Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00560 011255 10700436 na godz. na dobę w sumie
Leksykon Obywatela - ebook/pdf
Leksykon Obywatela - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 1238
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-933-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon Obywatela, to jedyne na naszym rynku tak obszerne kompendium wiedzy prawnej tłumaczące w przystępny dla nie prawników sposób szereg zagadnień i pojęć zakresu podstawowych dziedzin życia społeczno-gospodarczego, widzianego przez pryzmat obowiązującego w Polsce prawa.

21 rozdziałów, obejmuje poszczególne dziedziny prawa, które są w czytelnym układzie podzielone na zespoły haseł ułożonych w porządku alfabetycznym. Taki układ ułatwia zainteresowanym dotarcie do szukanego pojęcia, jest wygodny dla maturzystów, studentów uczelni humanistycznych, dziennikarzy i publicystów. Publikacja uwzględnia również potrzeby przedsiębiorców, jak też oczekiwania osób zajmujących się zawodowo np. ochroną środowiska czy ochroną zdrowia oraz prezentuje problematykę prawa konstytucyjnego, prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowemu. Dzięki udziałowi profesorów KUL uwzględniono również prawo wyznaniowe i prawo kanoniczne.

Niniejsza pozycja stanowi efekt pracy ponad osiemdziesięciu autorów z wielu ośrodków akademickich.

Zamiarem Autorów było stworzenie publikacji skierowanej nie tylko do osób zawodowo interesujących się prawem, ale także do szerokiego kręgu obywateli, którzy chcieliby zapoznać się z funkcjonującymi w Polsce i w UE instytucjami prawa i rządzącymi nimi mechanizmami działania. Zawarte w dziele informacje są także cenne dla przygotowujących referaty, wystąpienia na forum publicznym, czy wreszcie opinie i opracowania dla sektora publicznego (gminy, samorządy) i prywatnego (prezentacje zagadnień).


Słowo wstępne:

Wiedza o prawie i państwie jest jednym z najważniejszych źródeł rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Im bardziej jest uporządkowana i przystępna, tym większa rzesza Obywateli może korzystać z niej w praktyce życia codziennego. W Polsce ma to szczególne znaczenie, bowiem zmiany systemowe ostatnich dekad i przystąpienie do Unii Europejskiej spowodowały prawdziwą rewolucję w przepisach oraz sposobie funkcjonowania wielu instytucji. Zrodziły też prawdziwe morze regulacji prawnych, co w konsekwencji może prowadzić do hamowania mobilności społecznej.

Inicjatywę stworzenia 'Leksykonu Obywatela' podjętą przez grupę wybitnych naukowców z kilku polskich uniwersytetów powitać zatem należy z najwyższym uznaniem. Jest ona trafną odpowiedzią na potrzeby zagubionego w tym morzu regulacji Obywatela oraz znakomitą pomocą dla aktywnych organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich, samorządów. Może służyć jako materiał dydaktyczny w szkołach i na uczelniach. Skorzystać z niej może każdy, kto pragnie być świadomy swoich praw i obowiązków, a zarazem poszukuje instrumentów do działań na rzecz wspólnego dobra.

Wiele jeszcze musimy uczynić, aby polskie społeczeństwo obywatelskie stało się prawdziwie silne i niezależne. Z praktyki Rzecznika Praw Obywatelskich wiem, jak wiele jeszcze musimy zmienić, aby skutecznie mogło chronić praw jednostki i grup społecznych zarówno przed dominacją państwa, jak i bezwzględnością mechanizmów globalnej gospodarki.

Ogromnie się cieszę, że 'Leksykon Obywatela' będzie co półtora roku wznawiany. Dzięki temu zachowa aktualność, będzie tak potrzebnym przewodnikiem po państwie i prawie.

Janusz Kochanowski
Rzecznik Praw Obywatelskich

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

LEKSYKON OBYWATELA w y d a n i e e n c y k l o p e d y c z n e LEKSYKON OBYWATELA LEKSYKON OBYWATELA Redaktorzy Sławomir Serain Bogumił Szmulik Słowo wstępne Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2008 Redakcja: Dagna Kordyasz © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Białostockie Zakłady Graiczne S.A., Białystok ISBN 978-83-7483-933-4 Autorzy Rozdział I. Państwo Marek Chmaj, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie Andrzej Derdziuk, KUL Arkadiusz Goławski, Rządowe Centrum Legislacji Antoni Kość, KUL Jadwiga Potrzeszcz, KUL Jerzy Szukalski, a. UMCS Rozdział VII. Prawo karne Joanna Dzierżanowska, KUL Alicja Grześkowiak, KUL Małgorzata Gałązka, KUL Radosław Hałas, KUL Maciej Szwarczyk, UMCS Małgorzeta Wąsek-Wiaderek, KUL Krzysztof Wiak, KUL Rozdział Ia. Państwo polskie Marian Kallas, UKSW Rozdział II. Prawo konstytucyjne Przemysław Czarnek, KUL Marek Dobrowolski, KUL Dariusz Dudek, KUL Leszek Garlicki, UW Aneta Gajewska, KUL Ilona Grądzka, KUL Mariusz Jabłoński, UWr Sylwia Jarosz-Żukowska, UWr Bogumił Szmulik, KUL Rozdział III. Ochrona praw człowieka Bogusław Banaszak, UWr Mariusz Jabłoński, UWr Sylwia Jarosz-Żukowska, UWr Rozdział IV. Prawo rzymskie Antoni Dębiński, KUL Rozdział V. Prawo cywilne Paweł Cioch, KUL Michał Chajda, KUL Sebastain Frydrych, KUL Juliusz Petraniuk, KUL Andrzej Rąpała, KUL Józef Skoczylas, KUL Marta Stepnowska-Michaluk, KUL Rozdział VI. Prawo rodzinne i opiekuńcze Andrzej Dzięga, KUL Zdzisław Jancewicz, KUL Piotr Telusiewicz, KUL Rozdział VIII. Administracja publiczna i prawo administracyjne Agnieszka Kobylarz, KUL Robert Kędziora, KUL Katarzyna Mełgieś, KUL Renata Pal, KUL Agnieszka Pyszny, KUL Magdalena Pyter, KUL Sławomir Serain, KUL Rozdział IX. Finanse publiczne i prawo finansowe Agnieszka Mikos-Sitek, UKSW Rozdział X. Gospodarka Agnieszka Kobylarz, KUL Adam Krzymowski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Katarzyna Mełgieś, KUL Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, KUL Rozdział XI. Spółki prawa handlowego Ewa Skibińska, UKSW Rozdział XII. Prawo pracy Iwona Długoszewska, KUL Rozdział XIII. Ubezpieczenia społeczne Agnieszka Ogrodnik, KUL Rozdział XIV. Ochrona zdrowia Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, KUL Jaromir Miaskowski, a. UMCS Rozdział XV. Ochrona środowiska Anna Haładyj, KUL Stanisław Wrzosek, KUL Stanisław Zięba, KUL   Autorzy Rozdział XVI. Religie i prawo wyznaniowe Artur Mezglewski, KUL Henryk Misztal, KUL Piotr Stanisz, KUL Dariusz Walencik, a. KUL Rozdział XVII. Prawo kanoniczne Dariusz Borek, UKSW Arkadiusz Domaszek, UKSW Ginter Dzierżon, UKSW Zbigniew Janczewski, UKSW Wiesław Kiwior, UKSW Grzegorz Leszczyński, UKSW Marek Saj, UKSW Marek Stokłosa, UKSW Rozdział XVIII. Unia Europejska Miłosz Andruszewicz, KUL Edyta Krzysztoik, KUL Tomasz Sieniow, KUL Kamila Sobieraj, KUL Anna Szachoń, KUL Aleksandra Szadkowska-Szczygielska, KUL Anna Przybyła, KUL Paweł Wojtasik, KUL Rozdział XIX. Prawo międzynarodowe publiczne Anna Przyborowska-Klimczak, KUL i UMCS Kinga Stasiak, KUL Wojciech Szczepan Staszewski, KUL Jerzy Szukalski, a. UMCS Anna Szarek, KUL Rozdział XX. Bezpieczeństwo i obronność Zenon Trejnis, KUL Rozdział XXI. Media i łączność elektroniczna Paweł Fajgielski, KUL Lidia Jaskuła, KUL Renata Pal, KUL Słowo wstępne Wiedza o prawie i państwie jest jednym z najważniejszych źródeł rozwoju społeczeństwa oby- watelskiego. Im bardziej jest uporządkowana i przystępna, tym większa rzesza Obywateli może korzystać z niej w praktyce życia codziennego. W Polsce ma to szczególne znaczenie, bowiem zmiany systemowe ostatnich dekad i przystąpienie do Unii Europejskiej spowodowały prawdzi- wą rewolucję w przepisach oraz sposobie funkcjonowania wielu instytucji. Zrodziły też prawdzi- we morze regulacji prawnych, co w konsekwencji może prowadzić do hamowania mobilności społecznej. Inicjatywę stworzenia „Leksykonu Obywatela” podjętą przez grupę wybitnych naukowców z kilku polskich uniwersytetów powitać zatem należy z najwyższym uznaniem. Jest ona trafną odpowiedzią na potrzeby zagubionego w tym morzu regulacji Obywatela oraz znakomitą pomo- cą dla aktywnych organizacji pozarządowych, ruchów obywatelskich, samorządów. Może służyć jako materiał dydaktyczny w szkołach i na uczelniach. Skorzystać z niej może każdy, kto pragnie być świadomy swoich praw i obowiązków, a zarazem poszukuje instrumentów do działań na rzecz wspólnego dobra. Wiele jeszcze musimy uczynić, aby polskie społeczeństwo obywatelskie stało się prawdziwie silne i niezależne. Z praktyki Rzecznika Praw Obywatelskich wiem, jak wiele jeszcze musimy zmienić, aby skutecznie mogło chronić praw jednostki i grup społecznych zarówno przed domi- nacją państwa, jak i bezwzględnością mechanizmów globalnej gospodarki. Ogromnie się cieszę, że „Leksykon Obywatela” będzie co półtora roku wznawiany. Dzięki temu zachowa aktualność, będzie tak potrzebnym przewodnikiem po państwie i prawie. Janusz Kochanowski Rzecznik Praw Obywatelskich Spis treści Autorzy .................................................................................................................................................................  Słowo wstępne....................................................................................................................................................... . VII Wprowadzenie...................................................................................................................................................... . XIII Wykaz.najważniejszych.skrótów........................................................................................................................ . XV Wykaz.literatury................................................................................................................................................... . XXI Rozdział I. Państwo....................................................................................................................................... . Rozdział Ia. Państwo polskie..................................................................................................................... . I..Podziały.terytorialno-administracyjne.Polski................................................................................... . II..Ustrój...................................................................................................................................................... . . . 1 29 29 33 57 Rozdział II. Prawo konstytucyjne........................................................................................................... . 57 I..Konstytucja.i.inne.źródła.prawa.RP................................................................................................... . . 66 II..Zasady.ustroju.RP................................................................................................................................. . . 78 III..Wolności,.prawa.i.obowiązki.człowieka.i.obywatela........................................................................ . . IV..Wybory................................................................................................................................................... . 104 . . V...Władza.ustawodawcza.......................................................................................................................... . 114 . VI..Władza.wykonawcza............................................................................................................................. . 128 . VII..Sądy.i.trybunały..................................................................................................................................... . 151 .VIII..Organy.kontroli.i.ochrony.prawa........................................................................................................ . 193 Rozdział III. Ochrona praw człowieka................................................................................................. . 208 I..Wewnątrzkrajowy.system.ochrony.praw.człowieka......................................................................... . 209 . II..Międzynarodowe.systemy.ochrony.praw.człowieka........................................................................ . 221 . III..System.ochrony.praw.człowieka.w.ONZ........................................................................................... . 223 . IV..Europejski.system.ochrony.praw.człowieka...................................................................................... . 237 . . V..System.ochrony.praw.człowieka.funkcjonujący.w.Unii.Europejskiej............................................ . 247 . VI..Pozaeuropejskie.regionalne.systemy.ochrony..praw.człowieka...................................................... . 250 . VII..Międzynarodowy.Trybunał.Karny...................................................................................................... . 256 Rozdział IV. Prawo rzymskie...................................................................................................................... . 259 I..Znaczenie.terminu,.historyczny.rozwój.i.współczesne.wartości.prawa.rzymskiego................... . 259 . II..Podziały.i.nawarstwienia...................................................................................................................... . 261 . III..Źródła.prawa.rzymskiego..................................................................................................................... . 265 . IV..Kodyikacja.justyniańska...................................................................................................................... . 272 . . V..Prawo.rzymskie.w.Polsce.i.w.Europie................................................................................................ . 274 Rozdział V. Prawo cywilne......................................................................................................................... . 281 I..Część.ogólna.......................................................................................................................................... . 281 . II..Prawo.rzeczowe..................................................................................................................................... . 303 . III..Zobowiązania......................................................................................................................................... . 327 . IV..Spadki..................................................................................................................................................... . 359 . . V..Postępowanie.cywilne........................................................................................................................... . 368 IX Spis treści Rozdział VI. Prawo rodzinne i opiekuńcze ......................................................................................... 421 Rozdział VII. Prawo karne ......................................................................................................................... 437 I. Prawo karne materialne ....................................................................................................................... 437 II. Prawo karne procesowe ....................................................................................................................... 473 III. Prawo karne skarbowe ......................................................................................................................... 507 I. Prawo wykroczeń ................................................................................................................................. 521 . Prawo nieletnich .................................................................................................................................. 523 I. Prawo karne wykonawcze ................................................................................................................... 525 Rozdział VIII. Administracja publiczna i prawo administracyjne ........................................... 533 I. Administracja rządowa i samorząd terytorialny ............................................................................. 533 II. Zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i gospodarka nieruchomościami ............ 554 III. Pomoc społeczna ................................................................................................................................. 569 I. Szkolnictwo wyższe i system oświaty ............................................................................................... 582 . Ewidencja ludności ............................................................................................................................. 612 I. Urzędnicy ............................................................................................................................................. 617 II. Postępowanie administracyjne ........................................................................................................... 619 III. Postępowanie sądowoadministracyjne .............................................................................................. 649 IX. Postępowanie egzekucyjne w administracji ...................................................................................... 676 Rozdział IX. Finanse publiczne i prawo finansowe ......................................................................... 687 I. Prawo budżetowe ................................................................................................................................. 687 II. Prawo dewizowe ................................................................................................................................... 703 III. Publiczne prawo bankowe................................................................................................................... 706 I. Zagadnienia ogólne prawa podatkowego ......................................................................................... 722 Rozdział X. Gospodarka ............................................................................................................................. 735 I. Prawo przedsiębiorców ........................................................................................................................ 735 II. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ochrona konkurencji i konsumentów .............................. 759 III. Publiczny obrót papierami wartościowymi ...................................................................................... 765 I. Zamówienia publiczne ........................................................................................................................ 767 . Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu ........................................................................ 772 I. Międzynarodowe organizacje inansowe ......................................................................................... 774 Rozdział XI. Spółki prawa handlowego ............................................................................................... 787 Rozdział XII. Prawo pracy ......................................................................................................................... 817 I. Indywidualne prawo pracy ................................................................................................................. 817 II. Zbiorowe prawo pracy ......................................................................................................................... 863 Rozdział XIII. Ubezpieczenia społeczne ............................................................................................... 877 Rozdział XIV. Ochrona zdrowia ............................................................................................................. 895 I. Instytucje systemu ochrony zdrowia ................................................................................................ 895 II. Ubezpieczenie zdrowotne .................................................................................................................. 899 III. Świadczenia opieki zdrowotnej .......................................................................................................... 901 I. Świadczeniodawcy .............................................................................................................................. 910 . Prawo zawodów medycznych ............................................................................................................. 912 I. Prawa pacjenta ..................................................................................................................................... 916 II. Zdrowie publiczne ............................................................................................................................... 918 Rozdział XV. Ochrona środowiska ........................................................................................................ 935 Rozdział XVI. Religie i prawo wyznaniowe ....................................................................................... 959 Rozdział XVII. Prawo kanoniczne .......................................................................................................... 985 I. Pojęcia podstawowe ............................................................................................................................ 985 X Spis treści II. Normy generalne ................................................................................................................................. 986 III. Wierni w kościele ................................................................................................................................ 988 I. Hierarchiczny ustrój kościoła ............................................................................................................ 993 . Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego (prawo zakonne) ......... 1000 I. Nauczycielskie zadanie kościoła ........................................................................................................ 1004 II. Sakramenty ........................................................................................................................................... 1005 III. Pozostałe akty kultu bożego oraz miejsca i czasy święte ................................................................ 1014 IX. Dobra doczesne kościoła .................................................................................................................... 1018 X. Kościelne prawo karne......................................................................................................................... 1020 XI. Kościelne prawo procesowe ............................................................................................................... 1023 XII. Prawo kanonizacyjne .......................................................................................................................... 1027 Rozdział XVIII. Unia europejska ............................................................................................................. 1031 I. Geneza i instytucje ............................................................................................................................... 1031 II. Prawo i Polityka UE/WE ..................................................................................................................... 1069 Rozdział XIX. Prawo międzynarodowe publiczne ........................................................................... 1109 Rozdział XX. Bezpieczeństwo i obronność ......................................................................................... 1159 Rozdział XXI. Media i łączność elektroniczna .............................................................................. 1177 I. Prawo mediów ...................................................................................................................................... 1177 II. Prawo telekomunikacyjne .................................................................................................................. 1190 III. Podpis elektroniczny ........................................................................................................................... 1193 I. Świadczenie usług drogą elektroniczną ........................................................................................... 1196 Wprowadzenie W ramach współpracy z Wydawnictwem C. H. Beck powstała inicjatywa opracowania „Leksykonu Obywatela”. W swym zamiarze jest to pozycja adresowana do każdego Obywatela w Polsce. Dokonana w ostatnich dekadach przebudowa systemu ustrojowego kraju i zmiany, jakie miały miejsce w poszczególnych dziedzinach życia spo- łeczno-gospodarczego zrodziły potrzebę zebrania informacji stanowiących podstawy funkcjonowania człowieka i obywatela w demokratycznym państwie prawa. W znacznej mierze podstawy te na nowo wyznaczył proces zmierzający do uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. W związku z tym nie ulegało wątpliwo- ści, że dokonywane zmiany w państwie i prawie w coraz większym stopniu będą wpływały na status Obywatela w państwie i jego możliwości swobodnego w nim funkcjonowania. Stąd w swym założeniu niniejsze opracowanie stanowić ma podstawowe źródło wiedzy o państwie, prawie i mechanizmach nimi rządzących. „Leksykon Obywatela” podzielony jest na 21 problemowych rozdziałów, obejmujących zespoły haseł ułożonych w porządku alfabetycznym. Układ ten nie obejmuje tych nielicznych materii, które ze względu na własną specyikę wymagały innej formy prezentacji (np. historia ustroju Polski). Publikacja zawiera dwojakiego rodzaju hasła. Są to hasła właściwe oraz hasła odsyłające. Pierwsze wyjaśniają pojęcie, nato- miast te drugie odsyłają do hasła właściwego. Ze względu na rozmiary Leksykonu zastosowany został system skrótów. Poza skrótami powszechnie stosowanymi, powtarzające się w tekście wyrazy zostały skrócone do pierwszych liter, np. Trybunał Konstytucyjny (TK). Szeroki wachlarz poruszanej w Leksykonie problematyki skłonił Autorów do odstąpienia od zamiaru prezentowania literatury pod każdym hasłem, na rzecz jej wyboru na początku każdego rozdziału. Opracowanie zawiera istotne informacje przydatne Obywatelowi, nie koniecznie prawnikowi w rozwią- zywaniu problemów prawnych dnia codziennego. Szeroki wachlarz omówionych w nim zagadnień dotyczy niemal wszystkich gałęzi prawa. Czytelnik znajdzie w nim więc m.in. informacje z zakresu prawa cywilne- go, karnego, gospodarczego i inansowego. Publikacja uwzględnia również potrzeby coraz liczniejszej rze- szy przedsiębiorców, jak też osób zainteresowanych ochroną środowiska czy zdrowia oraz prezentuje pro- blematykę rzadko uwzględnianą w podobnych wydaniach, czyli prawo wyznaniowe i prawo kanoniczne. Współcześnie coraz trudniej będzie wyobrazić sobie Obywatela bez znajomości zasad działania nowo- czesnej demokracji lub wartości, o które oparta została jednocząca się Europa. Mając na uwadze powyższe zagadnienia i w celu ich przybliżenia w Leksykonie zostały zamieszczone rozdziały poświecone prawu kon- stytucyjnemu, prawu Unii Europejskiej i prawu międzynarodowemu. Przedstawione Państwu opracowanie jest efektem pracy ponad osiemdziesięciu pracowników nauko- wych z kilku ośrodków akademickich w Polsce, a także osób zajmujących się prawem w praktyce. W więk- szości autorami zamieszczonych w Leksykonie tekstów są pracownicy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W pracach nad Leksykonem Obywatela brali ponadto udział pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skło- dowskiej w Lublinie. XIII Wprowadzenie Wszystkim Autorom Leksykonu pragniemy w tym miejscu serdecznie podziękować za wyrażoną chęć współpracy i trud, jaki ponieśli w procesie powstawania tej pozycji. Pragniemy również podziękować wszystkim pracownikom Wydawnictwa C. H. Beck w Warszawie, którzy brali udział w redakcji dzieła. W imieniu wszystkich Autorów wyrażamy nadzieję, że przekazywana dziś Czytelnikom pozycja sprosta ich oczekiwaniom. Prosimy też o opinie i uwagi dotyczące „Leksykonu Obywatela”. Przyjmiemy je z wdzięcznością i postaramy się o ich uwzględnienie w następnych wydaniach. Lublin, lipiec 2008 r. Sławomir Serain, Bogumił Szmulik Wykaz najważniejszych skrótów 1. Akty Prawa krajowego KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) CIC . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.1.1983 r. – Kodeks Prawa Kanonicznego promulgowany przez papieża Jana Pawła II konstytucją apostolską Sacrae disciplinae leges KKS . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. Nr 83, poz. 930 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KN . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Konstytucja RP . . ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost.) KP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. Nr 106, poz. 1148 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114 ze zm.) 2. Akty Prawa międzynarodowego CEFTA . . . . . . . . . Środkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu ECPT . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżające- mu Traktowaniu albo Karaniu EKPC . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności EKS . . . . . . . . . . . . Europejska Karta Społeczna GATS . . . . . . . . . . . Układ Ogólny w Sprawie Handlu Usługami GATT . . . . . . . . . . Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu JAE . . . . . . . . . . . . . Jednolity Akt Europejski KPP . . . . . . . . . . . . Karta Praw Podstawowych MPPOiP . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych MPPGSiK . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych TEWEA . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej TUE . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Unię Europejską TWE . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską TWWiS . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Węgla i Stali ZEKS . . . . . . . . . . . Zrewidowana Europejska Karta Społeczna X Wykaz najważniejszych skrótów 3. Organy, instytucje i organizacje międzynarodowe AfrBR . . . . . . . . . . Afrykański Bank Rozwoju ABR . . . . . . . . . . . . Azjatycki Bank Rozwoju ABW . . . . . . . . . . . Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego AW . . . . . . . . . . . . . Agencja Wywiadu COREPER . . . . . . Komitet Stałych Przedstawicieli EBC . . . . . . . . . . . . Europejski Bank Centralny EBI . . . . . . . . . . . . . Europejski Bank Inwestycyjny EBOR . . . . . . . . . . Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ECOFIN . . . . . . . . Rada ds. Gospodarki i Finansów EFOGR . . . . . . . . . Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa EFRR . . . . . . . . . . . (in. ERDF) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFS . . . . . . . . . . . . . (in. ESF) Europejski Fundusz Społeczny EFTA . . . . . . . . . . . Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu EKG . . . . . . . . . . . . Europejska Komisja Gospodarcza EMU . . . . . . . . . . . Unia Ekonomiczna i Monetarna EOG . . . . . . . . . . . . Europejski Obszar Gospodarczy ESBC . . . . . . . . . . . Europejski System Banków Centralnych ESW . . . . . . . . . . . . Europejski System Walutowy ETPC . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości EURATOM . . . . . . Europejska Wspólnota Energii Atomowej EUROJUST . . . . . Europejska Jednostka Współpracy Sądowej EUROPOL . . . . . . Europejski Urząd Policji EWG . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Gospodarcza EWO . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Obronna EWP . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Polityczna EWWiS . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Węgla i Stali FIFG . . . . . . . . . . . Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa GIF . . . . . . . . . . . . . Główny Inspektor Farmaceutyczny GIS . . . . . . . . . . . . . Główny Inspektor Sanitarny IPN . . . . . . . . . . . . Instytut Pamięci Narodowej ISAF . . . . . . . . . . . . Międzynarodowe Siły Wspierania Bezpieczeństwa KBWE . . . . . . . . . . Komitet Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie KE . . . . . . . . . . . . . Komisja Europejska KE-S . . . . . . . . . . . Komitet Ekonomiczno-Społeczny KOK . . . . . . . . . . . . Komitet Obrony Kraju KRRiT . . . . . . . . . . Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji KRS . . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Sądownictwa LPA . . . . . . . . . . . . Liga Państw Arabskich MFW . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Fundusz Walutowy MOP . . . . . . . . . . . Międzynarodowa Organizacja Pracy MTK . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Karny MTS . . . . . . . . . . . . Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości NATO . . . . . . . . . . Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego NBC . . . . . . . . . . . . Narodowe Banki Centralne NBP . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski NIK . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny OBWE . . . . . . . . . . Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie XI Wykaz najważniejszych skrótów ODCE . . . . . . . . . . Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD . . . . . . . . . . Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OEEC . . . . . . . . . . Europejska Organizacja Współpracy Gospodarczej OLAF . . . . . . . . . . . Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych ONZ . . . . . . . . . . . Organizacja Narodów Zjednoczonych OPA . . . . . . . . . . . . Organizacja Państw Amerykańskich PE . . . . . . . . . . . . . . Parlament Europejski PIP . . . . . . . . . . . . . Państwowa Inspekcja Pracy PKW . . . . . . . . . . . Państwowa Komisja Wyborcza RE . . . . . . . . . . . . . Rada Europy RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów RPD . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Dziecka RPO . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich (in. Ombudsman) RPP . . . . . . . . . . . . Rada Polityki Pieniężnej RUE . . . . . . . . . . . . Rada Unii Europejskiej SIS . . . . . . . . . . . . . System Informacyjny Schengen SN . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SPI . . . . . . . . . . . . . Sąd Pierwszej Instancji TK . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Stanu UE . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska UGiW . . . . . . . . . . Unia Gospodarcza i Walutowa UOKiK . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów URPLWMPB . . . . Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój- czych USC . . . . . . . . . . . . Urząd Stanu Cywilnego UZE . . . . . . . . . . . . Unia Zachodnioeuropejska WE . . . . . . . . . . . . . Wspólnota Europejska WHO . . . . . . . . . . . Światowa Organizacja Zdrowia WPZiB . . . . . . . . . Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa WSA . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny WTO . . . . . . . . . . . Światowa Organizacja Handlu ZUS . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4. Publikatory i czasopisma BiK . . . . . . . . . . . . . Bank i Kredyt Dz.U. . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz.UE . . . . . . Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Gl. . . . . . . . . . . . . . Glosa KH . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Historyczny KP . . . . . . . . . . . . . Kontrola Państwowa Krn. . . . . . . . . . . . . Księga Kronik KW . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Historyczny MriF . . . . . . . . . . . . Monitor Rachunkowości i Finansów PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PKD . . . . . . . . . . . . Polska Klasyfikacja Działalności PP . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Podatkowy PPH . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. . . . . . . . Prokuratura i Prawo XII Wykaz najważniejszych skrótów Prz. . . . . . . . . . . . . . Księga Przysłów PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rodz. . . . . . . . . . . . Księga Rodzaju Rz. . . . . . . . . . . . . . list do Rzymian Rzeczp. . . . . . . . . . Rzeczpospolita Sm. . . . . . . . . . . . . . Księga Samuela SST . . . . . . . . . . . . . Sosnowieckie Studia Teologiczne WPP . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy 5. Skróty a. . . . . . . . . . . . . . . . absolwent art. . . . . . . . . . . . . . artykuł CeTo . . . . . . . . . . . Centralne Tabele Ofert ds. . . . . . . . . . . . . . . do spraw EDG . . . . . . . . . . . . Ewidencja Działalności Gospodarczej ENA . . . . . . . . . . . . Europejski Nakaz Aresztowania EZIG . . . . . . . . . . . Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych GMP . . . . . . . . . . . Dobra Praktyka Wytwarzania Produktów Leczniczych HACCP . . . . . . . . . System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli in. . . . . . . . . . . . . . . inaczej jęz. . . . . . . . . . . . . . język k. . . . . . . . . . . . . . . karta kan. . . . . . . . . . . . . kanon KUL . . . . . . . . . . . . Katolicki Uniwersytet Lubelski łac. . . . . . . . . . . . . . łaciński m.in. . . . . . . . . . . . między innymi nast. . . . . . . . . . . . . następny (a, e) NFZ . . . . . . . . . . . . Narodowy Fundusz Zdrowia np. . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . numer pkt . . . . . . . . . . . . . punkt PNB . . . . . . . . . . . . Produkt Narodowy Brutto por. . . . . . . . . . . . . . porównaj r. . . . . . . . . . . . . . . . rok RDN . . . . . . . . . . . Rejestr Dłużników Niewypłacalnych s. . . . . . . . . . . . . . . . strona (y) SE . . . . . . . . . . . . . . Spółka Europejska siwz . . . . . . . . . . . . specyfikacja istotnych warunków zamówienia SPT . . . . . . . . . . . . Swoboda Przepływu Towarów SPU . . . . . . . . . . . . Swoboda Przepływu Usług t. . . . . . . . . . . . . . . . tom t.j. . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . to jest tłum. . . . . . . . . . . . tłumaczenie TOR . . . . . . . . . . . . tradycyjne środki własne tzn. . . . . . . . . . . . . . to znaczy UKSW . . . . . . . . . . Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego UMCS . . . . . . . . . . Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ust. . . . . . . . . . . . . . ustęp XIII Wykaz najważniejszych skrótów UW . . . . . . . . . . . . Uniwersytet Warszawski UWr . . . . . . . . . . . . Uniwersytet Wrocławski AT . . . . . . . . . . . . podatek od towarów i usług w. . . . . . . . . . . . . . . wiek ww. . . . . . . . . . . . . . wyżej wymieniony (a, e) zd. . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . ze zmianami
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon Obywatela
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: