Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00748 009682 20250721 na godz. na dobę w sumie
Kompetencje organów szkoły po 1 września 2017 r. - ebook/pdf
Kompetencje organów szkoły po 1 września 2017 r. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-6773-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> nieruchomości
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka 'Kompetencje organów szkoły po 1 września 2017 r.' to kompendium wiedzy dotyczące nowych zadań i obowiązków organów szkoły związanych z reformą oświaty. Publikacja zawiera szczegółowo omówione nowe kompetencje, wraz z podstawą prawną oraz przykładowymi uchwałami wydawanymi przez poszczególne organy wewnętrzne: radę rodziców, radę pedagogiczną oraz radę szkoły.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

POLECAMY NASZE POZOSTAŁE PUBLIKACJE: Małgorzata Celuch KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY po 1 września 2017 r. DOSTĘPNE POD ADRESEM: FABRYKAWIEDZY.COM Zamów na fabrykawiedzy.com/oswiata.html 2 4 1 O O U Nowe zadania rady pedagogicznej, rady rodziców i rady szkoły Współpraca z organami szkoły Uchwały i regulaminy organów Cena brutto 35,00 zł P R O F E S J O N A L N E P U B L I K A C J E D L A S Z K Ó Ł I P L A C Ó W E K O Ś W I A T O W Y C H UOO142 kompetencje organów szkoły.indd 1 20.09.2017 10:30:55 Kompetencje organów szKoły po 1 września 2017 r. • nowe zadania rady pedagogicznej, rady rodziców i rady szkoły • współpraca z organami szkoły • Uchwały i regulaminy organów UOO142.indd 1 25.09.2017 06:27 Autor: Małgorzata Celuch Redaktor publikacji Agnieszka Stebelska Menedżer produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Magdalena Huta Druk: Miller Druk Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-6773-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Kompetencje organów szkoły po 1 września 2017 r.” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twórców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w kon- kretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z po wyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawar- tych w publikacji „Kompetencje organów szkoły po 1 września 2017 r.” wskazówek, przykładów, infor macji itp. do konkretnych przypadków. UOO142.indd 2 25.09.2017 06:27 Spis treści spis treści Wstęp ....................................................................................................................... 5 Rada pedagogiczna .................................................................................................. 6 Kompetencje stanowiące ...................................................................................... 6 Kompetencje opiniodawcze .................................................................................. 8 Kompetencje opiniodawcze w praktyce .............................................................. 18 Rada rodziców ....................................................................................................... 21 Kompetencje stanowiące .................................................................................... 22 Kompetencje opiniodawcze i wnioskodawcze ..................................................... 23 Rada szkoły ...................................................................................................... 27 Przykłady uchwał .................................................................................................. 32 Kompetencje organów szkoły w praktyce – pytania i odpowiedzi ...................... 43 Podstawa prawna .................................................................................................. 55 UOO142.indd 3 3 25.09.2017 06:27 UOO142.indd 4 25.09.2017 06:27 wstęp W związku ze zmianami w prawie oświatowym od 1 września również wewnętrzne organy szkoły – rada pedagogiczna, rada rodziców, rada szkoły mają nowe zadania i kompetencje. Czy rada rodziców opiniuje teraz podręczniki i szkolne programy nauczania, czy rada pedagogiczna może oceniać stan szkoły, kto uczestniczy w procesie opracowania nowe- go statutu placówki? Kwestie te budzą wiele wątpliwości. Aby je rozwiać i uporządkować nowe przepisy, wszystkie kompetencje organów zostały zebrane w tabelkach, z podstawą prawną. Pomoże to sprawnie prześle- dzić zmiany i wprowadzić je w życie. Ponadto w publikacji zamieszczamy odpowiedzi na pytania dyrektorów oraz przykłady uchwał, gotowe do wykorzystania w szkole. UOO142.indd 5 5 25.09.2017 06:27
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kompetencje organów szkoły po 1 września 2017 r.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: