Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00146 010449 11038627 na godz. na dobę w sumie
Księga Jeremiasza - ebook/pdf
Księga Jeremiasza - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 348
Wydawca: Austeria Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61978-26-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> religia i rozwój duchowy
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka jest zapisana od prawej do lewej strony i w taki sposób należy ją odczytywać.

 

Reprint polsko-hebrajskiego wydania Księgi Jeremiasza z 1899 roku w tłumaczeniu Izaaka Cylkowa.

Judaizm jest religią objawienia Słowa Bożego. Słowo Boga wchodzi w świat człowieka, a dzieje się to przez proroków. Pomimo tego, że Księga Jeremiasza powstała w oparciu o wydarzenia z czasów tego proroka, jednak warto podjąć próbę osobistego spojrzenia na to dzieło z dzisiejszej perspektywy, gdyż księgi prorockie nie zostały dane jako dzieło literackie mające znaczenie tylko dla jednego pokolenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Judaizm jest religią objawiania Słowa Bożego. Słowo Boga wchodzi w świat człowieka, a dzieje się to poprzez proroków. Objawienie jest momentem, w którym Bóg decyduje się zbliżyć do proroka. Proroctwo nie jest wynikiem mistycznych poszukiwań proroka, w rzeczywistości prorok pragnie uciec od tego doświadczenia. Ob- jawienie następuje wbrew woli proroka, żaden z proroków nie był zachwycony swoją misją, nie wyciągał z prorokowania osobistych korzyści i nie szczycił się swoim zadaniem (Księga Jeremiasza 20:14). Prorok ma także świadomość, że nie mówi własnych słów, a źródło przesłania, które niesie, nie znajduje się w proroku (Księga Jeremiasza 31: 31–34). Rabi Abraham Joshua Heschel pisze, że „dusza proroka jest dla Boga zwierciadłem”. Ale ponieważ człowiek posiada potężną moc dokonywania nie tylko dobrego ale i złego wyboru, Bóg, któ- ry ingeruje w świat nade wszystko Swoim słowem, wybiera proroka jako głos, który powie człowiekowi NIE. Nie może to być głos słaby i niewyraźny, ten głos musi być równy sile niszczycielskiej mocy czło- wieka. Celem objawienia jest naprawa świata. W Talmudzie w traktacie Makot (24b) jest opowieść o rabim Akiwie i jego towarzyszach, któ- rzy płakali widząc zniszczoną Jerozolimę. Rabi Akiwa zaś zaczął się radować na ten widok, zdziwieni towarzysze zapytali go, z czego się cieszy, a on odrzekł, iż cieszy się z proroctwa, bo skoro spełniły się słowa proroka, który wieszczył zburzenie Jerozolimy i Świątyni, teraz nadszedł czas, by ziściły się słowa tego proroka, który wieszczył odbu- dowę Jerozolimy i czasy szczęśliwości. Znaczenie proroctwa spoczywa w zdolności rozumienia, jaką po- siadają ci, którzy słyszą proroctwo. Słowo zostało dane, lecz podejmo- wanie wysiłku zrozumienia musi trwać nieustannie. Dlatego musimy studiować Torę, by każde nowe pokolenie uczyło się na nowo myśleć poprzez proroków a nie jedynie o prorokach. Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich V czy i jakie nauki moralne możemy z nich wyciągnąć. Rabin Abraham Joshua Heschel pisze, że „Biblia nie jest księgą stworzoną na jeden wiek, a jej znaczenia nie można oceniać wedle zasad moralnych i lite- rackich kryteriów jednej generacji. Fragmenty, które jedno pokolenie uznało za przestarzałe, stają się źródłem pocieszenia dla następnego. Wielu z nas uważałoby krzyk Jeremiasza (10:25) za prymitywny. Lecz jakie inne słowa można było głosić, kiedy matki patrzyły na swe dzieci wysyłane do gazu w nazistowskich obozach zagłady?” (Abraham Joshua Heschel, Bóg szukający człowieka). Jakie więc nauki moralne możemy wyciągnąć z Jeremiasza? Przyj- mując, że człowiek ma wolną wolę, możliwość rozróżnienia dobra od zła i skłonność zarówno do jednego jak i drugiego, musimy też przy- jąć, że Bóg nie może dokonać wyboru za niego. Człowiek, zarówno pojedynczy jak i grupy ludzkie, i całe narody, ponoszą konsekwencje swoich wyborów, czyny ludzkie mają skutki, a złe czyny mają też złe skutki i żadna interwencja Boska nie jest do tego potrzebna. Czynić źle, jednocześnie, nie zmieniając swojego zachowania uciekać się do rytuałów by uniknąć konsekwencji – to na nic! Nie dlatego oczywiście by rytuały nie miały znaczenia, lecz nie pomogą, gdy stają się tylko pustą formą. Jeremiasz jasno mówi o etycznym mechanizmie, wedle którego działa świat: zły wybór przynosi złe skutki nie tylko tym, którzy źle postąpili, ale uruchamia lawinę konsekwencji wedle słów „ojcowie po- żywali jagody cierpkie, a zęby synów ścierpły”, ale kara dotyczy tylko tych, którzy uczynili zło, a nie tych, na których spadły konsekwencje cudzego grzechu. „Lecz zginie każdy przez własną winę swoją – kto- kolwiek spożyje jagody cierpkie, tego zęby ścierpną” (Księga Jeremia- sza 31: 28–29). Prorok Jeremiasz starał się rozszerzyć horyzont naszego sumienia. Uświadomić nam, że Bóg towarzyszy nam w naszych wyborach mię- dzy dobrem i złem, i w zmaganiach z następstwami tych wyborów. Zofia Radzikowska III wzburzony tym, że Żydzi tak mało studiują i przestrzegają Torę, napi- sał broszurę, w której przepowiadał, że naród żydowski spotka z tego powodu straszliwa zagłada (sam zginął w Europie w 1941 r.). Wśród ortodoksów zdaje się panować dość powszechny consensus co do tego, że proroctwo było uzasadnione i spełniło się. Wiele prac teologicznych odrzuca tradycyjną odpowiedź o karze za grzech wobec Szoa, uważając, że jest to zarówno znieważenie pamięci sześciu milionów męczenników jak i obrazu Boga, przez założenie, że On nie wybacza, nie ma zrozumienia dla najmniejszych nawet po- tknięć, i nie jest skłonny, gdy kara jest już wymierzana, odróżniać win- nych od niewinnych (Norman Salomon, Czy Szoa wymaga radykalnie nowej teologii?). Rabin Harold S. Kushner wypowiadał się ten temat bardzo kategorycznie. Na pytanie gdzie był Bóg w Oświęcimiu, jak mógł pozwolić nazistom na zabicie tak wielu niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci, odpowiadał, że to nie Bóg spowodował tę masakrę. Spowodowana ona była przez ludzkie istoty, które wybrały okrucień- stwo wobec swoich bliźnich. Ci, którzy próbują wolą Bożą wytłu- maczyć Holocaust lub jakiekolwiek inne cierpienie, stają po stronie katów i twierdzą, że również Bóg sprzymierza się z nimi. Rabin Ku- shner pisał „wierzę, że On był po stronie ofiar, nie zaś morderców, ale że nie ma On władzy nad człowieczym wyborem dobra i zła. Wierzę, że łzy i modły ofiar wzbudzały najgłębsze Boże współczucie, ale ofia- rowawszy człowiekowi wolność wyboru , wraz z wolnością wyboru wyrządzania krzywdy bliźniemu, Bóg nie mógł zrobić niczego co by położyło temu kres” (Harold S. Kushner: Gdy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom). Także Stanisław Krajewski pisze: „nie chodzi o to, iżby Zagłada miała być karą. Taki obraz jest nie do przyjęcia dla nikogo, kto nie nadużywa tragedii dla własnych celów ideologicznych...” Ale, kilka stron dalej, odwołując się do Emmanuela Lévinasa, Krajewski pyta: „czy nawet wśród najbardziej antyreligijnych pośród nas nie kryje się przekonanie, iż za niewierność należy się kara? I nadzieja, że to nie kara będzie ostatnim słowem?” (Stanisław Krajewski, 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas). Księgi prorockie były osadzone w konkretnych wydarzeniach hi- storycznych. Dziś jednak to nie historia jest dla nas ważna, ważne jest, II Prorok we własnym kraju Pomimo tego, że Księga Jeremiasza powstała w oparciu o wydarzenia z czasów tego proroka, jednakże warto podjąć próbę osobistego spoj- rzenia na to dzieło z dzisiejszej perspektywy, gdyż księgi prorockie nie zostały dane jako dzieło literackie, niosące znaczenie wyłącznie dla jednego pokolenia. Konstanty Gebert pisze, że „trudno właściwie o los gorszy niż pro- roka. Widzieć, wiedzieć – i nie móc zapobiec. Przekonywać, krzy- czeć – i wiedzieć, że to na marne” (Konstanty Gebert, 54 komentarze do Tory). Miał na myśli los Mojżesza, ale można to bez wątpienia zastosować do proroka Jeremiasza. Już Mojżesz, który był najwięk- szym prorokiem w żydowskiej historii pod koniec V Księgi Tory, tuż przed udzieleniem błogosławieństwa plemionom Izraela, na polece- nie Najwyższego ułożył pieśń Haazinu, zawierającą przestrogi przed odejściem od przykazań i opis nieszczęść jakie spadną na naród za odstąpienie od Bożych dróg. Jeremiasz żył w VII w. p.n.e. w królestwie Judy, za panowania pię- ciu królów judejskich (królestwo Izraela było już zniszczone a jego lud rozproszony). Wieszczył klęskę, zburzenie Jerozolimy i Świątyni, śmierć tysięcy ludzi i niewolę pozostałych – ale też ostateczne odro- dzenie i powrót do Ziemi Izraela. Wzywał do zmiany zachowania, odwrócenia się od złych uczynków, do pokuty i skruchy, ale niczego nie osiągnął oprócz tego, że sam doznał prześladowań i dożył ziszcze- nia się swoich proroctw, a przecież prorok nie jest po to, by jego złe proroctwa się spełniły, jest po to, by ostrzegać. Patrząc na historię Izraela i Żydów w diasporze, można powiedzieć, że spełniły się wszystkie przepowiedziane nieszczęścia i klęski. Po- nieważ jednak stało się coś więcej, coś, co przerosło najgorsze wizje prorockie, musimy sobie zadać pytanie, czy jesteśmy w stanie nadal spojrzeć na to jako na historię grzechu i kary? Po II wojnie świato- wej, po Holocauście? W 1938 r. w USA rabin Elchanan Wasserman, I KSIĘGA JEREMIASZA הימרי Tłumaczenie Izaak Cylkow Wydawnictwo Austeria Kraków Budapeszt ʄʄ KSIĘGA JEREMIASZA KsIęga jeremIasza Tłumaczenie Izaak Cylkow
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Księga Jeremiasza
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: