Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00328 006669 9770902 na godz. na dobę w sumie
Legislacja administracyjna. Wydanie 2 - ebook/pdf
Legislacja administracyjna. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 189
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7751-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria WYKŁADY SPECJALIZACYJNE adresowana jest do studentów, a także absolwentów prawa – zarówno teoretyków, jak i praktyków chcących poszerzyć swoją wiedzę o wysoko wyspecjalizowane zagadnienia prawne. W serii tej znajdują się publikacje omawiające tematykę, którą – zdaniem ekspertów – warto znać, aby odnosić sukcesy zawodowe. W dzisiejszych bowiem czasach sukces można osiągnąć, mając szeroką wiedzę nie tylko ogólną, ale połączoną z wiedzą z wąskich dziedzin prawa.

Opracowanie „Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych” ma charakter podręcznika akademickiego i obejmuje podstawowe informacje z zakresu legislacji administracyjnej. Stanowi pierwsze kompleksowe ujęcie tej problematyki z punktu widzenia nauki legislacji. Jego celem jest przybliżenie najważniejszych kwestii związanych z tworzeniem prawa przez organy administracji publicznej.

Praca obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu legislacji administracyjnej. Poza podstawowym celem, jakim było stworzenie pierwszego kompleksowego podręcznika z tej tematyki, na uwagę zasługuje również szeroka baza bibliograficzna, pozwalająca na poszerzanie przez Czytelników wiedzy o tworzeniu prawa. Opracowanie składa się z dziewięciu rozdziałów prezentujących zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne.

Książka może stanowić również uzupełnienie wiedzy dla wszystkich osób zaangażowanych w proces powstawania prawa w organach administracji – kadry kierowniczej, radców prawnych, legislatorów i urzędników.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady Specjalizacyjne LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA ZARYS ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH Lesław Grzonka 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Wykłady Specjalizacyjne Wykłady Specjalizacyjne Legislacja administracyjna. Zarys zagadnień podstawowych Polecamy inne publikacje z tego zakresu: W. Gromski, J. Kaczor, M. Błachut TECHNIKA PRAWODAWCZA Podręczniki Prawnicze D. Szafrański (red.) ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ Krótkie Komentarze Becka J. Krawczyk (red.) PROCEDURY TWORZENIA AKTÓW PRAWNYCH Sektor Publiczny T. Maciejewski HISTORIA ADMINISTRACJI, wyd. 2 Skrypty Becka W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, 4 wyd. Wykłady Becka www.ksiegarnia.beck.pl Wykłady Specjalizacyjne LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA ZARYS ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH Dr Lesław Grzonka Akademia Wychowania Fizycznego 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015 Wydawca: Aneta Flisek Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7750-6 ISBN e-book 978-83-255-7751-3 Spis treści Wykaz skrótów .................................................................................................................. IX Wykaz źródeł ..................................................................................................................... XI Przedmowa ........................................................................................................................ XIX Wprowadzenie ................................................................................................................... XXIII Rozdział I. Zagadnienia ogólne ................................................................................... 1 1 § 1. Legislacja administracyjna – pojęcie i zakres ................................................ § 2. Legislacja administracyjna jako przedmiot dydaktyczny ............................. 8 9 § 3. Zawody związane z tworzeniem prawa .......................................................... Rozdział II. Podstawowe poglądy na tworzenie prawa .......................................... 15 15 § 1. Model racjonalnego tworzenia prawa ............................................................. § 2. Zasady tworzenia prawa .................................................................................... 18 19 I. Zasada konstytucyjności (praworządności, kompetencyjności) ........ 20 II. Zasada zgodności z prawem międzynarodowym ................................ 21 III. Zasada stabilności i kontynuacji ............................................................ IV. Zasada realności ........................................................................................ 21 22 V. Zasada uzasadnienia ................................................................................. VI. Zasada nierepresyjności ........................................................................... 23 VII. Zasada odpowiedniego czasu na dyskusję (zasada niedziałania w pośpiechu) ......................................................... VIII. Zasada skuteczności .................................................................................. IX. Zasada unikania sprzeczności z normami moralnymi, społecznymi lub religijnymi .................................................................... X. Zasada minimalnej ingerencji ................................................................. XI. Zasada społecznych konsultacji .............................................................. XII. Zasada jawności ......................................................................................... XIII. Zasada komunikatywności ...................................................................... XIV. Zasada adekwatności środków do celu ................................................. XV. Zasada cyklicznej analizy efektów działania prawa ............................ Rozdział III. Założenia koncepcji polityki prawa ................................................... § 1. Polityka prawa ..................................................................................................... § 2. Prawo jako technika społeczna ........................................................................ § 3. Prawo jako rozmowa .......................................................................................... § 4. Skuteczność prawa .............................................................................................. 24 25 26 26 27 29 29 30 30 33 33 37 39 40 V Spis treści Rozdział IV. Stanowienie prawa a inne formy działalności prawotwórczej ..... § 1. Współczesna normatywna koncepcja źródeł prawa ..................................... § 2. System źródeł prawa stanowionego ................................................................. § 3. Prawo stanowione a inne źródła prawa .......................................................... Rozdział V. Działalność legislacyjna .......................................................................... § 1. Procedury stanowienia prawa w administracji (etapy stanowienia prawa) ................................................................................................................... I. Administracja rządowa ............................................................................ II. Administracja samorządowa ................................................................... § 2. Czynniki wpływające na treść prawa (materialne źródła prawa) .............. I. Podmiot czynny ......................................................................................... II. Podmiot bierny .......................................................................................... III. Komunikacja .............................................................................................. IV. Zamiar ......................................................................................................... V. Cel ................................................................................................................ VI. Podsumowanie ........................................................................................... Rozdział VI. Zakres regulacji normatywnej ............................................................. § 1. Zasada praworządności ...................................................................................... § 2. „Materia konstytucyjna”, „materia ustawowa” i ich implikacje dla tworzenia prawa w ramach legislacji administracyjnej ......................... Rozdział VII. Uwarunkowania i ograniczenia działalności legislacyjnej w demokratycznym państwie prawnym .............................................................. § 1. Uwarunkowania wynikające z prawa jako systemu – spójność pionowa i pozioma, zupełność, luki w prawie, luz decyzyjny, racjonalny prawodawca ......................................................................................................... § 2. Zasady prawa ....................................................................................................... I. Zasada praworządności ............................................................................ II. Zasada demokratyzmu ............................................................................. III. Zasada subsydiarności (pomocniczości) ............................................... IV. Zasada jawności działania administracji ............................................... V. Zasada równości ........................................................................................ VI. Zasada proporcjonalności ........................................................................ VII. Podsumowanie ........................................................................................... § 3. Normy programowe ........................................................................................... Rozdział VIII. Zasady działalności legislacyjnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego .................................................................................. § 1. Proces prawotwórczy .......................................................................................... § 2. Delegacja ustawowa ............................................................................................ § 3. Prawo miejscowe ................................................................................................. § 4. Zasada prawidłowej legislacji ............................................................................ I. Zasada niedziałania prawa wstecz .......................................................... VI 43 43 49 55 59 59 59 65 68 72 72 73 73 74 74 77 77 80 83 83 85 87 87 88 88 88 89 89 90 93 93 93 95 96 97 Spis treści II. Zasada ochrony praw nabytych .............................................................. 100 III. Zasada pacta sunt servanda ..................................................................... 103 IV. Zasada ochrony interesów w toku ......................................................... 103 V. Zasada stosowania przepisów przejściowych ....................................... 104 VI. Zasada odpowiedniego vacatio legis ...................................................... 106 VII. Zasada niezmieniania prawa podatkowego w trakcie roku podatkowego .............................................................................................. 106 VIII. Zasada określoności przepisów prawa ................................................... 107 Rozdział IX. Zasady techniki prawodawczej ............................................................ 109 § 1. Pojęcie techniki prawodawczej ......................................................................... 109 § 2. Ogólne zasady techniki prawodawczej ............................................................ 111 § 3. Szczegółowe zasady techniki prawodawczej .................................................. 113 Rozdział X. Uwagi końcowe ......................................................................................... 119 Aneks. Zasady techniki prawodawczej ....................................................................... 123 Indeks rzeczowy ................................................................................................................ 159 VII Wykaz skrótów 1. Akty prawne Konstytucja RP ............ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, KPK ............................... Kodeks postępowania karnego LobbingU ...................... ustawa z 7.7.2005 r. o działalności lobbingowej (Dz.U. Nr 169, RadPrU ......................... ustawa z  6.7.1982  r. o  radcach prawnych (tekst jedn. Dz.U. RegRM .......................... uchwała Nr 49 Rady Ministrów – Regulamin pracy Rady Mi- nistrów (M.P. Nr 13, poz. 221 ze zm.) SamGminU ................... ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. poz. 483 ze zm. i ze sprost.) poz. 1414 ze zm.) z 2015 r. poz. 507 ze zm.) z 2015 r. poz. 1515) poz. 1111 ze zm.) SłużbaCywU ................. ustawa z  21.11.2008  r. o  służbie cywilnej (Dz.U.  z 2015 r. WojewodAdmRzU ...... ustawa z  23.1.2009  r. o  wojewodzie i  administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525) 2. Czasopisma i publikatory Dz.U. .............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy M. P. ............................... Monitor Polski ONSA ............................ Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSNAPiUS ................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OTK ............................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A OwSS ............................. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych PiP ................................. Państwo i Prawo RPEiS ............................. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Wsp. ............................... Wspólnota Zb. Orz. ......................... Zbiór Orzeczeń ZN WPSWTWP .......... Zeszyty Naukowe Wszechnicy Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Legislacja administracyjna. Wydanie 2
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: