Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00321 007465 18994648 na godz. na dobę w sumie
Koncepcja Alter Ego. W poszukiwaniu prawdziwego  ja  - książka
Koncepcja Alter Ego. W poszukiwaniu prawdziwego ja - książka
Autor: Liczba stron: 360
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-6027-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook (-30%), audiobook).

Tylko jedna osoba stoi Ci na drodze do nadzwyczajnych sukcesów, spełnienia marzeń i wyzwolenia drzemiących w Tobie pokładów kreatywności, sił i determinacji. Tą osobą jesteś Ty. Co więcej, tylko jedna osoba może usunąć tę przeszkodę i umożliwić Ci osiągnięcie każdego celu, jaki zechcesz sobie postawić - ona już teraz czeka w Twoim wnętrzu, aż ją oswobodzisz i pozwolisz działać. Być może wyczuwasz w sobie jej istnienie i intuicyjnie zdajesz sobie sprawę, że jesteś w stanie przezwyciężyć zwątpienie, negatywne nastawienie i kompleksy. Możesz znaleźć motywację i stać się najlepszą wersją siebie!

Oto unikalny poradnik, który krok po kroku poprowadzi Cię przez ekscytujący proces odnajdywania i przebudzania Twojego wewnętrznego superbohatera. Kiedy odkryjesz swoją sekretną tożsamość i nauczysz się korzystać z jej supermocy, zauważysz, jak łatwe jest przezwyciężanie trudności, jak świetnie się czujesz, gdy przebojowo osiągasz na pozór nierealne cele, i jak odważnie podejmujesz kolejne wyzwania. Mimo że brzmi to jak garść obietnic bez pokrycia, przekonasz się, że koncepcja Alter Ego jest osiągnięciem naukowym, opartym na wiedzy o psychologii człowieka. Zasady tego rozwiązania zostały tu dokładnie wyjaśnione. Sporo radości przyniesie Ci również czytanie opowieści z życia olimpijczyków, biznesmenów, artystów i... zwykłych ludzi, którym także się udało - właśnie w efekcie odkrycia swojego alter ego!

Dzięki tej książce dowiesz się:

Śmiało! Znajdź swoje alter ego - i sprostaj wyzwaniom!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Alter Ego Effect: The Power of Secret Identities to Transform Your Life Tłumaczenie: Wojciech Białas ISBN: 978-83-283-6027-3 Copyright © 2019 by Todd Herman. All rights reserved. Published by arrangement with HarperBusiness, an imprint of HarperCollins Publishers. All rights reserved. Polish edition copyright © 2020 by Helion SA All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Helion SA dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Helion SA nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/koaleg Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI Przedmowa Zanim zaczniesz: kilka s(cid:245)ów od autora Rozdzia(cid:245) 1. Jak wygl(cid:199)da „przemiana w budce telefonicznej” w Twoim przypadku? Rozdzia(cid:245) 2. (cid:287)ród(cid:245)o ró(cid:290)nych Alter Ego Rozdzia(cid:245) 3. Moc Efektu Alter Ego Rozdzia(cid:245) 4. Twoja Zwyczajna Rzeczywisto(cid:265)(cid:201) Rozdzia(cid:245) 5. W poszukiwaniu Chwil Próby Rozdzia(cid:245) 6. Skryte si(cid:245)y Wroga Rozdzia(cid:245) 7. Wyci(cid:199)gn(cid:199)(cid:201) Wroga z cienia Rozdzia(cid:245) 8. Si(cid:245)a Twojej historii Rozdzia(cid:245) 9. Wybierz swoj(cid:199) Nadzwyczajn(cid:199) Rzeczywisto(cid:265)(cid:201) Rozdzia(cid:245) 10. Moc misji Rozdzia(cid:245) 11. Okre(cid:265)l swoje Superzdolno(cid:265)ci i wymy(cid:265)l sobie imi(cid:215) Rozdzia(cid:245) 12. Tchnij (cid:290)ycie w swoje Alter Ego Rozdzia(cid:245) 13. Geneza Heroicznego Ja 5 7 11 29 47 79 97 113 139 149 163 185 205 235 253 Poleć książkęKup książkę 6 KONCEPCJA ALTER EGO Rozdzia(cid:245) 14. Aktywacja Alter Ego za pomoc(cid:199) Totemu lub Artefaktu Rozdzia(cid:245) 15. Testy, próby i Strza(cid:245) z Pi(cid:199)chy Rozdzia(cid:245) 16. Sposoby my(cid:265)lenia, misje, sprawdziany i przygody Przypisy Podzi(cid:215)kowania O autorze 275 311 327 347 353 357 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 3. MOC EFEKTU ALTER EGO Ian to bystry marketingowiec i za(cid:245)o(cid:290)yciel wartego wiele milio- nów dolarów przedsi(cid:215)biorstwa handlu elektronicznego. W swoim wcze(cid:265)niejszym (cid:290)yciu by(cid:245) znacz(cid:199)cym tenisist(cid:199). — Nie mówi(cid:215) tu o kilku wygranych meczach za czasów nauki w liceum; w trakcie studiów zwyci(cid:215)(cid:290)y(cid:245)em w mistrzostwach kraju — pochwali(cid:245) mi si(cid:215). Ian to w(cid:265)ciekle ambitny facet, który nauczy(cid:245) si(cid:215) trzyma(cid:201) ra- kiet(cid:215) ju(cid:290) w trzecim roku (cid:290)ycia i mia(cid:245) fizyczne warunki, (cid:290)eby wysoko mierzy(cid:201). Niestety, okaza(cid:245)o si(cid:215), (cid:290)e to wystarczy(cid:245)o tylko do pewnego momentu. — Zapytaj dowoln(cid:199) osob(cid:215), która ze mn(cid:199) gra(cid:245)a, a ka(cid:290)dy powie ci to samo: by(cid:245)em klasycznym zmarnowanym talentem. Mia(cid:245)em fizyczne predyspozycje, ale nie potrafi(cid:245)em ogarn(cid:199)(cid:201) si(cid:215) pod wzgl(cid:215)dem mentalnym i emocjonalnym. Na korcie wy(cid:245)a- zi(cid:245) ze mnie psychopata, w razie pora(cid:290)ki (cid:245)ama(cid:245)em rakiety i wali- (cid:245)em pi(cid:215)(cid:265)ciami w (cid:265)ciany. Co powodowa(cid:245)o, (cid:290)e Ian szala(cid:245) z w(cid:265)ciek(cid:245)o(cid:265)ci i frustracji? Chodzi(cid:245)o przecie(cid:290) tylko o mecz tenisa, prawda? Tyle (cid:290)e dla Iana nie by(cid:245) to tylko mecz, a kiedy ponosi(cid:245) pora(cid:290)k(cid:215), nie by(cid:245)a to tylko przegrana. 47 Poleć książkęKup książkę 48 KONCEPCJA ALTER EGO — W moim w(cid:245)asnym przekonaniu nie przegrywa(cid:245)em meczu, tylko zawodzi(cid:245)em jako cz(cid:245)owiek, bo tenis stanowi(cid:245) rdze(cid:247) mojej to(cid:290)samo(cid:265)ci. OK, zatrzymajmy si(cid:215) na chwil(cid:215) i powtórzmy sobie jeszcze raz te ostatnie s(cid:245)owa: Zawodzi(cid:245)em jako cz(cid:245)owiek, bo tenis stanowi(cid:245) rdze(cid:247) mojej to(cid:290)samo(cid:265)ci. Czy to do Ciebie przemawia? Je(cid:290)eli jeste(cid:265) ambitny, to naj- prawdopodobniej tak. Prorocze stwierdzenie Iana wyra(cid:290)a sedno Efektu Alter Ego i modelu, który chc(cid:215) Ci teraz przybli(cid:290)y(cid:201). Metoda ta znalaz(cid:245)a uznanie tysi(cid:215)cy osób i da(cid:245)a im si(cid:245)(cid:215) do prze- prowadzenia decyduj(cid:199)cych zmian, poniewa(cid:290): 1. Ma sens i nie trzeba Ci(cid:215) ju(cid:290) o tym przekonywa(cid:201). 2. Pozwala Ci dostrzec, (cid:290)e jeste(cid:265) wielowymiarow(cid:199) osob(cid:199), która ma wiele ról do odegrania i mo(cid:290)e decydowa(cid:201), któr(cid:199) stron(cid:215) swojej to(cid:290)samo(cid:265)ci dopu(cid:265)ci do g(cid:245)osu w danym momencie. Wi(cid:215)c nie musisz odgrywa(cid:201) Clarka Kenta, kiedy potrzebujesz Supermana. 3. Zapewnia fundamentalne wyja(cid:265)nienie zagadki, dlaczego utalentowani ludzie funkcjonuj(cid:199) poni(cid:290)ej swoich mo(cid:290)liwo(cid:265)ci. Nawet sobie z tego nie zdaj(cid:199)c sprawy, pozwalaj(cid:199), by to, jak(cid:199) person(cid:215) zaprezentuj(cid:199) podczas gry i w chwilach próby, rozstrzyga(cid:245)o si(cid:215) ca(cid:245)kowicie poza ich kontrol(cid:199). Co mam na my(cid:265)li, kiedy mówi(cid:215) „jak(cid:199) person(cid:215) zaprezentuj(cid:199) podczas gry”? Pozwól, (cid:290)e Ci to wyja(cid:265)ni(cid:215). Poleć książkęKup książkę MOC EFEKTU ALTER EGO 49 JAK STAJESZ SI(cid:125) SOB(cid:107) Zanim zaczn(cid:215) Ci t(cid:245)umaczy(cid:201) kolejne stadia konstrukcji Alter Ego albo Sekretnej To(cid:290)samo(cid:265)ci, chc(cid:215) Ci pokaza(cid:201), dlaczego ta tech- nika jest tak efektywna i czemu tak (cid:245)atwo zb(cid:245)(cid:199)dzi(cid:201) na manowce, przybrawszy person(cid:215), która nie ma szans na sukces. Na kilku dalszych stronach b(cid:215)dziemy si(cid:215) zajmowa(cid:201) tworzeniem modelu wyja(cid:265)niaj(cid:199)cego, w jaki sposób stajesz si(cid:215) tym, kim jeste(cid:265). Pozo- sta(cid:245)a cz(cid:215)(cid:265)(cid:201) ksi(cid:199)(cid:290)ki t(cid:245)umaczy, jak wykorzysta(cid:201) t(cid:215) wiedz(cid:215), by na- uczy(cid:201) si(cid:215) bra(cid:201) (cid:290)ycie za rogi z wi(cid:215)ksz(cid:199) wiar(cid:199) we w(cid:245)asne si(cid:245)y, odwa(cid:290)niej i z wi(cid:215)kszym przekonaniem. Na pocz(cid:199)tek musisz zrozumie(cid:201), (cid:290)e masz co(cid:265), co nazywam Rdzeniem Ja. Rdze(cid:247) Ja to przestrze(cid:247) nieograniczonych perspektyw. To naj- g(cid:245)(cid:215)biej ukryty trzon osobowo(cid:265)ci, kryj(cid:199)cy w sobie kreatywny potencja(cid:245), który czeka, a(cid:290) wyzwoli go si(cid:245)a intencjonalnego dzia(cid:245)ania. Ludzie maj(cid:199) niezwyk(cid:245)(cid:199) zdolno(cid:265)(cid:201) pos(cid:245)ugiwania si(cid:215) wyobra(cid:288)ni(cid:199), tworzenia i decydowania, co daje Ci szans(cid:215) na do- konanie b(cid:245)yskawicznej zmiany. Rdze(cid:247) Ja to miejsce, gdzie rezy- duj(cid:199) twoje najg(cid:245)(cid:215)bsze pragnienia, aspiracje i marzenia. Je(cid:265)li kiedykolwiek zdarzy(cid:245)o Ci si(cid:215) unika(cid:201) przyznania przed samym sob(cid:199), czego naprawd(cid:215) chcesz, to pewnie by(cid:245) to sygna(cid:245) p(cid:245)yn(cid:199)cy z Rdzenia Twojego Ja. To on stoi za tymi wewn(cid:215)trznymi im- pulsami, które sk(cid:245)aniaj(cid:199) Ci(cid:215) do dzia(cid:245)ania i popychaj(cid:199) ku te- mu, co budzi Twoje podekscytowanie albo sprawia, (cid:290)e „si(cid:215) do czego(cid:265) zapalasz”. Rdze(cid:247) Ja stanowi te(cid:290) (cid:288)ród(cid:245)o „wrodzonej motywacji”. Je(cid:290)eli zdarzy(cid:245)o Ci si(cid:215) kiedykolwiek szuka(cid:201) odpowiedzi na pytanie, dlaczego co(cid:265) robisz albo dlaczego co(cid:265) Ci(cid:215) obchodzi, ale nie Poleć książkęKup książkę 50 KONCEPCJA ALTER EGO umia(cid:245)e(cid:265) znale(cid:288)(cid:201) odpowiednich s(cid:245)ów, to pewnie nap(cid:215)dza(cid:245)a Ci(cid:215) wrodzona motywacja. To nieuchwytna si(cid:245)a, co(cid:265), czego nie mo(cid:290)na dotkn(cid:199)(cid:201), potrzyma(cid:201) albo w jaki(cid:265) inny sposób pokaza(cid:201). Ludzie maj(cid:199) szereg wrodzonych (cid:288)róde(cid:245) motywacji, które mog(cid:199) ich kie- rowa(cid:201) ku bardziej sensownym dzia(cid:245)aniom, je(cid:265)li tylko zdecyduj(cid:199) si(cid:215) do nich si(cid:215)gn(cid:199)(cid:201). Mówi(cid:215) o takich impulsach, jak: (cid:120) rozwój, pragnienie nieustannego samodoskonalenia, (cid:120) ciekawo(cid:265)(cid:201), pragnienie odkrywania nowych rzeczy, (cid:120) bieg(cid:245)o(cid:265)(cid:201), pragnienie opanowania jakiej(cid:265) umiej(cid:215)tno(cid:265)ci i osi(cid:199)gni(cid:215)cia w niej mistrzostwa, (cid:120) przygoda, pragnienie wyzwa(cid:247) i eksplorowania (cid:265)wiata oraz w(cid:245)asnych mo(cid:290)liwo(cid:265)ci, (cid:120) satysfakcja, pragnienie uzyskania zadowalaj(cid:199)cych efektów swoich dzia(cid:245)a(cid:247) i d(cid:199)(cid:290)enie do tego, by zatraci(cid:201) si(cid:215) w danym momencie, (cid:120) autonomia, pragnienie niezale(cid:290)no(cid:265)ci i poczucie, (cid:290)e mo- (cid:290)emy kierowa(cid:201) swoim losem, (cid:120) mi(cid:245)o(cid:265)(cid:201), pragnienie, by mie(cid:201) kogo(cid:265) lub co(cid:265), na kim lub na czym niezwykle nam zale(cid:290)y. Te wrodzone (cid:288)ród(cid:245)a motywacji s(cid:199) wspólne dla wszystkich ludzi, w ten albo inny sposób. Stanowi(cid:199) nieod(cid:245)(cid:199)czn(cid:199) cz(cid:215)(cid:265)(cid:201) ludzkiej natury. Odgrywaj(cid:199) te(cid:290) niezwykle istotn(cid:199) rol(cid:215) w kreowaniu po- czucia, (cid:290)e nasze (cid:290)ycie ma sens. Problem powstaje wtedy, kiedy zacieraj(cid:199) nam si(cid:215) granice po- mi(cid:215)dzy wszystkimi si(cid:245)ami wp(cid:245)ywaj(cid:199)cymi na nasze my(cid:265)lenie, emocje i zachowania a tym, kim jeste(cid:265)my naprawd(cid:215). Je(cid:290)eli kiedy- Poleć książkęKup książkę MOC EFEKTU ALTER EGO 51 kolwiek zdarzy(cid:245)o Ci si(cid:215) próbowa(cid:201) znale(cid:288)(cid:201) odpowied(cid:288) na zagadk(cid:215), w jaki sposób sta(cid:245)e(cid:265) si(cid:215) tym, kim jeste(cid:265), to wiesz, (cid:290)e mo(cid:290)na si(cid:215) wtedy poczu(cid:201), jakby cz(cid:245)owiek wpad(cid:245) w paj(cid:215)czyn(cid:215). Im bardziej si(cid:215) starasz, tym g(cid:245)(cid:215)biej grz(cid:215)(cid:288)niesz w lepkiej sieci i nie mo(cid:290)esz si(cid:215) wydosta(cid:201). Nie potrafisz wyja(cid:265)ni(cid:201), dlaczego w obliczu wa(cid:290)nej decyzji robisz si(cid:215) niezdecydowany. Nie umiesz zrozumie(cid:201), dla- czego w obecno(cid:265)ci pewnych osób zamykasz si(cid:215) w sobie i ogarnia Ci(cid:215) podenerwowanie albo zaczynasz w(cid:199)tpi(cid:201) w swoje pomys(cid:245)y. Nie pojmujesz, dlaczego nie potrafisz ani na moment zamilk- n(cid:199)(cid:201) podczas rozmowy handlowej, co odstrasza potencjalnych nabywców. Albo dlaczego ci(cid:199)gle tylko rozmy(cid:265)lasz o za(cid:245)o(cid:290)eniu w(cid:245)asnego biznesu, ale nigdy nic nie robisz, (cid:290)eby urzeczywistni(cid:201) to marzenie. To bardzo wa(cid:290)ne, (cid:290)eby zrozumie(cid:201), (cid:290)e samo j(cid:199)dro naszej to(cid:290)- samo(cid:265)ci to gejzer kreatywnych mo(cid:290)liwo(cid:265)ci, jakkolwiek mog(cid:199) si(cid:215) one objawia(cid:201) w Twoim przypadku. By(cid:201) mo(cid:290)e zastanawia(cid:245)e(cid:265) si(cid:215), co sprawia, (cid:290)e jeste(cid:265) taki, a nie inny, albo zdarza(cid:245)o Ci si(cid:215) powtarza(cid:201): „…ale to tylko ja. Taki ju(cid:290) jestem”. Mo(cid:290)e jednak nie. To, kim jeste(cid:265)my, a szczególnie to, w jak(cid:199) person(cid:215) wcielamy si(cid:215) na ró(cid:290)nych polach gry, oraz to, jak nam idzie taka roz- grywka, zale(cid:290)y zarówno od zewn(cid:215)trznych, jak i od wewn(cid:215)trz- nych czynników. Dziel(cid:215) te wp(cid:245)ywy na cztery warstwy otaczaj(cid:199)ce Rdze(cid:247) Ja ka(cid:290)- dego z nas. (Je(cid:290)eli chcesz zobaczy(cid:201) kompletn(cid:199) map(cid:215) Modelu Pola Gry, zajrzyj na stron(cid:215) www.AlterEgoEffect.com/resources). Poleć książkęKup książkę 52 KONCEPCJA ALTER EGO Warstwa nr 1: Twoje rdzenne (cid:288)ród(cid:245)a motywacji (to, co nap(cid:215)dza Ci(cid:215) do dzia(cid:245)ania w skali szerszej ni(cid:290) wy(cid:245)(cid:199)cznie Twoje Ja) Rysunek 3.1 To w(cid:245)a(cid:265)nie ten obszar obejmuje wszystkie te rzeczy, na któ- rych bardzo Ci zale(cid:290)y, które s(cid:199) Ci niezwykle bliskie i z którymi g(cid:245)(cid:215)boko si(cid:215) identyfikujesz. Dzi(cid:215)ki tej warstwie zyskujesz poczu- cie celu, a jej elementy cz(cid:215)sto tworz(cid:199) t(cid:215) cz(cid:215)(cid:265)(cid:201) to(cid:290)samo(cid:265)ci, która w poczuciu wielu osób okre(cid:265)la, kim s(cid:199). Twój g(cid:245)(cid:215)bszy cel mo(cid:290)e by(cid:201) zwi(cid:199)zany z rodzin(cid:199), spo(cid:245)eczno(cid:265)ci(cid:199), narodem, religi(cid:199), ras(cid:199), p(cid:245)ci(cid:199), z konkretnymi grupami, ideami albo sprawami. Jak si(cid:215) jednak przekonasz, te rdzenne (cid:288)ród(cid:245)a motywacji mog(cid:199) równie(cid:290) zwodzi(cid:201) Ci(cid:215) na manowce, co mo(cid:290)e mie(cid:201) tak(cid:290)e miejsce w przy- padku oddzia(cid:245)ywa(cid:247) p(cid:245)yn(cid:199)cych z ka(cid:290)dej innej warstwy. Poleć książkęKup książkę MOC EFEKTU ALTER EGO 53 Warstwa nr 2: Sfera przekona(cid:247) (to, jak definiujesz samego siebie i otaczaj(cid:199)c(cid:199) Ci(cid:215) rzeczywisto(cid:265)(cid:201)) Ta warstwa obejmuje Twoje postawy, przekonania, warto(cid:265)ci, per- cepcje, do(cid:265)wiadczenia i oczekiwania odnosz(cid:199)ce si(cid:215) do tego, jak postrzegasz samego siebie i otaczaj(cid:199)cy Ci(cid:215) (cid:265)wiat (rysunek 3.2). Rysunek 3.2 Warstwa nr 3: Warstwa aktywno(cid:265)ci (jak si(cid:215) prezentujesz (cid:265)wiatu) Ta warstwa obejmuje umiej(cid:215)tno(cid:265)ci, kompetencje oraz wiedz(cid:215), któr(cid:199) gromadzimy na przestrzeni swojego (cid:290)ycia. W jej zakres wchodz(cid:199) tak(cid:290)e zachowania, dzia(cid:245)ania i reakcje, jakie przeja- wiamy na Polu Gry i w Chwilach Próby (rysunek 3.3). Poleć książkęKup książkę 54 KONCEPCJA ALTER EGO Rysunek 3.3 Warstwa nr 4: Pole Gry (wydarzenia, w których uczestniczysz) To strefa kontekstu. W przypadku tej warstwy podlegamy od- dzia(cid:245)ywaniom fizycznego (cid:265)rodowiska, okoliczno(cid:265)ci, ogranicze(cid:247), ludzi (oraz ich oczekiwa(cid:247)), miejsc i rzeczy, z którymi wcho- dzimy w interakcj(cid:215) (rysunek 3.4). Poleć książkęKup książkę MOC EFEKTU ALTER EGO 55 Rysunek 3.4 Wszystkie te warstwy kszta(cid:245)tuj(cid:199) to, co my(cid:265)limy, czujemy i jak postrzegamy samych siebie w relacji do ró(cid:290)nych obszarów swojego (cid:290)ycia, czyli tego, co b(cid:215)dziemy nazywa(cid:201) Polem Gry. Ka(cid:290)da z nich kumuluje si(cid:215) wraz z up(cid:245)ywem czasu. Cz(cid:215)sto bywa tak, (cid:290)e nie zdajemy sobie sprawy z jakiego(cid:265) zachowania, a to dlatego, (cid:290)e czynniki wp(cid:245)ywu znajduj(cid:199) si(cid:215) w danym przypadku poza nasz(cid:199) (cid:265)wiadomo(cid:265)ci(cid:199). Przyjrzymy si(cid:215) tym warstwom do- k(cid:245)adniej i zobaczymy, jak mo(cid:290)na je wykorzysta(cid:201), by zmieni(cid:201) osi(cid:199)gane przez siebie rezultaty za pomoc(cid:199) Alter Ego. By(cid:201) mo(cid:290)e uwa(cid:290)asz si(cid:215) za mi(cid:245)ego, (cid:290)yczliwego cz(cid:245)owieka (to wspania(cid:245)e cechy). Jednak nie da si(cid:215) wykluczy(cid:201), (cid:290)e na Polu Gry zwi(cid:199)zanym z wykonywan(cid:199) przez Ciebie prac(cid:199) inni b(cid:215)d(cid:199) sk(cid:245)onni wykorzystywa(cid:201) t(cid:215) (cid:290)yczliwo(cid:265)(cid:201) — zrzuca(cid:201) na Ciebie wi(cid:215)cej zada(cid:247), Poleć książkęKup książkę 56 KONCEPCJA ALTER EGO ni(cid:290) wynika(cid:245)oby ze sprawiedliwego podzia(cid:245)u, albo narzuca(cid:201) Ci w negocjacjach nieuczciwe warunki. Chc(cid:215) Ci(cid:215) wi(cid:215)c prosi(cid:201), (cid:290)eby(cid:265) bardziej przemy(cid:265)lnie podchodzi(cid:245) do tego, jak(cid:199) person(cid:215) powi- niene(cid:265) dopuszcza(cid:201) do g(cid:245)osu na tym Polu Gry. I nie chc(cid:215) Ci(cid:215) tu bynajmniej namawia(cid:201), (cid:290)eby(cid:265) zaprzecza(cid:245) samemu sobie. Chodzi o to, (cid:290)eby(cid:265) odnalaz(cid:245) u siebie te cechy, które pomog(cid:199) Ci odnie(cid:265)(cid:201) sukces, i zogniskowa(cid:245) je za pomoc(cid:199) Alter Ego. OD KO(cid:165)CIELNEGO CHÓRU DO ZAPE(cid:146)NIONYCH PO BRZEGI STADIONÓW Mieszka(cid:247)cy dzielnicy Black Bottom we wschodniej cz(cid:215)(cid:265)ci De- troit wygl(cid:199)dali niedziel z wielkim ut(cid:215)sknieniem. Budzili si(cid:215), zak(cid:245)adali swoje najlepsze ubrania i ruszali do metodystycznego ko(cid:265)cio(cid:245)a pod wezwaniem (cid:265)w. Jana, aby „pos(cid:245)ucha(cid:201) anielskiego (cid:265)piewu”. W miejscowym chórze nigdy nie brakowa(cid:245)o fanta- stycznych wokalistów i wokalistek, ale jedna z chórzystek wy- bija(cid:245)a si(cid:215) ponad pozosta(cid:245)ych wykonawców. Jada pochodzi(cid:245)a z religijnej rodziny, w której kocha(cid:245)o si(cid:215) go- spel. Jej dom t(cid:215)tni(cid:245) muzyk(cid:199), a ona sama i jej siostry wy(cid:265)piewy- wa(cid:245)y na zawo(cid:245)anie ka(cid:290)d(cid:199) melodi(cid:215), o jak(cid:199) je poproszono. Ludzie ze wschodniego Detroit uwielbiali, kiedy w niedziele dzieli(cid:245)a si(cid:215) z nimi swoim darem podczas nabo(cid:290)e(cid:247)stwa. Jej ojciec do- strzeg(cid:245) niezwyk(cid:245)y g(cid:245)os swojej córki i zacz(cid:199)(cid:245) zabiera(cid:201) j(cid:199) oraz jej najlepsz(cid:199) przyjació(cid:245)k(cid:215) Alici(cid:215) na lokalne konkursy talentów. Po jakim(cid:265) czasie pocz(cid:199)tkowy duet rozrós(cid:245) si(cid:215) do sze(cid:265)ciu dziew- Poleć książkęKup książkę MOC EFEKTU ALTER EGO 57 czyn tworz(cid:199)cych zespó(cid:245), który dzi(cid:215)ki swoim wyst(cid:215)pom rapo- wym i tanecznym zacz(cid:199)(cid:245) zalicza(cid:201) kolejne zwyci(cid:215)stwa. Wraz z up(cid:245)ywem lat ta (cid:265)piewaj(cid:199)ca gospel dziewczyna z religij- nej rodziny zacz(cid:215)(cid:245)a zyskiwa(cid:201) coraz wi(cid:215)ksz(cid:199) rozpoznawalno(cid:265)(cid:201) w skali ca(cid:245)ego kraju, ale w(cid:245)a(cid:265)nie wtedy pojawi(cid:245) si(cid:215) pewien pro- blem. Okaza(cid:245)o si(cid:215), (cid:290)e Jada ma trudno(cid:265)ci z wykonywaniem na scenie bardziej „sugestywnych” kawa(cid:245)ków i uk(cid:245)adów chore- ograficznych. Ale uwielbia(cid:245)a kreatywn(cid:199) ekspresj(cid:215) i wolno(cid:265)(cid:201), której do(cid:265)wiadcza(cid:245)a w trakcie swoich wyst(cid:215)pów. Jej ambicje skutkowa(cid:245)y narastaj(cid:199)cym wewn(cid:215)trznym konfliktem. Jej rozwi(cid:199)zanie? Znalaz(cid:245)a je u swojego Alter Ego, które na- zwa(cid:245)a „Hailey Storm”. W przeciwie(cid:247)stwie do Jady, jej „praw- dziwego ja”, Hailey uwielbia(cid:245)a prowokowa(cid:201). Nie ba(cid:245)a si(cid:215) kr(cid:215)ci(cid:201) biodrami, pl(cid:199)sa(cid:201) i b(cid:245)yszcze(cid:201) na estradzie na oczach zgromadzo- nych t(cid:245)umów, które liczy(cid:245)o si(cid:215) ju(cid:290) w tysi(cid:199)cach. M(cid:245)oda dziew- czyna, która zaczyna(cid:245)a od muzyki gospel i od wyst(cid:215)pów przed zachwyconymi parafianami swojego ko(cid:265)cio(cid:245)a, wyros(cid:245)a na mi(cid:215)- dzynarodow(cid:199) gwiazd(cid:215). Tyle (cid:290)e tak naprawd(cid:215) wcale nie pochodzi z Detroit, nie ma na imi(cid:215) Jada, a jej Alter Ego nie nazywa si(cid:215) Hailey Storm. Je(cid:290)eli jeszcze nie odgad(cid:245)e(cid:265), o kim mowa, to wiedz, (cid:290)e bohaterk(cid:199) tej hi- storii jest supergwiazda Beyonce Knowles, pochodz(cid:199)ca z Hou- ston w Teksasie, a jej Alter Ego, które pomog(cid:245)o jej zdoby(cid:201) s(cid:245)aw(cid:215), nazywa(cid:245)o si(cid:215) Sasha Fierce. Ale ko(cid:265)ció(cid:245), w którym ka(cid:290)dej niedzieli oczarowywa(cid:245)a zgromadzonych wiernych, to rzeczywi- (cid:265)cie metodystyczna (cid:265)wi(cid:199)tynia pod wezwaniem (cid:265)w. Jana. Beyonce wspomina(cid:245)a w licznych wywiadach, dlaczego i w jaki sposób wykorzystywa(cid:245)a swoje Alter Ego: Poleć książkęKup książkę 58 KONCEPCJA ALTER EGO — Kiedy widz(cid:215) filmik ze swojego wyst(cid:215)pu na scenie albo w telewizji, to zadaj(cid:215) sobie pytanie: „Kim jest ta dziewczyna”1. — Stworzy(cid:245)am swoje Alter Ego: w trakcie wyst(cid:215)pów robi(cid:215) takie rzeczy, których normalnie nigdy bym nie zrobi(cid:245)a. Ods(cid:245)aniam si(cid:215) w taki sposób, w jaki nigdy bym si(cid:215) nie ods(cid:245)oni(cid:245)a podczas wywiadu2. — Kiedy jestem na estradzie, mam wra(cid:290)enie, jakbym opuszcza(cid:245)a w(cid:245)asne cia(cid:245)o. Gdybym skaleczy(cid:245)a si(cid:215) w nog(cid:215) albo spad(cid:245)a ze sceny, nawet bym tego nie poczu(cid:245)a. Jestem absolutnie nieustraszona. Jestem nie(cid:265)wiadoma tego, co dzieje si(cid:215) z moj(cid:199) twarz(cid:199) i z moim cia(cid:245)em3. — Mam w sobie drug(cid:199) osob(cid:215), która dochodzi do g(cid:245)osu, kiedy przychodzi pora, (cid:290)eby popracowa(cid:201), i kiedy jestem na estradzie. To stworzone przeze mnie alter ego, które na swój sposób chroni zarówno mnie, jak i to, kim naprawd(cid:215) jestem4. W roku 2008, po wydaniu albumu zatytu(cid:245)owanego I Am… Sasha Fierce, Beyonce zas(cid:245)yn(cid:215)(cid:245)a tym, (cid:290)e pos(cid:245)a(cid:245)a swoje Alter Ego na emerytur(cid:215). Ju(cid:290) go nie potrzebowa(cid:245)a. Niezale(cid:290)nie od tego, czy Sasha mia(cid:245)a jej pomóc w transformacji, czy stanowi(cid:245)a rodzaj eksperymentu maj(cid:199)cego u(cid:245)atwi(cid:201) jej wej(cid:265)cie w rol(cid:215) wykonawcy, cel zosta(cid:245) osi(cid:199)gni(cid:215)ty. By(cid:201) mo(cid:290)e kiedy patrzysz na swoje (cid:290)ycie, trudno Ci uzna(cid:201) siebie za wykonawc(cid:215). Przecie(cid:290) nie „wyst(cid:215)pujesz” przed nikim w takim sensie jak Beyonce, Ellen DeGeneres albo David Bowie, którzy (cid:265)ci(cid:199)gaj(cid:199) tysi(cid:215)czne t(cid:245)umy licz(cid:199)ce na dobry show, ale je(cid:290)eli zdefiniujemy „show” jako zwyk(cid:245)e spe(cid:245)nienie oczekiwa(cid:247), to Poleć książkęKup książkę MOC EFEKTU ALTER EGO 59 szybko dostrze(cid:290)esz analogie. Ka(cid:290)dy z nas mierzy si(cid:215) z jakimi(cid:265) oczekiwaniami, które powinien spe(cid:245)ni(cid:201), ka(cid:290)dy ma swój „show”. Musimy wykonywa(cid:201) swoje obowi(cid:199)zki — to nasz „wyst(cid:215)p”. Wielu z nas (cid:290)ywi g(cid:245)(cid:215)boko ukryte ambicje, trudne i wymagaj(cid:199)ce, bo pragniemy czego(cid:265), co mo(cid:290)e si(cid:215) okaza(cid:201) nieosi(cid:199)galne, wi(cid:215)c dlaczego nie skorzysta(cid:201) z pomocy Alter Ego? Ju(cid:290) w tej chwili wyst(cid:215)pujesz na kilku ró(cid:290)nych scenach, a mo(cid:290)- liwe, (cid:290)e chcia(cid:245)by(cid:265) wyst(cid:199)pi(cid:201) na jeszcze paru innych, st(cid:199)d moje pytanie: Czy nie chcia(cid:245)by(cid:265) wkracza(cid:201) na ka(cid:290)d(cid:199) z tych scen, uosabiaj(cid:199)c swoje Heroiczne Ja? Mam na koncie ponad pi(cid:215)tna(cid:265)cie tysi(cid:215)cy godzin indywidual- nej pracy z przeró(cid:290)nymi klientami, od najlepszych profesjona- listów, takich jak olimpijczycy albo prezesi firm, po dziesi(cid:215)- cioletnie dzieci. Kiedy staram si(cid:215) pomóc dobrym ludziom w osi(cid:199)gni(cid:215)ciu trudnych celów, zawsze polegam w pierwszej ko- lejno(cid:265)ci na Efekcie Alter Ego. Poza tym to bardzo naturalna technika, dzi(cid:215)ki której ludzie mog(cid:199) radzi(cid:201) sobie z przeciwno- (cid:265)ciami losu, zachowuj(cid:199)c wi(cid:215)kszy spokój, opanowanie i pewno(cid:265)(cid:201) siebie. Jej skuteczno(cid:265)(cid:201) zosta(cid:245)a dowiedziona przez badaczy z University of Minnesota. AKTYWACJA HEROICZNEGO JA Je(cid:290)eli zacz(cid:199)(cid:245)e(cid:265) si(cid:215) ju(cid:290) zastanawia(cid:201) nad t(cid:199) koncepcj(cid:199), to mo(cid:290)e przysz(cid:245)o ci do g(cid:245)owy, (cid:290)e opcja wykreowania sekretnej to(cid:290)samo- (cid:265)ci mog(cid:245)aby si(cid:215) okaza(cid:201) ca(cid:245)kiem odlotowa. Je(cid:265)li co(cid:265) nie wypali, nie b(cid:215)dziesz si(cid:215) tak mocno obwinia(cid:245), a pora(cid:290)k(cid:215) mo(cid:290)na z(cid:245)o(cid:290)y(cid:201) na karb ukrytej to(cid:290)samo(cid:265)ci. Mo(cid:290)esz te(cid:290) zostawia(cid:201) tak(cid:199) person(cid:215) Poleć książkęKup książkę 60 KONCEPCJA ALTER EGO na Polu Gry, podobnie jak to czyni(cid:245)a Beyonce, chroni(cid:199)c swoje „prawdziwe ja” od zmartwie(cid:247) i cudzej krytyki, którymi zwyk(cid:245)e(cid:265) si(cid:215) zadr(cid:215)cza(cid:201) (pozwoli(cid:245)em sobie tutaj samowolnie napisa(cid:201) Twój wewn(cid:215)trzny monolog, ale na razie zosta(cid:247)my przy tej wersji, OK?). Pomys(cid:245) zastosowania Alter Ego do wykreowania dystansu pomi(cid:215)dzy tym, jak postrzegasz samego siebie w obecnej chwili, a tym, jak chcia(cid:245)by(cid:265) si(cid:215) prezentowa(cid:201) swojemu otoczeniu, jest nie tylko m(cid:199)dry, ale i poparty licznymi badaniami. Wielu moich klientów opowiada, (cid:290)e pocz(cid:199)tkowo wykorzystywali swoj(cid:199) no- w(cid:199) to(cid:290)samo(cid:265)(cid:201) w charakterze (cid:265)rodka ochronnego, by dopiero po jakim(cid:265) czasie zda(cid:201) sobie spraw(cid:215), (cid:290)e ich Alter Ego stanowi tak naprawd(cid:215) wyraz tego, kim byli od zawsze i kim zawsze pra- gn(cid:215)li by(cid:201). Naukowcy zaczynaj(cid:199) potwierdza(cid:201) t(cid:215) tez(cid:215) na temat dystansu pomi(cid:215)dzy naszymi to(cid:290)samo(cid:265)ciami. Niedawne badania przepro- wadzone przez University of Minnesota na cztero- i sze(cid:265)ciolet- nich dzieciach wykaza(cid:245)y, (cid:290)e je(cid:265)li rodzice chc(cid:199) wpoi(cid:201) swoim pociechom wytrwa(cid:245)o(cid:265)(cid:201), powinni nauczy(cid:201) je udawania, (cid:290)e s(cid:199) jak Batman albo jaki(cid:265) inny ulubiony bohater — poniewa(cid:290) dzi(cid:215)ki temu tworzy si(cid:215) psychologiczny dystans5, czyli dok(cid:245)adnie to, o czym mówi(cid:199) moi klienci, tacy jak Ian, i w(cid:245)a(cid:265)nie ten proces zaobserwowa(cid:245)em u osób, które kreuj(cid:199) w(cid:245)asne Alter Ego. We wspomnianym badaniu podzielono dzieci na trzy grupy. Naukowcy umie(cid:265)cili zabawk(cid:215) w zamkni(cid:215)tej szklanej gablocie, po czym wr(cid:215)czyli dzieciakom p(cid:215)k kluczy. Gdzie kry(cid:245) si(cid:215) haczyk? (cid:289)aden klucz nie pasowa(cid:245). Badacze chcieli sprawdzi(cid:201), jak mo(cid:290)na usprawni(cid:201) proces podejmowania decyzji u dzieci, oraz byli ciekawi, jak d(cid:245)ugo mali uczestnicy eksperymentu wytrwaj(cid:199) w próbach otwarcia gabloty i jakie metody zastosuj(cid:199) w tym celu. Poleć książkęKup książkę MOC EFEKTU ALTER EGO 61 Aby pomóc ma(cid:245)ym badanym, naukowcy zapoznali ich z tak zwa- nymi strategiami. Jedna ze strategii polega(cid:245)a na udawaniu, (cid:290)e jest si(cid:215) Batmanem. Dzieciaki mog(cid:245)y nawet za(cid:245)o(cid:290)y(cid:201) peleryn(cid:215)! Mia(cid:245)y równie(cid:290) mo(cid:290)liwo(cid:265)(cid:201) wyboru Dory z kreskówki Dora poznaje (cid:265)wiat6. Badacze odkryli, (cid:290)e w grupie dzieci, które wytrwa(cid:245)y w stara- niach najd(cid:245)u(cid:290)ej, by(cid:245)y te, które odgrywa(cid:245)y Batmana albo Dor(cid:215), na drugim miejscu znalaz(cid:245)y si(cid:215) dzieci, które tylko udawa(cid:245)y, a na samym ko(cid:247)cu by(cid:245)y te, które podesz(cid:245)y do zadania bez przy- bierania (cid:290)adnych nowych to(cid:290)samo(cid:265)ci7. Dzieciaki odgrywaj(cid:199)ce Batmana albo Dor(cid:215) wykaza(cid:245)y si(cid:215) wi(cid:215)ksz(cid:199) elastyczno(cid:265)ci(cid:199) my(cid:265)le- nia, wypróbowa(cid:245)y najwi(cid:215)cej kluczy i by(cid:245)y spokojniejsze. Pewien czterolatek stwierdzi(cid:245) nawet: „Batman nigdy nie poddaje si(cid:215) frustracji”8. Te badania pokazuj(cid:199) si(cid:245)(cid:215) to(cid:290)samo(cid:265)ci — moc zmagazynowan(cid:199) w tym, jak postrzegamy samych siebie — a tak(cid:290)e udowadniaj(cid:199), co si(cid:215) wydarzy, kiedy przybierzemy now(cid:199) person(cid:215), cho(cid:201)by na krótk(cid:199) chwil(cid:215). Superman stworzy(cid:245) Clarka Kenta, bo chcia(cid:245) zapewni(cid:201) sobie akceptacj(cid:215) ze strony spo(cid:245)ecze(cid:247)stwa, aby móc pozosta(cid:201) nieroz- poznanym i nigdy si(cid:215) nie wywy(cid:290)sza(cid:201) nad pozosta(cid:245)ych obywa- teli. Z kolei ja sam stworzy(cid:245)em „Richarda”, (cid:290)eby pozby(cid:201) si(cid:215) swoich kompleksów, rozkr(cid:215)ci(cid:201) biznes i móc lepiej pomaga(cid:201) osobom, które chcia(cid:245)em wspiera(cid:201). Beyonce stworzy(cid:245)a Sash(cid:215) Fierce, by móc eksplorowa(cid:201) kreatywn(cid:199) stron(cid:215) swojej osobowo- (cid:265)ci i eksperymentowa(cid:201) ze swoj(cid:199) sztuk(cid:199). Mam nadziej(cid:215), (cid:290)e zaczynasz ju(cid:290) troch(cid:215) pojmowa(cid:201), dlaczego Alter Ego stanowi tak efektywne narz(cid:215)dzie zmiany. Kiedy decy- dujesz w bardziej przemy(cid:265)lany sposób, które spo(cid:265)ród swoich cech dopu(cid:265)cisz do g(cid:245)osu na jakim(cid:265) wa(cid:290)nym Polu Gry, budzisz Poleć książkęKup książkę 62 KONCEPCJA ALTER EGO w sobie kreatywn(cid:199) energi(cid:215), która umo(cid:290)liwi ci funkcjonowanie na zupe(cid:245)nie nowym poziomie. Gdyby Ian zda(cid:245) sobie spraw(cid:215), (cid:290)e pojedyncze Pole Gry nie okre(cid:265)la go jako cz(cid:245)owieka, móg(cid:245)by unikn(cid:199)(cid:201) wybuchów emocji, napadów frustracji oraz mentalnych zawirowa(cid:247), które targa(cid:245)y jego psychik(cid:199). ZWYCZAJNA I NADZWYCZAJNA RZECZYWISTO(cid:165)(cid:109) B(cid:215)d(cid:215) to powtarza(cid:245) a(cid:290) do samego ko(cid:247)ca niniejszej ksi(cid:199)(cid:290)ki, bo nie chc(cid:215), (cid:290)eby(cid:265) upaja(cid:245) si(cid:215) s(cid:245)odkimi s(cid:245)owami wypisanymi na jej kartach. Nie jeste(cid:265) nieudacznikiem, je(cid:265)li w jakiej(cid:265) sferze swo- jego (cid:290)ycia wypadasz „przeci(cid:215)tnie”. Nie licz na to, (cid:290)e po lekturze tej ksi(cid:199)(cid:290)ki staniesz si(cid:215) Batmanem, Czarn(cid:199) Wdow(cid:199) albo Czarn(cid:199) Panter(cid:199) w ABSOLUTNIE KA(cid:289)DEJ SFERZE SWOJEGO (cid:289)YCIA. Szczerze mówi(cid:199)c, sam kopn(cid:199)(cid:245)bym si(cid:215) w ty(cid:245)ek, gdybym napisa(cid:245) tego rodzaju ksi(cid:199)(cid:290)k(cid:215). Zamiast tego traktuj t(cid:215) ide(cid:215) jak kompas, wyznaczaj(cid:199)cy kieru- nek ku jednej scenie. Znajd(cid:288) jedno Pole Gry i zobaczmy, jak mo(cid:290)emy wykreowa(cid:201) na nim co(cid:265) nadzwyczajnego. Tym sposo- bem ca(cid:245)y ten proces b(cid:215)dzie o wiele mniej skomplikowany, o wiele bardziej przyst(cid:215)pny i o wiele (cid:245)atwiejszy do wdro(cid:290)enia. W niniejszej sekcji chcia(cid:245)bym ci po prostu zasygnalizowa(cid:201), co dzieje si(cid:215) w ramach Modelu Pola Gry w tak zwanej Zwyczajnej Rzeczywisto(cid:265)ci, a co w Nadzwyczajnej Rzeczywisto(cid:265)ci, aby przy- gotowa(cid:201) Ci(cid:215) na otwieraj(cid:199)c(cid:199) si(cid:215) przed Tob(cid:199) drog(cid:215) (rysunek 3.5). Poleć książkęKup książkę MOC EFEKTU ALTER EGO 63 Rysunek 3.5 Okre(cid:265)lenia zwyczajna i nadzwyczajna to w gruncie rzeczy me- tafory u(cid:290)ywane po to, by unaoczni(cid:201) Ci dominuj(cid:199)ce do(cid:265)wiadcze- nie, które stanie si(cid:215) Twoim udzia(cid:245)em po zmianie sposobu my- (cid:265)lenia. Poza tym krótko- i d(cid:245)ugoterminowe skutki tej „reorientacji” wp(cid:245)yn(cid:199) na poziom Twojej wiary we w(cid:245)asne zdolno(cid:265)ci do stawia- nia czo(cid:245)a czekaj(cid:199)cym Ci(cid:215) wyzwaniom. Istniej(cid:199) badania po- twierdzaj(cid:199)ce pozytywne efekty tej zmiany sposobu my(cid:265)lenia. Naukowcy odkryli, (cid:290)e wybór pomi(cid:215)dzy „p(cid:215)taj(cid:199)c(cid:199) aktywacj(cid:199)” a „uskrzydlaj(cid:199)c(cid:199) aktywacj(cid:199)” stanowi klucz do skarbca kryj(cid:199)cego wi(cid:215)ksz(cid:199) pewno(cid:265)(cid:201) siebie i odwag(cid:215)9 10. Podczas prowadzonych przez siebie bada(cid:247) i w ramach swojej dzia(cid:245)alno(cid:265)ci zawodowej nazywam te sposoby my(cid:265)lenia Mentalno(cid:265)ci(cid:199) Au(cid:201) i Mentalno(cid:265)ci(cid:199) Wow. Mentalno(cid:265)(cid:201) Au(cid:201) oznacza, (cid:290)e Twoje intencje i zachowania s(cid:199) motywowane negatywnymi emocjami — próbujesz zapobiec Poleć książkęKup książkę 64 KONCEPCJA ALTER EGO z(cid:245)ym wydarzeniom. Mog(cid:199) to by(cid:201) zarówno my(cid:265)li, jak i uczucia albo do(cid:265)wiadczenia, ale wspólne dla nich jest to, (cid:290)e chcesz je st(cid:245)umi(cid:201), by unikn(cid:199)(cid:201) spodziewanego cierpienia — to w(cid:245)a(cid:265)nie Mentalno(cid:265)(cid:201) Au(cid:201). Kiedy podchodzisz do ka(cid:290)dego dzia(cid:245)ania nastawiony na uni- kanie wyzwa(cid:247), stosujesz form(cid:215) supresji. Kiedy reorientujesz si(cid:215) na negatywn(cid:199) motywacj(cid:215) (jakby(cid:265) obiera(cid:245) kierunek za po- moc(cid:199) kompasu) i robisz co(cid:265), by unikn(cid:199)(cid:201) cierpienia albo by w ogóle czego(cid:265) unikn(cid:199)(cid:201), sprawiasz, (cid:290)e trudniej Ci postrzega(cid:201) samego siebie jako osob(cid:215), która jest w stanie rozwi(cid:199)zywa(cid:201) w(cid:245)asne problemy. Ten pe(cid:245)en zahamowa(cid:247) cykl unikania kon- frontacji z tym, kim jeste(cid:265) i kim chcia(cid:245)by(cid:265) by(cid:201), tworzy tak zwane Sp(cid:215)tane Ja. Z kolei „uskrzydlaj(cid:199)ca aktywacja” oraz to, co nazywamy „Mentalno(cid:265)ci(cid:199) Wow”, maj(cid:199) miejsce wtedy, gdy ko(cid:245)em zama- chowym Twoich intencji jest pozytywne, ukierunkowane na rozwój nastawienie. Próbujesz by(cid:201) bardziej aktywny lub starasz si(cid:215) czerpa(cid:201) wi(cid:215)cej z (cid:290)ycia niezale(cid:290)nie od tego, czy chodzi o pozytywne my(cid:265)li, emocje czy do(cid:265)wiadczenia. Je(cid:290)eli podej- dziesz do tego d(cid:245)ugoterminowo i b(cid:215)dziesz to robi(cid:245) nawykowo, to reorientacja na pozytywne uczucia i rozniecenie w sobie motywacji, by zrobi(cid:201) co(cid:265) dobrego ze swoim (cid:290)yciem, pozwoli Ci zwi(cid:215)kszy(cid:201) swoj(cid:199) efektywno(cid:265)(cid:201). Takie podej(cid:265)cie wzmocni Twoj(cid:199) wiar(cid:215) we w(cid:245)asne si(cid:245)y, doda Ci odwagi i zwi(cid:215)kszy Twoje poczucie kontroli nad w(cid:245)asn(cid:199) zdolno(cid:265)ci(cid:199) stawiania czo(cid:245)a (cid:290)yciowym wy- zwaniom. W(cid:245)a(cid:265)nie tak stworzysz swoje Heroiczne Ja. Kiedy b(cid:215)dziesz mia(cid:245) jasno(cid:265)(cid:201) wzgl(cid:215)dem w(cid:245)asnych intencji, zi- dentyfikujesz korzy(cid:265)ci czerpane z danej dzia(cid:245)alno(cid:265)ci oraz usta- lisz, co pragniesz osi(cid:199)gn(cid:199)(cid:201) na danym Polu Gry, dostaniesz do Poleć książkęKup książkę MOC EFEKTU ALTER EGO 65 dyspozycji dodatkowe atuty, dzi(cid:215)ki którym sprawniej obudzisz swoje Heroiczne Ja. (cid:244)atwiej powiedzie(cid:201), ni(cid:290) zrobi(cid:201), co? W(cid:245)a(cid:265)nie dlatego stosujemy Alter Ego i Sekretne To(cid:290)samo(cid:265)ci. Pomagaj(cid:199) nam one zneutralizowa(cid:201) w(cid:245)asny sceptycyzm i wyko- rzysta(cid:201) moc czerpan(cid:199) z tego, (cid:290)e zestrajamy si(cid:215) w harmonijn(cid:199) ca(cid:245)o(cid:265)(cid:201) z si(cid:245)ami, talentami i Superzdolno(cid:265)ciami kogo(cid:265) lub cze- go(cid:265) innego. Aby pomóc Ci dostrzec, jak to wygl(cid:199)da w odniesieniu do Efektu Alter Ego, stworzyli(cid:265)my dwie ró(cid:290)ne rzeczywisto(cid:265)ci. (cid:289)yjemy w (cid:265)wiecie przeciwie(cid:247)stw — góra/dó(cid:245), gor(cid:199)co/zimno, na zewn(cid:199)trz/wewn(cid:199)trz, jasne/ciemne i tak dalej. Ta separacja istnieje po to, (cid:290)eby wyznaczy(cid:201) granice rzeczywisto(cid:265)ci, jak(cid:199) chcemy dla siebie wybra(cid:201), i wyznacza podzia(cid:245) na Zwyczajn(cid:199) i Nadzwyczajn(cid:199) Rzeczywisto(cid:265)(cid:201). Ka(cid:290)da z nich kreuje dwa kom- pletnie odmienne do(cid:265)wiadczenia. W obydwu trzeba stawia(cid:201) czo(cid:245)a pewnym wyzwaniom, ale obydwie zapewniaj(cid:199) nam mo(cid:290)- liwo(cid:265)(cid:201) dostrze(cid:290)enia w u(cid:290)ytecznej perspektywie tego, co si(cid:215) dzieje, gdy postanawiamy „p(cid:215)ta(cid:201)” albo „uskrzydla(cid:201)” rdze(cid:247) swojego Ja. W kolejnych rozdzia(cid:245)ach, w miar(cid:215) post(cid:215)pów w konstruowaniu Twojego Alter Ego, zajmiemy si(cid:215) tymi zagadnieniami bardziej szczegó(cid:245)owo, ale ju(cid:290) w tym momencie wida(cid:201), (cid:290)e ta separacja dwóch rzeczywisto(cid:265)ci tworzy now(cid:199) stref(cid:215) w samym centrum rdzenia Ja. W Zwyczajnej Rzeczywisto(cid:265)ci znajduje si(cid:215) Sp(cid:215)tane Ja, a w Nad- zwyczajnej Rzeczywisto(cid:265)ci — Heroiczne Ja. Ka(cid:290)de z nich repre- zentuje dominuj(cid:199)cy rodzaj do(cid:265)wiadcze(cid:247) prze(cid:290)ywanych przez Poleć książkęKup książkę 66 KONCEPCJA ALTER EGO dan(cid:199) osob(cid:215), zale(cid:290)nie od tego, w jaki sposób podchodzi ona do Pola Gry i jak je odbiera. W(cid:245)a(cid:265)nie dlatego nazywamy to Efektem Alter Ego — ta metoda stwarza kompletnie nowe rezultaty. Je(cid:265)li wyobrazisz sobie, (cid:290)e stoisz w centrum Modelu Pola Gry, i zwrócisz si(cid:215) w stron(cid:215) Zwyczajnej Rzeczywisto(cid:265)ci, najcz(cid:215)stsze my(cid:265)li, emocje i prze(cid:290)ycia, które b(cid:215)d(cid:199) Twoim udzia(cid:245)em, w miar(cid:215) jak b(cid:215)dziesz wchodzi(cid:245) w kontakt z kolejnymi warstwami swojej to(cid:290)samo(cid:265)ci, zd(cid:245)awi(cid:199) Rdze(cid:247) Twojego Ja i sprawi(cid:199), (cid:290)e poczujesz si(cid:215) Sp(cid:215)tany. W jaki sposób? Jak w ka(cid:290)dej dobrej opowie(cid:265)ci tam, gdzie jest bohater, znaj- dziemy te(cid:290) jego Wroga, przyczajonego w cieniu. A poniewa(cid:290) Twoja reorientacja kieruje Ci(cid:215) w stron(cid:215) bieguna „negatywnych dozna(cid:247) i cierpienia”, Wróg karmi si(cid:215) tym nastawieniem i wy- pe(cid:245)nia Twój umys(cid:245) troskami, zw(cid:199)tpieniem, mrocznymi my(cid:265)lami na w(cid:245)asny temat, asekuranctwem i l(cid:215)kiem. Wszystko to mo(cid:290)e sprawia(cid:201), (cid:290)e nie zaprezentujesz si(cid:215) na danym Polu Gry tak, jak pozwalaj(cid:199) Ci na to Twoje zdolno(cid:265)ci, a w niektórych przypad- kach wr(cid:215)cz zdezerterujesz. Rezultat b(cid:215)dzie taki, (cid:290)e b(cid:215)dziesz ca(cid:245)kowicie unika(cid:245) tego Pola Gry albo nie dopu(cid:265)cisz do g(cid:245)osu wszystkich swoich umiej(cid:215)tno(cid:265)ci. Stanie si(cid:215) tak dlatego, (cid:290)e Wróg zaatakuje Ci(cid:215) pot(cid:215)(cid:290)nymi Skrytymi Mocami, aby(cid:265) nie móg(cid:245) wy- zwoli(cid:201) si(cid:215) ze swoich p(cid:215)t. Atakuj(cid:199)c Ci(cid:215), Wróg wykorzystuje wszystkie warstwy To(cid:290)sa- mo(cid:265)ci. Zatruwa Twój umys(cid:245) na przyk(cid:245)ad takimi podszeptami: Poleć książkęKup książkę MOC EFEKTU ALTER EGO 67 (cid:120) Warstwa Rdzennych (cid:287)róde(cid:245) Motywacji: (cid:120) „Nie nadajesz si(cid:215) do tego; przecie(cid:290) jeszcze nikomu z Twojej rodziny nigdy nie uda(cid:245)o si(cid:215) tego zrobi(cid:201)”. (cid:120) Warstwa Przekona(cid:247): (cid:120) „Nie wierzysz w siebie, bo je(cid:265)li tylko zechcesz rzuci(cid:201) okiem na swoj(cid:199) przesz(cid:245)o(cid:265)(cid:201), zobaczysz, (cid:290)e cz(cid:215)sto zdarza(cid:245)o Ci si(cid:215) kapitulowa(cid:201)”. (cid:120) Warstwa Aktywno(cid:265)ci: (cid:120) „Nie masz ani odpowiedniej wiedzy, ani zdolno(cid:265)ci, wi(cid:215)c powiniene(cid:265) chyba po prostu zaczeka(cid:201), a(cid:290) zapoznasz si(cid:215) z tym dok(cid:245)adniej, po(cid:265)wi(cid:215)cisz na to wi(cid:215)cej pracy i w ko(cid:247)cu uda Ci si(cid:215) to zrobi(cid:201) idealnie”. (cid:120) Warstwa Pola Gry: (cid:120) „Nie chcesz przecie(cid:290) zrobi(cid:201) z siebie po(cid:265)miewiska. Na pewno chcesz podejmowa(cid:201) takie wielkie ryzyko? Naprawd(cid:215) nie chcia(cid:245)bym ogl(cid:199)da(cid:201), co si(cid:215) stanie, kiedy wszyscy zobacz(cid:199), jak zawodzisz!” Dominuj(cid:199)cym do(cid:265)wiadczeniem w Zwyczajnej Rzeczywisto(cid:265)ci jest poczucie, (cid:290)e to nie Ty trzymasz ster. Masz wra(cid:290)enie, jakby „prawdziwy Ty” by(cid:245) uwi(cid:215)ziony w jakiej(cid:265) negatywnej opowie(cid:265)ci, w przekonaniach lub okoliczno(cid:265)ciach, których nie potrafisz przezwyci(cid:215)(cid:290)y(cid:201). Ale Wróg to chytry gnojek, który tylko czeka na jak(cid:199)kolwiek okazj(cid:215), gdy wyczuje odrobin(cid:215) l(cid:215)ku, negatywnej motywacji albo brak niezm(cid:199)conej pewno(cid:265)ci co do tego, kto ma si(cid:215) pojawi(cid:201) na Polu Gry. Poleć książkęKup książkę 68 KONCEPCJA ALTER EGO Zwyczajn(cid:199) Rzeczywisto(cid:265)(cid:201) mo(cid:290)na podsumowa(cid:201) dwoma s(cid:245)owa- mi: jest destrukcyjna i demobilizuj(cid:199)ca. Jej destruktywno(cid:265)(cid:201) dotyka Rdze(cid:247) naszego Ja, a demobilizacja jest skutkiem uzyskiwanych przez nas rezultatów. Wa(cid:290)ne wi(cid:215)c, by zdawa(cid:201) sobie spraw(cid:215), (cid:290)e to Sp(cid:215)tane Ja, które wiele osób postrzega jako swoj(cid:199) prawdziw(cid:199) to(cid:290)samo(cid:265)(cid:201), wcale ni(cid:199) nie jest. Rdze(cid:247) Ja kryje w sobie arsena(cid:245) (cid:264)ródków, dzi(cid:215)ki którym mo(cid:290)na obudzi(cid:201) inn(cid:199) wersj(cid:215) samego siebie, swoje Heroiczne Ja, z wykorzystaniem Alter Ego. Zatem czy w Nadzwyczajnej Rzeczywisto(cid:265)ci znajdziemy dla odmiany nieustaj(cid:199)c(cid:199) sielank(cid:215)? Je(cid:265)li wrócisz do centrum Modelu Pola Gry i zwrócisz si(cid:215) w stron(cid:215) Nadzwyczajnej Rzeczywisto(cid:265)ci, przewa(cid:290)aj(cid:199)ce my(cid:265)li, emocje i do(cid:265)wiadczenia, które b(cid:215)d(cid:199) Twoim udzia(cid:245)em, w miar(cid:215) jak b(cid:215)dziesz wchodzi(cid:245) w kontakt z kolejnymi warstwami swojej to(cid:290)samo(cid:265)ci, „uskrzydl(cid:199)” Rdze(cid:247) Twojego Ja i sprawi(cid:199), (cid:290)e odnaj- dziesz swoje Heroiczne Ja. W jaki sposób? W Nadzwyczajnej Rzeczywisto(cid:265)ci Twoja reorientacja ukierun- kowa(cid:245)a Ci(cid:215) na „biegun pozytywno(cid:265)ci”. Wróg ma wi(cid:215)ksze trud- no(cid:265)ci w powstrzymywaniu Ci(cid:215) za pomoc(cid:199) swojego arsena(cid:245)u zw(cid:199)tpienia, pokus, gniewu, zadufania i l(cid:215)ku, poniewa(cid:290) konstru- ujesz Alter Ego. Wykorzystujesz w tym celu wszystkie war- stwy, (cid:290)eby przywo(cid:245)a(cid:201) na Pole Gry pot(cid:215)(cid:290)n(cid:199) kombinacj(cid:215) cech lub Superzdolno(cid:265)ci. Wydobywasz wszystkie te kreatywne moce z Rdzenia swojego Ja, by pos(cid:245)a(cid:201) na boisko tak(cid:199) wersj(cid:215) siebie, jak(cid:199) planowa(cid:245)e(cid:265) wys(cid:245)a(cid:201). Pos(cid:245)ugujesz si(cid:215) przy tym takimi stwierdze- niami, jak: Poleć książkęKup książkę MOC EFEKTU ALTER EGO 69 (cid:120) Warstwa Rdzennych (cid:287)róde(cid:245) Motywacji: (cid:120) „Robi(cid:215) to dla swojej rodziny”. „Robi(cid:215) to w imi(cid:215) wy(cid:290)szego celu”. „Robi(cid:215) to, (cid:290)eby pokaza(cid:201) cz(cid:245)onkom swojego plemienia, czego mo(cid:290)na dokona(cid:201)”. „Robi(cid:215) to, by uczci(cid:201) swoich poprzedników”. (cid:120) Warstwa Przekona(cid:247): (cid:120) „Jestem pot(cid:215)(cid:290)nym agentem zmiany”. „Uwielbiam wyzwania”. „Nie mog(cid:215) si(cid:215) doczeka(cid:201), (cid:290)eby zobaczy(cid:201), co si(cid:215) stanie”. (cid:120) Warstwa Aktywno(cid:265)ci: (cid:120) „Mo(cid:290)e i nie wiem wszystkiego, ale dam z siebie wszystko”. „Mam niezwyk(cid:245)(cid:199) zdolno(cid:265)(cid:201) koncentrowania si(cid:215) na tym, co istotne”. „Zachowuj(cid:215) absolutny spokój pod siln(cid:199) presj(cid:199)”. (cid:120) Warstwa Pola Gry: (cid:120) „Ka(cid:290)d(cid:199) pora(cid:290)k(cid:215) zamieniam w stopie(cid:247), po którym b(cid:215)d(cid:215) si(cid:215) pi(cid:199)(cid:245) do góry”. „Mam wielu sojuszników, którzy tylko czekaj(cid:199), (cid:290)eby mi pomóc”. Nadzwyczajna Rzeczywisto(cid:265)(cid:201) jest nadzwyczajna dlatego, (cid:290)e bierzesz w niej byka za rogi, rzucasz wyzwanie losowi i nie po- zwalasz, by co(cid:265) Ci(cid:215) rozprasza(cid:245)o. Dzi(cid:215)ki temu mo(cid:290)esz wyciszy(cid:201) swój sceptycyzm wzgl(cid:215)dem w(cid:245)asnych umiej(cid:215)tno(cid:265)ci, bo kiedy trzeba wyj(cid:265)(cid:201) na Pole Gry, posy(cid:245)asz tam swoje Alter Ego. Podobnie jak Sasha Fierce w przypadku Beyonce to Alter Ego chroni Rdze(cid:247) Twojego Ja przed fortelami, które Wróg b(cid:215)dzie stara(cid:245) si(cid:215) Poleć książkęKup książkę 70 KONCEPCJA ALTER EGO wykorzysta(cid:201), (cid:290)eby Ci(cid:215) powstrzyma(cid:201). Co wi(cid:215)cej, okazuje si(cid:215), (cid:290)e istniej(cid:199) badania, których wyniki potwierdzaj(cid:199) skuteczno(cid:265)(cid:201) inten- cjonalnego stosowania z góry zdefiniowanych Superzdolno(cid:265)ci. Martin Seligman i Christopher Petersen to dwaj szeroko cyto- wani naukowcy specjalizuj(cid:199)cy si(cid:215) w badaniach nad szcz(cid:215)(cid:265)ciem i dobrostanem11. Po(cid:265)wi(cid:215)cili oni dekad(cid:215) na analizowanie po- nad stu ró(cid:290)nych kultur z ca(cid:245)ego (cid:265)wiata. Ich zespó(cid:245) przetestowa(cid:245) sto pi(cid:215)(cid:201)dziesi(cid:199)t tysi(cid:215)cy osób, by ustali(cid:201), jak funkcjonuj(cid:199) lu- dzie stawiaj(cid:199)cy czo(cid:245)a wyzwaniom i przeciwno(cid:265)ciom losu. Od- kryli, (cid:290)e ci, którzy zidentyfikowali swoje zasadnicze cechy lub Superzdolno(cid:265)ci i z premedytacj(cid:199) skoncentrowali si(cid:215) na ich ak- tywowaniu, byli bardziej wytrwali i bardziej spe(cid:245)nieni. Na kartach niniejszej ksi(cid:199)(cid:290)ki zajmiemy si(cid:215) odkrywaniem tych Superzdolno(cid:265)ci, które aktywuje Twoje Alter Ego. GRA WYOBRA(cid:189)NI Ty i ja mamy niezwykle pot(cid:215)(cid:290)n(cid:199) zdolno(cid:265)(cid:201) kreowania (cid:265)wiatów w swoim umy(cid:265)le za pomoc(cid:199) wyobra(cid:288)ni. Niestety, wi(cid:215)kszo(cid:265)(cid:201) ludzi wykorzystuje wyobra(cid:288)ni(cid:215), by odgrywa(cid:201) w g(cid:245)owie scenariu- sze przypominaj(cid:199)ce fabu(cid:245)(cid:215) horroru. W rezultacie wycofuj(cid:199) si(cid:215) i porzucaj(cid:199) swoje cele. Gdybym jednak poprosi(cid:245) ich, by wyobra- zili sobie, jak pojawiaj(cid:199) si(cid:215) w tym samym scenariuszu w roli Wonder Woman, Matki Teresy albo Ksi(cid:215)(cid:290)niczki Lei, mogliby dostrzec oczyma swojej duszy odmienne zako(cid:247)czenie (faceci mog(cid:199) sobie wyobrazi(cid:201), (cid:290)e s(cid:199) Supermanem, Nelsonem Mandel(cid:199) albo Mistrzem Yod(cid:199), lecz je(cid:265)li który(cid:265) woli by(cid:201) Wonder Woman, to nie b(cid:215)d(cid:215) go os(cid:199)dza(cid:245)). Poleć książkęKup książkę MOC EFEKTU ALTER EGO 71 Rozegrajmy krótki mecz wyobra(cid:288)ni. Scenariusz: Masz wyg(cid:245)osi(cid:201) przemówienie w ogromnej auli przed tysi(cid:199)cem swoich wspó(cid:245)pracowników. Jak by(cid:265) sobie poradzi(cid:245)? Czy by(cid:245)by(cid:265) zdenerwowany? Jak wygl(cid:199)da(cid:245)aby Twoja mowa cia(cid:245)a? Jak inne osoby odbiera(cid:245)yby Twoje s(cid:245)owa? A teraz wyobra(cid:288) sobie, (cid:290)e wychodzisz na scen(cid:215) jako Wonder Woman albo Superman. Jak by(cid:265) si(cid:215) zachowywa(cid:245) i przemawia(cid:245) po takiej zmianie? A co powiesz na Matk(cid:215) Teres(cid:215) albo Nelsona Mandel(cid:215)? Albo na Ksi(cid:215)(cid:290)niczk(cid:215) Lei(cid:215) lub Mistrza Yod(cid:215)? Przedstawi(cid:215) Ci teraz jedn(cid:199) z najwa(cid:290)niejszych konkluzji tej ksi(cid:199)(cid:290)ki, wi(cid:215)c skoncentruj si(cid:215), prosz(cid:215). Spogl(cid:199)daj(cid:199)c z perspektywy obserwatora, kim jeste(cid:265), „praw- dziwy Ty”? Uwa(cid:290)aj z odpowiedzi(cid:199), bo to paradoks, na którym wi(cid:215)kszo(cid:265)(cid:201) osób wyk(cid:245)ada si(cid:215) przez ca(cid:245)e swoje (cid:290)ycie. Skrywa on równie(cid:290) od- powied(cid:288) na pytanie, jak to jest, (cid:290)e tylu autorów poradników samopomocowych ca(cid:245)ymi dekadami zwodzi ludzi na manowce. Aby u(cid:245)atwi(cid:201) sobie znalezienie odpowiedzi, pomy(cid:265)l o tym w nast(cid:215)puj(cid:199)cy sposób: Przez ca(cid:245)e (cid:290)ycie jeste(cid:265)my os(cid:199)dzani na podstawie tego, co ro- bimy, a nie na podstawie tego, co my(cid:265)limy albo co zamierzamy zrobi(cid:201). Je(cid:290)eli rozmy(cid:265)lam o tym, (cid:290)eby zadzwoni(cid:201) do mamy i powie- dzie(cid:201) jej, dlaczego dok(cid:245)adnie j(cid:199) kocham, po czym faktycznie bior(cid:215) komórk(cid:215), telefonuj(cid:215) do niej i jej to mówi(cid:215), stwarzam Poleć książkęKup książkę 72 KONCEPCJA ALTER EGO zupe(cid:245)nie now(cid:199) rzeczywisto(cid:265)(cid:201). Jedna jest Zwyczajna, a druga Nadzwyczajna. Je(cid:265)li staj(cid:199)c przed t(cid:245)umem, do którego masz przemawia(cid:201), b(cid:215)dziesz niesamowicie zdenerwowany, ale wszyscy widzowie b(cid:215)d(cid:199) Ci(cid:215) postrzega(cid:201) jako kogo(cid:265) pewnego siebie, elokwentnego i zabawnego, to czy b(cid:215)dzie mia(cid:245)o dla nich jakiekolwiek zna- czenie, (cid:290)e stan(cid:199)(cid:245)e(cid:265) przed nimi jako swoje Alter Ego, aby móc zapewni(cid:201) im tego rodzaju do(cid:265)wiadczenia, a sobie p(cid:245)yn(cid:199)c(cid:199) z tego gratyfikacj(cid:215)? Nie. W ostatecznym rozrachunku liczy si(cid:215) to, jak ludzie sobie radz(cid:199). Kiedy zaczyna(cid:245)em prowadzi(cid:201) swoj(cid:199) dzia(cid:245)alno(cid:265)(cid:201), chcia(cid:245)em zo- sta(cid:201) pewnym siebie, zdecydowanym i wygadanym profesjo- nalist(cid:199), który móg(cid:245)by pomaga(cid:201) sportowcom w uzyskiwaniu lepszych wyników na ich Polu Gry dzi(cid:215)ki wzmocnieniu ich mentalnej odporno(cid:265)ci. W czym problem? W kontaktach z klien- tami wypada(cid:245)em inaczej ni(cid:290) ten wymarzony przeze mnie idea(cid:245). By(cid:245)em sp(cid:215)tany przez jedn(cid:199) ze Skrytych Mocy, które Wróg zwyk(cid:245) wykorzystywa(cid:201), by zd(cid:245)awi(cid:201) wszelk(cid:199) inicjatyw(cid:215): zamartwia(cid:245)em si(cid:215), co inni sobie o mnie pomy(cid:265)l(cid:199). Uznawa(cid:245)em, (cid:290)e nikt nie b(cid:215)- dzie mia(cid:245) dla mnie najmniejszego szacunku ani nie b(cid:215)dzie chcia(cid:245) mnie s(cid:245)ucha(cid:201), bo przecie(cid:290) tak m(cid:245)odo wygl(cid:199)dam. Te w(cid:199)t- pliwo(cid:265)ci, troski i l(cid:215)ki wype(cid:245)niaj(cid:199)ce mój umys(cid:245) stanowi(cid:245)y po- wa(cid:290)n(cid:199) przeszkod(cid:215). Ale kiedy zak(cid:245)ada(cid:245)em okulary, do g(cid:245)osu dochodzi(cid:245)o moje Alter Ego, aktywuj(cid:199)c te spo(cid:265)ród moich cech, umiej(cid:215)tno(cid:265)ci i przekona(cid:247), których potrzebowa(cid:245)em, by da(cid:201) sobie rad(cid:215). Dysponowa(cid:245)em nimi od zawsze, a „Richard” wkracza(cid:245), by umo(cid:290)liwi(cid:201) mi ich ekspresj(cid:215). Poleć książkęKup książkę MOC EFEKTU ALTER EGO 73 To nie to samo, co udawa(cid:201) kogo(cid:265), kim si(cid:215) nie jest. Kiedy zmy(cid:265)lasz, (cid:290)e znasz si(cid:215) na fizyce cz(cid:199)stek elementarnych, cho(cid:201) nie masz o tym poj(cid:215)cia, to udajesz. Ale wykorzystanie Alter Ego, (cid:290)eby da(cid:201) interesuj(cid:199)cy wyk(cid:245)ad dla grupy studentów fizyki, je(cid:290)eli do tej pory by(cid:245)e(cid:265) wyk(cid:245)adowc(cid:199) nudziarzem, to tylko zasto- sowanie odpowiednich metod do realizacji stoj(cid:199)cego przed Tob(cid:199) zadania. Bardzo cieszy mnie feedback od moich klientów, a jedn(cid:199) z tych rzeczy, które lubi(cid:215) w nim najbardziej, jest widok zdumienia, jakie odczuwaj(cid:199), odkrywaj(cid:199)c skal(cid:215) i g(cid:245)(cid:215)bi(cid:215) swoich zdolno(cid:265)ci. To klasyczny przyk(cid:245)ad sytuacji, któr(cid:199) dobrze podsumowuje powiedzenie „Nie da si(cid:215) przeczyta(cid:201) etykiety, kiedy jest si(cid:215) we- wn(cid:199)trz butelki”. Michael Shurtleff, w latach sze(cid:265)(cid:201)dziesi(cid:199)tych i siedemdziesi(cid:199)- tych kierownik obsady licznych produkcji w Hollywood i na Broadwayu, mawia(cid:245), (cid:290)e gra aktorska, w przeciwie(cid:247)stwie do tego, co my(cid:265)li wi(cid:215)kszo(cid:265)(cid:201) ludzi, polega na wydobyciu na powierzchni(cid:215) tego, co i tak mamy ju(cid:290) wcze(cid:265)niej w (cid:265)rodku. — Wi(cid:215)kszo(cid:265)(cid:201) osób zajmuje si(cid:215) aktorstwem, (cid:290)eby oderwa(cid:201) si(cid:215) od tego, kim jest, wyj(cid:265)(cid:201) poza ograniczenia swojej codziennej to(cid:290)samo(cid:265)ci i sta(cid:201) si(cid:215) kim(cid:265) innym, kim(cid:265) znamienitym, romantycznym, u(cid:290)ytecz- nym, po prostu odmiennym. A co tak naprawd(cid:215) oznacza aktor- stwo? To wykorzystanie w(cid:245)asnego Ja. To praca oparta na tym, co masz w (cid:265)rodku. Nie polega na tym, (cid:290)e stajesz si(cid:215) kim(cid:265) innym, tylko na tym, (cid:290)e jeste(cid:265) sob(cid:199) postawionym w odmiennej sytuacji i w odmiennym kontek(cid:265)cie. Nie uciekasz od siebie, tylko wyko- rzystujesz swoj(cid:199) to(cid:290)samo(cid:265)(cid:201), odkrywaj(cid:199)c si(cid:215) i obna(cid:290)aj(cid:199)c na scenie albo na srebrnym ekranie12. Poleć książkęKup książkę 74 KONCEPCJA ALTER EGO Daniel Craig nie jest Jamesem Bondem. Ale James Bond jest gdzie(cid:265) wewn(cid:199)trz to(cid:290)samo(cid:265)ci Daniela Craiga. Wi(cid:215)kszo(cid:265)(cid:201) moich klientów twierdzi, (cid:290)e odczuwaj(cid:199) Alter Ego jako swoje najprawdziwsze Ja — os(cid:199)d pozostawiam Tobie, sam b(cid:215)dziesz mia(cid:245) pó(cid:288)niej okazj(cid:215) si(cid:215) o tym przekona(cid:201). Jak mawia mój dobry znajomy Ian, „Alter Ego to twoje najg(cid:245)(cid:215)bsze Ja, naj- prawdziwsza wersja ciebie samego”. Dok(cid:245)adnie w taki sposób wygl(cid:199)da(cid:245)o to równie(cid:290) w przypadku Joanne. Po odebraniu wykszta(cid:245)cenia w dziedzinie terapii beha- wioralnej i analizy transakcyjnej podj(cid:215)(cid:245)a prac(cid:215) w firmie handluj(cid:199)- cej jachtami, by potem przenie(cid:265)(cid:201) si(cid:215) do dzia(cid:245)u sprzeda(cid:290)y i mar- ketingu technologicznej filii linii British Airways w Londynie. Jak sama przyznaje, z natury jest introwertyczk(cid:199), ale w biurze dochodzi(cid:245)a u niej do g(cid:245)osu jaka(cid:265) inna strona jej osobowo(cid:265)ci, której nie potrafi(cid:245)a do ko(cid:247)ca zrozumie(cid:201). — Na pocz(cid:199)tku mojej kariery zdarza(cid:245)y mi si(cid:215) sytuacje, (cid:290)e chocia(cid:290) uda(cid:245)o mi si(cid:215) zawrze(cid:201) ogromny kontrakt i zarz(cid:199)dza(cid:245)am rachunkami wartymi miliony dolarów, to i tak pomijano mnie podczas przyznawania awansów. U(cid:265)wiadomi(cid:245)am sobie wtedy, (cid:290)e musz(cid:215) przej(cid:199)(cid:201) kontrol(cid:215) nad tokiem swojej kariery. Musia- (cid:245)am si(cid:215) ruszy(cid:201) i samodzielnie zawalczy(cid:201) o swój zawodowy status. Nie zamierza(cid:245)am tego pozostawia(cid:201) na cudzej (cid:245)asce. Joanne wiedzia(cid:245)a, (cid:290)e je(cid:265)li ma odnie(cid:265)(cid:201) sukces, to musi poka- za(cid:201) si(cid:215) w pracy od innej strony. Obracaj(cid:199)c si(cid:215) w zdominowa- nym przez m(cid:215)(cid:290)czyzn (cid:265)rodowisku zawodowym, w trakcie zebra(cid:247) z udzia(cid:245)em swojego szefa i wspó(cid:245)pracowników zacz(cid:215)(cid:245)a zmienia(cid:201) si(cid:215) w siln(cid:199), (cid:265)mia(cid:245)(cid:199), zdecydowan(cid:199) kobiet(cid:215). Kiedy po raz pierwszy us(cid:245)ysza(cid:245)a moj(cid:199) prezentacj(cid:215) na temat Alter Ego, odnios(cid:245)a wra(cid:290)enie, jakby wszystkie fragmenty uk(cid:245)a- Poleć książkęKup książkę MOC EFEKTU ALTER EGO 75 danki po(cid:245)(cid:199)czy(cid:245)y si(cid:215) nagle w spójn(cid:199) ca(cid:245)o(cid:265)(cid:201). — Kiedy us(cid:245)ysza(cid:245)am twoje przemówienie, pomy(cid:265)la(cid:245)am „Przecie(cid:290) to Giovanna!”. Jestem po cz(cid:215)(cid:265)ci W(cid:245)oszk(cid:199), wi(cid:215)c kiedy pojawiam si(cid:215) na nie- których zebraniach u siebie w pracy, zmieniam si(cid:215) z cichej, sie- dz(cid:199)cej na uboczu dziewczyny w t(cid:215) drug(cid:199) person(cid:215), woln(cid:199) od zahamowa(cid:247). Normalnie zamartwia(cid:245)abym si(cid:215) pewnie, co kto(cid:265) sobie o mnie pomy(cid:265)li, ale Giovanna w ogóle nie miewa takich dylematów. — Przez ca(cid:245)y ten czas Giovanna chroni(cid:245)a mnie i os(cid:245)ania(cid:245)a, pomagaj(cid:199)c mi osi(cid:199)gn(cid:199)(cid:201) rzeczy, o których zawsze marzy(cid:245)am. Gdy zacz(cid:215)li(cid:265)my omawia(cid:201) ten w(cid:199)tek ochrony, Joanne wyja- (cid:265)ni(cid:245)a, (cid:290)e kiedy przebywa(cid:245)a w toksycznym (cid:265)rodowisku, gdzie ludzie „mówili i robili nieprzyjemne rzeczy”, obecno(cid:265)(cid:201) u jej boku Alter Ego pomog(cid:245)a jej zrozumie(cid:201), i(cid:290) „…to co(cid:265), za co win(cid:215) ponosz(cid:199) inne osoby oraz ich problemy, a nie ja. Kiedy(cid:265) zdarza(cid:245)o mi si(cid:215) wychodzi(cid:201) z zebrania przez to, co kto(cid:265) powiedzia(cid:245) albo zrobi(cid:245) w sali konferencyjnej. To okropne rzeczy, ale Giovanna potrafi(cid:245)a to wytrzyma(cid:201). Jako Giovanna nie dawa(cid:245)am sob(cid:199) po- miata(cid:201). Jako Giovanna potrafi(cid:215) by(cid:201) waleczna i silna, a kiedy trzeba, równie(cid:290) przera(cid:290)aj(cid:199)ca”. Alter Ego Joanne pomog(cid:245)o jej zachowa(cid:201) zdrowy kontakt z prawdziwym Rdzeniem swojego Ja, co sprawi(cid:245)o, (cid:290)e nie uleg(cid:245)a jadowitym podszeptom Wroga. — Kiedy(cid:265) zamartwia(cid:245)am si(cid:215), czy nie jestem wobec kogo(cid:265) zbyt ostra, ale nie by(cid:245)abym tu, gdzie jestem, gdybym nie pozwala(cid:245)a doj(cid:265)(cid:201) do g(cid:245)osu swojemu Alter Ego i nie okazywa(cid:245)a twardo(cid:265)ci. W biznesie nie ma miejsca dla osób, które nie potrafi(cid:199) broni(cid:201) swojego zdania i wykazywa(cid:201) si(cid:215) waleczno(cid:265)ci(cid:199), kiedy to konie- czne. — Pomoc Alter Ego, które nazwa(cid:245)a Giovann(cid:199), umo(cid:290)liwi(cid:245)a Poleć książkęKup książkę 76 KONCEPCJA ALTER EGO Joanne uzewn(cid:215)trznienie najlepszej wersji samej siebie, dzi(cid:215)ki czemu mog(cid:245)a osi(cid:199)ga(cid:201) swoje zawodowe cele. — W ci(cid:199)gu dwóch ostatnich lat zda(cid:245)am sobie spraw(cid:215), (cid:290)e to Alter Ego to tak naprawd(cid:215) ja i (cid:290)e bardzo chcia(cid:245)abym nim pozosta(cid:201). Podobnie jak to mia(cid:245)o miejsce w przypadku Iana, Beyonce i Joanne, o kszta(cid:245)cie Twojego Alter Ego decyduje tak naprawd(cid:215) to, jak chcesz si(cid:215) prezentowa(cid:201) i jakie Superzdolno(cid:265)ci oraz cechy istniej(cid:199)cych ludzi, fikcyjnych postaci, superbohaterów, zwierz(cid:199)t czy kogo tam jeszcze musisz po(cid:290)yczy(cid:201), by obudzi(cid:201) swoje Heroiczne Ja. To Ty okre(cid:265)lasz, kto pojawi si(cid:215) na Polu Gry. Warstwy to(cid:290)sa- mo(cid:265)ci s(cid:199) p(cid:245)ynne. W miar(cid:215) jak b(cid:215)d(cid:215) wprowadza(cid:245) Ci(cid:215) w tajniki konstruowania Alter Ego, sam b(cid:215)dziesz móg(cid:245) podj(cid:199)(cid:201) decyzj(cid:215), co pragniesz stworzy(cid:201) i co zostanie najrealniejsz(cid:199), najpraw- dziwsz(cid:199) wersj(cid:199) Rdzenia Twojego Ja. Lata obserwacji sprawi(cid:245)y, (cid:290)e tak(cid:290)e psycholodzy zacz(cid:215)li do- strzega(cid:201) korzy(cid:265)ci p(cid:245)yn(cid:199)ce ze stosowania koncepcji Alter Ego. Psycholog Oliver James opisuje, jak (cid:265)p. muzyk David Bowie stworzy(cid:245) dla siebie ca(cid:245)(cid:199) seri(cid:215) nowych to(cid:290)samo(cid:265)ci, w tym Ziggy’ego Stardusta, by zrealizowa(cid:201) swoje ambicje i zosta(cid:201) gwiazd(cid:199) rocka oraz by przezwyci(cid:215)(cid:290)y(cid:201) traum(cid:215) trudnego dzieci(cid:247)- stwa. James twierdzi nawet, (cid:290)e Bowie odniós(cid:245) sukces i wyrós(cid:245) na cz(cid:245)owieka zdrowego pod wzgl(cid:215)dem emocjonalnym w(cid:245)a(cid:265)nie dlatego, (cid:290)e stworzy(cid:245) te persony. — Kluczowe znaczenie mia(cid:245)o terapeutyczne wykorzystanie tych to(cid:290)samo(cid:265)ci w celu rozwini(cid:215)- cia autentycznego Ja13 (nawet David Bowie by(cid:245) tak naprawd(cid:215) person(cid:199), bo ten s(cid:245)awny muzyk urodzi(cid:245) si(cid:215) jako David Jones). Zasi(cid:215)g idei mówi(cid:199)cej o nowych personach nie ogranicza(cid:245) si(cid:215) do kilkorga wybra(cid:247)ców ani do gwiazd z najwy(cid:290)szej pó(cid:245)ki, Poleć książkęKup książkę MOC EFEKTU ALTER EGO 77 takich jak Bowie. Jak wyja(cid:265)nia James: — Kiedy pracowa(cid:245)em jako terapeuta, nie spotka(cid:245)em ani jednego klienta, który nie mia(cid:245)by kilku albo nawet wi(cid:215)cej ró(cid:290)nych to(cid:290)samo(cid:265)ci14. — James propaguje nawet pomys(cid:245), (cid:290)e wszyscy mogliby(cid:265)my korzysta(cid:201) z ró(cid:290)nych person do osi(cid:199)gania swoich celów, podobnie jak David Jones wciela(cid:245) si(cid:215) w Davida Bowiego i w Ziggy’ego Stardusta, (cid:290)eby osi(cid:199)gn(cid:199)(cid:201) swoje. — Tym sposobem mo(cid:290)esz lepiej zrozumie(cid:201) ró(cid:290)ne cz(cid:215)(cid:265)ci swojego Ja, mo(cid:290)esz je zidentyfikowa(cid:201) i pozna(cid:201) ich pochodzenie, dzi(cid:215)ki czemu b(cid:215)dziesz lepiej zorientowany, któr(cid:199) person(cid:215) mo(cid:290)esz wykorzysta(cid:201) do indywidualnych zada(cid:247)15. W(cid:245)a(cid:265)nie to robimy za pomoc(cid:199) Alter Ego — (cid:265)w
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koncepcja Alter Ego. W poszukiwaniu prawdziwego ja
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: