Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00236 008320 10735657 na godz. na dobę w sumie
Legal English. Civil and Commercial Law. A Handbook - ebook/pdf
Legal English. Civil and Commercial Law. A Handbook - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 288
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8092-926-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Podręcznik stanowi idealną pomoc do doskonalenia praktycznej znajomości prawniczego języka angielskiego. Jest znakomitym materiałem do prowadzenia kursów Legal English. Zakres tematyczny opracowania obejmuje wprowadzenie do prawa polskiego, prawo cywilne i handlowe. Wszystkie teksty i ćwiczenia zostały przygotowane tak, aby były przydatne w polskiej rzeczywistości do celów tłumaczenia polskich terminów prawniczych i wyjaśniania polskiego prawa w języku angielskim.
Książka jest skierowana do prawników, studentów prawa, tłumaczy i osób przygotowujących się do egzaminu na tłumacza przysięgłego.

Legal English. Civil and Commercial Law jest interesująco przygotowanym podręcznikiem do doskonalenia praktycznej znajomości prawniczego języka angielskiego, bazującym na terminologii z wybranych dziedzin prawa (w szczególności prawa cywilnego i handlowego). Wykorzystuje on bogate doświadczenie Autorki zdobyte w trakcie wieloletniego nauczania języka angielskiego prawniczego oraz tłumaczenia tekstów prawnych. Podręcznik może być bardzo użyteczny w szczególności dla prawników, studentów prawa i tłumaczy zarówno podczas własnej nauki języka angielskiego, jak i w trakcie ich codziennej pracy .
Prof. dr hab. Andrzej Matlak

Wieloletnia współpraca z autorką, jej profesjonalizm oraz kreatywność w nieustannym poszukiwaniu nowych wyzwań są dla mnie niewyczerpanym źródłem inspiracji i mobilizacji do pracy nad własnym rozwojem zawodowym. Publikację Legal English. Civil and Commercial Law, będącą zbiorem skondensowanej, praktycznej wiedzy z zakresu prawniczego języka angielskiego, zilustrowanym trafnie dobranymi ćwiczeniami, można polecić zarówno początkującym adeptom prawniczego języka angielskiego, jak i doświadczonym praktykom .
Anna Celejewska, radca prawny
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

legal english Civil and Commercial Law A Handbook Aneta Skorupa-Wulczyńska WARSZAWA 2016 Wydawca Monika Pawłowska Redaktor prowadzący Adam Choiński Opracowanie redakcyjne Anna Sorówka-Łach Łamanie Andrzej Gudowski Ta książka jest wspólnym dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, byś przestrzegał przysługujących im praw. Książkę możesz udostępnić osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A jeśli musisz skopiować część, rób to jedynie na użytek osobisty. SZANUJMY PRAWO I WŁASNOŚĆ Więcej na www.legalnakultura.pl POLSKA IZBA KSIĄŻKI © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-593-9 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl  Table of ConTenTs I. Introduction  ......................................................................................................................7 1.  Types of laws  ...............................................................................................................7 1.1.  Legal systems  ......................................................................................................7 1.2.  Classifications of law  .......................................................................................11 1.3.  Branches of law  .................................................................................................15 1.4.  Glossary  .............................................................................................................18 2.  Sources of law  ...........................................................................................................21 2.1.  Classification of legal acts in Poland  .............................................................21 2.2.  Legal acts under international law  ............................................................... 24 2.3.  Creation of normative acts  .............................................................................31 2.4.  Glossary  .............................................................................................................38 3.  Judiciary  ....................................................................................................................41 3.1.  Types of courts in Poland  ...............................................................................41 3.2.  Court proceedings  .......................................................................................... 46 3.3.  Legal profession  ............................................................................................... 50 3.4.  Glossary  ............................................................................................................ 56 II. Civil law  ......................................................................................................................... 60 4.  General part  ............................................................................................................. 60 4.1.  Persons  .............................................................................................................. 60 4.2.  Property  ............................................................................................................ 64 4.3.  Acts in law  .........................................................................................................69 4.4.  Glossary  .............................................................................................................74 5.  Law of obligations  ....................................................................................................78 5.1.  Debtor and creditor  .........................................................................................78 5.2.  Contracts  .......................................................................................................... 84 5.3.  Illicit acts  .......................................................................................................... 90 5.4.  Glossary  .............................................................................................................97 6.  Property law  ...........................................................................................................101 6.1.  Ownership  .......................................................................................................101 6.2.  Perpetual usufruct  .........................................................................................106  Table of Contents 6.3.  Limited property rights  .................................................................................109 6.4.  Possession  ........................................................................................................118 6.5.  Glossary  .......................................................................................................... 124 III. Commercial law  .........................................................................................................129 7.  Partnerships ............................................................................................................129 7.1.  Types of partnerships  ....................................................................................129 7.2.  Particulars of partnerships  ...........................................................................138 7.3.  Establishment, transformation and liquidation  ........................................143 7.4.  Glossary  ...........................................................................................................148 8.  Limited liability company  ....................................................................................151 8.1.  Limited liability company – formation and documents  ..........................151 8.2.  Governing bodies of the limited liability company  ..................................155 8.3.  Changes to the limited liability company  ..................................................163 8.4.  Glossary  ...........................................................................................................171 9.  Joint-stock company  ..............................................................................................176 9.1.  Joint-stock company – formation and documents ....................................176 9.2.  Governing bodies of the joint-stock company  ..........................................181 9.3.  Changes to the joint-stock company  ...........................................................188 9.4.  Glossary  ...........................................................................................................197 Hierarchy of the UK courts ........................................................................................... 202 The US court system ........................................................................................................ 203 English-Polish glossary  .................................................................................................. 205 Polish-English glossary  ...................................................................................................231 Answer key  ........................................................................................................................ 257 Bibliography  ..................................................................................................................... 287  I. InTroduCTIon 1. Types of laws 1.1. legal systems exercise 1. division of legal systems The map below presents legal systems all over the world. On the basis of the map match  the names of the systems with their definitions. civil law common law Muslim law customary law mixed system Source: www.juriglobe.ca/eng  I. Introduction Name of the system Definition 1. This category includes states whose law is based on English common law  concepts and legal organisational methods which assign a pre-eminent  position to case law. Thus, this category includes states that have close  ties with the English tradition and for which common law jurisprudence  retains its character as fundamental. This is an autonomous legal system of a religious nature and predomi- nantly based on the Koran. In a number of countries of the Muslim tradi- tion, it tends to be limited to the laws relating to personal status. It has drawn its inspiration largely from the Roman law heritage. On the  whole, the system gives precedence to written law and opts for a system- atic codification of general law. The system has taken on a variety of cul- tural forms throughout the world. It is also called ‘Romano-Germanic’ or  continental law. Today, hardly any state in the world fully operates under this legal sys- tem. Custom can take on many guises, depending on whether it is rooted  in wisdom born of real daily experience or more intellectually based on  great spiritual or philosophical traditions. Custom as the legal basis still  plays a significant role in some areas, such as matters of personal status.  It is of importance in a relatively large number of states with mixed legal  systems.  The system is also called ‘hybrid’ or ‘composite’. The category includes  states where two or more systems apply cumulatively or interactively, but  also states where there is a juxtaposition of systems as a result of more or  less clearly defined fields of application. 2. 3. 4. . exercise 2. Common-law vs. civil-law traditions Fill in the gaps with the words provided below. uncodified ◊ investigates ◊ jury ◊ precedent ◊ judgment ◊ legislators ◊ procedural ◊ yearbooks and reports ◊ brings ◊ codified ◊ punishment ◊ adversarial ◊ sub- stantive Common law is generally (1) ................................... . This means that there is no com- prehensive compilation of legal rules and statutes. While common law does rely on  some scattered statutes, it is largely based on (2) ..................................., meaning the  judicial  decisions  that  have  already  been  made  in  similar  cases.  These  precedents  are maintained over time through the records of the courts as well as historically  documented in collections of case law known as (3) ................................... . The prece-  dents to be applied in the decision of each new case are determined by the presiding  judge. As a result, judges have an enormous role in shaping American and British law.  1. Types of laws  Common law functions as an (4) ................................... system, a contest between two   opposing parties before a judge who moderates. A (5) ................................... of ordinary  people without legal training decides on the facts of the case. The judge then enters  the (6) ................................... based on the jury’s verdict. Civil law,  also  known  as  continental  law,  in  contrast,  is  (7)  ...................................  .  Countries  with  civil-law  systems  have  comprehensive,  continuously  updated  legal  codes that specify all matters capable of being brought before court, the applicable  procedure, and the appropriate (8) ................................... for each offense. Such codes  distinguish between different categories of law: (9) ................................... law establishes  which acts are subject to criminal or civil prosecution, (10) ................................... law es- tablishes how to determine whether a particular action constitutes a criminal offence.  In a civil-law system, the judge’s role is to establish the facts of the case and to apply  the provisions of the applicable code. Though the judge often (11) ...................................  the formal charges, (12) ................................... the matter, and decides on the case, he or  she works within a framework established by a comprehensive, codified set of laws.  Therefore, the judge’s decision is less crucial in shaping civil law than the decisions of  (13) ................................... and legal scholars who draft and interpret the codes. Source of the text: https://www.law.berkeley.edu exercise 3. Civil-law system and common-law system Match two halves of the sentences and decide if they describe the common-law (CoL) or  civil-law (CiL) systems. 1. 2. 3. 4. 5. 6. The system was developed in Europe By  definition,  in  England  past  judicial  decisions The primary source of law  Courts reason extensively on the basis of  general principles of law The system is used throughout Europe Stare decisis refers to 7. This legal system is called (c) (d) (e) are binding upon lower courts. (a) (b) while statutes are only seen as invasion  into the legal system, and therefore are  interpreted narrowly. or draw analogies from statutory provi- sions to fill gaps. and is based on Roman and Napoleonic  law. the court is bound to follow the reason- ing used in the previous decision (known  as ratio decidendi). inquisitorial  due  to  the  fact  that  the  court, or a part of the court, is actively  involved in investigating the facts of the  case. covered  criminal  law,  criminal  proce- dure,  non-criminal  law  and  procedure  as well as commercial law. (g) (f) 10 8. 9. If a similar dispute has been resolved in  the past Cases are the primary source of law 10. A comprehensive book of law – a code  – developed during Napoleon’s reign I. Introduction (h) (i) (j) the  principle  of  binding  precedents  which must be followed in future cases  containing the same material facts. as well as in Central and South America,  with  some  nations  in  Africa  and  Asia  which have also adopted codes based on  the European civil law. is a code and statutes. 1. 2. 3. 4. . . . . . 10. CoL/CiL exercise 4. Grammar – prepositions Complete the sentences with a correct preposition. 1.  The civil-law system has drawn its inspiration ................................... the Roman  law. the English tradition. 2.  The common-law system includes states that have close ties ...................................  3.  Customary law still plays a significant role ................................... matters relating  4.  Common law relies ................................... some scattered statutes as it is largely  ................................... personal status. based ................................... precedent. 5.  Common law functions as an adversarial system, a contest between two opposing  parties ................................... a judge who moderates the hearing. 6.  A jury of ordinary people ................................... legal training decides ...................... 7.  Codes distinguish ................................... different categories of law, e.g. substantive  ............. the facts of the case. and procedural law. 8.  ...................................  definition,  under  common  law  past  judicial  decisions  are  binding ................................... lower courts. 9.  Courts reason extensively ................................... the basis of general principles of  law or draw analogies ................................... statutory provisions to fill gaps. 10.  A comprehensive book of law – a code – developed ................................... Napoleon’s  reign covered criminal law, criminal procedure, non-criminal law and procedure  as well as commercial law. 1. Types of laws 11 What do these words mean? precedent – a decision of the court used as au- thority for reaching the same decision in sub- sequent cases. adversarial – also adversary, describing a sys- tem  of  criminal  justice  in  which  conclusions  as to the liability are reached by the process of  prosecution and defence, opp. inquisitorial. precedence –  a  more  important  position  or  status than something or someone else’s or the  right to a more important position or status. inquisitorial – refers to a system of criminal  justice in which the truth is revealed by an in- quiry into the facts conducted by the judge. 1.2. Classifications of law This section shows various ways in which law can be classified. Such an approach gives a bird’s-eye view of the wide range of matters that are dealt with by laws. The differences between the law classifications arise because of the differing focuses adopted. exercise 1. Classification by scope or application This classification divides the laws according to the extent of the geographical or politi- cal area to which they apply. Match the names of laws with their definitions. International law a.   a part of the national law of a country that establishes rules  for dealing with cases involving a foreign element Public international law Private international law National law Local law b.  a general name used to describe the set of rules operating at  an international level c.   the law that operates only within a certain limited area or  locality within a country, such as a sub-district, shire, mu- nicipality, city, or town d.  the  law  regulating  relationships  between  sovereign  states  and their rights and obligations with regard to one another e.   also called domestic law, is the law that operates on a terri- tory of one state exercise 2. Classification by subject matter A common way of classifying laws is based on their subject matter. Read the texts below  and put the words in a correct form. 12 I. Introduction The main categories of law include contract law, law of delicts (tort law), property law,  family law, business or commercial law, criminal law, constitutional law, administra- tive law and revenue law.  Contract law Contracts  are  agreements  made  between  people  or  bodies  who  have  legal  capac- ity to do so. Such agreements are enforced by the courts if they are intended to be   (1) ................................... (bind), are not (2) ................................... (legal) or contrary to  public policy; and are not based upon some fundamental mistake made by both par- ties or caused by one of the parties. Law of delicts (torts) Delicts are civil (3) ................................... (wrong) that are committed when one per- son causes injury, damage or loss to another person in circumstances that the courts  consider should render them liable to pay damages to compensate for the harm they  have caused. It is hard to express any general statement as to when the courts will  consider a person liable to pay damages but some of the main instances are when  a person has acted without reasonable care, i.e. (4) ................................... (negligence),  has caused an unreasonable (5) ................................... (interfere) in the rights of neigh- bours or the rights of the public (nuisance), has failed to keep control of dangerous things, or animals known to be dangerous, that he has on his property (trespass);  or has (6) ................................... (impair) the reputation of another person by making   (7) ................................... (truth) statements about him, which is called (8) ..................... .............. (fame). Under some jurisdictions, some torts are also criminal offences and  are (9) ................................... (punish) by the state, as well as give rise to liability to pay  damages to the individual (10) ................................... (suffer) injury. Property law Property is usually divided into two types: •  real property, which is (11) ................................... (move) property such as land and  buildings erected on land; and •  personal property, which is movable property such as animals, vehicles or money. The rules concerning (12) ................................... (own), use and transfer of property dif- fer according to the particular type of property. Family law Family law is concerned with the law relating to births, deaths and (13) ..................... .............. (bury), marriages, (14) ................................... (nullify) of marriage, divorce or  1. Types of laws 13 dissolution of marriage, the custody of children born out of a marriage, and the rights  to joint marriage property.  Business or commercial law This is the body of law dealing with the matters of particular importance to business  or (15) ................................... (commercial), in particular it applies to the rights, rela- tions and conduct of persons and businesses engaged in commerce, trade and sales.  Business law encompasses the matters such as: the relationship between the principal  and the agent, corporate contracts, hiring (16) ...................................  (practise), sales  of consumer goods, carriage by land and sea, guarantee, accident insurance, bills of   (17) ................................... (change).  Criminal law This is the law that determines what conduct is punishable by the state. Although  there are differences between the states in what conduct is regarded as criminal, in  most states the following kinds of conduct are considered the most serious criminal  offences: •  making war against the state (treason);  •  working for the downfall of the government (sedition);  •  (18) ................................... (intention) killing of a person (murder);  •  (19) ................................... (intention) killing (manslaughter);  •  deliberate burning of property (arson);  •  stealing of property (theft or larceny);  •  (20) ................................... (force) sexual intercourse with a woman (rape);  •  (21) ................................... (sex) assault. Constitutional law Constitutional law is made up of the rules that regulate the powers and (22) ............. ...................... (relation) of the main organs of the state: head of the state, government  ministers,  ministries  and departments,  public (23) ...................................  (serve)  and  courts. Most of these rules are contained in the Constitution. Administrative law Administrative law is concerned mainly with the rules regulating the relationship  between the agencies of the state and private individuals. In particular, such rules  define the limits of the powers of the state agencies and control the way those powers  should be (24) ................................... (exercise) within those limits. 14 Revenue law I. Introduction This is the body of law that determines what revenues or (25) ...................................  (money) the government can require people to pay to it to finance its operations and  other activities it is supporting. (26) ................................... (tax) is usually divided into  two kinds: direct and indirect taxation: •  direct taxation, as its name indicates, is imposed directly upon a person, e.g. in- come tax, death duties, or gift duties; indirect taxation is imposed indirectly, usually as customs (27) ............................... .... (duty) on imports and exports, and taxes on goods and services. •  Prepositions • born out of a marriage ‘The couple has two sons born out of a mar- riage.’ • to draw analogies from something ‘Our  boss  is  fond  of  drawing  analogies  from  the completed projects in order to implement  them later on.’ • contrary to something ‘Introduction of such tax would be contrary to  our policy.’ exercise 3. Vocabulary extension • carriage by land ‘The period of the carriage by air does not ex- tend to any carriage by land, by sea or by inland  waterway performed outside an airport.’ • to be binding (up)on ‘Higher  court  rulings  are  biding  upon  lower  courts.’ • interference in something ‘Our government called this act interference in  our domestic affairs.’ Choose the word which does not fit into the group. Odd words out. 1. 2. 3. 4. 5. 6. delict injury reckless enhance nullify rape crime harm foolish impair cancel assault civil wrong detriment negligent lower revoke manslaughter illicit act damages careless decrease dissolve arson 1. Types of laws 1.3. branches of law exercise 1. Public law vs. private law 1 Read the text below and decide if the statements are TRUE (T) or FALSE (F). The principal difference between public law and private law is that the former af- fects society as a whole and the latter affects individuals, families, business or small  groups. On the one hand, if someone commits a crime of theft, we talk about public  law, as this incident may exert an impact on everyone. On the other hand, if someone  has filed suit against his neighbour because barbeque smoke travels to his yard, we  may talk about violating private law as the neighbour may have infringed that per- son’s right to the peaceful enjoyment of his property.  Public law deals with issues that affect the general public or state – society as a whole.  Some of the laws covered by its wide scope are administrative law, constitutional law,  criminal law, municipal law or international law. An example of a public-law dispute may be the American case Brown v. Board of  Education, 347 US 483 (1954). In Brown v. Board of Education, Oliver Brown, the rep- resentative plaintiff contended that his daughter, Linda, was not duly protected under  the Constitution. Linda had to walk several blocks to the school bus stop even though  a closer whites-only school existed within a few blocks from her home. Brown’s par- ents believed that Linda’s 14 Amendment rights were violated when she was banned  from a white school closer to home because of her race.  The case was won by the Browns when the US Supreme Court declared that segrega- tion was a violation of Brown’s constitutional rights. This dispute falls under public  law because issues of segregation and discrimination affected society as a whole, not  just that particular child.  In contrast, private law is different as it affects the rights and obligations of individu- als, families, businesses and small groups and its aim is to assist citizens in disputes  that involve private matters. Its scope is more specific than public law and covers  contract law, tort law, property law, succession law or family law. A case illustrating a private-law dispute is Carvajal v. Hillstone Restaurant Group, Inc.  (No. 10-57757). Mr Carvajal ordered and consumed a grilled artichoke at a local Hill- stone restaurant. This was the first time he had eaten this type of vegetable. Unaware  of the proper way to scrape the flesh against his teeth, he chewed and swallowed the  entire artichoke, including all the leaves. Sometime later, he experienced severe gas- trointestinal pain and required emergency medical attention. He sought compensa- tion from Hillstone Restaurant Group, Inc. in the amount of $15,000 for his pain and  1 I. Introduction suffering. The basis for his claim was the staff’s negligence, i.e. lack of instructions  provided to diners on how to eat grilled artichoke. Source: Adapted from the website: http://study.com/academy/lesson/public-law-vs-private-law-defi- nitions-and-differences.html T/F 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. The difference between public law and private law is whether the act or acts  affect society as a whole or an issue between two or more people. Peaceful enjoyment of property is within the domain of private law. Linda Brown was discriminated on the grounds of her age. The US Supreme Court declared that the segregation was a violation of the  Constitution. Private law may be relevant for individual and community-related disputes.  If the case concerns the sale of property, it is covered by private law by its  nature. The cause of action brought by Mr Carvajal is the negligence of the restau- rant staff. 8. Mr Carvajal claimed damages for tangible loss. exercise 2. substantive law vs. procedural law Match halves of the sentences and assign them to substantive or procedural law. Based  on the sentences explain the differences between substantive and procedural law. 1. Substantive law is the law 2. Procedural law is the law 3. A specific example of a procedural law is 4. 5. Procedural law comprises Substantive law is codified 6. Substantive law deals with (a) (b) (c) (d) (e) (f) the rules by which a court hears and deter- mines what happens in civil law, adminis- trative or criminal proceedings. that  creates  and  controls  the  rights  and  duties of the parties. substantive law is derived from common  law and legislative acts. a statute of limitations which creates a time  limit for bringing a civil case. the  actual  laws  in  a  particular  legal  cat- egory, such as contract law, property law,  corporate law, etc. that creates and controls the process of en- forcing the rights and obligations arising  under substantive law. 1. Types of laws 7. 8. 9. Procedural law determines It defines crimes and punishments It specifies 10. In some states, such as the US and the UK (j) 1 (g) in legislated statutes, enacted through the  law-making process. (h) how the court trial is to be conducted. (i) the methods and means by which substan- tive law is made and administered. as well as civil rights and responsibilities  within a given jurisdiction. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. exercise 3. Civil law vs. criminal law Classify the words into the correct category: civil law, criminal law or civil and criminal  law. Next match some of the words with their definitions. damages   burden of proof   illegal   burglary   infringement   the injured   defendant   restraining order  life imprisonment   possession   legal remedy   public rights   assault   self-defence   misrepresentation convicted apprehend compensate contract Civil law Civil law and criminal law Criminal law 1. 2. 3. a court order issued upon a request for an  injunction prohibiting the defendant from  performing specific actions until the hear- ing is held reasonable  force  used  to  defend  oneself  or  one’s  family  against  someone’s  attack   or threatened attack the  duty  of  a  party  to  litigation  to  prove  a fact or facts in issue 1 4. 5. 6. I. Introduction actual control of property to physically detain a suspect an  untrue  statement  of  fact  made  by  one  party to the other in the course of negoti- ating  an  agreement  that  induces  the  latter  party to enter into the agreement exercise 4. Grammar – word formation Create the correct forms of the words. Noun administrator  procedure defence possession 1.4. Glossary English adversarial system to apprehend (e.g. a suspect) arson burden of proof burglary cause of action civil law  Verb Adjective to intend to represent legislative substantive apprehensive Polish system kontradyktoryjny ująć (np. podejrzanego) podpalenie ciężar dowodowy kradzież z włamaniem podstawa roszczenia prawo cywilne, prawo kontynentalne 1. Types of laws code convicted crime criminal offence customary law damages defendant delict detriment to  dissolve  (e.g.  marriage,  an  organisation,  a partnership) domestic law harm infringement  (of  an  agreement,  human  rights,  law, privacy) inquisitorial juxtaposition (with something) larceny (non-violent form of theft) legal remedy local law lower court manslaughter misrepresentation mixed system Muslim law national law negligence 1 kodeks skazany przestępstwo przestępstwo prawo zwyczajowe odszkodowanie;  to award PLN ,000 in dam- ages – przyznać 5000 zł odszkodowania; to be liable for damages – ponosić odpowiedzialność  odszkodowawczą;  to claim for/seek damages  – domagać się odszkodowania pozwany, oskarżony delikt, czyn zabroniony szkoda, uszczerbek; to the detriment of some- one/something – ze szkodą/z uszczerbkiem dla  kogoś/czegoś rozwiązać (np. małżeństwo, organizację, spółkę) prawo krajowe krzywda;  to cause/do harm  –  wyrządzić  krzywdę naruszenie  (umowy,  praw  człowieka,  prawa,  prywatności)  inkwizycyjny, śledczy zestawienie (z czymś) kradzież  środek odwoławczy, środek ochrony prawnej prawo lokalne sąd pierwszej instancji spowodowanie śmierci wprowadzenie w błąd mieszany system prawny, system hybrydowy prawo muzułmańskie, szariat prawo krajowe zaniedbanie; gross negligence – rażące zanied- banie 20 nuisance personal property possession powers precedence precedent procedural law punishable rape ratio decidendi real property restraining order revenue law to  revoke  (a  decision,  an  offer,  an  order);  (li- cence, permission) sedition self-defence sexual assault sexual intercourse sovereign state stare decisis statute of limitations statutory provisions substantive law theft tort I. Introduction immisja ruchomości posiadanie;  to be in possession of something  – być w posiadaniu czegoś; to take possession of something – wejść w posiadanie czegoś uprawnienia,  kompetencje;  to exercise powers  – wykonywać uprawnienia pierwszeństwo; to give precedence to something  – przyznać czemuś pierwszeństwo; to take pre- cedence over something  –  mieć  przed  czymś  pierwszeństwo precedens; to set a precedent – stworzyć prece-  dens prawo procesowe karalny, podlegający karze; to be punishable by fine – podlegać karze grzywny zgwałcenie wiążąca część wyroku nieruchomość zakaz zbliżania się prawo skarbowe unieważnić (decyzję, ofertę, zarządzenie); cofnąć  (licencję, pozwolenie) podburzanie obrona konieczna napaść na tle seksualnym stosunek seksualny suwerenne państwo zasada obowiązywania precedensów przedawnienie przepisy ustawowe prawo materialne kradzież delikt, czyn zabroniony 2. Sources of law 21 treason trespass  violation  (e.g.  of  an  agreement,  human  rights,  law, privacy) zdrada naruszenie własności naruszenie/łamanie (np. umowy, praw człowie-  ka, prawa, prywatności) 2. sources of law 2.1. Classification of legal acts in Poland exercise 1. sources of law in the republic of Poland Fill in the gaps in the translation of an excerpt from the Constitution of the Republic of  Poland which prescribes the sources of law in Poland.  Rozdział III ŹRÓDŁA PRAWA Art. . Chapter III SOURCES OF LAW Article  1.  Źródłami  powszechnie  obowiązującego  prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja,  ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe  oraz rozporządzenia. 2.  Źródłami  powszechnie  obowiązującego  prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze  działania  organów,  które  je  ustanowiły,  akty  prawa miejscowego. 1. The sources of universally binding law of the  Republic of Poland shall be: the Constitution,  (1)  ...................................,  ratified  international  agreements, and (2) ................................... . 2. (3) ................................... issued by the opera- tion of organs shall be a source of universally  binding  law  of  the  Republic  of  Poland  in  the  territory of the organ issuing such enactments. Art. . Article  1.  Warunkiem  wejścia  w  życie  ustaw,  rozporządzeń  oraz  aktów  prawa  miejscowego  jest ich ogłoszenie. 2.  Zasady  i  tryb  ogłaszania  aktów  normaty- wnych określa ustawa. 3.  Umowy  międzynarodowe  ratyfikow- ane  za  uprzednią  zgodą  wyrażoną  w  us- tawie  są  ogłaszane  w  trybie  wymaganym  dla  ustaw.  Zasady  ogłaszania  innych  umów  międzynarodowych określa ustawa. 1. The condition precedent for the coming into  force of statutes, regulations and enactments of  local law* shall be the (4) ...................................  thereof. 2. The principles of and procedures for prom- ulgation  of  (5)  ...................................  shall  be  specified by statute. 3. International agreements ratified with prior  consent granted by statute shall be (6) ............... .................... in accordance with the procedures  required for statutes. The principles of promul- gation of other international agreements shall  be specified by (7) ................................... . * enactments of local law = ordinance (US), bylaw (UK) 22 I. Introduction exercise 2. Hierarchy of sources of law Complete this diagram with the words or phrases provided below. is the basis to issue other legal acts ◊ regulates ◊ enacted ◊ ordinances ◊ promul- gated ◊ ratified international agreements ◊ local law ◊ basic rights and duties ◊ a special legislative procedure ◊ a prior written consent ◊ mayor ◊ an international organisation ◊ implementing acts ◊ specific authorisation ◊ resolutions (cid:38)(cid:50)(cid:49)(cid:54)(cid:55)(cid:44)(cid:55)(cid:56)(cid:55)(cid:44)(cid:50)(cid:49) (cid:135)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:81)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:89)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:70)(cid:87)(cid:3)(cid:75)(cid:68)(cid:89)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:75)(cid:76)(cid:74)(cid:75)(cid:72)(cid:86)(cid:87)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:76)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:75)(cid:76)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:85)(cid:70)(cid:75)(cid:92) (cid:135)(cid:3)(cid:22)(cid:12)(cid:3)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171) (cid:135)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:73)(cid:76)(cid:81)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:23)(cid:12)(cid:3)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:70)(cid:76)(cid:87)(cid:76)(cid:93)(cid:72)(cid:81)(cid:86) (cid:135)(cid:3)(cid:24)(cid:12)(cid:3)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:3)(cid:83)(cid:82)(cid:79)(cid:76)(cid:87)(cid:76)(cid:70)(cid:68)(cid:79)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:82)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:72)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:82)(cid:80)(cid:76)(cid:70)(cid:3)(cid:86)(cid:92)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:72) (cid:54)(cid:55)(cid:36)(cid:55)(cid:56)(cid:55)(cid:40)(cid:54) (cid:135)(cid:3)(cid:81)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:89)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:70)(cid:87)(cid:86)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:87)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:68)(cid:69)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:68)(cid:70)(cid:87)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:85)(cid:71)(cid:86)(cid:3)(cid:25)(cid:12)(cid:3)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:17)(cid:17)(cid:17)(cid:171)(cid:17)(cid:3) (cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:51)(cid:68)(cid:85)(cid:79)(cid:76)(cid:68)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:15)(cid:3)(cid:75)(cid:68)(cid:89)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:88)(cid:81)(cid:79)(cid:76)(cid:80)(cid:76)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:86)(cid:70)(cid:82)(cid:83)(cid:72) (cid:135)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:86)(cid:86)(cid:88)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:80)(cid:82)(cid:71)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:76)(cid:17)(cid:72)(cid:17)(cid:3)(cid:88)(cid:81)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:26)(cid:12)(cid:3)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:17)(cid:17) (cid:20)(cid:12)(cid:3)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:17) (cid:135)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:27)(cid:12)(cid:3)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:17)(cid:17)(cid:3)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:73)(cid:76)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:87)(cid:72) (cid:135)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:86)(cid:83)(cid:72)(cid:70)(cid:76)(cid:73)(cid:76)(cid:70)(cid:3)(cid:70)(cid:68)(cid:86)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:76)(cid:85)(cid:3)(cid:85)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:73)(cid:76)(cid:70)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:81)(cid:88)(cid:81)(cid:70)(cid:76)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:84)(cid:88)(cid:76)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:28)(cid:12)(cid:3)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171) (cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:17)(cid:17)(cid:3)(cid:74)(cid:85)(cid:68)(cid:81)(cid:87)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:87)(cid:72) (cid:135)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:89)(cid:76)(cid:85)(cid:87)(cid:88)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:80)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:53)(cid:72)(cid:83)(cid:88)(cid:69)(cid:79)(cid:76)(cid:70)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:51)(cid:82)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:92)(cid:3)(cid:71)(cid:72)(cid:79)(cid:72)(cid:74)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:20)(cid:19)(cid:12)(cid:3)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171) (cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:17)(cid:17)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:80)(cid:83)(cid:72)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:70)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:86)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:72)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:87)(cid:75)(cid:82)(cid:85)(cid:76)(cid:87)(cid:92)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3)(cid:70)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:68)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:80)(cid:68)(cid:87)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:86) (cid:53)(cid:40)(cid:42)(cid:56)(cid:47)(cid:36)(cid:55)(cid:44)(cid:50)(cid:49)(cid:54) (cid:135)(cid:3)(cid:20)(cid:20)(cid:12)(cid:3)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:3)(cid:76)(cid:86)(cid:86)(cid:88)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:76)(cid:17)(cid:68)(cid:17)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:51)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:15)(cid:3)(cid:38)(cid:82)(cid:88)(cid:81)(cid:70)(cid:76)(cid:79)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:48)(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:15)(cid:3) (cid:51)(cid:85)(cid:76)(cid:80)(cid:72)(cid:3)(cid:48)(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:80)(cid:83)(cid:72)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:48)(cid:76)(cid:81)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:72)(cid:85) (cid:135)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:86)(cid:86)(cid:88)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:69)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:86)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:20)(cid:21)(cid:12)(cid:3)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:17)(cid:17)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:76)(cid:81)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:15)(cid:3)(cid:68)(cid:81)(cid:71)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3) (cid:83)(cid:88)(cid:85)(cid:83)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:15)(cid:3)(cid:86)(cid:87)(cid:68)(cid:87)(cid:88)(cid:87)(cid:72)(cid:86) (cid:21)(cid:12)(cid:3)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:17) (cid:135)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:20)(cid:22)(cid:12)(cid:3)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:3)(cid:76)(cid:86)(cid:86)(cid:88)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:69)(cid:92)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:69)(cid:82)(cid:71)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:87)(cid:75)(cid:82)(cid:85)(cid:76)(cid:86)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:87)(cid:82)(cid:3) (cid:68)(cid:71)(cid:82)(cid:83)(cid:87)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:82)(cid:79)(cid:88)(cid:87)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:86)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:79)(cid:82)(cid:70)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:79)(cid:73)(cid:16)(cid:74)(cid:82)(cid:89)(cid:72)(cid:85)(cid:80)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:15)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:80)(cid:80)(cid:88)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:88)(cid:81)(cid:70)(cid:76)(cid:79)(cid:15)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:86)(cid:87)(cid:85)(cid:76)(cid:70)(cid:87)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:88)(cid:81)(cid:70)(cid:76)(cid:79)(cid:3) (cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:74)(cid:76)(cid:82)(cid:81)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:68)(cid:86)(cid:86)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:79)(cid:92) (cid:135)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:68)(cid:70)(cid:87)(cid:86)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:20)(cid:23)(cid:12)(cid:3)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:17)(cid:17)(cid:3)(cid:68)(cid:85)(cid:72)(cid:3)(cid:76)(cid:86)(cid:86)(cid:88)(cid:72)(cid:71)(cid:3)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:73)(cid:82)(cid:85)(cid:80)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:71)(cid:72)(cid:85)(cid:86)(cid:3) (cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:76)(cid:80)(cid:83)(cid:79)(cid:72)(cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:3)(cid:68)(cid:88)(cid:87)(cid:75)(cid:82)(cid:85)(cid:76)(cid:87)(cid:76)(cid:72)(cid:86)(cid:15)(cid:3)(cid:72)(cid:17)(cid:74)(cid:17)(cid:3)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:79)(cid:72)(cid:89)(cid:72)(cid:79)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:68)(cid:3)(cid:70)(cid:82)(cid:80)(cid:80)(cid:88)(cid:81)(cid:72)(cid:3)(cid:177) (cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:75)(cid:72)(cid:68)(cid:71)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3) (cid:70)(cid:82)(cid:80)(cid:80)(cid:88)(cid:81)(cid:72)(cid:15)(cid:3)(cid:20)(cid:24)(cid:12)(cid:3)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:171)(cid:3)(cid:82)(cid:85)(cid:3)(cid:83)(cid:85)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:71)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:3)(cid:82)(cid:73)(cid:3)(cid:87)(cid:75)(cid:72)(cid:3)(cid:70)(cid:76)(cid:87)(cid:92) 2. Sources of law KEY WORDS 23 In English there are three words for the law made by the Parliament.  • Statute = statutory law a piece of legislation, e.g. The statute was passed as an emergency measure to deal with the strike. by statute, e.g. The government is required by statute to consult local authorities. under (a) statute, e.g. The men have been charged under a federal anti-terrorism statute. • Act and law mean specific pieces of legislation used in the official names of statutes, e.g. Broadcasting Act, Private International Law Act or Act on the National Court Register Law on Public Trading in Securities, Law on Higher Education. • Legislation collective law for all or a set of statutes. to adopt/enact/introduce/pass legislation Source: www.macmillandictionary.com exercise 3. Consequences of the hierarchy of legal acts Decide whether the statements regarding the hierarchy of legal acts are true or false.  Write T for TRUE and F for FALSE. 1.  In accordance with the constitutional principle of the hierarchical structure of  sources of law, the enactments of local law must comply with binding legislation. 2.  The act of higher rank must comply with the act of a lower rank. 3.  The act of a lower rank can only be issued on the basis of the delegation contained  4.  An act of a given rank can be repealed, changed or suspended only by an act of  in the act of a higher rank. the same rank. exercise 4. Vocabulary extension Match the Polish phrases with their English equivalents. 1. 2. 3. 4. 5. akt normatywny zakres przedmiotowy akt prawa miejscowego ustrój polityczny państwa tryb ustawodawczy (a) (b) (c) (d) (e) enactment of local law/ordinance/bylaw implementing act legislative procedure procedure for promulgation of an act local self-government 24 6. 7. akt wykonawczy naczelne organy administracji państwo- wej tryb ogłaszania aktu akty powszechnie obowiązujące organ uchwałodawczy samorząd terytorialny rada gminy/rada miejska sejmik województwa rada powiatu zarządzenia organów wykonawczych burmistrz zarząd powiatu terenowe organy administracji rządowej 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. wójt 17. 18. 19. 20. wojewoda I. Introduction (f) (g) binding legislation commune council/municipal council (h) (i) material scope (j) (k) (l) (m) (n) mayor (o) (p) (q) (r) (s) (t) orders of executive authorities local authorities of the state government  body authorised to adopt resolutions head of a commune normative act chief public administration authorities political system of the state district/county/poviat administration district/county/poviat council province governor/voivode provincial/voivodeship assembly 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Prepositions • in relation to ‘I have nothing further to say in relation to this  matter.’ • under a (special/ordinary) legislative pro- cedure ‘The Council adopted its position under a legi-  slative procedure.’ • by virtue of ‘They were excluded from voting by virtue of  being too young.’ • specified by statute ‘The mode of providing information shall be  specified by statute.’  • in a special mode ‘The law in this matter shall be passed in a spe- cial mode.’ • to comply with ‘There are serious penalties for failure to com- ply with the regulations.’ 2.2. legal acts under international law exercise 1. sources and hierarchy of the european union law Read the text below. The European Union has its own legal order which is separate from international law  and is based on its own sources of law. There are three sources of European Union law:  2. Sources of law 2 primary law, secondary law and supplementary law. Primary law is at the top of the  hierarchy and it includes the Treaties. Upon the entry into force of the Lisbon Treaty  in 2009, the status of primary law was also granted to the Charter of Fundamental  Rights. Secondary law, which has to be consistent with all the acts having precedence  over it, comprises: regulations, directives, decisions, opinions and recommendations.  Supplementary law is subordinate to primary law but superior to secondary law. It  includes international agreements concluded by the Union, the case law of the Court  of Justice of the European Union and general principles of law. The general principles  of law are unwritten sources of law developed by the case law of the Court of Justice.  They have allowed the Court to implement rules in different domains of which the  treaties make no mention. The legal acts of the Union are listed in Article 288 of the Treaty on the Function- ing of the European Union (TFEU). The EU institutions may adopt legal acts if they  are empowered to do so by the Treaties. The limits of the Union competences are  governed by the principle of conferral, enshrined in Article 5(1) of the Treaty on Eu- ropean Union (TEU), dividing them into three categories: exclusive competences,  shared competences and supporting competences, whereby the EU adopts measures  to support and complement Member States’ policies. The Lisbon Treaty introduced a hierarchy among secondary legislation by drawing  a clear distinction between legislative acts – adopted through the ordinary or special  legislative procedure, delegated acts – non-legislative acts of general application which  supplement or amend non-essential elements of legislative acts, and implementing  acts – generally adopted by the Commission in cases where uniform conditions are  needed for the implementation of legally binding acts.  a)  Answer the questions. 1.  What are the primary sources of the EU law? 2.  What is supplementary law? 3.  What is the principle of conferral about? 4.  What is a distinction between legislative acts and delegated acts? b)  Find in the text the equivalents of the Polish terms listed in the table below. prawo pierwotne prawo wtórne prawo pomocnicze rozporządzenie 2 I. Introduction dyrektywa zalecenie Karta Praw Podstawowych ogólne zasady prawa zasada przyznania kompetencji akty ustawodawcze akty  delegowane  (o  charakterze  nieustawo- dawczym) akty wykonawcze kompetencje wyłączne kompetencje dzielone kompetencje wspomagające exercise 2. Types of the eu secondary legislation Read the following text about the EU secondary legislation. For each sentence, under- line the preposition which best fits into the space from the options provided. There is an  example at the beginning (*). Only one answer is correct. Regulations  are  (*)  ...................................  general  application  and  binding  in  their  entirety. Regulations are directly applicable in all the Member States as they enter   (1) ................................... force, i.e. on the stipulated date or on the twentieth day fol- lowing their publication in the Official Journal of the European Union, and do not  need to be transposed (2) ................................... national law. Designed to ensure the  uniform application of Union law in all the Member States, regulations supersede  national law incompatible (3) ................................... their substantive provisions. Un- like regulations, in principle directives are not directly applicable and are binding  (4) ................................... any or all the Member States to whom they are addressed as  (5) ................................... the result to be achieved. National legislators must transpose  directives and bring them (6) ................................... line with their objectives. Although  Member States are given some discretion in transposing directives, which let them  take account (7) ................................... specific national circumstances, transposition  must be effected (8) ................................... the prescribed period. Decisions are binding  in their entirety upon their addressees, including Member States and individuals.  An individual may invoke the rights conferred (9) ................................... a decision ad- dressed to a Member State provided that the Member State has adopted a transposing  act. Recommendations and opinions do not confer any rights or impose any obliga- tions (10) ................................... those to whom they are addressed but aim (11) ................ ................... providing guidance as to the interpretation and content of the Union law. 2. Sources of law A at (*) A into (1) A in (2) A to (3) A to (4) A in (5) A in (6) A of (7) A for (8) (9) A in (10) A on (11) A to B in B in B through B under B for B to B into B for B in B for B for B for C for C for C for C with C in C from C to C to C within C
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Legal English. Civil and Commercial Law. A Handbook
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: