Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00319 006627 18482451 na godz. na dobę w sumie
Kurs tworzenia stron internetowych - książka
Kurs tworzenia stron internetowych - książka
Autor: Liczba stron: 504
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-814-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jak rozpocząć tworzenie swojej własnej strony WWW i co zrobić, by była ona atrakcyjna graficznie, przyjazna dla użytkownika i zgodna z sieciowymi standardami.

'Kurs tworzenia stron internetowych' to idealna pozycja dla osób, które stawiają pierwsze kroki w świecie Internetu. Dowiesz się z niej, jak zabrać się do stworzenia swojej własnej strony WWW i co zrobić, by strona ta była atrakcyjna graficznie, przyjazna dla użytkownika i zgodna z sieciowymi standardami.

Autor nie zatrzymuje się na omówieniu podstaw, potrzebnych do stworzenia strony, takich jak język HTML i style CSS. Unikając skomplikowanego żargonu, w przystępny sposób przedstawia także bardziej zaawansowane zagadnienia, takie jak tworzenie skryptów w języku JavaScript i dynamicznych stron WWW, formularzy oraz wzbogacanie stron o mechanizmy e-commerce.

Poza omówieniem technologii wykorzystywanych przy tworzeniu stron WWW, książka opisuje także popularne programy służące do tego celu. Po przeczytaniu 'Kurs tworzenia stron internetowych' zostaniesz webmasterem w pełni tego słowa znaczeniu i zdobędziesz poszukiwane na rynku pracy umiejętności. Jeśli czujesz, że w Internecie jest już wszystko, poza Twoją stroną, sięgnij po tę książkę!
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kurs tworzenia stron internetowych Autor: Todd Stauffer T³umaczenie: Tomasz Jarzêbowicz ISBN: 83-7197-814-6 Tytu³ orygina³u: Absolute Beginner s Guide to Creating Web Pages Format: B5, stron: 500 „Kurs tworzenia stron internetowych” to idealna pozycja dla osób, które stawiaj¹ pierwsze kroki w ġwiecie Internetu. Dowiesz siê z niej, jak rozpocz¹æ tworzenie swojej w³asnej strony WWW i co zrobiæ, by by³a ona atrakcyjna graficznie, przyjazna dla u¿ytkownika i zgodna z sieciowymi standardami. Autor nie poprzestaje na omówieniu podstaw potrzebnych do stworzenia strony, takich jak jêzyk HTML i style CSS. Unikaj¹c skomplikowanego ¿argonu, w przystêpny sposób przedstawia tak¿e bardziej zaawansowane zagadnienia: tworzenie skryptów w jêzyku JavaScript, dynamicznych stron WWW, formularzy oraz wzbogacanie stron o mechanizmy e-commerce. IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O Autorze ......................................................................................... 13 Wstęp .............................................................................................. 15 Część I Wprowadzenie do świata stron WWW .............................21 Rozdział 1. Podstawowe zasady działania sieci WWW......................................... 23 Krótka historia Internetu ...................................................s................................................23 Jak działa sieć WWW?...................................................s...................................................s25 Co to jest HTTP? ...................................................s...................................................s..26 Co to jest HTML? ...................................................s...................................................s.26 Hipertekst i hiperłącza ...................................................s.............................................27 Uniform Resource Locator ...................................................s......................................28 Różne protokoły wykorzystywane w URL-ach ...................................................s.......29 HTML kontra XHTML ...................................................s..................................................30 Kto wprowadza standardy HTML-a? ...................................................s......................30 Dlaczego wprowadzono nowy standard?...................................................s.................31 Który standard powinieneś zastosować? ...................................................s.................32 Tworzenie stron WWW nie jest programowaniem...................................................s........32 Podstawowe informacje o znacznikach ...................................................s...................33 Projektowanie układu graficznego stron WWW za pomocą arkuszy stylów .............34 Dodawanie skryptów do stron WWW ...................................................s.....................35 Podsumowanie ...................................................s...................................................s............36 Rozdział 2. Krótki kurs tworzenia stron WWW ..................................................... 37 Podstawowe zasady projektowania stron WWW...................................................s...........37 Teoria projektowania stron WWW ...................................................s..........................38 Organizowanie stron WWW...................................................s....................................39 Obrazki i elementy multimedialne...................................................s...........................41 Elementy interaktywne i skrypty ...................................................s.............................43 Jak powinna wyglądać dobrze zaprojektowana strona?..................................................44 Planowanie witryny...................................................s...................................................s.....44 Odbiorcy twojej witryny ...................................................s..........................................45 Organizowanie witryny...................................................s............................................46 Projektowanie spójnego układu witryny...................................................s..................48 Kierunki rozwoju HTML-a ...................................................s............................................49 Ułatwienia dostępu...................................................s...................................................s50 Ustawienia międzynarodowe ...................................................s...................................50 Zgodność z różnymi przeglądarkami...................................................s.......................51 Podsumowanie ...................................................s...................................................s............51 4 Kurs tworzenia stron internetowych Rozdział 3. Narzędzia do tworzenia stron WWW.................................................. 53 Podstawowe programy narzędziowe...................................................s..............................53 Edytory tekstu ...................................................s...................................................s.......55 Edytory języka HTML ...................................................s.............................................56 Inne przydatne programy narzędziowe ...................................................s..........................57 Edytory grafiki ...................................................s...................................................s......57 Programy do tworzenia animacji ...................................................s.............................58 Programy do tworzenia obiektów multimedialnych ...................................................s59 Programy do edycji skryptów ...................................................s..................................59 Wybór serwera WWW ...................................................s...................................................s60 Co to jest serwer WWW? ...................................................s........................................60 Współpraca z dostawcą usług internetowych ...................................................s..........60 Jakie oprogramowanie jest uruchomione na twoim serwerze WWW? ......................62 Uzyskiwanie dostępu do miejsca na serwerze WWW................................................63 Organizacja plików na serwerze WWW ...................................................s........................64 Różne warianty organizacji plików ...................................................s.........................64 Tworzenie hierarchii katalogów ...................................................s..............................66 Zapisywanie nazw plików...................................................s........................................66 Uaktualnianie witryny...................................................s..............................................67 Podsumowanie ...................................................s...................................................s............68 Rozdział 4. Tworzenie pierwszej strony................................................................. 69 Tworzenie szablonu strony WWW ...................................................s................................69 Dodawanie elementów dokumentu HTML ...................................................s.............69 DTD ...................................................s...................................................s......................71 Element komentarza...................................................s...................................................s....72 Polskie litery...................................................s...................................................s................73 Przykład gotowego szablonu strony WWW..................................................s.......................73 Nagłówek dokumentu ...................................................s...................................................s.74 Tytuł strony ...................................................s...................................................s...........74 Element base ...................................................s...................................................s.....75 Element meta ...................................................s...................................................s....75 Główna część dokumentu...................................................s...............................................77 Wprowadzanie tekstu akapitu ...................................................s..................................78 Element br / ...................................................s...................................................s......79 Zapisywanie, testowanie i sprawdzanie zgodności kodu stron WWW.............................81 Zapisywanie strony ...................................................s..................................................81 Testowanie strony ...................................................s...................................................s.81 Sprawdzanie zgodności kodu źródłowego strony...................................................s....82 Podsumowanie ...................................................s...................................................s............83 Część II Projektowanie stron WWW .............................................85 Rozdział 5. Formatowanie tekstu ........................................................................ 87 Organizowanie strony ...................................................s...................................................s.87 Dodawanie nagłówków...................................................s............................................87 Linie poziome ...................................................s...................................................s.......88 Formatowanie tekstu ...................................................s...................................................s...89 Elementy stylów fizycznych ...................................................s....................................90 Elementy stylów logicznych ...................................................s....................................91 Elementy stylu bloków tekstu ...................................................s........................................94 Element pre ...................................................s...................................................s.......94 Tworzenie tabel za pomocą elementu pre ...................................................s...........95 Element blockquote ...................................................s.............................................96 Element address ...................................................s...................................................s98 Zaznaczanie zmian za pomocą elementów ins oraz del .....................................99 Wykorzystanie list na stronie ...................................................s.......................................100 Listy numerowane i wypunktowane ...................................................s......................101 Listy definicji ...................................................s...................................................s......103 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........104 Rozdział 6. Dodawanie grafiki ........................................................................... 105 Obrazki na stronach WWW ...................................................s.........................................105 Jakie obrazki możesz wstawiać na stronach WWW? ...............................................106 Jakie obrazki powinieneś używać? ...................................................s........................107 Tworzenie i konwersja formatu obrazków ...................................................s......................109 Paint Shop Pro...................................................s...................................................s.....109 Element img / ...................................................s...................................................s........112 Alternatywny tekst ...................................................s.................................................114 Wyrównywanie tekstu i obrazków...................................................s.........................114 Obrazki wyrównane do prawego i lewego marginesu ..............................................115 Definiowanie wymiarów obrazka na stronie ...................................................s.........116 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........117 Rozdział 7. Tworzenie łaczy hipertekstowych..................................................... 119 Zasada funkcjonowania hiperłączy ...................................................s..............................119 Uniform Resource Locator ...................................................s....................................119 Bezwzględne i względne adresy URL ...................................................s...................120 Element base ...................................................s...................................................s.........122 Tworzenie hiperłączy ...................................................s...................................................s123 Wewnętrzne hiperłącza do wybranych miejsc na stronie .........................................124 Umieszczanie obrazków w hiperłączach ...................................................s...............126 Tworzenie specjalnych hiperłączy ...................................................s...............................127 Tworzenie hiperłącza do poczty elektronicznej...................................................s.....127 Tworzenie hiperłącza do serwera FTP...................................................s...................128 Serwery Gopher ...................................................s...................................................s..129 Hiperłącza do grup dyskusyjnych ...................................................s..........................130 Hiperłącza do serwerów Telnet ...................................................s.............................131 Otwieranie stron WWW w nowym oknie przeglądarki oraz automsatyczne ładowanie stron WWW ...................................................s...............................................131 Otwieranie stron WWW w nowym oknie przeglądarki.............................................131 Automatyczne ładowanie stron WWW ...................................................s.................132 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........133 Rozdział 8. Podstawy tworzenia tabel ................................................................ 135 Tworzenie tabeli...................................................s...................................................s........135 Element table ...................................................s...................................................s..136 Tytuł oraz opis tabeli ...................................................s.............................................138 Wiersze tabeli...................................................s...................................................s......139 Elementy komórki tabeli...................................................s........................................141 Łączenie komórek tabeli ...................................................s........................................142 Kolory tła komórek i wierszy tabeli...................................................s.......................143 Dodatkowe atrybuty tabeli ...................................................s...........................................144 Atrybut width ...................................................s...................................................s......145 Atrybuty align oraz border...................................................s.....................................147 Atrybuty cellpadding oraz cellspacing...................................................s...................148 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........149 Rozdział 9. Zaawansowane projektowanie układu tabel na stronie .................... 151 Zasady projektowania układu tabel...................................................s..............................151 Wykorzystanie obrazków w tabelach ...................................................s....................153 Zagnieżdżanie tabel ...................................................s...............................................154 6 Kurs tworzenia stron internetowych Grupowanie kolumn i wierszy ...................................................s.....................................158 Grupowanie wierszy tabeli ...................................................s....................................159 Grupowanie kolumn...................................................s...............................................161 Wyświetlanie wybranych krawędzi obramowania tabeli................................................166 Przykłady wykorzystania tabel do projektowania układu stron WWW .........................168 Strona WWW o układzie wierszowym...................................................s..................168 Strona WWW o układzie kolumnowym ...................................................s................170 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........174 Rozdział 10. Arkusze stylów, czcionki oraz znaki specjalne................................. 175 Arkusze stylów...................................................s...................................................s..........175 Co to są arkusze stylów?...................................................s........................................176 Dlaczego warto używać arkuszy stylów? ...................................................s..............176 Kaskadowe arkusze stylów i XHTML...................................................s...................177 Elementy zastępowane przez arkusze stylów ...................................................s........178 Tworzenie arkuszy stylów...................................................s............................................179 Atrybut style...................................................s...................................................s........180 Element style ...................................................s...................................................s..180 Tworzenie specjalnych klas ...................................................s...................................182 Element span ...................................................s...................................................s..183 Element div ...................................................s...................................................s.....184 Łączenie kontra osadzanie ...................................................s.....................................186 Właściwości i style...................................................s...................................................s....187 Style tekstu...................................................s...................................................s..........187 Właściwości czcionek ...................................................s............................................188 Właściwości tła ...................................................s...................................................s...190 Właściwości elementów blokowych...................................................s......................191 Style hiperłączy i obiektów...................................................s....................................194 Pierwsza litera i pierwszy wiersz ...................................................s...........................194 Specjalne style tabel...................................................s...............................................195 Znaki specjalne...................................................s...................................................s..........196 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........198 Rozdział 11. Zaawansowane właściwości obrazków oraz mapy obrazkowe .......... 199 Poprawianie wyglądu obrazków ...................................................s..................................199 Optymalizacja obrazków ...................................................s.......................................200 Kompresja obrazków i kodowanie progresywne ...................................................s...201 Przezroczystość tła obrazka ...................................................s...................................202 Tworzenie animowanych obrazków...................................................s.............................204 Jasc Animation Shop...................................................s..............................................205 Wykorzystanie map obrazków ...................................................s.....................................206 Tworzenie map obrazków działających po stronie klienta............................................206 Dodawanie atrybutu usemap do elementu img / ..................................................207 Elementy map oraz area / ...................................................s..............................207 Wykorzystanie map działających po stronie serwera ...............................................209 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........210 Część III Tworzenie witryny internetowej .....................................211 Rozdział 12. Tworzenie witryn internetowych z wykorzystaniem ramek................ 213 Zalety i wady wykorzystania ramek...................................................s.............................213 Co to są ramki? ...................................................s...................................................s...214 Jakie są wady ramek?...................................................s.............................................215 Kiedy powinieneś używać ramek?...................................................s.........................215 Tworzenie ramek...................................................s...................................................s.......216 Tworzenie dokumentu układu ramek...................................................s.....................217 Elementy frame / oraz noframes ...................................................s...................218 Przypisywanie nazw do ramek oraz definiowanie ramek docelowych ....................219 Atrybuty elementu frame / ...................................................s................................222 Zagnieżdżanie elementów frameset ...................................................s..................222 Zaawansowane funkcje ramek ...................................................s.....................................223 Specjalne wartości atrybutu target oraz usuwanie ramek .........................................224 Wyświetlanie witryny bez ramek...................................................s...........................225 Element iframe ...................................................s..................................................227 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........228 Rozdział 13. Dodawanie obiektów multimedialnych i apletów Javy ....................... 229 Wprowadzenie do technologii multimedialnych...................................................s..........229 Dlaczego warto dołączać obiekty multimedialne? ...................................................s230 Formaty plików multimedialnych...................................................s..........................231 Łączenie obiektów kontra osadzanie ...................................................s.....................232 Dodawanie obiektów multimedialnych do stron WWW ................................................234 Dodawanie obiektów za pomocą hiperłączy...................................................s..........234 Osadzanie obiektów multimedialnych ...................................................s...................237 Osadzanie obiektów QuickTime...................................................s............................238 Osadzanie obiektów Windows Media ...................................................s...................240 Osadzanie filmów RealMedia...................................................s................................242 Animacje Flash ...................................................s...................................................s...243 Osadzanie apletów Javy ...................................................s...............................................244 Aplety Javy ...................................................s...................................................s.........244 Dodawanie apletów za pomocą elementu object ..................................................245 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........245 Rozdział 14. Projektowanie układu całej witryny za pomocą arkuszy stylów ........ 247 Arkusze stylów obowiązujące w całej witrynie ...................................................s...........247 Przykładowa witryna ...................................................s.............................................248 Planowanie stylów ...................................................s.................................................250 Korzyści z wykorzystania arkuszy stylów ...................................................s.............252 Ułatwienia dostępu konfigurowane za pomocą arkuszy stylów .....................................254 Kwestie międzynarodowe ...................................................s............................................256 lang oraz q ...................................................s...................................................s......256 Kierunki wyświetlania tekstu...................................................s.................................257 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........257 Część IV Dodawanie elementów interaktywnych do stron WWW ..259 Rozdział 15. Projektowanie formularzy ................................................................ 261 Podstawy działania formularzy ...................................................s....................................261 Element form ...................................................s...................................................s..262 Inne atrybuty elementu form ...................................................s.............................263 Tworzenie formularza ...................................................s..................................................264 Wielowierszowe pola tekstowe...................................................s..............................264 Element input ...................................................s...................................................s.266 Tworzenie menu...................................................s...................................................s..272 Przykładowy formularz...................................................s..........................................274 Projektowanie układu graficznego formularzy ...................................................s............276 Zasady projektowania układu formularzy ...................................................s.............277 Akapity, podziały wiersza oraz linie poziome ...................................................s.......277 Linie poziome ...................................................s...................................................s.....278 Wykorzystanie akapitów...................................................s........................................279 8 Kurs tworzenia stron internetowych Wykorzystanie innych elementów do formatowania formularza ...................................281 Wykorzystanie list do formatowania formularzy ...................................................s..282 Wykorzystanie tabel w formularzach ...................................................s....................283 Tworzenie struktury formularzy ...................................................s............................283 Ułatwienia dostępu: etykiety i klawisze skrótu ...................................................s.....285 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........286 Rozdział 16. Skrypty CGI .................................................................................... 287 Co to jest CGI?...................................................s...................................................s..........287 Języki pisania skryptów CGI ...................................................s.................................288 Przykładowy skrypt CGI...................................................s........................................289 Wywoływanie skryptów CGI ...................................................s................................290 Zasada działania skryptów ...................................................s...........................................291 Odbieranie danych z formularza ...................................................s............................291 Przesyłanie danych formularza za pomocą poczty elektronicznej ...........................293 Generowanie odpowiedzi...................................................s.......................................295 Wykorzystywanie gotowych skryptów ...................................................s........................295 Umieszczanie gotowych skryptów na serwerze WWW .............................................296 Tworzenie własnych skryptów ...................................................s..............................299 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........300 Rozdział 17. Wprowadzenie do JavaScriptu .......................................................... 301 Co to jest JavaScript? ...................................................s...................................................s301 Związek pomiędzy językiem JavaScript i Java ...................................................s.....302 JavaScript kontra VBScript...................................................s....................................304 Zasada działania skryptów umieszczanych w dokumentach HTML........................304 Dodawanie skryptów do dokumentów HTML...................................................s.............305 Element script i ukrywanie skryptu...................................................s...................305 XHTML Strict kontra XHTML Transitional ...................................................s.........307 Deklaracja języka skryptowego w elemencie meta oraz wykorzystanie elementu noscript ...................................................s............308 Przykład „Witaj świecie!”...................................................s......................................309 Tworzenie funkcji JavaScriptu...................................................s.....................................310 Deklarowanie funkcji...................................................s.............................................311 Wywołania funkcji i zwracana wartość wyjściowa funkcji......................................312 Przykład wywołania funkcji ...................................................s..................................314 Wykorzystanie zmiennych ...................................................s...........................................315 Nazwy zmiennych...................................................s..................................................316 Operacje przeprowadzane na zmiennych...................................................s...............316 Zwiększenie i zmniejszanie wartości zmiennych ...................................................s..317 Tablice...................................................s...................................................s.................318 Kontrolowanie przebiegu wykonywania skryptu...................................................s.........319 Operatory porównywania...................................................s.......................................320 Instrukcja warunkowa if…else ...................................................s..............................321 Instrukcje warunkowe pętli...................................................s....................................322 Przerwanie i wznowienie wykonywania pętli...................................................s........323 Wykorzystanie pętli w operacjach na tablicach...................................................s.....324 Obiekty w JavaScripcie...................................................s................................................325 Tworzenie nowych obiektów ...................................................s.................................326 Metody ...................................................s...................................................s................327 Wbudowane obiekty JavaScirptu...................................................s...........................328 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........332 Rozdział 18. JavaScript i dane wprowadzane przez użytkownika .......................... 333 Zdarzenia JavaScriptu ...................................................s..................................................333 Rodzaje procedur obsługi zdarzeń ...................................................s.........................335 Słowo kluczowe this ...................................................s..............................................336 Wprowadzenie do obiektowego modelu dokumentu ...................................................s...337 Zasięg obiektów i wykorzystanie wskaźników obiektów.........................................339 Wykorzystanie nadrzędnych obiektów modelu DOM..............................................340 JavaScript i formularze HTML ...................................................s....................................345 Obiekt formularza ...................................................s..................................................345 Sprawdzanie poprawności danych wprowadzonych w formularzu za pomocą JavaScriptu ...................................................s........................................346 Przetwarzanie danych formularza za pomocą JavaScriptu .......................................350 Wykorzystanie JavaScriptu do ładowania nowych stron WWW i obsługi ramek..........353 Automatyczne ładowanie wybranej strony WWW...................................................s354 Menu nawigacyjne utworzone za pomocą JavaScriptu ..............................................355 JavaScript i ramki ...................................................s..................................................356 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........360 Rozdział 19. Dynamiczny HTML........................................................................... 363 Co to jest Dynamiczny HTML? ...................................................s...................................363 Obiektowy model dokumentu w aspekcie DHTML-a..............................................364 Zgodność przeglądarek ...................................................s..........................................364 Rozmieszczanie elementów za pomocą arkuszy stylów...........................................365 Podmienianie elementów: zmiana elementów bez klikania myszą ................................365 Podmienianie obrazków...................................................s.........................................366 Zdalne podmienianie obrazków ...................................................s.............................367 Wcześniejsze ładowanie podmienianych obrazków .................................................370 Arkusze stylów i warstwy ...................................................s............................................371 Podstawowe właściwości arkuszy stylów definiujące rozmieszczanise elementów na stronie WWW ...................................................s..............................371 Nachodzenie na siebie elementów i właściwość z-index .........................................374 Zagnieżdżanie elementów rozmieszczanych za pomocą arkuszy stylów.................378 Rozmieszczanie względne ...................................................s.....................................379 Rozmieszczanie dynamiczne i warstwy...................................................s.......................380 Tworzenie warstw za pomocą arkuszy stylów...................................................s.......381 Rozmieszczanie dynamiczne ...................................................s.................................383 Ukrywanie warstw ...................................................s.................................................385 Definiowanie warstw dla przeglądarki Netscape 4.x................................................389 Warstwa wewnątrzwierszowa Netscape’a ...................................................s.............391 Wykorzystanie warstw Netscape’a w skryptach...................................................s....391 Przykład DHTML-a niezależnego od wersji przeglądarki użytkownika ........................394 Wykorzystanie interfejsów programistycznych API ................................................399 Dynamiczna zmiana właściwości arkuszy stylów i klas.................................................399 Zmiana właściwości stylu za pomocą JavaScriptu ...................................................s400 Klasy dynamiczne i identyfikatory ...................................................s........................402 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........403 Część V Narzędzia wspomagające projektowanie witryn internetowych..............................405 Rozdział 20. Edytory graficzne ............................................................................ 407 Netscape Composer...................................................s...................................................s...407 Skąd go pobrać? ...................................................s...................................................s..408 Zalety programu Composer ...................................................s...................................408 10 Kurs tworzenia stron internetowych Słabości programu Composer ...................................................s................................409 Przykład wykorzystania podstawowych opcji ...................................................s.......409 Adobe GoLive ...................................................s...................................................s...........411 Skąd go pobrać? ...................................................s...................................................s..412 Zalety programu GoLive...................................................s........................................412 Wady programu GoLive ...................................................s........................................413 Przykład wykorzystania podstawowych opcji ...................................................s.......414 Macromedia Dreamweaver ...................................................s..........................................415 Skąd go pobrać? ...................................................s...................................................s..416 Zalety programu Dreamweaver ...................................................s.............................416 Wady programu Dreamweaver ...................................................s..............................419 Przykład wykorzystania podstawowych opcji ...................................................s.......419 Microsoft FrontPage 2002...................................................s............................................421 Skąd go pobrać? ...................................................s...................................................s..421 Zalety FrontPage’a...................................................s.................................................421 Wady FrontPage’a ...................................................s.................................................423 Przykład wykorzystania podstawowych opcji ...................................................s.......423 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........424 Rozdział 21. Forum dyskusyjne, chaty i inne elementy rozszerzające funkcje stron WWW .................................................. 427 Tworzenie i administrowanie forum dyskusyjnym...................................................s......427 Rodzaje forów dyskusyjnych ...................................................s.................................428 Wybór forum umieszczanego na własnym serwerze................................................429 Instalowanie forum dyskusyjnego na własnym serwerze WWW.............................431 Forum dyskusyjne uruchamiane na zewnętrznym serwerze WWW ........................432 Dodawanie do witryny chata...................................................s........................................434 Liczniki odwiedzin i statystyki witryny ...................................................s.......................437 Sprawdzanie statystyk serwera WWW ...................................................s..................437 Dodawanie liczników odwiedzin ...................................................s...........................438 Server-side includes ...................................................s...................................................s..439 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........441 Rozdział 22. Publikowanie stron WWW w Internecie........................................... 443 Wybór właściwego serwera WWW ...................................................s.............................443 Wykorzystanie darmowych serwerów WWW ...................................................s.............445 America Online Hometown ...................................................s...................................446 Yahoo! GeoCities...................................................s...................................................s446 Lycos Tripod ...................................................s...................................................s.......447 Usługi e-commerce ...................................................s...................................................s...448 Yahoo! Store ...................................................s...................................................s.......448 Catalog.com ...................................................s...................................................s........448 Oracle Small Business ...................................................s...........................................449 Miva Merchant...................................................s...................................................s....450 Podsumowanie ...................................................s...................................................s..........450 Dodatki ...................................................r....................................453 Dodatek A Leksykon poleceń XHTML i CSS ...................................................... 455 Elementy dokumentu XHTML-a ...................................................s.................................455 Deklaracja DTD ...................................................s...................................................s..455 Element html ...................................................s...................................................s..456 Element head ...................................................s...................................................s..456 Element body ...................................................s...................................................s..457 Element komentarza...................................................s...............................................457 Arkusze stylów i skrypty...................................................s..............................................458 Element script ...................................................s...................................................s.458 Element noscript ...................................................s................................................458 Element style ...................................................s...................................................s..458 Atrybuty pomocnicze arkuszy stylów i atrybuty ustawień międzynarodowych ......459 class...................................................s...................................................s.....................459 id ...................................................s...................................................s.........................459 style ...................................................s...................................................s.....................459 dir ...................................................s...................................................s........................460 lang...................................................s...................................................s......................460 Formatowanie tekstu i elementów blokowych...................................................s.............460 Formatowanie bloku tekstu...................................................s....................................460 Formatowanie stylu tekstu ...................................................s.....................................461 Tworzenie list...................................................s...................................................s......463 Obrazki, hiperłącza, aplety Javy i plug-iny...................................................s..................464 Dodawanie obrazków...................................................s.............................................465 Dodawanie hiperłączy...................................................s............................................465 Mapy obrazków ...................................................s...................................................s..466 Dodawanie obiektów multimedialnych ...................................................s.................468 Aplety Javy ...................................................s...................................................s.........468 Tworzenie tabel ...................................................s...................................................s.........468 Tworzenie dokumentu układu ramek...................................................s...........................471 Tworzenie formularzy ...................................................s..................................................474 Element form ...................................................s...................................................s..474 Element textarea ...................................................s................................................474 Element input / ...................................................s..................................................475 Element select ...................................................s...................................................s.476 Arkusze stylów...................................................s...................................................s..........477 Skorowidz....................................................................................... 481 Rozdział 2. Krótki kurs tworzenia stron WWW W rozdziale 1., „Podstawowe zasady działania sieci WWW”, wspomniałem o kilku zagadnieniach, które zostaną szerzej omówione w tym rozdziale. Są to arkusze stylów i ich rola na stronach WWW. W świecie projektowania stron WWW toczy się odwieczna walka między dwiema różnymi strategiami przedstawiania stron WWW — projektowania zorientowanego na układ graficzny stron WWW lub projektowania od strony organi- zacyjnej. W XHTML-u zagadnienie to zostało w znacznym stopniu uporządkowane, poprzez oddzielenie w dokumencie HTML projektu organizacyjnego od wizualnego, dzięki czemu nieco łatwiej jest zaprojektować efektownie wyglądające strony, które jednocześnie mogą współpracować z różnorodnymi aplikacjami i urządzeniami. Ten rozdział przedstawia zalety wykorzystania tej strategii projektowania stron WWW oraz skutki, jakie to ze sobą niesie. Podstawowe zasady projektowania stron WWW Projektowanie stron WWW odbywa się na różnych płaszczyznach, poczynając od planowania pojedynczych stron WWW, aż po projektowanie całej witryny, składającej się z różnych, połączonych ze sobą stron WWW. Rozpocznijmy od projektowania pojedynczej strony — czyli zastanówmy się, jak powinna ona wyglądać oraz jakich należy unikać błędów, związanych ze stawianiem pierwszych kroków w świecie pro- jektowania stron WWW. W tym punkcie omówimy podstawowe reguły projektowania stron WWW:   Teorię leżącą u podstaw XHTML-a i arkuszy stylów. Organizowanie strony zgodnie z logiką HTML-a i XHTML-a. 38 Część I ♦ Wprowadzenie do świata stron WWW   Oddzielanie zawartości strony od jej projektu graficzneego. Wykorzystanie obrazków, obiektów multimedialnych i ienteraktywnych. Pod koniec tego punktu omówimy kilka przykładów stron WWW i rozpatrzymy zalety ich projektu. Teoria projektowania stron WWW HTML został stworzony w celu rozpowszechniania naukowych i akademickich infor- macji w Internecie, który początkowo miał formę projektu rządowego i akademickiego. HTML następnie stopniowo stawał się językiem tworzenia wielu różnych projektów przeprowadzanych w sieci WWW — wykorzystywany jest między innymi w celach edukacyjnych, rozrywkowych, a także czysto komercyjnych. HTML nie został tak naprawdę zaprojektowany, by sprostać tym wszystkim zadaniom, zwłaszcza przy two- rzeniu atrakcyjnie graficznych stron. Dlatego też, twórcy przeglądarek WWW, na przy- kład Netscape Navigatora i Internet Explorera, dodawali własne, niestandardowe znacz- niki HTML-a, sprytnie dostosowując specyfikację HTML-a do tworzenia atrakcyjnych graficznie stron. Choć nie stanowiło to problemu dla projektantów stron WWW i twórców przeglądarek, nie zawsze było to zgodne z intencjami organizacji W3C, która opracowuje i zarządza standardami dla sieci WWW. Być może, jeszcze ważniejsza okazała się kwestia zgod- ności z XML-em, następną generacją języków znaczników, która w międzyczasie skupiła zainteresowanie całego przemysłu komputerowego. W ciągu ostatnich kilku lat, HTML został przebudowany jako XHTML i powrócił do swoich korzeni organizowania i rozpowszechniania informacji, zamiast ich upiększania. Kwestia ładnego wyglądu stron WWW została oddana technologii nazywanej arkuszami stylów, o czym wspomniałem w rozdziale 1. Innymi słowy, XHTML znów oddziela sferę organizacyjną strony od jej wyglądu, zgodnie z oryginalnymi założeniami HTML-a. Co to oznacza dla autorów stron WWW? Oznacza to, że zanim rozważysz formę swojego projektu strony WWW, musisz najpierw zaplanować jego funkcję. Choć zaprojektowanie układu graficznego strony przed zapla- nowaniem jej zawartości może wydawać się lepszym rozwiązaniem, nie jest to właściwe podejście. XHTML skupia się głównie na organizowaniu i przekazywaniu informacji, więc jest to lepsza strategia nauki tworzenia stron eWWW. Nie oznacza to jednak, że strony nie mogą posiadać atrakcyjnego wyglądu. Za pomocą XHTML-a można jak najbardziej tworzyć rozbudowane graficznie strony, które będą jed- nak także prawidłowo przedstawiane w przeglądarkach, które nie pracują w trybie gra- ficznym — na przykład w telefonach komórkowych czy nawet przeglądarkach przedsta- wiających strony WWW tylko w formie dźwiękowej. Za pomocą dobrze zorganizowanej i zgodnej z XHTML-em strony możesz osiągnąć ten cel, jednocześnie zachowując atrak- cyjny graficznie projekt strony, który będzie wyświetlaeny w przeglądarkach graficznych. Organizowanie stron WWW Poszczególnym stronom danej witryny warto nadać spójny charakter — zanim utworzysz pojedyncze strony, które będziesz chciał połączyć później w jedną witrynę, musisz za- projektować najpierw całą organizację tej witryny. Kwestię tę omówimy w kolejnych punktach tego rozdziału. Przy projektowaniu każdej strony WWW należy uwzględnić kilka fundamentalnych zasad. Strony WWW mogą się bardzo różnić od siebie, w zależności od wybranego sposobu organizacji przedstawianego materiału. Można utworzyć na przykład bardzo prostą stronę, składającą się tylko z akapitów tekstu i nagłówków. W Internecie bardzo popularne są także bardziej skomplikowane strony, publikowane w formie zbliżonej do elektronicznego biuletynu. Oczywiście, niektóre strony mogą nie posiadać żadnej dostrzegalnej formy organizacji, lecz należy oczywiściee unikać tego jak ognia. Poniżej przedstawiam kilka użytecznych wskazówek:     Zachowaj prostotę strony — choć dostępnych jest wiele zaawansowanych technologii — obrazki, dźwięki, video i animacje — powineieneś wykorzystywać je tylko wtedy, kiedy spełniają założone cele funkcjonealne strony. Utwórz projekt zorientowany na zawartość strony — twoja strona powinna głównie przyciągać uwagę użytkowników swoją zaewartością i przekazywać ją najszybciej, jak tylko to możliwe. Oznaceza to używanie nagłówków, tekstu wyróżnionego i hiperłączy, które eułatwiają czytelnikowi szybkie zapoznanie się z prezentowanymi informacjami. Podziel zawartość strony — używając nagłówków, list wypunktowanych i innych elementów wyróżniających, możesz podzielić dłeugi tekst na kilka części, ułatwiając czytelnikowi jego odczytanie. Dodaweanie obrazków i linii dzielących tekst także ułatwia odczytanie zeawartości strony. Zachowaj odpowiedni rozmiar strony — kolejną kwestią jest podjęcie decyzji, kiedy należy zakończyć jedną stronę i przejść do projektoewania następnej. Strony, które trzeba przewijać w nieskończoność, szybko teracą zainteresowanie użytkownika, a poza tym może już zniechęcić go sam fakt edługiego czasu ładowania strony. Zbyt krótkie strony mogą także być zeniechęcające, ponieważ aby zapoznać się z prezentowanymi informacjamie, użytkownicy będą musieli ciągle klikać na hiperłączach do następnyech stron witryny. Podsumowując, warto pamiętać, że osoby odwiedzające twoją witrynę oczekują użytecz- nych stron, dostarczających ważnych informacji lub zapewniających dobrą rozrywkę. Jednocześnie internauci nie lubią przeglądania długich stron, więc warto podzielić ich zawartość za pomocą poziomych linii, nagłówków, tekstu wyróżnionego i innych podob- nych elementów (zobacz rysunek 2.1). Pamiętaj też, że nie wszyscy twoi użytkownicy używają przeglądarek graficznych. Jeśli zachowasz konwencjonalną organizację, zgodną z rekomendacją XHTML-a, będziesz mógł tworzyć atrakcyjnie graficznie strony, które jednocześnie będą mogły zostać odczytane w przeglądarkach tekstowych lub przeglą- darkach przeznaczonych dla osób niewidomych. 40 Część I ♦ Wprowadzenie do świata stron WWW Rysunek 2.1. Z lewej strony przedstawiona jest jednolita strona tekstu, a z prawej ta sama strona podzielona za pomocą nagłówków i list wypunktowanych Zanim rozpoczniesz tworzenie stron swojej witryny, powinieneś wybrać najlepszą formę prezentowania wybranego materiału. Możesz na przykład zorganizować strony w formie zbliżonej do tradycyjnego układu drukowanych publikacji, takich jak czaso- pisma lub gazety. Na przykład, w tej książce staramy się przyciągnąć uwagę czytelników poprzez logiczne zorganizowanie stron, za pomocą wyróżnianych punktów w ramach danego tematu i podziału prezentowanego materiału za pomocą obrazków. Podobnie możesz również zorganizować swoją witrynę, wykorzystując dodatkowo zalety hiperłą- czy i elementów multimedialnych. Gazety wykorzystują do przekazywania informacji różne poziomy nagłówków i pionowe kolumny tekstu, a także obrazki, które są umieszczane obok tekstu. Podobnie również możesz zorganizować swoje strony WWW (zobacz rysunek 2.2). Wiele witryn interne- towych wykorzystuje taki schemat układu, między innymi większość internetowych wydań gazet i magazynów, na przykład Gazeta Wyborcza (http://www.gazeta.pl), Rzecz- pospolita (http://www.rzeczpospolita.pl) lub Polityka (www.polityka.onet.pl). Na głównej stronie witryny informacyjnej znajdują się najczęściej skróty wiadomości oraz połącze- nia prowadzące do pełnych artykułów. Rysunek 2.2. Strona WWW zorganizowana w formie biuletynu jest podzielona na wiersze i kolumny Możesz nawet zorganizować swoją witrynę w formie zbliżonej do układu katalogu wysyłkowego. Jeśli na łamach witryny zajmujesz się sprzedażą różnych towarów, możesz wybrać projekt stron zawierający obrazki, opisy, ceny, itp. Podobnie tutaj, warto by projektowana witryna była spójna, atrakcyjna ei łatwa do przeglądania. Obrazki i elementy multimedialne Oprócz zwykłego tekstu, na stronie WWW możesz także uemieszczać obrazki i elementy multimedialne. Elementy te, o ile są używane z umiarem, pozwalają znacznie wzbo- gacić i urozmaicić zawartość projektowanych stron. Na swoich stronach możesz wykorzystać dwa podstawowe rodzaje obrazków — obrazki tworzone samodzielnie, lub istniejące już fotografie. Obrazki tworzone samodzielnie, w zależności od ich funkcji na stronie, mogą mieć różną formę — logo, banerów, wykre- sów lub rysunków. Fotografie można wykonać za pomocą cyfrowych aparatów fotogra- ficznych, przechwycić z taśmy wideo, kamer cyfrowych lub zeskanować. Obrazki są świetnym sposobem na przyciągnięcie uwagi użytkowników, lecz także mogą szybko przekazywać różne kluczowe informacje. Zauważ, że w gazetach i magazynach prezentowane informacje uzupełniane są często różnymi elementami graficznymi — dlaczego opisywać coś, co mogłoby zostać efektyw- nie przekazane za pomocą tabeli lub wykresu? Jeśli posiadasz informacje, które można przedstawić w formie wykresu, możesz go najpierw utworzyć w programie takim jak Excel, a następnie eksportować jako grafikę możliwą do pueblikacji na stronie WWW. Eksportowanie obrazka polega po prostu na zapisywaniu go w innym formacie pliku. Choć większość przeglądarek WWW nie posiada funkcji wyświetlania oryginalnych wykresów Excela, mogą one wyświetlać obrazki zapisywane w formacie GIF i JPEG. Możesz więc eksportować wykres do formatu obrazka JPEG lub GIF za pomocą specjalnej funkcji danej aplikacji (najczęściej jest to polecenie menu Plik/Eksport lub File/Export w aplikacji z angielskojęzycznym interfejsem użytkeownika). Obrazek dodany do strony WWW zwiększa jej przejrzystość i uatrakcyjnia jej projekt graficzny. Dodatkowo, za pomocą obrazka można szybciej przekazać różne informacje. Rysunek 2.3 przedstawia przykład strony WWW, która wyekorzystuje grafikę do prezen- towania informacji. Obrazki są świetnym narzędziem witryn o charakterze katalogowym, witryn reklamo- wych, a także stron zawierających komunikaty prasowe. Należy się jednak wystrzegać umieszczania na stronach obrazków, które nie przekazują właściwie informacji lub umieszczania zbyt dużej ilości obrazków na pojedynczej stronie WWW. Pamiętaj także, by unikać obrazków, które nie są związane z treścią danej strony, ponieważ tylko wydłużają niepotrzebnie jej czas pobierania z serewera. Elementy multimedialne stwarzają jeszcze większe możliwości prezentowania informa- cji, lecz ich wykorzystywanie niesie ze sobą potencjalne problemy. Dodawanie klipów wideo, elementów dźwiękowych lub animacji, pozwala znacznie uatrakcyjnić witrynę internetową, lecz ceną za to jest długi czas pobieraenia stron WWW przez przeglądarkę. 42 Część I ♦ Wprowadzenie do świata stron WWW Rysunek 2.3. Wykorzystanie obrazka może uatrakcyjnić układ graficzny strony, a także zwiększyć jej czytelność i funkcjoalność Z wykorzystaniem obiektów multimedialnych związany jest jeszcze jeden problem. Przeglądarki WWW wymagają dodatkowego oprogramowania do wyświetlenia nie- których formatów multimedialnych. Jeśli nie jest ono zainstalowane na komputerze użytkownika, użytkownik będzie zmuszony do pobrania tego programu z Internetu. Temat ten został szerzej omówiony w rozdziale 13., „Dodawanie obiektów multime- dialnych i apletów Javy”. Ponieważ czas pobierania stron z Internetu jest jednym z najważniejszych czynników de- cydujących o atrakcyjności witryny, obiekty multimedialne powinny być używane tylko wtedy, jeśli jest to absolutne niezbędne do przekazania danej informacji. Najlepszym roz- wiązaniem jest zamieszczanie obiektów multimedialnych na stronach WWW w formie dodatkowej opcji. Dzięki temu, użytkownicy posiadający łącze z Internetem o dużej prze- pustowości wciąż mogą skorzystać z tych elementów, a użytkownicy o wolnym połącze- niu nie są zmuszeni do długiego wyczekiwania na iche załadowanie na stronie WWW. Przepustowość łącza jest to ilość danych, która może zostać przesłana przez okre- ślone połączenie w jednostce czasu. Łącza o dużej przepustowości są dostępne w wielu firmach, a także w domach, za pośrednictwem DSL, telewizji kablowej i innych technologii. Jednak jest to wciąż rynek w fazie rozwoju, a większość użytkowników używa tradycyjnych modemów podłączonych do linii telefonicznej lub inne, wolniejsze połączenia. Dodawanie obiektów multimedialnych do stron WWW zostało szerzej omówione w rozdziale 13. Obiekty multimedialne są bardzo kuszącym elementem dla autorów stron WWW, lecz należy pamiętać, że mogą być one istotną przeszkodą w przegląda- niu stron WWW przy wolniejszych połączeniach z Interenetem. Elementy interaktywne i skrypty Strony WWW można wykorzystać także do interakcji z użytkownikami. Odpowiednio zaprojektowane witryny umożliwiają odbieranie r
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kurs tworzenia stron internetowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: