Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00454 006735 18447953 na godz. na dobę w sumie
Laptopowy Milioner. Jak zerwać z pracą na etacie i zacząć zarabiać w sieci - ebook/pdf
Laptopowy Milioner. Jak zerwać z pracą na etacie i zacząć zarabiać w sieci - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-1813-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Zostań internetowym rewolucjonistą!

O niezależności, także tej finansowej marzy każdy. Kto nie chciałby w końcu przestać martwić się o codzienne wydatki? Marnować czas na frustrującą, nudną pracę? Wiedzieć, że byt całej rodziny nie zależy od złego humoru szefa, który nagle zabiera Ci premię? Na szczęście możesz wyrwać się z tego zaklętego kręgu i znacznie podwyższyć swoje dochody — bez wychodzenia z domu. Współczesny świat oferuje narzędzia, które pozwolą Ci zbić majątek, o ile wykorzystasz je właściwie. Tysiące ludzi zarabiają dziś w sieci — Ty także możesz to robić.
W tej książce Mark Anastasi, żywy przykład sieciowego american dream, opisuje trzydzieści dwie strategie zarabiania w internecie. Znajdziesz tu konkretne informacje, statystyki, studia przypadków oraz szczegółowe opisy poruszania się po użytecznych zakamarkach sieci. Dowiesz się, jak znaleźć niszę i napisać e-book, jak aktywnie szukać klientów zainteresowanych Twoimi produktami cyfrowymi, jak prowadzić webinarium i jak reklamować się w sieci. Nauczysz się korzystać z programów partnerskich i usług podwykonawców. Zobaczysz także, na czym polega prowadzenie stron członkowskich. Jeśli chcesz uwolnić się od codziennej orki i zamienić ją na krótkie chwile z laptopem, zacznij czytać już dziś!

Klikaj za miliony!


Mark Anastasi — przedsiębiorca internetowy, założyciel Inspired Marketing Group. Wyszkolił ponad 12 tysięcy przedsiębiorców z całego świata. Wcześniej dzięki przypadkowemu spotkaniu na seminarium Mark, bezrobotny ochroniarz, założył swój biznes internetowy i już w ciągu miesiąca zarobił 10 tysięcy dolarów. Obecnie jego misją jest pokazywanie innym, jak mogą przejąć kontrolę nad własną przyszłością finansową i prowadzić styl życia nowoczesnego przedsiębiorcy z laptopem.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Laptop Millionaire: How Anyone Can Escape the 9 to 5 and Make Money Online Tłumaczenie: Marta Najman Projekt okładki: ULABUKA Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-283-1810-6 Copyright © 2012 by Mark Anastasi. All rights reserved. Published by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. Translation copyright © 2016 by Helion S.A. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without either the prior written permission of the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/lapmil Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorze Podzi(cid:218)kowania Wprowadzenie 1. E-booki 2. Tworzenie list i marketing e-mailowy 3. Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych (SEO) 4. YouTube 5. Facebook 6. Twitter 7. Fiverr 8. Podwykonawcy 9. Marketing dla lokalnych biznesów 10. Strony cz(cid:239)onkowskie 11. Webinaria 12. Reklamy w internecie Przemy(cid:258)lenia na zako(cid:241)czenie 7 8 9 35 71 99 117 135 159 183 197 219 249 269 303 325 Poleć książkęKup książkę 6 Laptopowy Milioner Poleć książkęKup książkę 4 YouTube W 2008 roku sposób korzystania z internetu zacz(cid:200)(cid:239) si(cid:218) zmienia(cid:202). Strony spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowe, takie jak YouTube, Facebook i Twitter, zacz(cid:218)(cid:239)y cieszy(cid:202) si(cid:218) coraz wi(cid:218)ksz(cid:200) popularno(cid:258)ci(cid:200), ros(cid:239)a te(cid:285) liczba ludzi sp(cid:218)dzaj(cid:200)cych czas wolny od codziennych zaj(cid:218)(cid:202) na interakcjach prowa- dzonych w mediach spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych. Serwis YouTube.com zosta(cid:239) uruchomiony 14 lutego 2005 roku, a w 2012 roku sta(cid:239) si(cid:218) trzeci(cid:200) najcz(cid:218)(cid:258)ciej odwiedzan(cid:200) stron(cid:200) na (cid:258)wiecie (po Facebooku i Google’u), z ponad 800 milionami unikalnych u(cid:285)yt- kowników miesi(cid:218)cznie. Przeci(cid:218)tny Amerykanin ogl(cid:200)da na YouTubie 150 filmów ka(cid:285)dego miesi(cid:200)ca. W listopadzie 2006 roku Google zap(cid:239)aci(cid:239) osza(cid:239)amiaj(cid:200)c(cid:200) sum(cid:218) 1,65 miliarda dolarów za przej(cid:218)cie tej witryny. Sprytni przedsi(cid:218)biorcy szybko zorientowali si(cid:218), jak du(cid:285)y potencja(cid:239) ma ta strona, i zacz(cid:218)li wykorzystywa(cid:202) YouTube, by zdoby(cid:202) za jego pomoc(cid:200) darmowy ruch dla swoich witryn i zarabia(cid:202) pieni(cid:200)dze w internecie. Po raz pierwszy o tej rewolucji filmików internetowych us(cid:239)ysza(cid:239)em od m(cid:239)odego gitarzysty o imieniu Ben, który by(cid:239) obecny na moim semi- narium w Bristolu. W tamtym czasie udziela(cid:239) on lekcji gry na gitarze, a gdy podzieli(cid:239)em si(cid:218) swoj(cid:200) histori(cid:200) o sprzedawaniu e-booków poprzez Poleć książkęKup książkę 118 Laptopowy Milioner strony internetowe, pomy(cid:258)la(cid:239): „Hej, móg(cid:239)bym dawa(cid:202) lekcje gry na gita- rze w internecie!”. Zacz(cid:200)(cid:239) nagrywa(cid:202) filmy ze swoimi lekcjami, a cztery miesi(cid:200)ce pó(cid:283)- niej uruchomi(cid:239) stron(cid:218) http://www.vguitarlessons.com, gdzie sprzedawa(cid:239) wideo z instrukcjami w cenie 14,99 dolarów za sztuk(cid:218). Kiedy w 2008 roku wrzuci(cid:239) 12 darmowych lekcji na YouTube, zacz(cid:200)(cid:239) cieszy(cid:202) si(cid:218) sta- (cid:239)ym przyp(cid:239)ywem darmowego ruchu na stron(cid:218) i za darmo stworzy(cid:239) list(cid:218) mailingow(cid:200) licz(cid:200)c(cid:200) 140 tysi(cid:218)cy subskrybentów! Ruch z YouTube’a i informacje marketingowe wysy(cid:239)ane do subskrybentów przynosi(cid:239)y mu miesi(cid:218)czny dochód pasywny w wysoko(cid:258)ci nawet 20 tysi(cid:218)cy dolarów. Czy wspomina(cid:239)em ju(cid:285), (cid:285)e ka(cid:285)dy mo(cid:285)e za(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) konto na YouTubie ca(cid:239)kowicie za darmo? Gdy tylko us(cid:239)ysza(cid:239)em histori(cid:218) Bena, wszed(cid:239)em na stron(cid:218) www. youtube.com i otworzy(cid:239)em konto. Zacz(cid:200)(cid:239)em wrzuca(cid:202) na nie fragmenty swoich seminariów i krótkie filmy, na których mówi(cid:239)em wprost do kamery. Natychmiast zacz(cid:218)(cid:239)y one generowa(cid:202) ruch na moje strony. Co wi(cid:218)cej, filmy na YouTubie okaza(cid:239)y si(cid:218) (cid:258)wietnym sposobem na nawi(cid:200)zanie kontaktu z moimi odbiorcami, na przekazywanie im pomy- s(cid:239)ów i informacji i zach(cid:218)canie do robienia ze mn(cid:200) interesów. Filmy w internecie pozwalaj(cid:200) Ci na komunikowanie si(cid:218) z klientami w taki sposób, jakiego nigdy nie zast(cid:200)pi(cid:200) s(cid:239)owa pisane. Kiedy przeprowadzi(cid:239)em wywiad z Benem na temat jego sukcesu na YouTubie i udost(cid:218)pni(cid:239)em go swoim subskrybentom, jednym z u(cid:285)yt- kowników, który go wys(cid:239)ucha(cid:239), by(cid:239) George, pracownik ameryka(cid:241)skiego supermarketu. George pracowa(cid:239) w supermarkecie w Austin w Teksasie, wyk(cid:239)ada(cid:239) towar na pó(cid:239)ki i nienawidzi(cid:239) swojej pracy. Chcia(cid:239) dowiedzie(cid:202) si(cid:218) wi(cid:218)cej o marketingu internetowym, zapisa(cid:239) si(cid:218) do mojego newslettera, wys(cid:239)ucha(cid:239) wywiadu, a nast(cid:218)pnie sp(cid:218)dzi(cid:239) kolejne trzy miesi(cid:200)ce na wgrywaniu 500 filmów na YouTube. Za pomoc(cid:200) programu Camtasia (dost(cid:218)pnego pod adresem www. techsmith.com) tworzy(cid:239) proste, dwuminutowe filmiki — nagrywa(cid:239) ekran komputera i rejestrowa(cid:239) swój g(cid:239)os, gdy opisywa(cid:239) ró(cid:285)ne produkty dost(cid:218)pne na ClickBank.com. Poleć książkęKup książkę YouTube 119 Pod ka(cid:285)dym filmem umieszcza(cid:239) swój link partnerski, po którego klikni(cid:218)ciu mo(cid:285)na by(cid:239)o kupi(cid:202) opisywany produkt. W ten sposób czerpa(cid:239) zyski z ruchu, który generowa(cid:239)y filmy. Rezultat? W ci(cid:200)gu 90 dni zarabia(cid:239) 1500 dolarów tygodniowo, a w ci(cid:200)gu sze(cid:258)ciu miesi(cid:218)cy osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:239) blisko 9 tysi(cid:218)cy dolarów pasywnego dochodu miesi(cid:218)cznie. Chyba nie musz(cid:218) Ci mówi(cid:202), jak szybko rzuci(cid:239) prac(cid:218)? Ka(cid:285)dy film przynosi(cid:239) mu (cid:258)rednio 14 dolarów zysku miesi(cid:218)cznie. Co ciekawe, George nie musia(cid:239) wyda(cid:202) ani dolara na za(cid:239)o(cid:285)enie swojego biznesu. (cid:191)adnej strony, (cid:285)adnych reklam, (cid:285)adnych list, (cid:285)adnego produktu, (cid:285)adnej obs(cid:239)ugi klienta, (cid:285)adnej wysy(cid:239)ki. Koniec ko(cid:241)ców przez cztery lata zarobi(cid:239) blisko 300 tysi(cid:218)cy dolarów dzi(cid:218)ki swojej metodzie nap(cid:218)dzania ruchu. Jedna z moich s(cid:239)uchaczek, Julia S., skopiowa(cid:239)a t(cid:218) strategi(cid:218) i wrzu- ci(cid:239)a na YouTube 70 filmów, z których ka(cid:285)dy zawiera(cid:239) link partnerski do ClickBank.com. Po trzech dniach od wzi(cid:218)cia udzia(cid:239)u w moim seminarium odnoto- wa(cid:239)a pierwsz(cid:200) sprzeda(cid:285) i wkrótce potem zarabia(cid:239)a miesi(cid:218)cznie tysi(cid:200)c dolarów pasywnego dochodu dzi(cid:218)ki swoim filmom. Co ciekawe, osi(cid:200)- ga(cid:239)a tak(cid:285)e (cid:258)redni(cid:200) 14 dolarów zysków miesi(cid:218)cznie za ka(cid:285)dy film. Wielu innych moich studentów, subskrybentów i uczestników semi- narium zastosowa(cid:239)o t(cid:218) technik(cid:218), by zyska(cid:202) wi(cid:218)cej ruchu na swojej stronie. Znalezienie odpowiedniej wiadomo(cid:258)ci Kamieniem w(cid:218)gielnym silnego marketingu jest dostarczanie wiado- mo(cid:258)ci, która wywo(cid:239)a odpowiedni(cid:200) reakcj(cid:218) odbiorcy. To wa(cid:285)na cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) korzystania z YouTube’a w celu zarabiania na nim pieni(cid:218)dzy. Kiedy b(cid:218)dziesz podejmowa(cid:202) decyzj(cid:218) w kwestii tego, co jest dla Ciebie odpo- wiednie, pomy(cid:258)l o tym, co chcesz przekaza(cid:202), jak chcesz to zaoferowa(cid:202) i w jakim celu dodajesz konkretny materia(cid:239). Pomy(cid:258)l o tym, w czym jeste(cid:258) dobry lub jak(cid:200) informacj(cid:218) pragniesz przekaza(cid:202) swoim klientom. Wgrywanie filmów jest proste i kiedy to zro- bisz, b(cid:218)dziesz na dobrej drodze do zarabiania pieni(cid:218)dzy online! Poleć książkęKup książkę 120 Laptopowy Milioner Dzi(cid:218)ki filmikom na YouTubie mo(cid:285)esz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) kilka rezultatów. Mo(cid:285)esz wykorzysta(cid:202) te filmiki, by zdoby(cid:202) subskrybentów na listy mai- lingowe, zwi(cid:218)kszy(cid:202) ruch na stronie albo znale(cid:283)(cid:202) klientów dla swojego biznesu. Magnus Huckvale uzyska(cid:239) 100 tysi(cid:218)cy dolarów dochodu pasywnego w cztery lata, sprzedaj(cid:200)c e-booka w cenie 39 dolarów i zdobywaj(cid:200)c dar- mowy ruch na YouTubie. Magnus uczy ludzi, jak korzysta(cid:202) z techniki emocjonalnego wyzwo- lenia (EFT, ang. Emotional Freedom Technique), by eliminowa(cid:202) ograni- czaj(cid:200)ce my(cid:258)li i przezwyci(cid:218)(cid:285)a(cid:202) problemy emocjonalne. Dzi(cid:218)ki zamiesz- czeniu 12 darmowych filmów na YouTubie uzyskuje sta(cid:239)y strumie(cid:241) u(cid:285)ytkowników odwiedzaj(cid:200)cych jego witryn(cid:218) Tapping.com. Jak dot(cid:200)d jego filmy obejrzano ponad 2 miliony razy. Joe Hayhow poszed(cid:239) na si(cid:239)owni(cid:218) i przez kilka godzin nagrywa(cid:239) swój trening, prezentuj(cid:200)c ró(cid:285)ne (cid:202)wiczenia (pompki, brzuszki i tak dalej). Nast(cid:218)pnie Joe wgra(cid:239) na YouTube 50 filmików o tematyce fitness, a do ka(cid:285)dego z nich doda(cid:239) link prowadz(cid:200)cy do jego strony opt-in . W ci(cid:200)gu roku zebra(cid:239) list(cid:218) mailingow(cid:200) licz(cid:200)c(cid:200) ponad 10 tysi(cid:218)cy sub- skrybentów, a wszystko to dzi(cid:218)ki YouTube’owi — za darmo! Dawn Mendonca rzuci(cid:239)a swoj(cid:200) prac(cid:218), któr(cid:200) wykonywa(cid:239)a ka(cid:285)dego dnia od 9 do 17, aby realizowa(cid:202) swoje marzenie — chcia(cid:239)a zosta(cid:202) nauczy- cielk(cid:200) ta(cid:241)ca. Wrzuci(cid:239)a na YouTube.com 90 filmów i rozwin(cid:218)(cid:239)a mi(cid:218)dzy- narodow(cid:200) szko(cid:239)(cid:218) ta(cid:241)ca, która przyci(cid:200)ga ponad 1500 uczniów tygodniowo! Teraz Dawn zarabia 300 tysi(cid:218)cy dolarów rocznie dzi(cid:218)ki YouTube’owi. Ca(cid:239)(cid:200) swoj(cid:200) karier(cid:218) taneczn(cid:200) zbudowa(cid:239)a w oparciu o YouTube, kontakty zdobywane w internecie i pozycjonowanie filmów — nigdy nie musia(cid:239)a wyda(cid:202) ani centa na reklam(cid:218). Mark H. rzuci(cid:239) prac(cid:218) mened(cid:285)era w piekarni swojej matki i za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) 10 blogów, z których ka(cid:285)dy sprzedawa(cid:239) inny produkt. Nast(cid:218)pnie stworzy(cid:239) od 20 do 30 filmów dla ka(cid:285)dego bloga. Filmiki wgra(cid:239) na YouTube, a ruch przekierowywa(cid:239) na dziesi(cid:218)(cid:202) blogów, ka(cid:285)dy po(cid:258)wi(cid:218)cony innej niszy. Mark zarabia ponad 8 tysi(cid:218)cy dolarów pasywnego dochodu miesi(cid:218)cznie dzi(cid:218)ki darmowemu ruchowi z filmów na YouTubie. Poleć książkęKup książkę YouTube 121 Pos(cid:239)uchaj mojego wywiadu z Markiem H. na stronie http://www. laptopmillionaire.tv/markh. Zaw(cid:239)aszczanie YouTube’a Wybierz si(cid:218) na wirtualny spacer po YouTubie i sprawd(cid:283), jakie filmy ciesz(cid:200) si(cid:218) wysok(cid:200) ogl(cid:200)dalno(cid:258)ci(cid:200) oraz którzy u(cid:285)ytkownicy gromadz(cid:200) du(cid:285)e rzesze widzów. Mo(cid:285)esz wykorzysta(cid:202) te informacje, aby zarobi(cid:202) pieni(cid:200)dze w internecie. Sarah Staar, w(cid:239)a(cid:258)cicielka firmy produkuj(cid:200)cej filmy w Wielkiej Bry- tanii, zacz(cid:218)(cid:239)a od innej strategii: zamiast tworzy(cid:202) filmy i wgrywa(cid:202) je na YouTube, zaoferowa(cid:239)a odkupienie lub wypo(cid:285)yczenie popularnych kont na YouTubie, dzi(cid:218)ki czemu zyska(cid:239)aby wielu widzów i mog(cid:239)a umieszcza(cid:202) pod filmami linki partnerskie. Taka strategia „zaw(cid:239)asz- czania YouTube’a” wymaga skontaktowania si(cid:218) z w(cid:239)a(cid:258)cicielem filmów na YouTubie, który uzyskuje ponad 30 tysi(cid:218)cy widzów miesi(cid:218)cznie, i odkupienia b(cid:200)d(cid:283) wypo(cid:285)yczenia jego konta. Dzi(cid:218)ki swoim dzia(cid:239)aniom Sarah zarabia ponad 3500 dolarów dochodu pasywnego miesi(cid:218)cznie. Aby dowiedzie(cid:202) si(cid:218) wi(cid:218)cej o tym, jak Sarah zarabia 400 dolarów dziennie dzi(cid:218)ki YouTube’owi, obejrzyj jej krótk(cid:200) prezentacj(cid:218) przedstawion(cid:200) pod- czas moich warsztatów po(cid:258)wi(cid:218)conych szybkiemu zarabianiu pieni(cid:218)dzy, Rapid Income Generation, pod adresem http://www.laptopmillionaire.tv/ sarahstaar. Shaqir Hussyin wzi(cid:200)(cid:239) udzia(cid:239) w wielu moich seminariach i tak(cid:285)e zdecydowa(cid:239) si(cid:218) skorzysta(cid:202) ze strategii zaw(cid:239)aszczania YouTube’a, z której zyski czerpa(cid:239)a Sarah. Kupi(cid:239) i przej(cid:200)(cid:239) kilka popularnych kont na You- Tubie (czasami p(cid:239)ac(cid:200)c zaledwie 20 dolarów za konto) i zacz(cid:200)(cid:239) zarabia(cid:202) od 250 do 1000 dolarów dochodu pasywnego dziennie. Przez pierwszy rok dzia(cid:239)alno(cid:258)ci internetowej odnotowa(cid:239) 200 tysi(cid:218)cy dolarów zysku. Poleć książkęKup książkę 122 Laptopowy Milioner Linki partnerskie Jak opisywa(cid:239)em w poprzednim rozdziale, promowanie linków partner- skich jest szybkim i (cid:239)atwym sposobem zarabiania pieni(cid:218)dzy w inter- necie. Mo(cid:285)esz bez trudu zrobi(cid:202) to samo na YouTubie. Ameryka(cid:241)ski sprzedawca internetowy Jason Moffatt jest uznawany za pioniera strategii „zaw(cid:239)aszczania YouTube’a” lub po prostu kupo- wania kont na YouTubie i przekierowywania ruchu na strony partner- skie. Zap(cid:239)aci(cid:239) 250 dolarów za wideo po(cid:258)wi(cid:218)cone grze World of Warcraft, które obejrzano 7 milionów razy. Po umieszczeniu pod filmem odno(cid:258)nika do produktu zwi(cid:200)zanego z World of Warcraft Jason zacz(cid:200)(cid:239) odnotowywa(cid:202) kilka sprzeda(cid:285)y dziennie dzi(cid:218)ki YouTube’owi. Podczas seminarium Franka Kerna zatytu(cid:239)owanego Kontrola t(cid:239)umu Jason opowiedzia(cid:239) o swoim uczniu, który kupi(cid:239) bardzo popularny film dotycz(cid:200)cy grania na gitarze, maj(cid:200)cy prawie 27 milionów ods(cid:239)on. Ta inwe- stycja za 2 tysi(cid:200)ce dolarów szybko przynios(cid:239)a mu od 300 do 500 dola- rów dziennego dochodu pasywnego wy(cid:239)(cid:200)cznie dzi(cid:218)ki umieszczeniu w opisie filmu linku, który prowadzi(cid:239) do popularnego kursu nauki gry na gitarze. Wykorzystanie YouTube’a w strategii Laptopowego Milionera Strona YouTube jest ca(cid:239)kowicie unikalna pod wzgl(cid:218)dem mo(cid:285)liwo(cid:258)ci uzyskiwania ruchu i generowania przychodów. Poni(cid:285)ej przedstawiam kilka taktyk. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e ka(cid:285)da z opisanych siedmiu strategii powinna pozwoli(cid:202) Ci na utrzymywanie si(cid:218), gdy postanowisz zosta(cid:202) przedsi(cid:218)biorc(cid:200) z laptopem. Siedem sposobów na zarabianie pieni(cid:218)dzy na YouTubie Istnieje wiele sposobów, by czerpa(cid:202) zysk z ruchu na YouTubie: Poleć książkęKup książkę YouTube 123 1. Sprzedawaj w(cid:239)asne produkty lub us(cid:239)ugi i reklamuj si(cid:218) na You- Tubie. To moja taktyka, gdy, przyk(cid:239)adowo, promuj(cid:218) jedno ze swoich seminariów czy który(cid:258) ze swoich produktów. YouTube jest wspa- nia(cid:239)ym narz(cid:218)dziem do budowania relacji i umacniania zaufania na swoim rynku docelowym, w(cid:258)ród potencjalnych i istniej(cid:200)cych klientów. 2. Twórz listy opt-in. Wykorzystaj filmy na YouTubie, by nap(cid:218)dza(cid:202) ruch na swoje strony opt-in, dzi(cid:218)ki którym zbudujesz list(cid:218) mailingow(cid:200). Oznacza to, (cid:285)e b(cid:218)dziesz w stanie zarabia(cid:202) pieni(cid:200)dze dzi(cid:218)ki naci(cid:258)ni(cid:218)ciu jednego guzika, rozsy(cid:239)aj(cid:200)c do swoich subskrybentów e-maile z pasuj(cid:200)c(cid:200) ofert(cid:200). Uwaga: niektóre osoby korzystaj(cid:200) z podst(cid:218)p- nej taktyki, by rozwija(cid:202) swoj(cid:200) list(cid:218) mailingow(cid:200) za pomoc(cid:200) You- Tube’a. Na przyk(cid:239)ad natkniesz si(cid:218) na wielu przedsi(cid:218)biorców z laptopami, którzy zamieszczaj(cid:200) linki prowadz(cid:200)ce do ich stron w komentarzach pod filmami innych YouTuberów lub te(cid:285) wysy- (cid:239)aj(cid:200) wiadomo(cid:258)ci prywatne do konkretnych u(cid:285)ytkowników You- Tube’a, aby si(cid:218) przywita(cid:202) i podes(cid:239)a(cid:202) link do swojej strony, albo zamieszczaj(cid:200) odpowiedzi wideo pod popularnymi filmami. Ogólnie rzecz bior(cid:200)c, dobrze jest zasubskrybowa(cid:202) kilka kana- (cid:239)ów ze swojej niszy i zaprzyja(cid:283)ni(cid:202) si(cid:218) z innymi YouTuberami. 3. Generowanie leadów. W ten sam sposób, w jaki mo(cid:285)esz u(cid:285)ywa(cid:202) YouTube’a do two- rzenia ruchu dla w(cid:239)asnego biznesu i rozwijania listy mailingo- wej, mo(cid:285)esz tak(cid:285)e generowa(cid:202) leady dla innych biznesów i firm, wykorzystuj(cid:200)c swoje filmy z YouTube’a. Mo(cid:285)e si(cid:218) to okaza(cid:202) szcze- gólnie lukratywne, poniewa(cid:285) dzi(cid:218)ki YouTube’owi otrzymujesz leady za darmo, a potem sprzedajesz je za cen(cid:218) od 8 do 47 dola- rów za sztuk(cid:218) biznesom tradycyjnym, które nie wiedz(cid:200), jak korzy- sta(cid:202) z marketingu internetowego czy mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych, takich jak YouTube. Poleć książkęKup książkę 124 Laptopowy Milioner Mój przyjaciel Mark V. zarabia ponad 700 tysi(cid:218)cy dolarów rocznie na sprzeda(cid:285)y leadów osobom zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cym nierucho- mo(cid:258)ciami z ca(cid:239)ego (cid:258)wiata, a Barry D. zarabia ponad milion dola- rów w ci(cid:200)gu roku, sprzedaj(cid:200)c leady firmom myj(cid:200)cym okna w Wiel- kiej Brytanii. 4. Zarz(cid:200)dzanie kontem na YouTubie w imieniu lokalnego przed- si(cid:218)biorstwa. Mo(cid:285)esz zaoferowa(cid:202) lokalnemu przedsi(cid:218)biorstwu za(cid:239)o(cid:285)enie konta na YouTubie i zarz(cid:200)dzanie nim w zamian za miesi(cid:218)czn(cid:200) op(cid:239)at(cid:218). Znam dwudziestokilkuletni(cid:200) kobiet(cid:218), która pracuj(cid:200)c z domu i zajmuj(cid:200)c si(cid:218) wy(cid:239)(cid:200)cznie tego typu prac(cid:200), z (cid:239)atwo(cid:258)ci(cid:200) zarabia miesi(cid:218)cznie 7 tysi(cid:218)cy dolarów! 5. Zdominuj Google’a i nap(cid:218)dzaj z niego ruch. Ta strategia wymaga stosowania technik pozycjonowania zawarto(cid:258)ci z YouTube’a, tak aby Twoje filmy pojawia(cid:239)y si(cid:218) na pierwszej stronie wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach takich jak Google. 6. Zarabiaj pieni(cid:200)dze, promuj(cid:200)c oferty partnerskie z ClickBank lub inne oferty z modelu CPA. Mo(cid:285)esz tworzy(cid:202) na YouTubie filmy promuj(cid:200)ce jeden z dzie- si(cid:200)tek tysi(cid:218)cy produktów partnerskich ze stron ClickBank.com, CJ.com, Made.com czy tuzina innych stron partnerskich opar- tych na modelu CPA, które mo(cid:285)esz znale(cid:283)(cid:202) pod adresem www. cpaoffers.com. 7. Google AdSense. YouTube mo(cid:285)e doda(cid:202) reklam(cid:218) Google’a do Twoich filmów i podzieli(cid:202) si(cid:218) z Tob(cid:200) zyskami. Aby móc czerpa(cid:202) korzy(cid:258)ci z takich dzia(cid:239)a(cid:241), musisz do(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) do programu partnerskiego. Je(cid:258)li chcesz si(cid:218) do niego zg(cid:239)osi(cid:202), wejd(cid:283) na stron(cid:218) www.youtube. com/partners. Zanim jednak b(cid:218)dziesz móg(cid:239) aplikowa(cid:202), musisz spe(cid:239)- ni(cid:202) konkretne kryteria: musisz posiada(cid:202) wszystkie prawa do swoich filmów, Twoje filmy musz(cid:200) mie(cid:202) tysi(cid:200)ce ods(cid:239)on, a Ty musisz by(cid:202) w stanie pochwali(cid:202) si(cid:218) do(cid:258)(cid:202) spor(cid:200) grup(cid:200) subskrybentów. Poleć książkęKup książkę YouTube 125 Je(cid:285)eli zostaniesz w(cid:239)(cid:200)czony do programu partnerskiego You- Tube’a, b(cid:218)dziesz móg(cid:239) dodawa(cid:202) reklamy do swoich filmików i dostawa(cid:202) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) wygenerowanych dzi(cid:218)ki nim przychodów. Siedem prostych sposobów tworzenia filmów na YouTube Istnieje wiele sposobów na tworzenie filmów na YouTube. Moim ulubio- nym jest u(cid:285)ycie kamery cyfrowej Flip lub nagranie prezentacji w Power- Poincie za pomoc(cid:200) oprogramowania Camtasia, s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)cego do rejestro- wania obrazu ekranu. Ale istnieje te(cid:285) mnóstwo innych metod. 1. Twórz filmy za pomoc(cid:200) kieszonkowej kamery cyfrowej. Kamera Flip to prosta kamera cyfrowa, która od dnia swojego debiutu jest najlepiej sprzedaj(cid:200)c(cid:200) si(cid:218) kamer(cid:200) na Amazon.com i zgarnia oko(cid:239)o 13 procent sprzeda(cid:285)y ca(cid:239)ego rynku kamer. Filmuje w wysokiej rozdzielczo(cid:258)ci i posiada wyj(cid:258)cie USB, które pozwala pod(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) j(cid:200) bezpo(cid:258)rednio do laptopa i zgra(cid:202) film prosto na YouTube. Jest niezwykle (cid:239)atwa w u(cid:285)yciu i mo(cid:285)na j(cid:200) kupi(cid:202) na Amazonie czy eBayu za oko(cid:239)o 70 dolarów. Kamera Kodak Zi8 ma podobn(cid:200) specyfikacj(cid:218), ale dodatkowo posiada zewn(cid:218)trzne wyj(cid:258)cie na mikrofon, przez co d(cid:283)wi(cid:218)k jest lepszy ni(cid:285) w przypadku Flipa, a do tego ma wyj(cid:258)cie HDMI, dzi(cid:218)ki czemu obejrzysz swój film na telewizorze. Cena za t(cid:218) kamer(cid:218) waha si(cid:218) od oko(cid:239)o 130 do 249 dolarów. 2. Twórz filmy za pomoc(cid:200) kamery internetowej. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) laptopów ma wbudowan(cid:200) kamer(cid:218) internetow(cid:200) i mikrofon. Je(cid:258)li Twój sprz(cid:218)t nie ma w standardzie kamery, mo(cid:285)esz dokupi(cid:202) j(cid:200) na Amazon.com lub eBay.com. Ja jednak uwa(cid:285)am, (cid:285)e filmy, na których kto(cid:258) po prostu siedzi przez lapto- pem i mówi do kamery, s(cid:200) bardzo nudne! 3. Twórz filmy za pomoc(cid:200) telefonu komórkowego. W dzisiejszych czasach wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) telefonów komórkowych posiada wbudowane kamery cyfrowe, które pozwalaj(cid:200) na kr(cid:218)cenie Poleć książkęKup książkę 126 Laptopowy Milioner filmów równie dobrych jako(cid:258)ciowo, o ile nie lepszych, co kamery internetowe i kamery Flip. Nagraj film, zgraj go na laptopa, a nast(cid:218)pnie wgraj na konto na YouTubie. 4. Twórz filmy za pomoc(cid:200) Animoto. Je(cid:258)li nie podoba Ci si(cid:218) wizja korzystania z programu do obróbki wideo, mo(cid:285)esz zastosowa(cid:202) inne proste rozwi(cid:200)zanie — u(cid:285)yj Ani- moto (http://www.animoto.com). Dzi(cid:218)ki Animoto mo(cid:285)esz tworzy(cid:202) teledyski o telewizyjnej jako(cid:258)ci, wykorzystuj(cid:200)c swoje zdj(cid:218)cia i klipy wideo. W zaledwie kilka minut stworzysz film gotowy do wgrania na YouTube. Program Animoto jest bardzo (cid:239)atwy w u(cid:285)yciu. Po prostu wybierz piosenk(cid:218), która b(cid:218)dzie (cid:258)cie(cid:285)k(cid:200) d(cid:283)wi(cid:218)kow(cid:200) filmu, dodaj zdj(cid:218)cia i grafiki, a Animoto za ka(cid:285)dym razem wyprodukuje z nich uni- kalny film. Mo(cid:285)esz korzysta(cid:202) z tego serwisu, by tworzy(cid:202) darmowe filmy trwaj(cid:200)ce 30 sekund, albo wykupi(cid:202) wersj(cid:218) Plus w cenie 30 dolarów rocznie, która pozwoli przygotowywa(cid:202) filmy dowolnej d(cid:239)ugo(cid:258)ci. 5. Zatrudniaj aktorów, aby nagrywa(cid:202) filmy. Je(cid:258)li chcia(cid:239)by(cid:258), (cid:285)eby kto(cid:258) wyst(cid:200)pi(cid:239) w Twoim filmie, na stronie www.mandy.com mo(cid:285)esz zatrudni(cid:202) bezrobotnego. Mo(cid:285)esz nawet zleci(cid:202) mu nagranie wideo — wielu bezrobotnych aktorów posiada te(cid:285) kamery Flip lub kamery cyfrowe, poniewa(cid:285) tworz(cid:200) nagra- nia potrzebne do przes(cid:239)ucha(cid:241) oraz ulepszania swoich zdolno(cid:258)ci aktorskich. 6. Twórz filmy za pomoc(cid:200) oprogramowania rejestruj(cid:200)cego widok ekranu. To mój ulubiony sposób tworzenia filmów na YouTube. Korzystam z oprogramowania Camtasia Studio, by nagrywa(cid:202) pre- zentacje wykonane w PowerPoincie, wy(cid:258)wietlaj(cid:200)ce si(cid:218) na ekra- nie komputera. Równocze(cid:258)nie rejestruj(cid:218) te(cid:285) swój g(cid:239)os. Camtasia Studio to nieodzowna bro(cid:241) w arsenale ka(cid:285)dego przedsi(cid:218)biorcy z laptopem, gdy(cid:285) pozwala na tworzenie filmów, które mo(cid:285)esz wgrywa(cid:202) na YouTube, aby promowa(cid:202) swój biznes, Poleć książkęKup książkę YouTube 127 na nagrywanie filmów szkoleniowych dla Twoich podwykonaw- ców, a nawet tworzenie tuzinów wideoproduktów przeznaczonych do sprzeda(cid:285)y klientom. Darmowe alternatywy to na przyk(cid:239)ad Jing (https://www. techsmith.com/download/jing/) oraz CamStudio (http://camstudio. org). U(cid:285)ytkownikom maców polecam darmowe oprogramowanie ScreenFlow. 7. Twórz filmy za pomoc(cid:200) programu Windows Movie Maker. Mo(cid:285)esz te(cid:285) tworzy(cid:202) filmy za pomoc(cid:200) oprogramowania Win- dows Movie Maker (jest ju(cid:285) zainstalowane na wi(cid:218)kszo(cid:258)ci lapto- pów z systemem Windows). Program pozwoli Ci nie tylko edyto- wa(cid:202) filmy, lecz tak(cid:285)e dodawa(cid:202) do nich efekty, takie jak tytu(cid:239)y, napisy, przej(cid:258)cia mi(cid:218)dzy scenami i (cid:258)cie(cid:285)ka d(cid:283)wi(cid:218)kowa, co po- zwoli uczyni(cid:202) Twoje produkcje ekscytuj(cid:200)cym prze(cid:285)yciem multimedialnym. Nigdy nie u(cid:285)ywa(cid:239)em Windows Movie Makera do tworzenia filmów, ale czasami wykorzystuj(cid:218) go do edycji wideo (gdy musz(cid:218) skróci(cid:202) film, zmieni(cid:202) jego rozmiar albo doda(cid:202) na dole ekranu swój adres URL). Niektóre osoby wykorzystuj(cid:200) nagrania MP3 z teleseminariów albo wywiady w formie audio, by za pomoc(cid:200) Windows Movie Makera dodawa(cid:202) do nich obrazy i tworzy(cid:202) w ten sposób filmy. (cid:132)(cid:132)(cid:132)(cid:132)(cid:132) Po kilku miesi(cid:200)cach zamieszczania filmów na YouTubie otrzymywa(cid:239)em dziennie 30 czy 40 dodatkowych subskrybentów na li(cid:258)cie mailingowej dzi(cid:218)ki darmowemu ruchowi generowanemu z moich filmów umiesz- czanych w serwisie. Wyobra(cid:283) sobie dodatkowy tysi(cid:200)c potencjalnych klientów miesi(cid:218)cznie, pukaj(cid:200)cy do Twoich drzwi i pragn(cid:200)cy robi(cid:202) z Tob(cid:200) interesy. Taka lista by(cid:239)a warta dla mojego biznesu co najmniej tysi(cid:200)c dolarów miesi(cid:218)cznie, czyli YouTube dok(cid:239)ada(cid:239) do moich zysków ka(cid:285)- dego miesi(cid:200)ca dodatkowy tysi(cid:200)c dolarów. Poleć książkęKup książkę 128 Laptopowy Milioner Studia przypadków umieszczone w rozdziale 4. pokazuj(cid:200), jak mo(cid:285)na zarobi(cid:202) wi(cid:218)cej lub mniej pieni(cid:218)dzy, wykorzystuj(cid:200)c opisane wy(cid:285)ej stra- tegie zwi(cid:200)zane z YouTube’em. STUDIUM PRZYPADKU — DAWN MENDONCA „Ta samotna matka porzuci(cid:239)a swoj(cid:200) sta(cid:239)(cid:200) prac(cid:218), aby pod(cid:200)(cid:285)y(cid:202) za pasj(cid:200). Jako nauczycielka ta(cid:241)ca zarabia teraz 300 tysi(cid:218)cy dolarów rocznie dzi(cid:218)ki YouTube’owi!” Dawn Mendonca porzuci(cid:239)a prac(cid:218) wykonywan(cid:200) codziennie od godziny 9 do 17, aby po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) si(cid:218) pasji uczenia ta(cid:241)ca, i zacz(cid:218)(cid:239)a dodawa(cid:202) filmy na You- Tube, by przyci(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wi(cid:218)cej uczniów do swojej szko(cid:239)y ta(cid:241)ca. Obecnie na jej kursy ucz(cid:218)szcza ka(cid:285)dego tygodnia ponad 1500 studen- tów z ca(cid:239)ego (cid:258)wiata, co przynosi jej 300 tysi(cid:218)cy dolarów zysków rocznie. Wszystko to dzi(cid:218)ki YouTube’owi. Dawn przys(cid:239)a(cid:239)a mi poni(cid:285)szy e-mail, w którym wyja(cid:258)ni(cid:239)a, jak do tego dosz(cid:239)o: Zacz(cid:218)(cid:239)am od trwaj(cid:200)cego 90 dni wyzwania, polegaj(cid:200)cego na robieniu ka(cid:285)dego dnia jednego filmu promuj(cid:200)cego moj(cid:200) szko(cid:239)(cid:218) ta(cid:241)ca. Chcia(cid:239)am poczu(cid:202) si(cid:218) pewnie podczas tworzenia materia(cid:239)ów wideo. Dzi(cid:218)ki temu (cid:202)wiczeniu znani brytyjscy tancerze zobaczyli moje filmy na YouTubie i nawi(cid:200)zali ze mn(cid:200) kontakt, prosz(cid:200)c o pomoc w prowadze- niu ich marketingu! Poprzez tworzenie filmów dowiedzia(cid:239)am si(cid:218) tak(cid:285)e, jakie ludzie maj(cid:200) potrzeby, poniewa(cid:285) tancerze i nauczyciele ta(cid:241)ca zostawiali komentarze pod materia(cid:239)ami. Dowiedzia(cid:239)am si(cid:218), (cid:285)e poszukiwali g(cid:239)ównie pomocy w prowadzeniu swojego tanecznego biznesu, zacz(cid:218)(cid:239)am wi(cid:218)c udziela(cid:202) porad, prowadzi(cid:202) szkolenia i treningi z zakresu „reklamowania w(cid:239)asnej szko(cid:239)y ta(cid:241)ca” poprzez swoj(cid:200) stron(cid:218) http://danceteachertraining.net/blog/. Prowadz(cid:218) szko(cid:239)(cid:218) ta(cid:241)ca, na któr(cid:200) udzielam franszyzy innym tancerzom. Co tydzie(cid:241) na zaj(cid:218)cia ucz(cid:218)szcza do tych szkó(cid:239) w sumie 1500 uczniów. A klienci z ca(cid:239)ego (cid:258)wiata przylatuj(cid:200) do Wielkiej Brytanii, by bra(cid:202) udzia(cid:239) w moich kursach, poniewa(cid:285) znale(cid:283)li mnie na YouTubie! Poleć książkęKup książkę YouTube 129 Zamierzam te(cid:285) nawi(cid:200)za(cid:202) wspó(cid:239)prac(cid:218) z niektórymi zagranicznymi stu- dentami, aby uruchomi(cid:202) kursy taneczne w Kalifornii, Toronto, Irlandii i na Malcie. Stworzy(cid:239)am swoj(cid:200) mark(cid:218) biznesu tanecznego za pomoc(cid:200) YouTu- be’a, dzi(cid:218)ki zdobytym tam kontaktom i pozycjonowaniu filmów wideo. Nigdy nie musia(cid:239)am zap(cid:239)aci(cid:202) ani centa za reklam(cid:218)! STUDIUM PRZYPADKU — SHAQIR HUSSYIN „Zarabiam od 250 do 1000 dolarów dziennie dzi(cid:218)ki YouTube’owi!” Shaqir Hussyin wzi(cid:200)(cid:239) udzia(cid:239) w wielu moich seminariach w ci(cid:200)gu ostatnich kilku lat. Ostatnio zdradzi(cid:239) mi, (cid:285)e zarabia od 250 do 1000 dolarów dziennie dzi(cid:218)ki metodzie „zaw(cid:239)aszczania” ruchu z YouTube’a. Jak pisa(cid:239)em wcze(cid:258)niej, strategia zaw(cid:239)aszczania YouTube’a wymaga umieszczenia swojego odno(cid:258)nika w filmach innych osób. Kontaktujesz si(cid:218) z w(cid:239)a(cid:258)cicielem, by zaoferowa(cid:202) wypo(cid:285)yczenie od niego pola „poka(cid:285) wi(cid:218)cej”, umieszczonego pod jego popularnym filmem, lub od razu oferujesz mo(cid:285)li- wo(cid:258)(cid:202) odkupienia ca(cid:239)ego konta na YouTubie. Pod ka(cid:285)dym filmem na YouTubie znajduje si(cid:218) pole na opis. Gdy doda- jesz wideo, mo(cid:285)esz udzieli(cid:202) kilku dodatkowych informacji i uzupe(cid:239)ni(cid:202) je o link do swojej witryny. Jako (cid:285)e osoby, które dodaj(cid:200) filmy na YouTube, nie s(cid:200) w wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków profesjonalistami ani w(cid:239)a(cid:258)cicielami biznesu czy przedsi(cid:218)biorcami z laptopem, cz(cid:218)sto nie dodaj(cid:200) (cid:285)adnego odno(cid:258)nika w polu z opisem. Co za strata! Shaqir szuka(cid:239) na YouTubie filmów ogl(cid:200)danych cz(cid:218)(cid:258)ciej ni(cid:285) tysi(cid:200)c razy dziennie, na kana(cid:239)ach maj(cid:200)cych przynajmniej 300 tysi(cid:218)cy ods(cid:239)on, których w(cid:239)a(cid:258)ciciele nie umieszczali linku w polu z opisem. Ta strategia dzia(cid:239)a(cid:239)a bardzo dobrze, ale przedzieranie si(cid:218) przez miliony filmów na YouTubie, by znale(cid:283)(cid:202) materia(cid:239)y spe(cid:239)niaj(cid:200)ce trzy powy(cid:285)sze kryteria, to do(cid:258)(cid:202) czasoch(cid:239)onne zaj(cid:218)cie. Poleć książkęKup książkę 130 Laptopowy Milioner Dlatego te(cid:285) Shaqir korzysta z oprogramowania, które automatyzuje wi(cid:218)k- sz(cid:200) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) tego procesu. Program YouTube Tsunami wyszukuje filmy, które maj(cid:200) wi(cid:218)cej ni(cid:285) tysi(cid:200)c wy(cid:258)wietle(cid:241) dziennie i nie zawieraj(cid:200) linku w polu z opisem. Shaqir pokaza(cid:239) mi, jakie to proste — wystarczy wpisa(cid:202) s(cid:239)owo kluczowe zwi(cid:200)zane ze swoj(cid:200) nisz(cid:200) do wyszukiwarki, a program sam stworzy list(cid:218) cz(cid:218)sto wy(cid:258)wietlanych filmów. Gdy wpisa(cid:239)em „utrata wagi”, oprogramowanie znala- z(cid:239)o 44 filmy bez odno(cid:258)nika w opisie, które mia(cid:239)y ponad milion ods(cid:239)on. STUDIUM PRZYPADKU — KEVIN CLARKE „Jak dot(cid:200)d zarobi(cid:239)em dodatkowe 8 tysi(cid:218)cy dolarów dzi(cid:218)ki YouTube’owi!” Kevin Clarke z Nottingham w Wielkiej Brytanii kilka lat temu wzi(cid:200)(cid:239) udzia(cid:239) w jednym z moich seminariów i zmieni(cid:239) swoje (cid:285)ycie. Oto co s(cid:200)dzi o marke- tingu na YouTubie: „Siedem lat temu mia(cid:239)em do(cid:258)(cid:202) bycia sp(cid:239)ukanym. Zosta(cid:239)em zaproszony na seminarium w Earls Court w Londynie, prowadzone przez samego Marka Anastasiego! To wtedy po raz pierwszy w (cid:285)yciu us(cid:239)ysza(cid:239)em o mar- ketingu internetowym”. „Mark podzieli(cid:239) si(cid:218) ze mn(cid:200) przepisem na sukces. Post(cid:200)pi(cid:239)em zgodnie z wytycznymi, wróci(cid:239)em do domu, zrobi(cid:239)em co trzeba i w nast(cid:218)pnym tygodniu zarobi(cid:239)em 261 dolarów poprzez ClickBank! Moje (cid:285)ycie zacz(cid:218)(cid:239)o zmienia(cid:202) si(cid:218) na lepsze. Teraz pora, bym to ja wyjawi(cid:239) prost(cid:200) formu(cid:239)(cid:218) na zarabianie na YouTubie: 1. Wchodz(cid:218) na stron(cid:218) ClickBank.com i szukam popularnych produk- tów, które móg(cid:239)bym sprzeda(cid:202). Otrzymuj(cid:218) link partnerski, a potem skracam jego adres za pomoc(cid:200) http://www.tiny.cc. 2. Nast(cid:218)pnie za pomoc(cid:200) oprogramowania Camtasia tworz(cid:218) film, na którym recenzuj(cid:218) produkt. Pami(cid:218)taj, (cid:285)e ocena us(cid:239)ugi lub produktu, Poleć książkęKup książkę YouTube 131 które promujesz, powinna by(cid:202) szczera i trafna. Na pocz(cid:200)tku nagrania trzeba si(cid:218) przedstawi(cid:202) i przez ca(cid:239)y czas by(cid:202) uprzejmym, da(cid:202) widzom do zrozumienia, czego mog(cid:200) si(cid:218) spodziewa(cid:202). W filmie umieszczam link partnerski, dzi(cid:218)kuj(cid:218) u(cid:285)ytkownikom za ogl(cid:200)danie i zach(cid:218)cam ich do kontaktu ze mn(cid:200), gdyby mieli jakie(cid:258) pytania. 3. Dodaj(cid:218) film na swoje konto na YouTubie, umieszczam link partnerski w polu z opisem oraz dopisuj(cid:218) trafne s(cid:239)owa kluczowe w polu tagów, dzi(cid:218)ki czemu u(cid:285)ytkownicy YouTube’a oraz wyszukiwarki b(cid:218)d(cid:200) mogli (cid:239)atwo odszuka(cid:202) mój film, je(cid:258)li wpisz(cid:200) te frazy. Zaobserwujesz tak(cid:285)e, (cid:285)e niektórzy u(cid:285)ytkownicy umieszcz(cid:200) Twoje wideo w serwisach spo- (cid:239)eczno(cid:258)ciowych, na przyk(cid:239)ad na Facebooku! 4. Nast(cid:218)pnie nap(cid:218)dzam ruch do swoich filmów, na przyk(cid:239)ad poprzez pisanie o nich na Twitterze albo p(cid:239)acenie u(cid:285)ytkownikom Fiverr.com 5 dolarów za zamieszczenie odno(cid:258)nika do moich filmów na ich Face- booku i Twitterze, gdzie zobacz(cid:200) to ich znajomi i obserwuj(cid:200)cy!”. Korzystaj(cid:200)c z tej strategii, Kevin zarobi(cid:239) ponad 8 tysi(cid:218)cy dolarów przez ostatnie 5 miesi(cid:218)cy. Wszystko to dzi(cid:218)ki darmowemu ruchowi z YouTube’a. Podsumowanie (cid:120) Strona YouTube.com zosta(cid:239)a uruchomiona 14 lutego 2005 roku i od 2012 roku jest jedn(cid:200) z trzech najcz(cid:218)(cid:258)ciej odwiedzanych stron na (cid:258)wiecie (po Facebooku i Google’u). Odnotowuje ponad 800 milionów unikalnych u(cid:285)ytkowników miesi(cid:218)cznie. (cid:120) Filmy na YouTubie to pot(cid:218)(cid:285)ne narz(cid:218)dzie nawi(cid:200)zywania kontaktu ze swoimi odbiorcami, przekazywania im pomys(cid:239)ów i informacji i zach(cid:218)cania do prowadzenia wspólnych interesów. Filmy w inter- necie pozwalaj(cid:200) Ci komunikowa(cid:202) si(cid:218) z klientami w sposób, jakiego nie zast(cid:200)pi(cid:200) s(cid:239)owa pisane. (cid:120) Siedem sposobów zarabiania pieni(cid:218)dzy na YouTubie: sprzedawaj w(cid:239)asne produkty lub us(cid:239)ugi i reklamuj si(cid:218) na YouTubie; twórz listy opt-in; generuj leady i sprzedawaj je biznesom ze swojej Poleć książkęKup książkę 132 Laptopowy Milioner niszy; zarz(cid:200)dzaj kontem na YouTubie w imieniu lokalnego przed- si(cid:218)biorstwa; zdominuj wyszukiwarki internetowe i nap(cid:218)dzaj ruch z Google’a; promuj oferty partnerskie z ClickBank albo inne oferty z modelu CPA w swoich filmach; do(cid:239)(cid:200)cz do programu partnerskiego na YouTubie i zarabiaj pieni(cid:200)dze za wy(cid:258)wietlanie reklam Google AdSense w swoich filmach. (cid:120) Strategia zaw(cid:239)aszczania YouTube’a polega na kontaktowaniu si(cid:218) z w(cid:239)a(cid:258)cicielami takich filmów na YouTubie, które uzyskuj(cid:200) ponad 30 tysi(cid:218)cy ods(cid:239)on miesi(cid:218)cznie, i kupowaniu lub wypo(cid:285)yczaniu od nich konta. W ostatnich latach okaza(cid:239)o si(cid:218) to bardzo skuteczn(cid:200) taktyk(cid:200). (cid:120) Siedem prostych sposobów tworzenia filmów na YouTube: korzy- staj z kamery Flip b(cid:200)d(cid:283) kamery Kodak; u(cid:285)ywaj kamery inter- netowej; u(cid:285)ywaj telefonu komórkowego; twórz filmy za pomoc(cid:200) Animoto.com; zatrudniaj bezrobotnych aktorów na stronie http:// www.mandy.com, by nagrywali filmy dla Ciebie; twórz filmy za pomoc(cid:200) oprogramowania Camtasia; u(cid:285)ywaj oprogramowania Windows Movie Maker. Sekret Milionera: z kim przestajesz, takim si(cid:218) stajesz Pewnego dnia rozmawia(cid:239)em przez telefon z Laptopowym Milionerem. Zada(cid:239) mi przedziwne pytanie: — Jaka jest (cid:258)rednia warto(cid:258)(cid:202) netto sze(cid:258)ciu osób, z którymi sp(cid:218)dzasz najwi(cid:218)cej czasu? — Co masz na my(cid:258)li? — odpowiedzia(cid:239)em. — Có(cid:285), nie wspomina(cid:239)em ci chyba o tym, ale to kolejny Sekret Milionera: z kim przestajesz, takim si(cid:218) stajesz. — Mówi(cid:218) ci o tym teraz, poniewa(cid:285) zdecydowa(cid:239)em si(cid:218) wykluczy(cid:202) nie- które osoby ze swojego (cid:285)ycia i do(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) do grupy internetowych sprze- dawców Mastermind. Musisz zarabia(cid:202) rocznie ponad milion dolarów, by sta(cid:202) si(cid:218) jej cz(cid:218)(cid:258)ci(cid:200). Spotykamy si(cid:218) trzy razy do roku, aby omówi(cid:202) Poleć książkęKup książkę YouTube 133 pomys(cid:239)y na dalsze prowadzenie biznesu. Wszystko sprowadza si(cid:218) do otaczania si(cid:218) odpowiedni(cid:200) grup(cid:200) osób — tak(cid:200), która stawia przed tob(cid:200) wyzwania i zmusza do wykraczania poza swoj(cid:200) stref(cid:218) komfortu. — Czy w ten sposób próbujesz mi przekaza(cid:202), (cid:285)e nie chcesz mnie ju(cid:285) w swoim (cid:285)yciu? — spyta(cid:239)em dla (cid:285)artu. — Ha, ha! Nie! Ciesz(cid:218) si(cid:218), (cid:285)e mog(cid:218) to powiedzie(cid:202), ale za(cid:239)apa(cid:239)e(cid:258) si(cid:218)! Jednak s(cid:200) w moim (cid:285)yciu ludzie, których nie cieszy widok mojego sukcesu, poniewa(cid:285) przez to nie czuj(cid:200) si(cid:218) dobrze ze sob(cid:200) i swoj(cid:200) sytuacj(cid:200) (cid:285)yciow(cid:200). Musz(cid:218) usun(cid:200)(cid:202) ich ze swojego (cid:285)ycia. Je(cid:258)li prawdziwie d(cid:200)(cid:285)ysz do osi(cid:200)gni(cid:218)cia swoich celów, to, cho(cid:202) brzmi to drastycznie, musisz przemy(cid:258)le(cid:202), kogo warto zatrzyma(cid:202) w gronie zna- jomych. Twoje (cid:285)ycie i szcz(cid:218)(cid:258)cie s(cid:200) po prostu zbyt istotne, by dopu(cid:258)ci(cid:202) do nich z(cid:239)odziejów marze(cid:241). Widzisz, odk(cid:200)d si(cid:218) rodzimy, uczymy si(cid:218), (cid:285)e mo(cid:285)emy przetrwa(cid:202) wy(cid:239)(cid:200)cznie w otoczeniu osób, które nas kochaj(cid:200) i akceptuj(cid:200). Podczas gdy w innych cz(cid:218)(cid:258)ciach królestwa zwierz(cid:200)t wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) potom- stwa szybko jest pozostawiana sama sobie, ludzkie niemowl(cid:218) rodzi si(cid:218) o wiele lat za wcze(cid:258)nie i nie potrafi zatroszczy(cid:202) si(cid:218) o siebie. Aby prze- trwa(cid:202), musi polega(cid:202) na mi(cid:239)o(cid:258)ci i ochronie ze strony rodziców przez d(cid:239)ugi czas. G(cid:239)(cid:218)boko w pod(cid:258)wiadomo(cid:258)ci ka(cid:285)dej istoty ludzkiej kryje si(cid:218) irracjo- nalny, intensywny l(cid:218)k, (cid:285)e „je(cid:258)li otaczaj(cid:200)cy mnie ludzie nie b(cid:218)d(cid:200) mnie lubi(cid:202) czy kocha(cid:202), umr(cid:218)”. W wyniku tego cz(cid:218)sto po(cid:258)wi(cid:218)camy w(cid:239)asne pragnienia i aspiracje tylko po to, by dopasowa(cid:202) si(cid:218) do osób dooko(cid:239)a nas, sprawi(cid:202), (cid:285)e b(cid:218)d(cid:200) si(cid:218) one czu(cid:239)y komfortowo, albo po prostu je zadowoli(cid:202). Oznacza to, (cid:285)e je(cid:258)li osoby dooko(cid:239)a Ciebie s(cid:200) za(cid:239)amane i nieszcz(cid:218)(cid:258)liwe, Ty te(cid:285) znajdziesz sposób, by sta(cid:202) si(cid:218) za(cid:239)amany i nieszcz(cid:218)(cid:258)liwy. Pod- (cid:258)wiadomie jeste(cid:258)my tak zaprogramowani. Zalet(cid:200) tej sytuacji jest to, (cid:285)e mo(cid:285)emy obróci(cid:202) j(cid:200) na swoj(cid:200) korzy(cid:258)(cid:202). Jak? Otaczaj(cid:200)c si(cid:218) szcz(cid:218)(cid:258)liwymi, bogatymi lud(cid:283)mi, którzy odnie(cid:258)li sukces! B(cid:218)dziesz zdumiony, jak szybko Twój pod(cid:258)wiadomy umys(cid:239) pomo(cid:285)e Ci odnie(cid:258)(cid:202) sukces i zarobi(cid:202) du(cid:285)o pieni(cid:218)dzy ze strachu, (cid:285)e Twoi nowi, Poleć książkęKup książkę 134 Laptopowy Milioner bogaci przyjaciele nie b(cid:218)d(cid:200) Ci(cid:218) lubi(cid:202), akceptowa(cid:202) i kocha(cid:202), je(cid:258)li nie pójdziesz w ich (cid:258)lady! Ta technika jest bardzo, bardzo pot(cid:218)(cid:285)na, nie mo(cid:285)esz jej lekcewa(cid:285)y(cid:202)! Do(cid:239)(cid:200)czy(cid:239)em do grupy odnosz(cid:200)cych sukcesy przedsi(cid:218)biorców interne- towych i zmieni(cid:239)em swoje otoczenie na osoby o du(cid:285)ej warto(cid:258)ci inter- netowej. Zorientowa(cid:239)em si(cid:218), (cid:285)e poprzez sp(cid:218)dzanie czasu z lud(cid:283)mi, dla których minimalnym celem by(cid:239)o zarabianie miliona dolarów rocznie, automatycznie podnosi(cid:239)em te(cid:285) w(cid:239)asne standardy i oczekiwania wobec siebie. W ci(cid:200)gu roku moje roczne przychody wzros(cid:239)y czterokrotnie i przekroczy(cid:239)y milion dolarów. Przyjrzyj si(cid:218) sze(cid:258)ciu osobom, z którymi sp(cid:218)dzasz najwi(cid:218)cej czasu — oto kim si(cid:218) staniesz. Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Laptopowy Milioner. Jak zerwać z pracą na etacie i zacząć zarabiać w sieci
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: