Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00520 010124 10730809 na godz. na dobę w sumie
Leksykon bezpieczeństwa morskiego. 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Leksykon bezpieczeństwa morskiego. 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 294
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7519-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dynamicznie narastające zainteresowanie szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa — czego potwierdzeniem jest dynamiczny rozwój na wielu uczelniach, zarówno wojskowych, jak i cywilnych, nowego kierunku studiów, jakim jest Bezpieczeństwo Narodowe — oraz doświadczenia dydaktyczne będące udziałem członków zespołu autorskiego sprawiły, iż na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej zrodziła się inicjatywa opracowania publikacji, w której w sposób syntetyczny zawarte zostałyby definicje i terminy, które odnoszą się do szeroko pojmowanej problematyki bezpieczeństwa morskiego. Na rynku wydawniczym brak jest publikacji o takim właśnie charakterze.

Niniejsza praca kierowana jest zarówno do osób podejmujących w działalności naukowo-badawczej szeroko rozumianą problematykę bezpieczeństwa, jak i studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Truizmem wydaje się fakt, iż konieczne jest operowanie wspólnym aparatem pojęciowym przez różne środowiska podejmujące zbliżoną problematykę badawczą — świadomość ta była kolejnym powodem podjęcia opracowania niniejszej publikacji. Zespół autorski, przystępując do prac nad Leksykonem, uznał, że powinien zawierać on wybrane definicje i terminy z następujących obszarów tematycznych: strategii, polityki morskiej, bezpieczeństwa morskiego, bezpieczeństwa morskiego państwa, sił morskich, morskiej sztuki operacyjnej i taktyki, terminologii wojskowej, pojęć ogólnomorskich, prawa międzynarodowego, organizacji międzynarodowych oraz konwencji opracowanych przez te organizacje, inicjatyw zwiększających bezpieczeństwo morskie lub minimalizujących zagrożenia bezpieczeństwa morskiego, budownictwa okrętowego, hydrobudowli, szeroko pojmowanej problematyki przewozów morskich, bezpieczeństwa żeglugi i nawigacji, hydrografii, oceanografii oraz meteorologii. W trakcie prac nad niniejszą publikacją wzorowano się na Słowniku pojęć z zakresu bezpieczeństwa narodowego, który opracowany został przez zespół pracowników naukowych Akademii Obrony Narodowej. Dlatego też, podobnie jak w Słowniku pojęć z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w Leksykonie przyjęto konwencję prezentacji definicji lub wyjaśnienia pojęć w oparciu o różne materiały źródłowe, które obrazują różne sposoby podejścia do terminu podstawowego. Niektóre z pojęć scharakteryzowano w formie jednego zdania, inne natomiast wymagały znacznie szerszego omówienia. Definicje pojęć, które zacytowano, opatrzone są przypisem podającym źródło, zaś pozbawione takiego przypisu — są dziełem członków zespołu autorskiego Leksykonu. Wielkimi literami w haśle wyróżniono definicje uważane przez autorów pracy za najlepsze. Poszczególne pozycje składają się z hasła (tematu definicji lub pojęcia) oraz treści definicji lub pojęcia. Przedstawiono je w kolejności alfabetycznej.

Leksykon wzbogacony został o załącznik, w którym przedstawiono wybrane studia przypadków, dotyczące wydarzeń z ostatnich dekad. Stały się one ważnym materiałem źródłowym w różnego rodzaju pracach analitycznych z zakresu bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa morskiego państwa. Autorzy mają nadzieję, że oddany do rąk czytelnika Leksykon przyczyni się nie tylko do upowszechnienia terminologii z zakresu szeroko pojmowanego bezpieczeństwa morskiego, ale wpłynie na szersze wykorzystywanie ujednoliconego zbioru pojęć przez różne środowiska podejmujące problematykę bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa morskiego. Opracowujący niniejszy Leksykon autorzy świadomi są niedoskonałości powstałej publikacji, mają jednak nadzieję, że szeroka konsultacja środowiskowa przyczyni się do zgromadzenia szeregu uwag i sugestii, które pozwolą opracować kolejną, poprawioną edycję tego wydawnictwa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon bezpieczeństwa morskiego 100 podstawowych pojęć pod redakcją Tomasza Szubrychta Wydawnictwo C.H.Beck Leksykon bezpieczeństwa morskiego 100 podstawowych pojęć Polecamy nasze publikacje: D. Pyć, I. Zużewicz-Wiewiórowska (red.) LEKSYKON PRAWA MORSKIEGO. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ Encyklopedie i Leksykony KODEKS MORSKI Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Leksykon bezpieczeństwa morskiego 100 podstawowych pojęć Redakcja kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Redakcja naukowa: kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht Korekta: Agnieszka Jaworska Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński Książka dofinansowana przez Akademię Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte http://www.amw.gdynia.pl Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących i innych bez zgody posiadaczy praw autorskich. © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-7518-2 ISBN e-book 978-83-255-7519-9 Leksykon opracowany został przez zespół pracowników Akademii Marynarki Wojennej oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP pod kierownictwem kmdr. por. dr. inż. Tomasza SZUBRYCHTA w składzie: kmdr dr hab. Andrzej BURSZTYŃSKI kmdr dr hab. Dariusz BUGAJSKI kmdr por. dr inż. Jacek FABINIAK kmdr dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI kmdr por. dr Katarzyna KARWACKA kmdr dr hab. Krzysztof LIGĘZA kmdr por. dr Bartłomiej PĄCZEK kmdr por. dr Jerzy SEKUŁA W Leksykonie bezpieczeństwa morskiego wykorzystano również pojęcia i definicje zawarte w Słowniku pojęć z zakresu bezpieczeństwa narodowego (wydanie czwarte), który opracowany został przez zespół autorski pracowników Akademii Obrony Narodowej i Akademii Marynarki Wojennej pod kierownictwem płk. dr. hab. Jacka PAWŁOWSKIEGO. SpiS treści Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXIII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXXV Abandon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abisal (abysal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abordaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Advanced Logistic Support Site (ALSS) – rozwinięta baza zabezpieczenia logistycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcja ratownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akcja ratunkowa (obrony cywilnej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktywna bezkierunkowa pława radiohydroakustyczna . . . . . . . . . . . Akwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akwen głęboki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akwen niebezpieczny dla okrętu podwodnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akwen płytki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akwen podwyższonego ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akwen schronienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akweny o żywotnym znaczeniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alarm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alarm wachtowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alarmowanie w niebezpieczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alarmowe przemieszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amfibia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ammunition depots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amunicja biologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amunicja chemiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analiza operacyjno-techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Angaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antarktyka i jej wody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Architektura bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Area of Operations (AOO) – strefa operacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armed robbery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asymmetric threats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 8 8 8 8 8 VII Atak bez przygotowania/z niepełnym przygotowaniem . . . . . . . . . . . Atak z naprowadzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atak z pełnym wypracowaniem danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Awaria techniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Awaria wspólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Awaryjne zrzucanie min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bandera grzecznościowa (tania bandera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bardzo pilny ładunek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bareboat charter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bariera ZOP (rubież ZOP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barkas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barkowiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basen portowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Battle Damage Repair Facilities (BDRF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Batymetria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baza danych WECDIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baza morska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baza morska NATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Baza operacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Best available technology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo ekologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo energetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo kooperacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo militarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo morskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo morskie państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo morskie państwa śródlądowego . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo narodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo paliwowe państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo regionalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 13 14 14 14 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 20 21 21 21 SPIS TREŚCI Bezpieczeństwo wojskowe (militarne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczeństwo zbiorowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bieżąca informacja rozpoznawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Binarna amunicja chemiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bitwa morska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blokada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blokada morska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blue water navy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bojowa informacja rozpoznawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bojowe działania nawodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bojowy patrol lotniczy (dyżurowanie bojowe w powietrzu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BojowE środki parzące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bojowy środek trujący (BST) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bojowy załadunek sił desantu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bój morski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broker (shipbroker, agent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broń artyleryjska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broń artyleryjska lufowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broń artyleryjska lufowo-rakietowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broń artyleryjska morska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broń artyleryjska rakietowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broń biologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broń chemiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broń chemiczna zatopiona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broń jądrowa (ładunek jądrowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Broń masowego rażenia (BMR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brown water navy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brutto Registry Tonage (BRT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Budowla morska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bulk cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burzący niekierowany pocisk rakietowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burzący pocisk artyleryjski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cargo list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cargo manifest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cargo Ship Safety Construction Certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cel powierzchniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cel pozorny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 IX SPIS TREŚCI Cel rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cel strategiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cel/w celu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centre of gravity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centrum logistyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certificate of Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certificate of Registry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego . . . . . . . . . Certyfikat bezpiecznej obsady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certyfikat okrętowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemiczne i radiacyjne zespoły awaryjne (CHRZA) . . . . . . . . . . . . . . Chemiczny środek policyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHRZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ciągłość rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cisza radioelektroniczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Civil Military Cooperations (CIMIC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clean Sea Net . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COLREG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Combined operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Command of the sea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compensated gross tonnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Container ship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crisis Response Operations (CROs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Culmination point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Custom manifest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cytadela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cywilny statek współpracujący . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czarter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czarter na czas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czarter na podróż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czarter statku „gołego” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Czas samolikwidacji miny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Częstotliwość zabroniona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Częstotliwość zastrzeżona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Człowiek za burtą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dalba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dangerous Cargo Manifest (DCM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decisive point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X 30 30 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 32 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 37 38 38 38 SPIS TREŚCI Defence shipping authority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Demilitaryzacja (przestrzenna lub terytorialna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desant próbny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desanty pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detonacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detonator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Długość odcinka lądowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok pływający . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dok suchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dokładność rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doktryna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doktryna bezpieczeństwa państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doktryna morska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doktryna obronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doktryna połączona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doktryna sił zbrojnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doktryna wojenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doktryna wojskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doktryna wspólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dokument niejawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dowodzenie (wojskowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dowodzenie na szczeblu taktycznym (TACOM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dowódca sił desantu (dowódca sił lądujących) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dowódca zespołu sił lądowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dowództwo morskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dowództwo transportu morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dozory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Drobnicowiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dupleks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dzielność morska okrętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyplomacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyplomacja kanonierek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyplomacja morska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyplomacja morskiego przymusu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyplomacja prewencyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyżur bojowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Działania desantowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 38 39 39 40 40 40 40 40 41 41 41 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 48 XI SPIS TREŚCI Działania minowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Działania morskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Działania przeciwminowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Działania systematyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Działania wojenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Działania w ramach polityki morskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echo sonarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echolokacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echosonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efektywność działań przeciwminowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ekranoplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Element pola fizycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementy ruchu celu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronic Chart Display and Information (ECDIS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Electronic Navigational Chart (ENC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elektroniczna mapa nawigacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Element zadaniowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Embargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EMSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUSBSR – Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewakuacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewakuacja medyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewakuacja portu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewakuacja statków z portów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewakuacja środkami desantowymi (wycofanie desantowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exclusive Economic Zone (EEZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ferry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fire support group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fleet in being . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Floating base suport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flota forteczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flotylla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Force protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII 48 49 49 49 49 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 54 54 55 55 55 55 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 SPIS TREŚCI Formal Safety Assessment (FSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Formalna Ocena Bezpieczeństwa Morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forward Logistic Site (FLS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forward Maintenance and Repair (FMR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Freight manifest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaz musztardowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . General cargo ship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globalne mocarstwo morskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Głębokość peryskopowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Głębokość zanurzenia okrętu podwodnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Główne stanowisko dowodzenia (GSD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gospodarka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gospodarka morska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gospodarka narodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gospodarka obronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gospodarka wojskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gotowość bojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gotowość bojowa/„zagrożenie wojenne” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gotowość mobilizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Granica państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gross Tonnage (GT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa abordażowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa brzegowa marynarki wojennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa desantowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa eskortowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa kontrolno-inspekcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa min . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa taktyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa taktycznych działań pozornych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa transportowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa zabezpieczenia odcinka lądowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa wsparcia ogniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grupa zadaniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Guerre de course . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gunboat diplomacy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HELCOM (Komisja ochrony środowiska morskiego Morza Bałtyckiego – Komisja Helsińska) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hipoteka morska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 57 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 59 59 60 60 61 61 61 61 62 62 62 63 63 63 63 64 64 64 65 65 65 65 65 66 66 XIII SPIS TREŚCI Host Nation (HN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Host Nation Support (HNS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Host Nation Support Agreement (HNSA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Humanitarian operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydrografia morska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydrometeorologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Immunitet okrętu (lub innego statku państwowego używanego do celów niehandlowych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Implementacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indult morski („Dni Łaski”) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacja bezpieczeństwa morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infrastruktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infrastruktura bilateralna (dwustronna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infrastruktura krytyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infrastruktura narodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infrastruktura obronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infrastruktura obrony cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infrastruktura taktyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infrastruktura wojskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inicjatywa Krakowska przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inercjalny system nawigacyjny (INS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inne istotne interesy narodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inshore patrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inspekcja jednostki pływającej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalacje eksploatacyjno-remontowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalacje offshore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instrukcja przejścia morzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interes morski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interes narodowy (pań stwowy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Load Line Certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . International Tonnage Certificate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interoperacyjność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interoperacyjność sił . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iperyt siarkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iperyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jacht komercyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 68 69 69 70 70 70 71 71 71 72 72 72 72 73 73 73 73 73 74 74 74 75 75 75 75 76 SPIS TREŚCI Jednostka odległości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednostka szturmowych środków desantowo-przeprawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednostka zadaniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeniec wojenny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joint Amphibious Task Force . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joint operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joint Operations Area (JOA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kadłub miny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanał akustyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanał bojowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanał hydrodynamiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitan statku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitanat portu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kartografia morska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kasetowy niekierowany pocisk rakietowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katastrofa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katastrofa ekologiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Katastrofa naturalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kierowanie na szczeblu operacyjnym (OPCON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasa okrętu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasyfikacja okrętów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klasyfikacja prawna obszarów morskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Klęska żywiołowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kompatybilność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Komponent morski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konosament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontenerowiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrabanda morska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrabanda wojenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrakt „uśpiony” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrola morza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrola państwa portu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontrola ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza (KoPM) . . . . . Konwencja o Zakazie Broni Chemicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 76 76 77 77 77 77 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 80 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82 82 83 83 84 84 84 86 86 87 XV SPIS TREŚCI Konwój morski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koordynator krajowy systemu ostrzeżeń nawigacyjnych . . . . . . . . . . KoPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kryzys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kryzys międzynarodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwit kontrolny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwit sternika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kwit wydawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Landing group . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Landing site . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lead Nation (LN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liquefied Natural Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liquefied Petroleum Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . List gwarancyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lista ładunkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Locja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Locja działań minowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logistyczne zabezpieczenie mobilizacyjnego rozwinięcia sił zbrojnych (wojsk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logistyka narodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logistyka wojskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Long tonne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ład międzynarodowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ładunek jądrowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ładunki masowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Makler morski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manifest celny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manifest frachtowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manifest ładunkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manifest ładunków niebezpiecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maritime interdiction operations (MIO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maritime operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maritime power projection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MARPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marynarka wojenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Masowiec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVI 88 88 88 88 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 SPIS TREŚCI Medical Evacuation (MEDEVAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memorandum Paryskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Miejsce lądowania (lądowisko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mieszanina oleista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meteorologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowa Organizacja Morska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowa organizacja pozarządowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowe bezpieczeństwo militarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowe prawo humanitarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowe prawo morza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowe świadectwo pomiarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Międzynarodowe świadectwo wolnej burty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Migracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mila morska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Misje Petersberskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Misje Sił Zbrojnych RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobilność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mocarstwo morskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitoring środowiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Monitoring środowiska morskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morska działalność operacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morska informacja geoprzestrzenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morska mapa nawigacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morska operacja obronna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morska operacja zaczepna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morski list przewozowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morski statek handlowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morski teatr działań wojennych (MTDW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morskie działania minowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morskie operacje blokadowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morskie wody wewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morze pełne (sensu stricto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morze terytorialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multilateralizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multinational Integrated Logistic Medical (MILU/MIMU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Multinational Maritime Forces (MNMF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 96 96 96 96 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 99 100 100 100 100 101 101 101 101 102 102 102 102 102 103 103 104 104 105 106 106 106 XVII SPIS TREŚCI Nadbrzeżny dywizjon rakietowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Najlepsza dostępna technika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narodowa strategia wojskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narodowe elementy wsparcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narzędzia polityki morskiej państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Natężenie użycia sił . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . National Support Elements (NSEs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NATO assigned forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NATO earmarked forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NATO Expanded Task Force (NETF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NATO Task Force (NTF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NATO Task Group (NTG) – grupa zadaniowa NATO . . . . . . . . . . . . . . . Nawigacyjno-hydrograficzne zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naval Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS) . . . . . . . . . . . . . . Naval Forces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naval Forward Logistic Site (NFLS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Navy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Net Tonnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neutralizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neutralność wojenna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niebezpieczeństwo nawigacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nieograniczona wojna podwodna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nierozprzestrzenianie broni jądrowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Niezrównoważone siły morskie – zrównoważone siły morskie . . . . . N
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon bezpieczeństwa morskiego. 100 podstawowych pojęć
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: