Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00083 004106 15211915 na godz. na dobę w sumie
Kwalifikacja E.14. Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk - książka
Kwalifikacja E.14. Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk - książka
Autor: Liczba stron: 352
Wydawca: Helion Edukacja Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8132-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> podręczniki szkolne >> technik informatyk
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Numer dopuszczenia MEN: 13/2014


Technik informatyk nie jest zwykłym użytkownikiem komputerów. Jeśli uczeń wybiera szkołę o takim profilu, z czasem staje się prawdziwym komputerowym ekspertem.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik informatyk dotyczą między innymi tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania tymi bazami. Trzecia część podręcznika omawiająca kwalifikację E.14 składa się z dziesięciu rozdziałów, których budowa pozwala na realizację treści programowych w sposób wybrany przez nauczyciela.

Przygotowane materiały obejmują nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale także projekty różnych zadań oraz – co bardzo istotne – sposoby ich praktycznej realizacji, dzięki czemu prowadzą do uzyskania efektów kształcenia wymienionych w podstawie programowej. Podczas zajęć uczniowie zdobędą niezbędną wiedzę na temat aplikacji internetowych. Nie tylko będą samodzielnie programować w wybranych technologiach, ale też staną się świadomi ich indywidualnych cech, wad i zalet. Poznają działanie serwerów stron internetowych oraz zasady umieszczania opracowanych aplikacji w internecie. Zaczną wykorzystywać zasoby biblioteki jQuery do tworzenia własnych aplikacji. Będą korzystać z systemów zarządzania treścią CMS przy tworzeniu menu, zamieszczaniu grafiki i artykułów oraz dostosowywania aplikacji do potrzeb użytkownika. Na koniec przeprowadzą testy aplikacji oraz przenalizują zagrożenia. Tak skonstruowany podręcznik pomaga także w samodzielnym poszerzaniu umiejętności.

„Technik Informatyk” to doskonały, charakteryzujący się wysoką jakością, kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych — wydawnictwo Helion.

W skład zestawu „Technik Informatyk” wchodzą także:

Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk.

Kwalifikacja E.14. Tworzenie stron internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Część 1

Kwalifikacja E.14. Część 2. Tworzenie baz danych oraz administrowanie bazami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Podręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami w świecie współczesnej informatyki. Według nowych przepisów, aby otrzymać dyplom w zawodzie technik informatyk, należy potwierdzić trzy kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie – to niewątpliwe wyzwanie i dla adeptów nauki o komputerach, i dla ich pedagogów. Ta książka pozwoli zarówno przygotować się do egzaminów, jak i uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne w przyszłej pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr Marii Dziurzyńskiej-Ścibior, mgr Elżbiety Leszczyńskiej, dr. inż. Stanisława Szabłowskiego. Nazwa kwalifikacji: Kwalifikacja E-14. Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Typ szkoły: technikum, szkoła policealna, kurs kwalifikacyjny. Rok dopuszczenia 2014. Numer ewidencyjny w wykazie: 13/2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Marcin Borecki Projekt okładki: Maciej Pasek Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?e14te3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8132-7 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Rozdział 1. Podstawy programowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1. Podstawowe pojęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2. Algorytmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1.3. Narzędzia programistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.4. Etapy tworzenia programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 1.5. Dokumentacja programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1.6. Istota programowania obiektowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Rozdział 2. Aplikacje internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.2. Narzędzia aplikacji internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.3. Struktura aplikacji internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.4. Projektowanie aplikacji internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.5. Framework — platforma programistyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Rozdział 3. Skrypty po stronie klienta — JavaScript . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.2. Struktura języka JavaScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.3. Składnia języka JavaScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.4. Instrukcje sterujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.5. Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 3.6. Obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 3.7. Obiekty wbudowane JavaScript . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 3.8. Obiekty DOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 3.9. Obsługa zdarzeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 3.10. Wykorzystanie skryptów na stronie internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 3.11. Walidacja formularzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 3.12. Testowanie skryptów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Rozdział 4. Biblioteka jQuery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 4.1. Opis biblioteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 4.2. Zdarzenia biblioteki jQuery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 3 E14TE3_ksiazka.indb 3 2014-02-28 08:47:32 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 4.3. Zastosowanie biblioteki jQuery na stronie internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 4.4. Walidacja formularzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Rozdział 5. Ajax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 5.2. Obiekt XMLHttpRequest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 5.3. Żądania Ajax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Rozdział 6. Serwery WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 6.1. Serwer Apache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 6.2. Serwer IIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Rozdział 7. Język PHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 7.1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 7.2. Instalowanie PHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 7.3. Pakiet XAMPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 7.4. Struktura języka PHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 7.5. Składnia języka PHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 7.6. Instrukcje sterujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 7.7. Funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 7.8. Funkcje wbudowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 7.9. Pliki i katalogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 7.10. Obiekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 7.11. Formularze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 7.12. Pliki cookies i sesje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 7.13. Sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 7.14. Bazy danych w PHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Rozdział 8. Technologia .NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 8.1. Założenia platformy .NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Rozdział 9. Systemy zarządzania treścią CMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 9.1. Joomla! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 Rozdział 10. Testowanie i dokumentowanie aplikacji . . . . . . . . . . . . . . 337 10.1. Testowanie aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337 10.2. Zagrożenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 10.3. Dokumentowanie aplikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 4 E14TE3_ksiazka.indb 4 2014-02-28 08:47:33 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3 t Skrypty po stronie klienta — JavaScript Zadanie 3.1 Zmodyfikuj kod podany w przykładzie 3.31. Zamiast tworzenia zmiennej kolor_t zdefiniuj funkcję zmiana_koloru i wywołaj ją w kodzie, tak aby uzyskać efekt po- dobny do pokazanego w przykładzie. 3.6. Obiekty Język JavaScript jako język zorientowany obiektowo udostępnia wiele wbudowanych obiek- tów. Daje również możliwość odczytywania ich właściwości oraz korzystania z ich metod. Właściwości obiektu reprezentują jego cechy (np. liczba znaków łańcucha, wymiary okna) lub pozwalają określić jego stan. Nazywane są również polami obiektu, zmiennymi lub zmiennymi składowymi. Metody to funkcje, które wykonują różne operacje na obiekcie. Do właściwości i metod można się odwołać podobnie jak do zwykłych zmiennych i funkcji, trzeba tylko przed ich nazwą umieścić nazwę obiektu, którego są elementami (np. zmienną, która przechowuje dany obiekt), i kropkę. Przykład 3.32 var napisz= Witaj w szkole ; document.write(napisz.toUpperCase()); document.write(napisz.length); W podanym przykładzie zmienna napisz przechowuje obiekt. Funkcja UpperCase() jest metodą obiektu, a napisz.length jego właściwością. Wynikiem będzie wypisanie tekstu: WITAJ W SZKOLE15 . Każdy element strony internetowej jest traktowany jako obiekt umieszczony w obiekcie document. Obiekty języka JavaScript zawierają informacje opisujące stronę i jej środowisko. 3.6.1. Obiekty przeglądarki Dla każdej strony internetowej zdefiniowane są następujące obiekty: q window q navigator q document q location q history window Opisuje bieżące okno przeglądarki. Jest najważniejszym obiektem w hierarchii, dlatego odwołanie do jego właściwości lub metod nie wymaga podania nazwy obiektu. Tworzo- ny jest automatycznie podczas otwierania okna przeglądarki. Posiada wiele właściwości przydatnych podczas tworzenia strony. 70 E14TE3_ksiazka.indb 70 2014-02-28 08:47:37 Kup książkęPoleć książkę navigator Pozwala na dostęp do informacji dotyczących przeglądarki. Służy do ustalenia wersji przeglądarki używanej przez użytkownika. Właściwości tego obiektu mogą być tylko odczytywane. Najczęściej używa się go do sprawdzenia, czy przeglądarka jest odpo- wiednia do zastosowanej wersji języka JavaScript. 3.6. Obiekty Przykład 3.33 if((navigator.appName== Firefox ) (parseInt(navigator.appVersion) =3)} { kod skryptu } else document.write( Masz niewłaściwą wersję przeglądarki!!! ) Właściwość appName zawiera nazwę przeglądarki, appVersion zawiera numer wersji przeglądarki, funkcja parseInt() zamienia dowolny łańcuch na liczbę. document Zawiera informacje o bieżącym dokumencie HTML. Poprzez jego właściwości mamy wpływ na elementy strony (np. kolor tła, kolor czcionki). Jego metody umożliwiają wyświetlenie np. tekstu w oknie przeglądarki. location Zawiera informacje o bieżącym adresie URL. Jego właściwości odpowiadają kolejnym członom adresu. Ogólna postać lokalizatora URL to: protocol://host:port/path#fragment?query Właściwość protocol to łańcuch znakowy określający protokół, zgodnie z którym należy nawiązać łączność z podanym serwerem (np. http:, ftp:, file:), host to łańcuch znakowy określający nazwę serwera z bieżącego adresu, port to łańcuch znakowy od- powiadający portowi, przez który należy połączyć się z serwerem, pathname to łańcuch znakowy określający ścieżkę dostępu do dokumentu na serwerze, hash to łańcuch zna- kowy odpowiadający nazwie zakotwiczenia (przypisanie tu jakiejś wartości spowoduje przewinięcie dokumentu do wskazanego punktu), search to człon lokalizatora URL. Aby zmienić adres strony wyświetlanej w oknie, wystarczy zmienić lokalizator URL. Przykład 3.34 window.location = https://www.google.pl/search?q=warszawa+lotnisko history Zawiera historię stron odwiedzanych w bieżącej sesji. Posiada dwie właściwości: q current — zawiera bieżący lokalizator URL, q length — zawiera długość listy historii. 71 E14TE3_ksiazka.indb 71 2014-02-28 08:47:37 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3 t Skrypty po stronie klienta — JavaScript Dodatkowo strona może zawierać następujące elementy DOM: q form — formularz, q anchor — zakotwiczenie, q link — odsyłacz, q image — obrazek, q embed — dodatek, q applet — aplet Javy, q frame — ramka, q area — mapa graficzna. Predefiniowane obiekty w JavaScript q String — łańcuch tekstowy. Posiada własność length i metody: slice(), split(). q Array — tablica. Posiada własność length i metody: concat(), pop(), push(). q Date — data. Posiada metody: getMonth(), getDay(). q Match — obiekt matematyczny. 3.6.2. Tworzenie obiektów Aby utworzyć nowy obiekt w języku JavaScript, należy skorzystać z konstrukcji, która zdefiniuje nazwę obiektu oraz pozwoli utworzyć jego właściwości i metody. Przykład 3.35 var obiekt_1 = { nazwisko: Nowacki , imie: Marek , zawod: informatyk , pokaz: function () { document.write(this.nazwisko + + this.imie) } } Utworzony obiekt posiada trzy właściwości (nazwisko, imie, zawod) i jedną metodę, pokaz, która wyświetla nazwisko i imię. Metoda jest funkcją zdefiniowaną w obrębie obiektu. Przy definiowaniu obiektu deklarowane właściwości i funkcje muszą być od- dzielone przecinkami. Słowo kluczowe this pozwala odwołać się do właściwości lub metod danego obiektu z jego wnętrza. W tym wypadku metoda pokaz odwołuje się do właściwości obiektu obiekt_1. 72 E14TE3_ksiazka.indb 72 2014-02-28 08:47:37 Kup książkęPoleć książkę Dla istniejących obiektów można deklarować nowe właściwości i metody. Przykład 3.36 3.6. Obiekty var obiekt_1 = { nazwisko: Nowacki , imie: Marek , zawod: informatyk , pokaz: function () { document.write(this.nazwisko + + this.imie) } } obiekt_1.wiek = 19; obiekt_1 wypisz_wiek = function() {alert( Wiek: + this.wiek + lat )} obiekt_1.wypisz(); Zadanie 3.2 Zdefiniuj w języku JavaScript obiekt opisujący wybraną markę samochodów. Zdefiniuj jego właściwości i metody. Wyświetl w przeglądarce informacje o utworzonym obiekcie. 3.6.3. Tworzenie obiektów z użyciem konstruktora W języku JavaScript istnieje możliwość tworzenia wielu obiektów posiadających podob- ne właściwości. W tym celu można posłużyć się konstruktorem obiektu. Konstruktor przypomina zwykłą funkcję. Przykład 3.37 function klient(nazwisko_k,imie_k,zawod_k) { this.nazwisko=nazwisko_k; this.imie=imie_k; this.zawod=zawod_k; wypisz = function () { alert(this.nazwisko + + this.imie) } } E14TE3_ksiazka.indb 73 2014-02-28 08:47:37 73 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3 t Skrypty po stronie klienta — JavaScript Został utworzony konstruktor o nazwie klient z właściwościami nazwisko, imie, zawod oraz metodą wypisz(). Właściwościom obiektu zostały przypisane wartości parametrów. Użyte słowo kluczowe this odnosi się do aktualnego obiektu i pozwala na przypisanie wartości parametru do odpowiedniego pola tego obiektu. Właściwości obiektu istnieją w porządku, w jakim zostały zdefiniowane. Można się do nich odwoływać na dwa sposoby: nazwa_obiektu.nazwa_właściwości np. klient.nazwisko, nazwa_obiektu[ nazwa_właściwości ] np. klient[ nazwisko ]. Słowo kluczowe new Do utworzenia nowego obiektu na podstawie konstruktora stosowane jest słowo klu- czowe new. Przykład 3.38 var osoba1 = new klient( Kowalski , Jan , kierowca ); var osoba2 = new klient( Nowak , Anna , sekretarka ); Powstały dwa nowe obiekty osoba1 i osoba2 należące do klasy klient. Zadanie 3.3 Sprawdź, jaki rezultat otrzymasz po wykonaniu poniższego kodu: osoba1.wypisz(); osoba2.imie = Ewa ; osoba2.wypisz(); Właściwość prototype Innym sposobem deklarowania metod i właściwości dla obiektu jest wykorzystanie właściwości prototype. Przykład 3.39 function klient() { this.nazwisko= Bielski ; this.imie= Paweł ; } klient.prototype.pisz_dane = function () 74 E14TE3_ksiazka.indb 74 2014-02-28 08:47:38 Kup książkęPoleć książkę 3.7. Obiekty wbudowane JavaScript { document.write(this.nazwisko + + this.imie) } klient.prototype.zawod = kierowca ; var osoba1 = new klient(); osoba1.pisz_dane(); W definicji konstruktora nie zostały zadeklarowane żadne metody i właściwości. Dopiero po użyciu właściwości prototype została dodana metoda pisz_dane oraz właściwość zawod. Od tej pory każdy nowo tworzony obiekt na podstawie konstruktora klient będzie posiadał tę dodatkową właściwość i metodę. Właściwość prototype może być również wykorzystana do dodawania dodatkowych metod lub właściwości do istniejących obiektów. 3.7. Obiekty wbudowane JavaScript 3.7.1. Obiekt String Obiektem zawsze występującym w języku JavaScript jest obiekt String. Posiada on jedną właściwość, length, określającą długość łańcucha. Przykład 3.40 tekst = Obiekty języka JavaScript dl = tekst.length Zmiennej dl przypisana zostanie wartość 25, określająca długość tekstu. Obiekt String posiada dwa typy metod. Pierwszy typ metod odnosi się do utworzonego łańcucha, np. metoda substring(), która zwraca podzbiór tego łańcucha. Jej parametry określają położenie początku i końca podzbioru. Przykład 3.41 x = tekst.substring (15,19) Zostanie zwrócony łańcuch Java. Metodami, które można wykorzystać do zmiany wielkości liter, są: toUpperCase() i toLowerCase(). Metoda toUpperCase() zamienia wszystkie litery ciągu na duże, a metoda toLowerCase() zamienia wszystkie litery ciągu na małe. 75 E14TE3_ksiazka.indb 75 2014-02-28 08:47:38 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3 t Skrypty po stronie klienta — JavaScript Przykład 3.42 x = tekst.toLowerCase() Zostanie zwrócony łańcuch obiekty języka javascript. Przykład 3.43 x = tekst.toUpperCase() Zostanie zwrócony łańcuch OBIEKTY JĘZYKA JAVASCRIPT. Do istniejących obiektów można dodawać nowe właściwości i można definiować dla nich nowe metody. Do obiektu String dodamy dodatkową funkcjonalność, dzięki której pierwsza litera łańcucha będzie pisana dużą literą. Przykład 3.44 String.prototype.duzaLitera = function() { return this.charAt(0). toUpperCase() + this.substr(1);} Metoda charAt() zwraca znak z pierwszej pozycji łańcucha znaków. Metoda substr() zwraca podzbiór łańcucha znaków. Jako parametr tej metody został podany indeks pierwszego znaku podzbioru. Zadeklarowana metoda została dołączona do obiektu String i od tej pory każdy nowy tekst będzie posiadał metodę, która zamieni jego pierwszą literę na dużą. Przykład 3.45 var tx1 = komputer ; document.write(tx1.duzaLitera()) W wyniku wykonania skryptu wyświetli się tekst Komputer . 3.7.2. Obiekt Date Kolejnym obiektem języka JavaScript jest obiekt specjalny Date, który służy do prze- chowywania wartości daty i czasu. Przy jego pomocy można odczytać wartość daty i czasu, można też rozłożyć te wartości na części, odczytując oddzielnie dzień, miesiąc, rok itp. Można również te części niezależnie modyfikować. Aby odczytać bieżącą datę i czas, należy utworzyć obiekt Date bez parametrów. Przykład 3.46 var dat_cz = new Date(); Można utworzyć obiekt z określoną liczbą parametrów. Tych parametrów może być od dwóch do siedmiu (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuty, sekundy, milisekundy). Taki obiekt będzie zawierał ściśle określoną wartość daty i godziny. 76 E14TE3_ksiazka.indb 76 2014-02-28 08:47:38 Kup książkęPoleć książkę Przykład 3.47 3.7. Obiekty wbudowane JavaScript var data = new Date(2013,2,27); W języku JavaScript wartości daty i czasu są przechowywane w formacie timestamp, czyli jako liczba milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku. Do konwersji obiektu Date na tekst służy kilka funkcji: q toString() — zwraca datę, czas oraz informacje o strefie czasowej w języku angielskim, q toLocaleString() — zwraca datę i czas dla bieżących ustawień regionalnych, q toUTCString() — zwraca datę, czas oraz informacje o strefie czasowej dla formatu UTC (Universal Coordinated Time), q toGMTString() — działa jak funkcja toUTCString(), q toDateString() — zwraca tylko datę w języku angielskim, q toLocaleDateString() — zwraca tylko datę dla bieżących ustawień regio- nalnych, q toTimeString() — zwraca tylko czas w języku angielskim, q toLocaleTimeString() — zwraca tylko czas dla bieżących ustawień regionalnych. UWAGA Dla funkcji toString() i toLocaleString() różne przeglądarki zwracają wyniki w różny sposób. Jednym z najczęściej spotykanych przykładów wykorzystania JavaScript na stronie WWW jest wyświetlanie daty i czasu jako elementu strony internetowej. Przykład 3.48 html head title JavaScript - Data i czas /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=UTF-8 body h2 Wyświetlam bieżącą datę i czas /h2 p script type= text/javascript data_n = new Date(); data_l = data_n.toString(); data_u = data_n.toGMTString(); 77 E14TE3_ksiazka.indb 77 2014-02-28 08:47:38 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3 t Skrypty po stronie klienta — JavaScript data_r = data_n.toLocaleString(); document.write( b Czas lokalny: /b + data_l + br ); document.write( b Czas uniwersalny: /b + data_u + br ); document.write( b Czas regionalny: /b + data_r + br ); /script /p /body /html Utworzonej zmiennej o nazwie data_n przypisany został obiekt Date. Zmienne data_l, data_u i data_r zawierają tekstową postać czasu lokalnego, uniwersalnego i regionalnego, odpowiadającego wartości przechowywanej w zmiennej data_n. Do wyświetlenia wartości otrzymanych zmiennych została użyta funkcja document.wri- te. W rezultacie na stronie wyświetlą się informacje o czasie lokalnym, uniwersalnym i regionalnym (rysunek 3.3). Rysunek 3.3. Wyświetlenie na stronie informacji o dacie i czasie Zadanie 3.4 Przetestuj działanie skryptu z przykładu 3.49 w różnych przeglądarkach. Zadanie 3.5 Zdefiniuj funkcję, która będzie wyświetlała datę i czas po polsku, na przykład tak jak na rysunku 3.4. Rysunek 3.4. Data i czas wyświetlane na stronie internetowej Zadanie 3.6 Utwórz stronę internetową, na której data i czas będą wyświetlane w postaci kartki z kalendarza. 78 E14TE3_ksiazka.indb 78 2014-02-28 08:47:38 Kup książkęPoleć książkę 3.7. Obiekty wbudowane JavaScript 3.7.3. Obiekt Array Tabele służą do przechowywania wielu zmiennych. W języku JavaScript do pracy z ta- belami można używać wbudowanego obiektu Array. Posiada on metody do manipu- lowania tablicami zmiennych. Aby utworzyć nową tablicę, należy zadeklarować obiekt Array w postaci: var NazwaTablicy = new Array() lub var NazwaTablicy = [] Jeżeli w nawiasach zostanie podana liczba n, to zostanie utworzona tablica zawierająca n pustych elementów. Przykład 3.49 var Tab1 = new Array(10) var Tab2 = [15] Tablicę można również tworzyć, wstawiając do niej konkretne wartości. Przykład 3.50 var Tab3 = new Array( Anna , Adam , Piotr , Ewa ) var Tab4 = [ Paweł , Marcin , Ela ] Żeby uzyskać dostęp do elementów tablicy, należy podać numer indeksu danego ele- mentu. Elementy są indeksowane od zera. Przykład 3.51 document.write(Tab3[2]) W wyniku wyświetli się wartość Piotr . Aby dodać nową wartość do tablicy, należy przypisać tę wartość do odpowiedniego indeksu tablicy. Przykład 3.52 var Tab5 = new Array( kot , pies , koń ) Tab5[3] = mysz ; Tab5[4] = chomik ; document.write(Tab5[0] + i + Tab5[3]) W wyniku wyświetli się tekst kot i mysz . E14TE3_ksiazka.indb 79 2014-02-28 08:47:38 79 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3 t Skrypty po stronie klienta — JavaScript Dzięki właściwości length można określić, z ilu elementów składa się tablica. Jest to bardzo przydatna właściwość, szczególnie gdy chcemy utworzyć pętlę odczytującą wszystkie elementy tablicy. Przykład 3.53 var Tablica_N = new Array( Anna , Adam , Piotr , Ewa , Paweł , Marcin , Ela ) for (i = 0; i tablica_N.length; i++) { document.write(Tablica_N[i] + br ); } W wyniku zostaną wyświetlone po kolei wszystkie elementy tablicy. Zadanie 3.7 Zmień zapis skryptu podanego w przykładzie 3.54, tak aby wyświetlone zostały elementy tabeli od ostatniego do pierwszego. Pamiętaj, że indeksowanie elementów rozpoczyna się od zera. Tablice wielowymiarowe W języku JavaScript można również tworzyć tablice wielowymiarowe. Wtedy element tablicy jest opisywany za pomocą indeksu określającego jego położenie w wierszu i kolumnie. Przykład 3.54 var Tablica_Z = []; Tablica_Z[0] = [ Anna , Nowak ]; Tablica_Z[1] = [ Adam , Kowal ]; Tablica_Z[2] = [ Piotr , Ogórek ]; Tablica_Z[3] = [ Ewa , Lisowska ]; document.write( imię: + Tablica_Z[0][0] + nazwisko: + Tablica_Z[0] [1] + br ); document.write( imię: + Tablica_Z[1][0] + nazwisko: + Tablica_Z[1] [1] + br ); document.write( imię: + Tablica_Z[2][0] + nazwisko: + Tablica_Z[2] [1] + br ); document.write( imię: + Tablica_Z[3][0] + nazwisko: + Tablica_Z[3][1]); 80 E14TE3_ksiazka.indb 80 2014-02-28 08:47:38 Kup książkęPoleć książkę 3.7. Obiekty wbudowane JavaScript Łączenie elementów tablicy Za pomocą metody join() można łączyć elementy tablicy w jeden tekst. W metodzie tej można opcjonalnie podać parametr, który określi znak oddzielający kolejne elementy tablicy. Jeżeli nie zostanie podana wartość tego parametru, domyślnym znakiem będzie przecinek. Przykład 3.55 var Tablica = new Array( Anna , Adam , Piotr ); document.write(Tablica.join() + br ); document.write(Tablica.join( - ) + br ); Odwracanie kolejności elementów tablicy Za pomocą metody reverse() można odwrócić kolejność elementów tablicy. Przykład 3.56 var Tablica = new Array( Anna , Adam , Piotr ); document.write(Tablica.join() + br ; Tablica.reverse() document.write(Tablica.join() + br ); Sortowanie Do sortowania elementów tablicy służy metoda sort(). Przykład 3.57 var Tablica = new Array( Paweł , Anna , Maria , Adam , Piotr ); Tablica.sort() document.write(Tablica.join()); Domyślnie tablica jest sortowana leksykograficznie. Powoduje to, że liczba 12459 będzie mniejsza od 4567, ponieważ cyfra na pierwszej pozycji jest mniejsza. Aby temu zaradzić, można sortować tablicę według własnych kryteriów. Należy skorzystać z dodatkowego parametru metody sort(). Parametrem będzie własna funkcja sortująca. Tworząc taką funkcję, należy pamiętać o trzech zasadach, które muszą być spełnione: q jeżeli funkcja(a,b) zwróci wartość mniejszą od 0, to wartości a zostanie nadany indeks mniejszy od indeksu przyznanego wartości b, q jeżeli funkcja(a,b) zwróci wartość równą 0, to wartości indeksów pozostaną bez zmian, q jeżeli funkcja(a,b) zwróci wartość większą od 0, to wartości a zostanie nadany indeks większy od indeksu przyznanego wartości b. Stosując się do tych zasad, można tworzyć własne metody sortowania w tablicy. 81 E14TE3_ksiazka.indb 81 2014-02-28 08:47:38 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3 t Skrypty po stronie klienta — JavaScript Przykład 3.58 function porownaj(a,b) { return a - b } var Tablica = new Array(27, 100, 10, 450, 1654, 320); document.write( Bez sortowania: + Tablica.join() ); document.write( Sortowanie domyślne: ); Tablica.sort() document.write(Tablica.join()); document.write( Sortowanie poprawne: ); Tablica.sort(porownaj) document.write(Tablica.join() ); W podanym przykładzie została zdefiniowana funkcja porownaj(a,b), która zwróci wartość mniejszą od zera, równą zero lub większą od zera. W zależności od zwróconej wartości elementy tablicy zostaną uporządkowane od wartości najmniejszej do naj- większej. Zadanie 3.8 Utwórz tablicę, która będzie zawierała elementy zawierające cyfry i litery. Zdefiniuj funkcję, która pozwoli uporządkować elementy tabeli w ten sposób, że najpierw będą umieszczone litery w kolejności alfabetycznej, a następnie cyfry w kolejności od war- tości najmniejszej do największej. Zadanie 3.9 Utwórz tabelę „trzy na trzy”. var tablica = new Array(1, 2, 3); document.write(tablica[1] + br ); tablica[1] = 123; document.write(tablica[1] + br ); Umieść w niej obrazki. Zdefiniuj kod, który spowoduje zmianę wyświetlanych na stronie obrazków co 2 sekundy. 82 E14TE3_ksiazka.indb 82 2014-02-28 08:47:38 Kup książkęPoleć książkę 3.8. Obiekty DOM 3.8. Obiekty DOM DOM (ang. Document Object Model) to sposób reprezentacji złożonych dokumentów XML i HTML w postaci modelu obiektowego. Gdy kod strony jest wczytywany do przeglądarki, przeglądarka zamienia ciąg znaków na stronę internetową. Informacje na temat interpretacji kodu HTML przeglądarka przechowuje w elementach będących obiektami (są to np. informacje o tym, które elementy przedstawić w postaci nagłówków, paragrafów itp.). Obiekty te tworzą obiek- towy model dokumentu. DOM opisuje hierarchię obiektów na stronie oraz udostępnia metody i właściwości, które umożliwiają manipulowanie nimi. W tej hierarchii na samej górze znajduje się okno przeglądarki, czyli obiekt window. Zawiera on wszystkie inne obiekty, funkcje i właściwości strony. W oknie znajduje się obiekt document, czyli otwarta strona internetowa. W obiekcie document znajdują się obiekty strony. W skryptach definiu- jemy różne działania związane z istniejącymi obiektami, czyli manipulujemy przez skrypty obiektami strony internetowej. Dzięki skryptom można wczytać nową stronę do przeglądarki, zmienić elementy dokumentu, otwierać okna lub modyfikować tekst na stronie. Dzięki DOM język JavaScript staje się narzędziem tworzenia dynamicznych stron internetowych. Przykład 3.59 !DOCTYPE HTML html head meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=UTF-8 title Tytuł strony /title /head body p Moja strona b internetowa /b /p /body /html Podany w przykładzie dokument można rozrysować w postaci drzewa (rysunek 3.5). Na samej górze jest dokument HTML, niżej znajdują się węzły (nodes). 01-06_E14TE3.indd 83 2014-03-01 10:34:50 83 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3 t Skrypty po stronie klienta — JavaScript Rysunek 3.5. Hierarchia obiektów przykładowej strony internetowej 3.8.1. Hierarchia obiektów DOM Odwołując się do obiektu, należy używać nazw obiektów nadrzędnych oddzielonych kropkami, po których następuje nazwa wybranego obiektu. Przykład 3.60 window.document.link1 Wycinek hierarchii DOM z najważniejszymi obiektami strony internetowej został pokazany na rysunku 3.6. Rysunek 3.6. Hierarchia obiektów DOM 84 E14TE3_ksiazka.indb 84 2014-02-28 08:47:38 Kup książkęPoleć książkę 3.8. Obiekty DOM 3.8.2. Obiekty przeglądarki Obiekt window Obiektem nadrzędnym dla wszystkich obiektów jest obiekt window, który zawiera okno przeglądarki. W danej chwili może istnieć wiele obiektów window. Każdy z nich reprezentuje otwarte okno przeglądarki. Odwołanie do jego właściwości lub metod nie wymaga podania nazwy obiektu. Tworzony jest automatycznie podczas otwierania okna przeglądarki. Do otwierania nowego okna używamy metody open(). Jako parametry metody występują adres URL otwieranej strony oraz nazwa wewnętrzna okna (nie mylić z nazwą wyświetlaną przez przeglądarkę zdefiniowaną metatagiem title /title ): window.open( http://helion.pl , Wydawnictwo ); Do określania rozmiaru okna mogą być używane właściwości: q window.innerHeight — wysokość okna przeglądarki, q window.innerWidth — szerokość okna przeglądarki. Do zamknięcia okna używana jest metoda close(). Obiekt document Obiekt document reprezentuje stronę internetową (dokument HTML). Jest on potom- kiem obiektu window. Za pomocą polecenia window.document można odwołać się do bieżącego dokumentu. Można to zrobić również za pomocą polecenia document. Odwołanie nastąpi do bieżącego dokumentu w bieżącym oknie. Jeżeli zostało otwarte kilka okien, to aby określić, do którego dokumentu powinno nastąpić odwołanie, należy podać nazwę okna i nazwę dokumentu. Informacje o bieżącym dokumencie otrzymamy, odwołując się do właściwości i metod obiektu document. q document.URL — zwraca adres URL dokumentu jako ciąg tekstu, q document.title — zwraca tytuł strony zdefiniowany w znaczniku title , q document.lastModified — zwraca datę ostatniej modyfikacji strony, q document.bgColor — określa kolor tła dokumentu ustawianego atrybutem bg- color znacznika body , q document.fgColor — określa kolor pierwszego planu dokumentu ustawianego atrybutem text znacznika body , q document.linkColor — określa kolor łącza w dokumencie ustawianego atry- butem link, butem alink, butem vlink, q document.alinkColor — określa kolor łącza w dokumencie ustawianego atry- q document.vlinkColor — określa kolor łącza w dokumencie ustawianego atry- q document.cookie — ustawia lub odczytuje cookie dla dokumentu. E14TE3_ksiazka.indb 85 2014-02-28 08:47:38 85 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3 t Skrypty po stronie klienta — JavaScript Do odwołania się do elementu strony służą metody getElementById() oraz get- ElementByTagName(). Metoda getElementById() używana jest, gdy element, do którego się odwołujemy, posiada atrybut id, natomiast metodę getElementBy- TagName() wykorzystujemy do pobrania kolekcji zawierającej elementy danego typu. Przykład 3.61 p id= tekst1 Skrypty języka JavaScript /p p Dokument HTML /p h2 Model dokumentu DOM /h2 Odwołanie w skrypcie do tak zdefiniowanych elementów może mieć postać: q document.getElementById( tekst1 ) — odwołanie do akapitu z atrybutem q document.getElementByTagName(p) — odwołanie do kolekcji akapitów, q document.getElementByTagName(p)[0] — odwołanie do pierwszego akapitu id= tekst1 , w kolekcji. Używając metody getElementById(), należy pamiętać, że jest to metoda obiektu document, dlatego dostęp do niej jest możliwy tylko za pomocą tego obiektu. Odwo- łanie do elementu strony będzie możliwe tylko wtedy, gdy temu elementowi zostanie nadany atrybut id. Przykład 3.62 input type= button id= klik value= Kliknij! / script type= text/javascript var b = document.getElementById( klik ); alert(b.value); /script Możliwość odwołania się do elementu strony jest wykorzystywana do zmiany jej za- wartości. Zawartość elementu strony można odczytać i zmienić, używając właściwości innerHTML. Właściwość tę posiada każdy element strony internetowej. Określa ona wartość przypisaną elementowi. Właściwość innerHTML może być użyta tylko razem z metodą getElementById() i tylko dla elementów, dla których został zdefiniowany identyfikator (id). Przykład 3.63 html head title Tekst /title 86 E14TE3_ksiazka.indb 86 2014-02-28 08:47:38 Kup książkęPoleć książkę 3.8. Obiekty DOM meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=UTF-8 /head body h2 Zmień tekst /h2 script type= text/javascript function zmien_Tekst() { document.getElementById( blok ).innerHTML = Nie ma czasu! ; } /script p Czas to pieniądz. b id= blok Nie ma pieniędzy! /b /p input type= button onclick= zmien_Tekst() value = Zmień tekst / /body /html Po kliknięciu przycisku efektem wykonania kodu będzie zmiana wyświetlanego tekstu (rysunek 3.7). Rysunek 3.7. Możliwość zmiany tekstu wyświetlanego na stronie Przykład 3.64 W przykładzie 3.49 zostało zdefiniowane wyświetlanie daty i czasu. Zmiana czasu następowała po odświeżeniu strony. Zmodyfikujemy powstały kod tak, aby czas wy- świetlany na stronie był zawsze aktualny. html head title Mój zegar /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=UTF-8 /head body h2 Uciekający czas /h2 87 E14TE3_ksiazka.indb 87 2014-02-28 08:47:38 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3 t Skrypty po stronie klienta — JavaScript div id= zegar style= width: 100px; border: solid 2px #1d330a; /div script type= text/javascript var timerID = null; var timerRunning = false; function stopclock() { if(timerRunning) clearTimeout(timerID) timerRunning = false; } function startclock() { stopclock(); showtime(); } function showtime() { var data_n = new Date(); var godz = data_n.getHours(); var min = data_n.getMinutes(); var sek = data_n.getSeconds(); var czas = + ( godz); czas += ((min 10) ? :0 : : ) + min; czas += ((sek 10) ? :0 : : ) + sek; document.getElementById( zegar ).innerHTML = czas; timerID = setTimeout( showtime() ,1000); timerRunning = true; } 88 E14TE3_ksiazka.indb 88 2014-02-28 08:47:38 Kup książkęPoleć książkę /script script startclock(); /script 3.8. Obiekty DOM /script /body /html Metoda getElementById() odwołuje się do wcześniej zdefiniowanego identyfika- tora zegar . W przykładzie za pomocą właściwości innerHTML identyfikatorowi zegar przypisana została wartość zmiennej czas , która zawiera bieżący czas. Użyty operator warunkowy ((min 10) ? :0 : : ) + min; ma trzy argumenty: test po którym występuje znak ? oraz wyrażenie1 i wyrażenie2 oddzielone znakiem :. Jeżeli wartość testu jest true to wynikiem jest wyrażenie1, w przeciwnym razie wynikiem jest wyrażenie2. Wynik interpretacji kodu został pokazany na rysunku 3.8. Rysunek 3.8. Wyświetlanie na stronie aktualnego czasu Metodą obiektu document jest również metoda document.write(), która wyświetla na stronie internetowej w oknie dokumentu podany tekst. Zadanie 3.10 Wykorzystując arkusze CSS oraz skrypty z poprzednich przykładów, zdefiniuj kod HTML, który na stronie internetowej wyświetli bieżący czas w postaci zegara cyfrowego. Zadanie 3.11 Utwórz i dodaj do dokumentu HTML skrypt, który wyświetli datę ostatniej modyfikacji tego dokumentu. Obiekt history Drugim obiektem potomnym w stosunku do obiektu window jest obiekt history. Zawiera on informację o odwiedzanych adresach URL. Posiada zdefiniowane metody, które pozwalają na przejście do wcześniej odwiedzanych stron. q history.go() — otwiera określony adres URL z listy historii. W nawiasach należy podać liczbę dodatnią lub ujemną, określającą, o ile do przodu lub do tyłu należy przemieścić się, aby otworzyć określony adres, np. history.go(3). q history.back() — otwiera poprzedni adres URL z listy historii. q history.forward() — otwiera następny adres URL z listy historii, jeżeli taki istnieje. E14TE3_ksiazka.indb 89 2014-02-28 08:47:38 89 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3 t Skrypty po stronie klienta — JavaScript Obiekt history posiada jedną właściwość, history.length, która zawiera infor- mację o długości listy historii. Wykorzystując metody back() i forward(), można utworzyć skrypty, które wyświetlą na stronie przyciski Wstecz oraz Dalej, umożliwiające poruszanie się w przeglądarce po odwiedzanych stronach (rysunek 3.9). Rysunek 3.9. Wyświetlenie za pomocą metody back() i forward() przycisków Wstecz i Dalej Przykład 3.65 html head title Przyciski /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=UTF-8 /head body h1 Firma komputerowa BIT /h1 br input type= button onclick= history.back() value= Wstecz input type= button onclick= history.forward() value= Dalej /body /html Zadanie 3.12 Dla dokumentu HTML utwórz skrypt, dzięki któremu po kliknięciu przycisku Data modyfikacji będzie możliwe wyświetlenie daty modyfikacji bieżącej strony internetowej. Obiekt location Trzecim obiektem potomnym w stosunku do obiektu window jest obiekt location. Zawiera on informację o bieżącym adresie dokumentu otwartego w oknie. Za pomocą właściwości tego obiektu można uzyskać pełną informację o adresie URL, można też uzyskać dostęp do jego fragmentów. q location.href — zawiera cały adres URL, q location.protocol — zawiera protokół, q location.hostname — zawiera nazwę hosta, q location.port — zawiera numer portu, 90 E14TE3_ksiazka.indb 90 2014-02-28 08:47:39 Kup książkęPoleć książkę 3.8. Obiekty DOM q location.pathname — zawiera nazwę pliku ze ścieżką, q location.search — zawiera zapytanie, jeżeli znajduje się ono w adresie, q location.hash — zawiera nazwę kotwicy, jeżeli kotwica występuje w adresie. Przykład 3.66 window.location.href = http://www.helion.pl UWAGA Właściwość location.href zawiera ten sam adres co właściwość document. URL. Jednak właściwości document.URL nie można modyfikować. W celu otwarcia nowej strony należy posługiwać się właściwością location.href . Obiekt location posiada dwie metody: q location.reload() — odświeża (ponownie wczytuje) bieżący dokument. Jeżeli dodany zostanie parametr true, odświeżanie odbędzie się niezależnie od tego, czy dokument uległ zmianie, czy nie. q location.replace() — zastępuje bieżący adres URL nowym. Zadanie 3.13 Dla dokumentu HTML utwórz skrypt, który wyświetli nazwę pliku oraz ścieżkę dostępu do bieżącej strony internetowej. Obiekt link Obiektem potomnym w stosunku do obiektu document jest obiekt link. Zawiera on informację o łączu do określonego adresu. Obiekty link są zapisane w tablicy links. W dokumencie może wystąpić wiele obiektów link. Każdy z nich jest zapisany jako oddzielny element tablicy. Właściwość tablicy document.links.length określa liczbę linków na stronie. Każdy obiekt link zapisany w tablicy ma listę właściwości określających adres URL. Są to właściwości takie same jak dla obiektu location. Można się do nich odwoływać, podając numer w tablicy i nazwę właściwości. Przykład 3.67 link1 = links[0].href; Obiekt anchor Kolejnym obiektem potomnym w stosunku do obiektu document jest obiekt anchor. Reprezentuje on kotwicę w bieżącym dokumencie. 91 E14TE3_ksiazka.indb 91 2014-02-28 08:47:39 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3 t Skrypty po stronie klienta — JavaScript UWAGA Kotwica określa zdefiniowaną lokalizację w dokumencie HTML, do której można się przenieść. Podobnie jak łącza, kotwice są zapisywane w tablicy o nazwie anchors. Każdy jej element jest obiektem anchor. Właściwość tablicy document.anchors.length określa liczbę elementów kotwicy na stronie. Obiekt form Obiektem potomnym w stosunku do obiektu document jest również obiekt form. Zawiera on informacje dotyczące formularzy występujących w dokumencie HTML. Obiekty form są zapisane w tablicy forms. Ponieważ w dokumencie może wystąpić wiele formularzy, każdy z nich jest zapisany jako oddzielny element tablicy. Do wybra- nego formularza można odwoływać się przez indeks lub przez nazwę, wpisując w kodzie polecenie document.forms[0] lub document.forms[ Form1 ]. Lepszą metodą odwołania do formularza jest wykorzystanie metody getElementById(), np. do- cument.getElementById( form1 ). Przykład 3.68 body form id= form1 name= form1 action= mailto:nauka@gmail.com method= post ... /form script type= text/javascript document.forms[ form1 ] ... /script /body Jeżeli został zastosowany atrybut name (jak w przykładzie 3.69), to do formularza można odwołać się również w ten sposób: document.form1. Każdy element formularza jest obiektem, więc posiada właściwości. Jedną z nich jest właściwość value, która przechowuje bieżącą wartość elementu. Przykład 3.69 html head title Co słychać /title 92 E14TE3_ksiazka.indb 92 2014-02-28 08:47:39 Kup książkęPoleć książkę 3.8. Obiekty DOM meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=UTF-8 /head body form id= form1 name= form1 action= mailto:nauka@gmail.com method= post Podaj imię: input type= text name= imie / button onclick= Witaj() Kliknij! /button /form script type= text/javascript function Witaj() { var imie = document.forms[ form1 ].imie.value; alert( Co słychać + imie + ? ); } /script /body /html Podany kod definiuje formularz z polem Imie i przyciskiem Kliknij. Gdy dla przycisku wy- stąpi zdarzenie onclick (kliknięcie przycisku), zostanie uruchomiona funkcja Witaj(), która pobierze wartość elementu imie (var imie = document.forms[ form1 ]. imie.value;) i wyświetli ją w oknie z komunikatem (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Pobrane z formularza imię zostało wyświetlone w oknie z komunikatem Elementy formularza tworzą tablicę. Dostęp do nich jest możliwy przez odwołanie się do kolejnych elementów tej tablicy (elements[i]). Podobnie jak do całego formularza, do jego elementów można odwoływać się przez indeks lub przez nazwę: document.forms[ form1 ].elements[0] document.forms[ form1 ].elements[ nazwa ] document.forms[ form1 ].nazwa 93 E14TE3_ksiazka.indb 93 2014-02-28 08:47:39 Kup książkęPoleć książkę Rozdział 3 t Skrypty po stronie klienta — JavaScript lub za pomocą metody getElementById(): document.getElementById( Imie ).value Przykład 3.70 html head title Lista formularza /title meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=UTF-8 /head body form id= form1 action= mailto:nauka@gmail.com method= post Imię: input type= text name= imie value= Jan / br / Nazwisko: input type= text name= nazwisko value= Kowalski / br / input type= submit value= Wyślij / /form p Lista elementów formularza: /p script type= text/javascript var x=document.getElementById( form1 ); for (var i=0;i x.length;i++){ document.write(x.elements[i].value); document.write( br / ); } /script /body /html Wynikiem wykonania kodu będzie wyświetlenie formularza z polami Imię i Nazwisko oraz przycisku Wyślij wraz z listą elementów formularza (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. Wyświetlenie na stronie formularza wraz z listą jego elementów 94 E14TE3_ksiazka.indb 94 2014-02-28 08:47:39 Kup książkęPoleć książkę Notatki 352 E14TE3_ksiazka.indb 352 2014-02-28 08:47:57 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz A abstrakcja, 34 ADO.NET, 313 adres IP, 287 Ajax, 38, 153 algorytm, 14 cechy, 18 implementacja, 21 iteracyjny, 20 klasyfikacja, 19–21 liniowy, 19 matematyczny, 21 porządkujący, 21 probabilistyczny, 21 przeszukujący, 21 rekurencyjny, 20–21 sekwencyjny, 20 szyfrujący, 21 warunkowy, 20 analiza leksykalna, 12 semantyczna, 12 składniowa, 12 syntaktyczna, 12 znaczeniowa, 12 animowanie grafiki, 102–106 tekstu, 100–102 Apache, 163–164 instalowanie serwera w systemach Linux, 164–165 instalowanie serwera w systemie Windows, 165–166 aplet, 10 aplety Java, 38 aplikacja, 10 aplikacja internetowa, 10, 37 342 aplikacja webowa, Patrz aplikacja internetowa architektura 4-warstwowa, 40–41 Model-View-Controller (MVC), 41 argumenty funkcji w JavaScript, 64–65 w PHP, 212–215 argumenty przekazywane przez wartość, 212–213 przekazywane za pomocą referencji, 213 ASP.NET, 39, 44, 167 ataki w aplikacjach internetowych, 340–342 audyt bezpieczeństwa, 340 B baner animowany, 104–106 baner (przesuwany tekst), 100–101 CLR, 311 CMS, 315 cookies, 271, 273–276 CSRF, 339 D debuger, 25–26 definiowanie funkcji w JavaScript, 63–65 w PHP, 207–208 definiowanie klasy w PHP, 243–244 destruktor, 252, 257 długość drogi, 22 dokumentacja programu, 28 techniczna, 28, 340–341 użytkownika, 28, 340–341 dokumentowanie aplikacji, 340–341 dołączanie plików w PHP, baner (tekst pływający), 229–231 101–102 bazy danych w PHP, 290–306 biblioteka jQuery, 119–121 biblioteki języka JavaScript, 119 standardowe, 13–14 błędy uruchomienia, 27 C C#, 313 CGI, 39 CIL, 311 CLI, 311 DOM, 47, 83–84 domyślne argumenty funkcji w PHP, 214–215 drzewa, 35 drzewo algorytmu, 15–16, 22 DSN, 306 dziedziczenie, 35 konstruktorów i destruktorów, 257 w PHP, 252–254 dziel i zwyciężaj, 19 E edytory, 25 E14TE3_ksiazka.indb 342 2014-02-28 08:47:56 Kup książkęPoleć książkę F filtry biblioteki jQuery, 124–128 Flash, 38 formaty przesyłanych danych w technologii Ajax, 161 formularz HTML, 260–261 formularze służące do wysyłania plików, 268–270 w PHP, 259–271 framework, 44 funkcja, 63, 207 $(), 121 alert(), 68 array_merge(tablica1, tablica2, ...), 285 array_search(), 217 array_unique(tablica), 285 arsort(), 216 asort(), 216 closedir(), 238 count(), 215 date(), 219–220 define(), 197 die(), 242 each(), 216 empty(), 263–268 error, 159 eval(), 68 exit(), 242 fclose(), 233 feof(), 234 fgetc(), 235–236 fgets(), 234 file(), 237 file_exists(), 231 file_get_contents(), 237 filesize(), 232 fopen(), 232 foreach(), 216–217 fread(), 236–237 ftp_close(), 289 ftp_connect(), 288 ftp_fget(), 288–289 ftp_login(), 288 fwrite(), 233–234 getdate(), 218–219 include(), 229–231 is_file(), 231 is_uploaded_file(), 270 isFinite(), 67–68 isNaN(), 67 isSet(), 262–263, 278 krsort(), 216 ksort(), 216 list(), 216 ltrim(), 225 mkdir(), 237–238 mktime(), 220–221 move_uploaded_file(), 270 mysql_affected_rows(), 297 mysql_close(), 291 mysql_connect(), 290–291 mysql_fetch_array(), 293–294 mysql_fetch_row(), 293 mysql_get_server_info() 291 mysql_num_rows(), 293 mysql_query(), 293 mysql_select_db(), 292 nl2br(), 222 opendir(), 238 parseFloat(), 67 parseInt(), 66–67 print(), 181 readdir(), 238 readfile(), 237 require(), 229–231 rmdir(), 238 rsort(), 216 rtrim(), 225 scandir(), 239 serialize(), 278 session_destroy(), 277 session_id(), 277 session_start(), 277 Skorowidz setcookie(), 271–272 settype(), 192 sizeof(), 215 sort(), 216 strcasecmp(), 229 strcmp(), 229 strlen(), 225 strpos(), 227 strstr(), 226 strtok(), 228 strtolower(), 224 strtoupper(), 224 substr(), 227 success(), 159 time(), 217–218 toDateString(), 77 toGMTString(), 77 toLocaleDateString(), 77 toLocaleString(), 77 toLocaleTimeString(), 77 toString(), 77 toTimeString(), 77 touch(), 232 toUTCString(), 77 trim(), 225 ucfirst(), 224 ucwords(), 224 unlink(), 232 unserialize(łańcuch), 285 wordwrap(), 222–224 funkcje analizowania ciągów znaków, 225–229 daty i czasu, 217–221 formatowania ciągów, 221–225 tablic, 215–217 usuwania ciągu znaków, 225 wyjścia, 242–243 wykonujące operacje na plikach, 231–237 zmiany wielkości liter, 224 zwrotne żądania Ajax, 158–160 343 E14TE3_ksiazka.indb 343 2014-02-28 08:47:56 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz funkcje wbudowane w JavaScript, 66–69 w PHP, 215–229 G Google hacking, 340 H hermetyzacja, 34–35 w PHP, 248–250 heurystyka, 19 hierarchia klas, 35 hierarchia obiektów DOM, 84 hover, 129 I IDE, Patrz zintegrowane środowisko programistyczne IIS, 167–168 implementacja algorytmu, 14 indeksowanie ciągu znaków, 225–226 indeksy tablicy zwracanej przez funkcję getdate(), 218 inkapsulacja, Patrz hermetyzacja instalacja XAMPP, 174–179 instalowanie PHP, 171–173 instrukcja break w JavaScript, 62 w PHP, 204–205 continue w JavaScript, 62 w PHP, 205 echo, 181 function, 207 global, 209–210 if ... else, 57 new, 74 344 prototype, 74–75 return w JavaScript, 63 w PHP, 208 SQL CREATE DATABASE, 305 SQL CREATE TABLE, 305 sterująca w JavaScript, 56–62 w PHP, 198–207 switch w JavaScript, 58 w PHP, 200–201 throw, 258 try...catch, 258 UPDATE, 301 var, 65–66 warunkowa w JavaScript, 57 w PHP, 198–200 interpreter, 10 ISAPI, 39 J JavaScript, informacje ogólne 38, 48–50 język hybrydowy, 30 pośredni, 311 programowania, 9–11 skryptowy, 13, 47 Joomla!, 315–321 grafika 328–329 komponenty 333–334 moduły 330–333 szablony 334–335 tworzenie artykułów 323–326 tworzenie kategorii, 321–323 tworzenie menu 326–328 tworzenie treści portalu, 321 JSON, 161 JSP, 39 K klasa, 31, 33, 73, 243 klasa bazowa, 35 Exception, 257 pochodna, 35 klasy znaków, 111 klauzula WHERE, 296–297 klucz REMOTE_ADDR, 287 kolejność wykonywania skryptów, 99 komentarze w JavaScript, 50–51 w PHP, 183–184 kompilacja, 11–13, 27 kompilator, 9 komunikacja między serwerem a użytkownikiem w technologii Ajax, 154 konsolidacja, 10, 27 konsolidator, 10 konstruktor w JavaScript, 73 w PHP, 250–252, 257 kontroler, 43–44 kotwica, 92 L linker, 10 lista kroków, 15 M magiczne stałe, 197–198 menu nawigacyjne, 132 metoda, 70 addClass(), 127 animate(), 137–144 append(), 147 bind(), 128 CSS, 127 document.write(), 89 exec(), 308–309 E14TE3_ksiazka.indb 344 2014-02-28 08:47:56 Kup książkęPoleć książkę fadeIn(), 136 fadeOut(), 136 getElementById(), 86 getElementByTagName(), 86 hide(), 136 history.back(), 89 history.forward(), 89 history.go(), 89 join(), 81 klasy w PHP, 244 location.reload(), 91 location.replace(), 91 open(), 157–158 query(), 307–308 ready(), 121 reset (), 114 reverse(), 81 send(), 158 show(), 136 slideDown(), 136 slideToggle(), 136 slideUp(), 136 sort(), 81 substring(), 75, 102 toggle(), 123 toLowerCase(), 75 toUpperCase(), 75 window.setTimeout(), 102 zachłanna, 19 metoda GET w technologii Ajax, 158 w PHP, 261–262 metoda POST w technologii Ajax, 158 w PHP, 263–264 model, 41–43 modelowanie obiektowe, 33–34 moduł, 10 modyfikatory dostępu w PHP, 248 MSIL, 311 N naprzemienne bloki kodu PHP i HTML, 205–207 narzędzia aplikacji internetowych, 38–39 programistyczne, 25, 44–45 O obiekt, 31, 243 anchor, 91–92 Array, 79–82 Date, 76–78 document, 71, 85–89 form, 92–94 history, 71–72, 89–90 klasy PDO, 306 link, 91 location, 71, 90–91 navigator, 71 RegExp (), 110 String, 75–76 window, 70, 85 XMLHttpRequest, 153–157 obiektowość, 21, 34 obiekty w JavaScript, 70, 75–82 w PHP, 246–248 obiekty predefiniowane w JavaScript, 72 przeglądarki, 70–72 obsługa protokołu FTP w PHP, 288 obsługa zdarzeń w JavaScript, 96–99 w jQuery, 128–131 opcje żądania Ajax, 157 operacje na katalogach, 237–239 operatory arytmetyczne w JavaScript, 54 w PHP, 193 Skorowidz operatory bitowe w JavaScript, 55 w PHP, 194 operatory dekrementacji w JavaScript, 54 w PHP, 196–197 operatory inkrementacji w JavaScript, 54 w PHP, 196 operatory i wyrażenia w PHP, 193–197 operatory konkatenacji, 196 operatory logiczne w JavaScript, 56 w PHP, 194–195 operatory porównania w JavaScript, 55 w PHP, 194 operatory przypisania w JavaScript, 56 w PHP, 195 operatory warunkowe, 201 opis słowny algorytmu, 14–15 optymalizacja kodu wynikowego, 12 programu, 28 P paradygmat programowania, 28 Pascal, 29 PDO, 306–309 pętla, 59, 202 pętla do ... while w JavaScript, 61 w PHP, 203 pętla for w JavaScript, 59–60 w PHP, 202 pętla foreach, 203–204 pętla while w JavaScript, 60–61 w PHP, 202–203 345 E14TE3_ksiazka.indb 345 2014-02-28 08:47:56 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz PHP, informacje ogólne, 39, uogólnione, 30 struktura 169–170 planowanie programu komputerowego, 26 platforma .NET Compact Framework, 313 Eclipse, 44 NetBeans IDE, 45 Zend, 45 platforma programistyczna, 44 .NET, 311–313 plik php.ini, 180 pliki cookies, 271, 273–276 podręcznik administratora systemu, 341 użytkownika, 341 pole input typu file, 269 typu SELECT, 263 polecenie INSERT INTO, 297 polimorfizm, 35 połączenie z bazą danych w PHP, 290–292 porównania ciągów, 228–229 poszukiwanie i wyliczanie, 19 praca rownoległa, 21 sekwencyjna, 21 wielowątkowa, 21 private, 248–249 proceduralność, 21 proces przetwarzania kodu PHP, 170 program, 9 program komputerowy, 10 programowanie, 9 dynamiczne, 19 obiektowe, 30–32, 243 proceduralne, 30 strukturalne, 29 346 projektowanie aplikacji internetowych, 42–43 protected, 248–249 przekazywanie danych z formularza, 261–268 przesłanianie składowych, 254–257 pseudokod, 15 public, 248–249 R rekurencja, 21 reprezentacja algorytmów, 14 rzutowanie typów, 192 S schemat blokowy, 16–18 selektory, 121–124 semantyka, 11 serwer aplikacji, 40 serwery WWW, 163 sesja, 277 sesje w PHP, 277–287 składnia, 10 heredoc, 187–188 języka JavaScript, 50–56 języka PHP, 183–197 nowdoc, 188 składowe klasy, 243 skrypt, 13 skrypty PHP, 170, 180 slider, 104–106 słowa kluczowe, 9 słowo kluczowe this, 73 sortowanie, 216 bąbelkowe, 23 liczb, 23 sprawdzanie wypełnienia pól formularza, 106–109 SQL injection, 339 stałe, 197 stałe predefiniowane, 197 aplikacji internetowej, 39–42 języka PHP, 180–183 SVG, 47 symbole flagi, 111 wzorca, 110 systemy zarządzania treścią, 315 szablon Beez3, 330 Ś środowisko sieciowe w PHP, 287 T tabela, 79 tablica, 188 $_FILES, 269 $_SERVER, 287 $_SESSION, 277–278 $GLOBALS, 210 asocjacyjna, 188, 190–191 indeksowana, 188–190 test bezpieczeństwa, 340 testowanie aplikacji, 337 programu komputerowego, 27–28 skryptów, 115–117 testy automatyczne, 338 bezpieczeństwa, 337 czarnej skrzynki, 338 funkcjonalne, 337 jednostkowe, 338 kompatybilności, 337 użyteczności, 337 wydajności, 337 wydajnościowe, 338 z udziałem użytkownika, 338 translator, 9 E14TE3_ksiazka.indb 346 2014-02-28 08:47:56 Kup książkęPoleć książkę tworzenie bazy danych, 305 obiektów w JavaScript, 72–73 w PHP, 246–248 z użyciem konstruktora, 73–75 pliku cookie w PHP, 271–272 programu komputerowego, 26–28 tabeli w bazie danych, 305 tablicy, 79–80 typy danych, 11 array w JavaScript, 53 w PHP, 188 boolean w JavaScript, 53 w PHP, 186 float, 186 integer, 186 liczbowy, 52 string w JavaScript, 52–53 w PHP, 187 null w JavaScript, 53 w PHP, 191 object w JavaScript, 53 w PHP, 191 resource, 191 undefined, 53 w JavaScript, 52–53 w PHP, 185–193 U usuwanie pliku cookie, 273 V Visual Studio Express 2012 for Web, 314 Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop, 314 Visual Studio, 313 W walidacja formularzy przy zastosowaniu biblioteki jQuery, 147–150 w JavaScript, 106–115 warstwa aplikacji, 40 danych, 40 klienta, 40 WEB.PI, 167 widok, 43 Windows Forms, 313 właściwość onreadystatechange, 155 readyState, 155 responseText, 156 responseXML, 157 status, 156 właściwości klasy w PHP, 244 obiektu, 70 wstępne przetwarzanie kodu, 11–12 wyjątki w PHP, 257–259 wyrażenia regularne, 110 wysokość drzewa, 22 wysyłanie żądania Ajax do serwera, 157 wzorce, 110–114 wzorzec projektowy, 42 MVC, 43–44 X XAMPP, 173–179 XML, 153 XSS, 339 Skorowidz Z zapyt
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kwalifikacja E.14. Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: