Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00480 008374 16389632 na godz. na dobę w sumie
Last week czy the last week. Wszystko o angielskich okolicznikach czasu - ebook/pdf
Last week czy the last week. Wszystko o angielskich okolicznikach czasu - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: DIF Język publikacji: polski
ISBN: 9788394021900 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich okoliczników czasu • Liczne przykłady zaczerpnięte z życia codziennego, np.:A: What’s the time? B: I make it 5.A: Którą masz godzinę? B: U mnie jest piąta.• Zestawienie okoliczników obok siebie w ćwiczeniach kontrastujących, np.:at Tom’s birthday party vs. on Tom’s Birthdayon the morning of the conference vs. in the morningevery evening vs. every other evening vs. the other evening• Uwydatnienie najdrobniejszych różnic, np.:Finish it by afternoon! Skończ to do popołudnia! (czynność chwilowa)Keep it until afternoon! Zatrzymaj to do popołudnia! (trwanie)• Prezentacja okoliczników w wielu wariantach, np.:one Monday morning = on a Monday morning = on a Monday’s morningpewnego poniedziałkowego rankamid week = mid-last week = in the middle of last weekw połowie zeszłego/ubiegłego tygodnia• Test końcowy z kluczem, systematyzujący wcześniej przerobiony materiał• Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

1 Radosław Więckowski Last week czy the last week? Wszystko o angielskich okolicznikach czasu 2 Last week czy the last week? Wszystko o angielskich okolicznikach czasu • Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich okoliczników czasu • Liczne przykłady zaczerpnięte z życia codziennego, np.: A: What’s the time? B: I make it 5. A: Którą masz godzinę? B: U mnie jest piąta. • Zestawienie okoliczników obok siebie w ćwiczeniach kontrastujących, np.: at Tom’s birthday party vs. on Tom’s Birthday on the morning of the conference vs. in the morning every evening vs. every other evening vs. the other evening • Uwydatnienie najdrobniejszych różnic, np.: Finish it by afternoon! Skończ to do popołudnia! (czynność chwilowa) Keep it until afternoon! Zatrzymaj to do popołudnia! (trwanie) • Prezentacja okoliczników w wielu wariantach, np.: one Monday morning = on a Monday morning = on a Monday’s morning pewnego poniedziałkowego ranka mid week = mid-last week = in the middle of last week w połowie zeszłego/ubiegłego tygodnia • Test końcowy z kluczem, systematyzujący wcześniej przerobiony materiał • Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników na wszystkich poziomach zaawansowania 3 Autor i korektor: Radosław Więckowski Projekt okładki i skład: Łukasz Schmidt © Copyright by Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski Osielsko 2014 ISBN 978-83-940219-0-0 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski ul. Wierzbowa 7 86-031 Osielsko 4 Spis treści Wstęp .................................................................................................................................... 6 1. Okoliczniki czasu ................................................................................................................ 7 2. Test koocowy ................................................................................................................... 54 3. Klucz do testu ................................................................................................................... 60 5 Wstęp Niniejsza publikacja jest oryginalną próbą systematyzacji angielskich okoliczników czasu na zasadzie ciągłych zestawieo i porównao zarówno w obrębie języka angielskiego jak i języka polskiego. Wiele publikacji z zakresu gramatyki pozbawiona jest syntetycznego ujęcia angielskich okoliczników czasu. Niniejsza książka zawiera obszerny wykaz okoliczników oraz ich wariantowych tłumaczeo na język polski. Praca niniejsza adresowana jest do tych osób, które mogą pochwalid się znajomością języka angielskiego w zakresie rozmaitych podręczników, jednak pragną rozszerzyd swoje wiadomości i dojśd z czasem do gruntownego opanowania tego języka. Osoby te znajdą tutaj rozmaite przykłady zdao, których podręczniki uprzednio przerobione nie mogły - chociażby ze względu na szczupły zakres - wyczerpująco przedstawid. W celu ułatwienia wykonywania dwiczeo wdrażających, na początku podane są przykłady okoliczników czasu wraz z tłumaczeniem, np.: two weeks on Monday = two weeks from Monday w poniedziałek za dwa tygodnie 1.w poniedziałek za dwa tygodnie 2.we wtorek za dwa tygodnie 3.w środę za dwa tygodnie The BA 703 has just arrived. Samolot lot BA 703 właśnie przyleciał. The 70 has just arrived. Autobus nr 70 właśnie przyjechał. We are late for the 12.15. Jesteśmy spóźnieni na pociąg odjazd 12.15. 1.Musimy zdążyd (catch) na pociąg odjazd 9.45. 2.Samolot lot SA 609 przylatuje (arrive) o 4.00 po południu. 3.Spóźniłem się na (be late for) pociąg odjazd godz. 8.00. Cel jaki przyświeca tej pracy to cel praktyczny: z im większą ilością przykładów zdao mamy do czynienia, tym większa szansa, że nabierzemy wyczucia językowego. Radosław Więckowski 4ad@gazeta.pl 6 1. Okoliczniki czasu The 7.50 (train) from London is arriving at platform 5. Pociąg przyjazd 7.50 z Londynu wjeżdża przy peronie 5. The 7.50 (train) to/for London is leaving from platform 5. Pociąg odjazd 7.50 do Londynu odjeżdża z peronu 5. The 7.30 (train) has just arrived. Pociąg przyjazd 7.30 właśnie przyjechał. The 7.30 (plane) has just arrived. Samolot przylot 7.30 właśnie przyleciał. The 7.30 (train) has just left. Pociąg odjazd 7.30 właśnie odjechał. The 7.30 (plane) has just left. Samolot odlot 7.30 właśnie odleciał. The 7.00 o’clock (plane) has just left . Samolot odlot 7.00 właśnie odleciał. The BA 703 has just arrived. Samolot lot BA 703 właśnie przyleciał. The 70 has just arrived. Autobus nr 70 właśnie przyjechał. We are late for the 12.15 (train/bus). Jesteśmy spóźnieni na pociąg/autobus odjazd 12.15. We are late for the 12.15 (plane). Jesteśmy spóźnieni na samolot odlot 12.15. 1.Musimy zdążyd (catch) na pociąg odjazd 9.45. 2.Samolot lot SA 609 przylatuje (arrive) o 4.00 po południu. 3.Czy zdążysz na samolot odlot godz. 2.30? 4.Spóźniłem się na (be late for) pociąg odjazd godz. 8.00. 5.Spóźniłem się na samolot odlot godz. 9.00. 6.Spóźniłem się na autobus nr 88. 7.Właśnie przyleciał samolot lot BA 709. 8.Samolot lot SA 609 właśnie odleciał. 9.Pociąg przyjazd 8.50 z Warszawy wjeżdża przy peronie 5A. 10.Pociąg odjazd 8.50 do Warszawy odjeżdża z peronu 5. on the hour = on every hour = every hour on the hour o pełnej godzinie on the half hour = on every half hour co pół godziny, 30 minut po każdej godzinie zegarowej half-hourly co 30 minut/co pół godziny half-yearly co 6 miesięcy/co pół roku 1.Samoloty do Bostonu odlatują (leave) o pełnej godzinie. 2.Autobusy kursują (run) co 30 minut/co pół godziny. 3.Oni płacą odsetki (pay interest) co 6 miesięcy/co pół roku. 4.Pociągi przyjeżdżają (arrive) o pełnej godzinie. 5.Pociągi odjeżdżają co pół godziny. 7 to the hour przed każdą godziną zegarową past the hour po każdej godzinie zegarowej at 10 past = at 10 minutes past = at 10 minutes past the hour 10 minut po każdej godzinie zegarowej at 10 to = at 10 minutes to = at 10 minutes to the hour 10 minut przed każdą godziną zegarową at 5 minutes past = at 5 minutes past the hour 5 minut po każdej godzinie zegarowej at 5 minutes to = at 5 minutes to the hour 5 minut przed każdą godziną zegarową 1.Autobusy odjeżdżają 20 minut po pełnej godzinie. 2.Autobusy odjeżdżają 20 minut przed pełną godziną. 3.Pociągi odjeżdżają 10 minut po każdej godzinie zegarowej. 4.Pociągi odjeżdżają 10 minut przed każdą godziną zegarową. one and a half hours = one-and-a-half hours = one hour and a half półtorej godziny three and a half years = three-and-a-half years = three years and a half trzy i pół roku a half hour = a half-hour = half an hour pół godziny a half year = a half-year = half a year pół roku a quarter hour = a quarter-hour kwadrans/15 minut 1.Podróż (the trip) zabiera (take) półtorej godziny. 2.przez półtorej godziny 3.przez dwie i pół godziny 4.przez cztery i pół roku 5.przez pół godziny 5.przez pół roku 6.przez kwadrans 6.30 6.10 5.50 5.55 at 6.30am/a.m./AM/A.M. o 6:30 rano at 4.30pm/p.m./PM/P.M. o 4:30 po południu at 6.30pm/p.m./PM/P.M. o 6:30 wieczorem wymawiamy: six-thirty = half past six = half six wymawiamy: six-ten = ten (minutes) past six = ten (minutes) after six wymawiamy: five-fifty = ten (minutes) to six = ten (minutes) of six wymawiamy: five-fifty-five = five (minutes) to six = five (minutes) of six 1.Mam spotkanie około godz. ósmej. 2.Mam spotkanie o godz. 8.30. 3.Mam spotkanie o godz. 8.10. 4.Mam spotkanie o godz. 8.50. 5.Mam spotkanie o godz. 8.55. 6.Autobus przyjeżdża o godz. trzeciej. 7.Autobus przyjeżdża około godz. trzeciej. 8.Zaczynam pracę rano o godz. 7.30. 9.Zaczynam pracę rano o godz. siódmej 10.Zadzwonię do niej o 6.30. 11.Spotkałem go o wpół do drugiej. 12.Widziałem ich o 8 wieczorem. 13.Dzwoniłem po godz. szóstej. 14.Przyjechał o godz. szóstej wieczorem. 8 at 7 (o’clock) o godziny siódmej (at) about 7 = (at) around 7 = (at) round about 7 około siódmej for 7 (o’clock) na godzinę siódmą at 7 sharp = at/on the stroke of 7 dokładnie o godz. siódmej at past 7 = after 7 po godzinie siódmej 1.Zaczynam pracę rano o godz. ósmej. 2.Zaczynam pracę dokładnie o godz. ósmej. 3.Będę tam około dziewiątej. 4.Mamy spotkanie na godzinę drugą. 5.Mamy spotkanie około drugiej. 6.Mamy spotkanie po godz. drugiej. A: What’s the time? = What time is it? B: I make it 5. A: Którą masz godzinę? B: U mnie jest piąta. (It’s) five (minutes) past = (It’s) five (minutes) past two (British English) (It’s) five (minutes) after = (It’s) five (minutes) after two (American English) Jest pięd po (np. drugiej) (It’s) ten (minutes) past = (It’s) ten (minutes) past two (BE) (It’s) ten (minutes) after = (It’s) ten (minutes) after two (AE) Jest dziesięd po (np. drugiej) (It’s) three minutes past = (It’s) three minutes past two (BE) (słowa minutes nie można opuścid) (It’s) three minutes after = (It’s) three minutes after two (AE) (słowa minutes nie można opuścid) Są trzy minuty po (np. drugiej) (It’s) (a) quarter past = (It’s) (a) quarter past two (BE) (It’s) (a) quarter after = (It’s) (a) quarter after two (AE) Jest kwadrans po (np. drugiej) (It’s) (a) quarter to = (It’s) (a) quarter to two (BE) (It’s) (a) quarter of = (It’s) (a) quarter of two (AE) Jest za kwadrans (np. druga) 1.Jest za dziesięd siódma. 2.Jest dziesięd po siódmej. 3.Jest za kwadrans siódma. 4.Jest kwadrans po siódmej. 5.Jest za pięd siódma. 6.Jest pięd po siódmej. 7.Jest za kwadrans (np. trzecia). 8.Jest kwadrans po (np. trzeciej). 9.Jest za osiem (np. trzecia). 10.Jest osiem po (np. trzeciej). 11.Jest dziesięd po (np. trzeciej). 12.A: Która godzina? B: U mnie jest czwarta. 13.A: Która godzina? B: U mnie jest druga. 14.A: Która godzina? B: U mnie jest kwadrans po trzeciej. 9 I got up at ten (minutes) past. Wstałem dziesięd po (np. szósta). I got up at ten (minutes) to. Wstałem za dziesięd (np. szósta). I got up at three minutes past. Wstałem trzy po (np. szóstej). I got up at three minutes to. Wstałem za trzy (np. szósta). I got up at (a) quarter past. Wstałem kwadrans po (np. szóstej). I got up at (a) quarter to. Wstałem za kwadrans (np. szósta). 1.Przyjechaliśmy o godzinie trzeciej i wyjechaliśmy dziesięd po (np. czwartej). 2.Przyjechaliśmy za dziesięd (np. trzecia). 3.Widziałem ją o godzinie szóstej, a on zadzwonił do mnie siedem po (szóstej). 4.Wyjechaliśmy za dziesięd (np. trzecia). 5.Wyjechaliśmy dziesięd (np. po trzeciej). 6.Przyjechaliśmy kwadrans po (np. trzeciej). 7.Wyjechaliśmy za kwadrans (np. trzecia). up to eleven (o’clock) = till eleven (o’clock) = not later than eleven (o’clock) = no later than eleven (o’clock) do godz. 11 between eleven and twelve = between the hours of eleven and twelve między godz. 11 a 12 (from) five to ten = (from) five till ten = (from) five until ten od godz. 5 do 10 2-6 Saturdays = from 2 to 6 Saturdays = from 2 till/until 6 Saturdays od godz. 2 do 6 w soboty 1.między godz. drugą i trzecią 2. 3.między godz. szóstą i siódmą 4.od godz. drugiej do trzeciej 5.od godz. 11 do 6 w dni powszednie (weekdays) 6.od godz. 12 do 5 w soboty 7.od godz. 3 do 6 w piątki 8.do godz. 12 at night at midday/at noon at midnight at dawn at dusk at sunrise/sunset 1.o zachodzie słooca 2.o świcie 3.o zmierzchu 4.o wschodzie słooca 5.w południe 6.o północy w nocy (ogólnie) w południe o północy o świcie o zmierzchu o wschodzie/zachodzie słooca at daytime = in the daytime w dzieo at night-time = in the night-time w nocy at breakfast time w porze śniadania on Sunday breakfast time w niedzielę w porze śniadania 10 at lunchtime w porze lunchu on Sunday lunchtime w niedzielę w porze lunchu at dinnertime w porze obiadu on Sunday dinnertime w niedzielę w porze obiadu at suppertime w porze kolacji on Sunday suppertime w niedzielę w porze kolacji 1.w porze lunchu 2.we wtorek w porze lunchu 3.w porze obiadu 4.w środę w porze obiadu 5.w piątek w porze kolacji 6.w porze śniadania 7.w czwartek w porze śniadania 8.w dzieo 9.w nocy Good morning = Morning Good afternoon = Afternoon Good evening = Evening Good night 1.Dzieo dobry (powitanie rano) 2.Dzieo dobry (powitanie po popołudniu) 3.Dzieo dobry (powitanie Dzieo dobry (powitanie rano) Dzieo dobry (powitanie po popołudniu) Dzieo dobry (powitanie wieczorem) Dobranoc, Dobrej nocy wieczorem) 4.Dobranoc, Dobrej nocy tego rana tego popołudnia tego wieczora dziś wieczorem/dziś w nocy dziś that morning that afternoon that evening tonight today this morning = today in the morning this afternoon = today in the afternoon this evening = today in the evening tomorrow morning = tomorrow in the morning tomorrow afternoon = tomorrow in the afternoon tomorrow evening = tomorrow in the evening tomorrow night = tomorrow in the night yesterday morning yesterday afternoon yesterday evening yesterday 1.wczoraj rano 2.tego rana 3.wczoraj po południu 4.wczoraj wieczorem 5.wczoraj 6.dziś po południu 7.dziś wczoraj rano wczoraj po południu wczoraj wieczorem wczoraj jutro rano jutro po południu jutro wieczorem jutro w nocy dziś rano dziś po południu dziś wieczorem wieczorem 8.tego popołudnia 9.dziś 10.dziś w nocy 11.jutro po południu 12.jutro wieczorem 13.jutro w nocy 14.jutro rano 15.tego wieczora 11 of a morning = in the morning = in the a.m. rano of an afternoon = in the afternoon = in the p.m. po południu of an evening = in the evening = in the p.m. wieczorem morning, afternoon and evening rano, po południu i wieczorem mornings/afternoons/evenings rano/popołudniami/wieczorami on most mornings/on most afternoons/on most evenings często rano/często popołudniami/często wieczorami at night w nocy (ogólnie) in the night w nocy/tej nocy (konkretnej nocy) night and day w nocy i w ciągu dnia by night w nocy/nocą by day w dzieo in the early morning = in the early a.m. wcześnie rano in the early afternoon/evening = in the early p.m. wcześnie po południu/wieczorem in the late morning = in the late a.m. późno rano in the late afternoon/evening = in the late p.m. późno po południu/wieczorem (at) mid-morning = in the middle of the morning w środku ranka (at) mid-afternoon = in the middle of the afternoon w środku popołudnia (at) mid-evening = in the middle of the evening w środku wieczoru 1.po południu 2.rano 3.wieczorem 4.rano i wieczorem 5.w środku popołudnia 6.wcześnie rano 7.w środku wieczoru 8.późno wieczorem 9.późno po południu 10.w nocy i w ciągu dnia 11.rano, po południu i wieczorem 12.w nocy (tej nocy) 13.w nocy (ogólnie) 14.często popołudniami 15.często rano 16.często wieczorami early in the week early in the month early in the year late in the week late in the month na początku tego tygodnia na początku tego miesiąca na początku tego roku pod koniec tego tygodnia pod koniec tego miesiąca 12 late in the year pod koniec tego roku 1.na początku tego roku 2.pod koniec tego roku 3.na początku tego miesiąca 4.pod koniec tego miesiąca 5.na początku tego tygodnia 6.pod koniec tego tygodnia w tym tyg. w tym miesiącu w tym roku w przyszłym tyg. w przyszłym miesiącu w przyszłym roku zeszłej nocy w zeszłym/ubiegłym tyg. w zeszłym/ubiegłym miesiącu w zeszłym/ubiegłym roku this week this month this year last night last week last month last year next week next month next year mid week = mid-last week = in the middle of last week w połowie zeszłego/ubiegłego tygodnia mid month = mid-last month = in the middle of last month w połowie zeszłego/ubiegłego miesiąca mid year = mid-last year = in the middle of last year w połowie zeszłego/ubiegłego roku mid week = mid-next week = in the middle of next week w połowie przyszłego tygodnia mid month = mid-next month = in the middle of next month w połowie przyszłego miesiąca mid year = mid-next year = in the middle of next year w połowie przyszłego roku 1.w tym miesiącu 2.w tym tygodniu 3.w tym roku 4.w przyszłym roku 5.w przyszłym miesiącu 6.w przyszłym tygodniu 7.w zeszłym roku 8.w zeszłym tygodniu 9.w zeszłym miesiącu 10.zeszłej nocy 11.w połowie zeszłego roku 12.w połowie zeszłego tygodnia 13.w połowie zeszłego miesiąca 14.w połowie przyszłego roku 15.w połowie przyszłego tygodnia 16.w połowie przyszłego miesiąca this coming Monday w najbliższy poniedziałek this coming week/month/year w nadchodzącym tygodniu/miesiącu/roku the next week kolejny/następny tydzieo (licząc od dziś lub od jakiegoś dnia w przyszłości lub przeszłości) the next month kolejny/następny miesiąc (licząc od dziś lub od jakiegoś dnia w przyszłości lub przeszłości) the next year kolejny/następny rok (licząc od dziś lub od jakiegoś dnia w przyszłości lub przeszłości) 13 the last week ostatni tydzieo (licząc do dziś od jakiegoś dnia w przyszłości lub przeszłości) the last month ostatni miesiąc (licząc do dziś od jakiegoś dnia w przyszłości lub przeszłości) the last year ostatni rok (licząc do dziś od jakiegoś dnia w przyszłości lub przeszłości) (the) next day następnego dnia (the) next time następnym razem (the) last day ostatni dzieo (the) last time ostatni raz 1.następny/kolejny miesiąc 2.następny/kolejny rok 3.następny/kolejny tydzieo 4.następnego dnia 5.ostatni tydzieo 6.ostatni miesiąc 7.ostatni rok 8.w nadchodzącym roku 9.w nadchodzącym tygodniu 10.w nadchodzącym miesiącu 11.w najbliższy wtorek 12.w najbliższą sobotę 13.w najbliższy weekend 14.w najbliższą środę 15.w najbliższą niedzielę 16.ostatni raz 17.następnym razem 1.Last week was hard. Zeszły/ubiegły tydzieo był trudny. 2.The last week was hard. Ostatni tydzieo (np. wakacji, licząc od jakiegoś dnia w przeszłości) był trudny. 3.The last week has been hard. Ostatni tydzieo (licząc do dziś) był/jest trudny. 4.The problems of last months were big. Problemy zeszłych/ubiegłych miesięcy były duże. 5.The problems of the last months have been big. Problemy ostatnich miesięcy (licząc do dziś) były/są duże. 1.Zeszły/ubiegły tydzieo był ciekawy. 2.Ostatni tydzieo (licząc do dziś) był/jest ciekawy. 3.Ostatni tydzieo (licząc od jakiegoś dnia w przeszłości) obozu sportowego (the sports camp) był ciekawy. 4.Ostatni tydzieo (licząc do dziś) obozu sportowego był/jest ciekawy. 5.Rzeczy z zeszłych/ubiegłych lat były ciekawe. 6.Rzeczy ostatnich kilku lat (licząc do dziś) były/są ciekawe. 6.Zeszły/ubiegły miesiąc był trudny. 7.Ostatni miesiąc wakacji (licząc do dziś) był/jest trudny. 8.Ostatni miesiąc wakacji (licząc od jakiegoś dnia w przeszłości) był trudny. 1.Next week will be hard. Przyszły tydzieo będzie trudny. 2.The next week will be hard. Następny/kolejny tydzieo (licząc od dziś) będzie trudny. 3.The next week of our holidays was hard. Następny tydzieo (np. wakacji, licząc od jakiegoś dnia w przeszłości) był trudny. 4.The next week of our holidays will be hard. Następny tydzieo (np. wakacji, licząc od jakiegoś dnia w przyszłości) będzie trudny. 14 155.If I had a lot of money, I would do what I liked. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Last week czy the last week. Wszystko o angielskich okolicznikach czasu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: