Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00446 006969 18460910 na godz. na dobę w sumie
Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II - książka
Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0593-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wybierz odpowiedni komputer i naucz się go obsługiwać

Wbrew pozorom wybór odpowiedniego komputera nie jest łatwy. Producenci komputerów i sklepy prześcigają się w ofertach mających przekonać nas, że proponowany przez nich produkt jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. Wierząc reklamom, mamy duże szanse, że kupimy sprzęt, który nie spełni naszych oczekiwań. Po zakupie komputera stajemy przed kolejnymi wyzwaniami. Instrukcje obsługi są zwykle bardzo lakoniczne, czasem wręcz enigmatyczne, a znajomy 'specjalista' właśnie wyjechał na wakacje. Komputer stoi już na biurku, obok niego piętrzą się płyty z oprogramowaniem, a my zastanawiamy się, co dalej.

Dzięki książce 'Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II' samodzielnie poradzisz sobie zarówno z zakupem komputera, jak i z jego obsługą. Czytając ją, poznasz najnowsze technologie stosowane przez producentów komputerów, dowiesz się, jak określić swoje potrzeby związane ze sprzętem komputerowym oraz dokonać trafnego wyboru w sklepie. Nauczysz się obsługiwać komputer, instalować system Windows XP i oprogramowanie oraz korzystać z internetu. Przetestujesz swój komputer i wykorzystasz go do różnych zadań. Komputer stanie się dla Ciebie narzędziem pracy, a nie źródłem stresu.

Poznaj zasady działania i konfiguracji sprzętu komputerowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Komputer PC. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-246-0593-2 Format: A5, stron: 172 Wybierz odpowiedni komputer i naucz siê go obs³ugiwaæ (cid:129) Zainstaluj system operacyjny i oprogramowanie (cid:129) Wykorzystaj WWW i pocztê elektroniczn¹ (cid:129) Poznaj mo¿liwoœci multimedialne swojego komputera Wbrew pozorom wybór odpowiedniego komputera nie jest ³atwy. Producenci komputerów i sklepy przeœcigaj¹ siê w ofertach maj¹cych przekonaæ nas, ¿e proponowany przez nich produkt jest dok³adnie tym, czego potrzebujemy. Wierz¹c reklamom, mamy du¿e szanse, ¿e kupimy sprzêt, który nie spe³ni naszych oczekiwañ. Po zakupie komputera stajemy przed kolejnymi wyzwaniami. Instrukcje obs³ugi s¹ zwykle bardzo lakoniczne, czasem wrêcz enigmatyczne, a znajomy „specjalista” w³aœnie wyjecha³ na wakacje. Komputer stoi ju¿ na biurku, obok niego piêtrz¹ siê p³yty z oprogramowaniem, a my zastanawiamy siê, co dalej. Dziêki ksi¹¿ce „Komputer PC. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II” samodzielnie poradzisz sobie zarówno z zakupem komputera, jak i z jego obs³ug¹. Czytaj¹c j¹, poznasz najnowsze technologie stosowane przez producentów komputerów, dowiesz siê, jak okreœliæ swoje potrzeby zwi¹zane ze sprzêtem komputerowym oraz dokonaæ trafnego wyboru w sklepie. Nauczysz siê obs³ugiwaæ komputer, instalowaæ system Windows XP i oprogramowanie oraz korzystaæ z internetu. Przetestujesz swój komputer i wykorzystasz go do ró¿nych zadañ. Komputer stanie siê dla Ciebie narzêdziem pracy, a nie Ÿród³em stresu. (cid:129) Dobór odpowiedniego sprzêtu (cid:129) Wybór laptopa (cid:129) Zakup komputera (cid:129) Monta¿ zestawu komputerowego (cid:129) Instalacja systemu operacyjnego (cid:129) Instalowanie i usuwanie oprogramowania (cid:129) Korzystanie z poczty elektronicznej (cid:129) Wyszukiwanie informacji w internecie (cid:129) Odtwarzanie plików MP3 i p³yt DVD Poznaj zasady dzia³ania i konfiguracji sprzêtu komputerowego Spis treści Wstęp Rozdział 1. Wybór odpowiedniego zestawu Określamy nasze potrzeby Zestaw biurowy Komputer domowy Komputer dla gracza Analizujemy przykładowe oferty Jak czytać ulotki reklamowe i oferty? Co znaczą te wszystkie fachowe pojęcia? Określamy wiarygodność sprzedawcy Warunki gwarancji Sam przygotuj swój zestaw Rozdział 2. Samodzielna instalacja komputera w domu Ergonomia pracy Jak podłączyć te wszystkie kable? Jak zabezpieczyć komputer przed uszkodzeniem? Rozdział 3. Przygotowanie komputera do pracy Jak rozpoznać legalny system? Instalacja systemu operacyjnego Etap 1. Podział dysku na partycje Etap 2. System plików Etap 3. Kopiowanie plików systemowych Etap 4. Instalacja systemu Etap 5. Kreator wstępnej konfiguracji 5 8 9 9 16 19 20 21 29 31 32 33 34 34 37 44 46 46 49 49 53 55 57 65 4 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne Instalacja, konfiguracja i testowanie urządzeń Sterowniki płyty głównej Instalacja karty graficznej Instalacja kart rozszerzeń Instalacja drukarki Rozdział 4. Rozdział 5. Identyfikacja urządzeń zainstalowanych w systemie Instalacja oprogramowania Instalacja MS Office Instalacja gier Instalacja innych aplikacji Usuwanie zbędnych programów Jak podłączyć się do Internetu? Konfiguracja połączenia z Internetem Przeglądarka stron WWW i klient poczty e-mail Rozdział 6. Wyszukiwanie programów, sterowników i uaktualnień w Internecie Wyszukiwanie informacji w Internecie Wyszukiwanie sterowników dla urządzeń Aktualizacja oprogramowania i gier Zakupy w Internecie Zaawansowane testy komputera Testowanie wydajności karty graficznej Testowanie wydajności dysku twardego Dokładny test wszystkich podzespołów Rozdział 7. Rozdział 8. Multimedia Odtwarzanie plików MP3 i nie tylko Odtwarzanie filmów DVD Rozdział 9. Komputer stacjonarny kontra laptop Czym kierować się przy wyborze laptopa Na co zwracać uwagę przy zakupie Podsumowanie 69 71 73 78 82 88 90 90 93 98 105 108 108 115 123 123 126 129 138 144 144 147 148 153 153 155 157 158 162 164 3 Przygotowanie komputera do pracy Pracę fizyczną mamy już za sobą, biurko i krzesło zostały po- skręcane, a komputer ustawiony i podłączony. Teraz pozo- staje zająć się konfiguracją programową komputera, instalacją systemu oraz sprawdzeniem legalności zakupionego oprogramowania. Jak rozpoznać legalny system? Gdy kupujesz komputer, sprzedawca powinien zapytać, czy jesteś zainteresowany zakupem oprogramowania, a dokładniej — systemu operacyjnego. Moim zdaniem warto zdecydować się na kupno legal- nego systemu, gdyż daje to same korzyści. Jeżeli zdecydowałeś się na zakup odpowiedniego oprogramowania, musisz otrzymać nośnik CD oraz kilka dokumentów potwierdzających legalność produktu. Dalej zamieszczam dokładny opis pozwalający rozpoznać legalne oprogra- mowanie. System MS Windows XP niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z wersją Home, czy też Professional, dostępny jest na dwóch różnych licencjach. Pierwsza z nich jest określana popularnie jako BOX. Ozna- cza to, że kupując system w wersji BOX: Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 47 (cid:84) Mamy prawo instalacji systemu na dowolnym komputerze. (cid:84) W przypadku zmiany komputera możemy zainstalować na nim system. (cid:84) Otrzymujemy prawo do wsparcia technicznego firmy Microsoft. (cid:84) Otrzymujemy prawo do zakupu aktualizacji systemu do nowszej wersji, gdy taka zostanie udostępniona przez producenta. Oczywiście taka aktualizacja dostępna jest po niższej cenie. (cid:84) Wersja BOX, jak sama nazwa wskazuje, jest sprzedawana w pudełku i może być instalowana na dowolnym komputerze. W żadnym wypadku zakup wersji pudełkowej nie jest powiązany z kupnem całego komputera. Drugą formą licencji jest OEM (rysunek 3.1). W tym przypadku sta- jemy się tzw. budowniczym komputera i kupujemy system, który może być zainstalowany wyłącznie na jednej maszynie i jest z nią ściśle związany. Decydując się na system w wersji OEM, musisz pamiętać o pewnych ograniczeniach wynikających z tej licencji: Rysunek 3.1. Opakowanie systemu MS Windows XP w wersji OEM 48 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne (cid:84) Po zmianie komputera na inny nie masz prawa do instalacji systemu OEM na nowym sprzęcie. System OEM jest nierozerwalnie powiązany z komputerem, na którym został zainstalowany po raz pierwszy. Ciekawostką jest to, że w chwili gdy komputer Ci się znudzi, możesz go odsprzedać, a kupujący zachowa prawo do legalnego użytkowania oprogramowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części niniejszego rozdziału. (cid:84) Nie masz prawa do wsparcia technicznego ze strony firmy Microsoft, ale pomocy musi Ci udzielić sprzedawca komputera z takim systemem. Oznacza to, że w przypadku gdy sam składałeś komputer, wsparcia musisz szukać… u siebie. Oczywiście brak wsparcia technicznego firmy Microsoft nie oznacza odcięcia dostępu do aktualizacji i łatek systemowych. (cid:84) Nie możesz dokupić taniej aktualizacji do nowszej wersji systemu. Różnice pomiędzy licencją dla systemu BOX i OEM dotyczą wyłącz- nie praw, które Ci przysługują, i nie mają nic wspólnego z funkcjo- nalnością samego produktu. Innymi słowy, w codziennej pracy nie ma różnic pomiędzy MS Windows XP Professional BOX i MS Win- dows XP Professional OEM. Pamiętaj, że system operacyjny może być zainstalowany tylko na jednym stanowisku, i nie ma tutaj znaczenia, czy to jest komputer prze- nośny, czy też stacjonarny. Ciekawa sytuacja ma miejsce w przypadku pakietu MS Office, który zupełnie legalnie możesz mieć zainstalowany na swoim komputerze stacjonarnym oraz na laptopie. Oczywiście dotyczy to wyłącznie wersji pudełkowej tego pakietu. Wszystkie oryginalne produkty firmy Microsoft są zabezpieczone i oznaczone w widocznym miejscu, dzięki czemu bez większych problemów możesz określić ich legalność. Do najważniejszych za- bezpieczeń należą hologramy na płycie CD, zmieniające się w zależności od kąta, pod jakim patrzysz na dysk CD. Następnym zabezpieczeniem świadczącym o oryginalności produktu jest certyfikat autentyczności wykonany na specjalnym rodzaju papieru. Certyfikat ten powinien nieco przypominać banknoty. Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 49 Kupując oprogramowanie, sprawdź, czy produkt zawiera: (cid:84) umowę licencyjną (EULA), (cid:84) kartę rejestracyjną, (cid:84) certyfikat autentyczności (COA), (cid:84) oryginalne media instalacyjne (płyty CD), (cid:84) oryginalne podręczniki (instrukcje), (cid:84) fakturę zakupu (w przypadku wersji OEM musi na niej być jeszcze jakaś część zestawu umieszczona we wnętrzu komputera). Instalacja systemu operacyjnego Zanim przystąpimy do instalacji, pragnę podkreślić, że dziś każda szanująca się firma oddaje klientowi komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym i skonfigurowanymi wszystkimi urządzeniami. Oczywiście mam tu na myśli sytuację, gdy klient kupi komputer ra- zem z legalną wersją systemu. Jeżeli w Twoim zestawie sprzedawca nie zainstalował legalnego systemu, to istnieje prawdopodobieństwo, że źle trafiłeś i w przyszłości w razie wystąpienia jakichkolwiek pro- blemów będziesz skazany tylko na siebie lub znajomych. Etap 1. Podział dysku na partycje Na potrzeby dalszego opisu założyłem, że pracuję z komputerem wyposażonym w dysk twardy o pojemności 20 GB, który zostanie po- dzielony na dwie partycje: 8 i 12 GB. Dodatkowo pierwsza z partycji będzie mieć system plików FAT32, a druga NTFS. W celu maksymalnego uproszczenia całej operacji skorzystałem z na- rzędzia do podziału dysku na partycje wbudowanego w instalator sys- temu MS Windows XP. Jeżeli chcesz przeprowadzić instalację systemu na komputerze, na którym utworzono wcześniej partycje, możesz pominąć ćwiczenie 3.1 i przejść do kolejnego etapu. 50 Ć W I C Z E N I E 3.1 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne Podział dysku na partycje Podziel swój dysk twardy na partycje. Postępuj zgodnie z poleceniami zamieszczonymi poniżej. 1. Włącz komputer za pomocą przycisku Power. 2. Umieść oryginalną płytę instalacyjną z systemem MS Windows XP w Twoim napędzie optycznym. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, umieść dyskietkę ze sterownikiem kontrolera dyskowego w stacji dyskietek. 3. Spokojnie zaczekaj, aż na ekranie monitora zobaczysz zawartość podobną do tego, co przedstawia rysunek 3.2. Jeżeli potrzebna jest dyskietka ze sterownikiem kontrolera dyskowego, musisz nacisnąć klawisz F6. Sterownik zostanie automatycznie wczytany i wykorzystany przez instalatora systemu MS Windows XP. Rysunek 3.2. Instalacja systemu — start instalatora 4. Zaczekaj, aż na ekranie monitora pojawi się komunikat widoczny na rysunku 3.3. Jeżeli nie skorzystałeś z dyskietki ze sterownikiem, a konfiguracja Twojego komputera tego wymaga, zamiast ekranu z rysunku 3.3 zobaczysz komunikat, że nie znaleziono żadnych dysków i instalacja zostanie przerwana. Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 51 Rysunek 3.3. Instalacja systemu — podział dysku na partycje, etap pierwszy 5. Naciśnij klawisz Enter i zaczekaj na pojawienie się umowy licencyjnej (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Instalacja systemu — podział dysku na partycje, etap drugi 6. Zapoznaj się z treścią umowy licencyjnej i naciśnij klawisz F8, aby kontynuować. 7. Po chwili zobaczysz kolejny ekran, zawierający informacje na temat zainstalowanego dysku twardego. W moim przypadku instalator wykrył dysk o rozmiarze 20 GB, na którym nie ma żadnych partycji. Dokładne informacje na temat dysku znajdziesz w tabeli widocznej na rysunku 3.5. 8. W celu utworzenia partycji musisz nacisnąć klawisz C, a w polu zaznaczonym za pomocą strzałki na rysunku 3.6 wpisać rozmiar partycji. Pamiętaj, że rozmiar tworzonej partycji określasz w MB, a więc w celu utworzenia partycji o rozmiarze 8 GB musisz wpisać 8000. 52 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.5. Instalacja systemu — podział dysku na partycje, etap trzeci Rysunek 3.6. Instalacja systemu — podział dysku na partycje, etap czwarty 9. Po podaniu rozmiaru partycji naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić wprowadzoną wartość. 10. Instalator automatycznie powróci do informacji zamieszczonych na rysunku 3.5, z tym że dane w tabeli parametrów dysku zostaną zaktualizowane (rysunek 3.7). Rysunek 3.7. Instalacja systemu — podział dysku na partycje, etap piąty Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 53 11. Aby utworzyć drugą partycję za pomocą klawiszy strzałek (↓↑), zaznacz opcję Obszar nie podzielony na partycje i ponownie wykonaj czynności opisane w punktach 7 i 8. Możesz wybrać całe niezagospodarowane miejsce lub ustawić inny rozmiar partycji, odpowiedni do Twoich potrzeb. 12. Po utworzeniu partycji ponownie wrócisz do informacji, od których zaczynałeś. Tym razem będą tam dane na temat wszystkich partycji (rysunek 3.8). Rysunek 3.8. Instalacja systemu — podział dysku na partycje, etap szósty 13. W tej chwili etap tworzenia partycji masz już za sobą. Wstrzymaj się z wykonywaniem dalszych czynności i zapoznaj się z informacjami zawartymi w następnym podrozdziale oraz ćwiczeniu 3.2. Jeżeli chcesz usunąć stare partycje, wystarczy, że odpowiednią po- zycję zaznaczysz na liście, a następnie wciśniesz klawisz D i po- twierdzisz chęć skasowania partycji, wciskając klawisz L. Etap 2. System plików W poprzednim podrozdziale dowiedziałeś się, w jaki sposób podzie- lić dysk na partycje, a ćwiczenie 3.1 skończyło się na tym, że przy- kładowy komputer ma dwie partycje. Teraz przyszła pora na utwo- rzenie na partycjach odpowiedniego systemu plików. Przypomnę, że na wstępie założyłem, iż pierwsza partycja będzie ko- rzystać z systemu FAT32. Natomiast na drugiej partycji utworzę sys- tem NTFS. Dzięki instalatorowi systemu MS Windows XP możemy 54 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne utworzyć odpowiedni system plików na partycji, na której będzie zainstalowany system operacyjny — to partycja systemowa. Nato- miast drugą partycją zajmiemy się dopiero po tym, jak instalacja sys- temu zostanie zakończona. Ć W I C Z E N I E 3.2 Tworzenie systemu plików Wróć do instalatora systemu MS Windows i utwórz system plików na partycji systemowej. Postępuj zgodnie z poniższymi poleceniami. 1. Jeżeli nie wykonałeś jeszcze ćwiczenia 3.1, koniecznie zrób to teraz. 2. W oknie widocznym na rysunku 3.8 za pomocą klawiszy strzałek zaznacz pierwszą partycję i naciśnij klawisz Enter. 3. Następny etap przedstawia rysunek 3.9. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz jedną z opcji: (cid:84) Formatuj partycje stosując system plików NTFS (cid:84) Formatuj partycje stosując system plików FAT Oczywiście wybór systemu plików zależy od Twoich potrzeb. Po wskazaniu odpowiedniego systemu plików naciśnij klawisz Enter na klawiaturze. Rysunek 3.9. Instalacja systemu — tworzenie systemu plików, etap pierwszy 4. Jeżeli skorzystałeś z systemu plików FAT, a Twoja partycja jest większa niż 2 GB, instalator automatycznie skorzysta z systemu plików FAT32. Zostaniesz o tym poinformowany za pomocą stosownego komunikatu, widocznego na rysunku 3.10. Warto przeczytać treść komunikatu. Naciśnij klawisz Enter, jeżeli zgadasz się z decyzją instalatora. Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 55 Rysunek 3.10. Instalacja systemu — tworzenie systemu plików, etap drugi 5. W tej chwili rozpocznie się przygotowanie partycji i tworzenie systemu plików. Proces ten nosi nazwę formatowania i instalator za pomocą graficznego wskaźnika będzie pokazywał jego postęp (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. Instalacja systemu — zakładanie systemu plików, etap trzeci Sam proces formatowania partycji może potrwać od kilku do kilku- nastu minut i po jego zakończeniu automatycznie rozpocznie się ko- piowanie plików systemu MS Windows XP. Etap 3. Kopiowanie plików systemowych Drugi etap instalacji systemu zakończył się na tym, że mamy utwo- rzoną partycję wraz z odpowiednim systemem plików. Teraz przy- szła pora na to, aby instalator systemu MS Windows XP skopiował na dysk wszystkie niezbędne pliki. 56 Ć W I C Z E N I E 3.3 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne Kopiowanie plików systemowych Kontynuuj instalację systemu MS Windows XP. Postępuj zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w niniejszym ćwiczeniu. 1. Jeżeli nie wykonałeś poprzednich ćwiczeń, koniecznie zrób to teraz. 2. Po tym, jak partycja zostanie sformatowana, zaczekaj, aż system skopiuje niezbędne pliki systemowe na dysk. Postęp tej operacji będziesz mógł śledzić na ekranie monitora dzięki graficznemu wskaźnikowi widocznemu na rysunku 3.12. Rysunek 3.12. Instalacja systemu — kopiowanie plików, etap pierwszy 3. Po zakończeniu kopiowania plików zaczekaj, aż na ekranie monitora pojawi się komunikat widoczny na rysunku 3.13. Możesz nacisnąć klawisz Enter lub zaczekać 5 sekund, aż komputer sam się ponownie uruchomi. Rysunek 3.13. Instalacja systemu — kopiowanie plików, etap drugi Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 57 4. Jeżeli korzystałeś z dyskietki ze sterownikiem kontrolera, wyjmij ją ze stacji. Instalacyjną płytę CD pozostaw w czytniku, gdyż będzie potrzebna na dalszym etapie instalacji systemu. Etap 4. Instalacja systemu Po wykonaniu poleceń zawartych w ćwiczeniach z poprzednich pod- rozdziałów na Twoim dysku powinny znaleźć się pliki niezbędne do tego, aby rozpocząć instalowanie systemu. Natomiast instalator po- winien w sposób automatyczny zresetować komputer. Podczas ponownego uruchamiania komputera na ekranie monitora pojawi się komunikat, że w celu uruchomienia komputera ze starto- wej płyty CD musisz nacisnąć dowolny klawisz. Musisz ten komuni- kat zignorować. Twój komputer ma się uruchomić z plików, które znajdują się na dysku twardym. Ć W I C Z E N I E 3.4 Instalacja systemu Kontynuuj instalację systemu operacyjnego. Spokojnie zaczekaj, aż komputer uruchomi się z plików zapisanych na dysku, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w kolejnych punk- tach niniejszego ćwiczenia. 1. Jeżeli do tej pory nie wykonałeś poprzednich ćwiczeń, zrób to teraz. 2. Zignoruj komunikat mówiący o możliwości uruchomienia komputera z płyty CD. Nie naciskaj żadnego klawisza i spokojnie zaczekaj, aż komputer uruchomi się z dysku twardego. Cały proces uruchamiania może trwać od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund i w tym czasie na ekranie monitora zobaczysz logo MS Windows oraz informacje podobne do tych, które widoczne są na rysunku 3.14. 3. Zwróć uwagę na zaznaczony obszar na rysunku 3.14. W tym miejscu znajdziesz informacje na temat postępu instalacji oraz czasu, który pozostał do jej zakończenia. 58 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.14. Instalacja systemu — etap pierwszy 4. Zaczekaj, aż na ekranie monitora pojawi się okno widoczne na rysunku 3.15. W zależności od wydajności Twojego komputera możesz czekać nawet kilka minut. Rysunek 3.15. Instalacja systemu — etap drugi 5. W związku z tym, że instalujemy polską wersję systemu, domyślne ustawienia widoczne na rysunku 3.15 są odpowiednie dla naszego kraju i nie ma potrzeby wprowadzania zmian. Jeżeli jednak instalujesz system w innej wersji językowej lub pracujesz w innym języku niż język systemu operacyjnego, możesz zmienić domyślne ustawienia. Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 59 (cid:84) Aby zmienić ustawienia kraju (ustawienia te dotyczą sposobu wyświetlania liczb, daty, godziny i walut), musisz kliknąć przycisk Dostosuj i w nowym oknie (rysunek 3.16) ustawić odpowiedni język. Rysunek 3.16. Zmiana ustawień regionalnych jest wymagana tylko w niektórych przypadkach (cid:84) Aby zmienić domyślne ustawienia klawiatury, musisz w oknie widocznym na rysunku 3.15 kliknąć przycisk Szczegóły i w nowym oknie (rysunek 3.17), w sekcji Język domyślny, ustawić odpowiedni rodzaj klawiatury i kliknąć przycisk Dodaj. Po dodaniu nowej klawiatury kliknij przycisk OK, aby wrócić do okna z rysunku 3.15. Rysunek 3.17. Zmiana ustawień klawiatury jest wymagana tylko w niektórych przypadkach 60 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne 6. Po zakończeniu ewentualnych korekt ustawień regionalnych oraz klawiatury musisz w oknie z rysunku 3.15 kliknąć przycisk Dalej. 7. W następnym oknie (rysunek 3.18) w polu Nazwisko wpisz swoje dane osobowe. Dodatkowo możesz wypełnić pole Organizacja, ale nie jest to obowiązkowe. Po wpisaniu wszystkich danych kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego etapu. Rysunek 3.18. Instalacja systemu — etap trzeci 8. W oknie widocznym na rysunku 3.19 musisz wprowadzić klucz cyfrowy niezbędny do sprawdzenia legalności systemu. Rysunek 3.19. Instalacja systemu — etap czwarty Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 61 Odpowiednie cyfry powinny być zapisane na specjalnej nalepce widocznej na obudowie Twojego komputera. W przypadku komputerów przenośnych klucza możesz szukać na spodzie laptopa. Poprawny klucz składa się z 25 cyfr podzielonych na pięć grup. Po wprowadzeniu wszystkich cyfr naciśnij klawisz Dalej, aby kontynuować instalację systemu. Jeżeli na ekranie monitora zobaczysz komunikat, że podany klucz jest błędny, musisz sprawdzić, czy nie pomyliłeś się, przepisując liczby i litery tworzące klucz. W przypadku gdy jesteś pewien poprawności wprowadzonego klucza, a nadal pojawia się komunikat o błędzie, powinieneś skontaktować się ze sprzedawcą komputera lub z infolinią firmy Microsoft — numer telefonu to 0 801 308 801 lub (22) 594 19 99. 9. Następny etap instalacji (rysunek 3.20) wymaga od Ciebie uzupełnienia kilku pól. W polu Nazwa komputera podaj nazwę, pod jaką komputer będzie dostępny podczas pracy w sieci i nie tylko. Nazwa powinna być w miarę krótka i dobrze będzie, jeżeli nie użyjesz w niej polskich znaków. Rysunek 3.30. Instalacja systemu — etap piąty 10. Dodatkowo w polach Hasło administratora oraz Potwierdź hasło wpisz hasło dostępu do komputera. W obu polach powinno znaleźć się dokładnie to samo hasło. Pamiętaj, że wielkość liter 62 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne ma znaczenie. Po podaniu hasła kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego etapu. 11. Rysunek 3.21 przedstawia następny etap instalacji systemu operacyjnego. Sprawdź, czy podana data oraz godzina odpowiadają stanowi faktycznemu. W razie potrzeby wprowadź korektę i kliknij przycisk Dalej. Rysunek 3.21. Instalacja systemu — etap szósty Sam proces zmiany ustawień ogranicza się do kliknięcia w polu godziny w odpowiednią grupę cyfr, które chcemy zmienić. Na przykład, aby zmienić godzinę z 14:16:45 na 15:16:45, wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy liczbę 14, a następnie kliknąć przycisk ze strzałką umieszczony z prawej strony godziny. 12. Po zaakceptowaniu daty oraz godziny i kliknięciu przycisku Dalej rozpocznie się dalsza część konfiguracji systemu (rysunek 3.22). Musisz uzbroić się w cierpliwość. 13. Następny krok wymaga skonfigurowania sieci (rysunek 3.23). Tak się składa, że sieć możemy również konfigurować z poziomu zainstalowanego systemu operacyjnego. Dlatego teraz zaznacz opcję Ustawienia standardowe i kliknij przycisk Dalej, a do konfiguracji wrócimy w jednym z następnych rozdziałów. Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 63 Rysunek 3.22. Instalacja systemu — etap ósmy Rysunek 3.23. Instalacja systemu — etap dziewiąty 14. W oknie widocznym na rysunku 3.24 mamy do czynienia z następnymi ustawieniami sieci. Proponuję, abyś w tej chwili włączył pierwszą opcję, a następnie w polu bezpośrednio pod nią wpisał nazwę grupy roboczej. Dzięki temu komputer będzie działał niezależnie od tego, czy sieć została prawidłowo skonfigurowana, czy też nie masz do niej dostępu. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować. 64 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.24. Instalacja systemu — etap dziesiąty 15. W tej chwili rozpocznie się dalsza konfiguracja systemu. Musisz spokojnie zaczekać, aż instalator zrobi, co do niego należy. Dzięki graficznemu wskaźnikowi oraz informacji o czasie pozostałym do końca operacji będziesz wiedział, ile potrwa instalacja MS Windows XP (rysunek 3.25). Rysunek 3.25. Instalacja systemu — etap jedenasty 16. Po zakończeniu pracy instalatora komputer zostanie automatycznie uruchomiony ponownie i po załadowaniu się systemu zobaczysz okno kreatora wstępnej konfiguracji. Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 65 Etap 5. Kreator wstępnej konfiguracji Wykonując ćwiczenia zamieszczone w poprzednich podrozdziałach, doprowadziłeś do tego, że system został zainstalowany na wskaza- nym przez Ciebie dysku. Komputer potrafi uruchomić MS Windows XP, a przed Tobą zostało jeszcze kilka czynności, które musisz wy- konać za pomocą wygodnych kreatorów. Cały proces wstępnej konfiguracji został dokładnie opisany w ćwi- czeniu 3.5. Ć W I C Z E N I E 3.5 Wstępna konfiguracja Przeprowadź wstępną konfigurację systemu operacyjnego. Skorzystaj z pomocy kreatorów oraz opisów zamieszczonych w niniejszym ćwi- czeniu. 1. Jeżeli jeszcze nie wykonałeś poprzednich ćwiczeń, zrób to teraz. 2. Po wykonaniu wszystkich poleceń z ćwiczenia 3.4 spokojnie zaczekaj, aż komputer zostanie ponownie uruchomiony. Zaczekaj również na uruchomienie systemu operacyjnego i kreatora widocznego na rysunku 3.26. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć konfigurację. Rysunek 3.26. Instalacja systemu — wstępna konfiguracja, etap pierwszy 66 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne 3. W tej chwili kreator spróbuje nawiązać połączenie z Internetem (rysunek 3.27). Możesz zaczekać, aż proces zostanie zakończony, lub kliknąć przycisk Pomiń, aby go przerwać. W związku z tym, że wcześniej pominęliśmy konfigurację sieci, raczej nie masz co liczyć, że kreator znajdzie połączenie z Internetem, ale nie przejmuj się tym, ponieważ później zajmiemy się tym problemem. Rysunek 3.27. Instalacja systemu — wstępna konfiguracja, etap drugi 4. W następnym oknie (rysunek 3.28) zaznacz opcję Tak, ten komputer będzie łączył się za pomocą sieci lokalnej lub sieci domowej, a następnie kliknij przycisk Dalej. Rysunek 3.28. Instalacja systemu — wstępna konfiguracja, etap trzeci Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 67 5. MS Windows XP jako pierwszy system z rodziny Windows ma specjalny system zabezpieczający przed piractwem. Mam tutaj na myśli internetową aktywację systemu, którą należy przeprowadzić w terminie do 30 dni od chwili zainstalowania systemu. Opisywany kreator pozwala na przeprowadzenie aktywacji teraz lub później. Ze względu na wagę problemu aktywacji oraz brak połączenia z Internetem w tej chwili, zaznacz opcję Nie, przypominaj mi co kilka dni i kliknij przycisk Dalej (rysunek 3.29). Rysunek 3.29. Instalacja systemu — wstępna konfiguracja, etap czwarty 6. Aby praca w systemie MS Windows XP była możliwa, każdy użytkownik musi mieć indywidualne konto. Dzięki formularzowi widocznemu na rysunku 3.30 możesz w prosty sposób już podczas wstępnej konfiguracji założyć kilka kont użytkowników. Niezbędnym minimum jest założenie przynajmniej jednego konta, z którego będziesz korzystać. W polu Twoja nazwa użytkownika wpisz prostą nazwę dla Twojego konta. Jeżeli chcesz, możesz określić nazwy pozostałych kont, ale nie jest to wymagane w tej chwili. Po wprowadzeniu nazwy Twojego konta oraz ewentualnych nazw innych kont kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować konfigurowanie systemu. 68 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.30. Instalacja systemu — wstępna konfiguracja, etap piąty 7. Następne okno kreatora zawiera podziękowania za przeprowadzenie procesu wstępnej konfiguracji systemu (rysunek 3.31). Rysunek 3.31. Instalacja systemu — wstępna konfiguracja, etap szósty Musisz kliknąć przycisk Zakończ i zaczekać kilka chwil na pełne uru- chomienie systemu operacyjnego. W międzyczasie zobaczysz jeszcze ekran powitalny (rysunek 3.32), a dopiero później pulpit systemu. Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 69 Rysunek 3.32. Instalacja systemu — wstępna konfiguracja, etap siódmy W tej chwili system MS Windows jest już zainstalowany i częściowo skonfigurowany. Obecny stan systemu jest na tyle dobry, że możesz rozpocząć w nim pracę, ale pamiętaj, że nie wszystko jeszcze działa. Koniecznie zapoznaj się z następnymi podrozdziałami, w których znajdziesz wszystkie informacje niezbędne do tego, aby system osią- gnął maksymalną funkcjonalność. Instalacja, konfiguracja i testowanie urządzeń Jeżeli uda się dobrać dobrej jakości komponenty wchodzące w skład zestawu, to zazwyczaj bezpośrednio po instalacji system jest w za- sadzie gotowy do pracy. W tym podrozdziale zakładam jednak sytu- ację, gdy po zainstalowaniu systemu masz pewne problemy i niektóre urządzenia nie działają poprawnie. Ze względu na obszerność za- gadnienia opisałem jedynie kilka najczęściej spotykanych sytuacji, ale mam nadzieję, że przez analogię poradzisz sobie z każdym napotka- nym problemem. 70 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne Zanim zaczniemy instalować urządzenia zintegrowane z płytą główną oraz karty rozszerzeń, należy sprawdzić, co jeszcze nie działa w na- leżyty sposób. Operacja ta nie jest skomplikowana i możesz ją prze- prowadzić, wykonując ćwiczenie 3.6. Ć W I C Z E N I E 3.6 Sprawdzanie stanu urządzeń Sprawdź, jakie urządzenia nie zostały zainstalowane. W tym celu po- stępuj zgodnie z poleceniami zamieszczonymi w poniższych punktach. 1. Z menu Start wybierz opcję Panel sterowania. 2. W nowym oknie znajdź i kliknij opcję o nazwie Przełącz do widoku klasycznego. 3. Po zmianie wyglądu Panelu sterowania znajdź ikonę System i kliknij ją dwa razy. Dwukrotne kliknięcie powinno być szybkie i zdecydowane. 4. W nowym oknie widocznym przejdź do zakładki Sprzęt i kliknij przycisk Menedżer urządzeń. 5. Spokojnie zaczekaj, aż na ekranie monitora pojawi się okno widoczne na rysunku 3.33. Zwróć uwagę na wpisy zaczynające się od ikony ze znakiem wykrzyknika. Rysunek 3.33. Sprawdzanie poprawności instalacji urządzeń 6. Jeżeli przed nazwą urządzenia widać wykrzyknik, oznacza to, że dane urządzenie nie działa prawidłowo, a przyczyną jest brak odpowiedniego sterownika. Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 71 Sterowniki płyty głównej Bezsprzecznie w pierwszej kolejności musisz zająć się instalacją ste- rowników płyty głównej zamontowanej w Twoim komputerze. Ten element bezwzględnie musi być poprawnie obsługiwany jako pierw- szy i tylko wtedy jest możliwa instalacja innych urządzeń. W przypadku MS Windows XP mamy o tyle komfortową sytuację, że system operacyjny powinien zawierać niezbędne sterowniki dla star- szych płyt głównych. W związku z tym instalacja dodatkowych ste- rowników nie jest konieczna. Natomiast w przypadku sprzętu z no- wymi modelami płyt głównych musisz koniecznie zainstalować sterowniki dołączone do komputera. Obecnie producenci do swoich płyt głównych najczęściej dołączają nośniki CD ze sterownikami, na których dostępne są wygodne inter- fejsy ułatwiające instalację sterowników. Przykład takiego rozwiąza- nia przedstawiam na rysunku 3.34. Rysunek 3.34. Wygodny interfejs płyty głównej ułatwia instalację niezbędnych sterowników Ć W I C Z E N I E 3.7 Instalacja sterowników płyty głównej Zainstaluj sterowniki płyty głównej i urządzeń z nią zintegrowanych. Postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w poniższych punktach. 72 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne 1. Wykonaj ćwiczenie 3.6 i sprawdź, które elementy wymagają instalacji. 2. Umieść płytę CD ze sterownikami w czytniku i zaczekaj, aż system automatycznie uruchomi interfejs płyty. 3. W menu interfejsu znajdź opcję odpowiedzialną za instalację sterowników. Niestety, w zależności od producenta płyty głównej odpowiednie opcje mogą być w różnych miejscach. Na przykład interfejs mojej płyty instalacyjnej sam potrafi sprawdzić, które sterowniki nie zostały jeszcze zainstalowane (rysunek 3.35). Rysunek 3.35. Instalacja sterowników płyty głównej — etap pierwszy 4. Aby zainstalować sterownik, wystarczy kliknąć odpowiednią opcję w menu interfejsu, a następnie postępować zgodnie z poleceniami instalatora. Zazwyczaj musisz klikać przycisk Dalej/Next. 5. Po zakończeniu instalacji należy ponownie uruchomić komputer i spokojnie zaczekać, aż system zmieni ustawienia nowo zainstalowanych urządzeń. 6. Po całkowitym uruchomieniu się instalatora ponownie wykonaj ćwiczenie 3.6 i sprawdź, jakie urządzenia jeszcze wymagają instalacji. W miarę potrzeby ponownie wykonaj niniejsze ćwiczenie. Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 73 Instalacja karty graficznej Dopiero w chwili, gdy uda Ci się pomyślnie zainstalować wszystkie elementy płyty głównej, możesz zająć się instalowaniem karty gra- ficznej. Jest tak, ponieważ prawidłowa obsługa szyny PCI Express czy portu AGP wymaga osobnego sterownika, bez którego urządzenie osa- dzone w danym typie gniazda nie jest prawidłowo widziane. Jeżeli instalujesz kartę graficzną, to warto, abyś pobrał ze strony producenta najnowszą wersję sterownika. Tak się składa, że obecnie najpopularniejsze karty graficzne wykorzystują procesory firmy ATI lub nVidia, a sterownik to pojedynczy plik, którego instalacja nie różni się niczym od instalowania programów. Wystarczy go uru- chomić, potwierdzić chęć instalacji, zaczekać, aż pliki zostaną sko- piowanie na dysk, i ponownie uruchomić komputer. Najnowsze wersje sterowników możesz pobrać z poniższych adresów: (cid:84) http://nvidia.pl (cid:84) http://ATI.com W ćwiczeniu 3.8 dokładnie opiszę cały proces instalacji sterownika karty graficznej z procesorem ATI. W tym przypadku korzystam z wer- sji 5.7, dodatkowo zoptymalizowanej pod kątem jakości wyświetla- nego obrazu. Ć W I C Z E N I E 3.8 Instalacja sterowników karty graficznej Zainstaluj kartę graficzną, korzystając ze sterowników pobranych ze strony producenta karty. Postępuj zgodnie z poleceniami zamiesz- czonymi poniżej. 1. Pobierz odpowiedni plik sterownika ze strony producenta. 2. Zamknij wszystkie aplikacje, a następnie uruchom pobrany plik. Wystarczy, że dwa razy klikniesz lewym przyciskiem myszy odpowiednią ikonę. 3. W oknie widocznym na rysunku 3.36 kliknij przycisk Next. 4. Zapoznaj się z umową licencyjną widoczną na rysunku 3.37 i ponownie kliknij przycisk Next. 74 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.36. Instalacja sterownika karty z procesorem ATI — etap pierwszy Rysunek 3.37. Instalacja sterownika karty z procesorem ATI — etap drugi 5. Jeżeli instalowany sterownik nie przeszedł jeszcze testów zgodności z systemem, to na ekranie monitora zobaczysz komunikat podobny do tego z rysunku 3.38. Dokładniej mówiąc, system MS Windows XP korzysta ze sterowników, które zostały przetestowane w laboratoriach firmy Microsoft. Jeżeli testy wypadną pomyślnie, sterownik dostaje certyfikat WHQL. Niestety, certyfikowane sterowniki wychodzą z reguły znacznie później niż wersje bez certyfikatów. W związku z tym Microsoft umożliwił korzystanie z takiej wersji sterownika, ale podczas instalacji pojawia się wspomniany komunikat. Nie należy się nim sugerować — kliknij przycisk Mimo to kontynuuj. 6. W tej chwili rozpocznie się kopiowanie plików sterownika do komputera. Musisz spokojnie zaczekać i śledzić postęp tego procesu na graficznym wskaźniku, który jest widoczny na rysunku 3.39. Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 75 Rysunek 3.38. Instalacja sterownika karty z procesorem ATI — etap trzeci Rysunek 3.39. Instalacja sterownika karty z procesorem ATI — etap czwarty 7. Jeżeli Twoja karta graficzna na dwa wyjścia, np. D-SUB i DVI, to na ekranie monitora pojawi się informacja, że instalowany jest drugi sterownik. Również tym razem system może powiadomić Cię, że sterowniki nie mają certyfikatu WHQL. Musisz ponownie kliknąć przycisk Mimo to kontynuuj. Przy okazji zwróć uwagę na zaznaczony ramką obszar na rysunku 3.40 i porównaj go z tym samym elementem z rysunku 3.38. Rysunek 3.40. Instalacja sterownika karty z procesorem ATI — etap piąty 8. W przypadku instalacji drugiego wyjścia na karcie w tym momencie rozpocznie się kopiowanie plików. Cała operacja niczym nie różni się od procedury opisanej wcześniej. 76 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne Podsumowując: musisz zaczekać, aż instalator sterownika skopiuje wszystkie pliki. 9. Po zakończeniu kopiowania na ekranie zobaczysz informację, że po ponownym uruchomieniu komputera zostaną przeprowadzone automatyczne testy optymalnych ustawień wyświetlania obrazu (rysunek 3.41). Kliknij przycisk OK. Rysunek 3.41. Instalacja sterownika karty z procesorem ATI — etap szósty 10. Po zakończeniu wszystkich niezbędnych czynności instalator wyświetli na ekranie monitora odpowiedni komunikat (rysunek 3.42). Zaznacz opcję Yes, I want restart my computer now i kliknij przycisk Finish. Rysunek 3.42. Instalacja sterownika karty z procesorem ATI — etap siódmy 11. Zaczekaj spokojnie na ponowne uruchomienie komputera i systemu operacyjnego. 12. Po uruchomieniu się systemu pora sprawdzić, czy karta została poprawnie zainstalowana. Możesz to zrobić na dwa sposoby. (cid:84) Otwórz Panel sterowania, kliknij dwukrotnie ikonę System i w zakładce Sprzęt wybierz opcję Menedżer urządzeń. W nowym oknie (rysunek 3.43), sprawdź, czy obok urządzeń z grupy Karty graficzne nie widać wykrzyknika lub znaku zapytania. Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 77 Rysunek 3.43. Sprawdzanie poprawności zainstalowanej karty graficznej — sposób pierwszy (cid:84) Drugie rozwiązanie wymaga kliknięcia prawym przyciskiem myszy w pustą część pulpitu i wybrania z menu podręcznego opcji Właściwości. Następnie w nowym oknie musisz przejść do zakładki Ustawienia (rysunek 3.44). Jeżeli w sekcji Rozdzielczość ekranu możesz zmienić rozdzielczość na większą niż 640×480 pikseli, oznacza to, iż karta została poprawnie zainstalowana. Warto również sprawdzić, czy w polu Jakość kolorów możesz ustawić wartość większą niż 16 kolorów. Rysunek 3.44. Sprawdzanie poprawności zainstalowanej karty graficznej — sposób drugi 13. W tej chwili karta jest pomyślnie zainstalowana i możesz ustawić preferowaną przez Ciebie rozdzielczość oraz liczbę kolorów. Wystarczy, że za pomocą suwaka wybierzesz odpowiednią rozdzielczość, a na liście wskażesz liczbę kolorów. Ustawienia zatwierdź, klikając przycisk OK. Może się okazać, że system będzie musiał zostać uruchomiony ponownie. Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne 78 Instalacja kart rozszerzeń W większości przypadków instalacja kart rozszerzeń — np. kart dźwię- kowych czy też tunerów TV — niczym nie różni się od instalacji karty graficznej lub komponentów zintegrowanych z płytą główną. Wystarczy włożyć płytę do czytnika, a po uruchomieniu się interfejsu kliknąć odpowiednią opcję oraz potwierdzić chęć zainstalowania sterownika. Może się jednak zdarzyć, że płyta ze sterownikami nie będzie miała własnego interfejsu, i w takim wypadku konieczna okaże się lepsza znajomość procesu instalacji urządzenia. W następnym ćwiczeniu opi- szę bardziej zaawansowany sposób, który może zostać wykorzystany do poprawnej instalacji praktycznie wszystkich urządzeń w systemie. Zapoznaj się z tym opisem, bo bardzo często okazuje się niezastąpiony. Ć W I C Z E N I E 3.9 Instalacja kart rozszerzeń Zainstaluj kartę rozszerzającą możliwości Twojego komputera lub inne urządzenie, korzystając z opisanej w kolejnych punktach metody. Postaraj się zapamiętać cały proces, bo jest on szalenie przydatny w różnych sytuacjach. 1. Otwórz Panel sterowania, a następnie dwukrotnie kliknij ikonę System. 2. W nowym oknie przejdź do zakładki Sprzęt i kliknij przycisk Menedżer urządzeń. 3. Sprawdź na liście, które z urządzeń wymaga instalacji, i kliknij odpowiedni wpis prawym przyciskiem myszy. Z podręcznego menu wybierz opcję Właściwości (rysunek 3.45). Rysunek 3.45. Instalacja sterowników dodatkowych urządzeń — etap pierwszy Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 79 4. W nowym oknie, które jest widoczne na rysunku 3.46, przejdź do zakładki Sterownik i kliknij przycisk Aktualizuj sterownik. Rysunek 3.46. Instalacja sterowników dodatkowych urządzeń — etap drugi 5. Na ekranie monitora zobaczysz kolejne okno, w którym musisz zaznaczyć opcję Nie, nie tym razem i kliknąć przycisk Dalej (rysunek 3.47). Może się zdarzyć, że w niektórych wersjach systemu okienka z rysunku 3.47 nie będzie i zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do następnego punktu. Rysunek 3.47. Instalacja sterowników dodatkowych urządzeń — etap trzeci 6. Teraz (rysunek 3.48) zaznacz opcję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji i kliknij przycisk Dalej. 80 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 3.48. Instalacja sterowników dodatkowych urządzeń — etap czwarty 7. W oknie z rysunku 3.49 zaznacz opcję Wyszukaj najlepszy sterownik w tych lokalizacjach, a następnie wskaż odpowiednie miejsce, gdzie należy szukać sterownika. W zależności od potrzeb możesz wybrać jedno z dwóch rozwiązań lub oba. (cid:84) Przeszukaj nośniki wymienne — instalator automatycznie sprawdzi stacje dyskietek oraz napędy optyczne i przeszuka znalezione tam nośniki. (cid:84) Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu — możesz wskazać folder, w którym instalator ma szukać sterowników. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z obu możliwości i nakazać instalatorowi sprawdzenie napędu optycznego oraz dowolnej lokalizacji. Po wybraniu sposobu poszukiwania sterowników kliknij przycisk Dalej. Rysunek 3.49. Instalacja sterowników dodatkowych urządzeń — etap piąty Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 81 8. Spokojnie zaczekaj, aż instalator wyszuka odpowiedni sterownik (rysunek 3.50). Jeżeli na płycie lub we wskazanym miejscu zostanie on wykryty, zobaczysz na ekranie stosowny komunikat i pytanie, czy chcesz go zainstalować. Musisz wyrazić zgodę i zaczekać na zakończenie instalacji, a następnie ponownie uruchomić komputer. Rysunek 3.50. Instalacja sterowników dodatkowych urządzeń — etap szósty 9. Może się również zdarzyć, że instalator nie znajdzie sterownika. Zostaniesz o tym powiadomiony za pomocą stosownego komunikatu (rysunek 3.51). W takiej sytuacji sprawdź, czy nie zapomniałeś umieścić nośnika ze sterownikiem w napędzie lub zwyczajnie nie pomyliłeś płyty. Możesz również poszukać odpowiedniego sterownika w sieci, pobrać na dysk i skorzystać z niego. Rysunek 3.51. Instalacja sterowników dodatkowych urządzeń — etap siódmy 82 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne Oczywiście w razie problemów musisz niniejsze ćwiczenie wykonać jeszcze raz. Instalacja drukarki Drukarka jest na tyle ważnym i przydatnym urządzeniem, że niemal każdy użytkownik komputera je posiada. Oczywiście po zainstalo- waniu systemu konieczna jest instalacja drukarki i w niniejszym pod- rozdziale cały proces zostanie bardzo dokładnie opisany na przykładzie taniej drukarki laserowej firmy HP. Niemal wszystkie drukarki dostępne dziś w sprzedaży komunikują się z komputerem za pomocą USB. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne i szybsze niż stosowany wcześniej port LPT. W dalszym opisie przedstawiam proces instalacji lokalnej drukarki komunikującej się z komputerem za pośrednictwem USB. Ć W I C Z E N I E 3.10 Instalacja drukarki Zainstaluj drukarkę na swoim komputerze. Postępuj zgodnie z pole- ceniami zamieszczonymi w poniższych punktach. 1. W pierwszej kolejności upewnij się, czy poprawnie zainstalowałeś kontroler USB zintegrowany z płytą główną. W tym celu wykonaj ćwiczenie 3.6 i jeżeli w grupie opcji Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej widzisz jakieś wpisy z wykrzyknikami lub znakami zapytania, zainstaluj odpowiednie sterowniki i uruchom urządzenie. Pomocne może okazać się ćwiczenie 3.7. 2. Umieść również płytę ze sterownikami w napędzie optycznym. Kliknij przycisk Start, a następnie znajdź i kliknij opcję Drukarki i faksy. W nowym oknie, widocznym na rysunku 3.52, kliknij Dodaj drukarkę. 3. Na ekranie monitora pojawi się okno kreatora, którego zadaniem jest pomóc Ci zainstalować drukarkę (rysunek 3.53). Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację. Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 83 Rysunek 3.52. Instalacja drukarki — etap pierwszy Rysunek 3.53. Instalacja drukarki — etap drugi 4. W oknie z rysunku 3.54 zaznacz opcję Drukarka lokalna podłączona do tego komputera oraz Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play. Kliknij przycisk Dalej, aby przejść do następnego etapu. Rysunek 3.54. Instalacja drukarki — etap trzeci 84 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne 5. Teraz (rysunek 3.55) zaznacz opcję Użyj następującego portu i w polu obok wybierz z listy port, do którego jest podłączona drukarka. W tym przypadku jest podłączona do USB. Po wskazaniu sposobu podłączenia drukarki do komputera kliknij przycisk Dalej. Rysunek 3.55. Instalacja drukarki — etap czwarty 6. Po pojawieniu się okna przedstawionego na rysunku 3.56 kliknij przycisk Z dysku. Rysunek 3.56. Instalacja drukarki — etap piąty 7. W polu Szukaj w wskaż napęd, w którym znajduje się płyta ze sterownikami (rysunek 3.57), i kliknij przycisk Otwórz. 8. Naciśnij przycisk OK (rysunek 3.58). Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 85 Rysunek 3.57. Instalacja drukarki — etap szósty Rysunek 3.58. Instalacja drukarki — etap siódmy 9. Zaczekaj, aż instalator sprawdzi zawartość płyty i wyświetli możliwe do zainstalowania sterowniki urządzeń (rysunek 3.59). W polu wskazanym strzałką wskaż model swojej drukarki i kliknij przycisk Dalej. Rysunek 3.59. Instalacja drukarki — etap ósmy 10. Następny etap wymaga od Ciebie opisania instalowanej drukarki (rysunek 3.60). W polu Nazwa drukarki możesz wpisać dowolne hasło. Warto wybrać taką nazwę, która w przyszłości pozwoli na wygodną identyfikację urządzenia. 86 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne Jeżeli chcesz, aby instalowana drukarka była głównym urządzeniem w Twoim systemie, zaznacz również opcję Tak. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację urządzenia. Rysunek 3.60. Instalacja drukarki — etap dziewiąty 11. W niniejszej książce nie zajmuję się opisem udostępniania urządzeń, w związku z tym w oknie z rysunku 3.61 zaznacz opcję Nie udostępniaj tej drukarki i kliknij przycisk Dalej. Rysunek 3.61. Instalacja drukarki — etap dziesiąty 12. W następnym oknie, widocznym na rysunku 3.62, zaznacz opcję Tak i kliknij przycisk Dalej. Dzięki temu po skopiowaniu plików sterownika zostanie wydrukowana strona testowa i będziesz mógł sprawdzić, czy urządzenia działa poprawnie. Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 87 Rysunek 3.62. Instalacja drukarki — etap jedenasty 13. Rysunek 3.63 to już ostatnie okno kreatora, z którym będziesz mieć do czynienia. Po kliknięciu przycisku Zakończ rozpocznie się instalacja drukarki oraz drukowanie strony testowej. Rysunek 3.63. Instalacja drukarki — etap dwunasty 14. Jeżeli nie udało Ci się zainstalować poprawnie drukarki, postaraj się wykonać to ćwiczenie jeszcze raz. Możesz również spróbować skorzystać z interfejsu płyty ze sterownikami, ponieważ wiele nowych urządzeń ma rozwiązania ułatwiające instalację drukarek. Zasada działania jest podobna do opisanych wcześniej interfejsów płyt CD ze sterownikami kart graficznych czy płyt głównych. 88 Komputer PC • Ćwiczenia praktyczne Identyfikacja urządzeń zainstalowanych w systemie Jeżeli kupiłeś zestaw z zainstalowanym systemem, to na pewno chcesz się przekonać, czy wszystkie urządzenia zostały zainstalowane po- prawnie i czy otrzymałeś zamawiane komponenty. Tu nieoceniony okazuje się moduł Menedżer urządzeń, o którym wspominałem nie- co wcześniej. Narzędzie to zawiera spis wszystkich urządzeń, które znajdują się w komputerze. Pokazuje również, czy urządzenie jest poprawnie zain- stalowane, czy też nie. W każdej chwili możesz sprawdzić szczegółowe właściwości urządzenia. Jednak zdecydowanie najlepszym sposobem identyfikacji wszystkich elementów komputera jest wykorzystanie specjalnego oprogramowania diagnostycznego o nazwie Everest (rysunek 3.64, rysunek przedstawio- no na następnej stronie). Program można pobrać bezpłatnie z Internetu, np. ze strony http://www.lavalys.com. Korzystanie z programu jest bardzo proste i intuicyjne. Wystarczy, że w lewej kolumnie zaznaczysz element, o którym chcesz uzyskać szcze- gółowe informację. Po chwili w prawej kolumnie zobaczysz wszyst- kie dane, jakie udało się programowi zebrać na temat wybranej części komputera. Rozdział 3. • Przygotowanie komputera do pracy 89 Rysunek 3.64. Everest jest nieocenionym źródłem informacji na temat konfiguracji komputera
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komputer PC. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: