Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00506 010251 10729121 na godz. na dobę w sumie
Leksykon kryminologii. 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Leksykon kryminologii. 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 300
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7292-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon kryminologii prezentuje 100 podstawowych pojęć wykorzystywanych w kryminologii. Przedstawione w Leksykonie hasła stanowią odzwierciedlenie terminologii  utrwalonej w tradycji dyscypliny, stanowiąc pojęcia stricte kryminologicznie, ale też, w pewnym zakresie, są to pojęcia nauk pomocniczych kryminologii, których wybór w wykazie haseł Leksykonu został podyktowany ich specyficznym wykorzystaniem w badaniach kryminologicznych, mających wybitnie  interdyscyplinarny charakter. Kryterium wyboru haseł wyjaśnionych  w opracowaniu była przydatność dla podstawowego zapoznania z treścią i specyfiką przedmiotu, dająca niezbędne podstawy do samodzielnych poszukiwań ukierunkowanych na uzupełnienie interesujących problemów na gruncie literatury kryminologicznej oraz współpracujących z nią nauk. Z jednej strony, w opracowaniu znalazły się zatem treści, które mają charakter zasadniczy w świetle tradycji naukowo – dydaktycznej w kryminologii, z drugiej natomiast takie, które są nowe lub współcześnie nie mają większe znaczenie dla nauki lub praktyki.

Leksykon jest  adresowany do badaczy problematyki kryminologicznej, praktyków  prawa: sędziów, prokuratorów, adwokatów, kuratorów sądowych. Leksykon jest też pozycją szczególnie dedykowaną  studentom kierunków prawa, bezpieczeństwa, pedagogiki, psychologii, socjologii. Może być również przydatny w systemie szkolenia służb mundurowych (w tym przede wszystkim Policji oraz Służby Więziennej), służb socjalnych a także aplikantom sądowym, prokuratorskim, kuratorskim.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon kryminologii 100 podstawowych pojęć Małgorzata Kuć Wydawnictwo C.H.Beck Leksykon kryminologii 100 podstawowych pojęć Polecamy: M. Kuć KRYMINOLOGIA Skrypty Becka L. Wilk HAZARD. STUDIUM KRYMINOLOGICZNE I PRAWA Monografie Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl Leksykon kryminologii 100 podstawowych pojęć Małgorzata Kuć Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015 Redakcja: Dorota Wasilewska Korekta: Agnieszka Jaworska Wydawca: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7291-4 ISBN e-book 978-83-255-7292-1 SPIS TREŚCI IX Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wykaz wybranej literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII 1 5 9 10 12 14 15 18 21 24 25 28 30 31 32 34 35 36 37 39 42 45 47 53 53 55 57 59 61 AGRESJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALKOHOLIZM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANTROPOLOGIA KRYMINALNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BADANIA OSOBOPOZNAWCZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BANDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHARAKTEROPATIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHULIGAŃSTWO STADIONOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CIEMNA LICZBA PRZESTĘPSTW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMMUNITY POLICING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZYNNIK ANTYKRYMINOGENNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZYNNIK KRYMINOGENNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZYNNIK WIKTYMOGENNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEKRYMINALIZACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEMORALIZACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DEWIACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ETIOLOGIA KRYMINALNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FENOMENOLOGIA KRYMINALNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRYPSERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HANDEL LUDŹMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HAZARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INSTYTUCJE TOTALNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . „KARIERA PRZESTĘPCZA” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARTA PRAW OFIARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONTROLA SPOŁECZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONTRSOCJALIZACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KORUPCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRYMINALIZACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V SPIS TREŚCI KRYMINOGENEZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KRYMINOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LOMBROSO CESARE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . METODY I TECHNIKI BADAŃ W KRYMINOLOGII . . . . . . MODUS OPERANDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOTYW PRZESTĘPSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NARKOBIZNES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NARKOMANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NARKOTYKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIELETNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OFIARA PRZESTĘPSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OSOBOWOŚĆ DYSSOCJALNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OSOBOWOŚĆ PRZESTĘPCY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PARADYGMAT ANTYNATURALISTYCZNY W KRYMINOLOGII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PARADYGMAT HUMANISTYCZNY W KRYMINOLOGII . . PARADYGMAT NEOKLASYCZNY W KRYMINOLOGII . . . PARADYGMAT POZYTYWISTYCZNY (ANTROPOLOGICZNY) W KRYMINOLOGII . . . . . . . . . . . PATOLOGIA SPOŁECZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PEDOFILIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODKULTURA PRZESTĘPCZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREDESTYNACJA KRYMINALNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PREDYSPOZYCJA KRYMINALNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRIZONIZACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROFILAKTYKA KRYMINALNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROSTYTUCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZEMOC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZESTĘPCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZESTĘPCZOŚĆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZESTĘPCZOŚĆ „BIAŁYCH KOŁNIERZYKÓW” . . . . . . . . PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZESTĘPCZOŚĆ KOBIET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 69 77 78 80 82 83 85 88 92 96 98 100 103 104 106 108 109 111 113 116 119 123 129 131 132 132 134 135 140 142 143 146 148 152 VI SPIS TREŚCI PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZESTĘPCZOŚĆ NIEUJAWNIONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZESTĘPCZOŚĆ POWROTNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZESTĘPCZOŚĆ UJAWNIONA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZESTĘPCZOŚĆ WIĘZIENNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZESTĘPCZOŚĆ Z UŻYCIEM PRZEMOCY . . . . . . . . . . . . . PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZESTĘPSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSYCHOPATIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PUNITYWNE POSTAWY (PUNITYWNOŚĆ) . . . . . . . . . . . . . READAPTACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RESOCJALIZACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAMOBÓJSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEKTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOCJALIZACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOCJALIZACJA NIEPRAWIDŁOWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOCJOLOGIA KRYMINALNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SOCJOPATIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STRACH PRZED PRZESTĘPCZOŚCIĄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STYGMATYZACJA SPOŁECZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUICYDOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYNDROM PRESUICYDALNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYNDROM SZTOKHOLMSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYTUACJA KRYMINOGENNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEORIE KRYMINOLOGICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TERRORYZM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYPY BADAŃ W KRYMINOLOGII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TYPY PRZESTĘPCÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . URODZONY PRZESTĘPCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WIKTYMIZACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WIKTYMOGENNY POTENCJAŁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WIKTYMOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WINA OFIARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYKLUCZENIE SPOŁECZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 163 164 166 167 170 173 177 180 185 187 189 196 200 204 205 207 207 211 213 215 218 221 222 225 228 231 237 239 241 244 248 249 255 256 260 VII SŁOWO WSTĘPNE Leksykon kryminologii prezentuje 100 podstawowych pojęć wykorzy- stywanych w kryminologii . Zaprezentowane w Leksykonie hasła stanowią odzwierciedlenie ter- minologii utrwalonej w tradycji dyscypliny, stanowiąc pojęcia stricte kryminologicznie, ale też, w pewnym zakresie, są to pojęcia nauk po- mocniczych kryminologii, których wybór w wykazie haseł Leksykonu został podyktowany ich specyficznym wykorzystaniem w badaniach kryminologicznych, mających wybitnie interdyscyplinarny charakter . Wyjaśniane w Leksykonie hasła są ułożone w porządku alfabetycz- nym, ułatwiającym wyszukiwanie poszczególnych pojęć . Każde ha- sło, obok charakterystyki stanowiącej jego wyjaśnienie, zawiera także wykaz literatury pozwalającej na uzupełnienie i pogłębienie studiów z omawianej problematyki . Ponadto, wszystkie hasła Leksykonu zawie- rają odesłania do innych pojęć omówionych w Leksykonie, z którymi po- zostają w związku treściowym . Kryterium wyboru haseł wyjaśnionych w opracowaniu była przydat- ność dla podstawowego zapoznania z treścią i specyfiką przedmiotu, dająca niezbędne podstawy do samodzielnych poszukiwań ukierunko- wanych na uzupełnienie interesujących problemów na gruncie literatu- ry kryminologicznej oraz współpracujących z nią nauk . Z jednej strony, w opracowaniu znalazły się zatem treści, które mają charakter zasadni- czy w świetle tradycji naukowo-dydaktycznej w kryminologii, z drugiej natomiast takie, które są nowe lub współcześnie nie mają większego znaczenia dla nauki lub praktyki . Ograniczone ramy opracowania oraz charakter przekazu wyraża- nego formułą leksykonu zdecydowały o syntetycznej prezentacji pojęć, dając obraz specyfiki terminologicznej kryminologii, wyjaśnianej z jed- nej strony normatywnie, z uwzględnieniem przepisów prawa karnego, z drugiej – doktrynalnie, opierając się na bogatym dorobku badawczym kryminologii i dyscyplin wobec niej pomocniczych . Leksykon jest adresowany do badaczy problematyki kryminologicz- nej, praktyków prawa: sędziów, prokuratorów, adwokatów, kuratorów IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon kryminologii. 100 podstawowych pojęć
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: