Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00235 008312 10735658 na godz. na dobę w sumie
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Komentarz - ebook/pdf
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Komentarz - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1024
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5179-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Krzysztof Ślebzak - doktor habilitowany nauk prawnych, LL.M.; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; autor wielu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Komentarz jest pierwszym na polskim rynku prawniczym opracowaniem dotyczącym przepisów regulujących koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, które weszły w życie 1 maja 2010 r. W książce omówiono rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i nr 987/2009 oraz odnoszące się do nich decyzje Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego. Uwzględniono całościowo piśmiennictwo polskie, częściowo zagraniczne, a także orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów polskich w zakresie mającym znaczenie dla omówienia poszczególnych unormowań. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla wykonawców zabezpieczenia społecznego (m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, urzędów pracy) oraz ich pracowników, jak również dla sądów powszechnych oraz administracyjnych - w zakresie, w jakim komentowane akty prawne są przedmiotem kognicji. Komentarz skierowany jest również do przedstawicieli praktyki oraz osób przemieszczających się w obrębie Unii Europejskiej (a szerzej Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zainteresowanych pozyskaniem informacji o swoich prawach i obowiązkach w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(cid:75)(cid:111)(cid:100)(cid:101)(cid:107)(cid:115)(cid:32)(cid:112)(cid:111)(cid:115)(cid:116)(cid:281)(cid:112)(cid:111)(cid:119)(cid:97)(cid:110)(cid:105)(cid:97)(cid:32)(cid:97)(cid:100)(cid:109)(cid:105)(cid:110)(cid:105)(cid:115)(cid:116)(cid:114)(cid:97)(cid:99)(cid:121)(cid:106)(cid:110)(cid:101)(cid:103)(cid:111)(cid:32)(cid:40)(cid:116)(cid:111)(cid:109)(cid:32)(cid:73)(cid:32)(cid:105)(cid:32)(cid:73)(cid:73)(cid:41) (cid:75)(cid:111)(cid:109)(cid:101)(cid:110)(cid:116)(cid:97)(cid:114)(cid:122) (cid:71)(cid:114)(cid:122)(cid:101)(cid:103)(cid:111)(cid:114)(cid:122)(cid:32)(cid:321)(cid:97)(cid:115)(cid:122)(cid:99)(cid:122)(cid:121)(cid:99)(cid:97)(cid:44)(cid:32)(cid:67)(cid:122)(cid:101)(cid:115)(cid:322)(cid:97)(cid:119)(cid:32)(cid:77)(cid:97)(cid:114)(cid:116)(cid:121)(cid:115)(cid:122)(cid:44)(cid:32)(cid:65)(cid:110)(cid:100)(cid:114)(cid:122)(cid:101)(cid:106)(cid:32)(cid:77)(cid:97)(cid:116)(cid:97)(cid:110) (cid:80)(cid:114)(cid:97)(cid:119)(cid:111)(cid:32)(cid:122)(cid:97)(cid:109)(cid:243)(cid:119)(cid:105)(cid:101)(cid:324)(cid:32)(cid:112)(cid:117)(cid:98)(cid:108)(cid:105)(cid:99)(cid:122)(cid:110)(cid:121)(cid:99)(cid:104) (cid:75)(cid:111)(cid:109)(cid:101)(cid:110)(cid:116)(cid:97)(cid:114)(cid:122) (cid:77)(cid:97)(cid:322)(cid:103)(cid:111)(cid:114)(cid:122)(cid:97)(cid:116)(cid:97)(cid:32)(cid:83)(cid:116)(cid:97)(cid:99)(cid:104)(cid:111)(cid:119)(cid:105)(cid:97)(cid:107)(cid:44)(cid:32)(cid:74)(cid:97)(cid:114)(cid:111)(cid:115)(cid:322)(cid:97)(cid:119)(cid:32)(cid:74)(cid:101)(cid:114)(cid:122)(cid:121)(cid:107)(cid:111)(cid:119)(cid:115)(cid:107)(cid:105)(cid:44)(cid:32) (cid:87)(cid:322)(cid:111)(cid:100)(cid:122)(cid:105)(cid:109)(cid:105)(cid:101)(cid:114)(cid:122)(cid:32)(cid:68)(cid:122)(cid:105)(cid:101)(cid:114)(cid:380)(cid:97)(cid:110)(cid:111)(cid:119)(cid:115)(cid:107)(cid:105) (cid:75)(cid:111)(cid:100)(cid:101)(cid:107)(cid:115)(cid:32)(cid:112)(cid:114)(cid:97)(cid:99)(cid:121) (cid:75)(cid:111)(cid:109)(cid:101)(cid:110)(cid:116)(cid:97)(cid:114)(cid:122) (cid:75)(cid:97)(cid:122)(cid:105)(cid:109)(cid:105)(cid:101)(cid:114)(cid:122)(cid:32)(cid:74)(cid:97)(cid:347)(cid:107)(cid:111)(cid:119)(cid:115)(cid:107)(cid:105)(cid:44)(cid:32)(cid:69)(cid:108)(cid:105)(cid:122)(cid:97)(cid:32)(cid:77)(cid:97)(cid:110)(cid:105)(cid:101)(cid:119)(cid:115)(cid:107)(cid:97) (cid:75)(cid:111)(cid:100)(cid:101)(cid:107)(cid:115)(cid:32)(cid:115)(cid:112)(cid:243)(cid:322)(cid:101)(cid:107)(cid:32)(cid:104)(cid:97)(cid:110)(cid:100)(cid:108)(cid:111)(cid:119)(cid:121)(cid:99)(cid:104)(cid:32)(cid:40)(cid:116)(cid:111)(cid:109)(cid:32)(cid:73)(cid:32)(cid:105)(cid:32)(cid:73)(cid:73)(cid:41) (cid:75)(cid:111)(cid:109)(cid:101)(cid:110)(cid:116)(cid:97)(cid:114)(cid:122) (cid:65)(cid:110)(cid:100)(cid:114)(cid:122)(cid:101)(cid:106)(cid:32)(cid:75)(cid:105)(cid:100)(cid:121)(cid:98)(cid:97) (cid:69)(cid:117)(cid:114)(cid:111)(cid:112)(cid:101)(cid:106)(cid:115)(cid:107)(cid:105)(cid:101)(cid:32)(cid:112)(cid:114)(cid:97)(cid:119)(cid:111)(cid:32)(cid:122)(cid:97)(cid:109)(cid:243)(cid:119)(cid:105)(cid:101)(cid:324)(cid:32)(cid:112)(cid:117)(cid:98)(cid:108)(cid:105)(cid:99)(cid:122)(cid:110)(cid:121)(cid:99)(cid:104) (cid:75)(cid:111)(cid:109)(cid:101)(cid:110)(cid:116)(cid:97)(cid:114)(cid:122) (cid:65)(cid:108)(cid:101)(cid:107)(cid:115)(cid:97)(cid:110)(cid:100)(cid:114)(cid:97)(cid:32)(cid:83)(cid:111)(cid:322)(cid:116)(cid:121)(cid:115)(cid:105)(cid:324)(cid:115)(cid:107)(cid:97) (cid:75)(cid:114)(cid:122)(cid:121)(cid:115)(cid:122)(cid:116)(cid:111)(cid:102)(cid:32)(cid:346)(cid:108)(cid:101)(cid:98)(cid:122)(cid:97)(cid:107) (cid:75)(cid:111)(cid:111)(cid:114)(cid:100)(cid:121)(cid:110)(cid:97)(cid:99)(cid:106)(cid:97) (cid:115)(cid:121)(cid:115)(cid:116)(cid:101)(cid:109)(cid:243)(cid:119)(cid:32) (cid:122)(cid:97)(cid:98)(cid:101)(cid:122)(cid:112)(cid:105)(cid:101)(cid:99)(cid:122)(cid:101)(cid:110)(cid:105)(cid:97)(cid:32) (cid:115)(cid:112)(cid:111)(cid:322)(cid:101)(cid:99)(cid:122)(cid:110)(cid:101)(cid:103)(cid:111) (cid:75)(cid:111)(cid:109)(cid:101)(cid:110)(cid:116)(cid:97)(cid:114)(cid:122)(cid:32)(cid:76)(cid:69)(cid:88) (cid:87)(cid:97)(cid:114)(cid:115)(cid:122)(cid:97)(cid:119)(cid:97)(cid:32)(cid:50)(cid:48)(cid:49)(cid:50) Spis treści Wykaz skrótów .................................................................................................27 Wstęp ..................................................................................................................29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego .......................................................31 TyTuł I. PRzEPISy ogólnE ....................................................................39 Literatura ......................................................................................................39 1. Geneza i ewolucja regulacji prawnych w dziedzinie koordynacji ....................................................................41 2. Aktualne regulacje prawne .................................................................43 Artykuł 1 Definicje..............................................................................................................45 1. Uwagi ogólne .........................................................................................55 2. Praca najemna oraz działalność na własny rachunek ....................55 3. Ubezpieczony ........................................................................................60 4. Urzędnik służby cywilnej ....................................................................60 5. System specjalny dla urzędników służby cywilnej .........................61 6. Pracownik przygraniczny ...................................................................62 7. Uchodźca i bezpaństwowiec ...............................................................63 8. Członek rodziny ....................................................................................63 9. Zamieszkanie i pobyt ...........................................................................64 10. Ustawodawstwo ....................................................................................65 11. Władza właściwa ...................................................................................66 12. Komisja administracyjna .....................................................................66 13. Rozporządzenie wykonawcze ............................................................66 14. Instytucja ................................................................................................67 5 Spis treści 15. Instytucja właściwa ...............................................................................67 16. Instytucja miejsca zamieszkania oraz instytucja miejsca pobytu........................................................................................... 67 17. Właściwe państwo członkowskie .......................................................68 18. Okres ubezpieczenia ............................................................................68 19. Okres zatrudnienia i okres pracy na własny rachunek ..................68 20. Okres zamieszkania ..............................................................................69 21. Świadczenie rzeczowe .........................................................................69 22. Emerytura lub renta .............................................................................71 23. Świadczenie przedemerytalne............................................................71 24. Świadczenie z tytułu śmierci...............................................................72 25. Świadczenie rodzinne ..........................................................................72 Orzecznictwo TS .........................................................................................74 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................115 Artykuł 2 Zakres podmiotowy ......................................................................................117 1. Uwagi ogólne ......................................................................................117 2. Kryterium ekonomiczne ....................................................................118 3. Obywatelstwo......................................................................................119 4. Kryterium rodzinne ............................................................................121 Orzecznictwo TS .................................................................................123 Artykuł 3 Zagadnienia objęte rozporządzeniem .........................................................124 1. Uwagi ogólne ......................................................................................125 2. Gałęzie zabezpieczenia społecznego (ust. 1) ..................................126 2.1. Świadczenia z tytułu choroby ..................................................126 2.2. Świadczenia z tytułu macierzyństwa i świadczenia równoważne dla ojca .................................................................129 2.3. Świadczenia z tytułu inwalidztwa ...........................................130 2.4. Świadczenia z tytułu starości ....................................................131 2.5. Renty rodzinne ...........................................................................132 2.6. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej .................................................................133 2.7. Zasiłki na wypadek śmierci ......................................................133 2.8. Świadczenia dla bezrobotnych .................................................133 2.9. Świadczenia przedemerytalne .................................................135 2.10. Świadczenia rodzinne ................................................................135 6 Spis treści 3. Zakres zastosowania – systemy świadczeń (ust. 2) .......................136 4. Specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne ...........................137 5. Zobowiązania armatora .....................................................................137 6. Wyłączenie pomocy społecznej i medycznej .................................137 7. Wyłączenie świadczeń odszkodowawczych ..................................138 8. Relacja do art. 9 rozporządzenia ......................................................140 Orzecznictwo TS .......................................................................................140 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................152 Artykuł 4 Zasada równego traktowania .......................................................................152 Orzecznictwo TS .......................................................................................154 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................158 Artykuł 5 Równe traktowanie świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń ........................................................................................................... 159 Orzecznictwo TS .......................................................................................164 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................172 Artykuł 6 Sumowanie okresów ......................................................................................172 Orzecznictwo TS .......................................................................................178 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................180 Artykuł 7 Uchylenie zasad dotyczących miejsca zamieszkania ...............................180 Orzecznictwo TS ......................................................................................184 Orzecznictwo sądów polskich ...............................................................185 Artykuł 8 Relacje między niniejszym rozporządzeniem a innymi instrumentami koordynacji ...........................................................................187 Orzecznictwo TS .......................................................................................190 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................191 Artykuł 9 Oświadczenia Państw Członkowskich dotyczące zakresu niniejszego rozporządzenia ..........................................................................192 Orzecznictwo TS ......................................................................................193 Artykuł 10 Zakaz kumulacji świadczeń ..........................................................................193 7 Spis treści Orzecznictwo TS .......................................................................................196 TyTuł II. okREślanIE mającEgo zaSToSoWanIE uSTaWodaWSTWa ....................................................................................199 Literatura ...................................................................................................199 Orzecznictwo TS ......................................................................................201 Artykuł 11 Zasady ogólne .................................................................................................205 1. Zasada jednego ustawodawstwa właściwego ...............................208 2. Ustalanie ustawodawstwa dla poszczególnych grup ...................211 2.1. Osoba wykonująca pracę najemną ..........................................211 2.2. Osoba wykonująca pracę na własny rachunek .....................211 2.3. Urzędnicy służby cywilnej ........................................................212 2.4. Osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych ......................213 2.5. Służba w siłach zbrojnych i służba cywilna ...........................213 2.6. Osoby niewykonujące pracy (działalności zarobkowej) oraz pobierające świadczenia pieniężne ................................214 2.7. Osoby pracujące na morzu .......................................................214 Orzecznictwo TS ......................................................................................216 Artykuł 12 Zasady szczególne ..........................................................................................219 1. Uwagi wstępne ....................................................................................222 2. Delegowanie pracowników ..............................................................222 2.1. Wykonywanie pracy na rzecz wysyłającego pracodawcy .... 224 2.2. Normalne wykonywanie pracy na terytorium państwa członkowskiego ...........................................................................226 2.3. Czas delegowania .......................................................................228 2.4. Brak możliwości zastąpienia dotychczas delegowanego pracownika ..................................................................................229 2.5. Problem relacji decyzji A2 do treści rozporządzeń ...............229 3. Przejściowe wykonywanie działalności na terytorium innego państwa członkowskiego ...................................................................230 4. Obowiązki informacyjne – postępowanie ......................................232 5. Obowiązek współdziałania instytucji właściwych ........................233 Orzecznictwo TS ......................................................................................234 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................235 8 Spis treści Artykuł 13 Wykonywanie pracy w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich ................................................................................................238 1. Uwagi ogólne ......................................................................................242 2. Wykonywanie pracy w przynajmniej dwóch państwach członkowskich .....................................................................................243 3. Prowadzenie działalności w przynajmniej dwóch państwach członkowskich .....................................................................................246 4. Wykonywanie pracy i prowadzenie działalności w przynajmniej dwóch państwach członkowskich ......................248 5. Pełnienie służby urzędniczej i wykonywanie pracy/prowadzenie działalności w przynajmniej dwóch państwach członkowskich .....248 6. Fikcja wykonywania pracy/prowadzenia działalności ...................249 7. Obowiązki osób objętych art. 13 rozporządzeniem nr 883/2004 .....249 Orzecznictwo TS ......................................................................................251 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................253 Artykuł 14 Ubezpieczenie dobrowolne lub fakultatywne kontynuowane...............255 Orzecznictwo TS ......................................................................................258 Artykuł 15 Personel kontraktowy Wspólnot Europejskich .........................................258 Orzecznictwo TS ......................................................................................259 Artykuł 16 Wyjątki od przepisów art. 11 do 15 .............................................................260 1. Porozumienia wyjątkowe ..................................................................260 2. Wyłączenie ustawodawstwa państwa zamieszkania ...................262 Orzecznictwo TS ......................................................................................262 TyTuł III. PRzEPISy SzczEgólnE doTyczącE Różnych kaTEgoRII śWIadczEń ...................................................263 Rozdział 1. świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca ...........................................................263 Literatura ....................................................................................................263 Orzecznictwo TS ......................................................................................266 Sekcja 1. ubezpieczeni i członkowie ich rodzin, z wyjątkiem emerytów lub rencistów i członków ich rodzin.......................................275 9 Spis treści Artykuł 17 Miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim innym niż właściwe Państwo Członkowskie ..........................................................275 Orzecznictwo TS ......................................................................................284 Artykuł 18 Pobyt we właściwym Państwie Członkowskim, kiedy miejsce zamieszkania jest w innym Państwie Członkowskim – zasady szczególne w odniesieniu do członków rodzin pracowników przygranicznych ...................................................................286 Artykuł 19 Pobyt poza właściwym Państwem Członkowskim ..................................292 1. Uwagi ogólne .......................................................................................294 2. Pobyt w innym państwie członkowskim aniżeli państwo właściwe ...............................................................................................295 3. Uprzednie porozumienia dotyczące korzystania ze świadczeń .....297 4. Zwrot kosztów.....................................................................................297 5. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego .............................299 Orzecznictwo TS ......................................................................................300 Artykuł 20 Udanie się w celu uzyskania świadczeń rzeczowych – zezwolenie na stosowne leczenie poza Państwem Członkowskim miejsca zamieszkania ...................................................................................................304 1. Uwagi ogólne ........................................................................................310 2. Zezwolenie instytucji właściwej .........................................................311 3. Zakres udzielanych świadczeń oraz przesłanki wyrażenia zgody ....312 4. Prawa członków rodziny .....................................................................315 5. Rozliczenie ryczałtowe pomiędzy instytucjami ..............................315 Orzecznictwo TS ......................................................................................315 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................318 Artykuł 21 Świadczenia pieniężne...................................................................................319 1. Uwagi ogólne ........................................................................................326 2. Świadczenia pieniężne a rzeczowe ....................................................327 3. Problem uznawania zaświadczeń lekarskich ...................................327 4. Postępowanie ........................................................................................328 5. Prawny status ubezpieczonego i członków rodziny (ust. 1) .........330 10 Spis treści 6. Obliczenia świadczeń pieniężnych (ust. 2–4)...................................330 Orzecznictwo TS ......................................................................................331 Artykuł 22 Osoby ubiegające się o emeryturę lub rentę ..............................................332 Sekcja 2. Emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin........................335 Artykuł 23 Prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie ustawodawstwa Państwa Członkowskiego miejsca zamieszkania ......................................335 Orzecznictwo TS ......................................................................................337 Artykuł 24 Brak prawa do świadczeń rzeczowych na podstawie ustawodawstwa Państwa Członkowskiego miejsca zamieszkania ........338 Orzecznictwo TS ......................................................................................346 Artykuł 25 Emerytury lub renty na podstawie ustawodawstwa jednego lub kilku Państw Członkowskich innych niż państwo miejsca zamieszkania, w przypadkach, gdy istnieje prawo do świadczeń rzeczowych w tym ostatnim Państwie Członkowskim ............................347 Artykuł 26 Miejsce zamieszkania członków rodziny w państwie innym niż to, w którym zamieszkuje emeryt lub rencista ................................................349 Artykuł 27 Pobyt uprawnionego lub członków jego rodziny w państwie innym niż to, w którym mają miejsce zamieszkania – pobyt we właściwym Państwie Członkowskim – zgoda na uzyskanie właściwej opieki poza Państwem Członkowskim miejsca zamieszkania ................353 Artykuł 28 Zasady szczególne dotyczące emerytowanych pracowników przygranicznych .............................................................................................361 1. Uwagi ogólne .......................................................................................364 2. Kontynuowanie opieki w dotychczasowym państwie zatrudnienia .........................................................................................365 3. Prawo do świadczeń rzeczowych byłych pracowników przygranicznych .................................................................................367 11 Spis treści 4. Prawo do świadczeń rzeczowych członków rodzin pracowników przygranicznych lub osób pozostałych przy życiu .......................367 5. Realizacja roszczeń .............................................................................368 6. Zwrot kosztów między instytucjami ...............................................368 Artykuł 29 Świadczenia pieniężne dla emerytów lub rencistów ...............................368 Artykuł 30 Składki obciążające emerytów lub rencistów ............................................371 1. Uwagi ogólne .......................................................................................372 2. Pobór składek przez instytucję obciążoną kosztami świadczeń rzeczowych w przypadku państw, w których świadczenia zależą od opłacania składki ........................................373 3. Pobór składek przez instytucję obciążoną kosztami świadczeń rzeczowych w przypadku państw, w których świadczenia zależą od zamieszkania ............................374 Orzecznictwo TS ......................................................................................374 Sekcja 3. Przepisy wspólne ..........................................................................376 Artykuł 31 Przepis ogólny .................................................................................................376 Artykuł 32 Pierwszeństwo prawa do świadczeń rzeczowych – zasada szczególna dotycząca prawa członków rodziny do świadczeń w Państwie Członkowskim zamieszkania .......................................................................378 Orzecznictwo TS ......................................................................................381 Artykuł 33 Świadczenia rzeczowe o znacznej wartości ...............................................382 Artykuł 34 Zbieg świadczeń z tytułu długotrwałej opieki ..........................................383 Artykuł 35 Zwroty między instytucjami .........................................................................388 1. Uwagi ogólne .......................................................................................396 2. Zasada pełnego zwrotu kosztów .....................................................397 3. Zwrot faktycznie poniesionych wydatków ....................................398 4. Zwrot na podstawie kwot zryczałtowanych (ust. 2) .....................399 12 Spis treści 5. Spory między instytucjami właściwymi w zakresie zwrotu kosztów oraz odsetki od nieuregulowanych należności..............400 6. Szczególne uprawnienia państw członkowskich w zakresie rozliczeń ...............................................................................................401 Orzecznictwo TS ......................................................................................401 Rozdział 2. świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej ....................................................................................402 Literatura ...................................................................................................402 Orzecznictwo TS ......................................................................................408 Artykuł 36 Prawo do świadczeń rzeczowych i pieniężnych .......................................415 1. Uwagi ogólne .......................................................................................420 2. Ogólne reguły udzielania świadczeń rzeczowych – ust. 1 ..........421 3. Szczególne świadczenia rzeczowe – ust. 2 .....................................423 4. Zgoda na udanie się w celu realizacji świadczenia – ust. 2a .......425 5. Świadczenia pieniężne .......................................................................425 Artykuł 37 Koszty przewozu ............................................................................................426 Artykuł 38 Świadczenia w razie choroby zawodowej, jeżeli zainteresowany narażony był na takie samo ryzyko w kilku Państwach Członkowskich .....427 Orzecznictwo TS .......................................................................................432 Artykuł 39 Pogłębienie się choroby zawodowej ...........................................................433 Artykuł 40 Zasady dotyczące uwzględniania odrębności niektórych ustawodawstw ................................................................................................436 Orzecznictwo TS ......................................................................................441 Artykuł 41 Zwroty między instytucjami .........................................................................441 Rozdział 3. świadczenia z tytułu śmierci ..................................................442 Artykuł 42 Prawo do świadczeń w przypadku gdy śmierć nastąpiła, lub gdy uprawniony zamieszkuje, w Państwie Członkowskim innym niż właściwe Państwo Członkowskie .............................................442 13 Spis treści Artykuł 43 Udzielanie świadczeń w przypadku śmierci emeryta lub rencisty ........443 Rozdział 4. świadczenia z tytułu inwalidztwa ........................................444 Literatura ....................................................................................................444 Artykuł 44 Osoby podlegające wyłącznie ustawodawstwu typu A ..........................446 Artykuł 45 Przepisy szczególne dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia ......452 Artykuł 46 Osoby podlegające wyłącznie ustawodawstwu typu B lub ustawodawstwu typu A i B ....................................................................453 Artykuł 47 Pogłębienie się stanu inwalidztwa ...............................................................455 Artykuł 48 Zamiana świadczeń z tytułu inwalidztwa na świadczenia z tytułu starości ...............................................................................................457 Artykuł 49 Przepisy szczególne dotyczące urzędników służby cywilnej .................460 Rozdział 5. Emerytury i renty rodzinne.....................................................460 Literatura ....................................................................................................460 Orzecznictwo sądów polskich ...............................................................463 Artykuł 50 Przepisy ogólne ...............................................................................................464 Orzecznictwo TS ......................................................................................471 Artykuł 51 Przepisy szczególne dotyczące sumowania okresów ...............................473 Orzecznictwo TS ......................................................................................480 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................481 Artykuł 52 Przyznawanie świadczeń ..............................................................................482 1. Uwagi ogólne ......................................................................................483 2. Świadczenie niezależne .....................................................................484 14 Spis treści 3. Świadczenie proporcjonalne .............................................................485 4. Prawo do świadczenia wyższego .....................................................486 5. Wyłączenia ...........................................................................................486 Orzecznictwo TS .......................................................................................487 Orzecznictwo sądów polskich ...............................................................490 Artykuł 53 Zasady przeciwdziałania kumulacji ............................................................490 1. Uwagi ogólne .......................................................................................491 2. Świadczenia tego samego oraz różnego rodzaju ..........................491 3. Przesłanki stosowania regulacji antykumulacyjnych ...................492 4. Sytuacje, w których przepisy antykumulacyjne będą znajdowały zastosowanie ..................................................................493 Orzecznictwo TS .......................................................................................494 Artykuł 54 Zbieg świadczeń tego samego rodzaju .......................................................495 Orzecznictwo TS .......................................................................................496 Artykuł 55 Zbieg świadczeń różnego rodzaju ...............................................................497 Artykuł 56 Przepisy dodatkowe dotyczące wyliczania świadczeń ............................500 Artykuł 57 Okresy ubezpieczenia lub zamieszkania krótsze niż jeden rok .............504 Artykuł 58 Przyznawanie dodatków ...............................................................................506 Artykuł 59 Ponowne obliczenie i rewaloryzacja świadczeń........................................508 Orzecznictwo TS ......................................................................................509 Artykuł 60 Przepisy szczególne dla urzędników służby cywilnej .............................510 Orzecznictwo TS ......................................................................................512 Rozdział 6. zasiłki dla bezrobotnych ........................................................513 Literatura ....................................................................................................513 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................515 15 Spis treści Artykuł 61 Zasady szczególne w odniesieniu do kumulacji okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek ..................515 1. Uwagi ogólne .......................................................................................518 2. Instytucja właściwa .............................................................................518 3. Sumowanie okresów ..........................................................................520 Orzecznictwo TS ......................................................................................522 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................523 Artykuł 62 Ustalanie wysokości świadczeń ...................................................................524 Orzecznictwo TS ......................................................................................528 Artykuł 63 Przepisy szczególne w odniesieniu do uchylenia zasad zamieszkania ...................................................................................................529 Orzecznictwo TS ......................................................................................530 Artykuł 64 Bezrobotni udający się do innego Państwa Członkowskiego .................531 1. Uwagi ogólne ......................................................................................534 2. Zachowanie prawa do świadczenia pieniężnego mimo udania się do innego państwa członkowskiego ............................537 3. Zachowanie prawa do świadczenia pieniężnego w przypadku powrotu do państwa właściwego ...........................539 4. Współpraca między instytucjami oraz postępowanie ..................540 Orzecznictwo TS ............................................................................... 541 Orzecznictwo sądów polskich ..........................................................544 Artykuł 65 Bezrobotni, którzy zamieszkiwali w Państwie Członkowskim innym niż państwo właściwe .......................................................................545 1. Uwagi ogólne ......................................................................................548 2. Świadczenia dla bezrobotnego częściowo lub w pewnych odstępach czasu ..................................................................................548 3. Ustalenie instytucji właściwej dla osób całkowicie bezrobotnych oraz świadczenia (ust. 2, 3 i 5) .................................549 4. Rozliczenia między instytucjami (ust. 4, 6–7) .................................552 Orzecznictwo TS .......................................................................................553 16 Spis treści Rozdział 7. świadczenia przedemerytalne ...............................................553 Artykuł 66 Świadczenia .....................................................................................................553 Rozdział 8. świadczenia rodzinne ..............................................................554 Literatura ....................................................................................................554 Orzecznictwo TS .......................................................................................556 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................557 Artykuł 67 Członkowie rodziny, którzy zamieszkują w innym Państwie Członkowskim ...............................................................................559 Orzecznictwo sądów polskich ...............................................................560 Artykuł 68 Zasady pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń ........562 1. Uwagi ogólne ......................................................................................563 2. Zbieg świadczeń z różnego tytułu ...................................................565 3. Zbieg świadczeń z tego samego tytułu ...........................................565 4. Ustalenie wysokości świadczeń rodzinnych w przypadku zastosowania zasad pierwszeństwa – dodatek dyferencyjny (ust. 2) ....................................................................................................567 5. Procedura przyzwania i realizacji świadczeń rodzinnych (ust. 3) ....................................................................................................567 6. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne ..................................570 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................570 Artykuł 68a Udzielanie świadczeń ....................................................................................572 Orzecznictwo sądów polskich ..................................................................... 573 Artykuł 69 Przepisy dodatkowe .......................................................................................574 Rozdział 9. Specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne ...............576 Artykuł 70 Przepis ogólny .................................................................................................576 1. Zagadnienia ogólne ............................................................................577 2. Charakterystyka specjalnych nieskładkowych świadczeń pieniężnych ..........................................................................................578 17 Spis treści 2.1. Mieszany charakter świadczeń ................................................579 2.2. Ochrona na wypadek ryzyk z art. 3 ust. 1 gwarantująca minimum środków utrzymania ...............................................579 2.3. Zapewnienie wyłącznej ochrony dla niepełnosprawnego ................................................................ 580 2.4. Finansowanie świadczeń nieopartych na składce ................580 2.5. Zamieszczenie świadczeń w załączniku X .............................581 3. Specjalne zasady koordynacji dla świadczeń specjalnych ..........581 Orzecznictwo TS ......................................................................................582 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................589 TyTuł IV. komISja admInISTRacyjna I komITET doRadczy ............................................................................590 Literatura ....................................................................................................590 Uwagi wstępne ..........................................................................................590 Artykuł 71 Skład i metody działania Komisji Administracyjnej .................................591 Artykuł 72 Zadania Komisji Administracyjnej ..............................................................593 1. Uwagi ogólne .......................................................................................594 2. Zadania wynikające z art. 72 rozporządzenia nr 883/2004 ...........595 2.1. Wykładnia i ujednolicanie stosowania prawa .......................595 2.2. Wspieranie współpracy między państwami członkowskimi ................................................................................ 597 2.3. Zachęcanie do wykorzystywania nowych technologii ........598 2.4. Wspieranie rozwoju koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne zadania ....................598 3. Zadania wynikające z pozostałych przepisów rozporządzenia podstawowego i wykonawczego .....................................................599 Orzecznictwo TS .......................................................................................600 Orzecznictwo sądów polskich ................................................................603 Artykuł 73 Komisja Techniczna ds. Przetwarzania Danych........................................603 Artykuł 74 Komisja Obrachunkowa ................................................................................605 18 Spis treści Artykuł 75 Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ........................................................................606 TyTuł V. PRzEPISy PRzEjścIoWE .......................................................608 Literatura ....................................................................................................608 Artykuł 76 Współpraca ......................................................................................................609 1. Wzajemne informowanie się władz państw członkowskich .....................................................................................613 2. Pomoc administracyjna ......................................................................613 3. Bezpośredni kontakt władz i instytucji ...........................................614 4. Obowiązki instytucji właściwej oraz zainteresowanych ..............614 5. Przekazywanie informacji i współpraca między instytucjami a postępowanie w sprawie świadczeń na podstawie ustawodawstwa krajowego ...............................................................616 6. Kwestie sporne dotyczące wykładni lub stosowania rozporządzenia ...................................................................................616 7. Język właściwy ....................................................................................617 Orzecznictwo TS ......................................................................................617 Artykuł 77 Ochrona danych osobowych ........................................................................618 Artykuł 78 Przetwarzanie danych ...................................................................................619 1. Uwagi ogólne .......................................................................................622 2. System Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego – EESSI ..............................................623 3. Moc prawna dokumentów elektronicznych ..................................624 Artykuł 79 Finansowanie działań w dziedzinie zabezpieczenia społecznego .........625 Artykuł 80 Zwolnienia .......................................................................................................626 Orzecznictwo TS .......................................................................................628 Artykuł 81 Wnioski, oświadczenia i odwołania ............................................................628 19 Spis treści 1. Uwagi ogólne ......................................................................................631 2. Bezzwłoczne przekazywanie wniosków, oświadczeń i odwołań ..............................................................................................631 3. Dzień wpływu wniosków, oświadczeń i odwołań .......................633 4. Kwestia pomyłkowego przekazywania dokumentów lub wniosków ......................................................................................633 5. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania dokumentów lub wniosków ......................................................................................633 Artykuł 82 Badania lekarskie ............................................................................................634 1. Uwagi ogólne .......................................................................................635 2. Badanie lekarskie ...............................................................................636 3. Kontrola administracyjna oraz świadczenia pielęgnacyjne ........637 4. Środki aktywizujące podjęcie pracy ................................................638 Orzecznictwo TS .......................................................................................638 Artykuł 83 Wprowadzenie w życie ustawodawstwa ...................................................639 Artykuł 84 Ściąganie składek i odzyskiwanie składek .................................................639 1. Zagadnienia ogólne ...........................................................................649 2. Zwrot należności a ustalenie prawa właściwego ..........................651 3. Ściąganie należności – ustalenie prawa właściwego .....................651 4. Ściąganie należności – strony postępowania .................................652 5. Ściąganie należności – postępowanie ..............................................653 6. Ściąganie należności – obowiązki i uprawnienia strony wezwanej .................................................................................657 7. Odzyskiwanie należności – określenie waluty oraz warunki płatności, odsetki.................................................................................658 8. Terminy przedawnienia ....................................................................658 9. Wyrównanie należności ....................................................................659 10. Zwrot kosztów.....................................................................................660 Orzecznictwo sądów polskich .................................................................661 Artykuł 85 Prawa instytucji ...............................................................................................661 1. Uwagi ogólne .......................................................................................663 20 Spis treści 2. Kolizja norm dotyczących statusu socjalnego i cywilnego (ust. 1) ....................................................................................................665 3. Skutki zwolnienia z odpowiedzialności (ust. 2) .............................666 4. Przejście roszczenia cywilnoprawnego w przypadku rezygnacji z dokonywania zwrotów ...............................................666 Orzecznictwo TS ......................................................................................667 Artykuł 86 Porozumienia dwustronne ...........................................................................669 TyTuł VI. PRzEPISy PRzEjścIoWE I końcoWE ...........................669 Artykuł 87 Przepisy przejściowe ......................................................................................670 1. Uwagi ogólne .......................................................................................674 2. Wstecznie działanie, uwzględnianie zdarzeń oraz okresów ubezpieczenia i zatrudnienia ............................................................675 3. Świadczenia nieprzyznane lub zawieszone ...................................676 4. Ponowne ustalenie prawa do emerytury lub renty ......................677 5. Ustalenie ustawodawstwa .................................................................678 6. Uchylenie klauzul antykumulacyjnych ..........................................679 7. Sytuacja wybranych państw .............................................................679 8. Obowiązki informacyjne ...................................................................680 9. Decyzje Komisji Administracyjnej ...................................................680 Orzecznictwo TS .......................................................................................681 Artykuł 88 Aktualizacja załączników ..............................................................................683 Artykuł 89 Rozporządzenie wykonawcze ......................................................................684 Artykuł 90 Uchylenie .........................................................................................................685 Artykuł 91 Wejście w życie ...............................................................................................686 załącznIkI .................................................................................................687 Załącznik I. Zaliczki z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz specjalne zasiłki porodowe i adopcyjne (art. 1 lit. z)) ......................687 21 Spis treści Załącznik II. Postanowienia konwencji, które pozostają w mocy i które, w stosownych przypadkach, są ograniczone do objętych nimi osób (art. 8 ust. 1) ...................................................................................690 Załącznik III. Ograniczenie praw do świadczeń rzeczowych dla członków rodziny pracownika przygranicznego (o którym mowa w art. 18 ust. 2) ..................................................................696 Załącznik IV. Więcej praw dla emerytów lub rencistów powracających do właściwego państwa członkowskiego (art. 27 ust. 2) ..........................697 Załącznik V. Więcej praw dla byłych pracowników przygranicznych, którzy powracają do państwa członkowskiego, w którym poprzednio byli zatrudnieni lub wykonywali pracę na własny rachunek (mających zastosowanie wyłącznie, jeżeli państwo członkowskie, w którym znajduje się (art. 28 ust. 2) ...........................................................698 Załącznik VI. Określanie ustawodawstwa typu a, które powinno być przedmiotem szczególnej koordynacji (art. 44 ust. 1) .......................698 Załącznik VII. Zgodność między ustawodawstwami państw członkowskich w sprawie warunków odnoszących się do stopnia inwalidztwa (art. 46 ust. 3 rozporządzenia) ...........................700 Załącznik VIII. Przypadki, w których odstępuje się od wyliczenia proporcjonalnego lub nie stosuje się go (art. 52 ust. 4 i 5) .......................704 Załącznik IX. Świadczenia i umowy, które pozwalają na stosowanie przepisów art. 54 .............................................................................................709 Załącznik X. Specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne (art. 70 ust. 2 lit. c)) ..........................................................................................713 Załącznik XI. Przepisy szczególne dotyczące stosowania ustawodawstw państw członkowskich (art. 51 ust. 3, art. 56 ust. 1 i art. 83) ....................718 Wykaz orzeczeń ..............................................................................................739 akTy PRaWnE .............................................................................................759 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego .....................................................761 22 Spis treści załącznIkI .................................................................................................842 ZAŁĄCZNIK 1. Pozostające w mocy postanowienia wykonawcze do umów dwustronnych oraz inne przepisy wykonawcze (o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego) ......842 ZAŁĄCZNIK 2. Systemy specjalne dla urzędników służby cywilnej (o których mowa w art. 32 ust. 2 i art. 41 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego) .................................................................852 ZAŁĄCZNIK 3. Państwa członkowskie występujące o zwrot kosztów świadczeń rzeczowych na podstawie zryczałtowanych kwot (o których mowa w art. 63 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego) .......853 ZAŁĄCZNIK 4. Szczegółowy opis bazy danych, o której mowa w art. 88 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego ........................................854 ZAŁĄCZNIK 5. Państwa członkowskie określające na zasadzie wzajemności maksymalną kwotę zwrotu, o której mowa w art. 65 ust. 6 zdanie trzecie rozporządzenia podstawowego, na podstawie średniej kwoty zasiłków dla bezrobotnych przewidzianej w ustawodawstwie tych państw członkowskich w poprzednim roku kalendarzowym (o których mowa w art. 70 rozporządzenia wykonawczego) ..............................................................................................855 dEcyzja nR a1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia procedury dialogu i koncyliacji w zakresie ważności dokumentów, określenia ustawodawstwa właściwego oraz udzielania świadczeń na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 .......................................................................................................856 dEcyzja nR a2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników delegowanych i osób wykonujących pracę na własny rachunek, tymczasowo pracujących poza państwem właściwym .........................................................................863 dEcyzja nR a3 z dnia 17 grudnia 2009 r. dotycząca sumowania nieprzerwanych okresów delegowania przebytych na podstawie rozporządzenia Rady (EWg) nr 1408/71 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 ...............................870 23 Spis treści dEcyzja nR E1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla wymiany danych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 ...............................873 dEcyzja nR E2 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury zarządzania zmianami mającej zastosowanie do danych dotyczących organów określonych w art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 wymienionych w elektronicznym wykazie, który stanowi integralną część EESSI ......877 dEcyzja nR F1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych .................................................... 880 dEcyzja nR h1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWg) nr 1408/71 i (EWg) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń komisji administracyjnej ds. koordynacji Systemów zabezpieczenie Społecznego .......................................................................884 dEcyzja nR h2 z dnia 12 czerwca 2009 r. sprawie sposobu działania i składu komisji Technicznej ds. Przetwarzania danych przy komisji administracyjnej ds. koordynacji Systemów zabezpieczenia Społecznego .......................................................................890 dEcyzja nR h3 z dnia 15 października 2009 r. dotycząca daty, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany, o którym mowa w art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 .................................................................................... 897 dEcyzja nR h4 z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca składu i metod działania komisji obrachunkowej przy komisji administracyjnej ds. koordynacji Systemów zabezpieczenia Społecznego .....................900 dEcyzja nR h5 z dnia 18 marca 2010 r. dotycząca współpracy w zwalczaniu nadużyć i błędów w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ........................................................................906 24 Spis treści dEcyzja nR P1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wykładni art. 50 ust. 4, art. 58 i art. 87 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w odniesieniu do przyznawania świadczeń z tytułu inwalidztwa, starości oraz rent rodzinnych ......................................................................................... 911 dEcyzja nR S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego ..............................................................914 dEcyzja nR S2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego .............920 dEcyzja nR S3 z dnia 12 czerwca 2009 r. określająca świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz art. 25 lit. a) pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 .... 938 dEcyzja nR S4 z dnia 2 października 2009 r. dotycząca procedur zwrotów kosztów w celu wykonywania art. 35 i 41 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 ...............................942 dEcyzja nR S5 z dnia 2 października 2009 r. w sprawie wykładni pojęcia „świadczenia rzeczowe”, o którym mowa w art. 1 lit. va) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004, w przypadku choroby lub macierzyństwa zgodnie z art. 17, 19, 20, 22, art. 24 ust. 1, art. 25, 26, art. 27 ust. 1, 3, 4 i 5, art. 28, 34 oraz art. 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz dla celów kalkulacji kwot podlegających zwrotowi na mocy art. 62, 63 i 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 .......................................................................................................947 dEcyzja nR S6 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie rejestracji w państwie członkowskim zamieszkania zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 oraz tworzenia rejestrów zgodnie z art. 64 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 .......................951 dEcyzja nR S7 z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca przejścia od rozporządzeń (EWg) nr 1408/71 i (EWg) nr 574/72 do rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania procedur zwrotu kosztów ..............................................955 25 Spis treści dEcyzja nR u1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca art. 54 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 odnoszącego się do zwiększeń zasiłku dla bezrobotnych dla członków rodziny pozostających na utrzymaniu .............................960 dEcyzja nR u2 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu art. 65 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 dotyczącego uprawnienia do zasiłków dla bezrobotnych osób całkowicie bezrobotnych innych niż pracownicy przygraniczni, które, w okresie ich ostatniego zatrudnipaństwo członkowskie ...........963 dEcyzja nR u3 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu pojęcia „bezrobocie częściowe” mającego zastosowanie do osób bezrobotnych, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 .......................................................................................................967 zalEcEnIE nR P1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące wyroku w sprawie gottardo, zgodnie z którym przywileje, z jakich korzystają obywatele danego państwa na podstawie dwustronnej umowy z zakresu zabezpieczenia społecznego zawartej z państwem trzecim, muszą być również przyznane pracownikom będącym ................................................................................970 zalEcEnIE nR u1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące ustawodawstwa mającego zastosowanie do osób bezrobotnych prowadzących działalność zawodową lub handlową w niepełnym wymiarze w państwie członkowskim innym niż państwo miejsca zamieszkania .............................................................975 zalEcEnIE nR u2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące stosowania art. 64 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 do bezrobotnych towarzyszących swym małżonkom lub partnerom wykonującym działalność zawodową lub handlową w państwie członkowskim innym niż państwo właściwe ...................................................................................978 Praktyczny poradnik. ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w unii Europejskiej (uE), Europejskim obszarze gospodarczym (Eog) i Szwajcarii .............................................................980 26 EKPC Konstytucja RP k.p. rozporządzenie nr 883/2004, rozporządzenie podstawowe rozporządzenie nr 987/2009, rozporządzenie wykonawcze TFUE TUE Wykaz skrótów – Konwencja o ochronie praw człowieka i podsta- wowych wolności, sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet- nia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w spra- wie koordynacji systemów zabezpieczenia społecz- nego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, s. 1–123) – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczą- ce wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, s. 1– 42) – Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 z późn. zm.) – Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 83 z 30.03.2010, s. 13–45) TWE (także jako WE) – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wer- sja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 321E z 29.12.2006, s. 37–186) u.e.r. – ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.  U. z  2009  r. Nr  153, poz.  1227 z późn. zm.) 27 – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o syste- mie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) Czasopisma i wydawnictwa promulgacyjne – Europejski Przegląd Sądowy – Monitor Prawa Pracy – Neue Zeitschrift für Sozialrecht – Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Admini- stracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego – Praca i Zabezpieczenie Społeczne – Polityka Społeczna – Przegląd Ubezpieczeniowy – Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodar- – Służba Pracownicza – Zeitschrift für europäisches Sozial- und Arbeit- czych srecht Inne – Europejski Trybunał Praw Człowieka – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Komentarz
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: