Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00083 009973 10705375 na godz. na dobę w sumie
Leksykon instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa - ebook/pdf
Leksykon instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 314
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-553-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon zawiera charakterystykę kilkudziesięciu instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa. W każdym haśle zostały podane podstawy prawne ich funkcjonowania, uprawnienia, organizacja oraz kompetencje niezbędne do zatrudnienia w nich.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa Radosław Krajewski Wydawnictwo C.H. Beck Leksykon instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa W sprzedaży: Urszula Kalina-Prasznic (red.) ENCYKLOPEDIA PRAWA, wyd. 4 Urszula Kalina-Prasznic (red.) MAŁA ENCYKLOPEDIA PRAWA Marek Maciejewski, Janina Elżbieta Kundera (red.) LEKSYKON MYŚLICIELI POLITYCZNYCH I PRAWNYCH, wyd. 2 Grzegorz Michalski LEKSYKON ZARZĄDZANIA FINANSAMI ZE SŁOWNIKIEM POLSKO-ANGIELSKIM I ANGIELSKO-POLSKIM Kinga Padzik LEKSYKON HRM. PODSTAWOWE POJĘCIA Z DZIEDZINY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI www.sklep.beck.pl Leksykon instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa Radosław Krajewski Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2007 Leksykon instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa Stan prawny: 1 marca 2007 r. Redakcja: Monika Pawłowska Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2007 Wydawnictwo C.H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Skład i łamanie: ERJOT STUDIO Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-7483-553-4 SPIS TREŚCI WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYKAZ SKRÓTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INNE SKRÓTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYKAZ LITERATURY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADWOKATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO . . . . . AGENCJA WYWIADU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIURO BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO . . . . . . . . . . BIURO OCHRONY RZĄDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE . . . . . . . . . . . . CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DORADCY PODATKOWI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GENERALNY INSPEKTOR INFORMACJI FINANSOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GENERALNY INSPEKTOR KONTROLI SKARBOWEJ . . . GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GŁÓWNY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO . . . GRUPA REAGOWANIA OPERACYJNO-MANEWROWEGO (MOBILNEGO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSPEKCJA FARMACEUTYCZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSPEKCJA HANDLOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA . . . . . . . . . . . . . . INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO . . . . . . . . . . . INSPEKCJA WETERYNARYJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . IZBY MORSKIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IZBY WYTRZEŹWIEŃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOLEGIUM DO SPRAW SŁUŻB SPECJALNYCH . . . . . . . KOMISJA PRAWA AUTORSKIEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KOMORNICY SĄDOWI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI . . . . . . . . . . V IX XI XVII XVIII XIX 1 8 13 17 18 21 27 28 32 34 37 39 40 42 46 50 54 56 59 65 68 72 74 75 79 SPIS TREŚCI KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRAJOWE CENTRUM INFORMACJI KRYMINALNYCH . . KRAJOWE CENTRUM SZKOLENIA KADR SĄDÓW POWSZECHNYCH I PROKURATURY . . . . . . . . . . . . KRAJOWY REJESTR KARNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRAJOWY REJESTR SĄDOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KURATORZY SĄDOWI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOTARIAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA . . . . . . . . . . . . . . . PAŃSTWOWA KOMISJA AKREDYTACYJNA . . . . . . . . . . . . PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA . . . . . . . . . . . . . . . . POLICJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLICYJNE IZBY DZIECKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA . . . . PROKURATURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RADCOWIE PRAWNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REJESTR ZASTAWÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RZECZNICY PATENTOWI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RZECZNIK KONSUMENTÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RZECZNIK PRAW DZIECKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH . . . . . . . . . . . . . . . . RZECZNIK UBEZPIECZONYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE . . . . . . . . . . SĄD NAJWYŻSZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SĄDY ADMINISTRACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SĄDY POLUBOWNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SĄDY POWSZECHNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SĄDY WOJSKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SCHRONISKA DLA NIELETNICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEJMOWA KOMISJA ŚLEDCZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SŁUŻBA KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO . . . . . . . . . . SŁUŻBA WIĘZIENNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SŁUŻBA WYWIADU WOJSKOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAŻ GRANICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAŻ LEŚNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI 82 86 88 91 94 97 103 109 114 120 126 128 131 137 138 143 151 158 159 163 165 167 171 175 178 183 190 193 208 214 215 219 222 229 232 239 SPIS TREŚCI STRAŻ ŁOWIECKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAŻ MARSZAŁKOWSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAŻ MIEJSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAŻ OCHRONY KOLEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAŻ PARKU NARODOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAŻ POŻARNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRAŻ RYBACKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRYBUNAŁ STANU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW . . URZĄD PATENTOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . ZAKŁADY POPRAWCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŻANDARMERIA WOJSKOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDEKS RZECZOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 244 246 249 251 252 255 258 263 265 268 270 273 275 277 281 VII WSTĘP Leksykon instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochro- ny prawa Radosława Krajewskiego wypełnia lukę na na- szym rynku literatury prawniczej. Niewątpliwie odczu- walny był brak tego rodzaju publikacji, mającej charakter encyklopedyczny, ale dotyczącej pewnego wycinka infor- macji o prawie i o instytucjach państwowych. Będzie on pożytecznym narzędziem w rękach nie tylko studentów prawa, ale również prawników praktyków i generalnie osób zainteresowanych problematyką instytucji publicz- nych, prawem regulującym ich funkcjonowanie, w szcze- gólności dla dziennikarzy i polityków różnego szczebla. Warto będzie do niego sięgać, by uzyskać lub sprawdzić pewne informacje, co do których przecież nigdy nie mo- żemy w stu procentach zaufać naszej pamięci. Lech Gardocki IX WPROWADZENIE Ochrona prawa i wymiar sprawiedliwości należą do kom- petencji wielu instytucji. Dotychczas w polskim piśmien- nictwie prawniczym wiadomości na ten temat prezen- towane były w podręcznikach i innych opracowaniach z zakresu ustroju organów ochrony prawa. Formuła lek- sykonu ma więc pewien walor nowatorski. Sprowadza się on również do tego, iż w publikacji opisano instytucje powstałe w ostatnim czasie (np. Centralne Biuro Anty- korupcyjne, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego), jak również istniejące dłużej, ale z różnych względów pomijane w innych pozycjach (m.in. Instytut Pamięci Narodowej czy też sejmową ko- misję śledczą). Ideą niniejszego opracowania jest ukazanie podstaw prawnych ustroju i funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa. Może ono więc służyć pomocą osobom z jakichkolwiek powodów zainteresowa- nych uzyskaniem lub pogłębieniem wiedzy w tym zakre- sie. W szczególności publikacja może być przydatna stu- dentom prawa i administracji, których programy studiów obejmują przedmiot z zakresu ustroju organów ochrony XI WPROWADZENIE prawnej, jak również praktykom wymiaru sprawiedliwo- ści i instytucji ochrony prawa. Opracowanie może być także użyteczne dla osób stykających się z tytułowymi podmiotami, tak w wymiarze osobistym, jak też medial- nym. Jest bowiem tak, iż różnorodny kontakt obywatela z instytucjami wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa jest nieunikniony, a codzienne przekazy informacyjne dotyczące ich aktywności to potwierdzają. Leksykon zawiera charakterystykę kilkudziesięciu in- sty tucji. Jego zakres tematyczny jest jednak wyrazem pew- nej subiektywnej konwencji, nie zaś niezmiennych stan- dardów, które po prostu w przedmiotowym zakresie nie istnieją. Scharakteryzowano więc te podmioty, których rola wydaje się być najistotniejsza. Opisu poszczególnych instytucji dokonano w podobny sposób. Mianowicie najpierw podano podstawy prawne ich funkcjonowania, następnie opisano kompetencje, or- ganizację oraz przesłanki zatrudnienia w nich. Na koń- cu wskazano strony internetowe instytucji, najczęściej ofi cjalne, a to w nadziei na to, iż Czytelnik zechce tam uzupełnić swą wiedzę. Wyjaśnienia przy tym wymagają pewne kwestie ogól- ne dotyczące problematyki opracowania. Dotyczą one teorii, pojęć oraz zagadnień metodologicznych z zakresu nauki o instytucjach wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa. Po pierwsze, zgodnie z utrwalonym w doktrynie pra- wa określeniem, wiedzę na temat tytułowych podmiotów określa się najczęściej mianem ustroju organów ochrony prawnej. Wydaje się jednak, że jest to określenie zawę- żające, gdyż podmioty te nie są tylko organami, lecz z uwagi na swój ustrój i kompetencje tworzą instytucje rozumiane jako podmioty o charakterze publicznym, zaj- mujące się sprawami określonego rodzaju. Za takim ro- zumowaniem przemawia również fakt, że wiele z tych in- stytucji ma swoje wewnętrzne organy, co wynika wprost z języka prawnego aktu normatywnego ich dotyczącego XII WPROWADZENIE (np. organami sądów powszechnych są ich prezesi, a jed- nym z organów samorządu adwokatury jest Naczelna Rada Adwokacka). Wydaje się zatem niezbyt czytelnym przyjęcie, że to organ ma swoje organy wewnętrzne. In- stytucja zaś jak najbardziej może je mieć. Problem ten uwidacznia się też i w tym kontekście, iż m.in. adwoka- tura, radcowie prawni i notariusze, będąc korporacjami zawodowymi, nie są organami. W konsekwencji, choć semantycznie określenia „instytucje” i „organy” nadal można traktować jako synonimy, to dla pewnej przejrzy- stości naukowej postulować można używanie pierwsze- go określenia. Druga kwestia to rozróżnienie sprawowania przez przed miotowe instytucje wymiaru sprawiedliwości i ochro- ny prawa. Wymiar sprawiedliwości to działalność po- legająca na rozstrzyganiu konfl iktów przede wszystkim po przez rozpoznawanie spraw w sądach. Natomiast ochro na prawa polega na podejmowaniu przez właściwe instytucje działań zmierzających do przestrzegania prawa przez podmioty do tego zobowiązane oraz w przypad- kach jego naruszenia. Wymiar sprawiedliwości speł nia więc często wtórną rolę wobec ochrony prawa, bowiem zaczyna funkcjonować w konkretnej sprawie wówczas, gdy ta ochrona okazała się nieskuteczna (np. sąd roz- poznaje sprawę karną, bowiem mimo prewencyjnych działań Policji doszło do popełnienia przestępstwa). Jednakże działania niektórych instytucji ochrony prawa następują niejako w następstwie wymiaru sprawiedli- wości (np. zadania Służby Więziennej dotyczą przede wszystkim osadzonych w zakładach karnych w następ- stwie skazania przez sądy na karę pozbawienia wolności, a czynności egzekucyjne komornika mogą opierać się na wyroku sądu zaopatrzonym w klauzulę wykonalności). Powiązanie jednych i drugich działań jest więc oczy wiste, ale ich rozróżnienie też jest konieczne. Po trzecie, instytucje wymiaru sprawiedliwości i ochro- ny prawa można grupować według różnych kryteriów. XIII WPROWADZENIE Mianowicie wyróżnia się sądy i trybunały (m.in. Sąd Naj wyższy, sądy powszechne, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu), naczelne instytucje ochrony prawa (np. Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofo- nii i Telewizji), prokuraturę i organy typu policyjnego (m.in. Służba Więzienna, Straż Ochrony Kolei), kor- poracje ochrony prawa (m.in. adwokatura, radcowie prawni, notariat) oraz pozostałe organy (np. sejmowa komisja śledcza). Jest też podział na instytucje konsty- tucyjne (m.in. Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich) i pozakonstytucyjne (np. prokuratura, Inspekcja Transportu Drogowego), który to podział opiera się na tym, czy ich byt prawny ma oparcie w usta- wie zasadniczej, czy też wyłącznie wynika z ustawy zwy- kłej. Ponadto większość z nich to podmioty państwowe (np. Najwyższa Izba Kontroli, Policja), a niektóre sa- morządowe (np. straż miejska). Niektóre z nich mają charakter centralny (np. Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Dziecka), inne zaś funkcjonują w wymiarze lokalnym (m.in. powiatowi rzecz nicy konsumentów, straże gmin- ne). Większość instytucji funkcjonuje na stałe (m.in. są- dy powszechne, Służba Więzienna), inne periodycznie (np. Krajowa Rada Sądownictwa), a jeszcze inne po- woływane są dla rozstrzygnięcia konkretnej sprawy (np. sejmowa komisja śledcza). Prócz tego część z nich tworzy wiele osób, co nadaje im przymiot kolegialnych (m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji), inne zaś są jednoosobowe (np. Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). Nie które z nich mają charakter wojskowy (m.in. Żan- darmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowe- go), a w konsekwencji pozostałe mają status podmiotów cywilnych. Ponadto, wyróżnić można instytucje, których funkcjonariusze używają podczas wykonywania czynno- ści określonego stroju (np. strojem urzędowym sędziego jest toga, a funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei mun- dur) bądź takiego stroju nie używają (np. inspektorzy XIV WPROWADZENIE Państwowej Inspekcji Pracy), choć kryterium to jest nie do końca przejrzyste, bowiem są i takie podmioty, których funkcjonariusze mogą występować tak w jed- nej, jak i w drugiej formie (np. prokurator w jednostce prokuratury nie używa togi, a w sądzie obowiązany jest do jej noszenia, czy też część policjantów wykonuje swoje czynności w umun durowaniu, a inni bez niego). Ostatnia kwestia natury ogólnej sprowadza się do za- łożenia, iż wiedza o instytucjach wymiaru sprawiedli wości i ochrony prawa ma charakter interdyscyplinarny. Mieści się ona bowiem w kanonie nauki prawa konstytucyjnego, ale również jest bliska innym dziedzinom prawa, zwłaszcza procesowego – karnego, cywilnego i administra cyjnego. Można zatem zastanawiać się, czy wraz z rozszerzaniem się katalogu tych instytucji, narastającym skomplikowa- niem ich kompetencji i wzajemnych zależności, nauko- wym i dydaktycznym zainteresowaniem ich problema- tyką, wiedza z tego zakresu nie powinna zyskać statusu odrębnej dyscypliny prawa. Radosław Krajewski XV WYKAZ SKRÓTÓW 1. Organy i instytucje ABW . . . . . . . Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego AW . . . . . . . . Agencja Wywiadu BBN . . . . . . . Biuro Bezpieczeństwa Narodowego BOR . . . . . . . Biuro Ochrony Rządu CBA . . . . . . . Centralne Biuro Antykorupcyjne CBŚ . . . . . . . Centralne Biuro Śledcze GIIF . . . . . . . Generalny Inspektor Informacji Finansowej GIKS . . . . . . Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej GINB . . . . . . Generalny Inspektor Nadzoru Budowlanego GIODO . . . . Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych GROM . . . . . Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego (Mobilnego) IPN . . . . . . . . Instytut Pamięci Narodowej KRK . . . . . . . Krajowy Rejestr Karny KRRiT . . . . . Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji KRS . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy KRSąd . . . . . Krajowa Rada Sądownictwa MON . . . . . . Minister Obrony Narodowej NSA . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny OSP . . . . . . . Ochotnicza Straż Pożarna PIP . . . . . . . . Państwowa Inspekcja Pracy PIS . . . . . . . . Państwowa Inspekcja Sanitarna PSR . . . . . . . Państwowa Straż Rybacka RPO . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich SG . . . . . . . . Straż Graniczna SKW . . . . . . . Służba Kontrwywiadu Wojskowego SN . . . . . . . . Sąd Najwyższy SOK . . . . . . . Służba Ochrony Kolei SW . . . . . . . . Służba Więzienna TK . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS . . . . . . . . Trybunał Stanu XVII WYKAZ SKRÓTÓW UDT . . . . . . . Urząd Dozoru Technicznego UOKiK . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ŻW . . . . . . . . Żandarmeria Wojskowa 2. Inne skróty ds. . . . . . . . . do spraw Dz.U. . . . . . . Dziennik Ustaw m.in. . . . . . . . między innymi m.st. . . . . . . . miasta stołecznego np. . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . numer PKD . . . . . . . Polska Klasyfi kacja Działalności poz. . . . . . . . pozycja r. . . . . . . . . . rok tekst jedn. . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . to jest tzw. . . . . . . . tak zwany (a, e) ul. . . . . . . . . . ulica ze zm. . . . . . ze zmianami XVIII WYKAZ LITERATURY Bodio J., Borkowski G., Demendecki T., Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Kraków 2005 Dmowski J., Jabłońska-Bonca J., Ochrona, pomoc i obsługa prawna, Koszalin 2000 Krajewski R., Organy ochrony prawnej. Zarys wykładu, Płock 2005 Organy i korporacje ochrony prawa, pod red. S. Sagana, Warszawa 2001 Prusak F., Organy ochrony prawnej, Warszawa 2003 Serafi n S., Szmulik B., Organy ochrony prawnej RP, Warszawa 2007 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon instytucji wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: