Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00706 008124 14294565 na godz. na dobę w sumie
Lean dla bystrzaków. Wydanie II - ebook/pdf
Lean dla bystrzaków. Wydanie II - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 360
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9318-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> przewodniki >> świat
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Niech lean będzie z Tobą!

Lean jest nowoczesną metodą, dzięki której Twoja firma będzie mogła intensywnie działać na rynku, rozwijać się i osiągać zyski. Firmy lean wymagają mniejszego wysiłku pracowników, mniejszej ilości materiału do wytworzenia produktów i usług, mniejszej ilości czasu do ich opracowania oraz mniej energii i przestrzeni do ich wyprodukowania. Przedsiębiorstwa lean potrafią lepiej odpowiadać na zapotrzebowanie klientów, a ponadto osiągają lepszą jakość produktów i usług w możliwie najbardziej wydajny i ekonomiczny sposób.

Ten praktyczny przewodnik jest pełen najnowszych, nowoczesnych narzędzi, rad i informacji. Pokaże Ci, jak zastosować sprawdzoną filozofię i techniki lean, aby wyeliminować straty i zmaksymalizować skuteczność Twoich zasobów.

 

Podkreślając zasady lean i naciskając na transformację kulturową, Sayer i Williams dają czytelnikowi możliwość stworzenia trwałej kultury stałego doskonalenia się.

Robert Miller, prezes Shingo Prize for Operational Excellence


Natalie J. Sayer - ma ponad dwadzieścia pięć lat doświadczenia w środowisku międzynarodowym we wdrażaniu i konsultowaniu metod ciągłego doskonalenia się.
Bruce Williams piastuje stanowisko starszego wiceprezesa ds. programów strategicznych w firmie Software AG, która jest globalnym liderem doskonalenia procesów biznesowych. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginalny: Lean For Dummies®, 2nd Edition Tłumaczenie: Olga Kwiecień ISBN: 978-83-246-9315-3 Original English language edition Copyright © 2012 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part any form. This translation published by arrangement with Wiley Publishing, Inc. Oryginalne angielskie wydanie Copyright © 2012 by John Wiley Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Wszelkie prawa, włączając prawo do reprodukcji całości lub części w jakiejkolwiek formie, zarezerwowane. Tłumaczenie opublikowane na mocy porozumienia z Wiley Publishing, Inc. Translation copyright © 2014 by Helion S.A. Wiley, the Wiley logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates in the United States and other countries, and may not be used without written permission. All other trade-marks are the property of their respective owners. John Wiley Sons, Inc., is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Wiley, the Wiley logo, For Dummies, the Dummies Man logo, A Reference for the Rest of Us!, The Dummies Way, Dummies Daily, The Fun and Easy Way, Dummies.com, Making Everything Easier, i związana z tym szata graficzna są markami handlowymi John Wiley and Sons, Inc. i/lub firm stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wykorzystywane na podstawie licencji. Polish language edition published by Wydawnictwo Helion. Copyright © 2014. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://dlabystrzakow.pl/user/opinie/leanby Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: dlabystrzakow@dlabystrzakow.pl WWW: http://dlabystrzakow.pl Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O autorach ....................................................................................................................13 Podzi(cid:218)kowania ..............................................................................................................15 Przedmowa ....................................................................................................................17 Wst(cid:218)p ............................................................................................................................19 O ksi(cid:200)(cid:285)ce .........................................................................................................................................20 Konwencje zastosowane w ksi(cid:200)(cid:285)ce ......................................................................................................20 Naiwne za(cid:239)o(cid:285)enia ..............................................................................................................................21 Jak podzielona jest ksi(cid:200)(cid:285)ka .................................................................................................................22 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I: Podstawy lean .................................................................................................................22 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: Kultura lean ...................................................................................................................22 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Zrozumienie p(cid:239)ynno(cid:258)ci i strumienia warto(cid:258)ci ....................................................................22 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV: Narz(cid:218)dzia lean .............................................................................................................22 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V: Przedsi(cid:218)biorstwo lean .....................................................................................................23 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VI: Dekalogi ......................................................................................................................23 Ikony u(cid:285)yte w ksi(cid:200)(cid:285)ce .........................................................................................................................23 Co dalej ...........................................................................................................................................24 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) I: Podstawy lean .......................................... 25 Rozdzia(cid:239) 1: Definicja lean ..............................................................................................27 Czym jest lean? .................................................................................................................................29 Logika lean ..................................................................................................................................30 Gdzie jest miejsce dla lean? ...........................................................................................................31 Czym lean nie jest? ...........................................................................................................................32 Co przes(cid:200)dza o wyj(cid:200)tkowo(cid:258)ci lean? ....................................................................................................33 Rodowód lean ..................................................................................................................................34 Toyoda i Ohno ............................................................................................................................35 System Produkcji Toyoty ..............................................................................................................35 Lean i (cid:258)wiat ci(cid:200)g(cid:239)ego doskonalenia .....................................................................................................38 Sze(cid:258)(cid:202) Sigma .................................................................................................................................39 Lean Sze(cid:258)(cid:202) Sigma ........................................................................................................................39 Zarz(cid:200)dzanie procesem biznesowym ................................................................................................40 Kup książkęPoleć książkę 6 Lean dla bystrzaków Rozdzia(cid:239) 2: Podstawy i j(cid:218)zyk lean ................................................................................. 41 Zrozumienie podstaw lean .................................................................................................................41 Budowa fundamentów ..................................................................................................................41 Uczenie si(cid:218) od TPS .....................................................................................................................48 Budowanie na fundamentach .........................................................................................................50 Nie marnuj, nie pragnij .....................................................................................................................53 Muda, muda, muda ......................................................................................................................54 Wszystko w rodzinie .....................................................................................................................54 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) II: Kultura lean .............................................57 Rozdzia(cid:239) 3: Lean w przedsi(cid:218)biorstwie: zasady, zachowania i zmiany ........................... 59 Ocena kultury organizacyjnej .............................................................................................................60 Rzeczywiste zasady — r(cid:218)ka w gór(cid:218)! ...............................................................................................60 Kultura na start ............................................................................................................................61 Ocena ró(cid:285)nic ................................................................................................................................63 Zmiana organizacji ...........................................................................................................................65 Pi(cid:218)(cid:202) faz zmian ..............................................................................................................................65 Pokonywanie przeszkód w drodze do sukcesu .................................................................................69 Stan umys(cid:239)u lean ...............................................................................................................................71 Rozdzia(cid:239) 4: W(cid:239)adza dla ludzi ......................................................................................... 73 Ludzkie oblicze zmian .......................................................................................................................74 Zmiana i jednostka .......................................................................................................................74 Zmiana i zespó(cid:239) ...........................................................................................................................81 Zmiana i mened(cid:285)erowie ................................................................................................................84 Rozdzia(cid:239) 5: Sta(cid:241) si(cid:218) lean: strategia wdro(cid:285)enia, dobry start i ewolucja ....................... 93 Przygotowanie do przej(cid:258)cia na lean ....................................................................................................94 Zacznij od góry ............................................................................................................................94 Tworzenie infrastruktury lean ........................................................................................................97 Znalezienie mistrza i rozwój uczniów ..................................................................................................98 Mistrz lean ...................................................................................................................................99 Uczniowie lean ...........................................................................................................................101 Rozpocz(cid:218)cie podró(cid:285)y: wkroczenie w lean ..........................................................................................102 Nie zapominaj o szerszym obrazie ................................................................................................103 Wybór punktu startowego ...........................................................................................................104 Budowa (cid:258)wiadomo(cid:258)ci ..................................................................................................................105 Unikanie pu(cid:239)apki programu miesi(cid:200)ca ...........................................................................................107 Miary: rzut oka na przedsi(cid:218)biorstwo .............................................................................................108 (cid:191)ycie lean ......................................................................................................................................109 Ewolucja lean .............................................................................................................................109 Nastawienie umys(cid:239)owe kaizen ......................................................................................................113 Sprawy finansowe .......................................................................................................................113 Teraz ja jestem mistrzem .............................................................................................................114 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 7 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Zrozumienie przep(cid:239)ywu i strumienia warto(cid:258)ci ........................................... 115 Rozdzia(cid:239) 6: Spojrzenie na warto(cid:258)(cid:202) oczami klienta ......................................................117 Czym jest warto(cid:258)(cid:202)? ..........................................................................................................................117 Dodawa(cid:202) warto(cid:258)(cid:202) czy nie dodawa(cid:202) warto(cid:258)ci — oto jest pytanie ..........................................................118 Definicja dodawania warto(cid:258)ci ......................................................................................................119 Definicja non-value-added ...........................................................................................................119 Gdy dzia(cid:239)ania niedodaj(cid:200)ce warto(cid:258)ci udaj(cid:200) takie, które j(cid:200) dodaj(cid:200) .....................................................121 Zrozumienie, w jaki sposób klient definiuje warto(cid:258)(cid:202) ...........................................................................122 Zdefiniowanie wymykaj(cid:200)cego si(cid:218) klienta .......................................................................................122 Warto(cid:258)(cid:202) dla klienta .....................................................................................................................124 Zrozumienie, jak konsument definiuje warto(cid:258)(cid:202) ...................................................................................127 Reagowanie na konsumenta ........................................................................................................128 Zrozumienie, co ceni(cid:200) konsumenci ...............................................................................................129 Rozdzia(cid:239) 7: Jeste(cid:258) tutaj: mapowanie stanu obecnego ...............................................133 Poj(cid:218)cie strumienia warto(cid:258)ci ..............................................................................................................134 Wizualizacja strumienia warto(cid:258)ci ..................................................................................................134 Podstawy tworzenia map strumienia warto(cid:258)ci ....................................................................................135 Wszystko o czytaniu map strumienia warto(cid:258)ci ...............................................................................135 Cel tworzenia map strumienia warto(cid:258)ci .........................................................................................137 Kto mo(cid:285)e korzysta(cid:202) z map strumienia warto(cid:258)ci? ............................................................................137 Elementy mapy strumienia warto(cid:258)ci ..............................................................................................138 Pakuj si(cid:218): co jest Ci potrzebne, by zacz(cid:200)(cid:202) ..........................................................................................139 Wybór naturalnego przywódcy ....................................................................................................139 Zebranie zespo(cid:239)u ........................................................................................................................140 Narz(cid:218)dzia mapowania ................................................................................................................140 Gromadzenie informacji pomocniczych .........................................................................................142 Studium przypadku: firma produkuj(cid:200)ca sa(cid:239)atki .............................................................................143 W drog(cid:218): tworzenie mapy obecnego stanu strumienia warto(cid:258)ci ............................................................144 Okre(cid:258)lenie dzia(cid:239)a(cid:241) ......................................................................................................................146 Liczba i jako(cid:258)(cid:202) ...........................................................................................................................148 Okre(cid:258)lenie przep(cid:239)ywu informacji ..................................................................................................150 Podsumowanie procesu ...................................................................................................................151 Tabela wyników .........................................................................................................................151 Czas taktu ..................................................................................................................................152 Sprawd(cid:283) tabel(cid:218): ocena mapy strumienia warto(cid:258)ci ...............................................................................153 Rozdzia(cid:239) 8: Wyznaczanie kursu: wykorzystywanie map strumieni warto(cid:258)ci ...............155 Analiza strumienia warto(cid:258)ci w poszukiwaniu wskazówek ....................................................................156 Typowi podejrzani ......................................................................................................................156 Analiza z ró(cid:285)nych perspektyw ......................................................................................................160 Ocena danych: analiza przyk(cid:239)adu ................................................................................................165 Kup książkęPoleć książkę 8 Lean dla bystrzaków Malowanie obrazu przysz(cid:239)o(cid:258)ci ..........................................................................................................167 Tworzenie mapy stanu idealnego strumienia warto(cid:258)ci: d(cid:239)ugoterminowa wizja mo(cid:285)liwo(cid:258)ci .................167 Krok bli(cid:285)ej do doskona(cid:239)o(cid:258)ci: mapa stanu przysz(cid:239)ego strumienia warto(cid:258)ci .........................................168 Tworzenie mozaiki ci(cid:200)g(cid:239)ego doskonalenia si(cid:218): przygotowanie gruntu dla kaizen ...................................174 Spojrzenie w stron(cid:218) rocznego horyzontu .......................................................................................174 Wdra(cid:285)anie stanu przysz(cid:239)ego ........................................................................................................175 Rozdzia(cid:239) 9: P(cid:239)y(cid:241) w dobrym kierunku: projekty lean i warsztaty kaizen ....................... 177 Kaizen: sposób na (cid:285)ycie ...................................................................................................................177 Kaizen: filozofia .........................................................................................................................178 Kaizen w dzia(cid:239)aniu .....................................................................................................................179 Ulepszanie strumienia warto(cid:258)ci dzi(cid:218)ki kaizen ....................................................................................182 Wybór projektów ........................................................................................................................182 Metodologia projektu ..................................................................................................................183 Indywidualne projekty .................................................................................................................185 Projekty zespo(cid:239)owe .....................................................................................................................185 Warsztaty kaizen .............................................................................................................................187 Planowanie warsztatów kaizen .....................................................................................................187 Przeprowadzenie warsztatów kaizen .............................................................................................190 Utrzymanie zdobyczy warsztatów kaizen ......................................................................................191 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) IV: Narz(cid:218)dzia lean .......................................193 Rozdzia(cid:239) 10: Narz(cid:218)dzia zwi(cid:200)zane z klientem i strumieniem warto(cid:258)ci ......................... 195 Jedno(cid:258)(cid:202) z klientem ...........................................................................................................................195 Uchwycenie g(cid:239)osu klienta ............................................................................................................195 Zrozumienie satysfakcji klienta ....................................................................................................197 Ocena konkurencji ......................................................................................................................197 Praca ze strumieniem warto(cid:258)ci .........................................................................................................200 Ocena ilo(cid:258)ciowa strumienia warto(cid:258)ci ............................................................................................200 B(cid:200)d(cid:283) niczym Sherlock Holmes: detektywistyczne badanie strumienia warto(cid:258)ci ................................201 Wyprzedzanie trendów — wykorzystanie 3P ....................................................................................203 Wykorzystanie oprogramowania .......................................................................................................205 Rozdzia(cid:239) 11: Narz(cid:218)dzia przep(cid:239)ywu i ci(cid:200)gni(cid:218)cia ........................................................... 207 Przep(cid:239)yw ........................................................................................................................................207 Wyg(cid:239)adzanie wód — 5S (plus B) ...............................................................................................208 We(cid:283) jedno, zrób jedno ................................................................................................................210 Zapobieganie blokadom przep(cid:239)ywu ..............................................................................................217 Ci(cid:200)gni(cid:218)cie ......................................................................................................................................221 Wyg(cid:239)adzanie nierówno(cid:258)ci ............................................................................................................221 Sygna(cid:239)y uzupe(cid:239)nienia ..................................................................................................................222 Zmiana logistyki .........................................................................................................................224 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 9 Rozdzia(cid:239) 12: Narz(cid:218)dzia doskonalenia ..........................................................................227 Na pocz(cid:200)tek standaryzacja pracy ......................................................................................................227 Wytyczne dla standaryzacji pracy .................................................................................................228 Wdra(cid:285)anie standardów pracy ......................................................................................................229 Doskonalenie z kaizen .....................................................................................................................231 Warsztaty kaizen ........................................................................................................................232 Narz(cid:218)dzia zarz(cid:200)dzania wizualnego ...................................................................................................234 Andon .......................................................................................................................................234 Tablice og(cid:239)oszeniowe ..................................................................................................................235 Tabele szkole(cid:241) i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci .......................................................................................................235 Rozwi(cid:200)zywanie problemów za pomoc(cid:200) kartki A3 ..........................................................................237 Narz(cid:218)dzia codziennego doskonalenia ................................................................................................237 5 „dlaczego” ..............................................................................................................................238 Siedem podstawowych narz(cid:218)dzi jako(cid:258)ci ........................................................................................239 U(cid:285)ywanie narz(cid:218)dzi jako(cid:258)ci ...............................................................................................................246 Rozdzia(cid:239) 13: Narz(cid:218)dzia zarz(cid:200)dzania .............................................................................249 Strategia zarz(cid:200)dzania ......................................................................................................................249 Hoshin: zrównowa(cid:285)one planowanie .............................................................................................250 Zrównowa(cid:285)ona karta wyników ....................................................................................................255 Id(cid:283) i zobacz ....................................................................................................................................257 Si(cid:239)a 3Gen ..................................................................................................................................257 Informacyjne narz(cid:218)dzia zarz(cid:200)dzania ..................................................................................................259 Oprogramowanie u(cid:239)atwiaj(cid:200)ce procesy lean ....................................................................................260 Wykres radarowy ........................................................................................................................260 Wizualizacja procesu ..................................................................................................................262 Oprogramowanie zarz(cid:200)dzania procesami biznesowymi ..................................................................263 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) V: Przedsi(cid:218)biorstwo lean .............................. 265 Rozdzia(cid:239) 14: Lean w przedsi(cid:218)biorstwie .......................................................................267 Zarz(cid:200)dzanie przedsi(cid:218)biorstwem lean ................................................................................................267 To (cid:258)wiat lean .............................................................................................................................268 Wszystko kr(cid:218)ci si(cid:218) wokó(cid:239) klienta .......................................................................................................269 Marketing dla klienta ..................................................................................................................270 Sprzeda(cid:285) dla klienta ...................................................................................................................271 Obs(cid:239)uga klienta ..........................................................................................................................272 Zadowolenie klienta dzi(cid:218)ki produktom i us(cid:239)ugom ..............................................................................272 Podej(cid:258)cie systemowe ...................................................................................................................274 Wys(cid:239)uchanie g(cid:239)osu klienta ...........................................................................................................274 Finansowanie procesu in(cid:285)ynieryjnego ...........................................................................................274 Rygorystyczna standaryzacja — dla maksymalnej elastyczno(cid:258)ci ......................................................276 Projektowanie dla (cid:239)atwo(cid:258)ci produkcji ............................................................................................276 Wbudowane uczenie si(cid:218) ..............................................................................................................277 Gdy produktem jest oprogramowanie ...........................................................................................278 Kup książkęPoleć książkę 10 Lean dla bystrzaków Procesy produkcji lean .....................................................................................................................279 Lean w funkcjach wspieraj(cid:200)cych .......................................................................................................280 Lean i zasoby ludzkie .................................................................................................................281 Lean w finansach i administracji ..................................................................................................282 Lean w IT .................................................................................................................................283 Zarz(cid:200)dzanie dostawami w lean ........................................................................................................284 Jedno(cid:258)(cid:202) w dzia(cid:239)aniu: architektura dostaw ......................................................................................285 Zawi(cid:200)zywanie wi(cid:218)zi ....................................................................................................................285 P(cid:239)y(cid:241), p(cid:239)y(cid:241)! .................................................................................................................................286 Logistyka ...................................................................................................................................287 Strategiczne pozycjonowanie zapasów w (cid:239)a(cid:241)cuchu ........................................................................287 Rozdzia(cid:239) 15: Lean w ró(cid:285)nych bran(cid:285)ach ....................................................................... 289 Zacznijmy od punktów wspólnych ....................................................................................................289 Lean w produkcji ............................................................................................................................290 Od zapasów do przep(cid:239)ywu ..........................................................................................................291 Ograniczenie zapasów magazynowych .........................................................................................292 Kanban, just-in-time i system ci(cid:200)gniony ........................................................................................292 Obj(cid:218)to(cid:258)(cid:202) i zmienno(cid:258)(cid:202) ..................................................................................................................293 Lean w sektorze us(cid:239)ugowym .............................................................................................................295 Us(cid:239)ugi komercyjne a us(cid:239)ugi wewn(cid:218)trzne ........................................................................................295 Us(cid:239)uga jest produktem! ...............................................................................................................296 Siedem form straty w us(cid:239)ugach .....................................................................................................297 Poprawa us(cid:239)ug na sposób lean .....................................................................................................297 Lean w us(cid:239)ugach wirtualnych ...........................................................................................................299 Lean w opiece zdrowotnej ...............................................................................................................299 Poprawa opieki zdrowotnej poprzez lean ......................................................................................300 Definiowanie strat w opiece zdrowotnej ........................................................................................300 Lean w rz(cid:200)dzie ...............................................................................................................................301 Lean w sprzeda(cid:285)y ...........................................................................................................................302 Lean wsz(cid:218)dzie ................................................................................................................................303 Rozdzia(cid:239) 16: Lean w prawdziwym (cid:285)yciu ...................................................................... 305 Poprawa w zak(cid:239)adach opieki zdrowotnej ...........................................................................................305 Kolejki w laboratorium i przep(cid:239)yw pracy .......................................................................................306 Namówienie nowych pacjentów, by stawiali si(cid:218) na umówione terminy wizyt ....................................310 Zastosowanie SMED w przygotowaniu sali operacyjnej ................................................................314 Pierwsze kaizen po przeprowadzeniu fuzji ........................................................................................317 Warunki wst(cid:218)pne — przed kaizen ...............................................................................................317 Kaizen: ludzie, procesy i nastawienie ...........................................................................................318 Stan przysz(cid:239)y — po kaizen ..........................................................................................................321 Redukcja stopnia zniech(cid:218)cenia pracowników call center dzi(cid:218)ki lean .....................................................323 Charakterystyka problemu ...........................................................................................................323 Rozwi(cid:200)zanie zespo(cid:239)u lean ............................................................................................................325 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:258)ci 11 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) VI: Dekalogi ............................................... 327 Rozdzia(cid:239) 17: Najlepsze praktyki lean ...........................................................................329 Poczuj moc (klienta), Luke ..............................................................................................................329 Ludzie na pierwszym miejscu ...........................................................................................................329 Genchi genbutsu .............................................................................................................................330 Sztuka prostoty ...............................................................................................................................330 Na pierwszy rzut oka .......................................................................................................................330 Krok po kroku, centymetr za centymetrem .........................................................................................331 Standardy .......................................................................................................................................331 Gdzie nie spojrzysz… .....................................................................................................................332 Pod(cid:200)(cid:285)aj za strumieniem warto(cid:258)ci ......................................................................................................332 Zrównowa(cid:285)ona dieta .......................................................................................................................332 Rozdzia(cid:239) 18: Dziesi(cid:218)(cid:202) pu(cid:239)apek, których nale(cid:285)y unika(cid:202) ................................................333 B(cid:239)yskotki ........................................................................................................................................333 Po co mieliby(cid:258)my to robi(cid:202)? To nie dla nas ........................................................................................334 Osiadanie na laurach ......................................................................................................................334 Starzy, dobrzy (?) mened(cid:285)erowie .....................................................................................................335 W oku cyklonu ................................................................................................................................335 To cudowny sposób! .......................................................................................................................336 Zjadanie wisienek z tortu .................................................................................................................336 Gra w trzy kubki .............................................................................................................................337 Nowa zabawka ...............................................................................................................................337 Kasa to kasa ...................................................................................................................................337 Pracowite pszczó(cid:239)ki .........................................................................................................................338 Rozdzia(cid:239) 19: 10 miejsc, gdzie mo(cid:285)esz poszuka(cid:202) pomocy ............................................339 Ksi(cid:200)(cid:285)ki i publikacje .........................................................................................................................339 Informacje online .............................................................................................................................340 Blogi ..............................................................................................................................................340 Stowarzyszenia i towarzystwa bran(cid:285)owe ............................................................................................341 Konferencje i sympozja ....................................................................................................................342 Konsultanci, eksperci i trenerzy ........................................................................................................342 Czasopisma lean .............................................................................................................................343 Oprogramowanie ............................................................................................................................344 Praktycy lean ..................................................................................................................................344 Dziedziny pokrewne ........................................................................................................................345 S(cid:239)owniczek ..................................................................................................................347 Skorowidz ...................................................................................................................351 Kup książkęPoleć książkę 12 Lean dla bystrzaków Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 8 Wyznaczanie kursu: wykorzystywanie map strumieni warto(cid:258)ci W tym rozdziale: (cid:377) Analiza mapy obecnego stanu strumienia warto(cid:258)ci. (cid:377) Stworzenie wizji stanu idealnego w przysz(cid:239)o(cid:258)ci. (cid:377) Planowanie nast(cid:218)pnego stanu przysz(cid:239)ego. A by wprowadzi(cid:202) zmiany, potrzebujesz katalizatora. W lean tym katalizatorem jest rozpoznanie, (cid:285)e stan obecny nie jest tym, czego pragniesz. Lean znajduje zastosowanie niezale(cid:285)nie od tego, czy potrzebujesz naprawi(cid:202) co(cid:258), co nie dzia(cid:239)a, czy te(cid:285) przygotowujesz si(cid:218) na nowe mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Podobnie jak zdj(cid:218)cie, na którym wygl(cid:200)dasz grubo, które zmusza Ci(cid:218) do pój(cid:258)cia na si(cid:239)owni(cid:218) i zdrowego od(cid:285)ywiania, by wyzdrowie(cid:202), mapa obecnego stanu strumienia warto(cid:258)ci i dodatkowe informacje — dane na temat jako(cid:258)ci, skargi klientów lub raporty finansowe — daj(cid:200) obiektywne odbicie sytuacji i motywuj(cid:200) organizacj(cid:218) do zmodyfikowania swoich procesów oraz praktyk i pomagaj(cid:200) firmie odzyska(cid:202) zdrowie i witalno(cid:258)(cid:202). Gdy postanowisz wprowadzi(cid:202) zmian(cid:218), musisz wzi(cid:200)(cid:202) pod uwag(cid:218) nie tylko to, gdzie chcesz dotrze(cid:202), lecz równie(cid:285) gdzie móg(cid:239)by(cid:258) dotrze(cid:202). Musisz zada(cid:202) pytanie o to, co jest mo(cid:285)liwe. Na przyk(cid:239)ad, je(cid:258)li chcesz by(cid:202) zdrowy, to czy zdrowy oznacza w Twoim przypadku mniejsz(cid:200) wag(cid:218)? Czy te(cid:285) oznacza lepsz(cid:200) prac(cid:218) serca, wi(cid:218)ksz(cid:200) elastyczno(cid:258)(cid:202), ni(cid:285)szy cholesterol, mniejszy rozmiar ubra(cid:241) lub do(cid:285)ycie stu lat? Gdyby (cid:258)wiat by(cid:239) doskona(cid:239)y, jak wygl(cid:200)da(cid:239)by(cid:258) jako idealnie zdrowa osoba? Takie samo rozumowanie musisz przeprowadzi(cid:202), by wprowadzi(cid:202) zmiany w swoim przedsi(cid:218)biorstwie. W lean u(cid:285)ywamy mapy stanu idealnego strumienia warto(cid:258)ci do zdefiniowania doskona(cid:239)ego (cid:258)wiata — jak wygl(cid:200)da(cid:239)oby Twoje przedsi(cid:218)biorstwo, gdyby wszystko by(cid:239)o mo(cid:285)liwe. Nast(cid:218)pnie korzysta si(cid:218) z mapy stanu przysz(cid:239)ego strumienia warto(cid:258)ci, by okre(cid:258)li(cid:202), jaki powinien by(cid:202) kolejny krok w drodze do stanu idealnego. Gdyby(cid:258) chcia(cid:239) by(cid:202) zdrowy, to równocze(cid:258)nie móg(cid:239)by(cid:258) prowadzi(cid:202) kilka inicjatyw: przej(cid:258)(cid:202) na diet(cid:218), zacz(cid:200)(cid:202) chodzi(cid:202) na si(cid:239)owni(cid:218), zmieni(cid:202) sposób sp(cid:218)dzania wolnego czasu i zacz(cid:200)(cid:202) korzysta(cid:202) z suplementów diety. Podobnie w przypadku przedsi(cid:218)biorstwa mo(cid:285)na Kup książkęPoleć książkę 156 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Zrozumienie przep(cid:239)ywu i strumienia warto(cid:258)ci wprowadzi(cid:202) kilka równoleg(cid:239)ych dzia(cid:239)a(cid:241), by je uzdrowi(cid:202). Zrozumienie i przekazanie, w jaki sposób te wszystkie inicjatywy wspomagaj(cid:200) proces lepszego funkcjonowania przedsi(cid:218)biorstwa, jest istotne dla zaanga(cid:285)owania i prowadzenia pracowników. W tym rozdziale poka(cid:285)emy, w jaki sposób przeanalizowa(cid:202) map(cid:218) stanu obecnego strumienia warto(cid:258)ci, by uzyska(cid:202) realny obraz procesów. Odkryjesz, jak opracowa(cid:202) map(cid:218) stanu idealnego i stanu przysz(cid:239)ego strumienia warto(cid:258)ci. Po drodze odpowiemy te(cid:285) na typowe pytania i zastrze(cid:285)enia zwi(cid:200)zane z mapowaniem strumienia warto(cid:258)ci. I wreszcie ustalisz, w jaki sposób Twoje przysz(cid:239)e plany wpisuj(cid:200) si(cid:218) w inne inicjatywy w przedsi(cid:218)biorstwie. Analiza strumienia warto(cid:258)ci w poszukiwaniu wskazówek W rozdziale 7. opisywali(cid:258)my, w jaki sposób stworzy(cid:202) map(cid:218) strumienia warto(cid:258)ci obecnego stanu przedsi(cid:218)biorstwa. Gdy ju(cid:285) uporasz si(cid:218) z tym zadaniem, kolejnym krokiem jest wej(cid:258)cie g(cid:239)(cid:218)biej i zrozumienie, gdzie dochodzi do strat. Najpierw musisz poszuka(cid:202) strat, przygl(cid:200)daj(cid:200)c si(cid:218) kolejnym krokom procesu w strumieniu warto(cid:258)ci i klasyfikuj(cid:200)c je jako te, które dodaj(cid:200) warto(cid:258)ci (VA) lub nie dodaj(cid:200) warto(cid:258)ci (NVA). W tym momencie szukasz miejsc, w których strumie(cid:241) warto(cid:258)ci nie p(cid:239)ynie. Mapa stanu obecnego strumienia warto(cid:258)ci, w po(cid:239)(cid:200)czeniu z wykorzystaniem dodatkowych danych, daje Ci informacje na temat tego, gdzie szuka(cid:202) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci udoskonale(cid:241). W lean d(cid:200)(cid:285)y si(cid:218) do tego, by ca(cid:239)y strumie(cid:241) warto(cid:258)ci przep(cid:239)ywa(cid:239) bez zak(cid:239)óce(cid:241) z pr(cid:218)dko(cid:258)ci(cid:200) równ(cid:200) zapotrzebowaniu klienta w sposób najbardziej efektywny (to znaczy daj(cid:200)c produkty w najwy(cid:285)szej jako(cid:258)ci w mo(cid:285)liwie najkrótszym czasie i najni(cid:285)szym kosztem). Mo(cid:285)esz oceni(cid:202) popyt ze strony klienta, przygl(cid:200)daj(cid:200)c si(cid:218) zamówieniom lub czasowi taktu. U(cid:285)ywaj(cid:200)c tej miary, zaczynasz dostrzega(cid:202), gdzie w strumieniu warto(cid:258)ci nast(cid:218)puj(cid:200) blokady. Te blokady to dowód na istnienie muda, mura lub muri. Mo(cid:285)esz poprawi(cid:202) funkcjonowanie przedsi(cid:218)biorstwa, usuwaj(cid:200)c g(cid:239)ówn(cid:200) przyczyn(cid:218) tych blokad. Wa(cid:285)ne jest, by zdefiniowa(cid:202) prawdziw(cid:200) przyczyn(cid:218) problemu, tak by nie marnowa(cid:202) cennych zasobów na prób(cid:218) usuni(cid:218)cia objawów zamiast rozwi(cid:200)zania problemu. Proces lean polega na d(cid:200)(cid:285)eniu do zrozumienia. Aby pozna(cid:202) prawdziw(cid:200) natur(cid:218) procesów i (cid:283)róde(cid:239) strat, musisz zadawa(cid:202) pytania — bardzo du(cid:285)o pyta(cid:241). Gdy rozwiniesz umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) zadawania odpowiednich pyta(cid:241), zaanga(cid:285)ujesz swoich pracowników, poprawisz jako(cid:258)(cid:202) analizy i znajdziesz lepsze rozwi(cid:200)zania. Typowi podejrzani Zaczynaj(cid:200)c analiz(cid:218) mapy obecnego stanu strumienia warto(cid:258)ci, rozwa(cid:285) najpierw najbardziej typowe przyczyny strat. Najpierw przyjrzyj si(cid:218) swojemu klientowi. Czy zg(cid:239)asza skargi i jakie? Co chwali? Czy oddaje towar lub podejmuje inne dzia(cid:239)ania? Nawet je(cid:258)li opinia klienta nie doprowadzi Ci(cid:218) do (cid:283)ród(cid:239)a problemu, mo(cid:285)e da(cid:202) Ci wskazówki, gdzie go szuka(cid:202). Je(cid:258)li nie dostajesz (cid:285)adnych wskazówek od klienta, zacznij szuka(cid:202) dowodów istnienia trzech „M”: muda, mura i muri. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 8: Wyznaczanie kursu: wykorzystywanie map strumieni warto(cid:258)ci 157 Przeprowadzaj(cid:200)c wraz z zespo(cid:239)em analiz(cid:218) mapy stanu obecnego strumienia warto(cid:258)ci, zaznaczaj na niej informacje dotycz(cid:200)ce mo(cid:285)liwo(cid:258)ci ulepsze(cid:241). Wykorzystaj klasyczn(cid:200) metod(cid:218) papieru i pisaków w ró(cid:285)nych kolorach lub karteczek samoprzylepnych. Ws(cid:239)uchaj si(cid:218) w g(cid:239)os ulicy Wys(cid:239)uchuj(cid:200)c informacji zwrotnych, przyjrzyj si(cid:218) problemom i odnie(cid:258) je do tego, w jakim miejscu strumienia warto(cid:258)ci si(cid:218) pojawiaj(cid:200). Na przyk(cid:239)ad czy Twoi klienci narzekaj(cid:200), (cid:285)e nie otrzymuj(cid:200) produktu wtedy, gdy go potrzebuj(cid:200)? Przyjrzyj si(cid:218) g(cid:239)ównej (cid:258)cie(cid:285)ce prowadz(cid:200)cej do dostaw. Czy narzekaj(cid:200), (cid:285)e nie dostaj(cid:200) odpowiednich towarów? Przyjrzyj si(cid:218) przep(cid:239)ywowi materia(cid:239)ów i informacji. Czy martwi ich jako(cid:258)(cid:202) produktu? Przyjrzyj si(cid:218) projektowaniu i produkcji. Je(cid:258)li masz szcz(cid:218)(cid:258)cie i klienci chóralnie Ci(cid:218) wychwalaj(cid:200), to mo(cid:285)e czas zrobi(cid:202) miejsce dla nowego przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cia. Musisz te(cid:285) okre(cid:258)li(cid:202), co robisz dobrze, tak by przypadkiem nie zmieni(cid:202) swojego procesu i nie usun(cid:200)(cid:202) czego(cid:258), co klienci ceni(cid:200). Skutecznym narz(cid:218)dziem do analizy potencjalnych przyczyn niezadowolenia klientów jest diagram Ishikawy, znany równie(cid:285) jako diagram przyczyn i skutków lub diagram rybiej o(cid:258)ci (patrz rozdzia(cid:239) 12.). Dzi(cid:218)ki temu narz(cid:218)dziu mo(cid:285)esz odkry(cid:202), gdzie w strumieniu warto(cid:258)ci pojawiaj(cid:200) si(cid:218) problemy. Rysunek 8.1 pokazuje przyk(cid:239)ad diagramu Ishikawy dla naszej firmy sa(cid:239)atkowej, w której problemem by(cid:239)o spó(cid:283)nione przybycie produktów. Rysunek 8.1. Diagram Ishi- kawy, taki jak pokazany obok, jest na- rz(cid:218)dziem, któ- rego mo(cid:285)na u(cid:285)y(cid:202), by prze- analizowa(cid:202) skargi klienta lub problemy Przeanalizuj wiele mo(cid:285)liwych przyczyn opó(cid:283)nie(cid:241). Wykorzystaj dodatkowe informacje, by zidentyfikowa(cid:202) najbardziej prawdopodobne pierwotne przyczyny opó(cid:283)nie(cid:241) i oceni(cid:202), jak du(cid:285)e s(cid:200) tak naprawd(cid:218). Czy te narzekania to co(cid:258) nowego, czy jest to przewlek(cid:239)y problem? Przyjrzyj si(cid:218) strumieniowi warto(cid:258)ci, by znale(cid:283)(cid:202) dzia(cid:239)ania, które s(cid:200) (cid:283)ród(cid:239)em najwa(cid:285)niejszych problemów. Zadawaj pytania podobne do tych poni(cid:285)ej, by okre(cid:258)li(cid:202) problemy w strumieniu warto(cid:258)ci, które bezpo(cid:258)rednio dotykaj(cid:200) klientów: Kup książkęPoleć książkę 158 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Zrozumienie przep(cid:239)ywu i strumienia warto(cid:258)ci (cid:57) Czy dzia(cid:239)ania przebiegaj(cid:200) wolniej ni(cid:285) czas taktu? (cid:57) Czy dzia(cid:239)ania przebiegaj(cid:200) szybciej ni(cid:285) czas taktu? (cid:57) Czy wyst(cid:218)puj(cid:200) odst(cid:218)pstwa od standardów pracy? (cid:57) Czy produkt nie jest dost(cid:218)pny do wysy(cid:239)ki? (cid:57) Czy wyst(cid:218)powa(cid:239)y problemy z dostaw(cid:200) materia(cid:239)ów? (cid:57) Czy kierowcy zbyt pó(cid:283)no wyje(cid:285)d(cid:285)aj(cid:200) z zak(cid:239)adu? (cid:57) Czy by(cid:239)y zmiany pracowników? (cid:57) Czy pracownicy s(cid:200) odpowiednio wyszkoleni i potrafi(cid:200) pracowa(cid:202) biegle i bezpiecznie? Skup si(cid:218) na naprawie procesów, nie na obwinianiu. W lean szacunek dla ludzi jest najwa(cid:285)niejszy. W wi(cid:218)kszo(cid:258)ci przypadków okazuje si(cid:218), (cid:285)e istnieje problem systemowy (na przyk(cid:239)ad brak zdefiniowanych standardów), który powoduje, (cid:285)e ludzie nie pracuj(cid:200) tak, jak mogliby najlepiej. U(cid:285)yj techniki 5 „dlaczego” (patrz rozdzia(cid:239) 12.). Jej celem jest znalezienie pierwotnej przyczyny problemu. Powtarzaj „dlaczego?” tak d(cid:239)ugo, a(cid:285) uda Ci si(cid:218) wyczerpa(cid:202) odpowiedzi i znale(cid:283)(cid:202) przyczyn(cid:218). Liczba 5 jest przyk(cid:239)adowa; pytaj „dlaczego?” tak d(cid:239)ugo, a(cid:285) znajdziesz prawdziw(cid:200) przyczyn(cid:218). Praktykowanie tej metody wymaga, by sta(cid:202) si(cid:218) niczym ciekawski trzylatek, któremu pytanie: „Ale dlaczego?” jako pierwsze wyskakiwa(cid:239)o z ust. Oto jak wygl(cid:200)da ta technika w praktyce: Czy kierowcy zbyt pó(cid:283)no wyje(cid:285)d(cid:285)aj(cid:200) z zak(cid:239)adu? Tak. Ale dlaczego? Poniewa(cid:285) produkt nie jest jeszcze gotowy. Dlaczego? Z powodu opó(cid:283)nie(cid:241) linii produkcyjnej. Dlaczego? Poniewa(cid:285) nie zosta(cid:239)a przygotowana odpowiednio dzie(cid:241) wcze(cid:258)niej. Dlaczego? Poniewa(cid:285) brakowa(cid:239)o sk(cid:239)adników. Dlaczego? Poniewa(cid:285) dostawca si(cid:218) spó(cid:283)ni(cid:239). Dlaczego? Poniewa(cid:285) zamówienie zosta(cid:239)o wys(cid:239)ane pó(cid:283)no. Dlaczego? I tak dalej, masz ju(cid:285) poj(cid:218)cie. W tym przyk(cid:239)adzie te dlaczego prowadz(cid:200) do procesu zamówie(cid:241) i przep(cid:239)ywu informacji. Szukanie winnych Spojrza(cid:239)e(cid:258) na swoje przedsi(cid:218)biorstwo oczami klienta i przeanalizowa(cid:239)e(cid:258) bezpo(cid:258)rednie przyczyny jego niezadowolenia. Teraz musisz spojrze(cid:202) w g(cid:239)(cid:200)b firmy i znale(cid:283)(cid:202) przyczyny strat, które istniej(cid:200) wewn(cid:200)trz Twojego przedsi(cid:218)biorstwa. Podczas pierwszego przej(cid:258)cia przez map(cid:218) obecnego stanu strumienia warto(cid:258)ci pocz(cid:200)tkowo dzielisz kroki procesu na te, które dodaj(cid:200) warto(cid:258)ci (VA), i te, które nie dodaj(cid:200) warto(cid:258)ci (NVA). Teraz czas bli(cid:285)ej przyjrze(cid:202) si(cid:218) tym etykietkom. Zajrzyj do rozdzia(cid:239)u 2., by znale(cid:283)(cid:202) dok(cid:239)adne definicje zwi(cid:218)kszania warto(cid:258)ci i strat. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 8: Wyznaczanie kursu: wykorzystywanie map strumieni warto(cid:258)ci 159 W lean celem jest wyeliminowanie wszystkich form straty. Zacznij od muda typu drugiego i zadawaj nast(cid:218)puj(cid:200)ce pytania: (cid:57) Czy ten krok wytwarza warto(cid:258)(cid:202)? Je(cid:258)li nie, to dlaczego ten krok istnieje w procesie (cid:57) Czy w strumieniu warto(cid:258)ci gromadzi si(cid:218) nadmierna ilo(cid:258)(cid:202) zapasów magazynowych lub pó(cid:239)produktów (mo(cid:285)e to by(cid:202) fizyczny produkt lub, w odniesieniu do us(cid:239)ug, ludzie, albo dokumenty). i co mo(cid:285)na z niego wyeliminowa(cid:202)? (cid:57) Czy ten krok powoduje powstanie usterek lub odrzutów? Je(cid:258)li tak, to nale(cid:285)y mu si(cid:218) co najmniej przyjrze(cid:202) bli(cid:285)ej, poniewa(cid:285) prawdopodobnie jest to kandydat do ulepsze(cid:241). (cid:57) Czy ten krok jest wydajny? Je(cid:258)li nie, to nale(cid:285)y go udoskonali(cid:202), wykorzystuj(cid:200)c narz(cid:218)dzia statystyczne, na przyk(cid:239)ad takie, jakich u(cid:285)ywa si(cid:218) w metodologii Sze(cid:258)(cid:202) Sigma (wi(cid:218)cej informacji na temat Sze(cid:258)(cid:202) Sigma mo(cid:285)esz znale(cid:283)(cid:202) w ksi(cid:200)(cid:285)ce Craiga Gygiego, Neila DeCarlo i Bruce’a Williamsa Six Sigma for Dummies). dost(cid:218)pny? ilo(cid:258)ci? (cid:57) Czy krok jest wykonywany tak, jak powinien, zgodnie ze standardem? (cid:57) Czy sprz(cid:218)t potrzebny do wykonania tego kroku funkcjonuje prawid(cid:239)owo i jest (cid:57) Czy potrzebne materia(cid:239)y s(cid:200) dost(cid:218)pne, odpowiedniej jako(cid:258)ci i w odpowiedniej (cid:57) Jaka jest wydolno(cid:258)(cid:202) tego kroku procesu? Jak to si(cid:218) ma do czasu taktu? (cid:57) Czy ludzie czekaj(cid:200) na prac(cid:218)? (cid:57) W przypadku zmiany z jednego produktu lub us(cid:239)ugi na inne jak d(cid:239)ugo trwa (cid:57) Czy ten krok procesu przebiega p(cid:239)ynnie, czy te(cid:285) powoduje powstanie (cid:57) Jak czas tego kroku przedstawia si(cid:218) w odniesieniu do popytu klienta? Warto zacz(cid:200)(cid:202) od miejsca, w którym wykryjesz nadprodukcj(cid:218). Dodatkowe cz(cid:218)(cid:258)ci, materia(cid:239)y lub informacje, które czekaj(cid:200) bezu(cid:285)ytecznie, wywo(cid:239)uj(cid:200) ró(cid:285)ne problemy. Nadmierna produkcja powoduje ró(cid:285)ne rodzaje strat i oznacza, (cid:285)e musisz magazynowa(cid:202) produkty, przemieszcza(cid:202) je, rozdziela(cid:202) i sortowa(cid:202), jak równie(cid:285) przetwarza(cid:202), je(cid:258)li wykryjesz usterk(cid:218) na pó(cid:283)niejszym etapie procesu, a to wszystko powoduje dodatkowe koszty. przerwa w produkcji (to pytanie odnosi si(cid:218) do czasu przestawienia produkcji)? „w(cid:200)skiego gard(cid:239)a” w procesie? Za ka(cid:285)dym razem, gdy mówisz, (cid:285)e trzeba co(cid:258) zrobi(cid:202) ponownie, to odkrywasz kandydata do eliminacji strat, poniewa(cid:285) oznacza to, (cid:285)e co(cid:258) nie zosta(cid:239)o zrobione poprawnie za pierwszym razem. Zdob(cid:200)d(cid:283) plan miejsca pracy i stwórz dwuwymiarowy wykres przep(cid:239)ywu, który odzwierciedla fizyczny przep(cid:239)yw materia(cid:239)ów lub ludzi przez proces. Ta technika jest szczególnie u(cid:285)yteczna w przypadku procesów produkcyjnych, laboratoryjnych, w restauracjach i innych miejscach, gdzie fizyczne materia(cid:239)y s(cid:200) przemieszczane pomi(cid:218)dzy procesami i miejscami. Dotyczy to równie(cid:285) przep(cid:239)ywu danych lub informacji pomi(cid:218)dzy lud(cid:283)mi i systemami. Te plany s(cid:200) znane jako diagram spaghetti (patrz rozdzia(cid:239) 10.), poniewa(cid:285) gdy narysuje si(cid:218) wszystkie ruchy, wygl(cid:200)da to jak talerz spaghetti! Kup książkęPoleć książkę 160 Cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) III: Zrozumienie przep(cid:239)ywu i strumienia warto(cid:258)ci Analiza z ró(cid:285)nych perspektyw Ró(cid:285)ni gracze w strumieniu warto(cid:258)ci postrzegaj(cid:200) go w ró(cid:285)ny sposób i wnosz(cid:200) inne informacje do oceny mapy stanu obecnego strumienia warto(cid:258)ci. Niezale(cid:285)nie od tego, czy chcesz udoskonali(cid:202) niew(cid:239)a(cid:258)ciwe praktyki biznesowe, czy te(cid:285) umo(cid:285)liwi(cid:202) realizacj(cid:218) nowych planów, po(cid:258)wi(cid:218)(cid:202) czas na analiz(cid:218) strumienia warto(cid:258)ci z ró(cid:285)nych perspektyw. Mo(cid:285)e to stanowi(cid:202) bezcenne (cid:283)ród(cid:239)o informacji, gdy starasz si(cid:218) znale(cid:283)(cid:202) straty. Zespó(cid:239) zajmuj(cid:200)cy si(cid:218) tworzeniem mapy strumienia warto(cid:258)ci b(cid:218)dzie obejmowa(cid:202) ludzi, którzy pracuj(cid:200) przy danym procesie i maj(cid:200) wiedz(cid:218) na temat jego funkcjonowania, takich jak w(cid:239)a(cid:258)ciciele procesu, w(cid:239)a(cid:258)ciciele strumienia warto(cid:258)ci, a mo(cid:285)e nawet w(cid:239)a(cid:258)ciciel przedsi(cid:218)biorstwa. Oprócz tych cz(cid:239)onków zespo(cid:239)u inni te(cid:285) mog(cid:200) wnie(cid:258)(cid:202) warto(cid:258)ciow(cid:200) perspektyw(cid:218). Przyk(cid:239)ady poni(cid:285)ej koncentruj(cid:200) si(cid:218) raczej na produkcji materialnej, jednak istniej(cid:200) dla nich analogie w (cid:258)wiecie handlu i informacji. gdy pojawi si(cid:218) problem z jako(cid:258)ci(cid:200) lub jaki(cid:258) inny? Zasady lean: spojrzenie sensei Sensei lean to mistrz i nauczyciel zasad lean (wi(cid:218)cej informacji na temat sensei znajdziesz w rozdziale 5.). Sensei lean prowadzi i naucza przedsi(cid:218)biorstwo, by mog(cid:239)o przyswoi(cid:202) i wdro(cid:285)y(cid:202) filozofi(cid:218) lean. Okulary, przez które sensei lean ocenia map(cid:218) stanu obecnego strumienia warto(cid:258)ci, podkre(cid:258)laj(cid:200) krótko- i d(cid:239)ugoterminowe mo(cid:285)liwo(cid:258)ci instytucjonalizacji lean. Mistrz lean stawia pytania typu: (cid:57) Na ile produkcja dopasowana jest do czasu taktu? (cid:57) W jaki sposób mo(cid:285)emy sprawi(cid:202), (cid:285)e proces b(cid:218)dzie bardziej wizualny? (cid:57) Co zmotywuje pracowników do natychmiastowego zatrzymania produkcji, (cid:57) W jaki sposób materia(cid:239)y i informacje przep(cid:239)ywaj(cid:200) przez proces? (cid:57) Gdzie najlepiej mo(cid:285)na wdro(cid:285)y(cid:202) przep(cid:239)yw ci(cid:200)g(cid:239)y? (cid:57) Gdzie nale(cid:285)y zastosowa(cid:202) supermarkety? (cid:57) Czy instrukcje pracy standardowej s(cid:200) dost(cid:218)pne, widoczne i czy si(cid:218) je stosuje? (cid:57) W jaki sposób mo(cid:285)na wypoziomowa(cid:202) obci(cid:200)(cid:285)enie prac(cid:200)? (cid:57) W jaki sposób mo(cid:285)na po(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) dzia(cid:239)ania, by poprawi(cid:202) przep(cid:239)yw? (cid:57) Jak skuteczni s(cid:200) mened(cid:285)erowie w kierowaniu procesem rozwi(cid:200)zywania (cid:57) Czy w strumieniu warto(cid:258)ci istnieje co(cid:258), co uniemo(cid:285)liwia w tym momencie problemów i budowania zdolno(cid:258)ci swoich pracowników? wdro(cid:285)enie lean? W jaki sposób mo(cid:285)na si(cid:218) z tym upora(cid:202)? Jako(cid:258)(cid:202) Praktycy jako(cid:258)ci — niezale(cid:285)nie od tego, czy s(cid:200) to osoby zajmuj(cid:200)ce si(cid:218) zawodowo jako(cid:258)ci(cid:200), czy na przyk(cid:239)ad eksperci Sze(cid:258)(cid:202) Sigma lub analitycy statystyczni — analizuj(cid:200) zagadnienia warto(cid:258)ci dodanej z punktu widzenia poprawno(cid:258)ci: czy to przekszta(cid:239)cenie nast(cid:218)puje prawid(cid:239)owo? Czy jest wykonane prawid(cid:239)owo za pierwszym razem? Czy proces regularnie wytwarza rezultaty wolne od b(cid:239)(cid:218)dów? Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 8: Wyznaczanie kursu: wykorzystywanie map strumieni warto(cid:258)ci 161 Pomy(cid:258)l o (cid:258)mieciach wrzucanych do rzeki i o tym, jak wp(cid:239)ywaj(cid:200) one na pr(cid:200)d. Gdy w strumieniu warto(cid:258)ci wyst(cid:218)puj(cid:200) straty jako(cid:258)ci, to jest to niczym (cid:258)mieci wrzucane do rzeki — zaburzaj(cid:200) przep(cid:239)yw. Praktycy jako(cid:258)ci oceniaj(cid:200) proces, by okre(cid:258)li(cid:202), czy w jakich(cid:258) miejscach nie jes
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Lean dla bystrzaków. Wydanie II
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: