . . . . . . . . . . . XIV Wykaz skrótów ZawLekU . . . . . . . . . . . . . . ZdrPsychU . . . . . . . . . . . . . ZmImionU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i leka- rza dentysty (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicz- nego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) ustawa z 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414) 2. Organy, instytucje i organizacje SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów WSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Publikatory i czasopisma BSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw KPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy M.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNPG . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratura Ge- neralna OSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich PiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Pr. Gosp. . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze Prok. i Pr. . . . . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Rej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent RiP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodzina i Prawo RPEiS . . . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze TPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wokanda 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m.in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . między innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . następne numer brzegowy artykuł XV Wykaz skrótów niepublikowany niepubl. . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład np. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . numer Nr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie orz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . punkt pkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . porównaj por. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . postanowienie post. . . . . . . . . . . . . . . . . . . pozycja poz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rok r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . redakcja red. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie rozp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . strona s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tom t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tak zwane tzw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity t.j. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . to jest tj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . uchwała uchw. . . . . . . . . . . . . . . . . . ust. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ustęp wyr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . wyrok w zw. . . . . . . . . . . . . . . . . . w związku ze zm. . . . . . . . . . . . . . . . . . zob. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ze zmianami zobacz paragraf XVI A. Tekst ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy z dnia 25 lutego 1946 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59) (zm.: Dz.U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234; Dz.U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180; Dz.U. z 1995 r. Nr 83, poz. 417; Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 757; Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 532; Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1322; Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1403; Dz.U. z 2003 r. Nr 83 poz. 772, Nr 130 poz. 1188; Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1691, Nr 162, poz. 1691; Dz.U. z 2007 r. Nr 134, poz. 947, Nr 121 poz. 831, Nr 192 poz. 1378; Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431; Dz.U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842) Spis treści Tytuł I. Małżeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zawarcie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Prawa i obowiązki małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Małżeńskie ustroje majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Ustawowy ustrój majątkowy . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Umowne ustroje majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Wspólność majątkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 3. Rozdzielność majątkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 4. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Przymusowy ustrój majątkowy . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Ustanie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Separacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytył II. Pokrewieństwo i powinowactwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział Ia. Rodzice i dzieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Pochodzenie dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddzdiał 1. Macierzyństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Ojcostwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Stosunki między rodzicami a dziećmi . . . . . . . . Oddział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oddział 2. Władza rodzicielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odzdiał 3. Kontakty z dzieckiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Przysposobienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Obowiązek alimentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Opieka i kuratela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Opieka nad małoletnim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Ustanowienie opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Sprawowanie opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Nadzór nad sprawowaniem opieki . . . . . . . . . . Art. 1–616 1–22 23–30 31–54 31–46 47–515 47–471 48–501 51–511 512–515 52–54 55–61 611–616 617–1441 617–618 619–1136 619–86 619–6116 62–86 87–1136 87–91 92–1122 113–1136 114–127 128–1441 145–184 145–174 145–153 154–164 165–168 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: