Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00694 009481 11015914 na godz. na dobę w sumie
Korekta deklaracji podatkowych po zmianach od 1 stycznia 2016 - ebook/pdf
Korekta deklaracji podatkowych po zmianach od 1 stycznia 2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 130
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-9063-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Konieczność dokonania korekty deklaracji podatkowej nie jest rzadkim zjawiskiem. Opóźnienia w otrzymywaniu faktur, zwykłe pomyłki rachunkowe i pisarskie powodują, że częstokroć w deklaracji znajdują się dane niezgodne z rzeczywistością.
Podatnicy czy płatnicy, którzy postanowili skorygować deklarację podatkową w tym roku, nie muszą już uzasadniać pisemnie powodów takiej korekty, chyba że organ podatkowy poprosi o dodatkowe informacje. Zmianie uległy również unormowania odnoszące się do zasad naliczania odsetek. Obecnie obowiązują inne reguły i procedury obniżania odsetek, ale co ważne wprowadzone zostały przepisy, na podstawie których zapłacimy niekiedy znacznie wyższe odsetki niż typowe odsetki od zaległości podatkowych.
Z książki dowiesz się:
co zmieniło się w zakresie korygowania deklaracji od 1 stycznia 2016 r.,
jak zmieniły się zasady naliczania odsetek za zwłokę,
jakie kary grożą za popełnione błędy i w jaki sposób można ich uniknąć,
w jaki sposób skorzystać z instytucji czynnego żalu,
jakie są pozytywne i negatywne skutki złożenia deklaracji podatkowej,
w jaki sposób nowe przepisy o korekcie kosztów i przychodów wpłynęły na korektę deklaracji PIT i CIT,
kiedy trzeba skorygować deklaracje PIT.

Opracowanie zawiera:
praktyczne porady wyjaśniające krok po kroku zasady korygowania deklaracji podatkowych, opatrzone licznymi przykładami,
odpowiedzi na pytania.

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Adam Bartosiewicz Marek Jurek Artur Kowalski Radosław Kowalski Tomasz Krywan Sławomir Liżewski Łukasz Matusiakiewicz Jacek Matarewicz VADEMECUM KSIĘGOWEGO KOREKTA DEKLARACJI PODATKOWYCH PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2016 Warszawa 2016 Tekst pochodzi z serwisów Vademecum Głównego Księgowego i Vademecum Doradcy Podatkowego Stan prawny na 1 kwietnia 2016 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Redaktor merytoryczny Magdalena Stankiewicz Łamanie Kamila Tomecka Projekt okładki i stron tytułowych Studio Kozak Ilustracja na okładce © iStockphoto.com/einegraphic Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-264-8947-1 Wydane przez: Wolters Kluwer SA Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl SPIS TREŚCI Część I Komentarz Rozdział 1 Korekta deklaracji podatkowych po zmianach od dnia 1 stycznia 2016 r. ....................................................................................13 1.1. Propozycje motywujące do dobrowolnego ujawniania przez podatników błędów w rozliczeniach .............................13 1.2. Zaostrzenie przepisów w zakresie odsetek od zaległości a korekty deklaracji .............................................16 1.3. Przepisy przejściowe ..................................................................17 1.4. Korekta a nadpłata ......................................................................18 1.5. Bezskuteczność korekty .............................................................19 1.6. Korekta deklaracji dokonywana przez organ ..........................20 Rozdział 2 Korekta deklaracji podatkowych – klauzula niekaralności ...........21 2.1. Wprowadzenie ............................................................................21 2.2. Korekta deklaracji – niepodleganie karze ...............................22 2.3. Wątpliwości dotyczące korekty deklaracji ...............................23 Rozdział 3 Możliwość uniknięcia kary przez sprawcę przestępstwa (wykroczenia) skarbowego ...................................................................26 3.1. Wprowadzenie ............................................................................26 3.2. Niepodleganie karze ...................................................................27 6 Spis treści 3.3. Odstąpienie od wymierzenia kary ...........................................31 3.4. Nadzwyczajne złagodzenie kary ...............................................34 3.5. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności .........................36 3.6. Podsumowanie ............................................................................38 Rozdział 4 Korekta deklaracji na przykładach .....................................................39 4.1. Wypełnienie odpowiedniego pola na formularzu..................39 4.2. Pozytywne skutki korekty – ograniczenie oprocentowania odsetek od zaległości ..................................................................40 4.3. Pozytywne skutki korekty – uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej .........................................................................41 4.4. Korekta a przedawnienie zobowiązań podatkowych .............42 4.5. Korekta ze zwiększeniem zwrotu VAT a termin tego zwrotu; korekta deklaracji a termin zwrotu nadpłaty ..........................................................................43 4.6. Korekta złożona w dniu rozpoczęcia kontroli ........................44 4.7. Korekta między zakończeniem kontroli a wszczęciem postępowania ..............................................................................45 4.8. Korekta a postępowanie kontrolne prowadzone przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej ............................46 4.9. Złożenie korekty a egzekucja administracyjna .......................47 4.10. Prawo następcy prawnego do skorygowania deklaracji ........48 4.11. Zakończenie działalności gospodarczej a złożenie korekty deklaracji za okres, w którym działalność była prowadzona .........................................................................48 4.12. Korekta przez byłych wspólników spółki cywilnej ................48 4.13. Korekta deklaracji dokonywana przez organ podatkowy a kwota ....................................................................49 4.14. Prawo organu do korekty a rodzaj nieprawidłowości ...........49 4.15. Wezwanie podatnika do złożenia korekty ...............................51 4.16. Brak uzasadnienia korekty ........................................................51 4.17. Korekta informacji podsumowującej .......................................52 Rozdział 5 Instytucja czynnego żalu na przykładach .........................................53 5.1. Wstęp ...........................................................................................53 Spis treści 7 5.2. Podstawowe warunki korzystania z czynnego żalu ...............54 5.3. Dodatkowe warunki korzystania z instytucji czynnego żalu ..............................................................................57 5.4. Osoby, które nie mogą skorzystać z czynnego żalu ................59 5.5. Forma zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego ...............................................................................60 5.6. Bezskuteczność zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego ...............................................................................61 5.7. Konsekwencje nieuznania przez organy podatkowe czynnego żalu ..............................................................................62 Rozdział 6 Korekta deklaracji i czynny żal jako sposoby uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej – omówienie orzecznictwa ...................................................................63 6.1. Czynny żal i korekta deklaracji w k.k.s. – charakterystyka instytucji ......................................................................................63 6.2. Czynny żal i korekta deklaracji – tendencje „liberalne” dla podatników ...........................................................................66 6.3. Czynny żal i korekta deklaracji – tendencje „rygorystyczne” dla podatników ..............................................70 Rozdział 7 Korekta deklaracji podatkowej w CIT – co się zmieniło od 2016 r...................................................................................................76 7.1. Błąd w rozliczeniach przychodów lub kosztów a korekta deklaracji ....................................................................76 7.2. Brak błędu a korekta przychodu ...............................................78 7.3. Poniesienie kosztów i zmiana wysokości kosztów a korekta deklaracji ....................................................................82 7.4. Procedura korekty deklaracji w CIT ........................................85 7.5. Podsumowanie ............................................................................87 Rozdział 8 Korekta zeznania podatkowego w PIT ..............................................88 8.1. Wprowadzenie ............................................................................88 8.2. Czego może dotyczyć korekta ...................................................91 8 Spis treści 8.3. Najczęstsze błędy przy sporządzaniu zeznania.......................94 8.4. Korekta zeznań związanych z działalnością gospodarczą .....96 8.5. Wpływ korekty zeznania na możliwość przekazania środków z 1 podatku na rzecz OPP ......................................98 8.6. Czynności sprawdzające ............................................................99 Część II Odpowiedzi na pytania 1. Czy podatnik, który złożył korektę deklaracji VAT-7, podlega odpowiedzialności karnej skarbowej? ....................103 2. Czy podatnik, który złożył korektę deklaracji zgodnie z ustaleniami kontroli podatkowej, korzysta z ochrony z art. 16a k.k.s.? .........................................................................105 3. Czy podatnikowi, który złożył korektę deklaracji i dopłacił brakującą kwotę podatku, grożą jakieś konsekwencje karnoskarbowe?...............................................108 4. Czy składając korektę deklaracji VAT po zakończeniu kontroli, podlegam sankcji karnej? ............110 5. Czy biuro rachunkowe, które złożyło korektę deklaracji, może zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej skarbowej? .................................................................................112 6. Czy dokonanie skutecznej korekty deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej wyłącza możliwość pociągnięcia podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej? .................................................................................113 7. Czy złożenie korekty deklaracji VAT w związku ze zwiększeniem zobowiązania podatkowego jest ograniczone czasowo? .......................................................115 8. Deklarację za który rok można skorygować w 2016 r.? .......117 9. Czy należy sporządzić korektę deklaracji za listopad i grudzień 2010 r., jeśli w wyniku kontroli podatkowej przeprowadzonej w 2016 r. stwierdzono u podatnika niezaewidencjonowanie części sprzedaży? ...........................119 10. Czy korektę zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną także można złożyć elektronicznie czy tylko w formie papierowej? ..............................................121 Spis treści 9 11. Czy po złożeniu korekty rozliczenia rocznego można skorygować także część zeznania dotyczącą organizacji pożytku publicznego? ..............................................................123 12. Na jakim formularzu należy dokonać korekty zeznania rocznego PIT-37, złożonego wspólnie przez małżonków? ....................................................................124 13. Czy podatnik może skorygować zeznanie podatkowe za rok 2014, jeśli obecnie nie żyje małżonek, wspólnie z którym zeznanie było złożone? ............................................127 14. Czy dokonując korekty zeznania, podatnik jest zobowiązany wykazać 1 kwoty należnej na rzecz OPP, wyliczonej od skorygowanej podstawy? ......................128 Część I KOMENTARZ Łukasz Matusiakiewicz Rozdział 1 KOREKTA DEKLARACJI PODATKOWYCH PO ZMIANACH OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 R. Nowelizacja przepisów ustawy z  dnia 29  sierpnia 1997  r. – Ordy- nacja podatkowa – dalej o.p., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016  r., dotyczy między innymi korekty deklaracji podatkowych, w tym kwestii skutków prawnych składania korekt. Zmiany dotyczą zarówno zagadnień merytorycznych, których celem jest przede wszystkim oddziaływanie na zachowania podat- ników, jak i rozwiązań doprecyzowujących dotychczasowe zasady. 1.1. Propozycje motywujące do dobrowolnego ujawniania przez podatników błędów w rozliczeniach Założeniem nowelizacji wprowadzonej przez ustawę z  dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.  U. poz.  1649) było propagowanie sa- modzielnego, dobrowolnego i sumiennego wypełniania obowiązków podatkowych. Chodzi o: – stymulowanie podatników do jak najszybszego ujawnienia nie- prawidłowości w  złożonej deklaracji podatkowej oraz uregulo- wania zaległości z tym związanej,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Korekta deklaracji podatkowych po zmianach od 1 stycznia 2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: