Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00242 004771 18972455 na godz. na dobę w sumie
Korygowanie wynagrodzeń. Poprawianie błędów w kartotekach zarobkowych i listach płac - ebook/pdf
Korygowanie wynagrodzeń. Poprawianie błędów w kartotekach zarobkowych i listach płac - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 33
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3094-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Przepisy zobowiązują pracodawcę do obliczania co miesiąc składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, pobrania ich z wynagrodzenia, przekazania do ZUS i wypełniania odpowiednich dokumentów rozliczeniowych dla wszystkich ubezpieczonych, a w dalszej kolejności do rozliczenia się z urzędem skarbowym. Obowiązki te nie byłyby możliwe do zrealizowania przez pracodawców bez naliczonych list płac. To właśnie w nich są odzwierciedlone zarówno podstawy do naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, jak i podstawa składki zdrowotnej, a także przychód do opodatkowania. Jak jednak postąpić, gdy pracownik otrzymał wynagrodzenie lub inne świadczenia w zaniżonej lub zawyżonej wysokości? Szczegóły znajdziesz w nowym ebooku 'Korygowanie wynagrodzeń. Poprawianie błędów w kartotekach zarobkowych i listach płac'.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zakaz dyskryminacji Korygowanie wynagrodzeń w zatrudnieniu – przydatna strategia, i listach płac Poprawianie błędów orzecznictwo sądów pracy w kartotekach zarobkowych Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Wojciech Dyr Redaktor prowadząca: Renata Kajewska ISBN 978-83-269-3094-2 Nr produktowy 1BW7 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Skład i łamanie: 6AN Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie do- tyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytu- acji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wyma- gać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić od- powiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wska- zówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Spis treści K o n s e K w e n c j e u s ta l e n i a w y s o K o ś c i w y n a g r o d z e n i a w K w o c i e n e t t o t e r m i n w y p ł at y s K ł a d n i K ó w z m i e n n y c h , n a d p ł at y s K ł a d e K w y n a g r o d z e n i e w s ta w c e n e t t o K o m p l i K u j e u s ta l e n i e p o d s ta w y z a s i ł K o w e j u s ta l a n i e p o d s ta w y z a s i ł K o w e j z w r o t n a d p ł a c o n y c h s K ł a d e K p r z y s ł u g u j e ta K ż e w t r a K c i e p o b i e r a n i a z a s i ł K u c h o r o b o w e g o n i e d o p ł ata s K ł a d K i z d r o w o t n e j w y p ł ata p r o w i z j i z o p ó ź n i e n i e m K o m p l i K u j e r o z l i c z e n i e u r l o p u w m i e s i ą c u z a l e g ł e j w y p ł at y s ta ł a s ta w K a m i e s i ę c z n a 5 5 6 8 1 7 1 8 2 7 2 9 Magazyn dostępny online. Hasło i login pobierz na: www.PlacewFirmie.pl/formularz 3 2014
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Korygowanie wynagrodzeń. Poprawianie błędów w kartotekach zarobkowych i listach płac
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: