Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00469 011168 20696392 na godz. na dobę w sumie
Koniec Świata - dziennik proroków, wizjonerów i reporterów pisany od starożytności do końca świata - ebook/pdf
Koniec Świata - dziennik proroków, wizjonerów i reporterów pisany od starożytności do końca świata - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 385
Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-936379-9-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Adalbert Rota zabiera nas w podróż po setkach udokumentowanych proroctw i przepowiedni, mających swoje źródło w świętych tekstach żydów, chrześcijan i muzułmanów. Sięga do Biblii, Koranu, Kabały i zaskakujących objawień prywatnych nie zawsze lansowanych przez Kościół katolicki. Przebogata antologia proroctw i przepowiedni uzupełniona została o fakty i depesze z serwisów AFP, AP, BBC, L'Osservatore Romano, Washington Post, Reuters, CNN i in. Żywa, barwna i nader aktualna literatura końca świata, którego jesteśmy świadkami w rzeczywistości i mediach, zwłaszcza po ogłoszeniu decyzji o abdykacji przez Benedykta XVI.

To podróż w trzech wymiarach: ezoterycznym, reporterskim i naukowym. Nigdzie do tej pory nie zestawiono tak wielu autentycznych proroctw i przepowiedni wysupłanych z inkunabułów, z obrazem historii najnowszej. Skondensowanemu obrazowi nieszczęść, które spadły na ludzkość w ostatniej dekadzie i ostatnim wieku, towarzyszą wstrząsające wizje eschatologiczne trzech najważniejszych religii, uzupełnione o wizje protestanckie i zgoła etniczne.

Zderzenie cywilizacyjne, USA i Oś Zła, Izrael i Iran, islamiści i ortodoksi, New Age i Nowy Porządek, nowy wymiar totalitaryzmu, programy bezpieczeństwa narodowego, biometria, systemy szpiegowskie, zagrożenie epidemiologiczne i ekologiczne, militarne i religijne, społeczne i polityczne, to wszystko czyha u bram nowego, wspaniałego świata.

Zupełną nowością jest niezwykłe spojrzenie na proroctwa biblijne, w tym Apokalipsę Izajasza i Jana, koronę wszystkich proroctw. A prawdziwymi perełkami, niepublikowane dotąd czterowiersze Nostradamusa i mało znane teksty objawień prywatnych. To książka niebezpieczna i niebezpiecznie wciąga, ale jej treść nie ma nic wspólnego z ruchawkami widomego końca świata, ani z jakimkolwiek ruchem sekciarskim.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA 2012 2 Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA dziennik pisany przez proroków, wizjonerów i reporterów od starożytności do końca świata 2 Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA 2012 3 © Copyright by Adalbert Maksymilian Rota 2012. All rights reserved.Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione bez pisemnej zgody autora. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, na nośniku cyfrowym, filmowym, magnetycznym lub jakimkolwiek innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Zabrania się jej publicznego udostępniania, wprowadzania do sieci danych i sieci komórkowych, Internetu i Intranetu, wynajmu, użyczenia i odsprzedaży. Wydanie II poprawione, zmienione i rozszerzone. Wydawnictwo AR 2012. ISBN 978-83-936379-9-7. First published by Plan 2003, printed by Time. Okładka i opracowanie graficzne wg pomysłu autora © 2012. 3 Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA 2012 4 NN [Mdr. 9,16] Z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką – a któż wyśledzi to, co jest na niebie? 1 Voltaire Wątpliwość to nie jest przyjemny stan, za to pewność to absurd. WT Jedyny pewnik dotyczący przyszłości to jej niepewność. Michel de Nostre-Dame [Les Propheties Centuria VI, wiersz 100] Wszyscy Astrologowie, Głąby i Barbarzyńcy precz, z daleka! Kto będzie działał wbrew temu, ten będzie zgodnie z prawem przeklęty! 2 Publius Ovidius [Przemiany] Chytry człowiek ziemię pociął granicami, ziemię, co była dotąd wspólna wszystkim, jak samo światło, słońce, jak powietrze (…) Tam to chciwa dłoń znalazła i z mroku ziemi wydobyła bogactwo – tę przyczynę wszystkich przyszłych nieszczęść. Paweł [2 Tes. 2,3-4] Niechaj was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia... Łukasz [Łk. 12, 56] Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? Joel [Jl. 4,9] Rozgłoście to między narodami, przygotujcie się na świętą wojnę, wezwijcie bohaterów! Aggeusz [Ag. 2,22] przewrócę trony królestw i pokruszę potęgę władczych narodów, Micheasz [Mi. 5,14] dokonam pomsty nad narodami, które nie były posłuszne» Abdiasz [Ab. 1, 15] Albowiem bliski jest dzień Pański przeciwko wszystkim narodom. Marek [Mk. 13,32] o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, tylko Ojciec. Sofoniasz [So. 1, 15-16] Dzień ów będzie dniem gniewu, dniem ucisku i utrapienia-, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem chmury i burzy, dniem trąby i krzyku wojennego Ezechiel [Ez. 7,5-7] Nadszedł dla ciebie zgubny los, o ty, mieszkańcu ziemi ! Izajasz [Iz. 2, 19] Wtedy wejdą do jaskiń skalnych i do jam podziemnych ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię, Izajasz [Iz. 13,5-6] Przybędą z dalekiej ziemi, od granic nieboskłonu, Pan i narzędzia Jego gniewu, aby spustoszyć całą ziemię. Zawyjcie, bo bliski jest dzień Pański, 4 Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA 2012 5 Joel [Jl. 2,43] i przed nim nikt nie ujdzie. 5 Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA 2012 6 Marii i Eugenii z wdzięcznością... I........................................................................................................................................................................ 9 PRELUDIUM KOŃCA ŚWIATA..................................................................................................................... 9 1. SŁOWO DAJĘ ........................................................................................................................................... 9 2. PROFETYZM .......................................................................................................................................... 11 3. PROROCY ............................................................................................................................................. 13 4. KABAŁA ................................................................................................................................................ 15 5. MATEMATYKA ....................................................................................................................................... 17 6. TORA ................................................................................................................................................... 18 7. 36 SPRAWIEDLIWYCH I UKRYTY............................................................................................................... 19 8. MESJASZ I MISTYCYZM CHRZEŚCIJAŃSKI ................................................................................................... 20 9. MAHDI I SEKTY ISLAMU .......................................................................................................................... 22 10. MESJAŃSKI BUDDA, SAOSZJANT I QUETZALCOATL. ............................................................................... 27 11. NEW AGE, FUTUROLOGIA I RELIGIA ŚWIATOWA ..................................................................................... 29 12. WRÓŻBIARSTWO. ............................................................................................................................... 33 13. ASTROBIZNES. ................................................................................................................................... 34 II. ................................................................................................................................................................... 39 POCZĄTEK KOŃCA..................................................................................................................................... 39 1. KLUCZE – DO ŚWIATA PROROKÓW ......................................................................................................... 39 2. KONIEC ŚWIATA – FIN DE SIÈCLE, DOOMSDAY I BIG CRUNCH .................................................................. 41 3. KONIEC ŚWIATA – EPIZODY I AKCJA DRAMATU ........................................................................................ 44 4. KONIEC ŚWIATA Z DNIEM PAŃSKIM – U ŻYDÓW, CHRZEŚCIJAN I MUZUŁMANÓW ........................................ 46 FAŁSZYWI PROROCY, WOJNA I PRZEŚLADOWANIA .......................................................................................... 50 ANTYCHRYST, SYN ZATRACENIA ................................................................................................................... 52 ANIOŁOWIE I OSTATNIA POSŁUGA ................................................................................................................ 53 DZIEŃ PAŃSKI NA ZIEMI I KONIEC ŚWIATA .................................................................................................... 54 ARMAGEDDON I DZIEŃ PAŃSKI W JERUZALEM.............................................................................................. 57 POWRÓT KRÓLA, NAWRÓCENIE ŻYDÓW I CHWAŁA SYJONU............................................................................. 60 5. WIELKA TAJEMNICA – KRÓLESTWA BOŻEGO .......................................................................................... 61 6. TRZECIA ERA – JOACHIMA Z FIORE ........................................................................................................ 64 7. KSIĘGI SYBILLI – UNIWERSALNY OBRAZ ZMIERZCHU CYWILIZACJI ........................................................... 65 8. NOSTRADAMUS – CENTURIE I LISTY ....................................................................................................... 69 9. ZNAKI Z NIEBA – ZAĆMIENIA I WIELKI KRZYŻ .......................................................................................... 72 ROK 1999 I 7 MIESIĘCY .............................................................................................................................. 72 11 SIERPNIA 1999 ..................................................................................................................................... 74 1999 - ROK ASTRONOMII I KRZYŻA PLANETARNEGO ....................................................................................... 75 22 LIPCA 2009 .......................................................................................................................................... 76 ? - KRZYŻ NA NIEBIE .................................................................................................................................. 78 2012 – PROCESJA MAJÓW, ŚWIĘTYCH I JASNOWIDZÓW ....................................................................... 80 ARYSTARCH, NEWTON I EINSTEIN ................................................................................................................ 80 2012, 9 PIEKIEŁ I 13 BAKTUNÓW................................................................................................................. 81 WIELKA PIRAMIDA, ŚWIĘCI I KUGLARZE ....................................................................................................... 83 III. .................................................................................................................................................................. 90 HURAGAN ŻYWIOŁÓW .............................................................................................................................. 90 ŻYWIOŁY VS. CISI MORDERCY – RAPORT WHO 2002 ............................................................................. 90 BRAMA PIEKIEŁ – OD SAN FRANCISCO 1906 PO FUKUSHIMĘ 2011 ....................................................... 91 THE BIG ONE I CAYCE – OD TOBY PO YELLOWSTONE .......................................................................... 98 TREMOR I NOSTRE DAME – OD ETNY PO EYJAFJOELL ......................................................................... 105 ULEWY I DESZCZE – DANE I DEPESZE ................................................................................................ 108 GLOBALNE STRASZENIE – PENTAGON, KLIMATOLODZY I EMMERICH .................................................. 111 GREENPEACE ......................................................................................................................................... 112 KLIMATOLODZY I ROLAND EMMERICH ...................................................................................................... 113 RAPORT PENTAGONU .............................................................................................................................. 114 RAPORT KLIMATYCZNY IPCC ................................................................................................................... 115 RAPORT LANCETA ................................................................................................................................... 116 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. 6 Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA 2012 7 1. 2. 3. 8. 9. 7. DANE WWF I WCU ................................................................................................................................ 117 RAPORT NRC ......................................................................................................................................... 118 PROGNOZY ONZ ..................................................................................................................................... 119 WILDLIFE ............................................................................................................................................... 120 PROROCY O SPUSTOSZENIU ...................................................................................................................... 120 GŁÓD LUDOŻERCY – GLOBALNA SUSZA I ARKA NA SPITSBERGENIE .................................................... 122 RAPORT IWMI ........................................................................................................................................ 124 DANE FAO ............................................................................................................................................. 125 REWELACJE SCIENCE I ARKA NA SPITSBERGENIE......................................................................................... 125 GORĄCA DEKADA .................................................................................................................................... 126 DŻUMA BUDZI SZCZURY – NAJNOWSZA HISTORIA MIKROBÓW ............................................................. 128 DEKADA WIRUSÓW I BRUDNYCH PIENIĘDZY ................................................................................................ 128 MALARIA WCIĄŻ ŻYWA.............................................................................................................................. 131 DZIKIE GORĄCZKI KRWOTOCZNE............................................................................................................... 132 HIV W ODWROCIE ................................................................................................................................... 133 DŻUMA BUDZI SZCZURY ........................................................................................................................... 135 BROŃ B .................................................................................................................................................. 136 NIEWIDZIANE PLAGI – NOSTRADAMUS O ZARAZACH I WOJNACH ........................................................ 138 IV. ................................................................................................................................................................ 146 BÓG NA ŁAWIE OSKARŻONYCH ............................................................................................................ 146 RZYM – STOLICA ŚWIATA I ZMIERZCH PAPIESTWA ............................................................................. 146 CESARSTWO RZYMSKIE ............................................................................................................................ 146 JEZUS .................................................................................................................................................... 147 KOŚCIÓŁ I 7 LISTÓW ................................................................................................................................ 148 WIECZNE MIASTO – O DALEKI RZYMIE ZBLIŻA SIĘ TWÓJ KONIEC ........................................................ 149 ZDOBYCIE RZYMU O 3 OBLICZACH ............................................................................................................ 151 ŚWIĘTY GRÓB ......................................................................................................................................... 154 PRZENIESIENIE STOLICY ŚWIĘTEJ .............................................................................................................. 155 OSTATNIA GODZINA – PAPIEŻ I RZYM W GODZINĘ ŚMIERCI ................................................................. 156 13 PAŹDZIERNIKA 1884 ........................................................................................................................... 157 SEN PIUSA X ........................................................................................................................................... 158 FONTANNY JANA XXIII ............................................................................................................................ 158 NOSTRADAMUS I LOSY PAPIESTWA ............................................................................................................. 159 CZERWONI, PRZEŚLADOWANIE KOŚCIOŁA I POLSKA .................................................................................... 163 MARYJA – TRZY CZĘŚCI TAJEMNICY, RÓŻANIEC I ZABÓJSTWO PAPIEŻA .................................................. 167 MARYJA ................................................................................................................................................. 167 FATIMA, ROSJA I TRZECIA TAEJMNICA ....................................................................................................... 168 ENUNCJACJE PRASOWE ............................................................................................................................ 171 CUD SŁOŃCA .......................................................................................................................................... 173 LA SALETTE – ORĘDZIE I DŁUGO SKRYWANY SEKRET ........................................................................... 173 OBJAWIENIE Z LA SALETTE ....................................................................................................................... 175 SEKRET Z LA SALETTE .............................................................................................................................. 177 KIBEHO I MEDJUGORJE – OBJAWIENIA PRZED MASAKRAMI ............................................................... 180 KIBEHO.................................................................................................................................................. 180 MEDJUGORJE ......................................................................................................................................... 181 MESJANIZM POLSKI – OD 44 DO WERNYHORY ................................................................................... 184 CZTERDZIEŚCI I CZTERY ........................................................................................................................... 186 POLSKI MESJANIZM ................................................................................................................................. 188 MALACHIASZ – LISTA PAPIEŻY.......................................................................................................... 203 LISTA MALACHIASZA ................................................................................................................................ 204 JAN PAWEŁ I - DE MEDIATATE LUNAE ........................................................................................................ 208 JAN PAWEŁ II - DE LABORE SOLIS ............................................................................................................. 209 BENEDYKT XVI – GLORIA OLIVAE ............................................................................................................ 210 PIOTR RZYMIANIN – JOSEPH R. I PRZEŚLADOWANIA KOŚCIOŁA .......................................................... 211 ANTYCHRYST – DIABOLICZNE POSTACI KOŃCA ŚWIATA ...................................................................... 214 FAŁSZYWY PROROK – BESTIA DRUGA, MAG I NAJWYŻSZY KAPŁAN ................................................................. 219 WOJUJĄCY ANTYCHRYST – IMAM UKRYTY I 666 .......................................................................................... 222 BESTIA – GŁOWY I JEJ ROGI – STAROŻYTNE I WSPÓŁCZESNE......................................................................... 225 EUROPEJSKA UNIA VS. USA – KANDYDACI DO ROLI ANTYCHRYSTA I ŚWIATOWA RELIGIA ................................ 227 9. 10. 5. 6. 7. 8. 4. 7 Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA 2012 8 11. WIELKI WRÓG – DEMONY U NOSTRADAMUSA ................................................................................... 230 V. ................................................................................................................................................................. 233 DEMONY WOJNY ...................................................................................................................................... 233 CZTERECH JEŹDŹCÓW APOKALIPSY – ANIOŁY ZAGŁADY ................................................................. 233 1. ZNAKI WOJNY – 20 I 7 LAT POTRWA JEGO WOJNA ............................................................................... 243 2. 3. SPRAWA MABUSA – ISLAMIZM ROŚNIE W SIŁĘ .................................................................................... 250 4. WOJNA KRÓLÓW – NOSTRADAMUS I ZDERZENIE CYWILIZACYJNE ..................................................... 255 WOJNA KRÓLÓW WSCHODU I ZACHODU .................................................................................................... 265 CHYREN, ORZEŁ I SELIN – POWRÓT KRÓLA I PRZENIESIENIE STOLICY ŚWIĘTEJ ............................................... 269 5. USA I NOSTRADAMUS – ZAPISKI NA MANKIECIE WTC ........................................................................... 273 6. AGRESJA NA WŁOCHY – MORZE KRWI I WOJNY HANNIBALA ................................................................... 277 7. INWAZJA NA FRANCJĘ – Z ZIEMI WŁOSKIEJ, HISZPAŃSKIEJ ................................................................. 282 BAŁKAŃSKI KOCIOŁ – MORZE OD DRZEW ZAKRYTE ............................................................................ 289 8. TREMOR W SERCU EUROPY – SPRAWA HISTERA I PANONII ................................................................. 293 8. ROSJA – PRZEKLEŃSTWO CZY NADZIEJA ŚWIATA .............................................................................. 299 9. ZATOPIONE WYSPY – KRES BRYTYJSKIEJ HEGEMONII ......................................................................... 300 10. 11. PÓŁNOCNA AFRYKA – EGIPT NA BIBLIJNYM STOSIE ........................................................................... 307 VI. ................................................................................................................................................................ 312 TRĄBY APOKALIPSY ............................................................................................................................... 312 1. GRAD, POŻAR I KREW – PRELUDIUM APOKALIPSY .................................................................................. 312 2. GÓRA PŁONIE OGNIEM – CHMURA ODSŁANIA DWA SŁOŃCA ....................................................................... 318 3. JAK BUDKA NA WIETRZE – CZERNIEJĄCE SŁOŃCE I MROK ....................................................................... 323 VII................................................................................................................................................................ 333 W PIEKIELNEJ RZECZYWISTOŚCI .......................................................................................................... 333 PRZESZŁOŚĆ – PRZYSZŁOŚĆ ............................................................................................................. 333 APOKALIPTYCZNE PIEKŁO – FABUŁA DRAMATU ................................................................................... 334 SMOK – WĄŻ – SZATAN ...................................................................................................................... 335 BESTIA PIERWSZA – ANTYCHRYST – MAŁY RÓG - IDOL ..................................................................... 335 BESTIA DRUGA – FAŁSZYWY PROROK – KAPŁAN MAMONA – ImamUkryty .......................................... 337 GŁÓW SIEDEM – RZYM i NIEWIASTY .................................................................................................... 340 DZIESIĘĆ ROGÓW – KRÓLOWIE i NIERZĄDNICE .................................................................................. 341 666 – ANTYCHRYST, MAŁY RÓG I BESTIA .................................................................................................. 346 7 ANIOŁÓW –7 CZASZ –7 PLAG .......................................................................................................... 348 SUSZA NA EUFRAT – BY WYSCHŁA WODA PRZED ARMAGEDONEM .................................................................. 349 WIELKIE TRZĘSIENIE ZIEMI – BURZE I GRAD OGROMNY ................................................................................ 349 2 ŚWIADKÓW BOŻYCH – Eliasz i Henoch ........................................................................................... 350 3. 666 – CYBERKABAŁA, COMPUTER, CYBERAPOKALIPSA .......................................................................... 352 CYBERAPOKALIPSA – CHIP BESTII I CYBERCZCICIELE .................................................................................. 355 FAKTY i PAKTY CYBERAPOKALIPSY ..................................................................................................... 363 CZAS POGARDY ........................................................................................................................................ 368 WYKAZ ŹRÓDEŁ: ...................................................................................................................................... 370 SIGNUS TEMPORIS – Z DEPESZ I NEWSÓW: ........................................................................................................ 377 PRZYPISY: ..................................................................................................................................................... 383 1. 2. 8 Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA 2012 9 I. PRELUDIUM KOŃCA ŚWIATA 1. Słowo daję Proroctwa to słowa. Słowa są obrazem. Na dźwięk ożywają. Układają się w znaczenia. Słowo jest początkiem. Koniec również słowem. Człowiek nie wyrazi tego słowami. Słońce wschodzi i zachodzi. Pokolenie przychodzi i odchodzi. To, co było, jest tym, co się stanie. Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli. Nie będzie u tych, co będą potem. Wróci proch do ziemi. Duch wróci do Boga. Czytaj. Szukaj. Wiedza przysparza cierpień. Trudno przecenić znaczenie profetyzmu w dziejach ludzkości. Od starożytności po czasy nam współczesne, występowało ono w tak wielu grupach społecznych i tak różną odgrywało rolę, że niewątpliwie stało się nieodłącznym elementem naszego dziedzictwa kulturowego. Próba zrozumienia istoty profetyzmu, świadomość różnorodności posłannictwa i bogactwa pojęć z nim związanych, pozwala sięgnąć do tekstów prorockich i wieszczych. W zasadzie, to chyba jedyna droga właściwego ich pojmowania, lecz popychanie człowieka w jedną stronę, nie kojarzy się zbyt dobrze. Zwłaszcza po doświadczeniach ostatniego stulecia, tudzież ostatnich kilku lat. Podróżować więc będziemy w modnych, trzech wymiarach. Pierwszy wymiar to proroctwa i przepowiednie w stanie czystym. Niemal wszystkie natchnione, wartościowe lub popularne teksty profetyczne. Odtworzone z troską o wierność przekazu. Utkane pieczołowicie i rzetelnie w obraz malowany od niepamiętnych czasów przez proroków, wizjonerów i reporterów. Izajaszy i Herodotów. Portret czasu czasów wypełniony różnorodnymi barwami i tonami, raz czerniejący, raz jaśniejący w treści i formie. Druga warstwa to zapis aktualnych wydarzeń w świetle publikacji i doniesień prasowych. Nietypowy zapis historii najnowszej złożony z depesz. – Obraz zderzenia cywilizacyjnego i cywilizacyjnego końca. – Zgoła pesymistyczny, gdyż dobra informacja to zła informacja, a właściwie taka, którą można sprowadzić do krzykliwego nagłówka. – Alma mater zagubiona w informacyjnym szumie, nieświadomie i świadomie manipuluje. – W kwestii końca świata robi to bez żenady, nie dbając o research, ale to temat innej książki. 9 Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA 2012 10 2012 przejdzie do historii jako rok niebezpiecznego życia. Prawdopodobnie żadna data w historii ludzkości nie dostarczyła tylu wrażeń i lęków, co 21 grudnia 2012. W porównywalnym roku 1000, mało który ziomek potrafił zliczyć do tysiąca. Nie mówiąc już o rozumieniu sensu biblijnych proroctw. Chrześcijaństwo dopiero zapuszczało korzenie, a w żydowskich i muzułmańskich kalenadarzach były zgoła inne daty. Obecnie, świadomość kształtuje rynek. No i padło na Majów. Trzecia płaszczyzna przeznaczona jest dla nieobojętnych i światłych. To polemika z obowiązującymi przeczuciami, komentarzami i analizami. Materia jest trudna, ale podana tak, by sprawiła satysfakcję entuzjastom i ekspertom. Daleki jednak jestem od kazuistyki, kaznodziejstwa, ezoteryki i okultyzmu, czy jakichkolwiek barw sukcesu. Zachęcam wiernych do wierności egzegezom, ugruntowanej tradycji i swoim duchowym przewodnikom. Ciekawych świata zniechęcam do wyciągania pochopnych wniosków, a tych, którym wydaje się, że są tylko krok od olśnienia, zachęcam do resetu aktualnej, intelektualnej kondycji. Część zatem czytelników wietrzących światowe spiski, powinno już teraz zacząć lekturę od końca, na sposób żydowski. To pomaga nawet podczas lektury biblijnych proroków. Inni wierni, od Znaków czasu, a pozostali czytelnicy winni delektować się pulp fiction, tudzież papier-mâché literatury tematu, sczytując li tylko przepowiednie i depesze. Niewielka zaś grupka niech uda się w podróż tam i z powrotem. Każdy sposób jest dobry. Zostałem reporterem dni ostatnich , bo zjawisko to zasługuje na wyjaśnienie, którego nigdzie indziej nie znalazłem. Pewnym dyskomfortem był tu brak dystansu, zwłaszcza czasowego, do przemykających zdarzeń. – Zdarzeń o randze wydarzeń historycznych. – Być może kiedyś historia najnowsza doczeka się swojego Normana Daviesa. Na razie jednak zostaniemy prze wypisach, bo koniec świata dzieje się tu i teraz, na naszych oczach. Od milenijnego przełomu, bombardowani jesteśmy apokaliptycznymi akordami i serpentynami doniesień o końcu świata we wszelkiego typu mediach. W 2012, zjawisko przybrało takie rozmiary, że istotnie wpływa na komfort życia. Jest dynamiczne, barwne i nacechowane aktualnymi trendami w polityce, nauce i gospodarce XXI wieku, ale usiłuje straszyć. – Zazwyczaj fałszywymi wizjami, których jest zatrzęsienie. Pora sięgnąć do źródeł tego fenomenu, któremu na imię koniec świata . 10 Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA 2012 243 2. Znaki wojny – 20 i 7 lat potrwa jego wojna Łukasz [Łk. 12,51] Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu Podczas II wojny światowej niemieccy zbrodniarze wprowadzili w życie koncepcje wojny totalnej autorstwa von Ludendorfa, która zakładała niszczenie wszelkich sił przeciwnika, w tym także ludności cywilnej, z pogwałceniem praw i zwyczajów wojny. Żadna koncepcja wojny nie ogarnie jednak nowego konfliktu, który wyrósł na podłożu wojny z terroryzmem. W III wojnie światowej, oprócz tego, że żołnierzem (w domyśle ofiarą) musi być każdy przedstawiciel narodu, to będzie on występował nie tylko w imieniu własnego narodu, ale też przekonań religijnych, kulturowych, ba nawet cywilizacyjnych jak twierdzi Huntington – by pogrążyć się w chaosie wojny, w której nie będzie już zwycięzców i zwyciężonych, agresorów i obrońców, żołnierzy i zbrodniarzy, ale będą ofiary... W jakiej liczbie – proroctwa i przepowiednie mówią o 1/3 ludzkości, która polegnie na frontach globalnej wojny i 1/3 ludzkości, która zginie na skutek katastrof i kataklizmów. Ich pośrednim źródłem będą zapewne działania wojenne. Zakładam, że łańcuch wydarzeń dramatu końca świata rozpoczął się 11 września 2001 wraz z uderzeniem na WTC i wydaniem przez USA otwartej wojny terroryzmowi, która objęła już swoim zasięgiem Irak, Afganistan i naszą świadomość. USA idzie teraz na noże z Iranem. Korea Północna z nowym przywódcą wyszczerzyła kły, ale chyba po to, by uzyskać pomoc żywnosciową. Na początek skupmy na chwilę wzrok na strofach, które ciekawie obrazują minione już stulecie. X, 89 Ceglane mury zastąpią mury z marmuru, Siedem i pięćdziesiąt lat pokoju (pacifiques). Radość dla wszystkich ludzi, akwedukt odnowiony, Zdrowie, obfite żniwa, zabawa i czasy słodkie jak miód W pierwszej linijce zwraca uwagę zwrot, jakiego użył rzymski historyk Swetoniusz pisząc o cesarzu Auguście ( 63 r. p.n.e. - 14 n.e.) – zastał Rzym ceglany, a zostawił 243 Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA 2012 244 marmurowy. – Ta swego rodzaju identyfikacja wielu interpretatorom przywodzi również na myśl Ludwika XIV – Króla Słońce. Ja jednak podzielam zdanie tych, którzy widzą tutaj powojenną historię XX wieku. Idealnie przecież wpasowuje się tutaj akwedukt (również symbol Wodnika), świadczący o odbudowie Rzymu na kształt Unii Europejskiej, której siedziby doprawdy są marmurowe. Skojarzenie pacyfki z dobrą zabawą lat 70 wypada wprost wyśmienicie!? – Ponadto, Nostradamus wskazuje datę utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (1945+7 = 1952), która zapoczątkowała europejską budowlę. Poniżej, jeszcze jeden przykład, który Nostradamus wyczytał zapewne w dzisiejszych gazetach. I,63 Zaraza przeminęła, świat staje się mniejszy, Przez długi czas lądy zamieszkane będą w pokoju. Ludzie będą bezpiecznie podróżować przez niebo, lądy i morza: Potem wojny wybuchną na nowo. I wybuchły, wybuchają, wciąż słychać nowe pogłoski o wojnach… I,16 Kosa połączy się ze stawem w Strzelcu Podczas jego górowania. Zaraza, głód, śmierć z ręki żołnierza, Stulecie zbliża się do swojego odnowienia. Kosa oznacza Saturna, a staw Księżyc. Po raz ostatni Saturn znajdował się w znaku Strzelca w 1988. A 1988 to początek ostatniego aktu dramatu z komunizmem w roli głównej, który uwolnił nas od kumunizmu, a zarazem wypuścił europejskie demony. I,64 Nocą będą myśleć, że widzą słońce Kiedy zobaczą świnie półczłowieka Hałas, śpiew, wojna na niebie wydaje się uderzać I dzikie bestie usłyszą mówiące Zagrożenie szerszym konfliktem w Europie wisiało w powietrzu od początku lat dziewięćdziesiątych. Mieszkańcy Europy Wschodniej, poczynając od Polski, zaczęli rozcinać Żelazną Kurtynę i walić Berliński Mur. Na szczęście, w większości państw komunistycznego 244 Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA 2012 245 bloku wschodniego, przewrót był – w zasadzie – bezkrwawy. Wyjątkiem była wojna domowa w Rumunii i tragiczny konflikt na Bałkanach z czystkami etnicznymi, obozami koncentracyjnymi i wędrówką ludów. Aby ujrzeć dzikie bestie mówiące, wystarczyło popatrzeć choćby na gębę Miloseviča przed Trybunałem w Hadze! Nostradamus wydaje się jednak pisać o operacji wojskowej „Pustynna Burza” w Zatoce Perskiej. W styczniu 1991, zmasowane bombardowania amerykańskich samolotów rozświetliły noc nad Irakiem i mieszkania ludzi na całym świecie, oglądających wojnę – na żywo – w telewizji. Kwatrien oddaje wprost doskonale obrazki pilotów w maskach gazowych, przecinane reklamami wód gazowanych z udziałem celebrytek. II,46 Po wielkiej biedzie, jaką spotka ludzkość nadejdzie jeszcze większa Le grand moteur odnowi stulecia: Deszcze, laict, krew, głód, miecz i zarazy Na niebie widoczny ogień płynący w długich iskrach Tłumaczenie Le grand moteur na wschodzie i zachodzie jest jedno – ‘Wielki Sprawca’, lecz Nostradamus zawsze na określenie Boga używa wielkiej litery. Dla przykładu słowo Dieu (fr. Bóg) pojawia się w centuriach przynajmniej 7 razy. Z pewnością faksymile i tłumaczenia zawierają błędy, ale w pewne sprawy Boga mieszać nie trzeba. Dla mnie, ten wiersz jest jeszcze jedną ilustracją wydarzeń spod znaku WTC, z latającą maszyną i niebezpieczną sytuacją polityczną w tle. W słowie laict dostrzega się fr. laïc, oznaczające zeświecczenie i antyreligijną postawę – występuje ono wielokrotnie, tłumaczone też na mleko. Laicyzacja to także znak czasu. I,51 Głowa Barana, Saturn i Jowisz w złączeniu Boże wieczny, cóż za zmiany? Po długim stuleciu powróci zły czas Francjo i Italio, cóż za niepokoje? W wielu opracowaniach historycznych pojawia się właśnie takie sformułowanie dotyczące XIX wieku – zamkniętego definitywnie wybuchem I wojny światowej. Historia powtarza się na naszych oczach, bo nie rozstrzygnęła jeszcze sporów wieku XX. 245 Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA 2012 246 lub Antychryst zniszczy wkrótce trzech VIII,77 Antychryst trzeci wkrótce wszystko unicestwi Dwadzieścia i siedem lat trwała będzie jego wojna: Martwi heretycy, jeńcy wygnani, Krwawe ludzkie ciała czerwony deszcz pokrywają Ziemię. Koncepcja, według której wojna rozpętana przez Antychrysta potrwa 27 lat jest różnie komentowana. Niektórzy, biorąc Biblię na świadka, tłumaczą, że przeczy ona apokaliptycznej koncepcji trzy i pół rocznego ucisku. Wobec tego wysuwają wniosek, że 27 lat to łączna liczba lat trwania wojen, wywołanych przez Napoleona, Hitlera i trzeciego Antychrysta. Wojny Napoleona (kwiecień 1796 – wyprawa Napoleona do Włoch, do 6 kwietnia 1814 – zrzeczenie się korony, plus ewentualnie 100 dni) trwały ponad 18 lat. Wojna Hitlera (wrzesień 1939 – atak na Polskę, do maja 1945) trwała mniej niż 6 lat. Różnica, to rzekomy czas wojny trzeciego Antychrysta. Tak czy inaczej – ponad 3 lata. – Wojny kolejnych Antychrystów dziejowych są coraz krótsze, ale zbierają coraz bogatsze żniwo. Kampanie Napoleona pochłonęły ok. 1,8 mln ludzi w ciągu 18 lat i można je uznać za preludium wojen światowych XX wieku. II wojna światowa kosztowała życie blisko 60 mln Ofiar III wojny nikt nie liczy. Moim zdaniem nie należy jednak mylić okresu konfliktów zawierających się w III wojnie światowej, z okresem trwania apokaliptycznego królestwa Bestii... Suma roku ataku na WTC i 27 daje nam akurat czas do wypełnienia się proroctwa o nadejściu końca świata w 2000 lat po śmierci Mesjasza. A królestwo Bestii, Antychrysta, kiedy diabeł zamanifestuje swoją obecność, pojawi się nie wcześniej niż w ostatnim akcie dramatu końca świata. [kwatrien spoza Centurii] Dwie dekady plus siedem trwa wielkie imperium, Głód, zaraza, krew i łzy – wojna. Antychryst jest zadowolony, lecz wielu krzyczy i wzywa Kserksesa. Wszyscy są gnębieni w niespokojnym świecie. Nie jest to oryginalny wiersz Centurii, ale nie można wykluczyć autorstwa Nostradamusa na podstawie Presages. Zastanawiam się, dlaczego Nostradamus miałby posłużyć się przykładem Kserksesa, króla potężnego i kosmopolitycznego Imperium Perskiego od 486 r. p.n.e., które jest dla mnie z różnych przyczyn pierwowzorem Imperium Rzymskiego? – Czy nie lepiej zawezwać przeciw Antychrystowi – Cyrusa II Wielkiego, genialnego przywódcę i twórcę państwa staroperskiego lub Dariusza I, ojca Kserksesa, który 246 Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA 2012 247 to państwo skonsolidował i świetnie zorganizował. Jedyne wyjaśnienie jest chyba takie, że Kserksesowi udało się stłumić w 482 r. p.n.e. powstanie w Babilonie (Irak, 90 km od Bagdadu), który w przyszłości ma wydać jednego z antychrystów. Charakter i usposobienie Kserksesa stały w sprzeczności z oczekiwaną naturą Antychrysta, a w boju ponosił katastrofalne porażki, jak pod Salaminą czy Platejami. Tylko dlatego piszę o tym, bo postać Kserksesa przywoływana jest w Liście do Henryka. – Chyba jednak wyłącznie w kontekście geograficznym… [Nostradamus, List do Henryka] (...) Wtedy jednak rozpocznie się wielkie imperium Antychrysta w rejonie Attyli i Kserksesa, nadejdzie z wielką, niezliczona liczbą, tak, że Duch Święty poczynając od 48 stopnia rozpocznie wielką migrację, ścigany przez Antychrysta (...) IX,63 Skargi i łzy, płacz i wielki krzyk, Blisko Narbonny w Bayonne i w Foix: Jak straszne nieszczęścia i zmiany, Wcześniej Mars obróci się nieraz (Avant que Mars revolu quelquefois). Spotkałem się też z tłumaczeniami – zanim Mars obróci się parę razy, których autorzy uzasadniali swoją teorię – zbieżnością z apokaliptycznym 3 i pół rocznym okresem trwania imperium Bestii. – Pełny cykl Marsa wynosi prawie 687 dni. Miejscowości wymienione w drugiej linijce leżą we Francji, blisko granicy z Hiszpanią. Wygląda na to, że pierwszy impet inwazji na Europę, tutaj nieokreślonych wojsk, zatrzyma się, ale wkrótce pociągnie za sobą całą lawinę dramatycznych wypadków. Reasumując, tragiczny wydźwięk czterowiersza kolejny raz potwierdza, że wojna trwać może bardzo długo (z przerwami, nawet do 2029), a jej następstwa będą zgoła apokaliptyczne. W ostatniej wojnie zapłonie cały świat, ale będzie to wojna wielowymiarowa i wielopłaszczyznowa. Przepowiednie konfliktu religijnego, a zatem i cywilizacyjnego, inwazja na Europę i paradoksalnie – działalność Jana Pawła II, który głosił Ewangelię po całym świecie, przyspieszyły ziszczanie się proroctw eschatologicznych. – Imię Jezusa Chrystusa szeptane we wszystkich językach to jeden z ostatnich znaków czasu czasów, ale czyż 247 Adalbert Rota KONIEC ŚWIATA 2012 248 chrześcijanie w każdej Mszy Św. nie modlą się właśnie o powrót Króla i czyż nie przyniósł On miecza? 2002. Na jesieni Thierry Meyssan wydał książkę L effroyable imposture (w wolnym przekładzie: Przerażające oszustwo ). W książce, która pomimo ostracyzmu i drwin, stała się bestsellerem, Meyssan stawia tezę, że zamach na wieżowce nowojorskie był rezultatem spisku amerykańskich skrajnie prawicowych polityków i wojskowych. W rzeczywistości też żaden samolot nie uderzył w Pentagon, lecz była to tylko mistyfikacja. Meyssan jest szefem lewackiej organizacji Réseau Voltaire czerpiącej zyski m.in. z porno. 2003-01-31. Prezydent USA George W. Bush podpisał tajny dokument zezwalający na użycie broni nuklearnej w odpowiedzi na atak bronią chemiczną lub biologiczną - poinformował piątkowy Washington Times . Nosi on nazwę National Security Presidential Directive i został wydany 14 września 2002. W sierpniu, iracki przewodniczący parlamentarnego komitetu ds. religijnych Abdul Aziz Kailani, powiedział o Bushu, że jest jak bestia, która chce pożreć małe kraje i zamiast im pomagać, chce je zniszczyć. Bush nie jest wyjątkiem. Kerry, kandydat Demokratów, twierdził, że w wojnie z terroryzmem może okazać się konieczne zaatakowanie krajów zaprzyjaźnionych . 2003-04-07. Jonathan Schell pisze w The Nation , że decyzja o wszczęciu wojny, aby obalić rządzący Irakiem reżim, przyniesie trudne do oszacowania cierpienia i śmierć nie tylko w tym kraju, ale i w całym regionie, a być może także w USA. Jej ramieniem wykonawczym jest potężna machina militarna, będąca już całkowicie w rękach prezydenta, odkąd Kongres zrzekł się konstytucyjnego prawa do ogłaszania wojny. Z kolei jej instrumentem politycznym jest Partia Republikańska. A środki jej utrzymania to pieniądze wielkich korporacji zalewające świat naszej polityki. Strategia na arenie wewnętrznej sprowadza się do ograniczania swobód obywatelskich, poszerzania zakresu spraw chronionych tajemnicą państwową, stawiania na pierwszym miejscu interesów koncernów i zamożnych popleczników klasy rządzącej. Społeczne poparcie dla obecnej prezydentury bierze się z fali strachu zrodzonej przez wydarzenia 11 września - strachu, dodajmy, zmanipulowanego tak, by rozszerzył się daleko poza swoje pierwotne obszary. Nadrzędnym zaś celem prezydenta, ledwo skrywanym pod sztandarami wojny z terroryzmem, jest akumulacja jeszcze większej władzy, czego najczystszym wyrazem są ambicje ogólnoświatowej hegemonii. 2005-03. Niemiecki rząd wypowiedział wojnę rosnącemu w siłę neonazizmowi. Skazani - głównie młodociani - założyli w lecie 2003 roku w Brandenburgii organizację Freikorps i dokonali do maja 2004 roku dziesięciu zamachów na tanie bary i restauracje prowadzone przez cudzoziemców. Nikt nie został ranny, ale szkody materialne oszacowano na 800 tysięcy euro. W poczdamskim procesie oskarżeni zeznali, że inspirację do napadów czerpali głównie z muzyki skrajnie prawicowych grup. W procesie prokuratura podparła się m.in. przypadkiem z 1999 . W małym miasteczku Eggesin w Meklemburgii pięciu neonazistów napadło na dwóch Wietnamczyków, a jeden z atakujących kopał leżące na ziemi ofiary i śpiewał refren jednej z piosenek Landsera: Fidschi, Fidschi, gute Reise! (Fidschi, Fidschi, udanej podróży!). 248
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koniec Świata - dziennik proroków, wizjonerów i reporterów pisany od starożytności do końca świata
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: