Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00038 006577 18458184 na godz. na dobę w sumie
Kontakt. Sygnały radiowe od obcej cywilizacji - ebook/pdf
Kontakt. Sygnały radiowe od obcej cywilizacji - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: FREL Język publikacji: polski
ISBN: 9788364691256 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> popularnonaukowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Jest to jedyny taki, udokumentowany naukowo, przykład oficjalnego kontaktu z nami obcej, pozaziemskiej cywilizacji, choć do chwili obecnej nikt nie zdawał sobie z tego sprawy. Dopiero ta praca wyjaśnia, czym był eksperyment profesora Størmera, co jest zawarte w jego wynikach i jakie to ma znaczenie dla całej ludzkości.'
„Zawsze tak jest, że ci, którzy stoją wyżej w rozwoju, odkrywają tych bardziej prymitywnych, bo mają ku temu więcej sposobów i możliwości.


Podobnie jest z nami. My przecież stawiamy zaledwie pierwsze kroki w kosmosie. Przy starych zaś gwiazdach życie powstało prawdopodobnie tysiące, a może nawet miliony lat przed nami. Mogły tam się wytworzyć bardzo wysoko rozwinięte cywilizacje, które już od dawna penetrują rozległe otchłanie Wszechświata. Takie istoty zapewne już nas znalazły. Ale odnaleźć to jedno, a nawiązać kontakt to zupełnie co innego. Muszą ku temu zaistnieć sprzyjające okoliczności.”

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wprowadzenie Jestem osamotniony w zmaganiu się z tematyką, z którą zetknąłem się przed wielu laty. Fachowcy od Wszechświata od dawna próbują odnaleźć ślady życia w kosmosie, a także ślady innych cywilizacji, ale, jak dotąd, nic im z tego nie wychodzi. Co prawda, naukowcy wyliczyli, że w naszej galaktyce powinny być setki czy tysiące zamieszkałych światów, ale to już wszystko na ten temat. Zawsze tak jest, że ci, którzy stoją wyżej w rozwoju, odkrywają tych bar- dziej prymitywnych, bo mają ku temu więcej sposobów i możliwości. Podobnie jest z nami. My przecież stawiamy zaledwie pierwsze kro- ki w kosmosie. Przy starych zaś gwiazdach życie mogło powstać tysiące, a może nawet miliony lat przed nami. Mogły tam wytworzyć się bardzo wysoko rozwinięte cywilizacje, które już od dawna penetrują rozległe ot- chłanie Wszechświata. Takie istoty zapewne już nas znalazły. Ale odna- leźć to jedno, a nawiązać kontakt to zupełnie co innego. Muszą ku temu zaistnieć sprzyjające okoliczności. Wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Gdy w roku 1886 Heinrich R. Hertz wytworzył doświadczalnie po raz pierwszy falę elektromagnetyczną, za- początkowując rozwój krótkofalarstwa i radiofonii, prawie natychmiast wykorzystała to jedna z cywilizacji kosmicznych, która przygotowała pro- gram umożliwiający nawiązanie z nami kontaktu i przekazanie nam istot- nych informacji. Sprowokować nas do tego miało dość dziwne zjawisko, wywołane przez ową cywilizację kosmiczną, polegające na opóźnianiu naszych sygnałów radiowych.  Wprowadzenie Tym zjawiskiem zainteresował się profesor Carl Størmer, który w roku 1928 przeprowadził eksperyment. Chodziło mu głównie o zmierzenie wielkości opóźnień. Tak też się stało. Profesor Størmer dokonał pomiaru opóźnień sygnałów radiowych oraz zapisał je w pięciu seriach. Największe zdziwienie wzbudził fakt, że wszystkie zmierzone wielkości opóźnień były zawsze wielokrotnością sekundy. Wówczas zjawiska tego nie potrafiono jednak sensownie wytłumaczyć. To wszystko stało się zgodnie z wolą Obcej Cywilizacji. Doszło do kontaktu radiowego i przekazana została wiadomość, którą stanowiły ciągi liczb. Nikt jednak nie wiedział, co one oznaczają. Właśnie temu, co zawierają owe ciągi liczb, poświęcona jest niniejsza praca. Obecnie, w dobie komputerów, Internetu, telefonii komórkowej, po- wszechnego monitoringu, GPS-u, telewizji satelitarnej i cyfrowej, wy- syłania sond kosmicznych na pobliskie planety, lotów załogowych na Księżyc oraz budowy stacji orbitalnych, jest zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy fizyk niemiecki H.R. Hertz odkrył doświadczalnie fale elektromag- netyczne, a właśnie to zapoczątkowało rozwój elektroniki, radiofonii, współczesnej techniki oraz właściwie tego wszystkiego, czym dziś dys- ponujemy. Tak więc fakt odkrycia fal radiowych spowodował gwałtowny rozwój całej naszej cywilizacji. Zmianie uległa również nasza mentalność, staliśmy się bardziej otwarci na rzeczy nowe, nieznane i niezwykłe. Prawdopodobnie zupełnie inaczej podeszlibyśmy do wyniku eksperymentu C. Størmera dzisiaj niż za jego życia. Nie nazwalibyśmy go paradoksem. Ten paradoks polegał na opóź- nianiu sygnałów radiowych o różną, ale zawsze całkowitą liczbę sekund. Za takim wynikiem eksperymentu stać mogły tylko istoty rozumne, które usiłowały w ten sposób coś nam przekazać. Wychodząc z takiego zało- żenia, odnalazłem klucz, a właściwie klucze niezbędne do odczytywania informacji zawartych w tzw. początkowych pięciu seriach. Językiem właściwym do porozumiewania się między bardzo odmien- nymi cywilizacjami może być oczywiście matematyka, łącznie z tak do- brze nam znanym systemem dziesiętnym. Bardzo ważną rolę, szczególnie w początkowym etapie, odgrywa jednak geometria, która może pełnić rolę pisma rysunkowego. Matematyka nadaje się do opisywania róż- nych dziedzin naszego życia, również do opisywania otaczającego świata i właśnie to wykorzystano przy sporządzaniu przekazu skierowanego do Wprowadzenie  nas, z tym że kilka liczb przekazu potrafi zawierać bardzo dużą ilość in- formacji. Nasycenie informacyjne przekazu jest więc olbrzymie, ale ilość odczytanych informacji jest wprost proporcjonalna do wiedzy, jaką dys- ponujemy. Poza wiedzą matematyczną konieczna jest znajomość fizyki oraz spora wiedza astronomiczna. Sposób mojego postępowania przedstawia poniższe opracowanie, które w formie skrótowej, ale niemal krok po kroku uwidacznia sposób rozumowania, przeprowadzania obliczeń i odczytywania informacji za- wartych w liczbach zapisanych przez C. Størmera. Bolesław Suchecki
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontakt. Sygnały radiowe od obcej cywilizacji
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: