Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00274 006537 18632276 na godz. na dobę w sumie
Kontrole placówek medycznych przez sanepid. Profilaktyka zakażeń i zranień, gospodarka odpadami, ochrona radiologiczna - ebook/pdf
Kontrole placówek medycznych przez sanepid. Profilaktyka zakażeń i zranień, gospodarka odpadami, ochrona radiologiczna - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 48
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2982-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej umożliwia prowadzenie kontroli w placówkach medycznych. W razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych państwowy inspektor sanitarny nakazuje usunięcie stwierdzonych uchybień. Jeżeli naruszenie tych wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, może zapaść decyzja o zamknięciu placówki lub jej części. Tak poważne konsekwencje wymagają od menedżerów i specjalistów doskonałej znajomości obszarów, które podlegają kontroli oraz uprawnień sanepidu w tym zakresie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ochrona zdrowia Kontrole placówek medycznych przez sanepid Profilaktyka zakażeń i zranień, gospodarka odpadami, ochrona radiologiczna 1BV14 Kontrole placówek medycznych przez sanepid AUTOR: Karolina Kornblit aplikant radcowski w Kancelarii GACH, HULIST, MIZIŃSKA, WAWER – adwokaci i radcowie prawni sp. p. REDAKCJA: Anna Rubinkowska NR PRODUKTOWY: 1BV14 ISBN: 978-83-269-2982-3 ZDJĘCIE NA OKŁADCE: fotolia.pl CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA: tel.: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl E-book „Kontrole placówek medycznych przez sanepid” jest chroniony prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w niniejszym e-booku bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. E-book „Kontrole placówek medycznych przez sanepid” został przygotowany z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w e- booku wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych, w związku z tym redakcja nie ponosi odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w e-booku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: serwiszoz@wip.pl NIP: 526-19-92-256 Numer KRS: 0000098264, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 2 Kontrole placówek medycznych przez sanepid Wprowadzenie .............................................................................................................................. 4 1. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej ........................................................................ 5 2. Prawne i praktyczne aspekty ochrony radiologicznej w podmiotach leczniczych ................... 8 2.1. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych ...................................................................... 8 2.2. Odpowiedzialność lekarza ............................................................................................... 10 2.3. Wzorcowe procedury radiologiczne ................................................................................ 11 2.4. Obowiązek szkolenia pracowników ............................................................................... 13 3. Obowiązki podmiotu leczniczego związane z profilaktyką zranień ....................................... 15 3.1. Ocena ryzyka .................................................................................................................. 16 3.2. Wdrożenie procedur ........................................................................................................ 19 3.3. Szkolenia dla pracowników ............................................................................................. 20 3.4. Pozostałe obowiązki pracodawcy .................................................................................... 21 3.5. Informacja o szczepieniu ................................................................................................. 22 3.6. Dobre praktyki, wykaz zranień i procedury poekspozycyjne .......................................... 23 3.7. Raport o bhp w podmiocie leczniczym ............................................................................ 24 4. Profilaktyka zakażeń – obowiązki podmiotu leczniczego ...................................................... 26 4.1. Działania zapobiegawcze ................................................................................................ 27 4.2. Zakażenia szpitalne ......................................................................................................... 28 4.3. Dokumentacja prowadzenia działań zapobiegawczych .................................................. 29 4.4. Dokumentacja w formie elektronicznej .......................................................................... 31 4.5. Przechowywanie dokumentacji ...................................................................................... 31 4.6. Zabezpieczenie dokumentacji ......................................................................................... 32 4.7. Kontrola wewnętrzna ...................................................................................................... 33 5. Gospodarka odpadami w podmiocie leczniczym ................................................................... 36 5.1. Obowiązek gospodarowania odpadami ........................................................................... 37 5.2. Przeniesienie odpowiedzialności ..................................................................................... 39 5.3. Zasada bliskości .............................................................................................................. 39 5.4. Ewidencja odpadów ........................................................................................................ 41 5.5. Roczne sprawozdanie ..................................................................................................... 42 5.6. Zbieranie odpadów medycznych .................................................................................... 42 5.7. Transport odpadów medycznych .................................................................................... 43 5.8. Zakaz odzysku ................................................................................................................ 44 5.9. Unieszkodliwianie odpadów medycznych ...................................................................... 44 6. Kary nakładane przez Państwową Inspekcję Sanitarną .......................................................... 46 Podstawa prawna ........................................................................................................................ 48 3 Kontrole placówek medycznych przez sanepid Wprowadzenie Kontrola podmiotów leczniczych (będących i niebędących przedsiębiorcami) to ważny element w procesie zarządzania placówką medyczną. Dlatego istotne jest, aby menedżerowie znali swoje uprawnienia i obowiązki związane z postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz obszarami, które najczęściej podlegają kontroli. Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska, pracy, radiacyjnej, zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku, higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Celem prowadzonych kontroli jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych. Należy podkreślić, że czynności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego nie wykluczają działania, w zakresie uregulowanym przepisami, inspekcji sanitarnej. Jednak konieczne jest wskazanie wystąpienia takich zagrożeń. Oznacza to, że organ musi wykazać, jakie konkretnie normy są zagrożone, wskazać zagrożenia i wykazać, dlaczego dane działanie bądź stan faktyczny jest sprzeczny z porządkiem prawnym - zgodnie z ogólną zasadą przekonywania (wyrok WSA w Poznaniu 4 Kontrole placówek medycznych przez sanepid z 28 listopada 2007 r., sygn. akt IV SA/Po 274/07, opubl. LEX nr 443719). Dlatego w niniejszym e-booku omawiamy obowiązki kierowników podmiotów leczniczych, będące pod nadzorem inspekcji sanitarnej dotyczące: • profilaktyki zakażeń, • gospodarki odpadami, • ochrony radiologicznej, • bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z profilaktyką i praktyki zawodowe (obowiązuje placówki zranień zatrudniające personel narażony na zranienia). 1. Uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej W ramach realizacji obowiązków ustawowych inspekcja sanitarna ma szerokie uprawnienia kontrolne w stosunku do zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej, osób fizycznych. Zajmuje się nadzorem i kontrolą nad warunkami higienicznosanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z wykonywaną kontrolą upoważniony inspektor ma prawo m.in. do: 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontrole placówek medycznych przez sanepid. Profilaktyka zakażeń i zranień, gospodarka odpadami, ochrona radiologiczna
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: