Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01153 011650 20232062 na godz. na dobę w sumie
Kody mądrości. Starożytne słowa, które przebudowują połączenia neuronalne w mózgu  i uzdrawiają serce - ebook/pdf
Kody mądrości. Starożytne słowa, które przebudowują połączenia neuronalne w mózgu i uzdrawiają serce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 260
Wydawca: Studio Astropsychologii Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8171-449-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).

Istnieją słowa, dzięki którym możesz pokonać strach, stawić czoła lękom, zyskać przebaczenie, ochronę, a nawet uzdrowienie. W jaki sposób słowa wpływają na połączenia neuronalne w mózgu i pomagają zmienić siebie? Tłumaczy to Gregg Braden - autor wielu bestsellerów i jeden z największych myślicieli na świecie. Dzięki tej książce odkryjesz słowa-szyfry, które zostały zakodowane przez naszych przodków w modlitwach, mantrach, świętych księgach i pieśniach. Poznasz ich zastosowanie w konkretnych problemach i trudnościach życiowych. Dowiesz się również, czym jest Technika Szybkiej Koncentracji i w jaki sposób ją wykorzystać, by zmienić punkt skupienia. Starożytne kody, które odmienią współczesne życie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Gregg Braden Kody mądrości Starożytne słowa, które przebudowują połączenia neuronalne w mózgu i uzdrawiają serce Redakcja: Ewelina Kuryłowicz Skład: Krzysztof Nierodziński Projekt okładki: Krzysztof Nierodziński Tłumaczenie: Juliusz Poznański Wydanie I Białystok 2020 ISBN 978-83-8171-449-5 Tytuł oryginału: The Wisdom Codes: Ancient Words to Rewire Our Brains and Heal Our Hearts WISDOM CODES by Gregg Braden Copyright © 2020 Gregg Braden Originally published in 2020 by Hay House Inc. USA © Copyright for the Polish edition by Studio Astropsychologii, Białystok 2018 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy żadna część tej książki nie może być powielana w jakimkolwiek procesie mechanicznym, fotograficznym lub elektronicznym ani w formie nagrania fonograficznego. Nie może też być przechowywana w systemie wyszukiwania, przesyłana lub w inny sposób kopiowana do użytku publicznego lub prywatnego – w inny sposób niż „dozwolony użytek” obejmujący krótkie cytaty zawarte w artykułach i recenzjach. Poczyniono wszystkie starania, aby upewnić się, że informacje zawarte w  tej książce są pełne i dokładne. Niemniej jednak, ani wydawca, ani autor nie zajmują się udzielaniem profesjonalnych porad poszczególnym czytelnikom. Pomysły, procedury i  sugestie zawarte w  tej książce nie mają na celu zastąpienia konsultacji z lekarzem. Wszystkie sprawy dotyczące zdrowia wymagają nadzoru medycznego. Ani autor, ani wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, rzekomo wynikające z korzystania z informacji i sugestii zawartych w tej książce. Podziękowania dla HeartMath Institute za zgodę na wykorzystanie ich techniki Quick Coherence®. Prayers of the Cosmos by Neil Douglas-Klotz. Copyright © 1990 by Neil Douglas-Klotz. Podziękowania za zgodę na powielanie fragmentów: Rengetsu: Life and Poetry of Lotus Moon, translated by John Stevens (Brattleboro, VT: Echo Permissiongranted by HarperCollins Publishers. Point Press Books and Media, 2014). Hsin-Hsin Ming: Seng-ts’an Third Zen Patriarch by Richard B. Clarke (Buffalo, NY: White Pine Press, 2011). Bądź na bieżąco i śledź nasze wydawnictwo na Facebooku. www.facebook.com/Wydawnictwo.Studio.Astropsychologii 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.talizman.pl – detal strona wydawnictwa: www.studioastro.pl Więcej informacji znajdziesz na portalu www.psychotronika.pl PRINTED IN POLAND SPIS TREŚCI Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Jak stosować kody mądrości . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Kody to słowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 CZĘŚĆ I. OCHRONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Kod Mądrości nr 1. Psalm 91 . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kod Mądrości nr 2. Buddyjska modlitwa Schronienia . . . . . 47 Kod Mądrości nr 3. Modlitwa Pańska . . . . . . . . . . . . . 55 Kod Mądrości nr 4. Mantra Gajatri . . . . . . . . . . . . . . 67 CZĘŚĆ II. LĘK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Kod Mądrości nr 5. Upaniszada Katha . . . . . . . . . . . . 83 Kod Mądrości nr 6. Teksty Piramid . . . . . . . . . . . . . . 87 Kod Mądrości nr 7. Bhagawadgita . . . . . . . . . . . . . . 91 Kod Mądrości nr 8. Ewangelia Pokoju . . . . . . . . . . . . 97 CZĘŚĆ III. STRATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Kod Mądrości nr 9. Ōtagaki Rengetsu . . . . . . . . . . . . 111 Kod Mądrości nr 10. Budda . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Kod Mądrości nr 11. Mantra Pavamana. . . . . . . . . . . . 125 CZĘŚĆ IV. SIŁA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Kod Mądrości nr 12. Modlitwa piękna . . . . . . . . . . . . 137 Kod Mądrości nr 13. Mantra wedyjska . . . . . . . . . . . . 149 Kod Mądrości nr 14. Psalm 23 . . . . . . . . . . . . . . . . 157 CZĘŚĆ V. MIŁOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 Kod Mądrości nr 15. Ewangelia Tomasza . . . . . . . . . . . 173 CZĘŚĆ VI. KODY MOCY . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Kod Mocy nr 1. Chcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Kod Mocy nr 2. Jestem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 CZĘŚĆ VII. PRZYPOWIEŚCI . . . . . . . . . . . . . . . 201 Przypowieść nr 1. Kobieta i dzban . . . . . . . . . . . . . . 207 Przypowieść nr 2. Zatruta strzała . . . . . . . . . . . . . . . 219 Podziękowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 Przypisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 Źródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 O Autorze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Pojedyncze słowo ma moc wpływania na ekspresję genów regulujących stres fizyczny i emocjonalny. – lek. med. Andrew Newberg, neuronaukowiec, i Mark Robert Waldman 1 Nic na świecie nie ma takiej mocy jak słowo. – Emily Dickinson, poetka 2 PRZEDMOWA Niemal wszyscy korzystamy z pewnych słów, by w potrzebie przy- nosiły nam ukojenie. Od modlitwy Nawahów „Ścieżka błogosła- wieństw” (w ich języku zwanej Diné), oddającej cześć naturalnemu porządkowi w czasach chaosu, po starotestamentowe Błogosła- wieństwo kapłańskie, odkryte na dwóch małych srebrnych zwo- jach, których wiek ocenia się na około 3000 lat – historia świata dostarcza licznych przykładów słów, które ludzi koiły, pocieszały i chroniły. Od zarania dziejów ludzie indywidualnie i zbiorowo, formalnie i nieformalnie, na głos i w duchu korzystali ze specjal- nych słów, które pomagały im przetrwać trudne chwile życia. Gdyby o wytworach człowieka pomyśleć jako o przejawach żyjących w nim idei, wówczas sztuka, filmy, muzyka i literatu- ra nabrałyby innego znaczenia, stając się czymś więcej niż tylko prostą rozrywką. Tego rodzaju związek łączący świat wewnętrz- ny ze światem zewnętrznym pozwala postrzegać inspirację jako świadomość informującą samą siebie – przypominającą ludziom o istnieniu niewykorzystanych możliwości i niewykorzystanego potencjału. Z tego punktu widzenia dawne tradycje duchowe 9 oraz słowa, w których są one przechowywane, to żywe przykłady ponadczasowej komunikacji. Pisząc Kody mądrości, myślałem o  sprawdzonych słowach, do których w  przeszłości ludzie odwoływali się w  potrzebie, skondensowanych do postaci przystępnego, nowoczesnego „in- struktażu”. Przeznaczeniem owego zbioru poważanych modlitw, mantr, pieśni i hymnów jest podnoszenie na duchu, ochrona i uzdrawianie, gdy zdarzają się nam niebezpieczeństwa, krzywdy, niewymowne straty czy zwątpienie w siebie. W takich chwilach nawet najszczersze wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół często zawodzi, ponieważ nie jest w stanie dotrzeć do owej mrocznej pustki w głębinach naszych emocji. Wówczas mamy tylko sie- bie. W rzeczywistości to jedyne, czego potrzebujemy. Gdy zrozu- miałem tę prostą prawdę, pojąłem również, że już dysponujemy mocą umożliwiającą nam dokonanie zmiany połączeń neuronal- nych w mózgu na życzenie, a tym samym wyboru – samoregulacji – sposobu reagowania na ekstremalne sytuacje życiowe. Stosując świadomie pradawne kody słowne w trudnych chwi- lach życiowych, korzystamy z mądrości starożytnych mędrców, uzdrowicieli, mistyków i proroków. Dzięki temu przestajemy być ofiarą. Okoliczności życiowe przestają nas definiować i stajemy się panami własnego przeznaczenia. Taką właśnie moc mają kody mądrości. Przywołując je, zmie- niamy siebie. Gdy wypowiadamy te słowa, na głos albo w duchu, coś w nas się zmienia. To „coś” jest punktem, w którym pięknie łączą się moc słów, chemia i neurony. Kojarzymy słowa kodów ze znaczeniem, które tym słowom nadajemy. To skojarzenie na- kazuje komórkom mózgu (neuronom) łączyć się w precyzyjny sposób, który harmonizuje procesy biologiczne z energią naszych emocji. Z chemicznego punktu widzenia nie jesteśmy tą samą osobą, którą byliśmy kilka chwil czy godzin wcześniej. Zmiana ta 10 Kody mądrości Przedmowa otwiera drzwi ku nowym sposobom myślenia, odczuwania i dzia- łania w kwestii naszych strat, lęków czy zawodów. Choć zachodzące w  nas zmiany mogą być subtelne i  nie- zauważane przez bliskich, to właśnie one są źródłem mądrości, pewności siebie i mocy umożliwiającej obudzenie w sobie jeszcze głębszej wewnętrznej mocy. WPROWADZENIE Myślimy słowami. Mówimy słowami. W zaciszu umysłu słyszymy komunikaty słowne pochodzące z podświadomości, które – w ocenie naukowców – pojawiają się z częstotliwością od 60 do 80 tysięcy dziennie. Nowe dowody su- gerują, że moc słów sięga dużo dalej niż wskazują tamte statystyki. Najnowsze badania potwierdzają prawdziwość teorii zapropono- wanej na początku XX wieku: używane przez nas na co dzień sło- wa mają bezpośredni wpływ na połączenia neuronalne związane z tym, jak myślimy, a nawet o czym jesteśmy w stanie myśleć. ODKRYCIE Odkrycie związku między słowami a mózgiem to nie rezultat świetnie skoordynowanych badań naukowych przeprowadzo- nych w supernowoczesnym laboratorium w poszukiwaniu trą- cącego mistycyzmem powiązania, lecz skutek nieoczekiwanego uświadomienia, które wynikło z niezaplanowanego kontraktu 13 uniwersyteckiego w roku akademickim 1937/38. Wówczas bo- wiem amerykański lingwista Benjamin Lee Whorf został za- trudniony na zastępstwo jako wykładowca przedmiotu „Języki autochtoniczne Ameryki Północnej” na roku magisterskim. Zastępując przebywającego na urlopie naukowym kolegę, Whorf zauważył pewien niuans występujący w języku Indian Hopi, który dotychczas przeoczano. Osoby posługujące się tym językiem opisują codzienne zdarzenia bez określania czasu – nawet do niego nie nawiązują. Inaczej mówiąc, w języku hopi istnieją słowa opisu- jące chwilę obecną i to, co się w danej chwili dzieje, natomiast nie istnieją słowa bezpośrednio opisujące przeszłość ani przyszłość. Dzięki tej zmieniającej paradygmat właściwości języka Whorf odkrył, że używane przez nas słowa mają wpływ na połączenia neuronalne – odkrycie to podważyło ówczesne przekonania na- ukowe i nawet dziś, choć jest ono powszechnie uznane, pozostaje kontrowersyjne1. OPIS CHWILI Doskonałą ilustracją odkrycia Whorfa będzie widok pioruna na niebie. Gdy przedstawiciel plemienia Hopi mówi o piorunie, po- sługuje się czasownikiem opisującym dziejące się zdarzenie, nie zaś rzeczownikiem oznaczającym coś istniejącego. Mówi mniej więcej: „Właśnie piorunuje”, wskazując na zachodzące zjawisko, a nie na piorun jako obiekt naturalny. Podobnie będzie z oceanem: zamiast określać pojedynczą falę rze- czownikiem fala, Hopi postrzegają falę jako element wszechogarnia- jącego systemu, który jest obecny, żywy i istnieje w konkretnej chwili. Ich sposób myślenia odzwierciedla się w języku opisującym doświad- czenie; mówią zatem, że fala „faluje”, tak jak piorun „piorunuje”. 14 Kody mądrości Wprowadzenie SŁOWA ŻYWEGO WSZECHŚWIATA Whorf uważał, że te struktury językowe odpowiadają za ów har- monijny sposób, w jaki Hopi myślą o sobie, kształtują własne życie i postrzegają swoją relację z kosmosem. Na przykład gdy rozważają całość stworzenia, widzą pełen powiązań żywy wszech- świat, który dawno temu wyłonił się z pierwotnego stanu harmo- nii. W obrębie tego systemu jedności postrzegają oni współpracę między ludźmi a naturą jako codzienne przejawy wszechświato- wej harmonii obejmującej cały kosmos. Ten afirmujący życie sposób myślenia stoi w rażącej sprzecz- ności z konwencjonalnym naukowym punktem widzenia, opi- sującym wszechświat jako „martwy” system, który dawno temu wyłonił się z serii przypadkowych i niewiarygodnie szczęśliwych zdarzeń kosmicznych. Patrząc z punktu widzenia tej biologii szczę- śliwych przypadków, nauka głównego nurtu przypisuje istnienie i przetrwanie naszego gatunku sukcesowi rywalizacji i temu, co żyjący w XIX wieku przyrodnik Charles Darwin nazwał przetrwa- niem najsilniejszych – założeniu, którego prawdziwości przeczą najnowsze zdobycze nauki XXI wieku. Ostatnie odkrycia w dzie- dzinie biologii oraz innych nauk o życiu wykazują, że podstawową zasadą w przyrodzie jest nie rywalizacja, lecz współpraca2. SŁOWA MOGĄ ZMIENIAĆ MÓZG Implikacje wynikające z  relacji między słowami a  życiem są ogromne. Wygląda na to, że język, którym się posługujemy – słowa, za pomocą których opisujemy siebie i wyrażamy nasze my- śli, uczucia, emocje i przekonania – w istocie formują strukturę 15 doświadczanej przez nas jedności bądź oddzielenia, gdy myślimy o problemach codziennego życia i je rozwiązujemy. Te ewidentne związki między słowami a mózgiem stawiają dużo głębsze pytanie: Czy to możliwe, że wybierając specyficz- ne słowa, by odnieść się do życiowych trudów, możemy zmienić połączenia neuronalne w mózgu i odkryć nowe sposoby rozwią- zywania problemów? Innymi słowy: Czy świadomy dobór słów i schematów słownych może sprawić, że w chwilach kryzysu, traumy, straty czy potrzeby będziemy mogli myśleć i odczuwać inaczej? Krótka odpowiedź brzmi: tak. Długa odpowiedź to resz- ta tej książki. Z lektury kolejnych stron przekonamy się, że nasi przodkowie dokładnie tak uważali. Nie tylko wiedzieli o istnie- niu owej potężnej więzi łączącej słowa i biologię, ale również w razie potrzeby stosowali tę wiedzę ujętą w kody słowne. W  książce Words Can Change Your Brain doktor Andrew Newberg i współautor Mark Waldman nawiązują do twierdzeń Whorfa, precyzyjnie wyjaśniając, czym jest związek między sło- wami a mózgiem. Opisują go bardzo jasno, twierdząc: „Pojedyn- cze słowo ma moc wpływania na ekspresję genów regulujących stres fizyczny i emocjonalny”3. Newberg i Waldman ujawniają również związek między sło- wami a ciałem, który sięga dalej niż poziom genetyczny, wpływa- jąc na percepcję samej rzeczywistości. Zjawisko to zaczyna się we wzgórzu – niewielkim gruczole znajdującym się w pobliżu środka mózgu, przekazującym informacje czuciowe do obszarów mó- zgu, które je interpretują i w oparciu o nie funkcjonują, kształtu- jąc percepcję rzeczywistości. Autorzy piszą: „Z czasem struktura wzgórza również się zmieni w reakcji na świadome słowa, myśli i uczucia; uważamy, że zmiany w strukturze wzgórza zmieniają sposób postrzegania rzeczywistości”4. 16 Kody mądrości Wprowadzenie Opisane przez nich odkrycia wzbogacają rosnącą liczbę do- wodów wskazujących na moc słów i sposoby ich wykorzystywa- nia w trudnych chwilach. KODY MĄDROŚCI Dwudziestowieczne odkrycia Whorfa oraz najnowsze odkrycia naukowe w dziedzinie neuronauki i biologii mówią dokładnie to samo. Wskazują na ten sam związek. Używane przez nas słowa wpływają na procesy chemiczne zachodzące w  organi- zmie, na neurony w mózgu oraz na sposób, w jaki one się łączą, determinując: • • o czym jesteśmy w stanie myśleć. jak myślimy o sobie i rozwiązujemy problemy; Te spostrzeżenia nadają nowe znaczenie pieśniom, hymnom, modlitwom i mantrom, z których ludzkość korzystała w przeszło- ści. Od tysięcy lat precyzyjne słowa i wyrażenia rytualne przeka- zywane są z ojca na syna, z matki na córkę, z szamana na szamana i z uzdrowiciela na uzdrowiciela. Odkąd ludzkość zaczęła posłu- giwać się pismem, treści te zachowywano dla przyszłych pokoleń, spisane za pomocą świętego pisma i tajemniczych glifów, które przetrwały próbę czasu. Dziś spuściznę naszych przodków odnaj- dujemy w najdalszych, odizolowanych i ukrytych przed oczami świata miejscach, klasztorach, świątyniach i grobowcach, pełnią- cych rolę milczących repozytoriów ponadczasowej mądrości. Tę spuściznę słowną odnajdujemy również w świętych tekstach naj- większych religii świata. Nasi przodkowie zachowali swoje sekrety dla ludzi żyjących w ich czasach oraz dla tych z przyszłości, którą mogli sobie tylko 17 wyobrażać – dla nas. Czuli, że przyszłe pokolenia będą potrze- bowały identycznego wsparcia emocjonalnego i psychologicznej siły, by przetrwać trudy wojny, ekstremalnych zmian klimatycz- nych i chaosu społecznego, których sami doświadczali i które – jak przypuszczali – się powtórzą. Od starożytnych sanskryckich Wed, których wiek ocenia się na 7 tysięcy lat, przez Mahabharatę i nauki Buddy, po „zaginione” teksty judeochrześcijańskie i świę- te tajemnice autochtonicznych wierzeń – moc kodów mądrości jest dziś dla nas dostępna, o ile zrozumiemy ich znaczenie i bę- dziemy umieli je zastosować w konkretnych okolicznościach. JAK KORZYSTAĆ Z TEJ KSIĄŻKI Trudności życiowe, choć liczne i  różnorodne, przy bliższym wejrzeniu ukazują subtelny związek między doświadczeniami a postrzeganiem. Można go ująć następująco: Zdarzenia, które zazwyczaj postrzegamy jako osobne problemy, w rzeczywistości są przejawami jednego problemu będącego przyczyną pierwot- ną. Na przykład złość, zazdrość i krytycyzm zwykle uważamy osobne problemy do rozwiązania, jednak ostatecznie wskazują one na jeden podstawowy problem: nieuzdrowiony lęk. Dzięki uzdrowieniu leżącego u podstaw problemów lęku pozbywamy się potrzeby bezpieczeństwa i powodów, dla których różnorodne przejawy tego samego lęku pojawiają się w naszym życiu. Nasi przodkowie rozumieli te zależności. Pojmowali także moc efektu kaskadowego – uzdrowienia wielu emocji poprzez wy- eliminowanie jednego podstawowego lęku. Dzielili się swoimi odkryciami, kodując je w postaci świętych słów, które przetrwały próbę czasu. 18 Kody mądrości Wprowadzenie Mając to wszystko na uwadze, wybrałem najważniejsze kody mądrości, które odnoszą się do najczęściej przez nas przeżywa- nych problemów. Przeznaczeniem tych ponadczasowych kodów jest udzielenie nam największej mocy i zapewnienie najgłębszego uzdrowienia, najszybciej jak to możliwe. Każda z pięciu pierwszych części książki została poświęcona jednemu z podstawowych i najczęściej pojawiających się w życiu problemów: ochronie, lękowi, stracie, sile i miłości. Dwie do- datkowe części umacniają poprzez ich zrozumienie i stosowanie: część VI przedstawia kody mocy „Jestem” i „Chcę”, natomiast część VII omawia dwie przypowieści ku przypomnieniu o dwóch uzdrawiających prawdach na nasz temat. Dla przejrzystości każda sekcja została zbudowana według następującego schematu: • Kod mądrości, kod mocy lub przypowieść: bezpośredni cytat z tekstu, świętej księgi lub poważanej nauki z przeszłości. • Zastosowanie kodu mądrości: doświadczenie, do którego odnosi się dany kod. • Źródło kodu mądrości z  odnośnikiem umożliwiającym jego odnalezienie w  celu zapoznania się z  nim lub poszerzenia kontekstu. • Omówienie kodu mądrości: kontekst, znaczenie i zastosowanie. Książkę tę można czytać od początku do końca, ale jej kon- strukcja umożliwia korzystanie z niej jak z podręcznika – zbioru mądrości będących pod ręką, by móc natychmiast z nich korzy- stać i się emocjonalnie umacniać. 19 Dzięki starożytnym słowom tych, którzy przeszli w  życiu przez te same trudności w postaci straty, lęku, trudnych decyzji oraz głębokich ran, z którymi sam teraz się zmagasz, łączysz się z przodkami wspólną nicią ponadczasowego ludzkiego doświad- czenia. W takich chwilach liczne wieki oddzielające dawne czasy od teraźniejszości zanikają, a mistrzostwo rodem z przeszłości może stać się twoim udziałem. Dziękuję, że zgłębisz ze mną kody mądrości opisane na kartach tej książki. Gregg Braden Santa Fe, Nowy Meksyk Kody mądrości JAK STOSOWAĆ KODY MĄDROŚCI Zachęcam, abyś w trudnej chwili otworzył Kody mądrości, przej- rzał spis treści, a  następnie przeczytał sekcję, która przykuwa twoją uwagę lub odnosi się do charakteru aktualnie przeżywanej przez ciebie trudności. Opisane poniżej kroki tworzą wypróbowaną sekwencję, z której możesz korzystać w celu praktycznego stosowania ko- dów mądrości i kodów mocy – w taki sam sposób, w jaki służyły naszym przodkom w przeszłości. Krok 1. Zapoznaj się z kodem mądrości, który wybrałeś, czytając o jego źródle i kontekście. Ten potężny pierwszy krok jest otwarciem się na słowa pochodzące z przeszłości, które służą ci w teraźniejszości. Na przykład świadomość, że te same słowa, które chroniły Mojżesza 3 tysiące lat temu podczas niebezpiecznej wędrówki na górę Synaj, gdzie otrzymał Dziesięcioro Przykazań, dostępne są również dziś, pozwala nam wierzyć, że ochrona, któ- rą wówczas został objęty, pozostaje również do naszej dyspozycji. 21 Krok 2. Zmień punkt skupienia za pomocą Techniki Szyb- kiej Koherencji. Proste kroki obejmujące zmianę punktu skupie- nia i sposobu oddychania, opisane w ramce poniżej, pobudzają sieć wyspecjalizowanych komórek znajdujących się w sercu, zwa- nych neurytami sensorycznymi, wskutek czego uruchamia się ciąg sygnałów hormonalnych i elektrycznych, tworząc emocjonalną otwartość umożliwiającą przyjęcie nowego punktu widzenia. Skupienie świadomości na sercu jest skuteczne, ponieważ mózg postrzega świat w sposób spolaryzowany, na przykład lewo/ prawo, dobro/zło, sukces/porażka itd., natomiast serce tak go nie postrzega. To organ niepodlegający polaryzacji. Gdy korzystamy z kodu mądrości, wychodząc z perspektywy unifikacji, charak- terystycznej dla inteligencji serca, wówczas zyskujemy obiekty- wizm i postrzegamy problem w zdrowszy sposób. Wiele spośród zmieniających paradygmat odkryć dotyczą- cych serca człowieka dokonali naukowcy z HeartMath Institu- te – pionierskiej organizacji badawczej, której celem jest pełne zrozumienie potencjału ludzkiego serca. Dzięki poznaniu specy- fiki skupienia i oddychania, które wywołują w organizmie har- monię (stan zwany koherencją psychofizyczną), możemy tworzyć takie warunki w celu optymalizacji potencjału Kodów Mądrości. Technika umożliwiająca wejście w taki stan harmonii słusznie zwie się Techniką Szybkiej Koherencji, ponieważ sprowadza się do dwóch prostych kroków. Pojedynczo kroki te wysyłają organizmowi sygnały uwal- niające od stresu i  optymalizujące możliwości uzdrowienia. W połączeniu zaś tworzą obejmującą cały organizm harmonię, którą zazwyczaj odczuwamy, gdy mamy poczucie bezpieczeństwa i dobrostanu. 22 Kody mądrości Jak stosować kody mądrości Technika Szybkiej Koherencji1 Najpierw skup uwagę na sercu i oddychaj. Przenieś uwa- gę z umysłu na serce i zacznij oddychać nieco wolniej niż zazwyczaj, tak jakby oddech pochodził z serca. Spowol- niwszy oddech, wysyłasz organizmowi – zwłaszcza sercu – sygnał, że jesteś bezpieczny i możesz przekierować uwagę do wnętrza. Ten krok możesz wykorzystywać niezależnie jako silną technikę, gdy czujesz się przytłoczony wydarzeniami z całe- go dnia albo po prostu chcesz pogłębić połączenie z samym sobą. Przygotowuje on również grunt pod krok drugi. Następnie aktywuj pozytywne uczucie. Działając z prze- strzeni serca, podejmij szczerą próbę zaznania regeneru- jącego uczucia, na przykład wdzięczności, docenienia czy troski o kogoś lub coś ci bliskiego. W tym kroku najważ- niejsze jest stworzenie uczucia najlepiej jak się potrafi, po czym całkowite poddanie się mu. Pozwól, by promienio- wało z serca i przenikało całą twoją istotę. Te dwa kroki tworzą w organizmie warunki umożliwia- jące optymalizację harmonii i koherencji między sercem a mózgiem. (Wykorzystano za zgodą HeartMath Institute) Krok 3. Ponownie przeczytaj kod mądrości. Działając z perspektywy połączenia serca z mózgiem, które ustanowiłeś w punkcie 2, ponownie przeczytaj wybrany kod mądrości – na głos lub w duchu. Nie oceniając starożytnej, niekiedy dziwnej gramatyki, kulejącej składni bądź różnic w tłumaczeniu, pozwól, 23 by mądrość i przesłanie przeniknęły teraz całą twoją istotę. Po- czuj to przesłanie najlepiej jak potrafisz, tak jakbyś wypowiadał kod, modlitwę, hymn czy mantrę prosto z serca. W przypadku starożytnych religii, na przykład mnichów tybetańskich, kody mądrości zazwyczaj wypowiada się na wydechu. Powtarzaj kod mądrości przez co najmniej trzy minuty. Naukowcy odkryli, że to minimalny czas, w którym organizm utrwala reakcje na zmiany emocjonalne wprowadzane za pomocą kodów słownych. Krok 4. Zwróć uwagę na odczucia w ciele. Szybko zareaguje ono na zmiany wprowadzone w świadomości i oddechu. Na początku zmiany mogą wydawać się subtelne, ale gdy wczujesz się w odczucia w ciele, staną się wyraźniejsze. • Zwróć uwagę na odczucia w ciele: Czujesz niepokój czy spokój? Denerwujesz się czy jesteś odprężony? • Zwróć uwagę na emocje: Czujesz się zagrożony czy bezpieczny? Czujesz, że nie panujesz nad sobą, czy przeciwnie? Nie ma właściwych ani niewłaściwych doznań. Sedno tkwi w tym, by poczuć różnicę między samopoczuciem w chwili roz- poczęcia stosowania kodu słownego a chwilą teraźniejszą. Proces ten można powtarzać wielokrotnie w  ciągu dnia, zwłaszcza tuż po przebudzeniu i przed zaśnięciem. Podobnie jak w przypadku każdej umiejętności, im częściej się praktykuje two- rzenie koherencji między sercem a mózgiem, tym łatwiej ono przychodzi, a im łatwiej przychodzi, tym naturalniejsze się staje. Dzięki temu będziesz mógł również dłużej utrzymywać połącze- nie serca z mózgiem. Badania naukowe wyjaśniają mechanizm działania koheren- cji, jednak nasi przodkowie nie potrzebowali nauki, by korzystać 24 Kody mądrości Jak stosować kody mądrości z harmonii, którą dawała im koherencja. Odkryli, że techniki regu- lacji oddechu i skupienia na sercu dawały im przewagę niezbędną do przetrwania ekstremalnych sytuacji życiowych. Jeżeli interesuje cię naukowe wyjaśnienie koherencji serca z mózgiem, jej odkry- cie i zastosowanie, przeczytaj dwa pierwsze rozdziały mojej książki z 2014 roku Resilience from the Heart2 (patrz: sekcja Źródła). KODY TO SŁOWA Słowa mogą rozpalić ogień w ludzkich umysłach. Mogą sprawić, że najtwardsze serca zapłaczą. Patrick Rothfuss, pisarz 1 Zgodnie z powiedzeniem, że pod latarnią jest najciemniej, naj- lepszym sposobem na ukrycie cennej rzeczy jest pozostawienie jej na widoku. Świetnym tego przykładem są starożytne Teksty Pi- ramid odkryte w kompleksie świątynnym w Sakkarze w Egipcie. Obszerny labirynt komnat skrywa sekret widoczny od 4 tysięcy lat dla wszystkich, którzy mieli doń wstęp. Korytarze piramidy Unisa, wzniesionej za panowania V dynastii, pokryte są od pod- łogi po sufit hieroglifami zawierającymi zdumiewające przesłanie. 27 MAPA DO INNEGO ŚWIATA Na ścianach wyryto instrukcję dotyczącą wędrówki, którą dusza odbywa w chwili śmierci, gdy opuszcza ciało i przechodzi do innego świata. Te niezwykle dobrze zachowane inskrypcje są jed- nak czymś więcej niż tylko ową instrukcją dla duszy, jak ma tę podróż odbyć. Poza alchemią samego przejścia teksty te zwracają również uwagę na miriady emocji, takich jak obawy, wątpliwości, niepokój i lęk, które nieuchronnie towarzyszą takiej podróży. Przeżywszy typowe ludzkie życie, wypełnione skomplikowa- nymi i intymnymi relacjami, trudnymi decyzjami oraz zwykłymi trudami codziennej egzystencji, dusza w chwili śmierci natural- nie kwestionuje słuszność decyzji podjętych w ciągu całego życia. Ta osobista ocena może być przyczyną wątpliwości duszy co do tego, czy zasługuje na życie w innym świecie. Z powodu nieobecności osoby, która ukoiłaby i pocieszyła przechodzącą do innego świata duszę faraona Unisa, starożytni skrybowie, którzy wypisali te przesłania na ścianach, wykorzystali zasadę doskonale znaną nowicjuszom wszystkich grup religijnych Egiptu tamtych czasów. Kluczowe znaczenie dla wsparcia duszy w jej wędrówce w czasie śmierci miało wywołanie znaczącej zmia- ny w sposobie myślenia przed śmiercią ciała. Zmiana ta inicjowa- ła proces fizyczny, który gwarantował szczęśliwe przejście duszy do życia po śmierci. Powodzenie tej przedśmiertnej inicjacji zależało całkowicie od tekstów umieszczonych w komorach grobowych, identycz- nych jak te, z którymi dusza – w tym przypadku faraona Unisa – już przed śmiercią była zaznajomiona. Oznacza to, że w cza- sie śmierci król już myślał o podróży do innego świata. Był już emocjonalnie przygotowany na zmianę energetyczną poprzedza- jącą czekające go przejście. W jego mózgu już nastąpiły zmiany 28 Kody mądrości Kody to słowa w połączeniach neuronalnych, wspierające nowe doświadczenie. Hieroglify wyryte na świątynnych ścianach pełniły rolę kataliza- tora zmiany sposobu myślenia, którą faraon Unis już przeszedł. Istota rzeczy tkwi w tym, że hieroglify te (jednostki pisma obraz- kowego) były kodami wywołującymi zmiany. TAJEMNICA UKRYTA W HIMALAJACH Na wyżynie tybetańskiej codziennie jest i lato, i zima: lato – ze względu na bezpośrednie nasłonecznienie na dużej wysokości; zima – gdy słońce znika za poszczerbionymi szczytami Hima- lajów. Zaprosiłem 40 osób, by dołączyły do mnie w podróży, która przywiodła nas tam, na drugi kraniec świata, do jednej z najodleglejszych, najbardziej odizolowanych, najwspanialszych i najświętszych miejsc na świecie, w których skrywa się wiedza: do starożytnego klasztoru tybetańskiego. Przez dwa tygodnie przyzwyczajaliśmy nasze organizmy do funkcjonowania na wysokości ponad 4880 m n.p.m. Przeprawi- liśmy się przez lodowato zimną rzekę na ręcznie ciosanych drew- nianych barkach i  jechaliśmy przez wiele godzin, spoglądając jeden na drugiego znad maseczek chirurgicznych, które chroniły nas przed tumanami kurzu przemykającymi po podłodze starego chińskiego autobusu. Przytrzymując się siedzeń, a nawet siebie nawzajem, jecha- liśmy przez podmyte nurtem rzek mosty i pustynne bezdroża, trzęsieni przez autobus jak galareta. Piękno miejsca, do które- go zmierzaliśmy, było jednak warte znoszenia wybojów i kurzu. Gdyby do klasztorów można było łatwo dotrzeć, od wieków wę- drowałyby tam tysiące ludzi, a mądrość przechowywana w tych niepodlegających upływowi czasu świątyniach prawdopodobnie 29 przepadłaby wraz z „postępem”. Dziś siedzę ze swoją grupą na zimnej kamiennej podłodze w pozbawionej okien kaplicy i cze- kam na pierwsze spotkanie z przełożonym tej starożytnej świątyni. KODY TO SŁOWA Całą swoją uwagę skupiłem na oczach pięknego, młodzieńczo wyglądającego mężczyzny, odzianego w tunikę koloru kasztano- wego, siedzącego naprzeciwko mnie w pozycji lotosu. To opat klasztoru. Za pośrednictwem tłumacza zapytałem go o to, o co zapytałbym każdego mnicha i każdą mniszkę, którą napotkał- bym podczas tej pielgrzymki. „Gdy obserwowaliśmy wasze mo- dlitwy – zacząłem – co robiliście z ciałami? Gdy przez czternaście czy szesnaście godzin dziennie powtarzacie mantry, co zachodzi w waszym wnętrzu?” Gdy tłumacz przekazał odpowiedź opata, przez moje ciało przeszedł silny dreszcz i już wiedziałem, po co się tu zjawiliśmy. „Nie widzieliście naszych modlitw – odpowiedział – ponieważ modlitwy nie można zobaczyć”. Poprawiając grubą wełnianą tu- nikę pod stopami, opat dodał: „Widzieliście to, co robimy, by wywołać uczucie w ciele. Modlitwa to uczucie, uczucie zaś wywo- łuje się za pomocą słów!”. KODY MĄDROŚCI Jasna odpowiedź opata odzwierciedlała odkrycia opisywane w najnowszych czasopismach naukowych. Powiedział mi, że sło- wa starożytnych mantr to katalizatory wywołujące uczucie, które zmienia ciało recytującej je osoby. Kody to słowa. 30 Kody mądrości Kody to słowa Jego wypowiedź oddawała sedno idei utrwalonych ponad 2 tysiące lat temu w księgach gnostyków i chrześcijan. Na przykład we wczesnych tłumaczeniach Ewangelii wg św. Jana (J 16, 24) uczy się nas, byśmy wzmacniali modlitwy słowa- mi, które sprawiają, że jesteśmy otoczeni uczuciem, iż nasza mo- dlitwa już została wysłuchana. „Proście bez ukrytych pobudek i otaczajcie się odpowiedzią na wasze modlitwy. Okrywajcie się przedmiotem waszego pragnienia, aby radość wasza była pełna”2. Widzimy zatem, że modlitwę – jako ciąg zdarzeń – wzmacniają słowa wywołujące emocje. Gdy pozwalamy, by w pełni przeniknęło nas znaczenie wypowiadanych słów, aż do możliwie najgłębszych poziomów świadomości, wówczas wyzwalają one neurologiczne i biologiczne reakcje odzwierciedlające intencję kodów. Potencjalna moc katalizowania owego łańcucha reakcji bio- logicznych została w pełni wyrażona przez Tomasza w nazwanej jego imieniem zaginionej ewangelii. Powiada on, że robiąc to, moglibyśmy powiedzieć górze: „Przesuń się”, a tak by się stało3. Skoro ta wiedza była tak potężna w starożytności i sprawdza- ła się przez szmat czasu, więc i dziś musi być dla nas skuteczna! Tybetański opat i gnostycka ewangelia opisali dokładnie tę samą zasadę, używając niemal identycznego języka. Najstarsze i najbardziej poważane tradycje duchowe od po- nad 5 tysięcy lat uznają związek między wypowiadanymi przez nas słowami a funkcjonowaniem mózgu. Opierały się na specy- ficznych sekwencjach słów – modlitwach, mantrach, hymnach i pieśniach – które dla ich wyznawców były źródłem inspiracji, poczucia bezpieczeństwa, pociechy i uzdrowienia, gdy stawiali czoło trudom codzienności. I mimo że starożytni wedle współ- czesnych standardów nie byli naukowcami, w pełni rozumieli działanie kodów słownych. 31 Czasy się zmieniły, ale my w  sposobie reakcji na życiowe sprawdziany nie różnimy się zbytnio od naszych przodków. Na- dal wstrząsa nami utrata bliskich. Wciąż prosimy o ochronę, gdy się boimy. Nadal szukamy porady, gdy podejmujemy trudną de- cyzję. I tak jak nasi przodkowie, wciąż możemy korzystać z ko- dów mądrości, które odkryli za swoich dni. Kody mądrości
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kody mądrości. Starożytne słowa, które przebudowują połączenia neuronalne w mózgu i uzdrawiają serce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: