Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00325 007753 13586710 na godz. na dobę w sumie
Kwalifikacja E14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk - książka
Kwalifikacja E14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk - książka
Autor: Liczba stron: 296
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6510-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> technik informatyk
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Numer dopuszczenia MEN: 50/2013


Technik informatyk nie jest zwykłym użytkownikiem komputerów. Jeśli uczeń wybiera szkołę o takim profilu, z czasem staje się prawdziwym komputerowym ekspertem.

Kwalifikacja E.14. dotyczy tematów związanych z tworzeniem aplikacji internetowych oraz projektowaniem i tworzeniem baz danych. Pierwszy podręcznik z tej serii zawierał wiedzę z zakresu projektowania i tworzenia stron internetowych. Drugi, Tworzenie baz dancyh i administrowanie bazami, wyjaśnia zasady projektowania baz danych i zarządzania tymi bazami. Podręcznik jest zgodny z najnowszą podstawą programową. Dzięki realizacji zawartych w nim zadań uczniowie zaczną bez problemu identyfikować terminy związane z relacyjnymi bazami danych, będą stosować zasady normalizacji tabel oraz poznają funkcje programu MS Access. Przyszli technicy informatycy poznają pojęcia związane z architekturą systemów bazodanowych. Nauczą się także instalować i konfigurować serwery baz danych oraz nimi zarządzać. Informacje dotyczące języka SQL ułatwią im tworzenie bazy danych oraz pozwolą na odczytywanie i modyfikowanie zawartych w niej danych, a także kontrolowanie dostępu do nich. Uczniowie zapoznają się też z zasadami stosowania transakcji, procedur składowych oraz wyzwalaczy. Podręcznik składa się z sześciu części, a jego budowa pozwala na realizowanie treści programowych w sposób wybrany przez nauczyciela.

„Technik Informatyk” to doskonały, charakteryzujący się wysoką jakością i kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych - wydawnictwo Helion.

W skład zestawu „Technik Informatyk” wchodzą także:

Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk.

Kwalifikacja E.14. Tworzenie stron internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Część 1

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk . Część 3

Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy świetnie poradzą sobie z trudnymi zadaniami w świecie współczesnej informatyki.Według nowych przepisów, aby otrzymać tytuł technika informatyka, należy potwierdzić trzy kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie - to niewątpliwe wyzwanie i dla adeptów nauki o komputerach, i dla pedagogów. Ta książka pozwoli zarówno przygotować się do egzaminów, jak i uzykać wiedzę i umiejętności oczekiwane na rynku pracy lub przydatne w przyszłej pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Marii Dziurzyńskiej-Ścibior, mgr Elżbiety Leszczyńskiej, dr. inż. Stanisława Szabłowskiego. Nazwa kwalifikacji: Kwalifikacja E-14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Typ szkoły: technikum, szkoła policealna, kurs kwalifikacyjny. Rok dopuszczenia 2013. Numer ewidencyjny w wykazie: 50/2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktorzy prowadzący: Marcin Borecki Projekt okładki: Maciej Pasek Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?e14te2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-6510-5 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział 1. Zasady projektowania relacyjnych baz danych . . . . . . . . 9 1.1. Wprowadzenie do baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2. Modele baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.3. Relacyjny model danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.4. Projektowanie bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rozdział 2. Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.1. Obiekty programu Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.2. Tabela jako podstawowa forma organizacji danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 2.3. Definiowanie wyrażeń w Accessie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.4. Kwerendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2.5. Formularze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2.6. Raporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 2.7. Moduły . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2.8. Ochrona danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2.9. Język SQL w programie Access . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Rozdział 3. Systemy baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 3.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 3.2. Architektura systemu baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 3.3. Baza danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 3.4. System zarządzania bazą danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Rozdział 4. Serwery bazodanowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 4.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 4.2. Serwer MySQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 4.3. MS SQL Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 3 Kup książkęPoleć książkę Spis treści Rozdział 5. SQL — strukturalny język zapytań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 5.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 5.2. Standardy języka SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 5.3. Składnia języka SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 5.4. Język definiowania danych (DDL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 5.5. Manipulowanie danymi (DML) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 5.6. Łączenie tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 5.7. Więzy integralności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 5.8. Łączenie wyników zapytań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 5.9. Podzapytania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 5.10. Transakcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 5.11. Współbieżność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 5.12. Widoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 5.13. Indeksy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 5.14. T ‑SQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Załącznik 1. Tabele wchodzące w skład bazy danych ksiegarnia_internetowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Rozdział 6. Administrowanie serwerami baz danych . . . . . . . . . . . . . . . 219 6.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 6.2. MS SQL Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 6.3. Prawa dostępu do serwera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 6.4. Replikacja bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 6.5. Kopie bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 6.6. Import i eksport danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 6.7. Udostępnianie zasobów w sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 6.8. MySQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 6.9. Narzędzia administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 6.10. Prawa dostępu do serwera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 6.11. Replikacja bazy danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 6.12. Kopie bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 6.13. Eksport i import danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 6.14. Udostępnianie zasobów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 6.15. Optymalizacja wydajności SZBD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 4 Kup książkęPoleć książkę 5 SQL — strukturalny język zapytań 5.1. Wprowadzenie Język SQL (ang. Structured Query Language) jest to uniwersalny język zapytań stosowany w systemach relacyjnych baz danych do komunikowania się z bazą. Jest on również podstawowym językiem programowania baz danych, pozwalającym na tworzenie i modyfikowanie obiektów bazy danych (na przykład tabel). Język SQL jest językiem deklaratywnym. W językach deklaratywnych definiuje się wa‑ runki, jakie musi spełniać końcowy wynik, natomiast nie definiuje się sposobu, w jaki ten wynik zostanie osiągnięty. W instrukcjach języka SQL nie znajdziemy informacji, w jaki sposób serwer bazodanowy powinien uzyskać wymagany wynik. Sposób wyko‑ nania instrukcji zależy od serwera baz danych i to zadaniem serwera jest znalezienie najlepszego sposobu osiągnięcia spodziewanego wyniku. 5.2. Standardy języka SQL Każdy z dostępnych na rynku systemów bazodanowych zawiera specyficzne, niedostępne w innych systemach elementy. W różnych systemach mogą być stosowane różne wersje języka SQL. W celu ujednolicenia wersji języka SQL Amerykański Narodowy Instytut Standardów (ang. American National Standards Institute — ANSI) oraz Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organization for Standardization— ISO) opracowują i publikują standardy języka SQL. W roku 1999 został przyjęty standard ANSI SQL99 (SQL3) i obecnie większość producentów systemów bazodanowych tworzy systemy zgodne z tym standardem. Standard SQL99 nie definiuje wielu rozszerzeń języka SQL, dlatego w roku 2003 został opublikowany czwarty standard języka SQL, który jest rozszerzeniem SQL3. Zawiera on następujące rozszerzenia: q obsługa nowych typów danych, 143 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5 t SQL — strukturalny język zapytań q rozszerzenia w sposobie wywoływania procedur, q poszerzona instrukcja CREATE TABLE, q funkcje rankingu, q retrospektywne sprawdzanie więzów integralności. Mimo zdefiniowanych standardów systemy zarządzania bazą danych nadal dodają własne rozszerzenia, ponieważ użytkownicy oczekują od tych systemów funkcji nie‑ ujętych w standardzie języka. Można jednak przyjąć, że wszystkie typowe operacje są wykonywane tak samo, niezależnie od używanego systemu zarządzania bazą danych. Dialekty języka SQL Najbardziej znane dialekty języka SQL to: q T ‑SQL (ang. Transact ‑SQL) — stosowany na serwerach Microsoft SQL Server i Sy‑ base Adaptive Server; q PL/SQL (ang. Procedural Language/SQL) — stosowany na serwerach firmy Oracle; q PL/pgSQL (ang. Procedural Language/PostgreSQL Structured Query Language) — podobna do PL/SQL wersja języka zaimplementowana na serwerze PostgreSQL; q SQL PL (ang. SQL Procedural Language) — wersja używana na serwerach firmy IBM. Terminatory SQL W języku SQL mamy do czynienia z dwoma rodzajami terminatorów. Są to terminatory poleceń i terminatory wsadowe. Terminatory poleceń kończą każde polecenie napisane w języku SQL. Terminatory wsadowe kończą ciąg poleceń języka SQL. Powodują one przesłanie ciągu poleceń do serwera. Terminatory poleceń najczęściej związane są z dialektami. W niektórych dialektach języka SQL, na przykład Oracle i InterBase, wymagane jest kończenie każdego polece‑ nia średnikiem. Terminatory wsadowe najczęściej związane są ze stosowanymi narzędziami. Na przy‑ kład edytor pakietu Sybase wymaga zakończenia ciągu poleceń słowem kluczowym GO, a w edytorze WINSQL średnik na końcu ciągu poleceń jest opcjonalny. 5.3. Składnia języka SQL Język SQL realizuje trzy podstawowe typy zadań — definiowanie danych, manipulowa‑ nie danymi i kontrolowanie danych. W związku z tym jego instrukcje można podzielić na trzy kategorie: q Instrukcje DDL (ang. Data Definition Language) — tworzą język definiowania danych i służą do tworzenia, modyfikowania i usuwania obiektów bazy danych. q Instrukcje DML (ang. Data Manipulation Language) — tworzą język manipulowania danymi i służą do odczytywania i modyfikowania danych. 144 Kup książkęPoleć książkę q Instrukcje DCL (ang. Data Control Language) — tworzą język kontroli dostępu do danych i umożliwiają nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom. 5.3. Składnia języka SQL UWAGA Żaden z systemów bazodanowych nie jest w pełni zgodny ze standardem języka SQL. Na potrzeby podręcznika został wybrany SQL Server 2008 Express Edition firmy Mic- rosoft. Przedstawiane w przykładach polecenia języka SQL w większości wykorzystują jego standardowe cechy i prawdopodobnie będą obsługiwane również w innych sy- stemach bazodanowych. 5.3.1. Instrukcje języka SQL Instrukcje języka SQL składają się z wyrażeń, klauzul i warunków. Wyrażenie jest poleceniem, które mówi, co należy zrobić. Klauzula określa ograniczenia dla danego polecenia i jest definiowana w formie warunków (na przykład klauzula WHERE). Przykład 5.1 SELECT nazwisko, Imię FROM Klient WHERE miejscowosc= Warszawa Wyrażenie SELECT mówi, że trzeba wybrać z bazy dane, które zostały wymienione za poleceniem. W następnej linii zostało określone miejsce, z którego mają pochodzić dane. W ostatniej linii został zdefiniowany warunek, który musi zostać spełniony przy wybieraniu danych. Polecenie kończy się średnikiem. Taką składnię języka już pozna‑ liśmy w rozdziale 2., definiując w programie Access kwerendy z użyciem języka SQL. Składnia języka jest zbiorem reguł, których należy przestrzegać. W języku SQL stosuje się trzy kategorie pojęć składniowych: identyfikatory, literały i operatory. Identyfikator jednoznacznie definiuje obiekt bazy danych. Każdy obiekt bazy danych (baza, tabela, kolumna) musi posiadać niepowtarzalną nazwę. Identyfikatory muszą być zgodne ze zdefiniowanymi w standardzie regułami: q nie mogą być dłuższe niż 128 znaków; q mogą zawierać litery, cyfry oraz znaki: @, $, #; q nie mogą zawierać spacji ani innych znaków specjalnych; q muszą zaczynać się literą; q nie mogą być słowami kluczowymi języka SQL. Dodatkowo zaleca się, aby nazwy były krótkie, ale jednoznacznie opisywały obiekt. Wielkość liter powinna być zgodna z przyjętymi regułami. 145 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5 t SQL — strukturalny język zapytań Literał jest stałą wartością. Wszystkie wartości liczbowe, ciągi znaków i daty, jeżeli nie są identyfikatorami, są traktowane jako stałe, czyli literały. Typy liczbowe mają dopuszczalną postać liczby, na przykład: 150, ‑375, 5.39, 3E4. Ciągi znaków muszą być umieszczone w apostrofach, na przykład: Gdańsk , KOM‑ PUTER . Typy daty muszą być umieszczone w apostrofach, na przykład: 20 ‑09 ‑2012 , 2010‑ ‑02 ‑13 . Operatory odgrywają rolę łączników. Ze względu na zastosowanie zostały podzielone na: q arytmetyczne — suma +, różnica ‑, iloczyn *, iloraz /, modulo ; q znakowe — konkatenacja (złączenie ciągu znaków) +, symbol zastępujący dowolny ciąg znaków  , symbol zastępujący jeden znak _; q logiczne — koniunkcja AND, alternatywa OR, negacja NOT; q porównania — =, , , =, =, ; q operatory specjalne (zależą od systemu bazodanowego) — IN (przynależność do listy wartości), BETWEEN...AND... (przynależność do domkniętego przedziału), LIKE (zgodność ze wzorem). Słowa kluczowe to wyrazy zastrzeżone, interpretowane w ściśle określony sposób. W systemie baz danych mają dokładnie określone znaczenie. Do słów kluczowych należą: q instrukcje języka SQL, q klauzule języka SQL, q nazwy typów danych, q nazwy funkcji systemowych, q terminy zarezerwowane do późniejszego użycia w systemie. 5.3.2. Typy danych Typy danych, jak wiemy, określają rodzaj informacji przechowywanej w kolumnach tabeli. Określają również, jakiego rodzaju dane mogą być przekazywane jako parametry do procedur i funkcji, lub jakie dane mogą być przechowywane w zmiennych. Typy danych mogą różnić się nieznacznie od standardowych typów w różnych systemach baz danych, nawet jeżeli mają takie same nazwy. Możemy je podzielić według kategorii (tabela 5.1) na: q typy liczbowe, q typy daty i czasu, q typy znakowe, q typy waluty, q typy binarne, q typy specjalne. 146 Kup książkęPoleć książkę 5.3. Składnia języka SQL Tabela 5.1. Typy danych w MS SQL Server Kategoria typy liczbowe typy daty i czasu typy znakowe typy waluty typy binarne typy specjalne Typ danych int, smallint, bigint, tinyint, float, real, decimal, numeric datetime, smalldatetime char, varchar, nchar, ntext, nvarchar money, smallmoney binary, varbinary text, image, xml, bit Wartość NULL NULL jest wartością specjalną. Oznacza wartość pustą (w komórce tabeli nie została umieszczona żadna wartość). Wartość NULL reprezentuje w bazie danych nieznaną lub nieistotną wartość. Jest ona różna od wartości 0 i od pustego ciągu znaków. Ze względu na to, że systemy bazodanowe muszą przetwarzać wartość NULL jako brakującą infor‑ mację, obowiązuje w nich logika trójwartościowa. Oznacza to, że w wyniku porów‑ nania wartości NULL z inną wartością otrzymamy wartość nieznaną (ang. Unknown). Wynikiem dowolnej operacji wykonanej na wartości NULL jest zawsze wartość NULL. 5.3.3. Hierarchia obiektów bazy danych Obiekty dostępne na serwerze bazodanowym tworzą hierarchię. Serwer zawiera wiele baz danych, baza danych może zawierać wiele schematów, w każdym schemacie może występować wiele tabel, a każda tabela może składać się z wielu kolumn. Każdy z tych obiektów powinien mieć nadaną niepowtarzalną nazwę (ang. Alias). Przy odwoływaniu się w instrukcjach do obiektu pełna jego nazwa powinna zawierać następujące elementy: nazwa_serwera.nazwa_bazy_danych.nazwa_schematu.nazwa_obiektu W praktyce niektóre z tych elementów mogą zostać pominięte. q Nazwa serwera wskazuje serwer bazodanowy, na którym znajduje się obiekt. Jeżeli ten element zostanie pominięty, to instrukcja zostanie wykonana przez serwer, z którym jesteśmy połączeni. q Nazwa bazy danych wskazuje bazę danych, w której znajduje się obiekt. Jeżeli pominiemy tę nazwę, serwer wykona instrukcję w bazie danych, z którą jesteśmy połączeni. q Nazwa schematu wskazuje schemat, w którym znajduje się obiekt. Schemat jest zbiorem powiązanych ze sobą obiektów, tworzonym w bazie danych przez użytkow‑ nika w celu usprawnienia administrowania bazami danych. Jeżeli nazwa schematu 147 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5 t SQL — strukturalny język zapytań zostanie pominięta, serwer przyjmie, że obiekt znajduje się w domyślnym schemacie użytkownika wykonującego instrukcję. Jeżeli nie zadeklarujemy schematu, domyśl‑ nym schematem użytkownika staje się schemat dbo. Różni użytkownicy bazy danych mogą mieć przypisane różne schematy domyślne, dlate‑ go podając nazwę schematu, unikniemy ewentualnych błędów. Poza tym posługiwanie się nazwami schematów skraca czas wykonania instrukcji. 5.4. Język definiowania danych (DDL) Język DDL używany jest do tworzenia, modyfikowania i usuwania bazy danych oraz jej obiektów. Instrukcje wchodzące w skład tego języka to: q CREATE nazwa_obiektu — tworzy nowy obiekt; q ALTER nazwa_obiektu — zmienia strukturę istniejącego obiektu; q DROP nazwa_obiektu — usuwa istniejący obiekt. Ponieważ instrukcje te wykorzystują indywidualne cechy używanego przez użytkownika systemu bazodanowego, ich składnia może być różna. Pracę z bazą danych rozpoczniemy od jej utworzenia. Na potrzeby ćwiczeń w tej części podręcznika zostanie wykorzystana wcześniej zaprojektowana baza danych Księgarnia internetowa po niewielkich modyfikacjach (rozdział 2., przykład 1.2). Struktura bazy danych Księgarnia internetowa została pokazana na rysunku 5.1. Rysunek 5.1. Baza danych Księgarnia internetowa Tworzenie bazy danych jest realizowane za pomocą instrukcji: CREATE DATABASE nazwa_bazy Przykład 5.2 CREATE DATABASE ksiegarnia_internetowa; Tak samo nieskomplikowanie wygląda polecenie usuwające bazę danych: DROP DATABASE nazwa_bazy 148 Kup książkęPoleć książkę 5.4. Język definiowania danych (DDL) Przykład 5.3 DROP DATABASE ksiegarnia_internetowa; Usunąć bazę danych może tylko użytkownik, który ma odpowiednie uprawnienia, na przykład administrator serwera bazodanowego lub właściciel bazy danych. W trakcie usuwania bazy nikt nie może być z nią połączony. W praktyce te i wszystkie inne operacje można wykonać za pomocą SQL Server Mana‑ gement Studio bez znajomości poleceń języka SQL. Jeżeli baza danych będzie tworzona w SQL Server Management Studio za pomocą skryptów, należy kliknąć przycisk New Query. Spowoduje to otwarcie nowego okna, w którym trzeba wpisać odpowiednie polecenie (rysunek 5.2). Rysunek 5.2. Okno tworzenia zapytań dla bazy danych Przykład 5.4 Utwórz bazę danych ksiegarnia_internetowa, korzystając ze skryptów języka SQL. Klikamy przycisk New Query i w otwartym oknie wprowadzamy poniższy skrypt: CREATE DATABASE ksiegarnia_internetowa; Po wprowadzeniu kodu klikamy przycisk Execute (lub wybieramy z klawiatury F5). W wyniku wykonania skryptu zostanie utworzona baza danych ksiegarnia_internetowa. 5.4.1. Tworzenie i usuwanie tabel Po utworzeniu bazy danych następnym etapem pracy jest tworzenie tabel oraz połączeń, tak aby została zbudowana cała struktura dla bazy danych. 149 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5 t SQL — strukturalny język zapytań Do tworzenia tabel służy polecenie CREATE TABLE w postaci: CREATE TABLE nazwa_tabeli ( nazwa_kolumny_1 typ_kolumny_1 [atrybuty], nazwa_kolumny_2 typ_kolumny_2 [atrybuty], . . . . nazwa_kolumny_n typ_kolumny_n [atrybuty], ) Podczas tworzenia tabel należy pamiętać, że: q każda tabela musi mieć unikatową nazwę i unikatowego właściciela; q każda kolumna musi mieć unikatową nazwę; q nazwy tabel i kolumn muszą być zgodne z zasadami dotyczącymi standardów SQL; q każda kolumna w tabeli musi mieć zdefiniowany typ; q jeżeli kolumna jest typu znakowego, trzeba podać jej maksymalną długość; q utworzone tabele są puste. Przykład 5.5 Dla bazy danych ksiegarnia_internetowa utwórz tabelę Klient z kolumnami takimi jak widoczne na rysunku 5.1. Ustaw odpowiednie typy dla kolumn tworzonej tabeli. Podobnie jak w przykładzie 5.4, klikamy przycisk New Query i w otwartym oknie wprowadzamy podany niżej skrypt: USE ksiegarnia_internetowa; CREATE TABLE Klient ( id_klienta int, nazwisko nvarchar (60) NOT NULL, imie nvarchar (40) NOT NULL, kod_pocztowy nvarchar (6), miejscowosc nvarchar (50), ulica nvarchar (50), nr_domu nvarchar (7), PESEL nvarchar (11) NOT NULL, telefon nvarchar (12), adres_e_mail nvarchar (70) ); 150 Kup książkęPoleć książkę 5.4. Język definiowania danych (DDL) Po wprowadzeniu skryptu klikamy przycisk Execute (lub F5 — rysunek 5.3). W wyniku wykonania skryptu do bazy danych zostanie dodana tabela Klient. Na serwerze może istnieć wiele baz danych. W celu określenia, dla której bazy danych będą wykonywane kolejne polecenia, została użyta instrukcja USE. Rysunek 5.3. Definiowanie polecenia tworzącego tabelę Klient Przykład 5.6 Utwórz tabelę Ksiazki z kolumnami jak na rysunku 5.1. Polecenie tworzące tabelę będzie miało postać: CREATE TABLE Ksiazki ( id_ksiazki INT, tytul nvarchar (100) NOT NULL, autor nvarchar (80) NOT NULL, cena money, wydawnictwo nvarchar (20), temat nvarchar (30), miejsce_wydania nvarchar (28), jezyk_ksiazki nvarchar (15), opis nvarchar (100), ); Rysunek 5.4 pokazuje strukturę bazy danych i tabel w oknie Server Management Studio. 151 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5 t SQL — strukturalny język zapytań Rysunek 5.4. Struktura bazy danych ksiegarnia_internetowa Do usuwania tabel służy instrukcja DROP TABLE w następującej postaci: DROP TABLE nazwa_tabeli Przykład 5.7 DROP TABLE Klient; W wyniku wykonania instrukcji z bazy danych zostanie usunięta tabela Klient. 5.4.2. Schematy Baza danych może zawierać wiele tabel. Zarządzanie bazą, która zawiera kilkadziesiąt, a czasami kilkaset tabel, może być bardzo trudne. W celu usprawnienia administrowa‑ nia takimi bazami danych możemy tworzyć schematy i przydzielać do nich obiekty bazy danych. Obiekty bazy danych powinny być przydzielane do schematów według powiązań, ja‑ kie zachodzą między nimi. Jeżeli obiekty bazy zostaną przydzielone do schematów, to 152 Kup książkęPoleć książkę 5.4. Język definiowania danych (DDL) administrator bazy danych będzie mógł zdefiniować uprawnienia użytkownika nie na poziomie poszczególnych tabel, ale na poziomie całych schematów. Schemat jest tworzony za pomocą instrukcji CREATE SCHEMA, która ma postać: CREATE SCHEMA nazwa_schematu Przykład 5.8 CREATE SCHEMA Zasoby; Podczas tworzenia schematu można tworzyć tabele, widoki, definiować prawa dostępu. Obiekty, które są tworzone instrukcją CREATE SCHEMA, są umieszczane wewnątrz definiowanego schematu. Przykład 5.9 CREATE SCHEMA Magazyn CREATE TABLE Ksiazki ( id_ksiazki INT, tytul nvarchar (100) NOT NULL, cena money, wydawnictwo nvarchar (20)); CREATE TABLE Autor ( id_autora INT, nazwisko nvarchar (100) NOT NULL, imie nvarchar (30) NOT NULL); Przypisanie obiektu do schematu może nastąpić na dwa sposoby: jawnie i niejawnie. Aby jawnie przypisać tabelę do schematu, należy poprzedzić jej nazwę nazwą schematu: CREATE TABLE nazwa_schematu.nazwa_tabeli Każdy obiekt tworzony w bazie danych należy do jakiegoś schematu. Jeżeli podczas tworzenia tabeli nie przypiszemy jej jawnie do schematu, zostanie ona domyślnie umieszczona w schemacie, w którym obecnie pracujemy. Najprawdopodobniej będzie to schemat dbo. Ale gdyby zalogowany użytkownik znajdował się domyślnie w schemacie Zasoby, to tabela zostałaby dodana do schematu Zasoby. Niejawne przypisywanie do schematów nie jest zalecane. Przykład 5.10 CREATE TABLE Zasoby.ksiazki ( id_ksiazki INT, tytul nvarchar (100) NOT NULL, 153 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5 t SQL — strukturalny język zapytań autor nvarchar (80) NOT NULL, cena money, wydawnictwo nvarchar (20), temat nvarchar (30), miejsce_wydania nvarchar (28), jezyk_ksiazki nvarchar (15), opis nvarchar (100) ); Schemat może mieć tylko jednego właściciela, ale jeden użytkownik może mieć wiele schematów. Każdy użytkownik ma zdefiniowany domyślny schemat, który może zostać zmieniony poleceniem: DEFAULT_SCHEMA CREATE USER lub: ALTER USER Jeżeli domyślny schemat nie został zdefiniowany, użytkownikowi zostanie przypisany schemat dbo. 5.4.3. Zmiana struktury tabeli Zmiana struktury tabeli może polegać na dodaniu kolumny, usunięciu kolumny, dodaniu atrybutu lub usunięciu atrybutu. Do modyfikowania struktury tabeli służy polecenie: ALTER TABLE nazwa_tabeli zmiana Przykład 5.11 Dodanie kolumny do tabeli Ksiazki: ALTER TABLE Ksiazki ADD liczba_stron nvarchar (5); Przykład 5.12 Zmiana definicji istniejącej kolumny w tabeli Ksiazki: ALTER TABLE Ksiazki ALTER COLUMN rok_wydania nvarchar (4) NOT NULL; Przykład 5.13 Usunięcie kolumny z tabeli Ksiazki: ALTER TABLE Ksiazki DROP COLUMN liczba_stron; 154 Kup książkęPoleć książkę Przykład 5.14 Usunięcie z tabeli ksiegarnia_internetowa kolumny autor i dodanie kolumny id_autora: 5.4. Język definiowania danych (DDL) Use ksiegarnia_internetowa; GO ALTER TABLE Ksiazki DROP COLUMN Autor; ALTER TABLE Ksiazki ADD id_autora int NOT NULL; 5.4.4. Atrybuty kolumn Każda kolumna tabeli może mieć zdefiniowane za pomocą atrybutów ograniczenia, które określają, jakie dane mogą zostać w niej zapisane. Ograniczenia dotyczące kolumn mogą być definiowane w trakcie tworzenia tabeli lub w trakcie jej modyfikowania. PRIMARY KEY Klucz podstawowy (Primary Key) to kolumna lub kombinacja kolumn, które w sposób jednoznaczny definiują wiersz w tabeli. Do określenia, która kolumna tabeli będzie kluczem podstawowym, stosuje się atrybut PRIMARY KEY. Kolumna z tym atrybutem jest unikatowa i automatycznie indeksowana. Przykład 5.15 Definiowanie klucza podstawowego podczas tworzenia tabeli Zamowienia: CREATE TABLE Zamowienia ( id_zamowienia int PRIMARY KEY, id_klienta int NOT NULL [data zlozenia zamowienia] datetime, [data wyslania] datetime, [koszt wysylki] money, id_faktury int ); NOT NULL Atrybut NOT NULL oznacza, że w kolumnie nie mogą wystąpić wartości puste. Aby zabronić wstawiania do kolumny wartości NULL, podczas tworzenia tabeli należy po nazwie kolumny wpisać NOT NULL. 155 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5 t SQL — strukturalny język zapytań Można również jawnie zezwolić na wprowadzanie do kolumny wartości NULL, wpisując po jej nazwie słowo NULL. Przykład 5.16 Blokowanie wartości NULL podczas tworzenia tabeli Ksiazki: CREATE TABLE Ksiazki ( id_ksiazki int NOT NULL PRIMARY KEY, tytul nvarchar (100) NOT NULL, .... ); IDENTITY Atrybut IDENTITY oznacza automatyczny wzrost wartości w kolumnie, dla której został zdefiniowany. Na przykład IDENTITY (1,1) oznacza wzrost wartości kolumny o 1, począwszy od wartości 1. Niemożliwe jest nadawanie atrybutu IDENTITY istniejącej kolumnie. Przykład 5.17 Definiowanie ograniczeń dla kolumn podczas tworzenia tabeli Autor: CREATE TABLE Autor ( id_autora INT IDENTITY (1, 1) NOT NULL PRIMARY KEY, nazwisko nvarchar (50) NOT NULL, imie nvarchar (30) NOT NULL, narodowosc nvarchar (30), okres_tworzenia nvarchar (35), jezyk nvarchar (30), [rodzaj tworczosci] nvarchar (35), osiagniecia nvarchar (100)); DEFAULT Atrybut DEFAULT jest stosowany do wprowadzania do kolumny wartości domyślnej. Przykład 5.18 Definiowanie wartości domyślnej podczas tworzenia tabeli Ksiazki: 156 Kup książkęPoleć książkę 5.4. Język definiowania danych (DDL) CREATE TABLE Ksiazki ( .... rok_wydania nvarchar (4) NOT NULL DEFAULT 2012 .... ); UNIQUE Atrybut UNIQUE jest stosowany, jeśli wartości w kolumnie nie mogą się powtarzać. Ograniczenie powtarzalności w kolumnie nie blokuje możliwości wpisania do niej wartości NULL. Przykład 5.19 Definiowanie wartości unikatowych podczas tworzenia tabeli Ksiazki: CREATE TABLE Ksiazki ( .... tytul nvarchar (100) NOT NULL UNIQUE, .... ); Warunek logiczny CHECK Atrybut CHECK pozwala na zdefiniowanie warunków ograniczających zakres danych wprowadzanych do kolumny. Dla każdej kolumny można definiować wiele warunków. Można również tworzyć za pomocą operatorów NOT, AND i OR złożone warunki ogra‑ niczające. Przykład 5.20 Definiowanie ograniczeń podczas tworzenia tabeli Ksiazki: CREATE TABLE Ksiazki ( . . . . rok_wydania int CHECK (BETWEEN 2010 AND 2014) . . . . ); 157 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5 t SQL — strukturalny język zapytań Przykład 5.21 Definiowanie atrybutów ograniczających podczas tworzenia tabeli Klient: CREATE TABLE Klient ( id_klienta int IDENTITY (1, 1) NOT NULL PRIMARY KEY, nazwisko nvarchar (60) NOT NULL, imie nvarchar (40) NOT NULL, kod_pocztowy nvarchar (6), miejscowosc nvarchar (50) DEFAULT Warszawa , ulica nvarchar (50), nr_domu nvarchar (7), PESEL nvarchar (11) NOT NULL, telefon nvarchar (12) UNIQUE, adres_e_mail nvarchar (70) ); Przykład 5.22 Definiowanie atrybutów ograniczających podczas tworzenia tabeli Ksiazki: CREATE TABLE Ksiazki ( id_ksiazki int IDENTITY (1, 1) NOT NULL PRIMARY KEY, tytul nvarchar (100) NOT NULL, id_autora int NOT NULL, cena money, wydawnictwo nvarchar (20), temat nvarchar (30), miejsce_wydania nvarchar (28), jezyk_ksiazki nvarchar (15), opis nvarchar (100), ); GO ALTER TABLE Ksiazki ADD rok_wydania nvarchar (4) NOT NULL DEFAULT 2012 ; 158 Kup książkęPoleć książkę 5.5. Manipulowanie danymi (DML) Zadanie 5.1 W bazie danych ksiegarnia_internetowa utwórz tabele zgodnie ze schematem zamiesz‑ czonym na rysunku 5.1. Określ dopuszczalne wartości w kolumnach tabel i zdefiniuj klucze podstawowe. 5.5. Manipulowanie danymi (DML) Jednym z zadań realizowanych przez język SQL jest pobieranie i modyfikowanie danych. Instrukcje do tego służące tworzą tak zwany język manipulacji danymi (ang. Data Manipulation Language — DML). Są to: q SELECT — wybiera dane z bazy danych; q INSERT — umieszcza nowe wiersze w tabeli; q UPDATE — zmienia zawartość istniejącego wiersza; q DELETE — usuwa wiersze z tabeli. 5.5.1. Instrukcja INSERT Instrukcja INSERT służy do wstawiania nowych wierszy do tabeli i ma postać: INSERT INTO nazwa_tabeli (kolumna1, kolumna2, ... ) VALUES (wartość1, wartość2, ...) W wyniku wykonania instrukcji do tabeli zostanie dodany nowy wiersz. W polu kolumna1 zostanie zapisana wartość wartość1, w polu kolumna2 zostanie zapisana wartość wartość2 itd. Jeżeli jawnie nie podamy, do jakich kolumn powinny zostać wstawione wartości, to dane podane w klauzuli VALUES zostaną wstawione do kolejnych kolumn tabeli. Przykład 5.23 INSERT INTO Ksiazki (tytul, id_autora, cena, wydawnictwo, temat) VALUES ( Projektowanie stron internetowych , 1, 35, Helion , Internet ); Po wykonaniu tego polecenia do tabeli Ksiazki zostanie dodany nowy wiersz, a w polach: tytul, id_autora, cena, wydawnictwo, temat zostaną wstawione podane ciągi znaków. Jeżeli wstawiony wiersz odczytamy, okaże się, że oprócz wymienionych pól została wstawiona również wartość dla pola id_ksiazki, ponieważ podczas definiowania tabeli pole to zostało wybrane jako pole klucza podstawowego z automatycznym wstawianiem kolejnych wartości, poczynając od liczby 1 (id_ksiazki int IDENTITY (1, 1) NOT NULL PRIMARY KEY). Jeżeli dla jakiejś kolumny została zdefiniowana wartość domyślna (klauzula DEFAULT), to podobnie zostanie ona automatycznie wstawiona do niej, chyba że podczas wstawiania wiersza podamy jej wartość. 159 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5 t SQL — strukturalny język zapytań Jeżeli podczas definiowania tabeli dla określonej kolumny zostało zabronione zapi‑ sywanie wartości nieznanej (NULL), to próba zapisania nowego wiersza bez podania wartości dla tej kolumny zakończy się niepowodzeniem. Ze względu na to, że pojedyncze wstawianie wierszy jest uciążliwe, niektóre serwery pozwalają na wpisanie w klauzuli VALUES wartości, które zostaną umieszczone w kilku wierszach. Przykład 5.24 INSERT INTO Ksiazki (tytul, id_autora, cena, wydawnictwo, temat) VALUES ( Aplikacje internetowe , 2, 57, Helion , Internet ), ( Programowanie w PHP , 2, 72, Helion , Internet ), ( SQL Server 2008 , 3, 45, PWN , Bazy danych ); W wyniku wykonania instrukcji do tabeli Ksiazki zostaną dodane trzy nowe wiersze z podanymi wartościami. Przykład 5.25 INSERT INTO Klient (nazwisko, imie, PESEL) VALUES ( Nowak , Andrzej , 78021203121 ), ( Kowalski , Jan , 81092902821 ), ( Górski , Antoni , 89120217239 ); W wyniku wykonania instrukcji do tabeli Klient zostaną dodane trzy nowe wiersze z danymi klientów. 5.5.2. Instrukcja UPDATE Do aktualizowania danych służy instrukcja UPDATE w postaci: UPDATE ... SET ... W klauzuli UPDATE podajemy nazwę tabeli, a w klauzuli SET nazwę modyfikowanej kolumny oraz przypisaną jej nową wartość. Warto pamiętać, że wykonanie takiej in‑ strukcji spowoduje zmianę we wszystkich wierszach podanej kolumny. Dlatego jeżeli modyfikacja będzie dotyczyła tylko wybranych wierszy, do instrukcji należy dołączyć klauzulę WHERE. Przykład 5.26 UPDATE Ksiazki SET [jezyk ksiazki] = polski WHERE [rok wydania] =2012; W podanym przykładzie dla tabeli Ksiazki kolumnie jezyk ksiazki zostanie przypisana wartość polski, ale tylko dla książek wydanych w roku 2012 lub później. 160 Kup książkęPoleć książkę 5.5. Manipulowanie danymi (DML) Przy użyciu instrukcji UPDATE możliwe jest modyfikowanie wielu kolumn jednocześnie. Jest to zalecane rozwiązanie, ponieważ modyfikacja wielu kolumn za pomocą jednej instrukcji jest dużo bardziej wydajna niż modyfikowanie pojedynczych kolumn z wy‑ korzystaniem kilku operacji. Przykład 5.27 UPDATE Klient SET kod_pocztowy = 87 ‑100 , miejscowosc = Toruń , ulica= Szeroka , nr_domu=34 WHERE nazwisko= Nowak AND imie= Andrzej ; W podanym przykładzie dla tabeli Klient zostaną zmodyfikowane kolumny kod_pocz‑ towy, miejscowosc, ulica i nr_domu, dla klienta Nowak Andrzej. 5.5.3. Instrukcja DELETE Instrukcja DELETE usuwa wiersze z wybranej tabeli. Aby usunąć wszystkie wiersze z tabeli, wystarczy w klauzuli FROM podać nazwę tabeli. Przykład 5.28 Usunięcie wszystkich wierszy z tabeli Klient: DELETE FROM Klient; Po dodaniu klauzuli WHERE ze zdefiniowanym warunkiem z tabeli zostaną usunięte te wiersze, dla których warunek będzie prawdziwy. Przykład 5.29 Usunięcie z tabeli Klient klientów mieszkających w Opolu: DELETE FROM Klient WHERE miejscowosc = Opole ; Jeżeli usunięcie danych mogłoby spowodować utratę spójności danych, instrukcja nie zostanie wykonana. 5.5.4. Instrukcja SELECT Instrukcja SELECT określa, jakie dane zostaną zwrócone w wyniku jej wykonania. Ogólną postać instrukcji SELECT definiującej kwerendę wybierającą w programie Ac‑ cess poznaliśmy w rozdziale 3. Jej najprostsza postać dla serwera SQL Server wygląda następująco: SELECT [ALL | DISTINCT] [TOP n [PERCENT] ] {nazwa_kolumny | wyrażenie | IDENTITYCOL | ROWGUIDCOL} [[AS] nazwa_kolumny] | nazwa_kolumny = wyrażenie } [, ... n] FROM Nazwa_tabeli 161 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5 t SQL — strukturalny język zapytań gdzie: IDENTITYCOL zwraca wartość kolumny IDENTITY, ROWGUIDCOL zwraca wartość globalnego identyfikatora. Przykład 5.30 SELECT nazwisko, imie FROM Klient; W podanym przykładzie instrukcja SELECT zwróci zawartość pól nazwisko i imie z tabeli Klient. Wybieranie niektórych kolumn z tabeli nazywane jest projekcją lub selekcją pionową tabeli. W poleceniu SELECT zamiast wypisywania listy wszystkich pól tabeli można użyć symbolu *. Przykład 5.31 Chcemy otrzymać wszystkie kolumny tabeli Klient. SELECT * FROM Klient; Może się zdarzyć, że w wyniku zastosowania symbolu * otrzymamy błędne wyniki. Sytuacja taka ma miejsce, gdy ktoś inny zmienia kolejność kolumn lub dodaje kolumnę do tabeli albo ją usuwa. Jeżeli chcemy odczytać zawartość tylko niektórych kolumn, nie powinniśmy definiować klauzuli odczytującej całą tabelę. Klauzula DISTINCT Klauzula DISTINCT eliminuje z wyświetlania wyniku zapytania powtarzające się wiersze. Przykład 5.32 Chcemy otrzymać informację o tym, z jakich miejscowości pochodzą klienci naszej bazy danych. SELECT DISTINCT kod_pocztowy, miejscowosc FROM Klient; Wyrażenia w instrukcji SELECT W instrukcji SELECT oprócz nazw kolumn mogą występować wyrażenia. Tworzone są one z nazw kolumn, funkcji systemowych, stałych i operatorów i muszą zwracać pojedyncze wartości. 162 Kup książkęPoleć książkę Przykład 5.33 Chcemy obliczyć marżę narzuconą na książki. Marża wynosi 7 ceny książki. 5.5. Manipulowanie danymi (DML) SELECT tytul, cena, cena*0.07 AS [Marża] FROM Ksiazki; Wynik zostanie obliczony dla wszystkich wierszy tabeli Ksiazki. Przykład 5.34 Chcemy uzyskać ostateczną cenę książki, uwzględniającą marżę. SELECT tytul, cena+cena*0.07 AS [Cena sprzedaży] FROM Ksiazki; Przykład 5.35 Chcemy połączyć dane klienta z kilku kolumn tabeli Klient. SELECT nazwisko+ +imie AS Klient, kod_pocztowy+ +miejscowosc AS Miasto, ulica+ +nr_domu AS Adres FROM Klient; Sortowanie W celu posortowania danych należy dodać klauzulę ORDER BY. W klauzuli umieszcza się nazwy lub numery kolumn, według których nastąpi sortowanie. Przykład 5.36 SELECT tytul, cena FROM Ksiazki ORDER BY tytul; Książki zostaną posortowane według kolumny tytul. Inny przykład: SELECT tytul, cena FROM Ksiazki ORDER BY 2; Książki zostaną posortowane według kolumny cena. Domyślnie dane są sortowane rosnąco. Do tego rodzaju sortowania można użyć rów‑ nież słowa kluczowego ASC. Aby posortować dane malejąco, należy po nazwie lub jej numerze użyć słowa kluczowego DESC. 163 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5 t SQL — strukturalny język zapytań Przykład 5.37 SELECT tytul, cena FROM Ksiazki ORDER BY cena DESC; Książki zostaną ustawione w kolejności od najdroższej do najtańszej. Dane mogą być sortowane według wielu kolumn. Klauzule definiujące sposób sortowa‑ nia są od siebie niezależne. Można również odwoływać się do kolumn niewymienionych w klauzuli SELECT. Przykład 5.38 SELECT tytul, rok_wydania, cena FROM Ksiazki ORDER BY rok_wydania ASC, cena DESC; Sortowanie zwykle wydłuża czas wykonywania zapytania, dlatego jeżeli wynik zapytania nie musi być posortowany, należy unikać używania klauzuli ORDER BY. Wybieranie wierszy — klauzula WHERE Projektując zapytanie, najczęściej chcemy ograniczyć wynik do interesujących nas danych. Do zwracania tylko wybranych wierszy służy poznana już klauzula WHERE. Wybieranie niektórych wierszy z tabeli nazywane jest selekcją rekordów. Klauzula WHERE musi wystąpić bezpośrednio po klauzuli FROM. Przykład 5.39 SELECT tytul, cena FROM Ksiazki WHERE rok_wydania=2012; lub: SELECT tytul, cena FROM Ksiazki WHERE cena BETWEEN 50 AND 100; Przykład 5.40 Chcemy odczytać nazwiska klientów zaczynające się na literę A. SELECT nazwisko, imie FROM Klient WHERE nazwisko LIKE A ; 164 Kup książkęPoleć książkę Przykład 5.41 Chcemy odczytać nazwiska klientów, którzy nie podali swojego adresu e ‑mail. 5.5. Manipulowanie danymi (DML) SELECT nazwisko, imie FROM Klient WHERE adres_e_mail IS NULL; Przykład 5.42 Złożony warunek logiczny: SELECT nazwisko, imie FROM Klient WHERE miejscowosc = Warszawa AND adres_e_mail IS NULL; W wyniku zostaną odczytane nazwiska i imiona klientów, którzy mieszkają w Warsza‑ wie i nie podali swojego adresu e_mail. Klauzula WHERE może być używana na podobnych zasadach w instrukcjach UPDATE oraz DELETE. Składnia jej jest we wszystkich przypadkach taka sama. Klauzula TOP Klauzula TOP służy do wybrania określonej liczby wierszy. Liczba wierszy może być podana jawnie lub procentowo. Klauzula TOP musi wystąpić bezpośrednio po instrukcji SELECT przed nazwami kolumn. Przykład 5.43 SELECT TOP 1 tytul, wydawnictwo, rok_wydania, cena FROM Ksiazki ORDER BY cena DESC; Zostanie zwrócony wiersz opisujący najdroższą książkę w bazie. Zwykle razem z klauzulą TOP występuje klauzula ORDER BY. Bez niej klauzula TOP jest właściwie bezużyteczna, ponieważ to klauzula ORDER BY określa kolejność wierszy wyświetlanych w wyniku zapytania. Otrzymany wynik jest poprawny tylko wtedy, gdy w bazie danych jest tylko jedna książka z tą ceną. A jeżeli książek z tą samą ceną jest więcej? Wtedy można użyć rozszerzonej składni klauzuli TOP w postaci: TOP n WITH TIES. W wyniku zostaną zwrócone wszystkie wiersze z tą samą najwyższą ceną książki. Użycie rozszerzonej składni klauzuli TOP pokazuje przykład podany niżej. 165 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5 t SQL — strukturalny język zapytań Przykład 5.44 SELECT TOP 1 WITH TIES tytul, cena FROM Ksiazki ORDER BY cena DESC; Zostaną zwrócone wszystkie wiersze opisujące książki o tej samej najwyższej cenie. 5.5.5. Grupowanie danych Funkcje agregujące Funkcje agregujące działają na wartościach wybranego pola w grupie wierszy. Wynikiem może być suma, średnia, liczba wierszy, wybranie wartości maksymalnej lub minimalnej. Funkcje te zwracają pojedyncze wartości i są wywoływane w instrukcji SELECT. Funkcje agregujące są jednym z najważniejszych narzędzi relacyjnych baz danych. Podstawowe funkcje agregujące to: q COUNT(nazwa_kolumny) — zwraca liczbę wierszy w grupie; q SUM(nazwa_kolumny) — zwraca sumę wartości w grupie dla wskazanej kolumny; q AVG(nazwa_kolumny) — zwraca średnią wartości w grupie dla wskazanej kolumny; q MAX(nazwa_kolumny) — zwraca największą wartość w grupie dla wskazanej ko‑ lumny; q MIN(nazwa_kolumny) — zwraca najmniejszą wartość w grupie dla wskazanej kolumny. Oprócz powyższych funkcji agregujących niektóre serwery bazodanowe akceptują inne, mniej popularne funkcje. Funkcja COUNT może zostać wywołana z symbolem * zamiast nazwy kolumny. Przykład 5.45 SELECT COUNT(*) AS Liczba klientów FROM Klient; W wyniku wykonania polecenia zostaną policzone wszystkie wiersze tabeli Klient, czyli otrzymamy odpowiedź na pytanie: „Ilu klientów jest zarejestrowanych w bazie danych ksiegarnia_internetowa?”. W wyniku takiego wywołania funkcji COUNT() zo‑ staną policzone także puste wiersze. Jest to jedyny przypadek, gdy funkcja agregująca uwzględnia wartość NULL. Natomiast wywołanie tej funkcji z jawnym podaniem nazwy kolumny spowoduje pominięcie wierszy, dla których wybrana kolumna ma wartość NULL. 166 Kup książkęPoleć książkę 5.5. Manipulowanie danymi (DML) Przykład 5.46 SELECT COUNT(kod_pocztowy) AS Liczba klientów FROM Klient; Jeżeli dla niektórych klientów kolumna kod_pocztowy nie została wypełniona, zostaną oni pominięci w obliczeniach. Przykład 5.47 SELECT AVG(cena) AS Średnia cena książek FROM Ksiazki; Wynikiem będzie średnia cena książek znajdujących się w księgarni internetowej. Jeżeli funkcja agregująca w swoich obliczeniach uwzględnia tylko wartości niepowta‑ rzające się, to argumentem funkcji staje się słowo kluczowe DISTINCT. Przykład 5.48 SELECT COUNT (DISTINCT miejscowosc) AS Liczba miejscowości FROM Klient; W wyniku otrzymamy liczbę miejscowości, z których pochodzą klienci księgarni inter‑ netowej. Słowo kluczowe DISTINCT zostało umieszczone w nawiasie () jako argument funkcji COUNT(), ponieważ dotyczy kolumny miejscowosc, a nie tej funkcji. Jeżeli w poleceniu dodamy klauzulę ograniczającą WHERE, to obliczenia będą dotyczyły tylko wierszy, które spełniają warunek zdefiniowany w klauzuli. Przykład 5.49 SELECT COUNT (tytul) AS Liczba tytułów FROM Ksiazki WHERE rok_wydania 2008; Wynikiem będzie liczba książek wydanych po roku 2008. Funkcje agregujące mogą być częścią wyrażeń. Przykład 5.50 SELECT MAX (cena) ‑ MIN(cena) FROM Ksiazki; W wyniku otrzymamy różnicę między maksymalną i minimalną ceną książki. Klauzula GROUP BY Funkcje agregujące mają zastosowanie głównie dla danych, które zostały pogrupowane. Do grupowania wierszy służy klauzula GROUP BY. 167 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5 t SQL — strukturalny język zapytań Przykład 5.51 Mamy policzyć książki o tym samym temacie i znaleźć trzy tematy z największą liczbą książek w bazie danych. SELECT TOP 3 COUNT(tytul), temat FROM Ksiazki GROUP BY temat ORDER BY 1 DESC; Użycie klauzuli GROUP BY spowoduje pogrupowanie wierszy z tabeli Ksiazki według wartości w kolumnie temat. Funkcja COUNT() zliczy wiersze w każdej grupie, klauzula ORDER BY uporządkuje otrzymane wyniki od największej (DESC) do najmniejszej war‑ tości w kolumnie 1, a klauzula TOP 3 ograniczy wynik zapytania do trzech pierwszych wierszy. Klauzula HAVING Klauzula HAVING jest ściśle powiązana z klauzulą GROUP BY. Określa, które wiersze zostaną zwrócone przez klauzulę GROUP BY. Przykład 5.52 Chcemy otrzymać informację o tematach, dla których w bazie danych jest co najmniej pięć tytułów książek. SELECT temat, COUNT(tytul) FROM Ksiazki GROUP BY temat HAVING COUNT(tytul) =5 ORDER BY 2 DESC; Istotne jest zrozumienie różnicy między klauzulami WHERE oraz HAVING. Klauzula WHERE filtruje wiersze przed grupowaniem i obliczeniami, tym samym określa, dla których wierszy funkcje agregujące będą wykonywały obliczenia. Klauzula HAVING wybiera wiersze już pogrupowane, po wykonaniu obliczeń przez funkcje agregujące. Klauzula WHERE nie może zawierać funkcji agregujących. Klauzula HAVING zawsze zawiera funkcje agregujące. Można użyć klauzuli HAVING bez funkcji agregujących, ale wykona ona wtedy te same działania co klauzula WHERE z tym samym warunkiem i będzie od niej mniej efektywna. Podsumowując, klauzula WHERE pozwala filtrować wiersze, natomiast klauzula HAVING pozwala filtrować grupy zwracane przez zapytanie. 168 Kup książkęPoleć książkę 5.6. Łączenie tabel 5.6. Łączenie tabel Omawiane do tej pory zapytania dotyczyły pojedynczych tabel, ale wiemy, że istotą relacyjnych baz danych jest odwoływanie się w zapytaniach do wielu powiązanych ze sobą tabel. Połączenia realizowane są przez porównanie wartości kolumny lub kilku kolumn z jednej tabeli z podobnymi kolumnami z drugiej tabeli. Połączenia są najważniejszym mechanizmem relacyjnych baz danych. Dzięki nim mo‑ żemy wybierać pasujące do siebie dane z wielu tabel, tworzyć raporty i podsumowania danych pochodzących z wielu tabel. Poprawne tworzenie połączeń jest podstawą pro‑ jektowania i tworzenia profesjonalnych systemów baz danych. Połączenia są realizowane między kluczem podstawowym jednej tabeli i kluczem obcym drugiej. Klucz obcy jest kolumną lub kombinacją kolumn, które są kluczem podstawowym w innej tabeli. Wartości klucza podstawowego są niepowtarzalne, natomiast w kolumnie klucza obcego każda z wartości może powtórzyć się wielokrotnie. Wtedy tworzone powiązanie jest związkiem typu „jeden do wielu”. 5.6.1. Połączenie wewnętrzne i zewnętrzne W języku SQL połączenie między tabelami jest definiowane w sekcji FROM zapytania. Słowo kluczowe INNER JOIN definiuje połączenie między tabelami. Klauzula reali‑ zująca połączenie ma postać: tabela1 INNER JOIN tabela2 ON tabela1.kolumna1= tabela2.kolumna2 Przykład 5.53 Mamy prześledzić historię zamówień w księgarni internetowej w czerwcu 2012 roku. Wynikiem zapytania ma być nazwisko i imię klienta, data złożenia zamówienia, liczba zamówionych egzemplarzy książki oraz tytuł i nazwisko autora książki. SELECT Klient.nazwisko, Klient.imie, Zamowienia.[data zlozenia zamowienia], Rejestracja_zamowienia.[liczba_egz], Ksiazki.tytul, Autor.nazwisko, Autor. imie FROM Klient INNER JOIN Zamowienia ON Klient.id_klienta=Zamowienia.id_klienta INNER JOIN Rejestracja_zamowienia ON Zamowienia.id_zamowienia=Rejestracja_zamowienia.id_zamowienia INNER JOIN Ksiazki ON Rejestracja_zamowienia.id_ksiazki=Ksiazki.id_ksiazki INNER JOIN Autor 169 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5 t SQL — strukturalny język zapytań ON Ksiazki.id_autora=Autor.id_autora WHERE Zamowienia.[data zlozenia zamowienia] BETWEEN 2012 ‑06 ‑1 AND 2012 ‑06 ‑30 ; Aby prawidłowo utworzyć zapytanie, należy zdefiniować połączenia między tabelami bazy danych. Definicji połączeń można używać wielokrotnie, chociaż może to wpłynąć na szybkość działania zapytania. Przedstawione w przykładzie połączenie jest połączeniem wewnętrznym (INNER JOIN). Oznacza to, że wynikiem zapytania są tylko wiersze zawierające w polu klucza podstawowego i w polu klucza obcego pasujące do siebie dane. Połączenie wewnętrzne jest domyślnym typem połączenia. Innym rodzajem połączenia jest połączenie zewnętrzne (OUTER JOIN). Przy takim połączeniu wynikiem zapytania są wszystkie wiersze w jednej tabeli i pasujące do nich wiersze z drugiej tabeli. Złączenia zewnętrzne dzielimy na: q LEFT OUTER JOIN — zapytanie zwraca wszystkie wiersze z pierwszej tabeli i pa‑ sujące wiersze z drugiej tabeli; q RIGHT OUTER JOIN — zapytanie zwraca wszystkie wiersze z drugiej tabeli i pa‑ sujące wiersze z pierwszej tabeli; q FULL OUTER JOIN — zapytanie zwraca wszystkie pasujące i niepasujące wiersze z obu tabel. Gdybyśmy chcieli uzyskać listę wszystkich zamówień zrealizowanych w księgarni in‑ ternetowej wraz z numerami wystawionych faktur, to przy zastosowaniu domyślnego połączenia między tabelami (INNER JOIN) nie uzyskalibyśmy informacji o zamówie‑ niach, dla których nie wystawiono faktury. Jeżeli zastosujemy połączenie zewnętrzne, otrzymamy wszystkie wiersze z tabeli Za‑ mowienia oraz numery faktur dla zamówień, dla których faktury zostały wystawione. Przykład 5.54 SELECT Zamowienia.[data zlozenia zamowienia], Zamowienia.[koszt wysylki], Faktura.nr_faktury, Faktura.sposob_platnosci FROM Zamowienia LEFT OUTER JOIN Faktura ON Zamowienia.nr_faktury=Faktura.nr_faktury; Tak jak lewostronne połączenie zewnętrzne (LEFT OUTER JOIN) zwraca wszystkie wiersze z lewej tabeli, tak prawostronne połączenie zewnętrzne (RIGHT OUTER JOIN) zwraca wszystkie wiersze z prawej tabeli. Zmieniając kolejność tabel w klauzuli FROM, można zastąpić połączenie lewostronne połączeniem prawostronnym. Połączenie zewnętrzne obustronne (FULL OUTER JOIN) zwraca wszystkie wiersze obu połączonych tabel, również te, które nie spełniają warunku połączenia. 170 Kup książkęPoleć książkę 5.6. Łączenie tabel Przykład 5.55 Jeżeli przyjmiemy, że w tabeli Zamowienia znajdują się zamówienia, dla których nie zostały wystawione faktury, a w tabeli Faktury znajdują się informacje o fakturach, które nie są powiązane z żadnym zamówieniem, to zapytanie, które wyświetli informację o wszystkich zamówieniach i fakturach, będzie miało postać: SELECT Zamowienia.[data zlozenia zamowienia], Zamowienia.[koszt wysylki], Faktura.nr_faktury, Faktura.sposob_platnosci FROM Zamowienia FULL OUTER JOIN Faktura ON Zamowienia.nr_faktury=Faktura.nr_faktury; 5.6.2. Połączenie krzyżowe Wszystkie możliwe połączenia wierszy dwóch tabel nazywamy iloczynem kartezjańskim lub połączeniem krzyżowym (CROSS JOIN). W tego typu połączeniu nie określa się warunku połączenia. Połączeniem krzyżowym można połączyć dowolne dwie tabele. Wynik tak zaprojektowanego zapytania dla tabel o pięciu i dziesięciu wierszach to tabela o 50 wierszach. Przy większej liczbie wierszy w tabelach wynik może być bardzo duży. Tego typu połączenia są rzadko stosowane w relacyjnych bazach danych. Przykład 5.56 SELECT Klient.nazwisko, Klient.imie, Zamowienia.[data zlozenia zamowienia], Zamowienia.[koszt wysylki] FROM Klient CROSS JOIN Zamowienia; 5.6.3. Połączenia wielokrotne Projektując zapytanie, możemy definiować w nim dowolną liczbę połączeń między ta‑ belami. Maksymalna liczba dopuszczalnych połączeń zależy od serwera bazodanowego. Przy ich definiowaniu należy pamiętać, że dołączenie w zapytaniu każdej następnej tabeli powoduje zmniejszenie wydajności zapytania. Mechanizm obsługiwania przez serwer zapytań zawierających zdefiniowane połączenie między tabelami działa tak, że zawsze łączone są dwie tabele. Po połączeniu dwóch pierwszych tabel powstaje struktura pośrednia, która jest łączona z kolejną tabelą i tworzona jest kolejna struktura pośrednia. Tworzenie struktur pośrednich trwa aż do połączenia wszystkich tabel. 5.6.4. Złączenie tabeli z nią samą Złączenie tabeli z nią samą jest definiowane w podobny sposób jak połączenia różnych tabel. Przy łączeniu tej samej tabeli, jej nazwy w klauzuli FROM byłyby takie same. Aby odróżnić je od siebie, należy nadać im nowe nazwy (aliasy). 171 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 5 t SQL — strukturalny język zapytań Przykład 5.57 SELECT K1.nazwisko, K1.imie FROM Klient AS K1 CROSS JOIN Klient AS K2; Ponieważ w obu wirtualnych tabelach istnieją kolumny nazwisko i imie, nazwy te są niejednoznaczne i muszą być poprzedzone nazwą tabeli. Taki sposób połączenia tabeli z nią samą może zostać wykorzystany do wykrycia klien‑ tów, którzy zarejestrowali się w bazie danych kilkakrotnie. Przykład 5.58 SELECT K1.nazwisko, K1.imie FROM Klient AS K1 CROSS JOIN Klient AS K2 WHERE K1.nazwisko=K2.nazwisko AND K1.imie=K2.imie AND K1.PESEL=K2.PESEL; 5.7. Więzy integralności Dane przechowywane w bazie danych powinny spełniać wymogi integralności wyni‑ kające z założeń przyjętych podczas projektowania bazy. 5.7.1. Definiowanie klucza obcego Jeżeli w bazie danych ksiegarnia_internetowa do tabeli Ksiazki zostanie wpisana nowa książka z numerem autora 27, a autora o numerze 27 nie ma w bazie, to znaczy, że powstał błąd, który łatwo popełnić przy wprowadzaniu danych. Aby tego uniknąć, należy odpowiednio zdefiniować więzy integralności — wtedy serwer bazodanowy będzie automatycznie sprawdzał poprawność dokonywanych wpisów. Sprawdzanie spójności w bazie danych odbywa się po jawnym zdefiniowaniu klucza obcego. Dla tabeli Ksiazki możemy zdefiniować klauzulę, która poinformuje bazę, że id_autora w tej tabeli to klucz obcy pochodzący z kolumny id_autora w tabeli Autor. Klauzulę dotyczącą ograniczeń klucza obcego trzeba umieścić za definicją kolumn w poleceniu CREATE TABLE lub ALTER TABLE. Ogólna postać polecenia wygląda następująco: [CONSTRAINT nazwa] FOREIGN KEY (kolumna1, kolumna 2, ...) REFERENCE nazwa_tabeli (kolumna1, kolumna 2, ...) gdzie: q CONSTRAINT nazwa jest nazwą ograniczenia, może zostać pominięta — wtedy ograniczeniu zostanie nadana nazwa systemowa; q FOREIGN KEY (kolumna1, kolumna 2, ...) określa kolumny zawierające klucz obcy; 172 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz A Access, 35, 100, 104, 119 administrator, 13, 116, 124, 134, 149, 153, 219, 221, 222, 228, 244, 252, 253, 255, 262, 272, agent, 237 akcja, 36, 81, 100 algebra relacji, Patrz: relacja algebra American National Standards Institute, Patrz: ANSI ANSI, 143 architektura, 115 3‑warstwowa, 116 klient‑serwer, 116, 119 atrybut, 17, 19 CHECK, 157, 207 DEFAULT, 156 domena, 17 dziedzina, 17 IDENTITY, 156 NOT NULL, 155 PRIMARY KEY, 155 UNIQUE, 157 Autonumerowanie, 39, 40, 42, 43, 47 B baza danych, 10, 117 bezpieczeństwo, 16, 100, 101, 102, 219 błędy, 136, 185, 186, 198, 208, 221, 253, 261 integralność, Patrz: integralność jednostanowiskowa, 119 kopia bezpieczeństwa, 219, 244, 247, 272 pełna, 245, 273 przyrostowa, 245, 275 lokalizacja, 102 master, 224, 225 model, 10, 225 hierarchiczny, 10 konceptualny, 11 obiektowy, 11 postrelacyjny, 12 relacyjny, 11, 12, 13 sieciowy, 10 MSSQL, 21 normalizacja, 280, 281 optymalizacja, 21, 280 Oracle, 21 planowanie, 16, 17 projektowanie, 16, 18, 26, 31, 94 przywracanie, 247 replikacja, Patrz: replikacja rozpowszechnianie, 103 schemat, Patrz: schemat spójność, 246, 272 SQLite, 21 system, 10, 115 architektura, Patrz: architektura optymalizacja wydajności, 283 zarządzania, 10, 120, 280 systemowa, 225 szyfrowanie, 102 transakcja, Patrz: transakcja trwałość, 117 tworzenie, 225, 256 udostępnianie, 251, 252, 279 zarządzanie, 224, 256 bin‑log, 268, 269 blokada, Patrz: dane blokada C CASE, 20, 21, 200 Centrum zaufania, 100, 101 Codd Edgar Frank, 12 Computer Aided Software Engineering, Patrz: CASE CTE, Patrz: wyrażenie tablicowe D dane abstrakcja, 118 aktualizowanie kaskadowe, 174, 208 bezpieczeństwo, Patrz: baza danych bezpieczeństwo blokowanie, 189 współdzielone S, 189 wyłączne X, 189 edytowanie, 47, 83, 181 kaskadowe, 208 eksport, 248, 276, 277 grupowanie, 166 import, 248, 276, 277 integracja, 118 integralność, Patrz: integralność manipulowanie, 115, 144, 159 niezależność, 118 ochrona, 100, 183, 190 odzyskiwanie, 275 reguły poprawności, Patrz: reguły poprawności sortowanie, 36, 163 trwałość, 117 typ, 39, 43, 110, 146 Autonumerowanie, 40 binarny, 146, 147 BINARY, 110 BIT, 110 BYTE, 110 COURRENCY, 110 Data/Godzina
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kwalifikacja E14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: