Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00296 014754 13629996 na godz. na dobę w sumie
Koszty Pracy po zmianach - ebook/pdf
Koszty Pracy po zmianach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374403665 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Książka „Koszty pracy po zmianach” zawiera szczegółowe i praktyczne omówienie najczęściej wykorzystywanych form zatrudnienia, m.in. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, praktyk absolwenckich czy stażu z urzędu pracy. Każda z nich została również przedstawiona pod względem rozliczeń składkowo-podatkowych. Problematykę zatrudnienia przedstawiono nie tylko w kontekście obecnie obowiązujących przepisów, ale też rewolucyjnych zmian w zawieraniu i rozwiązywaniu umów terminowych a także oskładkowania umów zlecenia, które wejdą w życie w 2016 r. Publikacja ułatwi podjęcie decyzji o rodzaju współpracy i dokonanie wyboru najwłaściwszej, w tym najmniej obciążającej finansowo formy zatrudnienia.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P O L E C A Uwaga! RewolUcyjne zmiany w pRzepisach 2015 i 2016 r. Koszty pracy po zmianach od 1 kwietnia 2014 r.  CZY ZAWIERANIE UMÓW TERMINOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW BĘDZIE OPŁACALNE  JAKIE DOFINANSOWANIE DO KOSZTÓW ZATRUDNIENIA MOŻNA UZYSKAĆ Z URZĘDU PRACY  CZY ZATRUDNIANIE NA UMOWY ZLECENIA PO ZMIANACH ZASAD ICH OSKŁADKOWANIA BĘDZIE JESZCZE KORZYSTNE  JAKIE OSZCZĘDNOŚCI DAJE PRZYJMOWANIE DO PRACY PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH  CZY WARTO KORZYSTAĆ Z PRAKTYKANTÓW I STAŻYSTÓW Certyfikowane wideoszkolenia dla księgowych i kadrowych www.wideoszkolenia.infor.pl Ponad 400 lekcji Aktualna tematyka VAT, Prawo pracy, Podatki dochodowe, Finanse publiczne Certyfikat wiedzy Zawsze online, zawsze tam, gdzie Ty! Polecam, Rado�law Kowalski Ekspert ds. podatków sklep.infor.pl 22 212 07 30 lub 801 626 666 bok@infor.pl P O L E C A Koszty pracy po zmianach  CZY ZAWIERANIE UMÓW TERMINOWYCH PO ZMIANACH PRZEPISÓW BĘDZIE OPŁACALNE  JAKIE DOFINANSOWANIE DO KOSZTÓW ZATRUDNIENIA MOŻNA UZYSKAĆ Z URZĘDU PRACY  CZY ZATRUDNIANIE NA UMOWY ZLECENIA PO ZMIANACH ZASAD ICH OSKŁADKOWANIA BĘDZIE JESZCZE KORZYSTNE  JAKIE OSZCZĘDNOŚCI DAJE PRZYJMOWANIE DO PRACY PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH  CZY WARTO KORZYSTAĆ Z PRAKTYKANTÓW I STAŻYSTÓW Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel Redakcja merytoryczna Bożena Goliszewska-Chojdak Marek Skałkowski Sekretarz redakcji, korekta Anna Seroczyńska Redaktor graficzno-techniczny Agnieszka Zuchowicz Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 Biuro Reklamy Monika Jukiewicz tel. 22 530 40 27 e-mail: monika.jukiewicz@infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666, faks 22 761 30 31 e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publikacja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wydawcy w całości lub części jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej. Materiałów niezamówionych nie zwracamy, zachowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. uk: ??? W książce wykorzystano materiały opublikowane w czasopismach grupy INFOR PL. Spis treści DZIAŁ I. ZATRUDNIANIE NA UMOWY CYWILNOPRAWNE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .Umowa.zlecenia.–.czy.warto.ją.jeszcze.zawierać.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.. 1.1.. Na.czym.polega.umowa.zlecenia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . 1.2... Obowiązki.stron.umowy.zlecenia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . 1.3.. Różnice.między.umową.o.pracę.a.umową.zlecenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 1.4.. Jak.sformułować.umowę.zlecenia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . 1.5.. Wynagrodzenie.w.umowie.zlecenia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . 1.6.. Odpowiedzialność.z.tytułu.umowy.zlecenia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . 1.7.. Oskładkowanie.umów.zlecenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . . 1.7.1.. Umowy.zlecenia.zawarte.po.13.stycznia.2000.r........................................................................................... . 31 1.7.2.. Zbiegi.tytułów.do.ubezpieczeń.społecznych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . 1.7.3.. Umowa.zlecenia.i.umowa.o.pracę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 . . 1.7.4.. Umowa.zlecenia.i.prowadzenie.pozarolniczej.działalności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . . . . 1.7.5.. .Umowa.zlecenia.i.inne.rodzaje.pozarolniczej.działalności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1.7.6.. . . .Umowa.o.pracę.i.umowa.zlecenia.oraz.prowadzenie.pozarolniczej.działalności. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 1.7.7.. Umowa.zlecenia.i.prawo.do.emerytury.lub.renty .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . 1.7.8.. Kilka.umów.zlecenia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 . . . . 1.7.9.. .Umowa.o.pracę.i.umowa.zlecenia.oraz.prawo.do.emerytury.lub.renty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 1.7.10.. Umowa.zlecenia.ze.studentem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 . . .Wysokość.i.zasady.finansowania.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1.8.. . .Podstawa.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 1.9.. . 1.9.1.. Odprawy.i.odszkodowania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . 1.9.2.. Świadczenia.bhp.i.ekwiwalenty.za.te.świadczenia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 1.9.3.. Należności.za.podróż.służbową... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 . . 1.9.4.. Koszty.używania.prywatnego.samochodu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 . . 1.9.5.. Wsparcie.socjalne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 . . . . 1.9.6.. Diety.dla.zleceniobiorców.wysłanych.do.pracy.za.granicę .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 1.9.7.. Ekwiwalenty.za.narzędzia,.materiały.lub.sprzęt .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . . 1.9.8.. Służbowy.ubiór.lub.pieniężny.ekwiwalent .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . . 1.9.9.. Wartość.posiłków.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . . . . 1.9.10..Zapomogi.losowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 1.10.. Zasady.podlegania.ubezpieczeniu.zdrowotnemu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 . 1.11.. .Podstawa.wymiaru.i.wysokość.składki.na.ubezpieczenie.zdrowotne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . 1.12.. .Umowa.zlecenia.i.inne.tytuły.do.ubezpieczenia.zdrowotnego............................................................................... . 69 . 1.12.1.. Umowa.zlecenia.i.umowa.o.pracę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . . . . 1.12.2..Kilka.umów.zlecenia... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 1.12.3..Umowa.zlecenia.i.przebywanie.na.urlopie.wychowawczym....................................................................... . 69 . . 1.12.4..Umowa.zlecenia.i.prawo.do.emerytury.lub.renty... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . . 1.12.5..Umowa.zlecenia.i.prowadzenie.pozarolniczej.działalności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . . . . 1.12.6..Umowa.zlecenia.z.uczniem.lub.studentem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 1.13.. Składka.na.Fundusz.Pracy... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 . 1.14.. .Składki.na.Fundusz.Gwarantowanych.Świadczeń.Pracowniczych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 . 1.15.. .Dobrowolne.ubezpieczenia.emerytalne.i.rentowe.w.okresie.od.1.stycznia.2013.r.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 . . 1.16.. .Dobrowolne.ubezpieczenia.emerytalne.i.rentowe.w.okresie.do.31.grudnia.2012.r... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 1.17.. .Zmiany.w.zakresie.objęcia.ubezpieczeniami.zleceniobiorców... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . . . 1.17.1.. .Ogólna.zasada.rozstrzygania.obowiązku.podlegania.ubezpieczeniom.społecznym.przez.. zleceniobiorców.i.z.innych.tytułów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 . . . . 1.17.2.. .Zleceniobiorca.wykonujący.więcej.niż.jedną.umowę.zlecenia.(o.świadczenie.usług).. lub.posiadający.inne.tytuły.do.ubezpieczeń.społecznych. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 1.17.3.. Zleceniobiorca.posiadający.prawo.do.emerytury.lub.renty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 www.inforfk.pl IFK 4 . . . . SPIS TREŚCI 1.17.4. Zleceniobiorca.i.prowadzenie.pozarolniczej.działalności........................................................................... . 81 1.17.5.. .Pracownik.i.zleceniobiorca.z.dwiema.lub.więcej.umowami.(niewykonywanymi.na.rzecz.. pracodawcy) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 1.17.6.. .Obowiązek.złożenia.oświadczenia.przez.ubezpieczonego.(zleceniobiorcę).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 . . . 1.17.7.. Nowe.uprawnienie.płatnika.składek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 . 1.18.. Zmiany.w.innych.przepisach.ustawy.systemowej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . 1.19.. .Konsekwencje.zmian.przepisów.dotyczących.umów.zlecenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 . 1.20.. Opodatkowanie.przychodów.z.umów.zlecenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 . 1.20.1..Koszty.uzyskania.przychodu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 . . . 1.20.2..Przychód.z.umowy.zlecenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 . 1.21.. Rozwiązanie.umowy.zlecenia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 . 1.22.. Przedawnienie.roszczeń.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 . . 1.23.. Plusy.i.minusy.umowy.zlecenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 2.. .Umowa.o.dzieło.–.czy.faktycznie.jest.najtańszą.formą.zatrudnienia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 2.1.. Obowiązki.stron.umowy.o.dzieło.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 . . 2.2.. Forma.i.treść.umowy.o.dzieło.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 2.3.. Wynagrodzenie.w.umowie.o.dzieło.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 . 2.4.. Odpowiedzialność.z.tytułu.umowy.o.dzieło.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106 . 2.5.. Umowa.o.dzieło.a.składki.ZUS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 . . 2.6.. Opodatkowanie.umów.o.dzieło.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109 2.7.. Rozwiązanie.umowy.o.dzieło.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 . 2.8.. . .Przedawnienie.roszczeń.z.tytułu.umowy.o.dzieło.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 2.9.. Plusy.i.minusy.umowy.o.dzieło .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111 . . 2.10.. .Kiedy.umowa.o.dzieło.może.zostać.uznana.za.umowę.zlecenia........................................................................... .112 3.. .Kontrakt.menedżerski.–.komu.można.go.zaproponować.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118 3.1.. Obowiązki.stron.kontraktu.menedżerskiego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 . 3.2.. Forma.i.treść.kontraktu.menedżerskiego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 . . 3.3.. Wynagrodzenie.z.tytułu.kontraktu.menedżerskiego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 3.4.. . .Odpowiedzialność.z.tytułu.kontraktu.menedżerskiego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 3.5.. Oskładkowanie.kontraktów.menedżerskich... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 . .Zmiany.w.zakresie.objęcia.ubezpieczeniami.członków.rad.nadzorczych... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 3.6.. . 3.6.1.. Nowy.tytuł.do.ubezpieczeń.społecznych... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128 . . . . 3.6.2.. .Członkostwo.w.radzie.nadzorczej.a.inne.tytuły.do.ubezpieczeń.społecznych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 3.6.3.. .Podstawa.wymiaru.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.członków.rad.nadzorczych .. . . . . . . . . . . . . .130 . . 3.6.4.. Członkostwo.w.radzie.nadzorczej.w.ustawie.zdrowotnej .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 . . 3.7.. . .Składki.na.Fundusz.Pracy.i.FGŚP.za.członka.rady.nadzorczej... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131 . 3.8.. Opodatkowanie.kontraktów.menedżerskich.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 3.8.1.. Podatek.liniowy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133 . . 3.8.2.. Zaliczka.na.podatek.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134 . . . . 3.8.3.. Menedżerowie.niebędący.rezydentami .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 . 3.9.. Rozwiązanie.kontraktu.menedżerskiego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135 . 3.10.. Plusy.i.minusy.kontraktu.menedżerskiego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 4.. .Umowa.agencyjna.–.z.kim.może.być.zawarta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 4.1.. Uprawnienia.agenta.i.zleceniodawcy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137 . . 4.2.. Jak.sformułować.umowę.agencyjną.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138 4.3.. Wynagrodzenie.w.umowie.agencyjnej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 . 4.4.. Oskładkowanie.umów.agencyjnych .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141 . 4.5.. Opodatkowanie.przychodów.z.umowy.agencyjnej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 . 4.6.. Umowy.nienazwane.i.inne.umowy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 . . 4.7.. Rozwiązanie.umowy.agencyjnej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142 4.8.. Plusy.i.minusy.umowy.agencyjnej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 . KOSZTY.PRACY.PO.ZMIANACH IFK SPIS TREŚCI 5 DZIAŁ II. ZATRUDNIANIE TELEPRACOWNIKÓW.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145 Kto.może.być.telepracownikiem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147 . 1.. . .Wprowadzenie.telepracy.–.praktyczna.instrukcja.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148 2.. 3.. Odstąpienie.od.telepracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 . .Obowiązki.pracodawcy.zatrudniającego.telepracowników.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 4.. . 4.1.. Obowiązki.informacyjne.pracodawcy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155 . . . . 4.2.. .Obowiązki.związane.z.zapewnieniem.sprzętu.dla.telepracownika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156 .Kontrola.telepracownika.i.obowiązki.pracodawcy.w.zakresie.bhp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 4.3.. . . 4.4.. . . Inne.obowiązki.pracodawcy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157 .Korzyści.finansowe.dla.pracodawcy.związane.z.wprowadzeniem.telepracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 5.. . 5.1.. Zadaniowy.czas.pracy.dla.telepracowników .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158 . . . . 5.2.. .Mniej.obowiązków.bhp.dla.pracodawców.zatrudniających.telepracowników.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 5.3.. Mniej.absencji.–.więcej.wydajności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 . . 5.4.. Łatwiejsze.pozyskanie.specjalistów .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 . . 5.5.. . . .Ograniczenie.negatywnych.relacji.między.pracownikami.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 . 6.. .Grant.na.telepracę.–.nowa.forma.wsparcia.dla.pracodawców .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160 Plusy.i.minusy.telepracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162 7.. . DZIAŁ III. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW DO 30 LAT .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163 . .Wsparcie.z.urzędu.pracy.dla.pracodawców.zatrudniających.pracowników.do.30.lat.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 1.1.. Pierwsza.praca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 . 1.2.. Bon.szkoleniowy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 . 1.3.. Bon.stażowy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165 . 1.4.. Bon.zatrudnieniowy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 . . 1.5.. Bon.na.zasiedlenie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 1.6.. . .Zwolnienie.z.opłacania.składek.na.FP.i.FGŚP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 .Odmienności.w.zatrudnianiu.młodych.pracowników.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 . 2.1.. Minimalne.wynagrodzenie.w.wysokości.80 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171 . . 2.2.. .Urlop.wypoczynkowy.w.pierwszym.roku.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172 2.3.. Zmiany.przepisów.od.1.stycznia.2016.r... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 . . .Plusy.i.minusy.zatrudniania.osób.do.30.lat... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173 1.. . . . . . . 2.. . . . 3.. DZIAŁ IV. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW 50+.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 .Formy.wsparcia.pracowników.powyżej.50.lat.z.urzędu.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 . 1.1.. Refundacja.wynagrodzenia.bezrobotnych.50+ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177 . 1.2.. Zwolnienie.z.opłacania.składek.na.FP.i.FGŚP.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178 . .Krótszy.okres.wypłaty.wynagrodzenia.chorobowego.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 . . .Plusy.i.minusy.zatrudniania.pracowników.50+.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 1.. . . 2.. 3.. DZIAŁ V. ZATRUDNIANIE STAŻYSTÓW.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181 Kto.może.być.stażystą.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 . . 1.1... Przyznanie.bonu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 1.2... Organizacja.stażu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183 . .Obowiązki.pracodawcy.zatrudniającego.stażystów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 . 2.1... Obowiązki.z.zakresu.bhp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184 . . . 2.1.1.. Profilaktyczna.ochrona.zdrowia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 2.2.. Obowiązek.udzielenia.dni.wolnych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185 . Prawa.osób.odbywających.staż .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 . 3.1.. Czas.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 . 3.2.. Równe.traktowanie.w.zatrudnieniu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 . . 3.3.. Prawo.do.przerwania.stażu .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186 3.4.. Prawo.do.informacji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 . 1.. . . 2.. . . . 3.. . . . . www.inforfk.pl IFK 6 SPIS TREŚCI . . . 4.. 5.. 6.. Finansowanie.pracy.stażystów .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187 Instrukcja.zatrudniania.stażystów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 Plusy.i.minusy.zatrudniania.stażystów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188 DZIAŁ VI. ZATRUDNIANIE PRAKTYKANTÓW......................................................................................................................... .189 Kto.zawiera.umowę.o.praktyki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191 . . .Wynagradzanie,.oskładkowanie.i.opodatkowanie.praktykantów .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 Umowa.o.praktyki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192 . .Ob.owiązki.pracodawcy.zatrudniającego.praktykantów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .195 . Instrukcja.zatrudniania.praktykantów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197 . . Plusy.i.minusy.zatrudniania.praktykantów.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. 6.. DZIAŁ VII. ZATRUDNIANIE STUDENTÓW.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Kto.jest.uważany.za.studenta... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 . Forma.zatrudnienia.studenta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 . . .Preferencyjne.warunki.oskładkowania.studentów .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201 1.. 2.. 3.. DZIAŁ VIII. SAMOZATRUDNIENIE .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203 Na.czym.polega.samozatrudnienie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205 . 1.. . 1.1.. Wyłączenie.odpowiedzialności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 . 1.2.. Stopień.podporządkowania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 . . 1.3.. Ryzyko.gospodarcze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .206 . . 2.. . .Uprawnienia.i.obowiązki.samozatrudnionych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209 3.. Oskładkowanie.samozatrudnionych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 . . 4.. Opodatkowanie.samozatrudnionych .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211 Plusy.i.minusy.samozatrudnienia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212 5.. . DZIAŁ IX. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213 . .Pracownicy.niepełnosprawni.–.ogólne.informacje.dotyczące.zatrudnienia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215 1.. .Obowiązki.pracodawcy.wobec.pracowników.niepełnosprawnych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216 . 2.. 2.1.. Obowiązek.wpłaty.na.PFRON.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218 . . 2.2.. .Przystosowanie.stanowiska.pracy.do.potrzeb.osoby.niepełnosprawnej..................................................... .218 . . . 2.3.. .Wypadek.przy.pracy.a.obowiązek.wydzielenia.stanowiska.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219 . 2.4.. Czas.pracy.osoby.niepełnosprawnej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 . . 2.5.. Dodatkowy.urlop.wypoczynkowy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220 . . 2.6.. .Zwolnienie.od.pracy.w.celu.uczestnictwa.w.turnusie.rehabilitacyjnym.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 . . 2.7.. .Zwolnienie.od.pracy.w.celu.wykonania.badań.lub.zabiegów.rehabilitacyjnych .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222 . . . .Warunki.uzyskania.dofinansowania.do.wynagrodzenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224 3.. .Zatrudnianie.odpowiedniej.liczby.osób.niepełnosprawnych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 . 4.. 4.1.. Stan.zatrudnienia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .225 . . 4.2.. Orzekanie.o.niepełnosprawności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 . . . . 4.2.1..Orzeczenie.o.niepełnosprawności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 . 4.2.2..Orzeczenie.o.stopniu.niepełnosprawności.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226 . . . 4.2.3..Orzeczenie.o.całkowitej.lub.częściowej.niezdolności.do.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 . . . 4.2.4..Orzeczenie.o.zaliczeniu.do.grupy.inwalidztwa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227 . . . . . 4.2.5...Orzeczenie.o.stałej.albo.długotrwałej.niezdolności.do.pracy.w.gospodarstwie.rolnym.. . . . . . . . . .228 . . . 4.2.6..Schorzenia.szczególne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228 . 5.. . Ewidencja.PFRON.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 6.. Wypłacenie.wynagrodzenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 . . 7.. .Dofinansowanie.do.wynagrodzeń.nowo.zatrudnionych.pracowników.niepełnosprawnych.. (od.1.stycznia.2015.r.).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231 .Terminowe.wypełnianie.wymaganych.formularzy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 . 8.. KOSZTY.PRACY.PO.ZMIANACH IFK SPIS TREŚCI 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 9.. Spełnienie.dodatkowych.warunków.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232 10.. Wysokość.dofinansowania.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233 11.. .Procedura.ubiegania.się.o.dofinansowanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 11.1.. Terminowe.złożenie.formularzy .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234 . 11.2..Dokumenty.dołączane.do.wniosku.Wn-D.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235 . 11.3..Wybór.formy.składania.formularzy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 . . 11.4..Weryfikacja.formularzy.przez.PFRON.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236 .Postępowanie.w.przypadku.zwrotu.środków.PFRON .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237 12.. 13.. .Postępowanie.sprawdzające.u.pracodawcy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 14.. Kontrola.przez.PFRON.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238 15.. Dodatkowe.obowiązki.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 16.. Zasady.wypełniania.formularzy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 16.1..Wniosek.Wn-D .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 . 16.2..Informacja.INF-D-P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 . 17.. .Plusy.i.minusy.zatrudniania.pracowników.niepełnosprawnych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247 DZIAŁ X. ZATRUDNIANIE NA UMOWĘ O PRACĘ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249 .Umowy.o.pracę.po.zmianie.przepisów.–.jaka.umowa.jest.najkorzystniejsza... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .251 . 1.. 1.1.. Zawieranie.umów.na.okres.próbny .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 . . . . 1.1.1..Cel.umowy.na.okres.próbny .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252 . . . 1.1.2..Ponowne.zawieranie.umowy.na.okres.próbny.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253 . 1.2.. Zawieranie.umów.na.czas.określony.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 . . 1.2.1..Nowe.zasady.zawierania.umów.na.czas.określony.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .254 . . . . . 1.2.2..Rozwiązywanie.umów.na.czas.określony.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .261 . . . 1.2.3..Postępowanie.w.okresie.przejściowym.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262 . 1.3.. Umowa.na.czas.wykonania.określonej.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 . . 1.4.. Umowa.na.czas.nieokreślony.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265 . . 1.4.1..Okres.wypowiedzenia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266 . . . . . 1.4.2..Konsultacja.związkowa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .268 . 1.4.3..Przyczyna.wypowiedzenia.umowy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 . . . . . . 1.4.4..Pouczenie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270 2.. Obowiązki.pracodawcy............................................................................................................................................... .271 . . . .Najważniejsze.obowiązki.pracodawców.wobec.pracowników... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 2.1.. 2.1.1.. Przeprowadzanie.badań.lekarskich.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .272 . . . 2.1.2.. Przeprowadzanie.szkoleń.bhp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .274 . . . 2.1.3.. . . .Udzielanie.urlopów.wypoczynkowych.i.innych.urlopów.pracowniczych... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275 . 2.1.4.. Zwolnienie.od.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .276 . . . . . 2.1.5.. Zapewnienie.minimalnego.wynagrodzenia.za.pracę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 . . . . 2.1.6.. Wynagrodzenie.chorobowe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 Instrukcja.zatrudniania.pracownika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282 3.. . Kalkulacja.kosztów.zatrudnienia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .284 4.. . . 5.. Plusy.i.minusy.zatrudniania.pracowników... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .286 DZIAŁ XI. ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .287 Praca.tymczasowa.–.na.czym.polega.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .289 . 1.. . 1.1.. Uczestnicy.pracy.tymczasowej .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .290 . 1.2.. . .Porozumienie.między.agencją.a.pracodawcą.użytkownikiem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291 . . . 1.3.. Umowa.pracownika.tymczasowego .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .293 2.. Obowiązki.stron.pracy.tymczasowej .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295 . 2.1.. Urlop.wypoczynkowy.pracownika.tymczasowego... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296 . . . . 2.2.. Rezygnacja.z.pracownika.tymczasowego .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .297 2.3.. .Korzyści.z.zatrudniania.pracowników.tymczasowych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 . . www.inforfk.pl IFK 8 SPIS TREŚCI . . 3.. 4.. .Kalkulacja.kosztów.zatrudnienia.pracownika.tymczasowego.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .301 Plusy.i.minusy.pracy.tymczasowej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 DZIAŁ XII. PRZYDATNE AKTY PRAWNE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .303 USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.(j.t..Dz.U..z.2014.r.,.poz..1502;.ost.zm..Dz.U..z.2015.r.,.poz..1268)... . . . . 305 DZIAŁ PIERWSZY..Przepisy.ogólne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 Przepisy.wstępne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .305 . Rozdział.I... . Rozdział.II... Podstawowe.zasady.prawa.pracy............................................................................................................. .306 . Rozdział.IIa.. Równe.traktowanie.w.zatrudnieniu.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307 . Rozdział.IIb.. Nadzór.i.kontrola.przestrzegania..prawa.pracy .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 . Rozdział.III... (uchylony) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 DZIAŁ DRUGI..Stosunek.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 . Rozdział.I... Przepisy.ogólne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 . Rozdział.II... Umowa.o.pracę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310 . .Warunki.zatrudnienia.pracowników.skierowanych.do.pracy.na.terytorium.Rzeczypospolitej.. Polskiej.z.państwa.będącego.członkiem.Unii.Europejskiej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320 . Rozdział.IIb.. Zatrudnianie.pracowników.w.formie.telepracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .321 . Rozdział.III.. .Rozdział.IIa.. .Stosunek.pracy.na.podstawie.powołania,.wyboru,.mianowania.oraz.spółdzielczej.umowy.. o.pracę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 DZIAŁ TRZECI..Wynagrodzenie.za.pracę.i.inne.świadczenia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325 . Rozdział.I... Ustalanie.wynagrodzenia.za.pracę.i.innych.świadczeń.związanych.z.pracą.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325 . Rozdział.Ia.... Wynagrodzenie.za.pracę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326 . Rozdział.II... Ochrona.wynagrodzenia.za.pracę.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327 . Rozdział.III... Świadczenia.przysługujące.w.okresie.czasowej.niezdolności.do.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .328 . Rozdział.IIIa... Odprawa.rentowa..lub.emerytalna.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 . Rozdział.IV... Odprawa.pośmiertna.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 DZIAŁ CZWARTY..Obowiązki.pracodawcy.i.pracownika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 . Rozdział.I... Obowiązki.pracodawcy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329 . Rozdział.II... Obowiązki.pracownika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 . Rozdział.IIa... Zakaz.konkurencji.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .331 . Rozdział.III... Kwalifikacje.zawodowe.pracowników .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .332 . Rozdział.IV... Regulamin.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 . Rozdział.V... Nagrody.i.wyróżnienia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .333 . Rozdział.VI... Odpowiedzialność.porządkowa.pracowników.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334 DZIAŁ PIĄTY. Odpowiedzialność.materialna.pracowników.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 Odpowiedzialność.pracownika.za.szkodę.wyrządzoną.pracodawcy................................................... .335 . Rozdział.I... . Rozdział.II.. Odpowiedzialność.za.mienie.powierzone.pracownikowi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335 DZIAŁ SZÓSTY. Czas.pracy .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 Przepisy.ogólne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 . Rozdział.I... . Rozdział.II.. Normy.i.ogólny.wymiar.czasu.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336 . Rozdział.III... Okresy.odpoczynku.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337 . Rozdział.IV... Systemy.i.rozkłady.czasu.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338 . Rozdział.V... Praca.w.godzinach.nadliczbowych .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341 . Rozdział.VI... Praca.w.porze.nocnej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .342 . Rozdział.VII... Praca.w.niedziele.i.święta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343 DZIAŁ SIÓDMY..Urlopy.pracownicze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 . Rozdział.I... Urlopy.wypoczynkowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344 . Rozdział.II... Urlopy.bezpłatne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .347 KOSZTY.PRACY.PO.ZMIANACH IFK SPIS TREŚCI 9 DZIAŁ ÓSMY..Uprawnienia.pracowników.związane.z.rodzicielstwem.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348 DZIAŁ DZIEWIĄTY..Zatrudnianie.młodocianych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 Przepisy.ogólne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364 . Rozdział.I... . Rozdział.II... Zawieranie.i.rozwiązywanie.umów.o.pracę.w.celu.przygotowania.zawodowego.. . . . . . . . . . . . . . . . .365 . Rozdział.III... Dokształcanie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 . Rozdział.IIIa.... Zatrudnianie.młodocianych.w.innym.celu.niż.przygotowanie.zawodowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365 . Rozdział.IV... Szczególna.ochrona.zdrowia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366 . Rozdział.V... Urlopy.wypoczynkowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 . Rozdział.VI... Rzemieślnicze.przygotowanie.zawodowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 DZIAŁ DZIESIĄTY. Bezpieczeństwo.i.higiena.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 Podstawowe.obowiązki.pracodawcy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367 . Rozdział.I... . Rozdział.II... Prawa.i.obowiązki.pracownika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369 . Rozdział.III... Obiekty.budowlane.i.pomieszczenia.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370 . Rozdział.IV.. Maszyny.i.inne.urządzenia.techniczne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370 . Rozdział.V.. .Czynniki.oraz.procesy.pracy.stwarzające.szczególne.zagrożenie.dla.zdrowia. lub.życia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .370 . Rozdział.VI.... Profilaktyczna.ochrona.zdrowia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .372 . Rozdział.VII... Wypadki.przy.pracy.i.choroby.zawodowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374 . Rozdział.VIII... Szkolenie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376 . Rozdział.IX... Środki.ochrony.indywidualnej.oraz.odzież.i.obuwie.robocze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376 . Rozdział.X... Służba.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377 . .Konsultacje.w.zakresie.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy.oraz.komisja.bezpieczeństwa.. i.higieny.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .378 .Obowiązki.organów.sprawujących.nadzór.nad.przedsiębiorstwami.lub.innymi.jednostkami.. organizacyjnymi.państwowymi.albo.samorządowymi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379 .Rozdział.XIII... .Przepisy.bezpieczeństwa.i.higieny.pracy.dotyczące.wykonywania.prac.w.różnych.gałęziach.. pracy .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379 .Rozdział.XI.. .Rozdział.XII. . . DZIAŁ JEDENASTY. Układy.zbiorowe.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379 Przepisy.ogólne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .379 . Rozdział.I.. . Rozdział.II... Ponadzakładowy.układ.zbiorowy.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .383 . Rozdział.III... Zakładowy.układ.zbiorowy.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .385 DZIAŁ DWUNASTY..Rozpatrywanie.sporów.o.roszczenia.ze.stosunku.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386 Przepisy.ogólne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .386 . Rozdział.I.. Postępowanie.pojednawcze.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387 . Rozdział.II. . Rozdział.III.. Sądy.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 DZIAŁ TRZYNASTY..Odpowiedzialność.za.wykroczenia.przeciwko.prawom.pracownika.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388 . Rozdział.II... (uchylony) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389 DZIAŁ CZTERNASTY. Przedawnienie.roszczeń.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 DZIAŁ CZTERNASTYa..(uchylony) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 DZIAŁ PIĘTNASTY..Przepisy.końcowe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .390 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t..Dz.U..z.2014.r.,.poz..121;.ost.zm..Dz.U..z.2015.r.,. poz..1311).Wyciąg.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393 TYTUŁ.XV... Umowa.o.dzieło .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .393 TYTUŁ.XXI... Zlecenie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395 TYTUŁ.XXIII... Umowa.agencyjna .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396 www.inforfk.pl IFK 10 SPIS TREŚCI .USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t..Dz.U..z.2015.r.,.poz..121;.. ost.zm..Dz.U..z.2015.r.,.poz..1269)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 . Rozdział.1... Przepisy.ogólne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401 Zasady.podlegania.ubezpieczeniom.społecznym .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404 . Rozdział.2... Zasady.ustalania.składek.na.ubezpieczenia.społeczne.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .412 . Rozdział.3... .Zgłoszenia.do.ubezpieczenia,.prowadzenie.kont.i.rejestrów.oraz.zasady.rozliczania.składek.. . .Rozdział.4... i.zasiłków.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .424 . Rozdział.5.. Fundusz.Ubezpieczeń.Społecznych .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .447 . Rozdział.6.. Fundusz.Rezerwy.Demograficznej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .449 . Rozdział.7... Zakład.Ubezpieczeń.Społecznych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .451 . Rozdział.8.. Obowiązki.ubezpieczonych.oraz.tryb.odwoławczy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .458 . Rozdział.9... Zwrot.nienależnie.pobranych.świadczeń.oraz.odsetki.za.opóźnienie.w.wypłacie.świadczeń .. . . . . .459 . Rozdział.10... Kontrola.wykonywania.zadań.z.zakresu.ubezpieczeń.społecznych.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .461 . Rozdział.11.. Odpowiedzialność.za.wykroczenia.przeciwko.przepisom.ustawy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464 . Rozdział.12... Zmiany.w.obowiązujących.przepisach.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464 . Rozdział.13. Przepisy.przejściowe.i.końcowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .464 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.(j.t..Dz.U..z.2015.r.,.. poz..149;.ost.zm..Dz.U..z.2015.r.,.poz.1268).Wyciąg.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .468 . Rozdział.11... Instrumenty.rynku.pracy.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .468 .Rozdział.11a... (uchylony) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483 . . Rozdział.11b... .Pożyczki.na.utworzenie.stanowiska.pracy.oraz.pożyczki.na.podjęcie.działalności.. gospodarczej .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .483 . Rozdział.13d... Dodatkowe.instrumenty.adresowane.do.bezrobotnych.do.30.roku.życia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .487 . Rozdział.14... Instrumenty.dotyczące.rozwoju.zasobów.ludzkich.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .490 . Rozdział.18... Fundusz.Pracy .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .491 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.(Dz.U..z.2003.r..Nr.166,.poz.1608;.. ost.zm..Dz.U..z.2015.r.,.poz..1220) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506 Przepisy.ogólne .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506 . Rozdział.l... .Zasady.zatrudniania.pracowników.tymczasowych.i.kierowania.tych.pracowników.. . .Rozdział.II... do.wykonywania.pracy.tymczasowej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506 .Kierowanie.do.pracy.tymczasowej.osób.niebędących.pracownikami.agencji.pracy.. tymczasowej.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511 . Rozdział.IV... Przepisy.karne............................................................................................................................................. .511 . Rozdział.V.. .Przepisy.dostosowujące.i.końcowe .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .511 . Rozdział.III... USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich.(Dz.U..z.2009.r..Nr.127,.poz..1052).. . . . . . . . . . . . . . . . . .512 DZIAŁ I. ZATRUDNIANIE NA UMOWY CYWILNOPRAWNE ZATRUDNIANIE NA UMOWY CYWILNOPRAWNE 13 1. Umowa zlecenia – czy warto ją jeszcze zawierać Pracodawca,.który.chce.zaoszczędzić.na.kosztach.pracy,.powinien.rozważyć.możliwość.za- trudnienia.osób.na.podstawie.umowy.zlecenia..Zawieranie.umów.cywilnoprawnych,.w.tym.umów. zlecenia,. jest. bowiem. opłacalne.. Zatrudnionym. na. umowy. cywilnoprawne,. oprócz. niektórych. uprawnień. w. zakresie. bhp,. nie. przysługują. uprawnienia. pracownicze,. takie. jak. np.. urlop. wypo- czynkowy.czy.prawo.do.minimalnego.wynagrodzenia. Praca.na.zlecenie.jest.bardziej.zbliżona.do.stosunku.pracy.niż.np..zatrudnienie.na.umowę. o.dzieło..Umowa.zlecenia.nie.jest.bowiem.umową.rezultatu,.tak.jak.umowa.o.dzieło..Wykony- wanie.pracy.na.zlecenie,.podobnie.jak.umowy.o.pracę,.nie.zawsze.może.przynieść.konkretny. rezultat..Dlatego.umowa.zlecenia.może.być.zastosowana.do.wielu.prac,.a.nie.–.tak.jak.umowa. o.dzieło.–.tylko.do.nielicznych. Jednak.od.1.stycznia.2016.r..wejdą.w.życie.niekorzystne.dla.przedsiębiorców.przepisy.w.za- kresie. oskładkowania. umów. zlecenia.. Od. tej. daty,. jeżeli. zleceniobiorca. zawarł. więcej. niż. jedną. umowę.zlecenia.z.łączną.kwotą.niższą.niż.minimalne.wynagrodzenie,.to.składki.na.ubezpiecze- nia.emerytalne.i.rentowe.trzeba.opłacić.od.każdej.takiej.umowy..Dotychczas.ubezpieczony.mógł. wybrać.jedną.umowę,.z.której.składki.na.te.ubezpieczenia.były.opłacane.obowiązkowo..Dlatego. przedsiębiorca.będzie.musiał.rozważyć,.czy.bardziej.opłacalne.nie.okaże.się.zawarcie.innej.umo- wy.cywilnoprawnej.niż.zlecenie. 1.1. Na czym polega umowa zlecenia Umowa.zlecenia.podlega.przepisom.Kodeksu.cywilnego..Polega.ona.na.tym,.że.przyjmujący. zlecenie,. tj.. zleceniobiorca,. zobowiązuje. się. do. dokonania. określonej. czynności. prawnej. dla. dającego.zlecenie,.tj..zleceniodawcy.(art..734.§.1.Kodeksu.cywilnego)..Czynnością.prawną.jest. np..zawarcie.umowy.bądź.reprezentowanie.zleceniodawcy.przed.organami.sądowymi.lub.admi- nistracyjnymi.. Mimo.że.definicja.umowy.zlecenia.nie.obejmuje.zleceń.dotyczących.wykonywania.faktycznych. czynności,.to.w.praktyce.tę.umowę.często.stosuje.się.także.w.odniesieniu.do.takich.właśnie.czyn- ności,.polegających.np..na.sprzątaniu.pomieszczeń.biurowych,.roznoszeniu.ulotek.czy.testowaniu. określonego.programu.komputerowego..Przepisy.dotyczące.umów.zlecenia.stosujemy.bowiem. do. umów. o. świadczenie. usług,. które. nie. są. uregulowane. innymi. przepisami. (art.. 750. Kodeksu. cywilnego). Przykład Spółka.z.o.o..zamierza.zatrudnić.hostessy.na.targach.wędliniarskich,.które.organizuje..Ich. zadaniem.będzie.zachęcanie.klientów.do.degustacji.produktów.firmy..Hostessy.będą.zatrud- nione.w
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Koszty Pracy po zmianach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: