Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00134 007056 18472661 na godz. na dobę w sumie
Kontrole prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2013 roku. Wskazówki dla wykonawców i zamawiających - ebook/pdf
Kontrole prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2013 roku. Wskazówki dla wykonawców i zamawiających - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 31
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3209-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> zamówienia publiczne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Czytelnik dowie się z publikacji, kiedy postępowanie może zostać poddane kontroli oraz jak walczyć z niewłaściwą, jego zdaniem, weryfikacją. Znajdzie w niej również omówienie najpowszechniejszych nieprawidłowości, jakie prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził w czasie postępowań kontrolnych zakończonych w 2013 roku. Dodatkowo każdy błąd opatrzony jest omówieniem eksperta, które zawiera wskazówki i porady związane ze stosowaniem danego przepisu. Wśród poruszanych zagadnień m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kontrole prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2013 roku BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona | 1 Justyna Rek-Pawłowska Kontrole prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2013 roku Wskazówki dla wykonawców i zamawiających Kontrole prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2013 roku Wstęp Strona | 2 Drogi Czytelniku! W 2013 roku prezes Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP) przepro- wadził łącznie 256 kontroli zamówień współfinansowanych ze środków unijnych. W blisko połowie z nich, tj. 46 , wykryto nieprawidłowości. Znacząca część błę- dów była związana z korzystaniem przez wykonawców z zasobów podmiotów trzecich w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferenci niewłaściwie wykazywali udostępniony im potencjał, a zamawiający błędnie nie wzywali ich wówczas do uzupełnienia stosownych do- kumentów. W niektórych przypadkach udostępnianie zasobów miało fikcyjny charakter, tj. dotyczyło jedynie etapu postępowania o udzielenie zamówienia. W czasie realizacji prac wykonawca nie korzystał natomiast z pomocy innych firm, tak jak obiecywał w ofercie. Tradycyjnie już wiele nieprawidłowości związanych było z formułowa- niem i sprawdzaniem warunków udziału w postępowaniu – zamawiający nadal często stawiają wygórowane i nieadekwatne do przedmiotu zamówienia wymogi. Inną grupą naruszeń stwierdzanych w trakcie analizy postępowań było nieupraw- nione zastosowanie niekonkurencyjnych trybów – szczególnie procedury z wolnej ręki. Niniejsza publikacja omawia nie tylko najistotniejsze z punktu widzenia uczestników postępowań nieprawidłowości oraz ich bezpośrednie konsekwencje. Podpowiada również, jak uniknąć podobnych błędów we własnych procedurach. Justyna Rek-Pawłowska redaktor Kontrole prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2013 roku Każde postępowanie może podlegać weryfikacji organów kontrolnych Strona | 3 „Wyniki przeprowadzonych w 2013 roku przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli zamówień współfinansowanych ze środków Unii Euro- pejskiej” (dalej: raport z kontroli), opublikowane na stronach WWW Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: UZP), wykazują 10-proc. wzrost po- stępowań obarczonych błędami w stosunku do 2012 roku. Nieprawidłowości wykryto w 46 procedur. Tradycyjnie już więcej błędów stwierdzono w po- stępowaniach o niewielkich wartościach, względem których zamawiający nie spodziewa się weryfikacji. O tym, kiedy procedura może zostać skontrolo- wana i co robić, gdy naszym zdaniem wynik weryfikacji jest błędny, piszemy poniżej. Obowiązkowa kontrola (przed zawarciem umowy z wykonawcą) zostaje przepro- wadzona, wówczas gdy zamawiający wydatkuje:  10 mln euro i więcej dla dostaw bądź usług lub  20 mln euro i więcej dla robót budowlanych, a zamówienie jest współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej (art. 169 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej: ustawa Pzp). W przypadku innych procedur prezes rozpocznie kontrolę, jeśli uzyska wniosek lub sam nabierze wątpliwości (np. z doniesień mediowych), czy postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami. Wszczęcie kontroli doraźnej może nastą- pić nawet do 4 lat od dnia podpisania umowy z wykonawcą. Kontrolujący sprawdzi właściwe stosowanie regulacji prawnych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kontrole prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 2013 roku. Wskazówki dla wykonawców i zamawiających
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: