Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00417 008137 11003657 na godz. na dobę w sumie
Leksykon etyki prawniczej 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Leksykon etyki prawniczej 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 492
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4570-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć to książka prezentująca podstawowe pojęcia z zakresu etyki prawniczej. Obecnie etyka prawnicza jest powszechnie wykładana na wydziałach prawa w Polsce. Jest również bardzo ważna podczas wykonywania zawodów prawniczych. Dlatego Leksykon kierujemy przede wszystkim do studentów prawa i praktyków. W związku z tym obejmuje on zarówno podstawowe pojęcia wspólne etyce wszystkich zawodów prawniczych, jak i charakterystyczne dla poszczególnych zawodów: adwokatów, komorników sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych oraz sędziów.
Leksykon będzie przydatny jednak również wszystkim, którzy chcą zapoznać się z podstawami etycznego działania prawników . Mamy na dzieję, że dla osób niemających na co dzień styczności z omawianą problematyką, Leksykon będzie ciekawą podróżą intelektualną. został przygotowany przez pracowników naukowych z różnych osrodków akademickich z całej Polski, w tym z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Część autorów jest również praktykami prawa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon etyki prawniczej 100 podstawowych pojęć Redakcja Paweł Skuczyński Sebastian Sykuna C.H. Beck Biblioteka Etyki Prawniczej Leksykon etyki prawniczej 100 podstawowych pojęć W sprzedaży z tej serii: red. M. Balcerzak, S. Sykuna LEKSYKON OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA red. E. Bagińska LEKSYKON PRAWA CYWILNEGO CZĘŚĆ OGÓLNA red. Jakub Stelina LEKSYKON PRAWA PRACY. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ, 2 wydanie red. A. Powałowski LEKSYKON PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO red. A. Powałowski LEKSYKON PRAWA OCHRONY KONSUMENTÓW red. S. Sykuna, J. Zajadło LEKSYKON PRAWA i PROTOKOŁU DYPLOMATYCZNEGO www.ksiegarnia.beck.pl Leksykon etyki prawniczej 100 podstawowych pojęć Redakcja Paweł Skuczyński Sebastian Sykuna Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2013 Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4569-7 ISBN e-book 978-83-255-4570-3 SPIS TREŚCI Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XI XIII AKSJOLOGIA ZAWODOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AKTYWIZM I PASYWIZM SĘDZIOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . APLIKANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ASESOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUTONOMIA (WOLA) KLIENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BARIERA INFORMACYJNA („CHIŃSKI MUR”) . . . . . . . . . . . . . BEZINTERESOWNOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEZSTRONNOŚĆ ARBITRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BEZSTRONNOŚĆ (OBIEKTYWIZM) PROKURATORA . . . . . . . BEZSTRONNOŚĆ SĘDZIOWSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNOTY ZAWODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZYNNOŚCI ZAWODOWE PRAWNIKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . DEONTOLOGIA ZAWODOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOBROWOLNOŚĆ MEDIACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOSKONALENIE ZAWODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETOS ZAWODOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETYKA ADWOKACKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETYKA AKADEMICKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETYKA DORADCY PRAWNEGO WŁADZ PUBLICZNYCH . . . ETYKA JAKO GRANICA WŁADZY PRAWNICZEJ . . . . . . . . . . . ETYKA KOMORNICZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETYKA KRYTYCZNA (METAETYKA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETYKA NORMATYWNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETYKA NOTARIALNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETYKA OPISOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETYKA PRAWNICZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETYKA PROKURATORSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETYKA RADCÓW PRAWNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETYKA SĘDZIOWSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETYKA STOSOWANA (PRAKTYCZNA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETYKA ZAWODÓW PRAWNICZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 17 25 31 34 36 37 43 47 52 55 61 62 64 66 70 75 79 84 91 96 98 101 107 109 113 120 126 141 143 V SPIS TREŚCI FUNKCJE ZAWODÓW PRAWNICZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GODNOŚĆ ZAWODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GORLIWOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HONOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMMUNITET FORMALNY (SĘDZIOWSKI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . IMMUNITET MATERIALNY (WOLNE ZAWODY) . . . . . . . . . . . INFORMACJA O USŁUGACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INFORMOWANIE KLIENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTEGRALNOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KLIENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KODEKS ETYCZNY PRAWNIKÓW EUROPEJSKICH . . . . . . . . KODEKSY ETYKI ZAWODOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOLEŻEŃSTWO ZAWODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONFLIKT INTERESÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONKURENCJA (NIEUCZCIWA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONSULTACJE Z KLIENTEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LOJALNOŚĆ OBROŃCY I PEŁNOMOCNIKA . . . . . . . . . . . . . . . NIEPOŁĄCZALNOŚĆ (INCOMPATIBILITAS) . . . . . . . . . . . . . . . . NIEZALEŻNOŚĆ SĄDÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIEZALEŻNOŚĆ WOLNYCH ZAWODÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBOWIĄZKI ZAWODOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA (UBEZPIECZENIOWA) . . . ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA . . . . . . . . . . . . . . . . ODPOWIEDZIALNOŚĆ MORALNA A ODPOWIEDZIAL- NOŚĆ PRAWNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OGLĘDNOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLUBOWNE ZAKOŃCZENIE SPRAWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . POMOC PRAWNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSTĘPOWANIE POZA SŁUŻBĄ (SŁUŻBA PUBLICZNA) . . . . POSTĘPOWANIE POZA WYKONYWANIEM ZAWODU (WOLNE ZAWODY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POWAGA URZĘDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POWŚCIĄGLIWOŚĆ SĘDZIOWSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POZYSKIWANIE KLIENTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRACA PRO BONO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRACOWNIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAWDOMÓWNOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 150 154 156 158 164 170 173 175 179 186 194 203 206 216 219 220 223 229 234 240 245 247 252 266 269 277 283 285 296 301 303 312 314 317 320 VI SPIS TREŚCI PRAWORZĄDNOŚĆ I JEJ STRZEŻENIE PRZEZ PROKURATORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZESZUKANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REKLAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RELACJA PRAWNIK-KLIENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REZYGNACJA ZE WSPÓŁPRACY (WYPOWIEDZENIE PEŁNOMOCNICTWA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROLE ZAWODOWE PRAWNIKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RZECZNIK DYSCYPLINARNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RZECZOWOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RZETELNOŚĆ PORAD PRAWNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RZETELNOŚĆ (SKRUPULATNOŚĆ) FINANSOWA . . . . . . . . . . SĄD DYSCYPLINARNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SŁUŻBA PUBLICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOLIDARNOŚĆ ZAWODOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SPRZECZNOŚĆ INTERESÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUMIENNOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYSTEM ZAWODÓW PRAWNICZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNICZYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAJEMNICA ZAWODOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TAKT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEORIA ETYKI SYTUACYJNEJ PRAWNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . TEORIA WIELOPŁASZCZYZNOWA ETYKI PRAWNICZEJ . . . TRADYCJE ETYKI PRAWNICZEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UCZCIWOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UMIAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WOLNE ZAWODY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYNAGRODZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYSTĄPIENIA PUBLICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASADY ETYKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAUFANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAWODY ZAUFANIA PUBLICZNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZBIEG NORM ETYKI ZAWODOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZGODA KLIENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZWROT ETYCZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326 330 331 335 339 342 345 354 360 362 366 376 379 382 384 387 389 391 396 400 407 412 414 416 419 423 434 437 439 449 455 459 461 467 VII SŁOWO WSTĘPNE Niniejszy „Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć” w zało- żeniu autorów i redaktorów ma być przede wszystkim lekturą, dzięki któ- rej chociaż częściowo zostaną uporządkowane pojęcia występujące w ety- ce prawniczej. Należy bowiem zauważyć, że w polskich kodeksach etyki zawodowej występuje tak duże nagromadzenie różnych zwrotów i pojęć odnoszących się do różnych instytucji, że czasami trudno dociec czy mamy do czynienia z synonimami, czy też z antonimami. Oczywiście „Leksykonu” nie należy utożsamiać z wyczerpującym kom- pendium etyki prawniczej. Tym niemniej w związku z występowaniem na polskim rynku wielu publikacji w tej materii, może on stanowić doskona- łe ich uzupełnienie. Zarówno autorom, jak i redaktorom w głównej mierze chodziło o syntetyczną i krótką prezentację najbardziej podstawowych po- jęć, które funkcjonują w tym zakresie. Obecnie etyka prawnicza jest już powszechnie wykładana na wydziałach prawa w Polsce. Warto jednak pamiętać, że staje się ona szczególnie ważna podczas wykonywania zawodów prawniczych. Dlatego też niniejszy „Lek- sykon” obejmuje zarówno podstawowe pojęcia wspólne etyce wszystkich zawodów prawniczych, jak i charakterystyczne dla poszczególnych zawo- dów: adwokatów, komorników sądowych, notariuszy, prokuratorów, rad- ców prawnych oraz sędziów. „Leksykon” może być przydatny szerokiemu kręgowi czytelników – są to zarówno studenci studiów prawniczych, jak i wszystkie osoby wykonujące którykolwiek z zawodów prawniczych. Mamy także nadzieję, że do tego grona dołączą osoby niemające na co dzień styczności z omawianą proble- matyką, jednakże dla których lektura „Leksykonu” będzie ciekawą podróżą intelektualną. „Leksykon” obejmuje stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 r. Redaktorzy Paweł Skuczyński Sebastian Sykuna IX AUTORZY Iwona Bogucka [I .B .] – doktor nauk prawnych, w przeszłości pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Członek Rady Fundacji Instytut Etyki Prawniczej, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Magdalena Glanc [M .G .] – asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, aplikant adwokacki Hubert Izdebski [H .I .] – profesor zwyczajny nauk prawnych, Kierownik Ka- tedry Historii Doktryn Politycznych i Prawnych Uniwersytetu Warszaw- skiego, Przewodniczący Rady Fundacji Instytut Etyki Prawniczej, adwo- kat, radca prawny Paweł Jabłoński [P .J .] – doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Teorii i Fi- lozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego Przemysław Kaczmarek [P .K .] – doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, Członek Rady Fun- dacji Instytut Etyki Prawniczej Krzysztof J. Kaleta [K .J .K .] – doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Filo- zofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego Anna Kalisz [A .K .] – doktor nauk prawnych, mediator sądowy Paweł Łabieniec [P .Ł .] – doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Członek Rady Fundacji Insty- tut Etyki Prawniczej, radca prawny Anna Machnikowska [A .M .] – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierow- nik Katedry Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny Katarzyna Mikołajczyk-Graj [K .M .-G .] – doktorantka w Katedrze Filozofii Pra- wa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego, aplikant radcowski Ewelina Mitręga [E .M .] – doktor nauk prawnych, radca prawny Oktawian Nawrot [O .N .] – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego Marcin Pieniążek [M .P .] – doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Teorii, Filozofii i Polityki Prawa Krakowskiej Akademii im . A .F . Modrzewskiego, Członek Rady Fundacji Instytut Etyki Prawniczej XI AUTORZY Paweł Skuczyński [P .S .] – doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Zarządu Fundacji Instytut Etyki Prawniczej Marek Smolak [M .S .] – profesor Uniwersytetu im . A . Mickiewicza w Pozna- niu, pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu im . A . Mic- kiewicza w Poznaniu Tomasz Stawecki [T .S .] – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskie- go, Członek Rady Fundacji Instytut Etyki Prawniczej, radca prawny Sebastian Sykuna [S .S .] – doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat Bartosz Wojciechowski [B .W .] – profesor Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Woje- wódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi Jerzy Zajadło [J .Z .] – profesor zwyczajny nauk prawnych, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakładu Praw Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego Marek Zirk-Sadowski [M .Z .-S .]– profesor zwyczajny nauk prawnych, Kierow- nik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego XII WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne AplKomR . . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 .12 .2007 r . w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej (Dz .U . Nr 244, poz . 1804 ze zm .) AplOgR . . . . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 .10 .2011 r . w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej (Dz .U . Nr 217, poz . 1292) BiegRewU . . . . . . . ustawa z 7 .5 .2009 r . o biegłych rewidentach i ich sa- morządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz .U . Nr 77, poz . 649 ze zm .) DGU . . . . . . . . . . . ustawa z 23 .12 .1988 r . o działalności gospodarczej (Dz .U . Nr 41, poz . 324 ze zm .) DiagLabU . . . . . . . ustawa z 27 .7 .2001 r . o diagnostyce laboratoryjnej DorPodU . . . . . . . . ustawa z 5 .7 .1996 r . o doradztwie podatkowym (t .j . Dz .U . (t .j . Dz .U . z 2004 r . Nr 144, poz . 1529 ze zm .) IzbAptU . . . . . . . . ustawa z 19 .4 .1991 r . o izbach aptekarskich (t .j . Dz .U . z 2011 r . Nr 41, poz . 213) z 2008 r . Nr 136, poz . 856 ze zm .) poz . 1708 ze zm .) IzbLekU . . . . . . . . ustawa z 2 .12 .2009 r . o izbach lekarskich (Dz .U . Nr 219, Karta Nauczyciela . . . . . ustawa z 26 .1 .1982 r . – Karta Nauczyciela (t .j . Dz .U . z 2006 r . Nr 97, poz . 674 ze zm .) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23 .4 .1964 r . – Kodeks cywilny (Dz .U . Nr 16, poz . 93 ze zm .) poz . 553 ze zm .) KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6 .6 .1997 r . – Kodeks karny (Dz .U . Nr 88, Kodeks CCBE . . . . Code of Conduct for Lawyers in the European Union (Ko- deks Etyki Prawników Europejskich) Kodeks Etyki Adwokackiej . . . . uchwała Nr 52/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 .11 .2011 r . w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej), uchwalonego przez NRA dnia 10 .10 .1998 r . (uchwała Nr 2/XVIII/98) ze zm . XIII WYKAZ SKRÓTÓW Kodeks Etyki Radcy Prawnego . . uchwała Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Rad- ców Prawnych z 28 .12 .2010 r . w sprawie ogłoszenia tek- stu jednolitego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego Kodeks Etyki Zawodowej Komornika . . . . . . uchwała Nr 53/1999 Krajowej Rady Komorniczej z 18 .11 .1999 r . ze zmianami wprowadzonymi uchwa- łą Nr 678/IV z 30 .6 .2010 r . oraz uchwałą Nr 889/IV z 13 .12 .2011 r . Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza . . . . . . uchwała Nr 19 Krajowej Rady Notarialnej z 12 .12 .1997 r . ze zm . – Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza KomorU . . . . . . . . ustawa z 29 .8 .1997 r . o komornikach sądowych i egze- kucji (t .j . Dz .U . z 2011 r . Nr 231, poz . 1376 ze zm .) Konstytucja RP . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 .4 .1997 r . (Dz .U . Nr 78, poz . 483 ze zm .) Konstytucja z 1952 r . . . . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 22 .7 .1952 r . (t .j . Dz .U . z 1976 r . Nr 7, poz . 36 ze zm .) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo- wych Wolności z 4 .11 .1950 r . (Dz .U . z 1993 r . Nr 61, poz . 284 ze zm .) KP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26 .6 .1974 r . – Kodeks pracy (t .j . Dz .U . z 1998 r . KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17 .11 .1964 r . – Kodeks postępowania cywilne- Nr 21, poz . 94 ze zm .) go (Dz .U . Nr 43, poz . 296 ze zm .) (Dz .U . Nr 89, poz . 555 ze zm .) (Dz .U . Nr 126, poz . 714 ze zm .) KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6 .6 .1997 r . – Kodeks postępowania karnego KRSU . . . . . . . . . . . ustawa z 12 .5 .2011 r . o Krajowej Radzie Sądownictwa KRSU z 2001 r . . . ustawa z 27 .7 .2001 r . o Krajowej Radzie Sądownictwa (t .j . Dz .U . z 2010 r . Nr 11, poz . 67 ze zm .) XIV WYKAZ SKRÓTÓW KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15 .9 .2000 r . – Kodeks spółek handlowych (Dz .U . Nr 94, poz . 1037 ze zm .) KSSPU . . . . . . . . . . ustawa z 23 .1 .2009 r . o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz .U . Nr 26, poz . 157 ze zm .) KwalZawU . . . . . . ustawa z 18 .3 .2008 r . o zasadach uznawania kwalifika- cji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz .U . Nr 63, poz . 394) LekWetU . . . . . . . . ustawa z 21 .12 .1990 r . o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (t .j . Dz .U . z 2009 r . Nr 93, poz . 767 ze zm .) MandU . . . . . . . . . ustawa z 9 .5 .1996 r . o wykonywaniu mandatu posła i se- MRPC . . . . . . . . . . Model Rules of Professional Conduct (Modelowe Reguły natora (t .j . Dz .U . z 2011 r . Nr 7, poz . 29 ze zm .) Postępowania Zawodowego) ObrFinU . . . . . . . . ustawa z 29 .7 .2005 r . o obrocie instrumentami finanso- wymi (t .j . Dz .U . z 2010 r . Nr 211, poz . 1384 ze zm .) OchrZdrTytU . . . . ustawa z 9 .11 .1995 r . o ochronie zdrowia przed na- stępstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz .U . z 1996 r . Nr 10, poz . 55 ze zm .) OdpDyscU . . . . . . ustawa z 3 .12 .1998 r . o odpowiedzialności dyscyplinar- nej sędziów, którzy w latach 1944‒1989 sprzeniewierzy- li się niezawisłości sędziowskiej (Dz .U . z 1999 r . Nr 1, poz . 1 ze zm .) OpłAdwR . . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 .9 .2002 r . w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz po- noszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz .U . Nr 163, poz . 1348 ze zm .) PGOLC . . . . . . . . . Principles to Guide the Office of Legal Councel (Zasady Po- stępowania Biura Doradztwa Prawnego) PrAdw . . . . . . . . . . ustawa z 26 .5 .1982 r . – Prawo o adwokaturze (t .j . Dz .U . z 2009 r . Nr 146, poz . 1188 ze zm .) PranPienU . . . . . . ustawa z 16 .11 .2000 r . o przeciwdziałaniu praniu pienię- dzy oraz finansowaniu terroryzmu (t .j . Dz .U . z 2010 r . Nr 46, poz . 276 ze zm .) PrawZagrU . . . . . . ustawa z 5 .7 .2002 r . o świadczeniu przez prawników za- granicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Pol- skiej (Dz .U . Nr 126, poz . 1069 ze zm .) XV WYKAZ SKRÓTÓW PrBank . . . . . . . . . . ustawa z 29 .8 .1997 r . ‒ Prawo bankowe (t .j . Dz .U . z 2012 r . poz . 1376 ze zm .) PrNot . . . . . . . . . . . ustawa z 14 .2 .1991 r . – Prawo o notariacie (t .j . Dz .U . ProkU . . . . . . . . . . ustawa z 20 .6 .1985 r . o prokuraturze (t .j . Dz .U . z 2011 r . z 2008 r . Nr 189, poz . 1158 ze zm .) Nr 270, poz . 1599 ze zm .) PrPostSądAdm . . ustawa z 30 .8 .2002 r . – Prawo o postępowaniu przed są- dami administracyjnymi (t .j . Dz .U . z 2012 r . poz . 270) PrSądAdm . . . . . . ustawa z 25 .7 .2002 r . – Prawo o ustroju sądów admini- stracyjnych (Dz .U . Nr 153, poz . 1269 ze zm .) PrSądPow . . . . . . . ustawa z 27 .7 .2001 r . ‒ Prawo o ustroju sądów po- wszechnych (Dz .U . Nr 98, poz . 1070 ze zm .) PrSądWoj . . . . . . . ustawa z 21 .8 .1997 r . ‒ Prawo o ustroju sądów wojsko- wych (t .j . Dz .U . z 2007 r . Nr 226, poz . 1676 ze zm .) PrSzkolWyż . . . . . ustawa z 27 .7 .2005 r . – Prawo o szkolnictwie wyższym RadcU . . . . . . . . . . ustawa z 6 .7 .1982 r . o radcach prawnych (t .j . Dz .U . (t .j . Dz .U . z 2012 r . poz . 572) z 2010 r . Nr 10, poz . 65 ze zm .) Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych . . uchwała Nr 9/2008 Naczelnej Rady Adwokackiej z 15 .3 .2008 r . ‒ Regulamin działania rzeczników dyscy- plinarnych Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej . . . . . uchwała Nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 .11 .2011 r . – Regulamin odbywania aplikacji adwo- kackiej Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej . . . . . uchwała Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Praw- nych z 17 .10 .2009 r . ze zm . – Regulamin odbywania aplikacji radcowskiej XVI WYKAZ SKRÓTÓW RoszczGrupU . . . . ustawa z 17 .12 .2009 r . o dochodzeniu roszczeń w postę- powaniu grupowym (Dz .U . z 2010 r . Nr 7, poz . 44) rozp . w sprawie organizacji aplikacji notarialnej . . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 .12 .2005 r . w sprawie organizacji aplikacji notarialnej (Dz .U . Nr 258, poz . 2169 ze zm .) RzeczPatU . . . . . . ustawa z 11 .4 .2001 r . o rzecznikach patentowych (t .j . Dz .U . z 2011 r . Nr 155, poz . 925) SamArchU . . . . . . ustawa z 15 .12 .2000 r . o samorządach zawodowych ar- chitektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz .U . z 2001 r . Nr 5, poz . 42 ze zm .) SamPielU . . . . . . . ustawa z 1 .7 .2011 r . o samorządzie pielęgniarek i położ- SCU . . . . . . . . . . . . ustawa z 21 .11 .2008 r . o służbie cywilnej (Dz .U . Nr 227, nych (Dz .U . Nr 174, poz . 1038) poz . 1505 ze zm .) SDGU . . . . . . . . . . ustawa z 2 .7 .2004 r . o swobodzie działalności gospodar- czej (t .j . Dz .U . z 2010 r . Nr 220, poz . 1447 ze zm .) SNU . . . . . . . . . . . . ustawa z 23 .11 .2002 r . o Sądzie Najwyższym (Dz .U . Nr 240, poz . 2052 ze zm .) StatKSSPR . . . . . . . rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 16 .4 .2009 r . w sprawie nadania statutu Krajowej Szkole Sądownic- twa i Prokuratury (Dz .U . Nr 65, poz . 550 ze zm .) TelewU . . . . . . . . . ustawa z 29 .12 .1992 r . o radiofonii i telewizji (t .j . Dz .U . z 2011 r . Nr 43, poz . 226 ze zm .) uchwała Nr 533 . . . uchwała Nr 533 Rady Ministrów z 13 .12 .1961 r . w sprawie obsługi prawnej przedsiębiorstw państwowych, zjedno- czeń oraz banków państwowych (M .P . Nr 96, poz . 406) Uchwała w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych . . . . uchwała Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z 6 .6 .2008 r . w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych XVII WYKAZ SKRÓTÓW ustawa zmieniająca PrAdw . . . . . . . . . . ustawa z 22 .5 .1997 r . o zmianie ustawy ‒ Prawo o adwo- katurze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz .U . Nr 75, poz . 471 ze zm .) ustawa zmieniająca PrSzkolWyż . . . . . ustawa z 18 .3 .2011 r . o zmianie ustawy – Prawo o szkol- nictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i ty- tule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz .U . Nr 84, poz . 455 ze zm .) WychTrzeźU . . . . . ustawa z 26 .10 .1982 r . o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t .j . Dz .U . z 2007 r . Nr 70, poz . 473 ze zm .) ZawPsychU . . . . . ustawa z 8 .6 .2001 r . o zawodzie psychologa i samorzą- dzie zawodowym psychologów (Dz .U . Nr 73, poz . 763 ze zm .) Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów . . . . . . . . uchwała Nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z 19 .2 .2003 r . – Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów ZNKU . . . . . . . . . . ustawa z 16 .4 .1993 r . o zwalczaniu nieuczciwej konku- rencji (t .j . Dz .U . z 2003 r . Nr 153, poz . 1503 ze zm .) ZryczPodU . . . . . . ustawa z 20 .11 .1998 r . o zryczałtowanym podatku do- chodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz .U . Nr 144, poz . 930 ze zm .) Instytucje ABA . . . . . . . . . . . . American Bar Association EEA . . . . . . . . . . . . Europejski Obszar Gospodarczy EOG . . . . . . . . . . . . Europejski Obszar Gospodarczy ETPC . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka EWG . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Gospodarcza GIIF . . . . . . . . . . . . Generalny Inspektor Informacji Finansowej KRRP . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Radców Prawnych KRS . . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Sądownictwa KSSiP . . . . . . . . . . . Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury NIK . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli NRA . . . . . . . . . . . Naczelna Rada Adwokacka XVIII WYKAZ SKRÓTÓW NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny OLC . . . . . . . . . . . . Office of Legal Counsel ONZ . . . . . . . . . . . Organizacja Narodów Zjednoczonych SN . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy UE . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska TK . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Stanu UOKiK . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Czasopisma i publikatory Dz .Urz . UOKiK . . Dziennik Urzędowy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów GP . . . . . . . . . . . . . Gazeta Prawna EML . . . . . . . . . . . . Emory Law Journal Jud . . . . . . . . . . . . . Judicature MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NP . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSAB . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ONSA WSA . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSNC . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNKW . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojsko- wa OSNP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OSNPG . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego wydawnictwo Pro- kuratury Generalnej OSN-SD . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Sąd Dyscyplinarny OTK-A . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, seria A OTK ZU . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Zbiór Urzę- dowy Pal . . . . . . . . . . . . . Palestra PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo Prok . i Pr . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sejmowy Rej . . . . . . . . . . . . . Rejent RP . . . . . . . . . . . . . . Radca prawny SI . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Stud . Soc . . . . . . . . Studia Socjologiczne XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon etyki prawniczej 100 podstawowych pojęć
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: