Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00488 009061 20312012 na godz. na dobę w sumie
Landlord. Jak osiągnąć wolność finansową, inwestując w nieruchomości - ebook/pdf
Landlord. Jak osiągnąć wolność finansową, inwestując w nieruchomości - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 96
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0347-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Inwestowanie w nieruchomości to w dużej mierze praca z ludźmi. Nawet bardziej z ludźmi niż z pieniędzmi. W drodze do wolności finansowej bardzo pomaga umiejętność zjednywania sobie ludzi. Jeżeli uważasz, że nie leży to w Twoim charakterze, a bardzo chcesz kupować mieszkania, biurowce i domy, najlepiej będzie popracować nad tą umiejętnością. Bez budowania zespołu, który Ci pomoże, nie da się zostać rentierem — ponieważ wtedy będziesz musiał wciąż angażować się w to, żeby utrzymać swój dorobek …

To tylko jedna (za to bardzo ważna) z wielu rad, które ma dla Ciebie autor tej książki — człowiek, który w bardzo młodym wieku zaryzykował, zainwestował i… żyje z wynajmu. Ma na tyle dużo czasu i chęci dzielenia się z innymi swoją wiedzą, że zdecydował się napisać tę książkę. Czy uważasz, że jego historia to bajka? Jeśli tak, jesteś w błędzie. Nie ma tu nic z bajki — brakuje dobrej wróżki, czarów, cudów i szczęśliwych zbiegów okoliczności. Wszystko, co autor osiągnął, zdobył dzięki wiedzy i ciężkiej pracy włożonej w wybór właściwej lokalizacji, uzyskanie środków, następnie negocjacje ze sprzedającym, remonty, znalezienie odpowiedniego najemcy itd. Inwestowanie w nieruchomości to praca. Jednak w odróżnieniu od innych, ta praca daje stały, comiesięczny wpływ na konto, dzięki czemu nie trzeba martwić się o finansową przyszłość.


Marcin Matuszewski – przedsiębiorca, właściciel firmy szkoleniowej Intelektualnie.pl oraz zapalony inwestor na rynku nieruchomości.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

• Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Rozdzia(cid:239) 1. Fabularny Ku niezale(cid:285)no(cid:258)ci Zawsze chcia(cid:239)em to zrobi(cid:202)... cho(cid:202)by nieporadnie Jak wykorzysta(cid:202) po(cid:258)rednika w k(cid:239)ótni o sof(cid:218)? Uwa(cid:285)aj, na co si(cid:218) umawiasz z dziarsk(cid:200) babci(cid:200)! Kto rezygnuje z tysi(cid:200)ca z(cid:239)otych? O ukrytej jaskini rozpusty, czyli jak przej(cid:218)li(cid:258)my burdel Wielka kropka nad i, czyli jak wielka p(cid:239)yta spe(cid:239)nia marzenia Najwa(cid:285)niejsze lekcje Rozdzia(cid:239) 2. Merytoryczny Jak(cid:200) nieruchomo(cid:258)(cid:202) kupi(cid:202)? Zwrot z inwestycji Po(cid:258)rednik Obejrzyj nieruchomo(cid:258)ci Ocena nieruchomo(cid:258)ci Warto(cid:258)(cid:202) nieruchomo(cid:258)ci Ksi(cid:218)ga wieczysta Dobra cena 7 8 11 12 16 18 20 22 24 27 28 30 32 34 36 38 40 42 Kup książkęPoleć książkę 6 Landlord. Jak osiągnąć wolność finansową, inwestując w nieruchomości Negocjacje Wolno(cid:258)(cid:202) daje zarz(cid:200)dzanie, nie kupowanie Urz(cid:200)dzanie mieszkania Prezentacja mieszkania Weryfikacja najemców Problem drugiej nieruchomo(cid:258)ci Podsumowanie krok po kroku Rozdzia(cid:239) 3. Mentalny Landlord a zwyk(cid:239)y inwestor Prawdziwy powód dzia(cid:239)ania Landlord idzie do banku Rentierstwo sposobem na (cid:285)ycie Zespó(cid:239) landlorda Dwie przeciwstawne historie Wymówki Landlord a zwyk(cid:239)y inwestor — podsumowanie Porady mentalne Za(cid:239)(cid:200)cznik. Umowa najmu S(cid:239)owniczek 46 48 52 54 55 56 57 65 66 68 70 71 74 75 76 78 79 83 91 Kup książkęPoleć książkę 2 ROZDZIAŁ Merytoryczny W tym miejscu podam Ci na tacy najlepsze patenty i najlepsze wskazówki dotycz(cid:200)ce inwestowania w nieruchomo(cid:258)ci. Stosuj(cid:200) je tylko landlordowie. Wielu ludzi, którzy tylko wynajmuj(cid:200), nie ma nawet o nich poj(cid:218)cia. Mniejsza o to, czy nigdy nie s(cid:239)yszeli o nich, czy (cid:258)wiadomie odrzucili. Liczy si(cid:218) to, co Ty z tym zrobisz. Nie oceniam. Wiem, (cid:285)e ludzie maj(cid:200) swoje przekonania i in- dywidualne drogi do osi(cid:200)gni(cid:218)cia za(cid:239)o(cid:285)onych celów. Jestem jednak pewien, (cid:285)e je(cid:258)li zastosujesz chocia(cid:285) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) moich porad, b(cid:218)dziesz mie(cid:202) lepsze efekty. Przede wszystkim w inwestowaniu w nierucho- mo(cid:258)ci, ale nie tylko. Jak s(cid:239)usznie zauwa(cid:285)ysz, wiele z moich porad ma zastosowanie tak(cid:285)e w innych dziedzinach. Cz(cid:218)sto bardzo od- leg(cid:239)ych. Niezale(cid:285)nie od tego, co zdecydujesz si(cid:218) zrobi(cid:202), warto pozna- wa(cid:202) cudze do(cid:258)wiadczenia i korzysta(cid:202) ze wskazówek innych ludzi. Dzi(cid:218)ki temu zaoszcz(cid:218)dzisz mas(cid:218) czasu. Zw(cid:239)aszcza je(cid:258)li teraz stwierdzisz, (cid:285)e inwestowanie w nieruchomo(cid:258)ci nie jest dla Ciebie. Owocnej nauki! Kup książkęPoleć książkę 28 Landlord. Jak osiągnąć wolność finansową, inwestując w nieruchomości Jak(cid:200) nieruchomo(cid:258)(cid:202) kupi(cid:202)? Je(cid:285)eli chcesz zosta(cid:202) landlordem, musisz wiedzie(cid:202), w jaki rodzaj nieruchomo(cid:258)ci inwestowa(cid:202). Zasadniczo dzielimy je na mieszka- niowe i u(cid:285)ytkowe. Najlepiej wybra(cid:202) te, które si(cid:218) sercem „czuje” i które Ci si(cid:218) podobaj(cid:200). Ja wybra(cid:239)em mieszkaniówk(cid:218). Z kilku bardzo istotnych powo- dów. Moj(cid:200) misj(cid:200) jest dawanie ludziom dachu nad g(cid:239)ow(cid:200). Robi(cid:200)c to, czuj(cid:218) si(cid:218) spe(cid:239)niony. Poza tym do podstawowych potrzeb ludz- kich nale(cid:285)(cid:200) potrzeby fizjologiczne i bezpiecze(cid:241)stwa. To s(cid:200) abso- lutne fundamenty. I w(cid:239)a(cid:258)nie dlatego w przypadku jakichkolwiek problemów finansowych, kiedy cz(cid:239)owiek b(cid:218)dzie mia(cid:239) dylemat, co najpierw op(cid:239)aci(cid:202), raczej na pewno wybierze op(cid:239)acenie mieszkania ni(cid:285) czego(cid:258) innego. Mo(cid:285)e nie chodzi(cid:202) na si(cid:239)owni(cid:218), do fryzjera, mo(cid:285)e odstawi(cid:202) samochód i zrezygnowa(cid:202) ze wszystkiego, ale mieszka(cid:202) gdzie(cid:258) musi. Bazowanie na podstawowych potrzebach ludzkich jest bardzo dochodowe. I pi(cid:218)kne. Absolutnie nie neguj(cid:218) nieruchomo(cid:258)ci u(cid:285)ytkowych. Je(cid:285)eli czujesz si(cid:218) dobrze na tym rynku, pragniesz wynajmowa(cid:202) firmom i budo- wa(cid:202) z nimi relacje… to prosz(cid:218) bardzo! Sugeruj(cid:218) Ci wtedy poszu- ka(cid:202) sieciowych oddzia(cid:239)ów firm, jak sklepy „(cid:191)abka”, „Ma(cid:239)pka” albo filie banków. Wtedy jest wi(cid:218)ksza szansa na d(cid:239)u(cid:285)szy najem. Jest to równie(cid:285) ciekawa droga, aczkolwiek nie dla mnie. Do tzw. mieszkaniówki mo(cid:285)na zaliczy(cid:202) wiele rodzajów nie- ruchomo(cid:258)ci. Osobi(cid:258)cie wyró(cid:285)niam rynek kawalerek, rynek miesz- ka(cid:241) 2-pokojowych i rynek wynajmu pokoi. Mo(cid:285)liwo(cid:258)ci jest jednak wi(cid:218)cej: 1. Kawalerka (mo(cid:285)na przebudowa(cid:202) na mieszkanie 2-pokojowe). Kup książkęPoleć książkę Merytoryczny 29 2. Mieszkanie 2-pokojowe: (cid:132) wynajem dwóch pokoi oddzielnie, (cid:132) wynajem jako ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202). 3. Mieszkanie 3-pokojowe, wynajem pokoi oddzielnie (mo(cid:285)na przebudowa(cid:202) na 4 albo 5 pokoi). 4. Mieszkanie 4- lub 5-pokojowe, wynajem pokoi oddzielnie (mo(cid:285)na przebudowa(cid:202) na 5 albo 6 pokoi). I tak dalej… Oczywi(cid:258)cie mo(cid:285)esz mieszkanie z 3 czy 4 pokojami wynaj(cid:200)(cid:202) jako ca(cid:239)o(cid:258)(cid:202) jakiej(cid:258) rodzinie. Ale na tym najcz(cid:218)(cid:258)ciej si(cid:218) traci. Lepiej przeliczy(cid:202) na poszczególne pokoje, zadba(cid:202) o wi(cid:218)cej najemców i tym samym o wi(cid:218)cej umów najmu. I wi(cid:218)cej wp(cid:239)ywów. Oczywi(cid:258)cie nie mam tu na my(cid:258)li wysokiego standardu. Ofe- ruj(cid:218) moim najemcom standard dobry plus. Bardzo im si(cid:218) podoba i uwa(cid:285)aj(cid:200) go za jeden z najlepszych, jaki widzieli. Czytelniku, je(cid:258)li dotar(cid:239)e(cid:258) do tego rozdzia(cid:239)u, to na pewno wiesz, (cid:285)e ka(cid:285)dy rodzaj mieszka(cid:241) przyci(cid:200)ga nieco inny rodzaj klientów. Mo(cid:285)esz sobie postawi(cid:202) pytanie, jaki rodzaj klientów b(cid:218)dzie dla Ciebie najlepszy. Z jakimi lud(cid:283)mi i z jakimi mieszkaniami chcesz mie(cid:202) do czynienia? Powiem Ci, (cid:285)e ma to drugorz(cid:218)dne znaczenie. Dobry landlord kupuje ka(cid:285)dy rodzaj mieszka(cid:241). Dzi(cid:218)ki temu, (cid:285)e mam w portfelu ka(cid:285)dy rodzaj mieszkania, je- stem bardziej elastyczny. Rynek wci(cid:200)(cid:285) si(cid:218) zmienia. Najcz(cid:218)(cid:258)ciej zmiany dla jednego segmentu s(cid:200) uci(cid:200)(cid:285)liwe, ale dla drugiego ju(cid:285) korzystne. Zauwa(cid:285) równie(cid:285), (cid:285)e dzi(cid:218)ki ró(cid:285)nym mieszkaniom w ofercie mog(cid:218) przerzuca(cid:202) swoich najemców z jednej nierucho- mo(cid:258)ci do drugiej. A je(cid:285)eli b(cid:218)dziesz dobrym landlordem, to ludzie b(cid:218)d(cid:200) sami do Ciebie przychodzi(cid:202), (cid:285)eby naj(cid:200)(cid:202) mieszkanie. Kup książkęPoleć książkę Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Landlord. Jak osiągnąć wolność finansową, inwestując w nieruchomości
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: