Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00215 004136 14991853 na godz. na dobę w sumie
Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych - ebook/pdf
Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3705-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Od 1.1.2012 r. obowiązują przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej, a 10 lutego zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów Standardy prowadzenia kontroli w administracji rządowej.

Książka stanowi praktyczny przewodnik wdrażania regulacji prawnych z dziedziny kontroli w administracji rządowej.

Opracowanie ujęte zostało z perspektywy kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej, a jednocześnie osoby zajmującej się na co dzień obsługą i koordynacją kontroli zewnętrznych realizowanych w stosunku do tej jednostki.

Publikacja jest również komentarzem do ustawy, w którym dokonywana jest analiza poszczególnych przepisów. W treści zamieszczono gotowe wzory dokumentów, które będą mogły być wykorzystane przez Czytelników w ramach realizacji konkretnych zadań kontrolnych.

 

W poradniku:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

j e n z c i l b u p i j i c a r t s i n m d a w a w o d ą z r a o r t n o K l kontrola_okladka.qxd 3/19/12 2:50 PM Page 1 Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych Od 1.1.2012 r. obowiązują przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej, a 10 lutego zostały zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów Standardy prowadzenia kontroli w administracji rządowej. Bezpośrednim impulsem do napisania niniejszej książki była potrzeba przy- gotowania do wdrożenia w codziennej pracy zawodowej tych najistotniejszych regulacji prawnych z dziedziny kontroli w administracji rządowej. Książka stanowi poradnik napisany przez praktyka dla praktyków. Opraco- wanie ujęte zostało z perspektywy kierownika komórki do spraw kontroli w jednostce kontrolującej, a jednocześnie osoby zajmującej się na co dzień obsługą i koordynacją kontroli zewnętrznych realizowanych w stosunku do tej jednostki. Poradnik jest również komentarzem do ustawy, w którym dokonywana jest analiza poszczególnych przepisów. W treści zamieszczono gotowe wzory do- kumentów, które będą mogły być wykorzystane przez Czytelników w ramach przygotowywania lub realizowania konkretnych zadań kontrolnych. Marcin Antoniak – radca prawny, od kilku lat kierownik komórki do spraw kontroli w jednym z urzędów obsługujących naczelny organ administracji rządowej, resortowy rzecznik dyscypliny finansów publicznych (2005–2012), zastępca rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy międzyresortowej komisji orzekającej przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych (od marca 2012 r.), praktyk posiadający bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu czynności formalno-organizacyjnych oraz nadzorczych i kon- trolnych w stosunku do różnego rodzaju jednostek sektora finansów pub- licznych. Do jego zawodowych zainteresowań należy m.in. problematyka finansów publicznych, systemu dyscypliny finansów publicznych, zamówień publicznych, kontroli w administracji rządowej, jak również prawa fundacyjnego. Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych Cele i kryteria prowadzenia kontroli Zasady postępowania kontrolnego Więcej rozwiązań kadrowych na: Prawa i obowiązki uczestników kontroli Dokumentacja kontroli Kontrola rządowa w administracji publicznej mojej ˝onie Agnieszce radca prawny Marcin Antoniak Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych Kontrola rządowa w administracji publicznej Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych 1. wydanie Stan prawny: marzec 2012 Redakcja: Marta Figuła Korekta: Monika Mielczarek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji stanowią osobisty punkt widzenia Autora. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. (22) 33-77-600 faks (22) 33-77-602 www.beckinfobiznes.pl Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-3704-3 ISBN e-book 978-83-255-3705-0 Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................... . XI Wykaz piktogramów ............................................................................ . XIII Wprowadzenie ....................................................................................... . 1 1. Regulacja przed i po wejściu w życie ustawy z 15.7.2011 r. o kontroli w administracji rządowej ............................................ . 1.1..Wprowadzenie........................................................................ . 1.2..Cel.ustawy.o.kontroli.w.administracji.rządowej............... . 1.3..Regulacje.obowiązujące.przed.2012.r.................................. . 1.4..Przepisy.obowiązujące.od.2012.r.......................................... . 1.5..Powiązania.z.innymi.regulacjami.prawnymi..................... . 1.6..Tryb.wejścia.w.życie.ustawy................................................. . 2. Czym jest nadzór i kontrola ............................................................ . 2.1..Wprowadzenie........................................................................ . 2.2..Nadzór...................................................................................... . 2.3..Kontrola.................................................................................... . 3. Rodzaje kontroli ................................................................................ . 3.1..Wprowadzenie........................................................................ . 3.2..Kryterium.podmiotu.przeprowadzającego.kontrolę........ . 3.3..Kryterium.sposobu.inicjowania.kontroli............................ . 3.4..Kryterium.relacji.czasowej. do.zagadnienia.kontrolowanego.......................................... . 3.5..Kryterium.zakresu.kontroli.względem.zagadnienia. kontrolowanego...................................................................... . 3.6..Z.jakiego.rodzaju.kontrolą.mamy.do.czynienia. w.UoKwAR?............................................................................ . 4. ABC kontroli – pojęcia, które warto znać ..................................... . 4.1..Wprowadzenie........................................................................ . 4.2..Analiza.poszczególnych.pojęć.............................................. .  3 3 4 4 8 8 11 15 15 15 16 19 19 20 24 24 24 25 29 29 30 V Spistreści 5. Zakres ustawy UoKwAR ................................................................. . 5.1..Wprowadzenie........................................................................ . 5.2..Siedem.regulowanych.obszarów.......................................... . 6. Uczestnicy postępowania kontrolnego ......................................... . 6.1..Wprowadzenie...................................................................... . 6.2..Prezes.Rady.Ministrów.jako.jednostka.kontrolująca...... . 6.3..Koordynująca.rola.Prezesa.Rady.Ministrów. w.sprawach.kontroli............................................................. . 6.3.1..Standardy.kontroli.w.administracji.rządowej........ . 6.3.2..Cele.koordynacji.kontroli.......................................... . 6.4..Kontrola.wspólna.„koordynowana”.(zlecona)................ . 6.5..Szef.Kancelarii.Prezesa.Rady.Ministrów.jako. jednostka.kontrolująca......................................................... . 6.6..Minister,.kierownik.urzędu.centralnego.lub. przewodniczący.komitetu.wchodzącego.w.skład. Rady.Ministrów.jako.jednostka.kontrolująca................... . 6.7..Wojewoda.jako.jednostka.kontrolująca............................. . 6.8..Organy.administracji.zespolonej.i.niezespolonej. jako.jednostka.kontrolująca................................................. . 6.8.1..Organy.rządowej.administracji.zespolonej. w.województwie......................................................... . 6.8.2..Organy.rządowej.administracji.niezespolonej. w.województwie......................................................... . 6.9..Kontrola.wspólna.na.podstawie.„porozumienia”........... . 6.10..Zarządzenie.kontroli.wspólnej........................................... . 7. Cele prowadzenia kontroli ............................................................. . 7.1..Wprowadzenie........................................................................ . 7.2..Cel.podstawowy..................................................................... . 7.3..Cel.dodatkowy........................................................................ . 8. Kryteria prowadzenia kontroli ....................................................... . 8.1..Wprowadzenie........................................................................ . 8.2..Cztery.złote.kryteria.kontroli................................................ . 8.3..Modyfikacja.kryteriów.kontroli............................................ . 8.4..Podział.kryteriów.na.dwie.grupy......................................... . VI 39 39 39 43 43 45 47 49 52 53 54 56 60 66 66 68 71 71 73 73 73 74 75 75 75 77 78 Spistreści 8.4.1..I.Grupa.–.Kryterium.prawidłowości.......................... . 8.4.2..II.Grupa.–.kryterium.wykonywania.zadań.............. . 9. Zasady postępowania kontrolnego ............................................... . 9.1..Wprowadzenie........................................................................ . 9.2..Dwie.grupy.zasad.postępowania.kontrolnego.................. . 9.3..Osiem.generalnych.zasad.postępowania.kontrolnego..... . 9.3.1..Zasada.podmiotowości................................................ . 9.3.2..Zasada.planowości........................................................ . 9.3.3..Zasada.bezstronności.i.obiektywizmu...................... . 9.3.4..Zasada.pisemności........................................................ . 9.3.5..Zasada.jawności............................................................ . 9.3.6..Zasada.prawdy.obiektywnej.(materialnej)............... . 9.3.7..Zasada.kontradyktoryjności........................................ . 9.3.8..Zasada.minimalizowania.dolegliwości.czynności. kontrolnych.................................................................... . 10. Prawa i obowiązki uczestników postępowania kontrolnego ..................................................................................... . 10.1..Wprowadzenie...................................................................... . 10.2..Prawa.kontrolera................................................................... . 10.3..Obowiązki.kontrolera.......................................................... . 10.4..Prawa.i.obowiązki.kierownika.komórki.do.spraw. kontroli................................................................................... . 10.5..Prawa.i.obowiązki.kierownika.jednostki. kontrolowanej........................................................................ . 10.6..Prawa.pracownika.jednostki.kontrolowanej.................... . 10.7..Obowiązki.pracownika.jednostki.kontrolowanej............ . 11. Tryby przeprowadzania kontroli ................................................. . 11.1..Wprowadzenie...................................................................... . 11.2..Tryb.zwykły........................................................................... . 11.2.1..Czynności.przygotowawcze.przed.. rozpoczęciem.kontroli............................................. . 11.2.2..Program.kontroli....................................................... . 11.2.3..Upoważnienie.do.przeprowadzenia.kontroli....... .  79 81 85 85 85 86 87 87 95 102 105 106 108 111 115 115 116 118 124 130 132 133 135 135 136 136 140 161 VII Spistreści 11.2.4..Zawiadomienie.o.kontroli..................................... . 11.2.5..Czynności.kontrolne.i.środki.dowodowe. przeprowadzane.w.ramach.czynności.. kontrolnych............................................................. . 11.2.6..Doręczenia.i.terminy.w.ramach.czynności. kontrolnych............................................................. . 11.2.7..Protokoły.sporządzane.w.ramach.czynności. kontrolnych............................................................. . 11.2.8..Notatki.służbowe.sporządzane.w.ramach.. czynności.kontrolnych.......................................... . 11.2.9..Projekt.wystąpienia.pokontrolnego..................... . 11.2.10..Oświadczenie.byłego.kierownika.jednostki. odnośnie.do.projektu.wystąpienia.. pokontrolnego........................................................ . 11.2.11..Prawo.do.zgłoszenia.zastrzeżeń.do.projektu. wystąpienia.pokontrolnego.................................. . 11.2.12..Dokonywanie.sprostowań.w.wystąpieniu. pokontrolnym......................................................... . 11.2.13..Rozpatrywanie.zastrzeżeń.do.projektu. wystąpienia.pokontrolnego.przez.kierownika. komórki.do.spraw.kontroli.w.jednostce. kontrolującej............................................................ . 11.2.14..Wystąpienie.pokontrolne....................................... . 11.2.15..Informacja.o.sposobie.wykonania.zaleceń,. wykorzystania.wniosków.lub.przyczynach. ich.niewykorzystania.albo.o.innym.sposobie. usunięcia.stwierdzonych.nieprawidłowości...... . 11.3..Tryb.uproszczony.przeprowadzania.kontroli................. . 11.3.1..Przesłanki.do.zastosowania.trybu.. uproszczonego........................................................ . 11.3.2..Podobieństwa.i.różnice.między.trybem.. zwykłym.a.uproszczonym................................... . 11.3.3..Sprawozdanie.z.kontroli....................................... . 12. Dokumentacja kontroli .................................................................. . 12.1..Wprowadzenie...................................................................... . 12.2..Akta.kontroli.......................................................................... . VIII 171 172 191 193 194 196 204 208 211 213 217 222 224 224 226 228 231 231 231 Spistreści 12.3..Prawo.wglądu.do.akt.kontroli.i.zasady.ich. udostępniania........................................................................ . 12.4..Informacje.o.wynikach.kontroli.......................................... . 13. Podstawy prawne ............................................................................ . 13.1..Ustawa.z.15.7.2011.r..o.kontroli.w.administracji. rządowej.(Dz.U..z.2011.r..Nr.185,.poz.1092)..................... . 13.2..Standardy.kontroli.w.administracji.rządowej.................. . Literatura ................................................................................................ . Wykaz cytowanych aktów prawnych ................................................ . 233 239 241 241 271 293 297  IX Wykaz skrótów art... BIP.KPRM.. ds... Dz.U... Dz.Urz... INTOSAI.. itp... KC.. KP.. KPA.. KPC.. MEN.. MF.. MG.. MI.. m.in... MKiDN.. MPiPS.. MSWiA.. MSZ.. MT.. NIK.. np...  –.. –.. artykuł. .Biuletyn.Informacji.Publicznej.Kancelarii.Prezesa.Rady.Mi- nistrów –.. do.spraw –.. Dziennik.Ustaw –.. Dziennik.Urzędowy –.. .The. International. Organisation. of. Supreme. Audit. Institu- tions i.temu.podobne .ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,.poz..93. ze.zm.) .ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(Dz.U..z.1998.r..Nr.21,. poz..94.ze.zm.) .ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.administracyj- nego.(Dz.U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071.ze.zm.) .ustawa. z. 17.11.1964. r.. –. Kodeks. postępowania. cywilnego. (Dz.U..Nr.43,.poz..296) –.. –.. –.. –.. –.. –.. Minister.Edukacji.Narodowej –.. Minister.Finansów –.. Minister.Gospodarki –.. Minister.Infrastruktury –.. między.innymi –.. Minister.Kultury.i.Dziedzictwa.Narodowego –.. Minister.Pracy.i.Polityki.Socjalnej –. Minister.Spraw.Wewnętrznych.i.Administracji –.. Minister.Spraw.Zagranicznych –.. Minister.Transportu –.. Najwyższa.Izba.Kontroli –.. na.przykład XI –.. Numer –.. Naczelny.Sąd.Administracyjny –.. .Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Pracy.(od.1994.r..do. początku.2003.r..–.OSNAP) –.. Państwowa.Agencja.Rozwoju.i.Przedsiębiorczości –.. punkt –.. pozycja –.. Prezes.Rady.Ministrów –.. przypis. –.. –.. Rada.Ministrów –.. rozporządzenie –.. Unia.Europejska –.. rok .Ustawa. z. 15.7.2011. r.. o. kontroli. w. administracji. rządowej. (Dz.U..Nr.185,.poz..1092) –.. ustęp to.jest –. –.. tekst.jednolity –.. Wojewódzki.Sąd.Administracyjny –.. –.. zmiana związek Wykazskrótów Nr.. NSA.. OSNP.. PARP.. pkt.. poz... PRM.. przyp... r... RM.. rozp... UE.. UoKwAR.. ust... tj.. t.j... WSA.. zm... zw... XII Wykaz piktogramów –.. Orzecznictwo –.. Podstawa.prawna –.. Ważna.informacja –. Zapamiętaj  XIII Wprowadzenie W. zakresie. zagadnień. dotyczących. kontroli. w. admini- stracji.rządowej.obecny.rok.obfituje.w.wydarzenia.o.du- żym. znaczeniu.. Od. 1.1.2012. r.. zaczęły. obowiązywać. przepisy. ustawy. z. 15.7.2011. r.. o. kontroli. w. administra- cji.rządowej.(Dz.U..Nr.185,.poz..1092),.a.10.lutego.zostały. zatwierdzone. przez. Prezesa. Rady. Ministrów. Standardy prowadzenia kontroli w administracji rządowej.. Bezpośrednim. impulsem. do. napisania. niniejszej. książ- ki.była.potrzeba.przygotowania.uczestników.kontroli.do. wdrożenia.i.zastosowania.w.codziennej.pracy.zawodowej. najistotniejszego.od.dwóch.dekad.aktu.prawnego.z.dzie- dziny.kontroli.w.administracji.rządowej. Opracowanie.ujęte.zostało.z.perspektywy.kierownika.ko- mórki.do.spraw.kontroli.w.jednostce.kontrolującej,.a.jed- nocześnie.osoby.zajmującej.się.na.co.dzień.obsługą.i.koor- dynacją.kontroli.zewnętrznych.realizowanych.w.stosunku. do.tej.jednostki.. Książka. stanowi. praktyczny. poradnik. napisany. przez. praktyka. dla. praktyków.. W. tym. celu. autor. ograniczył. do.niezbędnego.minimum.rozważania.o.charakterze.teo- retycznym,. główny. nacisk. kładąc. na. dokonanie. analizy. przepisów.komentowanej.ustawy.w.ich.wymiarze.prak- tycznym.. Celem. autora jest. udzielanie. odpowiedzi. rozwiewają- cych.wątpliwości.dotyczących.zastosowania.określonych. regulacji.i.rozwiązań.prawnych,.jakie.będą.z.pewnością. pojawiać.się.w.toku.przeprowadzania.kontroli..W.treści. zamieszczono.gotowe.wzory.dokumentów,.które.Czytel- nicy.będą.mogli.wykorzystać.w.ramach.przygotowywa- nia.lub.realizowania.konkretnych.zadań.kontrolnych..  1 Poradnik w.pewnym.stopniu.jest.również.komentarzem. do.ustawy,.w.którym.dokonywana.jest.analiza.poszcze- gólnych. przepisów,. czy. też. przedstawiane. są. konkretne. propozycje. wykładni,. mającej. umożliwić. zastosowanie. tych.przepisów.w.praktyce.. Opracowanie. niniejsze. jest. także. podsumowaniem. kil- kuletnich. doświadczeń. zawodowych. autora. –. obserwa- cji.praktycznych.oraz.nasuwających.się.wniosków,.zwią- zanych. z. realizowaniem. i. nadzorowaniem. prowadzenia. czynności. kontrolnych,. jak. również. aktywności. autora. jako.wykładowcy.w.ramach.szkoleń.z.zakresu.organizacji. i.obsługi.kontroli.. Książka adresowana. jest. do. szerokiego. kręgu. odbior- ców,. których. można. określić. wspólnym. mianownikiem. „uczestników. postępowań. kontrolnych. realizowanych. w.ramach.szeroko.pojętej.administracji.rządowej”,.a.więc. przede.wszystkim.do:.kontrolerów,.kierowników.komó- rek. do. spraw. kontroli,. kierowników. jednostek. kontro- lujących,. kierowników. jednostek. kontrolowanych,. czy. wreszcie. pracowników. tych. jednostek,. w. szczególności. zajmujących. się. na. co. dzień. obsługą. kontroli. zewnętrz- nych.instytucjonalnych..Książka.ta.może.być.również.po- mocna. dla. studentów. wydziałów. prawa. i. administracji,. uczestników.studiów.podyplomowych.i.szkoleń,.a.także. innych.osób.zainteresowanych.zagadnieniami.dotyczący- mi.kontroli.. Autor. ma. nadzieję,. że. niniejsze. opracowanie. stanie. się. praktycznym.poradnikiem,.który.będzie.pomocny.w.co- dziennej. praktyce. zawodowej. zarówno. dla. kontrolują- cych.jak.i.kontrolowanych. Wprowadzenie 2 1. Regulacja przed i po wejściu w życie ustawy z 15.7.2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1.1. Wprowadzenie Ustawa.z.15.7.2011.r..o.kontroli.w.administracji.rządowej. (Dz.U..Nr.185,.poz..1092),.zwana.dalej.UoKwAR,.stanowi. całkowicie.nowy.akt.prawny.w.obowiązującym.obecnie. polskim.porządku.prawnym..Po.raz.pierwszy.po.1997.r..–. na.gruncie.obowiązywania.Konstytucji.Rzeczypospolitej. Polskiej.z.2.4.1997.r..(Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm.).–.do- konano.nim.normatywnego,.zunifikowanego.i.komplek- sowego. uregulowania. zasad. i. trybu. kontroli. w. ramach. sektora. administracji. rządowej. w. celu. zapewnienia. wa- runków.do.kompetentnego.i.efektywnego.wykonywania. istotnych.funkcji.aparatu.państwowego.. Ustawę. tę. należy. traktować. jako. swoisty. „kamień. milo- wy”.w.zakresie.regulacji.kontroli.w.administracji.rządo- wej. w. prawie. administracyjnym. materialnym,. gdyż. ma. ona.być.–.w.założeniu.ustawodawcy.–.czymś.w.rodzaju „kodeksu”,. który. reguluje. zagadnienia. związane. z. kon- trolą.w.administracji.rządowej,.w.którego.treści.nastąpi- ło. jednolite. uregulowanie. zasad. i. trybu. przeprowadza- nia.kontroli.działalności.organów.administracji.rządowej,. urzędów.obsługujących.lub.stanowiących.aparat.pomoc- niczy.tych.organów.oraz.jednostek.organizacyjnych.pod- ległych.lub.nadzorowanych.przez.te.organy,.a.także.okre- ślenie.organów.właściwych.w.sprawach.kontroli..  3 1.Regulacjaprzedi powejściuw życieustawyz 15.7.2011 r.o kontroli… W. Standardach kontroli w administracji rządowej. za- twierdzonych. 10.2.2012. r.. stwierdzono. również,. że. UoKwAR. należy. traktować,. jako. najważniejszą od dwóch dekad regulację tej rangi dotyczącą kontroli, wyznaczającą nowe, profesjonalne ramy prowadzenia działalności kontrolnej przez administrację rządową.(Standardy kontroli w admini- stracji rządowej – dalej: Standardy, I. Wstęp – Cel).. 1.2. Cel ustawy o kontroli w administracji rządowej Jak.wskazano.w.Uzasadnieniu do projektu ustawy:.celem projektowanej ustawy jest jednolite uregulowanie zasad i try- bu przeprowadzania kontroli działalności organów administra- cji rządowej, urzędów obsługujących lub stanowiących aparat pomocniczy tych organów oraz jednostek organizacyjnych pod- ległych lub nadzorowanych przez te organy, a także określe- nie organów właściwych w sprawach kontroli. (…) Regulacje prawne w zakresie kontroli przeprowadzanych w administra- cji rządowej (przed.wejściem.w.życie.komentowanej.usta- wy. –. przyp.. autora). były często szczątkowe, niespójne oraz rozproszone w aktach prawnych o różnej randze. Taki sposób uregulowania omawianej materii nie gwarantował skuteczności prowadzonych kontroli, a tym samym nie zapewniał realizacji podstawowych zadań nałożonych na organy państwa. W kon- sekwencji brak kompleksowej regulacji w zakresie zasad i trybu prowadzenia kontroli w administracji rządowej. stanowił pod- stawową trudność w prowadzeniu kontroli.[1]. 1.3. Regulacje obowiązujące przed 2012 r. Obwiązującymi.przed.1.1.2012.r..podstawowymi.regula- cjami.w.zakresie.kontroli.przeprowadzanych.w.admini- stracji. rządowej. –. na. poziomie. naczelnych. organów. ad- ministracji. rządowej. –. były. regulacje. zawarte. w. art.. 34. 4 1.3.Regulacjeobowiązująceprzed2012r. ust..1.pkt.3.i.ust..2.ustawy.z.8.8.1996.r..o.Radzie.Ministrów. (Dz.U..z.2003.r..Nr.24,.poz..199.ze.zm.).stanowiące,.że:. .− minister. kieruje,. nadzoruje. i. kontroluje. działalność. podporządkowanych. organów,. urzędów. i. jednostek;. w. szczególności. w. tym. zakresie. organizuje. kontrolę. sprawności. działania,. efektywności. gospodarowania. oraz. przestrzegania. prawa. przez. jednostki. organiza- cyjne; .− minister. nadzoruje. i. kontroluje. działalność. organów. i.jednostek,.w.stosunku.do.których.uzyskał.uprawnie- nia.nadzorcze.na.podstawie.przepisów.ustawowych.–. na. zasadach. określonych. w. tych. przepisach;. przepis. art..34.ust..1.ww..ustawy.stosuje.się.odpowiednio. Dodatkowo. jak. wskazano. w. Uzasadnieniu do projektu ustawy:.analiza aktów prawnych określających zasady i tryb kontroli prowadzonych przez komórki kontrolne poszczególnych ministerstw wykazała, że dotychczasowy sposób uregulowania tej materii nie zapewniał skuteczności kontroli ani zachowania jej standardów.[1]. Podobny. charakter. –. na. szczeblu. administracji. rządo- wej. w. województwie. –. chociaż. zdecydowanie. pełniej- szy. w. zakresie. swojej. regulacji,. miały. przepisy. ustawy. z.23.1.2009.r..o.wojewodzie.i.administracji.rządowej.w.wo- jewództwie.(Dz.U..Nr.31,.poz..206.ze.zm.),.a.w.szczegól- ności.przepisy.rozdziału.3.–.Kontrola.prowadzona.przez. wojewodę. (w. tym. w. uchylonych. przepisach. art.. 29–50. ww..ustawy).. W.powyższym.kontekście,.trafnie.wskazano.w.Uzasad- nieniu do projektu ustawy,. że. przed. 1.1.2012. r.. wystę- pował. szereg. istotnych. problemów. w. zakresie. regulacji. kontroli.w.administracji.rządowej,.zważywszy.na.wystę- pujące.w.tym.zakresie.znaczne.rozbieżności.i.niejednoli- tość. rozwiązań. co. do. formy przepisów regulujących proces kontrolny (przepisy powszechnie obowiązujące, akty wewnętrz- ne – różnej rangi), stwierdzono także przypadki braku jakich- kolwiek uregulowań w tym zakresie.[1]..  5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontrola rządowa w administracji publicznej. Poradnik dla kontrolujących i kontrolowanych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: