Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 006248 11245321 na godz. na dobę w sumie
Kulturowe gry w „Grze o tron” - ebook/pdf
Kulturowe gry w „Grze o tron” - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 154
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3226-3052-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).

Monografia powstała w ramach spotkań Studenckiego Koła Badaczy Kultury Popularnej „Matriks” na Uniwersytecie Śląskim. Młodzi badacze kultury popularnej, wykorzystując wiedzę adeptów dyscyplin, jakie zgłębiają na studiach: kulturoznawstwa, medioznawstwa, literaturoznawstwa, historii krytycznie przyjrzeli się zabiegom autora Gry o tron, skutkującym stworzeniem uniwersum, które okazało się atrakcyjne dla współczesnego uczestnika kultury. Wskazali, że Martin sięga do naszych, współczesnych, rozpoznań o człowieku i świecie: żyjemy w stanie rozproszenia, nieporządku, zaciemnienia reguł. Mocniej, jak się wydaje, akcentuje brak arche, utratę podstaw, co odpowiada postmodernistycznemu kontekstowi czasowemu, w jakim cykl powstał. Autorzy książki sprawdzali reguły z jednej strony wciągania odbiorcę w doskonale znany model gatunkowy fantasy, a drugiej – podsuwania tropów, aby szukać nowości, odmienności, oryginalności. Tytuł monografii narzucił się w sposób oczywisty. Nie tylko jako efektowna gra słów, odwołująca się do pomysłu George’a R. R. Martina: grę (o co? – na to pytanie próbują odpowiedzieć autorzy monografii) wprowadził wszak twórca do Westeroskiego uniwersum. To również propozycja metody badawczej, a mianowicie wskazanie kulturowych obszarów odniesień, wykorzystywanych przez Martina, jak: chaos zestawiany z linearnością historii oraz porządkiem religii i mocą magii, obrazowanie ludzkich lęków, zagubienia i poszukiwania tożsamości, demontaż wzorców archetypowych i struktur kompozycyjno-fabularnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

K U L T U R O W E G R Y W G R Z E O T R O N KULTUROWEGRYW GRZE O TRON Kulturowe gry w Grze o tron NR 3560 Kulturowe gry w Grze o tron pod redakcją Beaty Gontarz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2016 Redaktor serii: Studia o Kulturze Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska Recenzent Agnieszka Nieracka Spis treści Beata Gontarz Skąd ta książka? Michał Sapa Tworzenie quasi -średniowiecznego świata w cyklu Pieśń lodu i ognia G.R.R. Martina Aneta Kruc, Justyna Rzońca Prehistoria w Pieśni lodu i ognia Miła Irek The Monster outside and the one within: the departure from the Tolkienesque concept of monstrosity in the books of G.R.R. Martin Karolina Glück Tożsamość w kontekście religii i magii w Pieśni lodu i ognia Justyna Skrzypnik Archetypy (nie)kobiecości w uniwersum Pieśni lodu i ognia Daria Swędzioł Pikareska a tendencje demitologizujące w Pieśni lodu i ognia Bibliografia Indeks osobowy (zestawiły Daria Swędzioł i Justyna Skrzypnik) 7 11 29 49 63 89 121 143 151 Skąd ta książka? Pomysł na publikację monografii zrodził się wśród uczestników spotkań Koła Badaczy Kultury Popularnej „Matriks” na Uniwer- sytecie Śląskim. Zainaugurowany Grą o tron (książką i serialem) kołowy cykl „Fantastyczne Piątki” rozwinął się w serię piątko- wych dyskusji, rozpracowujących fenomen Martinowskiej sagi. Studenci i doktoranci wyszli bowiem poza krąg typowych dla grup fanowskich form „kultury uczestnictwa”1, nie kopiowali ich zaangażowania w medialne praktyki odtwarzania bądź poszerza- nia „rozpętanego imaginarium”2, nie spekulowali na temat ulu- bionych wątków fabularnych i bohaterów, nie tworzyli fanfiction, nie działali (w każdym razie nie pod szyldem koła) w fandomach. „Fantastyczne Piątki” nie stały się zatem (i nie miały takich aspira- cji) funkcjonującą w realu platformą fanowską ani też płaszczyzną „wynajdywania sobie codzienności”3, choć, co oczywiste, zaistniały jako rezultat konsumpcji4 stale rozbudowywanej marki Gra o tron. 1 Zob. B. Dziadzia: Dylematy tzw. kultury uczestnictwa. „Media i Społeczeń- 4 Zob. H. Jenkins: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak. Warszawa 2007, s. 164. stwo” 2012, nr 2. -Jańczuk. Kraków 2008. 2 L. Gąsowska: Fan fiction. Nowe formy opowieści. Kraków 2015, s. 279. 3 Zob. M. de Certeau: Wynaleźć codzienność. Sztuki działania. Tłum. K. Thiel- 8 Beata Gontarz Zachętą do kontynuowania spotkań była współpraca z organizato- rami Dni Fantastyki we Wrocławiu, na zaproszenie których w 2015 i 2016 r. poprowadzone zostały prelekcje, cieszące się ogromnym zainteresowaniem fanów Gry o tron. Młodzi badacze kultury popularnej, autorzy zamieszczonych w monografii artykułów, wykorzystali tyleż swój „emocjonalny kapitał”5, co wiedzę adeptów dyscyplin, jakie zgłębiają na studiach: kulturoznawstwa, medioznawstwa, literaturoznawstwa, historii. Dzięki tej wiedzy mogli i chcieli przyjrzeć się krytycznie zabiegom autora (rzadziej producentów serialu i gier komputerowych), skut- kującym stworzeniem uniwersum, które okazało się atrakcyjne dla współczesnego uczestnika kultury. Padały pytania o innowacyjność fikcyjnego świata Pieśni lodu i ognia, rozpatrywane przede wszystkim w odniesieniu do równie rozpoznawalnej, a reprezentującej kanon gatunku fantasy, trylogii Tolkiena Władca Pierścieni. Sprawdzano zatem reguły z jednej strony wciągania odbiorcy w doskonale znany model gatunkowy, a z drugiej – podsuwania tropów, aby szukać nowości, odmienności, oryginalności. Owa sugestia nowej jakości cyklu Martina, przy jednoczesnym wyraźnym zakorzenie- niu we wzorcu fantasy, okazała się dla uczestników „Fantastycz- nych Piątków” kluczem do wyjaśnienia kultowości, w jaką ubrany jest cykl powieściowy i wywodzący się z niego serial telewizyjny. Jak bowiem wykazał Bogdan Trocha, fantasy przechowuje (mimo że w szczątkowej postaci) fundamentalne dla człowieka pragnie- nie wejścia w Czas Początku, czyli pragnienie porzucenia własnej historycznie i cywilizacyjnie określonej indywidualnej egzystencji na rzecz uzyskania możliwości dostępu do sfery nieracjonalnej, utożsamianej z metafizyczną6. Martin zna te potrzeby, sięga do naszych, współczesnych, rozpoznań o człowieku i świecie: żyjemy 5 Zob. ibidem. 6 B. Trocha: Degradacja mitu w literaturze fantasy. Zielona Góra 2009. Skąd ta książka? 9 w stanie rozproszenia, nieporządku, zaciemnienia reguł. Mocniej, jak się wydaje, akcentuje brak arche, utratę podstaw, co odpowiada postmodernistycznemu kontekstowi czasowemu, w jakim cykl powstał. Tytuł monografii narzucił się w sposób oczywisty. Nie tylko jako efektowna gra słów, odwołująca się do pomysłu George’a R.R. Martina: grę (o co? – na to pytanie próbują odpowiedzieć autorzy monografii) wprowadził wszak twórca do Westeroskiego uniwer- sum. To również propozycja metody badawczej, przyjętej przez przygotowujących artykuły autorów, którzy wskazali kulturowe obszary odniesień, wykorzystywane przez Martina: chaos zesta- wiany z linearnością historii oraz porządkiem religii i mocą magii, obrazowanie ludzkich lęków, kreowanie silnych i słabych postaci, obdarzonych funkcjami do wypełnienia określonych zadań. Do grupy autorów monografii dołączyła Miła Irek, doktorantka z Oxford Brookes University, a także uczestniczki Dni Fantastyki we Wrocławiu, Aneta Kruc i Justyna Rzońca. Beata Gontarz Indeks osobowy 143 A Abramowska Janina 122 Allen Moira 65, 148 Anthony David W. 43, 144 Antonsson Linda 35, 37, 38, 40, 71, Appadurai Arjun 57, 144 Attebery Brian 50–51, 144 B Bachtin Michaił 122, 138, 144 Benioff David 71, 73, 76 Bernatowicz Małgorzata 7 Biały Beata 132, 145 Bildhauer Bettina 50, 144 Błaszkiewicz Bartłomiej 12, 144, 145, 146, 147 Bożek Hubert 78, 147 Brzezińska Anna 27, 146 Brzostowski Tadeusz 18, 145 Brzozowski Andrzej 16, 148 C Caillois Roger 141, 144 Campbell Joseph 141 Card Orson Scott 65, 148 Carpenter Humphrey 53, 147 Carroll Shiloh 16, 20, 144 Certeau Michel de 7 Charlton Michael 17, 144 Chochorowski Jan 39, 40, 43, 46, 144 Chrobak Marzena 102, 147 Chu Cyrus C.Y. 34, 144 Cioch Adam 103, 145 Classen Albrecht 57 Clute John 49, 147 Cook Glenn 27 Crossley-Holland Kevin 51, 144 D Dannemann Michael 40, 147 Day David 144 Dent Grace 55, 144 Devlet Ekaterina 42, 144 Dudek Jarosław 15, 144 Dziadzia Bogusław 7 Dzieduszycki Wojciech 114, 146 E Eliade Mircea 41, 138, 145 Ellis Richard 145 Estés Clarissa Pinkola 103, 115, 145 152 Indeks osobowy F Faulkner William 55, 148 Filiciak Mirosław 7 Fowler Rebekah 19, 145 Frazer James George 75, 108, 116, Frevert Ute 92, 100, 145 Furman Renata 78, 147 G Garcia Elio M. jr 35, 37, 38, 40, 71, 145 143 Gazda Grzegorz 126, 147 Gąsowska Lidia 7, 14, 145 Gąssowski Jerzy 23, 145 Gemra Anna 122 Gennep van Arnold 132, 145 Grajewski Wincenty 138, 144 Grant John 49, 147 Graves Robert 107–109, 117, 145 H Hall Stuart 57, 145 Hoffman Krzysztof 11, 145 Honegger Thomas 13, 145 Howard Robert Ervin 13 Huizinga Johan 18, 27, 145 Hume Kathryn 49, 145 J Jakuszewski Michał 23, 24, 26, 27, 33, 35, 37, 41, 44, 71, 76, 83, 85, 89, 99, 101, 107, 128, 133, 134, 137 Janion Maria 96, 145 Jenkins Henry 7 Jung Carl Gustav 90, 94–95, 104, 145, 146 K Kaczanowski Piotr 38, 39, 40, 43, 46, 144, 146 Kania Ireneusz 107, 145 Kaposy Timothy 144 Kay Guy Gabriel 15, 27 Kocjan Krzysztof 41, 145 Kokot Joanna 12, 25, 146 Kopacki Andrzej 92, 145 Kosińska Karolina 141 Kozłowski Janusz Krzysztof 38, 39, 40, 43, 46, 144, 146 Kreeft Peter 54, 146 Kristiansen Kristian 44, 146 Kruk Paweł 19, 74, 124, 143 Krzeczkowski Henryk 145 Kurek Dominika 15, 146 Kurek Grzegorz 27, 146 L Le Guin Kroeber Ursula 14 Lidow John 51, 146 Lisowski Jerzy 141, 144 Litak Eliza 78, 147 Lovecraft Howard Phillips 29 M MacNeil Legs 55, 146 Majkowski Tomasz Zbigniew 13, Malick Swapan 40, 147 Malinowski Bronisław 63, 64, 74, 14, 146 75, 146 Mendlesohn Farah 49, 146 Mills Robert 50, 144 Miyoshi Masao 57, 146 Mol Hans 77, 78, 147 Morris William 13 O Orchard Andy 53, 146 Ossowska Maria 94, 97 Ostrowski Witold 126 Otto Rudolf 64 P Pawlik Jacek Jan 114, 146 Phull Hardeep 11, 146 Pilarska Aleksandra 77, 146 Poniewozik James 16, 148 Prokopiuk Jerzy 90, 145, 146 Prokopusz z Cezarei 45 R Ratajczak Tomasz 15, 21, 144, 147 Rearick Anne 54, 146 Reszke Robert 104, 145 Robertson Roland 57, 146 Roux Jean-Paul 102, 147 Rudbekia 86 Rudolf Edyta 122 S Sankararaman Sriram 40, 147 Sapkowski Andrzej 15–16, 135, 148 Sinex Margaret 54, 147 Spieralska Beata 27, 146 Szeman Imre 144 Szkiłądź Hipolit 141, 147 Szwed-Śliwowska Joanna 18, 20, Szyjewski Andrzej 42, 104–105, 22, 147 107–108, 147 Indeks osobowy 153 T Tacyt 44 Thiel-Jańczuk Katarzyna 7 Thomsen Christian Jürgensen 38 Tolkien Christopher 52, 53, 147 Tolkien John Ronald Reuel 8, 14, 29, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 134, 135, 147 Trębicki Grzegorz 13, 147 Trocha Bogdan 8, 15, 21, 64, 66, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 139, 140, 144, 147 Trzciński Łukasz 135, 136, 147 Turtledove Harry 14 Tynecka-Makowska Słowinia 126, 147 U Urbańska-Mazuruk Ewa 21, 147 V Vogler Christopher 141 W Wargacki Stanisław Adam 78, 147 Weiss Daniel Brett 71, 73, 76 Wes Williams 51, 147 White Terrence Hanbury 49, 148 Wieczorkiewicz Anna 122, 123, 126, 127, 129, 131, 132, 148 Wilhelm Zdobywca 29 Wrzesiński Jacek 114, 146 Ż Żabski Tadeusz 122, 147 zestawiły Daria Swędzioł i Justyna Skrzypnik Redakcja: Agnieszka Markowska Projekt okładki: Natalia Krycia Korekta: Urszula Bańcerek Łamanie: Alicja Załęcka Copyright © 2016 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208‑6336 ISBN 978‑83‑226‑3051‑8 (wersja drukowana) ISBN 978‑83‑226‑3052‑5 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40‑007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 9,75. Ark. wyd. 7,0. Papier Ecco Book Cream 80 g, vol. 2.0 Cena 20 zł (+ VAT) Druk i oprawa: „TOTEM.COM.PL Sp z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław K U L T U R O W E G R Y W G R Z E O T R O N KULTUROWEGRYW GRZE O TRON
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kulturowe gry w „Grze o tron”
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: