Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00379 008535 13887425 na godz. na dobę w sumie
Krzysztof Skubiszewski i dyplomacja czasów przełomu - ebook/pdf
Krzysztof Skubiszewski i dyplomacja czasów przełomu - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 432
Wydawca: Wydawnictwo Miejskie Posnania Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3776-8162-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> dokument, literatura faktu, reportaże >> polityka
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Książka oparta na wspomnieniach dyplomatów, pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych z lat 19891993, kiedy współpracowali z ministrem Krzysztofem Skubiszewskim. Autorami wspomnień są m.in.: Piotr Skubiszewski (brat ministra), Andrzej Ananicz, Iwo Byczewski, czy nieżyjący już Władysław Bartoszewski. Teksty kreślą sylwetkę ministra Skubiszewskiego, oddając zarazem atmosferę tamtych lat. Odsłaniają kulisy ówczesnych dokonań, których osiągnięcie było możliwe dzięki postawie służby publicznej i pracy dla kraju ponad partyjnymi podziałami. UWAGA! E-book nie posiada indeksu nazwisk, który w wersji elektronicznej nie jest potrzebny - wyszukiwanie następuje za pomocą opcji 'znajdź'.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Cieszę się, że tylu moich znakomitych kolegów zdecydowało się napisać wspomnienia z lat ich pracy z profesorem Krzyszto- fem Skubiszewskim – ministrem spraw zagranicznych w latach 1989–1993. Mam nadzieję, że dzięki naszym świadectwom ówczesne wyzwania staną się bardziej zrozumiałe i wyraziste. Naturalnie nasza książka w żadnym wypadku nie wyczerpuje tematu budowy podstaw polityki zagranicznej i służby dyplo- matycznej demokratycznej Polski, która odzyskała suwerenność w 1989 roku. Zamieszczone w niej teksty dobrze oddają jed- nak atmosferę tamtych lat. Potwierdzają, że to, co dziś wydaje się niekiedy oczywiste i łatwe, na początku lat 90. ubiegłego wieku wcale oczywiste i łatwe nie było. Niektóre wspomnienia (np. ambasadora Andrzeja Ananicza) odsłaniają kulisy tak waż- nych dokonań, jak wyprowadzenie wojsk radzieckich z Polski. Inne zabawnie pokazują, jak w pracy dyplomatycznej tamtych lat patos mieszał się z anegdotą. Wszystkie stanowią przykład postawy służby publicznej i pracy dla Kraju ponad partyjnymi czy politycznymi podziałami. Autorów wspomnień, mimo zróż- nicowanych dróg życiowych i  przygotowania zawodowego, łączyło z pewnością wtedy i łączy do dziś wielkie uznanie dla naszego ówczesnego szefa – profesora Krzysztofa Skubiszew- skiego. Wszyscy jesteśmy dumni, że mogliśmy z  nim pra- cować w  czasach, gdy formowane były fundamenty polskiej polityki zagranicznej i  dyplomacji. Tom obejmuje też tekst 7 wspomnieniowy Macieja Kozłowskiego o  nieodżałowanym Kazimierzu Dziewanowskim – ambasadorze RP w Waszyng- tonie w latach 1990–1993 – oraz biogramy naszych nieżyjących już kolegów – dyplomatów, którzy rozpoczęli pracę w  MSZ za czasów ministra Krzysztofa Skubiszewskiego: Stanisława Komorowskiego, Tomasza Lisa i Roberta Mroziewicza. Książka ta nie powstałaby, gdyby nie życzliwość i wysiłek wielu osób. Chcę podziękować przede wszystkim autorom wspomnień za to, że zgodzili się wziąć udział w projekcie Dyplomacja czasów prze- łomu, rozpoczętym w Polskim Instytucie Dyplomacji im. Igna- cego Jana Paderewskiego. Dziękuję osobom, które włączyły się także w prace związane ze zbieraniem wspomnień i opra- cowaniem ich w celu upublicznienia (początkowo na stronach internetowych instytutu). Podziękowania należą się zespołowi Polskiego Instytutu Dyplomacji oraz Pawłowi Dobrowolskiemu, który również zaangażował się w pracę nad tym tomem. Kon- tynuację projektu i doprowadzenie go do szczęśliwego końca zawdzięczamy z  kolei Michałowi Komarowi, którego w  pra- cach redakcyjnych wspierała Małgorzata Maruszkin. Cieszę się, że dzięki życzliwości profesora Piotra Skubiszewskiego w tomie znalazły się niepublikowane dotąd fragmenty rozmów z profe- sorem Krzysztofem Skubiszewskim. Serdeczne podziękowania składam Wydawnictwu Miejskiemu Posnania za podjęcie trudu wydania książki. Tom Krzysztof Skubiszewski i dyplomacja cza- sów przełomu dedykuję młodym dyplomatom – absolwentom Polskiego Instytutu Dyplomacji w latach 2012–2016. Katarzyna Skórzyńska
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Krzysztof Skubiszewski i dyplomacja czasów przełomu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: