Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00156 013988 11052707 na godz. na dobę w sumie
Kryminalistyka - ebook/pdf
Kryminalistyka - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 490
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8570-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Jest to zbiór kompletnych opracowań. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa.

W książce Kryminalistyka omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.:

a także przedstawiono nowe metody identyfikacji. Książka uwzględnia rozwój dyscypliny i zmiany w przepisach prawnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Kryminalistyka W sprzedaży: L. Gardocki PRAWO KARNE, wyd. 19 Podręczniki Prawnicze A. Marek, V. Konarska-Wrzosek PRAWO KARNE, wyd. 11 Studia Prawnicze A. Grześkowiak (red.) PRAWO KARNE, wyd. 5 Skrypty Becka M. Królikowski, R. Zawłocki PRAWO KARNE, wyd. 2 Studia Prawnicze KODEKS KARNY, wyd. 45 Twoje Prawo KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO, wyd. 37 Twoje Prawo Redaktor prof. dr. hab. Jan Widacki Kryminalistyka 3. wydanie Autorzy dr hab. Jerzy Konieczny prof. UO pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Tadeusz Widła pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Jan Widacki pracownik naukowy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 J. Widacki (red.), Kryminalistyka, wyd. 3, Warszawa 2016, Nb. 1 Propozycja cytowania: Poszczególne rozdziały opracowali: Jerzy Konieczny: rozdział II, III, XII, XV, XX Jan Widacki: rozdział VI, VII, VIII, X, XI, XVII, XIX, XXI, XXII Tadeusz Widła: rozdział XVI, XVIII Jan Widacki i Jerzy Konieczny: rozdział I, V, IX, XIII Zdzisław Marek , Bronisław Młodziejowski i Jan Widacki: rozdział IV Jan Widacki, Bronisław Młodziejowski: rozdział XIV Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8569-3 ISBN 978-83-255-8570-9 Spis treści Spis ilustracji i tabel ...................................................................................... XIII Wykaz skrótów .............................................................................................. XIX Wykaz literatury podstawowej ...................................................................... XXI Wstęp ............................................................................................................ XXV Rozdział I. Przedmiot i zakres kryminalistyki ......................................... 1 Rozdział II. Pierwsze informacje o przestępstwie .................................... § 1. Wprowadzenie .................................................................................... § 2. Wewnętrzne źródła organów ścigania ................................................. § 3. Zawiadomienia o przestępstwie .......................................................... § 4. Inne źródła .......................................................................................... § 5. Tzw. śledztwo proaktywne .................................................................. § 6. Patologie ............................................................................................. § 7. Uwagi końcowe .................................................................................. Rozdział III. Oględziny ............................................................................... § 1. Wprowadzenie .................................................................................... § 2. Organizacja oględzin .......................................................................... § 3. Taktyka oględzin ................................................................................. § 4. Dokumentacja oględzin ...................................................................... § 5. Interpretacja wyników oględzin .......................................................... § 6. Uwagi końcowe .................................................................................. Rozdział IV. Współdziałanie medyka sądowego z organami procesowymi. Badanie śladów biologicznych ...................................... § 1. Wprowadzenie .................................................................................... § 2. Badanie śladów biologicznych ........................................................... § 3. Badania sądowo-lekarskie osób żywych ............................................ § 4. Oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok (sekcja) oraz ekshumacja .................................................................................. Rozdział V. Wersja śledcza, modus operandi, analiza kryminalna – teoretyczne podstawy śledztwa ............................................................... § 1. Wersja śledcza ..................................................................................... 11 11 11 12 13 15 16 17 19 19 21 23 25 38 39 41 41 42 53 59 69 71 VI 71 I. Istota wersji ................................................................................. 72 II. Zasady budowy wersji ................................................................. 74 III. Wersja a plan śledztwa ................................................................ 75 IV. Sprawdzanie alibi jako metoda weryfikacji wersji osobowej ..... § 2. Modus operandi .................................................................................. 75 § 3. Analiza kryminalna ............................................................................. 77 77 I. Wprowadzenie ............................................................................. 78 II. Istota analizy kryminalnej ........................................................... 80 III. Metodyka pracy ........................................................................... 82 IV. Uwagi końcowe .......................................................................... 83 § 4. Kierunki rozwoju analizy kryminalnej ............................................... 85 § 5. Teoria w akcji ...................................................................................... 85 I. Z zagadnień planowania śledztwa ............................................... 93 II. Opowieści o przestępstwie .......................................................... 95 III. Generalizacje ............................................................................... 97 IV. Argument dowodowy .................................................................. V. Analiza śledcza ............................................................................ 102 Rozdział VI. Zarys kryminalistycznej problematyki przesłuchania ...... 115 § 1. Psychologiczne podstawy przesłuchania ............................................ 116 § 2. Przesłuchanie ...................................................................................... 119 I. Przesłuchanie a rozpytanie .......................................................... 119 II. Przesłuchanie podejrzanego ........................................................ 121 III. Przesłuchanie świadka ................................................................. 125 IV. Szczególne rodzaje przesłuchań .................................................. 131 V. Przesłuchanie biegłego ................................................................ 133 § 3. Czynniki określające wybór taktyki przesłuchania ............................ 133 § 4. Przesłuchanie osoby chorej psychicznie, upośledzonej umysłowo lub o zaburzonej osobowości .............................................................. 137 § 5. Konfrontacja ....................................................................................... 142 § 6. Ocena prawdomówności zeznających (wyjaśniających). Nieinstrumentalne metody detekcji kłamstwa .................................... 143 § 7. Udział biegłego psychologa w ocenie wiarygodności zeznań i wyjaśnień .......................................................................................... 146 § 8. Narkoanaliza i hipnoza ....................................................................... 148 Rozdział VII. Identyfikacja osoby na podstawie śladów pamięciowych – okazanie ............................................................................................... 149 § 1. Psychologiczne podstawy rozpoznania w ramach okazania ............... 149 § 2. Okazanie. Uwagi ogólne ..................................................................... 150 § 3. Okazanie osoby (bezpośrednie) .......................................................... 151 § 4. Okazanie wizerunku osoby (okazanie pośrednie) .............................. 156 § 5. Okazanie rzeczy .................................................................................. 158 § 6. Wartość diagnostyczna okazania ........................................................ 158 Spis treści VII Rozdział VIII. Wybrane czynności taktyczne o charakterze procesowym prowadzone z udziałem podejrzanego lub świadka ..... 161 § 1. Przeszukanie ....................................................................................... 161 § 2. Okazanie ............................................................................................. 165 § 3. Eksperyment procesowy ..................................................................... 166 § 4. Wizja lokalna ...................................................................................... 169 Rozdział IX. Czynności operacyjno-rozpoznawcze ................................. 171 § 1. Wprowadzenie .................................................................................... 171 § 2. Podstawa prawna czynności operacyjno-rozpoznawczych ................ 173 § 3. Formy czynności operacyjno-rozpoznawczych .................................. 174 I. Wywiad ........................................................................................ 174 II. Przetwarzanie danych .................................................................. 174 III. Podsłuch telefoniczny ................................................................. 175 IV. Podsłuch pomieszczeń ................................................................. 175 V. Kontrola korespondencji ............................................................. 175 VI. Obserwacja .................................................................................. 175 VII. Prowokacja policyjna .................................................................. 176 VIII. Przesyłka (dostawa) niejawnie kontrolowana ............................. 176 IX. Przykrycie .................................................................................... 176 X. Legalizacja .................................................................................. 177 XI. Tajni informatorzy (agenci) ......................................................... 177 § 4. Procedury operacyjne ......................................................................... 178 Rozdział X. Registratury policyjne ........................................................... 179 § 1. Wprowadzenie .................................................................................... 179 § 2. Zintegrowany System Informacji Policyjnej ...................................... 180 § 3. Krajowe Centrum Informacji Kryminalnej ......................................... 182 § 4. Registratura daktyloskopijna .............................................................. 184 § 5. Zbiory zdjęć sygnalitycznych ............................................................. 185 § 6. Krajowy Zbiór Łusek i Pocisków z Miejsc Przestępstw .................... 186 § 7. Inne kartoteki i zbiory wzorców broni i amunicji ............................... 186 § 8. Centralna Kartoteka Dokumentów Anonimowych ............................. 186 § 9. Centralny Zbiór Kodów Genetycznych .............................................. 186 § 10. Banki zapachów .................................................................................. 187 § 11. Zbiory danych i rejestry będące w gestii administracji ogólnej i resortu sprawiedliwości przydatne w celach śledczych .................... 187 Rozdział XI. Niektóre formy działań taktyczno-kryminalnych .............. 189 § 1. Pościg .................................................................................................. 189 § 2. Poszukiwania ...................................................................................... 191 § 3. Zasadzka ............................................................................................. 193 § 4. Pułapka ................................................................................................ 194 § 5. Radarowa kontrola prędkości ............................................................. 195 § 6. Legitymowanie ................................................................................... 197 Spis treści VIII § 7. Kontrola osobista i przeglądanie zawartości bagażu .......................... 197 § 8. Zatrzymanie ........................................................................................ 198 § 9. Badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu ................... 201 § 10. Działania specjalne ............................................................................. 204 § 11. Użycie psa policyjnego ....................................................................... 206 Rozdział XII. Fotografia w kryminalistyce .............................................. 209 § 1. Wprowadzenie .................................................................................... 209 § 2. Fotografia dokumentacyjna ................................................................ 210 § 3. Fotografia badawcza ........................................................................... 211 § 4. Fotografia detektywna ........................................................................ 212 § 5. Techniki magnetowidowe ................................................................... 212 § 6. Problem wiarygodności ...................................................................... 213 Rozdział XIII. Wprowadzenie do problematyki identyfikacji kryminalistycznej ................................................................................... 215 § 1. Pojęcie śladu ....................................................................................... 216 § 2. Pojęcie identyfikacji kryminalistycznej .............................................. 218 § 3. Krytyka identyfikacji indywidualnej .................................................. 221 § 4. Biegli i ekspertyza .............................................................................. 222 § 5. Wartość diagnostyczna a wartość dowodowa ..................................... 226 § 6. Czynności wykrywcze a czynności dowodowe .................................. 228 § 7. Jakość i harmonizacja ekspertyzy ....................................................... 231 I. Istota problemu ............................................................................ 231 II. Harmonizacja ekspertyzy kryminalistycznej .............................. 232 III. Jakość ekspertyzy ........................................................................ 233 IV. Certyfikaty i atesty ...................................................................... 234 Rozdział XIV. Kryminalistyczne zastosowania antropologii .................. 237 § 1. Wprowadzenie .................................................................................... 238 § 2. Rysopis i rekonstrukcja wyglądu na podstawie opisu podanego w zeznaniach świadka ......................................................................... 239 § 3. Rekonstrukcja wyglądu przyżyciowego ............................................ 243 § 4. Badania identyfikacyjne osób na podstawie ich obrazu utrwalonego na zdjęciu, zapisie filmowym lub zapisie monitoringu ...................... 246 Rozdział XV. Daktyloskopia ....................................................................... 251 § 1. Pojęcie i podstawy daktyloskopii ....................................................... 251 § 2. Opis linii papilarnych .......................................................................... 253 § 3. Ujawnianie śladów daktyloskopijnych ............................................... 256 § 4. Daktyloskopowanie osób .................................................................... 258 § 5. Identyfikacja daktyloskopijna ............................................................. 262 § 6. Informatyzacja identyfikacji daktyloskopijnej ................................... 263 § 7. Pokrewne metody identyfikacji .......................................................... 264 § 8. Zakończenie ........................................................................................ 265 Spis treści IX Rozdział XVI. Badania dokumentów ........................................................ 267 § 1. Ekspertyza pisma i podpisów ............................................................. 267 I. Podstawy identyfikacji ................................................................ 268 II. Metody ekspertyzy pisma ............................................................ 271 1. Metody kaligraficzne .............................................................. 272 1.1. Klasyczna ekspertyza kaligraficzna ................................ 272 1.2. Metoda sygnaletyczno-opisowa ...................................... 273 2. Metoda grafologiczna ............................................................. 274 3. Metody grafometryczne .......................................................... 274 3.1. Grafometria Langenbrucha ............................................ 275 3.2. Grafometria Locarda ...................................................... 275 3.3. Grafometryczne badania paraf ........................................ 276 4. Metoda graficzno-porównawcza ............................................. 278 III. Dowód z ekspertyzy pisma ......................................................... 280 1. Wartość dowodowa ................................................................. 280 2. Materiał kwestionowany ......................................................... 281 3. Materiał porównawczy ............................................................ 281 4. Sprawozdanie z badań i wnioskowanie .................................. 283 IV. Dokument jako samoistne źródło informacji .............................. 285 1. Wstępna analiza grafizmów .................................................... 286 V. Lingwistyka sądowa .................................................................... 288 1. Teoretyczne założenia identyfikacji ........................................ 289 2. Analiza wypowiedzi pisemnych i ustnych pod kątem ich zawartości językowej: identyfikacyjnej i treściowej .............. 289 2.1. Funkcja przedstawieniowa .............................................. 290 2.2. Funkcja ekspresywna ...................................................... 291 2.3. Funkcja impresywna ....................................................... 293 2.4. Funkcja komunikatywna ................................................. 294 2.5. Błędy językowe .............................................................. 295 3. Przedmiot badań i sposób pozyskiwania materiału badawczego ............................................................................. 295 VI. Diagnoza osobowości .................................................................. 298 1. Historia i postacie współczesnej grafologii ............................ 299 2. Naukowe podstawy i naukowe badania .................................. 301 3. Praktyka orzecznicza .............................................................. 303 4. Grafologia a ekspertyza pisma ................................................ 303 § 2. Techniczne badania dokumentów ....................................................... 304 I. Oględziny i badania podłoża ....................................................... 305 II. Identyfikacyjne badania papieru ................................................. 307 III. Badania identyfikacyjne środków kryjących .............................. 310 1. Badania atramentów i tuszów ................................................. 310 2. Farby drukarskie ..................................................................... 310 3. Oględziny i analizy instrumentalne ........................................ 311 4. Określanie wieku dokumentu ................................................. 313 Spis treści X § 3. Badania identyfikacyjne maszyn i maszynopisów ............................. 314 I. Badania identyfikacyjne maszyn ................................................. 315 II. Badania identyfikacyjne maszynopisów ..................................... 319 III. Kompletowanie materiału porównawczego ................................ 323 IV. Identyfikacja autora maszynopisu ............................................... 323 § 4. Badania dokumentów powielonych .................................................... 324 I. Badania kopii kalkowych ............................................................ 324 II. Badanie produktów urządzeń kopiujących ................................. 325 § 5. Badania wydruków komputerowych .................................................. 327 I. Identyfikacja drukarki ................................................................. 328 II. Identyfikacja urządzenia sterującego .......................................... 330 III. Identyfikacja autora ..................................................................... 331 § 6. Sfragistyka kryminalistyczna .............................................................. 331 I. Metody fałszowania .................................................................... 332 II. Badania identyfikacyjne .............................................................. 333 § 7. Badania audiodokumentów ................................................................. 334 I. Założenia identyfikacyjne ........................................................... 335 II. Metody identyfikacji człowieka na podstawie mowy ................. 336 1. Metoda słuchowa .................................................................... 336 2. Metody instrumentalne ........................................................... 336 2.1. Badania wypowiedzi zarejestrowanych analogowo ....... 336 2.2. Identyfikacja zapisów na nośnikach cyfrowych ............. 337 3. Inne badania identyfikacyjne .................................................. 339 3.1. Badania autentyczności zapisów .................................... 340 3.2. Badania sprzętu ............................................................... 340 III. Przygotowanie materiału do badań ............................................. 340 1. Zbieranie materiału kwestionowanego ................................... 341 2. Kompletowanie materiału porównawczego ............................ 341 2.1. Materiał bezwpływowy .................................................. 341 2.2. Materiał wpływowy ........................................................ 342 § 8. Dokumenty elektroniczne ................................................................... 342 Rozdział XVII. Identyfikacja na podstawie zapachu (identyfikacja osmologiczna) ......................................................................................... 345 § 1. Wprowadzenie .................................................................................... 346 § 2. Badanie identyfikacyjne śladów zapachowych ludzi ......................... 348 § 3. Wartość diagnostyczna identyfikacji osmologicznej dokonanej z użyciem psów ................................................................................... 352 § 4. Przyszłość ekspertyzy osmologicznej ................................................. 354 Rozdział XVIII. Identyfikacja narzędzi, śladów obuwia i śladów pojazdów ................................................................................................. 357 § 1. Wprowadzenie .................................................................................... 357 § 2. Identyfikacja narzędzi ......................................................................... 358 I. Mechanizm powstawania śladów ................................................ 358 II. Ujawnianie i zabezpieczenie śladów działania narzędzi ............. 359 Spis treści XI III. Badania porównawcze ................................................................. 360 IV. Badania identyfikacyjne przedmiotów rozdzielonych ................ 362 V. Odczytywanie zatartych znaków ................................................. 365 VI. Wybrane zagadnienia procesowe ................................................ 367 § 3. Identyfikacja śladów ruchu pojazdów i śladów stóp .......................... 367 I. Powstawanie śladów ................................................................... 367 II. Ichnogram .................................................................................... 368 III. Ślady pojazdów ........................................................................... 370 IV. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów ........................................... 370 V. Badania identyfikacyjne .............................................................. 372 VI. Metody identyfikacji zwierząt na podstawie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia ........................................ 373 Rozdział XIX. Badania identyfikacyjne broni palnej i śladów jej użycia ................................................................................................ 375 § 1. Pojęcie, klasyfikacja i własności grupowe broni palnej ..................... 376 § 2. Amunicja ............................................................................................. 381 § 3. Kierunki kryminalistycznych badań broni palnej i śladów jej użycia 384 I. Identyfikacja broni na podstawie wystrzelonego pocisku ........... 384 II. Identyfikacja broni na podstawie łuski ........................................ 386 III. Określenie odległości i kierunku strzału ..................................... 389 IV. Ocena przestrzelin – ustalanie odległości z jakiej strzelano ....... 391 V. Identyfikacja osoby, która strzelała ............................................. 395 1. Na podstawie śladów podejrzanego pozostawionych na broni ................................................................................... 395 2. Na podstawie śladów produktów spalania powstałych przy strzale pozostałych na ciele podejrzanego .............................. 395 3. Na podstawie śladów broni pozostawionych na ciele podejrzanego ........................................................................... 398 VI. Inne badania ................................................................................ 399 § 4. Wartość diagnostyczna identyfikacji broni na podstawie śladów pozostawionych na pocisku i łusce ..................................................... 401 § 5. Zabezpieczenie do badań broni palnej i amunicji oraz śladów jej użycia ............................................................................................. 401 § 6. Kartoteki i zbiory broni palnej, pocisków i łusek ............................... 403 Rozdział XX. Badania fizykochemiczne ................................................... 405 § 1. Wprowadzenie .................................................................................... 405 § 2. Przygotowanie materiału do badań ..................................................... 406 § 3. Zlecenie ekspertyzy ............................................................................ 408 § 4. Metody badań ..................................................................................... 409 § 5. Kwestie poznawcze w badaniach fizykochemicznych ....................... 412 Rozdział XXI. Identyfikacja przez badanie śladów emocjonalnych ...... 415 § 1. Wprowadzenie do problematyki psychologii emocji ......................... 417 § 2. Pojęcie śladu emocjonalnego .............................................................. 419 Spis treści XII § 3. Badanie poligraficzne ......................................................................... 420 I. Istota badania poligraficznego .................................................... 420 II. Wykorzystanie poligrafu w praktyce śledczej ............................. 422 III. Przebieg badania ......................................................................... 423 IV. Wartość diagnostyczna badania poligraficznego ........................ 434 V. Dopuszczalność badań poligraficznych ...................................... 436 1. Stosowanie poligrafu poza śledztwem .................................... 440 2. Poligraf w innych krajach ....................................................... 441 VI. Instrumentalne metody wykrywania śladów emocjonalnych na podstawie zmian głosu ........................................................... 443 VII. Inne instrumentalne metody detekcji kłamstwa .......................... 444 VIII. Nowe kierunki poszukiwań w zakresie instrumentalnych metod detekcji nieszczerości ....................................................... 445 Rozdział XXII. Nowe metody identyfikacji i innych badań .................... 447 Indeks rzeczowy .......................................................................................... 453 Spis treści Spis ilustracji i tabel Rozdział III Ryc. 1. Formularz – opis dowodu rzeczowego Ryc. 2. Protokół oględzin Ryc. 3. Zdjęcie ogólnoorientacyjne budynku, w którym miało miejsce zda- rzenie Ryc. 4. Zdjęcie sytuacyjne – okno, przez które dostali się sprawcy Ryc. 5. Zdjęcie sytuacyjne – okno, przez które dostali się sprawcy Ryc. 6. Zdjęcie sytuacyjne (wnętrze pomieszczenia – lokalu rozrywkowego) Ryc. 7. Zdjęcie sytuacyjne (wnętrze pomieszczenia – lokalu rozrywkowego) Ryc. 8. Zdjęcie sytuacyjne (wnętrze pomieszczenia – lokalu rozrywkowego) Ryc. 9. Zdjęcie sytuacyjne dokumentujące oględziny miejsca zabójstwa Ryc. 10. Zdjęcie szczegółowe rejestrujące ślad na podłodze Ryc. 11. Zdjęcie szczegółowe (zbliżenie śladów – fotografia skalowa) Ryc. 12. Szkic miejsca zabójstwa Ryc. 13. Szkic krzyżowy miejsca zabójstwa Rozdział IV Ryc. 1. a. – Plamy krwi padające prostopadle z wysokości 1 metra; b. – Pla- my krwi padające z wysokości 2 metrów Ryc. 2. Plamy krwi od kropel padających prostopadle na pionową ścianę Ryc. 3. a. – Plamy krwi w postaci wykrzykników od kropli padających skośnie; b. – Plamy z wypustkami od kropli padających skośnie na płaskie podłoże Ryc. 4. Rozpryski krwi na ścianie po jednorazowym uderzeniu narzędziem Ryc. 5. Rozpryski krwi na ścianie po wielokrotnych uderzeniach narzędziem tępym tępym Ryc. 6. Główne linie orientacyjne Ryc. 7. Części ciała: A. – od przodu; B. – od tyłu Ryc. 8. Okolice na głowie i na szyi Ryc. 9. Okolice tułowia i kończyn od przodu Ryc. 10. Okolice tułowia i kończyn od tyłu Ryc. 11. Różnice w budowie miednicy zależne od płci. Miednica: a. – męż- czyzny; b. – kobiety XIV Ryc. 12. Kostnienie szwów czaszki zależne od wieku Ryc. 13. Zatoki czołowe; a. – radiogram; b. – schemat Ryc. 14. Identyfikacja metodą superprojekcji: a. – fotografia dowodowa; b. – nałożenie obrysów czaszki na portret (według J. Kobieli) Rozdział V Ryc. 1. Diagram połączeń telefonicznych Ryc. 2. Diagram przestępstwa Rozdział XI Ryc. 1. Radar przenośny Ryc. 2. Radar stacjonarny Ryc. 3. Relacje między stężeniem alkoholu we krwi w procentach (liczba dol- na), w moczu (linia górna) a zmianami w zachowaniu (według O’ Hary i Osterburga) Ryc. 4. Alcotest 7410 Plus, firmy Drager Rozdział XIV Ryc. 1. Portrety rysunkowe „inkasenta” wykonane na podstawie zeznań świadków Ryc. 2. Rysunek głowy Kazimierza Wielkiego wykonany przez J. Matejkę Ryc. 3. a. i b. Próba rekonstrukcji wyglądu ks. Piotra Skargi na podstawie jego czaszki (według J. Talki-Hryncewicza) Ryc. 4. Identyfikacja indywidualna, kategoryczna na podstawie wielu zna- mion indywidualnych na twarzy (według B. Młodziejowskiego) Ryc. 5. Zestawienie profili lewych dwóch różnych mężczyzn; u góry zdjęcia, u dołu kontury twarzy (podstawa do kategorycznego wykluczenia toż- samości tych dwóch osób) (według B. Młodziejowskiego) Ryc. 6. Metoda montażowa (według I. Białek) Rozdział XV Ryc. 1. Linia Galtona Ryc. 2. Minucje w ujawnionym śladzie Ryc. 3. Karta daktyloskopijna Ryc. 4. Fragment karty daktyloskopijnej. Odbitka wielkiego palca prawej ręki (materiał porównawczy) Ryc. 5. Odbitki całych dłoni Ryc. 6. Zestawienie cech wspólnych Rozdział XVI Ryc. 1. Testament napisany przez ociemniałego Ryc. 2. Tremor w parkinsonizmie Spis ilustracji i tabel XV Ryc. 3. Grafizm osoby umiarkowanie upojonej (1,4‰) Ryc. 4. Przypadkowe podobieństwa; a. – pismo mężczyzny; b. – pismo kobiety Ryc. 5. Pismo leworęczne (osoba niewprawna) Ryc. 6. Pismo lustrowane Ryc. 7. Anonim zniesławiający Ryc. 8. Anonim pogróżkowy (śląskie wtręty językowe) Ryc. 9. Anonim pogróżkowy Ryc. 10. Anonim pogróżkowy Ryc. 11. Anonim pogróżkowy Ryc. 12. Anonim okupowy Ryc. 13. Anonim wytworzony techniką kolażu Ryc. 14. Anonim pogróżkowy wydrukowany na fotografii adresata Ryc. 15. Testament napisany na karteczce samoprzylepnej Ryc. 16. List pożegnalny samobójcy Ryc. 17. Anonim pogróżkowy o treści identyfikującej autora Ryc. 18. Dwoistość reliefów (pod spodem relief suchy) Ryc. 19. Suchy wytłok (światło skośne) Ryc. 20. Pierwotny zapis ujawniony dzięki luminescencji UV (fluorescencji) Ryc. 21. Replikator elektrostatyczny ESDA; obok urządzenia do wytwarza- nia pieczątek metodą fotopolimerową Ryc. 22. Anonim (ze śladami linii papilarnych autora) ujawniony na papiero- wej podkładce przy pomocy replikatora ESDA Ryc. 23. Zabezpieczenia francuskiego dowodu rejestracyjnego dostrzegalne w promieniach UV; u dołu hologramu Ryc. 24. Luminescencja IR Ryc. 25. Wideokomparator Ryc. 26. Spektroskop do badań w promieniach Ramana Ryc. 27a. Maszyna przenośna manualna Ryc. 27b. Maszyna przenośna elektryczna II generacji Ryc. 27c. Maszyna przenośna elektryczna III generacji Ryc. 28 a. i b. Rozszeregowania w maszynopisie Ryc. 29 a. Imitacja odbitek stempli narysowanych przez kalkę; b. Odbitka narysowana przez kalkę Ryc. 30. Imitacja odbitki pieczęci narysowana tzw. cienkopisem Ryc. 31 a. i b. Imitacje francuskich pieczątek – z błędnie, przez obcokrajow- ca, zredagowanym obrazem napieczętnym Ryc. 32a. Sonogramy z zaznaczonymi zmianami intonacji Ryc. 32b. Sonogramy z zaznaczonymi zmianami intonacji Rozdział XVIII Ryc. 1. Zgodność cech śladu kwestionowanego i porównawczego Ryc. 2. Zgodność cech śladu kwestionowanego i porównawczego Spis ilustracji i tabel XVI Ryc. 3. Zestaw łamaków do zamków samochodowych Ryc. 4. Mikroskop z oprogramowaniem umożliwiającym badania porównaw- cze (pisma, balistyczne, slajdów narzędzi) Ryc. 5. Ekspertyza na całość rozwałkowanego łomu Ryc. 6. Walizkowy zestaw do ujawniania i zabezpieczania śladów narzędzi, stóp i śladów pozostawionych przez pojazdy Ryc. 7. a. – Kwestionowany ślad obuwia; b. – Porównawczy ślad obuwia Ryc. 8. Gipsowy odlew śladu obuwia Ryc. 9. Ślad obuwia ujawniony i zabezpieczony metodą daktyloskopijną Rozdział XIX Ryc. 1. a. – Broń krótka – pistolet „MAG” (produkcji ZM „Łucznik” S.A. w Radomiu); b. – broń krótko-średnia – pistolet maszynowy „Glau- beryt” PM-84P (produkcji ZM „Łucznik” S.A. w Radomiu); c. – broń średnia – 5,56 mm karabinek automatyczny: Mini-Beryl” wz. 96 (pro- dukcji ZM „Łucznik” S.A. w Radomiu); d. – broń długa – karabinek szturmowy „AKMS”; e. – bron długa – sztucer myśliwski „Radom- -Hunter” (produkcji ZM „Łucznik” S.A. w Radomiu) Ryc. 2. Kaliber lufy (średnica lufy mierzona od pola do pola) Ryc. 3. Przykłady różnych naboi do broni krótkiej Ryc. 4. a. Nabój (pocisk zespolony z łuską) [1 – spłonka, 2 – ładunek prochowy, 3 – rdzeń pocisku, 4 – pancerz pocisku]; b. – nabój gazowy [1 – korpus łuski, 2 – spłonka, 3 – ładunek prochowy, 4 – przybitka prochowa, 5 – ładunek gazowy, 6 – uszczelnienie łuski] Ryc. 5. Kąt i odległość wrzutu łusek Ryc. 6. a. – Ślad pól gwintu i jego parametry (liczba pól, kąt skrętu) – rysunek schematyczny; b. – pocisk opuszczający lufę gwintowaną; c. – pociski wystrzelone z pistoletów VIS (z lewej) oraz p-64 (z prawej) Ryc. 7. Mechanizm powstawania śladów na łusce Ryc. 8. Podstawa odstrzelonej łuski Ryc. 9. Podstawy łusek naboi typu „Para” (parabellum) wystrzelone z róż- nych pistoletów Ryc. 10. Fotogram cech śladów: a. – zestawienie fotogramu cech śladu na podstawie łuski dowodowej (D) i porównawczej (P), pozwalające na stwierdzenie, że ślady te są tożsame (obydwie łuski były wystrzelone z tego samego egzemplarza broni); b. – schemat zestawienia cech śladu dowodowego i porównawczego, za pomocą mikroskopu porównawczego Ryc. 11. a. – Wielokrotnie przestrzelona szyba (wyznaczenie kolejności prze- strzałów); b. – przestrzał szyby (kierunek strzału wskazuje strzałka) Ryc. 12. Rekonstrukcja linii strzału w oparciu o punkty przestrzałowe Spis ilustracji i tabel XVII Ryc. 13. a. – Ślady wokół przestrzeliny; b. – mechanizm ich powstania: A – rąbek zabrudzenia; B – pierścień otarcia; C – ziarna niespalonego prochu; D – ślady osmalenia Rozdział XX Ryc. 1. Pracownia fizykochemiczna Rozdział XXI Ryc. 1. Poligraf analogowy z lat 60. XX w. Ryc. 2. Współczesny poligraf komputerowy firmy Lafayeet Ryc. 3. Pokój do badań poligraficznych w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego Ryc. 4. Zapis poligraficzny reakcji podejrzanego o dokonanie zabójstwa badanego testem pytań kontrolnych Reida wykonany poligrafem analogowym Ryc. 5. Zapis reakcji wykonany poligrafem komputerowym Spis ilustracji i tabel Wykaz skrótów 1. Źródła prawa ABWU ............... ustawa z 24.5.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wew- nętrz nego, Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1929 ze zm.) BORU ................ ustawa z 16.3.2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 552 ze zm.) CBAU ................ ustawa z 9.6.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyj- nym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1310 ze zm.) KK ...................... Kodeks karny KolejU ................ ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn. KontrSU ............. ustawa z 7.1.2004 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2015 r. poz. 1297 ze zm.) z 2016 r. poz. 720 ze zm.) KPC .................... Kodeks postępowania cywilnego KPK.................... Kodeks postępowania karnego KPW ................... Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń PolU ................... ustawa z 6.4.1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. SCU .................... ustawa z 27.8.2009 r. o Służbie Celnej (tekst jedn. Dz.U. poz. 355 ze zm.) z 2015 r. poz. 990 ze zm.) SGU.................... ustawa z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (tekst jedn. ŻWU .................. ustawa z 24.8.2001 r. o Żandarmerii Wojskowej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1402 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 96 ze zm.) 2. Czasopisma Pal. ..................... Palestra PiP ...................... Państwo i Prawo PS ....................... Przegląd Sądowy WPP ................... Wojskowy Przegląd Prawniczy 3. Inne skróty art. ..................... artykuł cz. ...................... część
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: