Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00350 005636 18761291 na godz. na dobę w sumie
Lecznicze głodówki dla każdego. Jak poprzez post pozbyć się chorób - ebook/pdf
Lecznicze głodówki dla każdego. Jak poprzez post pozbyć się chorób - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Vital Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65404-75-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Post to dużo więcej niż tylko rezygnacja z posiłku. Jest to holistyczna metoda, która prowadzi do fizycznego i duchowego oczyszczenia. Autor udziela nie tylko konkretnych wskazówek, ale i odnosi się do niezbędnej wiedzy z dziedzin medycyny akademickiej i alternatywnej, psychologii i filozofii. W tej książce znajdziesz opis potwierdzonych naukowo procesów zachodzących w ciele podczas poszczenia. Zrozumiesz, dlaczego powstrzymywanie się od spożywania pokarmów jest naturalną metodą zapobiegania występowaniu licznych schorzeń. Post może być także pomocny w łagodzeniu oznak reumatyzmu, artretyzmu, cukrzycy, chorób skóry i jelit. W wielu przypadkach odnotowano całkowite wyeliminowanie powyższych dolegliwości. Przez głodówkę do zdrowia!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Redakcja: Natalia Paszko Skład: Iga Maliszewska PRojekt okładki: Iga Maliszewska tłumaczenie: Anna Chomik koRekta: Daria Wolska Wydanie I BIAŁYSTOK 2016 ISBN 978-83-65404-75-6 Tytuł oryginału: Das große Buch vom Fasten by Ruedieger Dahlke Copyright © 2008 by Arkana Verlag a division of Verlagsgruppe Random House GmbH, München, Germany. © Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Vital, Białystok 2016 All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadaczy praw autorskich. Zawarte w książce porady i informacje na temat opieki zdrowotnej powinny dopełniać rady lekarza lub innego wykwalifikowanego specjalisty, a nie je zastępować. W przypadku podejrze- nia problemu zdrowotnego zalecany jest kontakt z lekarzem. Dołożono starań, by w momencie publikacji książki informacje w niej zawarte były zgodne z obecną wiedzą medyczną. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne problemy zdrowotne będące efektem stosowania opisanych tu metod leczenia. 15-762 Białystok ul. Antoniuk Fabr. 55/24 85 662 92 67 – redakcja 85 654 78 06 – sekretariat 85 653 13 03 – dział handlowy – hurt 85 654 78 35 – www.vitalni24.pl – detal strona wydawnictwa: www.wydawnictwovital.pl sklep firmowy: Białystok, ul. Antoniuk Fabr. 55/20 Więcej informacji znajdziesz na portalu www.odzywianie24.pl PRINTED IN POLAND O książce Post jest naturalną metodą zaliczaną do medycyny prewen- cyjnej. Może być pomocny w  łagodzeniu oznak reumaty- zmu, artretyzmu, cukrzycy, chorób skóry i jelita, ale także w  całkowitym ich leczeniu. Kiedy pościmy, przekazujemy prowadzenie naszemu wewnętrznemu lekarzowi. W ten spo- sób poznajemy często znacznie lepsze i przynoszące długo- trwały efekt sposoby leczenia niż te, które dla chorób układu pokarmowego ma do zaoferowania medycyna akademicka: tabletki na zgagę czy krótkoterminowe diety. Osoba, która pości, wchodzi na drogę obejmującą całość doświadczenia, prowadzącą przez zwątpienie i  rezygnację do oczyszczenia ciała i duszy, a w niektórych wypadkach nawet do wstąpienia na nowy poziom życia. W tej książce znajdziesz opis potwier- dzonych medycznie procesów zachodzących w ciele podczas poszczenia, a także jedyne tak szczegółowe i fachowe wyja- śnienie postu jako duchowego i procesu. O Autorze Ruediger Dahlke pracuje od 37 lat jako lekarz, jest autorem wielu książek, prowadzi szkolenia. Jego książki „Choroba Twoim przyjacielem”* oraz „Krankheit als Symbol” ugrun- towują jego całościowe podejście do psychosomatyki, która sięga także do wymiarów mitycznych i  duchowych. Try- logia „Die Schicksalsgesetze”, „Das Schattenprinzip” oraz „Die Lebensprinzipien” stanowi filozoficzną i  praktyczną * Publikacja dostępna w języku polskim w sklepie www.vitalni24.pl (przyp. wyd. pol.). podstawę jego pracy. Ruediger Dahlke w  swoich szko- leniach i  wykładach stawia sobie za cel ożywienie świata duchowych obrazów i zachęca do wzięcia całkowitej odpo- wiedzialności za swoje życie. Pragnie zarażać ideą zdrowego stylu życia, co znajdu- je swoje odzwierciedlenie w książkach „Peace Food” oraz „Das Buch der Widerstände”, ale także realizuje ją w cen- trum szkoleniowym TamanGa w  Südsteiermark. Tam mieszka od 2012 roku. Kto chce być silny, zdrowy i młody, niech się miarkuje, ćwiczy ciało, oddycha czystym powietrzem, a swój ból leczy poprzez post a nie leki. Hipokrates Spis treści Wprowadzenie ........................................................... 13 CZĘŚĆ I Co należy wiedzieć o poście? ........................... 25 Post – pomiędzy terapią objawów chorobowych a rytuałem religijnym ................................................. 27 Jedzenie i post ....................................................... 27 Post i religia .......................................................... 39 Chrystus i post ...................................................... 47 Kto powinien pościć? ................................................. 55 Post a choroby ...................................................... 58 Post jako kobieca droga ......................................... 76 Przeciwwskazania do postu ......................................... 87 Post i zachorowania na raka .................................. 88 Choroby psychiczne .............................................. 93 Ciąża i czas karmienia ........................................... 95 Post, obawy i metabolizm tłuszczów ........................... 99 CZĘŚĆ II Czas postu ................................................... 105 Miejsca i zewnętrzne uwarunkowania postu ............. 107 Kiedy jest najlepszy czas na post? .............................. 117 Przygotowanie .......................................................... 121 Przemyślenia poprzedzające post ......................... 121 Środki pomocnicze w czasie postu ....................... 125 Pożegnanie z ulubionymi używkami .................... 131 Leki na czas postu i ich stosowanie ...................... 134 Dzień odciążenia ................................................. 138 Jeszcze słowo o utracie wagi ................................. 140 Pierwszy dzień postu ................................................ 143 Oczyszczanie jelita .............................................. 143 O piciu ............................................................... 152 Bóle głowy w pierwszych dniach ......................... 159 Spokój, wizualizacja i sen .................................... 164 Kryzysy głodu ..................................................... 173 Drugi dzień postu .................................................... 175 Pobudzenie krążenia ............................................ 175 Rytuały oczyszczania (jelita) ................................ 180 Okłady na wątrobę, świadome oddychanie i inne „rytuały” postne ........................................ 187 Trzeci dzień postu i kolejne dni ................................ 201 Radzenie sobie z kryzysami w czasie postu .......... 208 Fizjologia postu ................................................... 219 Pomocne zabiegi medycyny naturalnej ................ 230 Jak długo powinno się i wolno pościć? ...................... 237 Post jako droga do samopoznania ............................. 245 CZĘŚĆ III Czas po zakończeniu postu ............................ 253 Zakończenie postu i nowy początek .......................... 255 „Jak?”, „Kiedy?” i „Co?” jeść ................................ 255 Konkretny powrót do jedzenia ........................... 268 Medytacja nad jedzeniem .................................... 274 Picie i jedzenie w okresie odbudowy i potem ....... 278 Jedzenie a specjalne potrzeby ............................... 284 Post częściowy i wędrówki piesze .............................. 289 Diety postne częściowe ........................................ 289 Wędrówki postne ................................................ 292 Odżywianie światłem ................................................ 295 Myśl końcowa z Ewangelii Esseńskiej ....................... 303 Podziękowania .......................................................... 305 Załączniki ................................................................. 307 Literatura ................................................................. 327 Przydatne adresy ....................................................... 329 Czy to ja oddycham – czy to napełnia mnie tchnienie i pozwala mi żyć? Czy to ja idę – czy niesie mnie wiatr wprost do swojego celu? Wewnętrzne obrazy – zewnętrzne znaki – jak mogę odnaleźć drogę – kiedy to nie ja idę. I czy idę nadaremnie, kiedy nie pozwalam być niesiona. Kerstin Dahlke Wprowadzenie Bądź zmianą, której życzysz sobie na świecie. Mahatma Gandhi Zmiana czasów Duchowy post Około trzydzieści lat temu powstała moja pierwsza książka „Świadomy post”* – niewielki, cieniutki egzemplarz, który zupełnie nie zapowiadał nadchodzącego boomu na medycy- nę naturalną i filozofię duchową. W połowie lat siedemdzie- siątych wzmianki o  odżywianiu światłem wywoływały ogólne powątpiewanie, chociaż w  niektórych kręgach już wtedy było wiadomo, że takie zjawiska istnieją. Dziś bez najmniejszych problemów można o  tym pisać, ponieważ bardzo zmieniła się nie tylko sama świadomość, ale w szcze- gólności świadomość zdrowia ludzi. Doświadczenia te pogłębiły się w ciągu ostatnich trzy- dziestu lat, jednak przede wszystkim uwrażliwiły nas na du- chowy aspekt poszczenia i jego znaczenie na naszej duchowej drodze rozwoju. W ten sposób post może stopniowo zająć ponownie właściwe sobie miejsce, które było mu przypisane już dawno temu przez religie oraz duchowe tradycje. Wła- śnie dlatego osobny rozdział tej książki zawiera opis tradycji poszczenia w naszej kulturze, tak jak zostało to przedstawio- ne w Biblii. Możliwości rozwoju tej wszak prastarej, jednak w dalszym ciągu bardzo aktualnej formy terapii tłumaczą * Wszystkie niemieckie tytuły zostały wiernie przełożone na język polski (przyp. wyd. pol.). 13 Sztuka alchemii Ponadczasowy schemat terapii z duchowego punktu widzenia, że post jest dużo bardziej rodzajem drogi niż terapią, albo terapią, która jeśli tylko cał- kowicie się jej zaufa, prowadzi na właściwą drogę. Każdy pości zgodnie ze swoim poziomem rozwoju, a z każdym kolejnym postem może zostać on pogłębiony i otworzyć tym samym nowe przestrzenie doświadczenia. Istotę i głębię poszczenia opisuje w sposób najbardziej traf- ny alchemia, której założeniem jest przyspieszenie natural- nego postępu rozwoju. Chodzi o  to, aby w  sposób symboliczny wprowadzić określoną „materię” do najwyż- szej doskonałości, której odpowiednikiem w królestwie mi- nerałów jest tak zwany kamień mądrości. Przy czym proces ten jest jednakowy dla każdego z  „królestw”. Najpierw dana materia rozkłada się na trzy części składowe: ciało, umysł i duszę; następnie części te zostają oczyszczone aż do stanu najwyższej doskonałości, aby dopiero wtedy ponow- nie zostać połączone we właściwy sposób – z kamieniem danego królestwa. Proces ten zawiera archetypowy schemat każdej rzeczy- wistej terapii; także naprawy w życiu codziennym podlega- ją temu schematowi: zepsuty samochód musi najpierw zostać rozłożony na części, aby dostać się do uszkodzonego miejsca i ostatecznie je naprawić lub ewentualnie wymienić na nowe. Na sam koniec wszystko zostaje ponownie złożo- ne. Medycznie respektowane terapie fizyczne – „operacje”, nawet te najprostsze, przebiegają zgodnie z  tym schema- tem. Można tu wskazać na przykład to, jak łatwo jest „roz- łożyć” ciało poprzez masaż, inaczej ujmując: wytrącić je z równowagi. O wiele trudniej jest oczyścić tkanki, to zna- czy uruchomić odpowiednie procesy oczyszczające. Dużo czasu wymaga ponowne złożenie wszystkiego w harmonij- ną całość. Stopień trudności poszczególnych etapów prze- 14 Lecznicze głodówki dla każdego nosi się całkowicie na pozostałe obszary. Także w alchemii ostatni krok połączenia jest najtrudniejszy i ma największe znaczenie. Post przebiega właśnie według takiej ważności. Czas roz- kładu odpowiada na początku od jednego do maksymalnie trzech dni głodu, albo inaczej mówiąc: dni przestawienia się, które można bez problemu przezwyciężyć odpowied- nim wewnętrznym nastawieniem i nieznaczną pomocą z ze- wnątrz. Nawet następująca dalej faza oczyszczania o różnej długości jest jeszcze całkiem prosta. Tutaj sterowanie całym procesem obejmuje wewnętrzna inteligencja ciała. Faza ta jest oczywiście tym łatwiejsza im bardziej świadomie rozwi- jamy tę inteligencję – naszego wewnętrznego lekarza lub wewnętrzny głos – oraz im bardziej nauczyliśmy się jej ufać. Odbudowa, która odbywa się na koniec kuracji poszczenia, jest najprawdopodobniej momentem najtrudniejszym i de- cydującym o wszystkim, co dalej nastąpi. Przestawienie się z „zewnętrznego odżywiania” na „od- żywianie wewnętrzne” odbywa się podobnie jak przełącza- nie kanałów telewizyjnych. Oba programy istnieją w nas dzięki ewolucji i  jesteśmy do nich dobrze przygotowani. Nawet ten, kto nigdy wcześniej nie pościł, ma do nich ła- twy dostęp. Im bardziej zakorzeniony w świadomości po- szczącego jest ten proces „przełączania”, tym łatwiej będzie on przebiegał. Każdy kolejny okres postu będzie jeszcze bardziej upraszczał przyszłą zmianę programu i skracał czas całkowitego przełączenia się. Ten, kto od samego początku postu ma w świadomości trzy etapy alchemii, może bardzo wiele sobie ułatwić, bo- wiem analogia pomiędzy postem a  procesem alchemicz- nym z jego podziałem na ciało, duszę i umysł sięga nawet głębiej. W czasie postu dochodzi do swoistego rozluźnienia Wprowadzenie 15 Trzy fazy Zmiana programu Alchemia postu Wewnętrzny lekarz Solve et coagula więzów między ciałem a psychiką, co przez mądrość ludo- wą odwrotnie jest określane: „Jedzenie i picie trzymają ra- zem ciało i duszę”. Zarówno ciało, jak i dusza poddawane są razem głębo- kiej kontroli i oczyszczeniu, ponieważ post stanowi zarów- no psychoterapię, jak i  zabieg dla ciała, a  obydwa są kierowane przez wewnętrznego lekarza, niezależnie czy o tym wiemy, czy też nie. Oczywiście ten, kto jest świado- my tego faktu, zna działanie tej wewnętrznej instancji i otwiera się na nią dobrowolnie, otrzymuje niejako dodat- kowe, cudowne możliwości. Ogromną zaletą wewnętrzne- go lekarza w porównaniu z lekarzem „zewnętrznym” jest to, że nie popełnia on żadnych błędów, a  złogi i  węzły w  ciele i  duszy rozwiązuje we właściwym czasie oraz we właściwej kolejności. W  żaden sposób nie nadwyręża to nas, ani nie osłabia. Zna on nas oraz wszystkie wymiary naszej istoty lepiej niż cokolwiek innego na ziemi. Im bar- dziej powiedzie się jego uczestnictwo, a  także zadziała w czasie głodówki jego głęboka wiedza, tym łatwiej prze- biegnie ten proces i tym głębiej dotrze. Post jest idealną realizacją alchemicznej zasady „Solve et coagula” („Rozdzielaj i  łącz”). Wewnętrzny proces alche- miczny, który pozwala nam dojrzewać i stawać się mądrzej- szymi – zachodzący równolegle z  rozwojem królestwa minerałów kamienia mądrości – jest w dosłownym znacze- niu tego słowa cudowny. „Rozdzielanie i łączenie” są tylko pozornie sprzeczne ze sobą i stanowią jeden z wielu para- doksów, które napotkamy często na tej drodze. Prowadzi ona przez biegunowy świat przeciwieństw i  wzajemnych zaprzeczeń. Mimo to możemy nią kroczyć spokojnie, po- nieważ nie ma innej drogi w  tym biegunowym świecie. Poza tym znajdujemy się w doborowym towarzystwie, gdyż 16 Lecznicze głodówki dla każdego Przyszłość postu Przyroda i kultura im dalej sięga współczesna nauka, tym bardziej paradoksal- ne wnioski nam przynosi (przykładowo dwojaka natura światła postrzeganego jako fala lub cząstki; na logikę jedno i drugie wyklucza się wzajemnie, a mimo to i jedno, i dru- gie występują razem w świetle). Post słusznie zajmuje swoje miejsce jako alchemiczna droga do ciała i duszy w duchowych metodach rozwoju, jak również w największych religiach, gdzie wprowadzany jest w swojej dynamicznej fazie początkowej. Uzasadnione jest jednak także uznanie głodówki w  medycynie naturalnej. Uwzględniając rozdźwięk między medycyną akademicką a medycyną naturalną, post nie jest zaliczany do korzeni jed- nej dziedziny medycyny, ale do dziś znajduje się po środku. Przypisuje się mu coraz większe znaczenie a przez to, że po- budza moc samoleczenia, wzmacnia skłonność do wzięcia odpowiedzialności za siebie, pozwalając jednocześnie na spo- re oszczędności. Tylko przez ostatnie trzydzieści lat można dojść poprzez wiele różnych faktów do takich wniosków. Linia graniczna między medycyną akademicką a natu- ralną nie jest całkiem wyraźna. Na pewno nie opiera się ona na kryterium „naturalności”. W końcu najbardziej znany antybiotyk – penicylina jest naturalnie występującym w  przyrodzie grzybem pleśniowym, a  kortyzon – jeden z chętniej stosowanych przez medycynę akademicką środ- ków, a nieakceptowany przez wielu uzdrowicieli medycyny naturalnej – jest hormonem naturalnie występującym w ludzkim organizmie, zwanym kortyzolem. Z kolei zali- czana wciąż do medycyny naturalnej homeopatia wcale nie jest naturalna, bowiem nigdzie w przyrodzie nie występują wysokie potencje bardzo rozcieńczonych form substancji wyjściowych tych środków leczniczych. Oczywiście nie czyni to homeopatii czymś gorszym, całkiem przeciwnie, Wprowadzenie 17 Post i świadomość Post jako współczesna terapia Post i odpo- wiedzialność za siebie jest ona sztuczna i jest sztuką, która każdą głodówkę może sensownie i dogłębnie wspierać. Post jest naturalny i tym samym w dosłownym tego sło- wa znaczeniu można zaliczyć go do medycyny naturalnej, jest on bowiem sprawdzoną metodą wszystkich zwierząt w  czasie choroby, wszystkich ludzi żyjących w  zgodzie z  przyrodą, ale także niemowląt i  małych dzieci. Jak już wcześniej wspomniałem, to co powszechnie rozumiemy pod pojęciem medycyny naturalnej, nie można w całości przypisać postowi. W naturalnych okresach postu chodzi raczej o czas głodówki lub instynktowną rezygnację z poży- wienia. W rozumieniu tej książki chodzi o post związany koniecznie ze świadomością. Tym samym post wyraźnie stoi ponad medycyną naturalną, która w  przeciwieństwie do medycyny akademickiej swojego zadania nie utożsamia z walką przeciwko symptomom choroby. Post zakłada włą- czenie świadomości i świadomych decyzji. W końcu sukces każdej kuracji związany jest z nastawieniem, umiejętnością podejmowania decyzji oraz gotowością do wzięcia odpowiedzialności. „Odpowiedzialność” jest centralnym pojęciem poszcze- nia. To wyjaśnia, dlaczego ten dogłębny rodzaj terapii, któ- ry w jednym procesie z łatwością i całościowo obejmuje tak ciało jak i duszę, potrzebuje tak dużo czasu, aby zająć nale- żyte sobie miejsce we współczesnej medycynie. Nawet gdy dążymy do tego, aby zahamować ogromne wydatki na służ- bę zdrowia, post będący jedną z najskuteczniejszych i naj- tańszych terapii wciąż nie znajduje wystarczająco dużo oficjalnego poparcia. Poszczenie wymaga wzięcia całkowitej odpowiedzial- ności za siebie. W dzisiejszych czasach nie jest konieczne, ani popularne branie odpowiedzialności za własne ciało, 18 Lecznicze głodówki dla każdego własną duszę oraz rozwój osobisty. Jednak nie ma żadnej innej możliwości, niż odpuszczenie pozostawiania odpo- wiedzialności za własne zdrowie kasom chorym, lekarzom, psychologom, politykom czy innym specjalistom. Można obarczać nią anonimowe twory, jak na przykład „społe- czeństwo”, jednak nie zwalnia to nas z niczego. Terapie, które łudzą pacjentów wzięciem za nich odpowiedzialno- ści, prowadzą do nikąd. Post nie podąża za aktualnymi trendami i dlatego znaczna większość ludzi uważa go za niegodną zaufania kurację. Także dla przedstawicieli tak zwanego społeczeństwa rozrywkowego jakakolwiek rezygnacja z  czegoś stanowi oczywiście ogromny problem. Tym samym post pozostaje drogą dla poszukujących i staje się dla nich obowiązującą formą terapii. Mimo to w ostatnich latach przekonuje się do poszczenia coraz więcej ludzi (co roku w Niemczech po- ści już około pięciu, sześciu milionów ludzi), ma to najwy- raźniej związek z  coraz większym zainteresowaniem i  poszukiwaniem osobistych celów i  zadań, które mają nadać życiu sens. Post prowadzi do zatrzymania się na chwilę. Kto chce dotrzeć do istoty życia, ten musi na moment zatrzymać bieg. Jedynie poprzez treść można dostać się do wewnętrznego oparcia i własnej wewnętrznej postawy. To z treści można uzyskać sens i dlatego post służy coraz częściej jako źródło do odnajdywania sensu. Jednak sens rodzi cele i nierzadko jest to cel uzyskania jedności ze wszystkim – niezależnie od tego, jaki był początkowy powód rozpoczęcia postu. Staje się on drogą, która poprzez silne zwrócenie się do własnego wnę- trza, odsuwa wszelkie możliwe zewnętrzne alibi. Jeśli na tej osobistej drodze rozwoju stanie się dla nas jasne, że ostatecznie nie jest możliwe zignorowanie odpo- Wprowadzenie 19 Zabawa i rezygnacja Post i treść życia Rozwój świadomości Samopomoc Udzielenie pomocy wiedzialności za samego siebie, ponieważ ani nawet najlep- si profesorowie medycyny, ani nawet ogół społeczeństwa nie potrafi przewidzieć bólu danej jednostki czy też spoj- rzeć śmierci w oczy. Właśnie dlatego post stanowi idealną drogę świadomego, odpowiedzialnego rozwoju. Waga ciała nie odgrywa przy tym istotnej roli. To rozwój świadomości wychodzi na pierwszy plan. Zamiast metod funkcjonal- nych, które celują w  bezpośrednio osiągalne, materialne rezultaty, pojawiają się rytuały, które same w sobie zawiera- ją sens, będąc częścią drogi rozwoju. Zarazem najpiękniejszym, jak i najbardziej obszernym zadaniem postu jest wspieranie nas na drodze samourze- czywistnienia. Celem tej książki jest wytworzenie zaufania. Zaufanie wyrasta z pewności, uczucia uniesienia i ze szcze- rości. Kiedy sami przed sobą wyznamy, że chcemy przejąć całkowitą odpowiedzialność za siebie i za nasze życie, jak również za nasz post, możemy wytworzyć wewnętrzne za- ufanie. Przez to powstaje także wiara we własne możliwo- ści. Na tej drodze każdy jest zdany sam na siebie i znajdzie być może już na samym początku potężną i niewyobrażal- ną pomoc w sobie samym. Udzielenie pomocy możliwe jest z zewnątrz, może po- chodzić od terapeuty najlepiej od takiego, który jest na tyle poważny, że nie zamierza odebrać swojemu pacjentowi za- ufania. Także ta książka ma za zadanie wesprzeć cię i przy- gotować podłoże do zaufania we własne siły, do rozwinięcia własnego wewnętrznego lekarza. Najpierw zostaną przed- stawione ramy, które są wystarczająco niezawodne, aby to- warzyszyć ci w  pierwszych krokach, nie ograniczając cię, ani nie wiążąc na stałe z konkretnym systemem. Każda rada i każda prawda ma swój czas, a to, co na początku ma sens, na końcu może być zupełnie zbyteczne. 20 Lecznicze głodówki dla każdego Właśnie dlatego najpierw zalecam uważne postępowa- nie według wskazówek, tak jak radzi Samuel Hahnemann swoim uczniom homeopatii: „Naśladujcie, ale naśladujcie dokładnie!”. Uwagę należy zwrócić w  szczególności tam, gdzie powstaje opór przeciwko radzie, ponieważ to właśnie w tym miejscu znajduje się właściwy problem – to miejsce skąd pochodzi opór. Podczas postu problemy nie rozwiążą się poprzez ignorowanie ich, lecz poprzez otwartość na nie. Post, jak żaden inny środek medyczny, nadaje się do roz- wiązywania problemów. Dzieje się to nie poprzez tłumienie symptomów, lecz całkiem przeciwnie – przez homeopa- tyczną otwartość na nie. To także z homeopatii pochodzi znana pierwsza reakcja, podczas której najpierw symptomy pogarszają się. Utrudnienie przez pierwsze trzy dni przesta- wienia się, ale także pojawia się wyjaśnienie. Post dotyka symptomów, pozwala im jeszcze raz dojść do głosu, identy- fikując je, aby zaraz potem na dobre się z nimi rozprawić. Ta podstawowa zasada wywodząca się z homeopatii doty- czy postu w całości i to ona jest odpowiedzialna za jego po- wodzenie. Wyleczenie chronicznej choroby może w  tym sensie mieć miejsce tylko wtedy, kiedy jest ona w swojej ostrej fazie. Podczas pierwszego pogorszenia lub pierwszej reakcji uwidaczniają się i dają się odczuć tłumione i chro- niczne symptomy. Tym samym cały system obronny oraz wszystkie siły życiowe uaktywniają się, aby móc stawić czo- ło przeciwnościom i je wyleczyć w sensie filozofii greckiego myśliciela Paramenidesa, który już przed 2500 laty powie- dział: „Dajcie mi moc wytwarzania gorączki, a  wyleczę wam wszystkie choroby”. Gorączka jest stanem ostrym i przynosi energię zbliżającym się dolegliwościom. Homeopatia nie walczy przeciwko symptomom choro- by, ale zajmuje się „zewnętrznymi” oznakami i to one są Wprowadzenie 21 Post i pierwsze trudności Homeopatia i wyjątki Opór na drodze Odrzucenie wytycznych pretekstem do znalezienia faktycznych rozwiązań dla leżą- cych u ich podstaw zaburzeń. Jest to także powód, dlaczego jest ona wybierana przez medycynę do wsparcia postu i przywoływana w kilku miejscach w tej książce. W podob- ny sposób osoby poszczące, mimo że w tym szczególnym momencie wywołuje to w nich sprzeciw, powinny uznać to za ważny znak i zwrócić na to uwagę. Symptomy dają się nam we znaki w czasie postu, jednak poprzez metodę ho- meopatyczną ustępują, mimo że najpierw wywołują opór. Wyjątki od zasad postu (których często poszukujemy w  jego trakcie) mogą odpowiadać indywidualnej drodze i  mieć znaczenie, ale mogą także prowadzić do omyłek i błędów. Jeśli jakiś sposób rzeczywiście uważasz za zbędny (po- nieważ masz już dany problem przepracowany), ukazuje się on najczęściej jako nie budzący sprzeciwu i możliwy do za- stosowania. Dotyczy to wszystkiego, z czego – jak nam się wydaje – już wyrośliśmy. Opór przeciwko czemuś jest z ko- lei prawie zawsze oznaką tego, że nie wystarczająco zostało to zwalczone – jeszcze mamy to przed sobą. Taka sytuacja dotyczy oczywiście samych początków. Później, kiedy pierwsze doświadczenia z  kuracją postną mamy już na trwałe przerobione, zacznie krystalizować się własne, indywidualne podejście. Post wręcz ułatwia ten proces, ponieważ podwyższa wrażliwość i  odczuwanie wskazówek pochodzących z własnego wnętrza. Wszystkie potrzebne na wstępie wytyczne i zasady postępowania póź- niej stają się zbędne. Dopóki samemu nie potrafimy iść „o własnych nogach”, dopóty należy się nimi posługiwać i na nich oprzeć. Jeśli nauczymy się samodzielnie chodzić, będzie to znak, że pomoc należy odłożyć na bok. Kto pod- czas swojej dwudziestej kuracji postnej wciąż niewolniczo 22 Lecznicze głodówki dla każdego Przyzwy- czajenia i rytuały Tajemnica świadomości przywiązany jest do konkretnych metod, przypomina do- rosłego pływaka, który wciąż z przyzwyczajenia nie potrafi pozbyć się pływania z kołem ratunkowym. Przyzwyczajenia stanowią przeszkodę na drodze rozwo- ju i dlatego powinniśmy się im bliżej przyjrzeć, a następnie pozbyć się ich. Tam, gdzie jest to konieczne, jak na przy- kład podczas codziennej higieny, ma to swój cel, aby włą- czyć w jej wykonywanie świadomość i sprawić, że będą one żyły własnym życiem. Różnica między uciążliwymi przy- zwyczajeniami a  rytuałem polega „jedynie” na włączeniu świadomości. Ten tylko pozornie niewielki czynnik jest w rzeczywistości ogromny. To tak jakby porównać ćwicze- nie zen, podczas którego stale powtarza się daną czynność i  otępiającą pracę przy taśmie fabrycznej. Pewnego razu mistrz zen został spytany przez swego ucznia o to, na czym polega jego tajemnica, a  ten odpowiedział: „To całkiem proste, kiedy leżę – leżę, kiedy siedzę – siedzę, a kiedy idę – idę”. Uczeń zareagował na to: „Przecież to niemożliwe, w końcu tak wszyscy robimy”. Na to mistrz: „Absolutnie nie. Kiedy leżycie, to już prawie siedzicie, kiedy siedzicie, to jesteście gotowi, aby wstać, a kiedy stoicie, to już pogrą- żacie się w myślach”. Świadomość jest decydującym czynnikiem nie tylko podczas postu. To właśnie w świadomości zapadają decyzje i zostaje nadany im właściwy kierunek. Ten, kto jest świa- domy, właściwie nie może popełnić błędu, a świadomym najczęściej jest ten, kto pozostaje w stanie pobudzenia. Po- budzony jest ten, kto (tak, jak wyżej wspomniany mistrz zen) w miejscu, w którym się znajduje – naprawdę tam jest; w każdej chwili życia – żyje daną chwilą i jest obecny. Od- powiedzialność za siebie i  uczciwość są w  tym wypadku oczywistością, poranny prysznic staje się leczniczym, jeśli Wprowadzenie 23 Odżywianie światłem Osobiste i biblijne doświadczanie postu nawet nie uświęconym oczyszczającym rytuałem, wypicie filiżanki herbaty staje się ceremonią jej picia, a kuracja po- stna – medytacją zakończoną rytualnym tańcem. Posiłek staje się z czasem także świadomym rytuałem, a ostatecznie można się od niego uwolnić, jeśli przywołamy coraz bardziej znane w ostatnim dziesięcioleciu odżywianie światłem. Wprawdzie kwestionuje ono nasz dotychczaso- wy obraz świata, ale jest już rozpowszechnione i  dlatego istnienie tego zjawiska nie może być ignorowane przez in- teligentnego człowieka. Nawet jeśli przygotowania do postu zaczniemy rozsąd- nie z  tygodniowym wyprzedzeniem, z  czasem wyjdą na pierwszy plan nowe wyzwania i co jest oczywiste w kultu- rze chrześcijańskiej – także myśl o konkretnym czasie roz- poczęcia postu. Wszystkie największe biblijne rytuały postne trwały czterdzieści dni, a  klasyczny chrześcijański okres postu rozciąga się między środą popielcową a  nie- dzielą wielkanocną. Kiedy pierwszy raz pościłem tak długo, drastycznie schudłem w czasie pierwszych dwóch tygodni (podobnie jak zwykło się to dziać w czasie kolejnych po- stów). Od trzeciego do czwartego tygodnia spadek wagi był coraz większy. Zdziwiło mnie to dlatego, że chociaż w pią- tym i szóstym tygodniu w dalszym ciągu zużywałem ener- gię, waga nie spadała. Tym samym doświadczyłem już wtedy tego, co wiele lat później pojawiło się w moim życiu jako proces odżywiania światłem, mimo że wtedy jeszcze nie było to dla mnie do końca jasne. Wielu ludzi doświad- czyło właśnie w czasie procesu odżywiania światłem tego faktu, jak względna jest fizyczna rzeczywistość. 24 Lecznicze głodówki dla każdego CZĘŚĆ I Co należy wiedzieć o poście? Post – pomiędzy terapią objawów chorobowych a rytuałem religijnym Jedzenie i post Jedzenie i post idą razem w parze tak jak sen i pobudka, wdech i wydech; są dwiema stronami tego samego medalu. Nasz naturalny rytm życia obejmuje oba te bieguny. Ży- jemy w stałej przemianie między okresami jedzenia i po- stu, zmienna jest tylko długość ich trwania, jednak one same pozostają niezmienne. Wraz z postępującą cywilizacją prawda ta nieomal została zapomniana, okresy postu sta- wały się coraz krótsze, a oferta produktów żywnościowych – coraz bogatsza. Jedzenie jest w dzisiejszych czasach tak rozpowszechnione i dostępne w takim nadmiarze, że wła- ściwie nieprzerwanie je spożywamy, co oczywiście nie czyni nas ani zdrowszymi, ani szczęśliwszymi. W porównaniu do braku, z jakim mieliśmy do czynienia w minionych epo- kach, powodzi się nam zasadniczo dużo lepiej. Jednak nad- miar sprawia, że w dalszym ciągu chorujemy i tym samym jedzenie jest dla wielu ludzi naprawdę zbędne. W czasach, kiedy człowiek w sposób pierwotny musiał obchodzić się z  przyrodą, istniały spowodowane biedą dłuższe okresy postu czy nawet głodu. Jednak nie tylko roz- wój cywilizacyjny ograniczył okresy postu i podkreślił zna- 27 Dwie strony medalu Religia i post Najwięksi lekarze o poście Post w medycynie czenie posiłków; to przede wszystkim upadek największych religii zakończył długą tradycję religijnego postu. Na ko- rzyść światowej władzy religie traciły coraz bardziej swoją pozycję. U katolików pozostał jeszcze post w Wielki Piątek, u prawosławnych – post wielkanocny, a u Żydów post Jom Kippur*. Jeśli przyjrzymy się bliżej stanowisku największych le- karzy historii w temacie postu, staje się jasne, jak ważny był on dla nich i że znali wszystkie jego wymiary, które my dzi- siaj musimy odkrywać na nowo. Jeden z praojców naszej dzisiejszej medycyny – Galenus powiedział: „Dusza dusi się poprzez nadmiar tłuszczu oraz krwi i nie jest wtedy w sta- nie dostrzec spraw boskich i niebiańskich, ani ich ocenić”. Jeden z najbardziej znanych lekarzy średniowiecza – Avi- cenna leczył swoich pacjentów kuracjami postnymi, po- dobnie jak Paracelsus. Hipokrates głosił, że: „Głód wnika w naturę człowieka z dużą siłą i może być środkiem, który prowadzi do leczenia”. Wszystkie te informacje i cytaty po- twierdzają fakt, w kręgu jak sprawdzonych i godnych za- ufania tradycji poruszają się osoby poszczące. Następcy tych wielkich uzdrowicieli podążają jednak tą samą drogą, co duchowieństwo i  pozbywają się postu, a  tym samym ogromnej konkurencji, bowiem poszczący pacjenci dosko- nale rozumieją dawną lekarską maksymę, że lekarz tylko dba, ale to natura leczy (Medicus curat – natura sanat). Post posiada w  medycynie bardzo sprzeczną tradycję, zmieniającą się w  zależności od aktualnych poglądów na- ukowców i oscylującą między euforią a odrzuceniem. Dziś znów jest dość aktualny, oczywiście z silnym naciskiem na aspekt cielesny, który może prowadzić do odrzucenia aspek- * Hebr. Dzień Pojednania/ Odkupienia – jest jednym, w którym Pięcioksiąg nakazuje post (przyp. tłum.). 28 Lecznicze głodówki dla każdego tu religijno-duchowego. Powód, dla którego post wrócił do łask, jest oczywisty: ludność tak zwanych krajów rozwinię- tych skoncentrowała się tak bardzo na materialistycznym biegunie, że zaczęła się obawiać o swoje fizyczne samopoczu- cie, a powodem coraz większej liczby przedstawicieli tej gru- py jest ich waga. Nadwaga jest w końcu chorobą, w dzisiejszych czasach chorobą narodową, a otyłość – nałogiem. A jak każda choroba daje wyzwanie i  możliwość, aby ją zaleczyć, albo chociaż podleczyć, tym samym daje na to szansę. Otyłość jest poprzez usunięcie objawów tak samo mało możliwa do wyleczenia, jak każda inna choroba. W przypadku nałogów pokazują to dane statystyczne (wysoki poziom nawrotów choroby), a w innych przypadkach tak zwane odraczanie ob- jawów, które stają się coraz mniej widoczne poprzez odsyła- nie pacjenta od specjalisty do specjalisty. W takiej sytuacji także post stanowi pewne niebezpie- czeństwo, ponieważ jest on nadużywany w ramach coraz większej obsesji szczupłości w  szczególności przez młode dziewczyny i kobiety jako absurdalne i niezdrowe „kuracje zerowe”, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z po- stem, są raczej „kuracjami głodowymi” i  szkodzą dobrej opinii postu. Naturalnie osób chorych na anoreksję nie za- licza się do poszczących. W takich przypadkach konieczna jest odpowiednia dla nich psychoterapia. Dzięki postępowi medycyny zajmującej się objawami chorobowymi ludzkość stała się być może nieco spokoj- niejsza, jednak wcale nie zdrowsza. Faktyczne leczenie może być dopiero wtedy wprowadzone, kiedy chorobę zrozumie się jako znak do opuszczenia dotychczasowej drogi rozwoju. W zapytaniu siebie i ostatecznym zrozu- mieniu co symbolizuje choroba, leży szansa wejścia na drogę prowadzącą do leczenia, a tym samym do zbawie- Post – pomiędzy terapią objawów chorobowych a rytuałem religijnym 29 Post i obsesja szczupłości „Choroba jako symbol” się nia. Dojście do tego co znaczy choroba, zakłada, że naj- pierw przyjmie się ją jako znak, przejmie odpowiedzialność i zada sobie niewygodne pytanie: „Dlaczego przydarzyło się to właśnie mi, właśnie teraz?”, nie zrzucając winy na zły los, ale biorąc to na siebie. Pocieszające stwierdzenia typu: kto inny je dużo więcej i nie jest gruby, nie prowa- dzą do wyleczenia, za to w kierunku zgorzknienia, bądź walki z własnym zadaniem do nauki, którego nie należy porównywać z zadaniami innych osób. Chodzi o to, aby rozpoznać oraz zaakceptować to, że doświadczamy do- kładnie tego, na co sobie zasłużyliśmy. Każdy musi do- kładnie nauczyć swojego problemu, co nie przypadkowo wydaje się najtrudniejsze, bowiem w prze- ciwnym razie najprawdopodobniej już zostałby on roz- wiązany. Z  pewnością prawdą jest, że na różnych płaszczyznach istnieją dla każdej z chorób odpowiednie wyjaśnienia. Nie tylko gruczoły mają tu znaczenie, ale także dziedziczenie, konstytucja, obciążenia psychiczne i tak dalej. Te nasuwające się najpierw na myśl wyjaśnie- nia są istotne i z pewnością stanowią informację dla tera- pii. Jednak stają się one niebezpieczne, kiedy służą jako wymówki, żeby samemu nie pogodzić się z własnym pro- blemem lub stracić wgląd w jego głębsze przyczyny. Bardzo często nadużywane są tak zwane duchowe wy- mówki. Służą one temu, aby przejść obojętnie wobec wła- snego problemu. Człowiekowi o  cechach znaku byka i strzelca z trudnością przyjdzie zharmonizowanie własnych przyzwyczajeń żywieniowych. Tym samym osoba taka jesz- cze lepiej nauczy się je omijać. Człowiek o cechach znaku panny wierzy w pozytywny wpływ losu. Osoba ze słońcem w znaku byka będzie szukała wymówek nie w duchowości 30 „Duchowe wymówki” Lecznicze głodówki dla każdego Jedzenie jako substytut zadowolenia Post i abstynencja a w genach. Jednak ani jedno, ani drugie nie będzie doty- czyło osób otyłych i związanych z tym problemów. W tym wypadku muszą one same przejąć za swój problem pełną odpowiedzialność. Jeśli chodzi o problematykę nadwagi, można przyto- czyć w  tym temacie kilka podstawowych, związanych z nią problemów naszych czasów. W krajach uprzemy- słowionych wobec nadmiaru towarów mamy do czynie- nia z pustką, jeśli chodzi o duchowe treści, podczas gdy w tak zwanych krajach nierozwiniętych jest nieomal na odwrót. Faktycznie istniejący u  nas w  mniejszym lub większym stopniu problem braku duchowych treści za- spokajany jest rzeczami materialnymi – w dużej mierze właśnie poprzez jedzenie. Potrzeba praczłowieka, aby ro- snąć i się powiększać, realizuje się na płaszczyźnie fizycz- nej, ponieważ duchowa jest zablokowana przez różne bariery. Chodzi tutaj oczywiście o tak zwane przesunię- cie płaszczyzny – psychoanalitycy określiliby to zjawisko w  ten sposób: substytut zadowolenia i  przesunięcie na sferę oralną. Nie chodzi o to, aby ten problem wyjaśnić za pomocą jakiejkolwiek teorii, nie o to, aby po prostu zahamować złe nawyki (klasyczna terapia abstynencji), ani uniemożliwić ewolucyjne poszukiwania, lecz dużo bardziej o  to, aby uświadomić je sobie i otworzyć im drogę prowadzącą jak najdalej od tortów, słodyczy, środków odurzających i tym podobnych. Właśnie w tym wypadku świadomy post jest idealną metodą. Powodzenie terapii abstynenckich, które po prostu każą odstawić środek uzależniający jest zawsze niewielkie. Z kolei duże powodzenie mają terapie, które nałóg zastępują inną płaszczyzną. Oczywiście w przypad- Post – pomiędzy terapią objawów chorobowych a rytuałem religijnym 31 Myślenie pionowe ku uzależnienia fizycznego abstynencja jest wymagana i także w tym wypadku post jest ogromnym ułatwieniem, ponieważ łagodzi każdą abstynencję. Nawet najtrudniejsza abstynencja – jaką jest odstawienie heroiny – staje się prostsza w  połączeniu z  postem, a  odstawienie alkoholu czy nikotyny przebiega mniej dramatycznie. W  ciągu ostatnich trzydziestu lat niezliczonej ilości osób uzależnio- nych udało się pożegnać z nałogiem fizycznym i chociaż jest to pierwszy krok, ale krok bardzo ważny w kierunku wolności. Drugi decydujący etap polega na przekształceniu płasz- czyzny do przepracowania ze stanu nierozwiązalnego do wspierającego rozwój. Z  perspektywy filozofii duchowej dzieje się tak wtedy, kiedy przesunięcie odbywa się we- wnątrz pionowego łańcucha symbolicznego (na przykład w przypadku uzależnienia od narkotyków należy go szukać pośród aspektów Neptuna*). Archetypowo planetę tę re- prezentują: narkotyki, trucizny, chemia, mgła, zasłonienie, medytacja, infekcja, procesy rozpuszczania, majaczenie go- rączkowe, kadzidełka, religia… Inaczej ujmując, każdy na- łóg, który odpowiada tej symbolice Neptuna, jest substytutem duchowych poszukiwań, które są związane właśnie z tą planetą. Na przykład – jeśli udałoby się zastą- pić uzależnienie od narkotyków poprzez medytację albo religię, byłoby to pozytywne zastępstwo, które następnie należałoby odpowiednio przepracować. * Znaki zodiaku są prasymbolami, archetypowymi siłami, którym podporządkowuje się nie tylko człowiek, ale także cały świat. Dlatego poprzez tak zwane pionowe myślenie poprzez jego pionowe analogie („jak na górze, tak na dole”) umożliwia odczytanie języka przezna- czenia, a nieszczęścia losu zinterpretować świadomie jako zadania do nauczenia. W czasach, kiedy myślenie racjonalne nie daje pełnego wyjaśnienia i  jesteśmy skonfrontowani z  jego jednostronnością, pionowy obraz świata, myślenie poprzez archetypowe prawzory pokazuje nam drogę wyjścia z kryzysu. Więcej o tym w książce: Ruediger Dahlke i Nicolas Klein: Das Senkrechte Weltbild. Symbolisches Denken in astrologischen Urprinzipien, Ullstein, Berlin 2005. 32 Lecznicze głodówki dla każdego Archetypowe problemy Saturn i post Kiedy osoba uzależniona od palenia pragnie uwolnić się od nałogu, należy zadać sobie pytanie, jaka prazasada* leży u źródła tego problemu. Czy w człowieku tym skumulowa- na jest agresja i poprzez papierosy znajduje ona swoje uj- ście? Być może powinien on poszukać odpowiedniego dla siebie sportu walki, aby dać jej upust. Jeśli problem jest natury oralnej, związany z używkami, może powinien wię- cej się całować. W praktyce jednak najprawdopodobniej – więcej jeść, ponieważ to także odpowiada zasadzie Wenus, a jest dużo prostsze. Post należy archetypowo do symboliki planety Sa- turn, która odpowiada za redukcję tego co zbędne, ogra- niczenia i przeszkody, szczupłość i trzeźwość, ciężką pracę i dyscyplinę**. Do tego także biedę, skromność, porządek i samotność oraz choroby. Właśnie dlatego post można określić mianem mimowolnej ofiary tego prawa, które często jest błędnie rozumiane jako nieszczęście czy zagro- żenie. Tym samym można doskonale pogodzić się i po- jednać z tym archetypem, ponieważ jego główne zadanie do przepracowania polega na redukcji wszelkiego nad- miaru do spraw istotnych, a więc pozbycia się nadliczbo- wych kilogramów, zbędnych myśli i wszelkiego nadmiaru, co prowadzi do tego, że osoba poszcząca zwróci się bar- dziej do swojego wnętrza, poszukując sensu i istoty. Wła- śnie to jest intencją tego prawa/zasady. Saturn uzyskuje to, co jest mu potrzebne podczas postu, milczenia, me- dytacji; jego zadanie polega na niejedzeniu, niemówie- niu, a  jedynie siedzeniu w  surowej medytacji zen, w klasztornej atmosferze odosobnienia. Nie tylko wielu * Prazasada czyli prasymbol, archetyp, praprzyczyna; pierwotna zasada kierująca światem; jej re- prezentantami są np. w astrologii – znaki zodiaku, planety; w numerologii – liczby (przyp. tłum.). ** Aby poznać wpływ Saturna, jak również innych planet, na ludzkie życie, każda osoba może zamówić swój indywidualny horoskop dostępny w sklepie www.talizman.pl (przyp. wyd. pol.). Post – pomiędzy terapią objawów chorobowych a rytuałem religijnym 33
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Lecznicze głodówki dla każdego. Jak poprzez post pozbyć się chorób
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: