Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 008199 18795237 na godz. na dobę w sumie
Księgowo-podatkowe skutki podwyższenia kapitału w spółkach kapitałowych - ebook/pdf
Księgowo-podatkowe skutki podwyższenia kapitału w spółkach kapitałowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-6264-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Kapitał zakładowy spółki z o.o. może być podwyższony zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych tzn. może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki lub poprzez zmianę tej umowy, w drodze podwyższenia wartości nominalnej udziałów istniejących albo ustanowienia nowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Księgowo-podatkowe skutki podwyższenia kapitału w spółkach kapitałowych Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Renata Grochowska-Siudaj Redaktor prowadzący: Dorota Koprowska ISBN: 978-83-269-6264-6 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Skład i łamanie: Raster Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za- stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. OPERACJE ZWIĄZANE Z PODWYŻSZANIEM KAPITAŁU Kapitał zakładowy spółki z o.o. może być podwyższony zgodnie z zasadami okreś lonymi w art. 257–262 kodeksu spółek handlowych (ksh). Oznacza to, że podwyższenie kapitału za- kładowego może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki lub poprzez zmianę tej umowy, w drodze podwyższenia wartości nominalnej udziałów istniejących albo ustanowienia nowych. Pierwsza z metod jest prostsza i nie wymaga formy aktu notarialnego. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego nie następuje na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki przewidujących maksymalną wysokość podwyższenia i jego termin, może ono nastąpić je- dynie przez zmianę umowy spółki (art. 257 § 1 ksh). W tym przypadku niezbędne jest podję- cie uchwały przez wspólników większością głosów i zaprotokołowanie jej przez notariusza. W obu przypadkach podwyższenie kapitału zakładowego następuje dopiero po dokonaniu wpisu do rejestru sądowego. Podwyższenie dokonywane na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki to uproszczony sposób. Jest to rozwiązanie prostsze i tańsze, gdyż uchwała nie wymaga formy aktu notarialnego. Skorzystanie z uproszczonego sposobu podwyższenia jest dopuszczalne, gdy: `` `` umowa spółki przewiduje maksymalną wysokość podwyższenia i jego termin (art. 257 § 1 ksh, zostanie podjęta przez wspólników uchwała w sprawie podwyższenia; taka uchwała nie będzie stanowić zmiany umowy spółki, dlatego też do jej powzięcia wystarczy bez- względna większość głosów, jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej (art. 245 ksh), `` wkłady wnoszone przez wspólników na podwyższony kapitał będą miały wyłącznie pieniężny charakter, środki na pokrycie podwyższenia nie pochodzą z zysku spółki. `` Podwyższenie na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki może polegać jedy- nie na utworzeniu nowych udziałów. Oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu no- wych udziałów muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zasadą jest, że nowe udziały przysługują wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów. Warto jednak zwrócić uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 2010 r., sygn. akt II CSK 505/09. SN stwierdził w nim, że uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. niebędącą zmianą umowy spółki można wyłączyć prawo pierwszeństwa dotychczasowego wspólnika do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, chyba że co innego wynika z umowy spółki. 3 Księgowo-podatkowe skutki podwyższenia kapitału w spółkach kapitałowychFICYNAFKFINANSOWO-KSIĘGOWA
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Księgowo-podatkowe skutki podwyższenia kapitału w spółkach kapitałowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: