Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00122 006948 19929943 na godz. na dobę w sumie
Komputer. Rozwiązywanie problemów dla seniorów - książka
Komputer. Rozwiązywanie problemów dla seniorów - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3697-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podstawy komputera >> podstawy obsługi komputera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Naucz się samodzielnie rozwiązywać swoje problemy z komputerem!

Komputery na dobre zagościły w naszym świecie i już dawno przestały być wyłączną domeną ludzi młodych. Coraz więcej seniorów na co dzień korzysta z programów użytkowych i rozrywkowych, surfuje po sieci i posługuje się elektronicznymi środkami komunikacji. Od niedawna dostępne są nawet książki prezentujące zagadnienia informatyczne bardzo przystępnie - by ułatwić starszym osobom odnalezienie się w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Zwykle brak w nich jednak opisu sposobów radzenia sobie z typowymi problemami, wobec których mniej doświadczeni użytkownicy komputerów są po prostu bezsilni.

Na szczęście na rynku jest już książka 'Komputer. Rozwiązywanie problemów dla seniorów', która bez zbędnej teorii i nadmiaru informatycznego żargonu pomoże Ci radzić sobie z większością kłopotów napotykanych w codziennej praktyce korzystania z komputera. Znajdziesz w niej opis typowych zagrożeń i konkretne porady dotyczące możliwości ich unikania. Dowiesz się, jak instalować i usuwać programy, jak rozwiązywać problemy ze sprzętem i sterownikami, jak pozbywać się wirusów oraz jak zabezpieczyć się przed utratą danych. Nauczysz się też radzić sobie z najczęściej spotykanymi problemami z systemem operacyjnym i połączeniami sieciowymi.

Praktyczne rozwiązania nie tylko dla odważnych!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Anna Mitka Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?korose Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3697-6 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp _______________________________________________ 5 1. Podstawowe informacje 7 Najpierw pomyśl, a później klikaj ________________________ 8 Nie bój się działać _____________________________________ 9 Czego będziesz jeszcze potrzebować ____________________ 10 2. 3. 4. 5. Instalacja, usuwanie i aktualizacja programów 11 Instalacja programu __________________________________ 12 Odinstalowanie programu _____________________________ 18 Aktualizacja zainstalowanej aplikacji ____________________ 21 W poszukiwaniu sprawcy problemów ___________________ 24 Instalacja i usuwanie urządzeń oraz rozwiązywanie dotyczących ich problemów 33 Instalacja popularnych urządzeń _______________________ 34 Odinstalowanie urządzeń _____________________________ 48 Rozwiązywanie problemów wynikających z błędnie działających urządzeń ________________________ 48 Wirusy — usuwanie i ochrona przed zarażeniem 57 Krótkie wprowadzenie ________________________________ 58 Jak poznać, czy masz wirusa, i co zrobić, gdy mleko już się rozlało _____________________ 59 Jak zabezpieczyć się przed problemami _________________ 66 Odzyskiwanie utraconych plików i kopie bezpieczeństwa 83 Odzyskiwanie skasowanych plików _____________________ 84 Jak zabezpieczyć się na wypadek przypadkowej utraty plików ___________________________ 92 6. Gotowe rozwiązania typowych problemów związanych z systemem Windows 105 Problemy z czytelnością obrazu _______________________ 106 Problemy z klawiaturą _______________________________ 111 Problemy z odtwarzaniem filmów i muzyki ______________ 112 Problemy z wolną pracą systemu Windows ______________ 113 7. Typowe problemy sprzętowe 119 Ekran laptopa jest zbyt ciemny ________________________ 120 Komputer nie uruchamia się __________________________ 120 Brak obrazu na ekranie monitora ______________________ 122 Piski przy włączaniu komputera _______________________ 122 Głośna praca komputera _____________________________ 123 8. 9. Internet i sieć 125 Podłączanie komputera do sieci przewodowej ___________ 126 Podłączanie komputera do sieci bezprzewodowej ________ 131 Kontrola jakości połączenia bezprzewodowego __________ 137 Problem z nawiązaniem połączenia z siecią bezprzewodową ______________________________ 140 Ostatnia deska ratunku — czyli co robić, gdy inne sposoby zawiodą 143 Punkty przywracania ________________________________ 144 Instalacja systemu Windows __________________________ 151 Podsumowanie _____________________________________ 173 8Internet i sieć Podłączanie komputera do sieci przewodowej _______ 126 Podłączanie komputera do sieci bezprzewodowej ____ 131 Kontrola jakości połączenia bezprzewodowego ______ 137 Problem z nawiązaniem połączenia z siecią bezprzewodową __________________________ 140 ć e i s i t e n r e t n I Niniejszy rozdział musisz traktować jako wstęp do zagadnienia sieci kom- puterowych, ponieważ sam temat jest na tyle rozbudowany i skomplikowany, że wymagałby oddzielnej opasłej księgi. Mając jednak na uwadze to, że wielu użytkowników ma problem z podłączeniem swojego komputera do sieci, po- stanowiłem poświęcić temu zagadnieniu kilka stron. Porady zamieszczone w kolejnych podrozdziałach pozwolą Ci podłączyć kom- puter do lokalnej sieci i dalej za jej pośrednictwem — do internetu. Wskazówka Uwaga: zanim przystąpisz do podłączenia komputera do sieci, upewnij się, że posiadasz informacje na temat jej konfiguracji. Będziesz potrzebował adresu IP, adresu serwerów DNS, bramy internetowej oraz hasła dostępu. Niezbędne informacje otrzymasz od ad- ministratora swojej sieci. Podłączanie komputera do sieci przewodowej Sieci przewodowe powoli odchodzą w zapomnienie i ich miejsce zastępują technologie bezprzewodowe. Mimo intensywnych zmian kable możemy spotkać jeszcze w wielu domach. Dlatego w niniejszym podrozdziale opisałem, w jaki sposób skonfigurować komputer do pracy w domowej sieci wykorzystującej kabel. 1. Kliknij przycisk Start, a następnie z menu wybierz opcję Panel sterowania i kliknij ją (rysunek 8.1). 2. W nowym oknie odszukaj ikonę o nazwie Menedżer urządzeń i kliknij ją. Jeżeli masz problem z odszukaniem odpowiedniej opcji, w oknie Panel sterowania w polu Widok według ustaw opcję Duże ikony. Teraz będzie Ci łatwiej znaleźć ikonę Menedżer urządzeń. 3. W tej chwili na ekranie monitora pojawi się okno widoczne na rysunku 8.2. Na liście odszukaj i kliknij Karty sieciowe. Po rozwinięciu listy powinieneś zobaczyć zainstalowane karty sieciowe w Twoim systemie operacyjnym. Sprawdź, czy karta sieciowa jest poprawnie zainstalowana (sprawdź, czy obok nazwy karty nie widać wykrzyknika), i jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeprowadź prawidłową instalację sterowników Twojej karty. Następnie zamknij omawiane wcześniej okno. 6 2 1 i P o d ł ą c z a n e k o m p u t e r a d o s i e c i  p r z e w o d o w e j  1 2 7 Rysunek8.1. Konfiguracja połączenia sieciowego w systemie Windows 7 — etap pierwszy Rysunek8.2. Konfiguracja połączenia sieciowego w systemie Windows 7 — etap drugi 4. W oknie Panelu sterowania odszukaj i kliknij ikonę Centrum sieci i udostęp- niania (rysunek 8.3). ć e i s i t e n r e t n I Rysunek8.3. Konfiguracja połączenia sieciowego w systemie Windows 7 — etap trzeci 5. Odszukaj opcję Połączenie lokalne (rysunek 8.4) i kliknij ją. Rysunek8.4. Konfiguracja połączenia sieciowego w systemie Windows 7 — etap czwarty 8 2 1 6. W oknie widocznym na rysunku 8.5 kliknij przycisk Właściwości. Rysunek8.5. Konfiguracja połączenia sieciowego w systemie Windows 7 — etap piąty 7. Następny etap (rysunek 8.6) wymaga odszukania i zaznaczenia pozycji o na- zwie Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) oraz kliknięcia przycisku Właściwości. Rysunek8.6. Konfiguracja połączenia sieciowego w systemie Windows 7 — etap szósty i P o d ł ą c z a n e k o m p u t e r a d o s i e c i  p r z e w o d o w e j  1 2 9 ć e i s i t e n r e t n I 8. W kolejnym oknie (rysunek 8.7) zaznacz opcję Użyj następującego adresu IP. • W polu Adres IP wpisz adres komputera — dla większości prostych sieci adres IP będzie miał postać 192.168.0.x, gdzie zamiast litery x należy wpisać liczby z przedziału od 2 do 255. Pamiętaj jednak, że dokładny adres swojego komputera dostaniesz od administratora sieci. Bez- względnie musisz również pamiętać o tym, że adresy IP w ramach jednej sieci muszą być unikalne i nie mogą się powtarzać. Oznacza to, że jeżeli w Twoim domu do jednej sieci podłączysz dwa komputery lub więcej, to każdy z nich musi mieć inny adres IP. • W polu Maska podsieci wpisz wartość 255.255.255.0. Może się jednak zdarzyć, że Twoja sieć wymaga innej maski. Dlatego zapytaj administra- tora o odpowiednie ustawienia maski podsieci. • Po wprowadzeniu wszystkich zmian kliknij przycisk OK. Rysunek8.7. Konfiguracja połączenia sieciowego w systemie Windows 7 — etap siódmy Wskazówka Uwaga: w niektórych sieciach w oknie widocznym na rysunku 8.7 nie musisz podawać adresu IP oraz maski podsieci. Wystarczy, że wybierzesz opcję Uzyskaj adres IP auto- matycznie. Ustawienie takie wykorzystuje specjalne rozwiązanie o nazwie DHPC, które automatycznie przydziela adresy komputerom podłączonym do sieci. O dostępności serwera DHCP w Twojej sieci powinien poinformować Cię Twój administrator. 9. Aby sprawdzić, czy nowe ustawienia zostały poprawnie zapisane, kliknij przycisk Start, a następnie w polu Wyszukaj programy i pliki wpisz polecenie 0 3 1 cmd i naciśnij Enter. W nowym oknie wpisz polecenie ipconfig i naciśnij Enter. Po chwili pojawi się komunikat podobny do tego, który widoczny jest na rysunku 8.8. Sprawdź, czy w sekcji Karta Ethernet Połączenie lokalne w polu Adres IPv4 widać ustawiony przez Ciebie adres. Sprawdź również zawartość pola Maska podsieci. Jeżeli wszystko się zgadza, możesz zamknąć okno, które widać na rysunku 8.8. Jeżeli jednak coś jest nie tak, to ponownie zmień ustawienia sieci. Rysunek8.8. Konfiguracja sieci lokalnej na komputerze z Windows 7 — etap ósmy 10. W tej chwili Twój komputer pracujący pod kontrolą Windows 7 jest gotów do pracy w sieci. Podłączanie komputera do sieci bezprzewodowej Nowoczesne komputery oraz sieci wykorzystują technologie bezprzewodowe do transmisji danych. Rozwiązanie to jest dużo wygodniejsze (zwłaszcza w przy- padku posiadaczy komputerów przenośnych) i z tego powodu w domowych zastosowaniach wypiera sieci oparte na kilometrach kabli. Rzeczą oczywistą jest to, że do korzystania z sieci bezprzewodowych niezbędny jest odpowiedni sprzęt. Po pierwsze — Twój komputer musi być wyposażony w odpowiednią kartę sieciową. Po drugie — Twoja sieć musi posiadać specjal- ny nadajnik radiowy zwany Access Pointem. Jeżeli oba warunki są spełnione, to samo nawiązanie połączenia jest proste i ogranicza się do kilku opisanych poniżej kroków. 1. Kliknij ikonę sieci, która jest widoczna na pasku Start w okolicy zegara sy- stemowego (rysunek 8.9). Następnie w dolnej części nowego okna odszukaj i kliknij opcję Otwórz Centrum sieci i udostępniania. 2. W oknie widocznym na rysunku 8.10 kliknij opcję Zarządzaj sieciami bez- przewodowymi. i P o d ł ą c z a n e k o m p u t e r a d o s i e c i  p r z e w o d o w e j  1 3 1 Rysunek8.9. Zmiana ustawień bezprzewodowej karty sieciowej — etap pierwszy Rysunek8.10. Zmiana ustawień bezprzewodowej karty sieciowej — etap drugi 3. W następnym oknie (rysunek 8.11) odszukaj i kliknij opcję Właściwości karty. ć e i s i t e n r e t n I  2 3 1 i P o d ł ą c z a n e k o m p u t e r a d o s i e c i  Rysunek8.11. Zmiana ustawień bezprzewodowej karty sieciowej — etap trzeci 4. Po pojawieniu się okna z rysunku 8.12 upewnij się, że w polu Połącz używając widać Twoją bezprzewodową kartę sieciową. Następnie na liście odszukaj Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4), zaznacz go i kliknij przycisk Właściwości. Rysunek8.12. Zmiana ustawień bezprzewodowej karty sieciowej — etap czwarty b e z p r z e w o d o w e j  1 3 3 ć e i s i t e n r e t n I 5. Domyślne ustawienie karty sieciowej wymusza automatyczne pobranie adresu IP ze specjalnego serwera. Jeżeli Twoja sieć nie dysponuje takim serwerem, w oknie widocznym na rysunku 8.13 musisz zaznaczyć opcję Użyj następującego adresu IP. W polu Adres IP wprowadź adres, z jakiego ma korzystać Twój komputer. Pamiętaj, że podany adres otrzymasz od administratora swojej sieci. W moim przypadku przypisałem dla komputera adres: 192.168.0.4. W polu Maska podsieci wpisz: 255.255.255.0. Natomiast w polu Brama domyślna z myślą o przyszłej sieci wpisz pierwszy adres IP z używanej klasy, np. 192.168.0.1. Aby zachować ustawienia, kliknij przycisk OK, a później w pozostałych oknach Zamknij. Zamknij również okno widoczne na rysunku 8.11. Rysunek8.13. Zmiana ustawień bezprzewodowej karty sieciowej — etap piąty W tej chwili możemy przystąpić do podłączenia komputera do sieci. W tym celu wykonaj czynności opisane poniżej w kilku prostych krokach. 1. Kliknij ikonę sieci widoczną na pasku Start w okolicy systemowego zegara (rysunek 8.14). 2. W nowym oknie odszukaj sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie. Iden- tyfikator sieci będzie widoczny na liście, a obok niego znajdziesz graficzny wykres informujący o sile sygnału. Wystarczy, że klikniesz odpowiednią pozycję na liście. Bezpośrednio pod informacjami o sieci pojawi się przy- cisk Połącz oraz opcja Połącz automatycznie (rysunek 8.15). Jeżeli planujesz regularne korzystanie z nowej sieci, zaznacz opcję Połącz automatycznie, a następnie kliknij przycisk Połącz. Od tej chwili komputer w chwili wykrycia 4 3 1 i P o d ł ą c z a n e k o m p u t e r a d o s i e c i  b e z p r z e w o d o w e j Rysunek8.14. Podłączanie się do sieci bezprzewodowej obsługiwanej przez punkt dostępowy — etap pierwszy Rysunek8.15. Podłączanie się do sieci bezprzewodowej obsługiwanej przez punkt dostępowy — etap drugi sieci bezprzewodowej będzie automatycznie łączył się z nią bez zbędnego pytania Cię o zgodę. 1 3 5 3. Jeżeli sieć jest zabezpieczona, to w tej chwili zostaniesz poproszony o podanie hasła (powinieneś je otrzymać od administratora sieci). W polu widocznym na rysunku 8.16 wprowadź odpowiednie hasło i kliknij przycisk OK. ć e i s i t e n r e t n I Rysunek8.16. Podłączanie się do sieci bezprzewodowej obsługiwanej przez punkt dostępowy — etap trzeci 4. Postęp łączenia z siecią będziesz mógł śledzić na ekranie monitora dzięki graficznemu wskaźnikowi, który jest widoczny na rysunku 8.17. Rysunek8.17. Podłączanie się do sieci bezprzewodowej obsługiwanej przez punkt dostępowy — etap czwarty 5. Po nawiązaniu połączenia ikona sieci na pasku Start zmieni się, a po otwarciu okna z rysunku 8.15 obok nazwy sieci widoczny będzie napis Połączono. Aby zakończyć połączenie z siecią bezprzewodową, kliknij ikonę sieci (pamiętaj, że zmienił się jej wygląd), znajdującą się na pasku Start w okolicy systemowe- go zegara. Kliknij nazwę sieci, z którą jesteś połączony, a następnie przycisk Rozłącz (rysunek 8.18). 6 3 1 Rysunek8.18. Odłączanie komputera od sieci l K o n t r o a j a k o ś c i  i p o ł ą c z e n a b e z p r z e w o d o w e g o Kontrola jakości połączenia bezprzewodowego Musisz wiedzieć o tym, że sieć bezprzewodowa pracuje z określonymi pręd- kościami i jest podatna na zakłócenia oraz przeszkody. W praktyce oznacza to, że im dalej od punktu dostępowego lub im więcej przeszkód, tym jakość połączenia będzie mniejsza. Spadek jakości objawia się szybkością połączenia, którą możemy wygodnie kontrolować za pomocą narzędzi wbudowanych w system Windows. Aby sprawdzić szybkość i jakość połączenia w systemie Windows 7, musisz kliknąć ikonę sieci widoczną na pasku Start w okolicy zegara systemowego. W oknie widocznym na rysunku 8.19 kliknij prawym przyciskiem myszy sieć, z którą jest połączony, i z podręcznego menu wybierz opcję Stan. Rysunek 8.20 przedstawia widok okna, w którym odczytamy podstawowe pa- rametry sieci. Przy kontroli jakości i szybkości połączenia interesują nas opcje Szybkość oraz Jakość sygnału.  1 3 7 ć e i s i t e n r e t n I Rysunek8.19. Kontrola jakości i szybkości połączenia w Windows 7 — etap pierwszy Rysunek8.20. Kontrola jakości i szybkości połączenia w Windows 7 — etap drugi Przykładowa sieć nawiązała połączenie przy prędkości 54 Mb/s, co jest war- tością maksymalną dla standardu 802.11g. Natomiast jakość sygnału utrzymuje się na poziomie 50 , co można uznać za wartość poprawną. Oczywiście im lepsza jakość sygnału, tym lepiej, ale jeżeli nie uda nam się osiągnąć 100 , nie oznacza to, że sieć nie będzie działać. 8 3 1 Aby otworzyć okno z rysunku w systemie Windows Vista, musisz kliknąć przycisk Start, a następnie wybrać opcję Panel sterowania i Centrum sieci i udostępniania. W oknie widocznym na rysunku 8.21 kliknij opcję Wyświetl stan. l K o n t r o a j a k o ś c i  i p o ł ą c z e n a b e z p r z e w o d o w e g o Rysunek8.21. Kontrola jakości i szybkości połączenia w Windows Vista — etap pierwszy Rysunek 8.22 przedstawia stan połą- czenia bezprzewodowego w systemie Windows Vista. Również tym razem interesują nas pola Szybkość i Jakość sygnału. Tak się składa, że przykłado- wa sieć działa bardzo wolno (wolniej, niż przewiduje standard 802.11b), a jakość sygnału jest na dobrym po- ziomie. Rysunek8.22. Kontrola jakości i szybkości połączenia w Windows Vista — etap drugi  1 3 9 Obserwując okna z rysunków 8.20 oraz 8.22, można zauważyć, że szybkość oraz jakość sygnału nie idą ze sobą w parze. Rysunek 8.20 prezentuje maksymalne wartości dla obu parametrów — czyli stan idealny. Rysunek 8.22 przedstawia ciekawą sytuację, gdy sygnał ma dobrą jakość, ale szybkość połączenia jest niska. Wyjaśnienie stanu rzeczy, o którym mowa w niniejszym podrozdziale, jest ściśle powiązane ze sposobem działania sieci bezprzewodowych. Dokładniej mówiąc, komputer podczas próby połączenia z siecią bezprzewodową sprawdza jakość sygnału i szybkość połączenia. Jeżeli jakość sygnału jest zbyt niska, to automa- tycznie karta sieciowa próbuje nawiązać połączenie przy mniejszej prędkości, przez co wzrasta jakość sygnału. W chwili gdy sterownik karty sieciowej znajdzie odpowiednie wartości, następuje trwałe nawiązanie połączenia. Aby poprawić jakość sygnału i szybkość połączenia, spróbuj jednej z poniższych metod: • Zmień lokalizację punktu dostępowego tak, by znalazł się bliżej komputera, który ma problemy z połączeniem. Dobrym rozwiązaniem jest centralne umieszczenie punktu dostępowego. • Jeżeli to możliwe, umieść w innym miejscu antenę karty sieciowej. Wiele kart na USB lub PCI daje nam możliwość ustawienia całego urządzenia lub samej anteny w innym miejscu niż sam komputer. Na przykład, zamiast wpinać kartę USB do gniazda z tyłu obudowy peceta, możesz spróbować ją podłączyć z przodu lub wykorzystać przedłużacz USB. • Zastanów się, czy na drodze sygnału nie stoją jakieś przeszkody, które można usunąć. Jeżeli istnieje taka możliwość, zrób to. • W przypadku gdy masz problemy z działaniem sieci i nie pomogły powyższe metody, zastanów się nad zastosowaniem wzmacniacza sygnału lub instalacją drugiego punktu dostępowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części książki. Problem z nawiązaniem połączenia z siecią bezprzewodową Od czasu do czasu może zdarzyć się tak, że nie uda Ci się nawiązać połączenia z siecią bezprzewodową. W takiej sytuacji możesz sprawdzić trzy rzeczy bez pomocy osoby bardziej doświadczonej. 1. Wyłącz i ponownie włącz swój komputer. Restart systemu bardzo często rozwiązuje problem i po jego wykonaniu wszystko wraca do normy. ć e i s i t e n r e t n I  0 4 1 2. Wyłącz i włącz ponownie punkt dostępowy odpowiedzialny za obsługę Twojej sieci. Wystarczy, że odpowiednie urządzenie odłączysz od prądu i po chwili podłączysz ponownie. Po odczekaniu kilku minut uruchom ponownie komputer i spróbuj nawiązać połączenie z siecią, postępując zgodnie z po- radami zamieszczonymi w poprzednim podrozdziale. 3. Poszukaj na obudowie swojego laptopa przełącznika, który odpowiada za sprzętowe wyłączenie bezprzewodowej karty sieciowej zamontowanej w lap- topie. Taki przełącznik jest umieszczony na krawędzi obudowy (rysunek 8.23) lub na belce z dodatkowymi przyciskami nad klawiaturą. Niestety, dokładna lokalizacja jest zależna od modelu laptopa. Rysunek8.23. Sprzętowy wyłącznik bezprzewodowej karty sieciowej i i   l P r o b e m z n a w ą z a n e m p o ł ą c z e n a z s i e c i ą b e z p r z e w o d o w ą i  1 4 1 ć e i s i t e n r e t n I  2 4 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Komputer. Rozwiązywanie problemów dla seniorów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: