Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00862 010663 10761240 na godz. na dobę w sumie
Koty rasowe - ebook/pdf
Koty rasowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 193
Wydawca: SBM Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7845-682-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Obcowanie z kotem to doznanie niemal metafizyczne. Są to zwierzęta wyjątkowe: piękne, pełne wdzięku, o silnym charakterze. Obdarowane miłością i otoczone opieką, potrafią odwdzięczyć się jak żadne inne domowe pupile.
Wśród ponad pięćdziesięciu ras kotów na pewno niejeden podbije serce przyszłego właściciela. Oprócz szczegółowego opisu każdej rasy w książce Koty rasowe znalazły się praktyczne porady, jak wybrać kota, jak dbać o jego zdrowie i zapewnić mu najlepsze warunki. Bo każdy kot jest inny.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

BARBARA v. TiTTenBRun-JAzienicKA KOTY RASOWE 2 kOty RASOWE kOty RASOWE 3 KsiążKę dedYKuJę mOJeJ KOchAneJ BABci, JAninie WAnicKieJ, KTóRA nAuczYłA mnie miłOści dO „nAszYch BRAci mnieJszYch”. 4 WStĘP kOty RASOWE 5 66 sPis TReści kOty RASOWE 7 WStĘP...........................................................................................................................................10 WymARzOny kOt – czyli jAk, gdziE, PO cO i dlAczEgO?...................................20 jAk WybRAć nAjOdPOWiEdniEjSzEgO kOtA?....................................................................................20 czym SiĘ kiEROWAć PRzy WybORzE „SWOjEgO kOciAkA”?..........................................................21 gdziE kuPić nASzEgO WymARzOnEgO RASOWEgO kOciAkA?....................................................22 PiERWSzE chWilE W nOWym dOmu....................................................................................................27 idziEmy nA zAkuPy!......................................................................................................................................27 kARmimy, kąPiEmy, czESzEmy, PiEścimy, głASzczEmy i bAWimy SiĘ, czyli kOciA cOdziEnnOść...............................................................................................32 cO WybRAć: Suchą czy mOkRą kARmĘ – czyli cO kOty lubią nAjbARdziEj.......................32 kąPAć czy niE kąPAć?.................................................................................................................................34 kOciE futERkO – jAk O niE zAdbAć?......................................................................................................35 OgOn – nAjWiĘkSzy SkARb kAżdEgO kOtA!.....................................................................................42 O czym „móWią” kOciE uSzy”?..............................................................................................................42 PiElĘgnAcjA kOcich Oczu........................................................................................................................43 czySzczEniE nOSkA.....................................................................................................................................45 PiElĘgnAcjA zĘbóW......................................................................................................................................45 PRzycinAć PAzuRki czy niE?....................................................................................................................46 kOciE zAbAWy................................................................................................................................................47 cAłA PRAWdA O kOtAch – czyli jAk SiĘ mAją mity dO RzEczyWiStOści.............................................................................................................52 kOciE ciEkAWOStki................................................................................................................58 PRzEgląd RAS..........................................................................................................................64 kOty długOWłOSE...............................................................................................................66 kOty PółdługOWłOSE........................................................................................................72 kOty kRótkOWłOSE.............................................................................................................96 kOty SyjAmSkiE i ORiEntAlnE........................................................................................176 8 kOty RASOWE kOty RASOWE 9 10 WStĘP WsTęP Wszyscy chyba znają Alicję w krainie czarów – jeśli nie w książkowym oryginale lewisa car- rolla, to przynajmniej w formie popularnej kreskówki disneya. Otóż jedną z najbardziej zapa- dających w pamięć spośród niemal niezliczonej liczby postaci przewijających się przez karty tej książki jest kot z cheshire, może dlatego że jest to jedyna postać z tego dziwnego świata, do jakiego trafia Alicja, która jej wysłuchała. czyżby w ten sposób pisarz chciał nam dać do zrozumienia, iż z kotem łączy nas szczególny sto- sunek? A to nie koniec wyjątkowych cech inter- lokutora Alicji; kot posiada szczególną zdolność znikania równie nagle jak i pojawiania się, lecz nawet, kiedy znika, pozostaje po nim osobliwy, trudny do zapomnienia uśmiech. teraz trudno już mieć wątpliwości, że te stroni- ce wyszły spod pióra przedstawiciela narodu, jaki na punkcie kotów ma lekkiego bzika, co zresztą należy do najsympatyczniejszych cech Anglików, podobnie jak miłość do kotów potrafi zbliżyć do siebie ludzi różnych ras i cywilizacji. i gdybyśmy mieli możliwość podróżowania Wellsowskim we- hikułem czasu bratnie dusze miłośników kotów napotkalibyśmy już dawno w historii ludzkości. Pochodzenie kota domowego nie jest do koń- ca zbadane, prawdopodobnie wywodzi się od kota nubijskiego, który żyje dziko, ale trzyma się blisko skupisk ludzkich np. w maroku, tunezji, izraelu i na południu Europy. udomowienie  do- konano około sześć tysięcy lat temu w starożyt- nym Egipcie. Egipski rodowód kota zasługuje na nieco szer- sze omówienie, bo też kot zajmował kiedyś, jak się przekonamy, rzeczywiście wyjątkowe miej- sce w duchowym życiu członków tej potężnej i fascynującej starożytnej cywilizacji. zacznijmy kOty RASOWE 11 od faktu najbardziej ekstremalnego, ale też naj- bardziej wymownie ilustrującego ówczesną po- zycję kota. W starożytnym Egipcie koty otaczano czcią bo- ską. gdy kot umarł, domownicy na znak żałoby golili sobie brwi, a zwłoki zwierzęcia balsamowa- no i składano w sarkofagu na kocim cmentarzu. W Europie negatywne wartościowanie kota wywodzi się niechybnie z epoki średniowiecza, kiedy to katolicka inkwizycja uważała je za sprzy- mierzeńców szatana i wszelkich złych mocy. na dalekim Wschodzie, podobnie zresztą jak i w krajach muzułmańskich, koty otaczane były życzliwością i nieprzypadkowo kilkaset lat temu to tam powstały najstarsze rasy kota do- mowego: syjamskie i perskie.  niezależnie jednak od wszelkich religijnych po- wiązań, emocjonalny stosunek do kota łączy się z walorami estetycznymi. zwierzęta te mają piękne, lśniące futra o jednoli- tym ubarwieniu lub wielokolorowym, wzorzyste: w postaci cętek, prążków lub pasków; kształtną głowę z ostro lub tępo zakończonymi uszami i wielkimi, pełnymi głębi, okrągłymi lub skośnymi oczami. kot domowy jest jednym z najpopularniejszych zwierząt, które lubią towarzystwo człowieka. 12 WStĘP Są to zwierzęta bardzo inteligentne, mają bar- dzo dobrze rozwinięte zmysły, co umożliwia im sprawne poruszanie się, widzenie w ciemności oraz słyszenie najcichszych dźwięków. kot udomowiony ceni sobie stabilizację i spo- kój, dlatego łatwo jest mu się przystosować do warunków domowych. uwielbia zabawy z dzieć- mi, jest wspaniałym towarzyszem dla każdego, bo kto nie lubi jak przymila się, mruczy i przytula aksamitny pyszczek ufnego zwierzątka, które tak jak i człowiek, potrzebuje miłości i zrozumienia? kot to jednocześnie indywidualista w każdym calu, ma swoje sympatie i antypatie, ale jeśli ko- goś kocha to na zawsze i całym swoim kocim serduszkiem. każdy właściciel kota może łatwo przytoczyć z własnego doświadczenia sytuacje, świadczące o tym, iż koty potrafią w skrajnie odmienny sposób traktować członków jednej rodziny zamieszkują- cej ten sam dom. na świecie jest bardzo duże zróżnicowanie kocich ras, istnieją długowłose, półdługowło- se, krótkowłose i syjamskie, z włosem prostym, kręconym a nawet nagie i każdy z nich jest inny, każdy ma niepowtarzalny charakter i dlatego tak trudno nam jest wybrać tego właściwego.  Wielbiciele tych wspaniałych zwierząt zrzeszają się w organizacjach felinologicznych, dzieląc się doświadczeniem oraz chwaląc się osiągnięciami na wystawach krajowych i międzynarodowych. W Polsce działa kilka organizacji felinologicz- nych. do największych możemy zaliczyć: Wcf (World cat federation), fife (federation interna- tionale feline), oraz ticA (the international cat Assosiation). kOty RASOWE 13 14 WStĘP W Polsce zarejestrowane są następujące organizacje felinologiczne: PzF – Polski związek felinologiczny, od sierpnia 1996 r. jest członkiem Wcf (World cat federation). shKRP – Stowarzyszenie hodowców kotów Ra- sowych w Polsce. Organizacja wykluczona z fédéra- tion internationale féline (fife) i zostało później rozwiązane. FPL – Polska federacja felinologiczna felis Polonia. federacja powstała w 2005r. na skutek wykluczenia ShkRP z członkostwa w fife i jest jedynym przedsta- wicielem tej organizacji na terenie Polski. mTmK-icF – międzynarodowe towarzystwo miło- śników kotów – international cat fanciers. W Polsce reprezentuje organizację feline federation Europe. PFA – Polish feline Association, działa pod patrona- tem fife, w ramach Polskiej federacji felinologicznej felis Polonia. sKR – Stowarzyszenie koty Rasowe, powstało w 2005 r. Od 3.08.2008 r. jest pełnoprawnym czło- nkiem Wcf. shK – Stowarzyszenie hodowców kotów, powstało w 2009 r. i działa pod patronatem Wcf. kOty RASOWE 15 Oprócz dużych organizacji, istnieją kluby tematyczne w których zrzeszają się entuzjaści różnych kocich ras np.: RAGi-dAGi - RAGi-dAGi Polish Ragdoll club. klub hodowców i miłośników kotów rasy ragdoll, za- rejestrowany w felis Polonia. iBscc – międzynarodowy klub miłośników kotów brytyjskich krótkowłosych. lub hodowców kotów brytyjskich, należy do Wcf. siBcc – siB cat club – klub hodowców kotów syb- eryjskich, należy do felis Polonia. AGnAR – klub hodowców i miłośników kotów nor- weskich leśnych, zrzeszeni w regionalnych oddziałach felis Polonia. neVAcLuB – klub miłośników kotów neva masqua- rade, działa w ramach felis Polonia. do międzynarodowych organizacji felinologicznych zaliczamy: AcFA – American cat fanciers Association, działa od 1955 r., głównie w uSA. (uznaje 49 ras). cFA – the cat fanciers Association. najstarsza orga- nizacja, skupiająca hodowców kotów rasowych na świecie (uznaje 41 ras). FFe – feline federation Europe, działa od 1998 r. (uznaje 52 rasy). W Polsce reprezentowana przez mtmk-icf – międzynarodowe towarzystwo miło- 16 WStĘP kOty RASOWE 17 śników kotów – international cat fanciers, skupiająca kilkudziesięciu hodowców. FiFé – fédération internationale féline, działa od 1949 r., obecnie swoje przedstawicielstwa ma w 40 krajach. największa i najpoważniejsza na świecie or- ganizacja felinologiczna. TicA – the international cat Association. Organizacja założona w 1979 r. przez kilku członków AcfA (uznaje 63 rasy, 64 rasy z kotem domowym). WcF – World cat federation. Organizacja powstała w 1988 r. w Rio de janeiro (uznaje 63 rasy). zrzesza ponad 540 klubów na wszystkich kontynentach. Szcze- gólnie popularna jest we Włoszech, niemczech, Rosji, ukrainie i Ameryce łacińskiej. lokalne zagraniczne organizacje felinologiczne: cAF – cat fanciers federation, lokalna amerykańska organizacja (uznaje 50 ras). ccA/AFc – canadian cat Association/l’Association félin canadienne. kanadyjska organizacja felinologi- czna, działająca od 1960 r. GccF – the governing council of the cat fancy. Organizacja rządowa skupiająca wszystkie kluby fe- linologiczne w Anglii. działalność rozpoczęła w 1871 r. podczas pierwszej wystawy kotów w crystal Palace w londynie. LOOF – livre Officiel des Origines félines. fran- cuska organizacja, zajmująca się rejestracją kotów i wydawaniem rodowodów. Wszystkie kocięta bez względu na organizację, muszą w danym roku mieć imiona zaczynające się na tą samą literę – w 2007 r. była to litera c. RVde – Regionalverband deutscher Edelkatzen- züchter. niemiecka organizacja felinologiczna. WAcc – World Association of cat clubs in Russia. Rosyjska organizacja, skupiająca hodowców kotów rasowych. 18 kOty RASOWE
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: