Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00530 010392 10728187 na godz. na dobę w sumie
Leksykon prawa administracyjnego materialnego. 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Leksykon prawa administracyjnego materialnego. 100 podstawowych pojęć - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 352
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8012-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Leksykon prawa administracyjnego – materialnego zawiera 100 podstawowych pojęć i instytucji związanych z tą dziedziną prawa i mających zastosowanie do interpretacji obowiązujących przepisów prawnych – stanowiąc wprowadzenie do teorii (ogólnej problematyki) prawa administracyjnego – materialnego. Autorzy Leksykonu wyjaśniają: czym charakteryzuje się prawo administracyjno-materialne, na czym polega stanowienie,  stosowanie i przestrzeganie tego prawa, jakie są mechanizmy jego realizacji przez społeczeństwo i na rzecz społeczeństwa oraz jak kształtuje się – w świetle tego prawa – ochrona praw obywatelskich. Adresatami Leksykonu są studenci studiów prawniczych i administracyjnych oraz kierunków pokrewnych, a także aplikanci zawodów prawniczych. Leksykon może również zainteresować osoby zajmujące się praktyką prawniczą.

Leksykon przygotowali nauczyciele akademiccy Katedry Prawa Administracyjnego i Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz osoby współpracujące z tymi Katedrami:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Leksykon prawa administracyjnego materialnego 100 podstawowych pojęć pod redakcją Tomasza Bąkowskiego Krzysztofa Żukowskiego Wydawnictwo C.H.Beck Leksykon prawa administracyjnego materialnego 100 podstawowych pojęć Polecamy nasze publikacje z tej serii: red. Janina Ciechanowicz-McLean LEKSYKON OCHRONY ŚRODOWISKA, 2. wyd. red. Alina Wypych-Żywicka LEKSYKON PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZYCH, 2. wyd. red. Bogumił Szmulik, Sławomir Serafin LEKSYKON OBYWATELA red. Jakub Stelina LEKSYKON PRAWA PRACY. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ, 3. wyd. red. prof. dr hab. Janina Elżbieta Kundera, prof. dr hab. Marek Maciejewski LEKSYKON MYŚLICIELI POLITYCZNYCH I PRAWNYCH dr Radosław Krajewski LEKSYKON INSTYTUCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I OCHRONY PRAWA red. Andrzej Powałowski LEKSYKON PRAWA GOSPODARCZEGO PUBLICZNEGO, 3. wyd. www.ksiegarnia.beck.pl Leksykon prawa administracyjnego materialnego 100 podstawowych pojęć Pod redakcją Tomasza Bąkowskiego Krzysztofa Żukowskiego Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2016 Autorzy leksykonu: Tomasz Bąkowski (T.B.), Adam Bochentyn (A.B.), Mariusz Bogusz (M.Bog.), Eugeniusz Bojanowski (E.B.), Katarzyna Borówka (K.B.), Marcin Brzeski (M.Br.), Radosław Giętkowski (R.G.), Paulina Glejt (P.G.), Michał Miłosz (M.M.), Mikołaj Pułło (M.P.), Jakub H. Szlachetko (J.H.S.), Dominika Tykwińska-Rutkowska (D.T-R.), Karol Ważny (K.W.), Krzysztof Żukowski (K.Ż.). Recenzja: Ks. prof. dr hab. Sławomir Fundowicz Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Mateusz Kurman Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8011-7 ISBN e-book 978-83-255-8012-4 SPIS TREŚCI Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literatura podstawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX XIII XVII ADMINISTRACJA PUBLICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AKSJOLOGIA MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO . . AKT ADMINISTRACYJNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANALOGIA W MATERIALNYM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM . . CZYNNOŚCI FAKTYCZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CZYNNOŚĆ MATERIALNO-TECHNICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DECYZJA ADMINISTRACYJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DESTYNATARIUSZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOGMATYKA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-ADMINISTRACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUROPEIZACJA MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJ- NEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FORMY PRAWNE DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ . . . GENEZA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IGNORANTIA IURIS W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM . . . . . . . . . INFLACJA MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO . . . INFORMACJA PUBLICZNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTERES PRAWNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INTERES PUBLICZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JAWNOŚĆ DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ . . . . . . . . . . JEDNOSTKA JAKO ADRESAT NORM PRAWA ADMINISTRA- CYJNEGO MATERIALNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KARA ADMINISTRACYJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KLAUZULE GENERALNE W MATERIALNYM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KODYFIKACJA MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJ- NEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 7 9 12 16 18 24 29 32 36 39 44 46 50 56 58 61 63 67 70 73 78 81 85 86 V SPIS TREŚCI KOMPETENCJA MATERIALNOPRAWNA ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KONTROLA DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ . . . . KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEZ JEDNOSTKI NORM MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO . . . . . . . . . . . . . LEGISLACJA ADMINISTRACYJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUZY DECYZYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIĘDZYNARODOWE PRAWO ADMINISTRACYJNE . . . . . . . . . . . . MILCZENIE ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ . . . . . . . . . . MOC POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCA MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NADZÓR W MATERIALNYM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM . . . NAUKA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIE-AKT ADMINISTRACYJNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NORMY MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO . . . . . OBOWIĄZEK ADMINISTRACYJNOPRAWNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OBSZAR SPECJALNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEDNOSTKI Z TYTUŁU NIEPRZESTRZE- GANIA NORM MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJ- NEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OGŁASZANIE AKTÓW NORMATYWNYCH MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JAKO ADRESAT NORM MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO . . . . . . . . . . . . . ORZECZNICTWO SĄDOWE I JEGO FUNKCJE W REALIZACJI NORM MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO . . . . . . PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PLANY/PROGRAMY/STRATEGIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PODMIOT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSTANOWIENIE MATERIALNOPRAWNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAWA NABYTE/OCHRONA PRAW NABYTYCH . . . . . . . . . . . . . . PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 94 97 98 101 103 106 109 112 114 118 120 125 127 131 135 137 139 141 144 145 149 151 153 155 159 161 VI SPIS TREŚCI PRAWO DO DOBREJ ADMINISTRACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRAWO MIEJSCOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROCEDURY ADMINISTRACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PROMESA ADMINISTRACYJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRYWATYZACJA ZADAŃ PUBLICZNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZEDAWNIENIE W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM . . . . . . . . . . . PRZEPISY OGÓLNE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO . . . . . . . . . . . PRZESTRZEGANIE NORM MATERIALNEGO PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PRZEZ JEDNOSTKĘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRZESTRZENNY ZASIĘG OBOWIĄZYWANIA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO MATERIALNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PUBLICZNE PRAWA PODMIOTOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REJESTRY, EWIDENCJE I WYKAZY ADMINISTRACYJNE . . . . . . . . RZECZY PUBLICZNE/MAJĄTEK PUBLICZNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . SANKCJE ADMINISTRACYJNOPRAWNE WOBEC JEDNOSTKI . . . SĄDOWA KONTROLA STANOWIENIA PRAWA ADMINISTRA- CYJNEGO MATERIALNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SĄDOWA KONTROLA STOSOWANIA PRAWA ADMINISTRA- CYJNEGO MATERIALNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SFERY DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ . . . . . . . . . . . . . SPRAWA ADMINISTRACYJNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STANOWIENIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO MATERIAL- NEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STANY NADZWYCZAJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STATUTY   PODMIOTÓW ADMINISTRACJI   PUBLICZNEJ . . . . . . . . STOSOWANIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO MATERIAL- NEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . STOSUNEK ADMINISTRACYJNOPRAWNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUKCESJA W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM MATERIALNYM . . SYSTEMATYKA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO MATERIAL- NEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SYTUACJA ADMINISTRACYJNOPRAWNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SZCZEGÓLNE ORGANIZACJE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO MATERIALNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŚWIADCZENIA I CIĘŻARY PUBLICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ŚWIADECTWO, CERTYFIKAT, ATEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 171 176 183 185 191 193 198 200 203 207 212 215 220 223 226 231 234 239 244 249 252 255 259 264 267 268 270 VII SPIS TREŚCI UDZIAŁ PODMIOTÓW SPOZA SYSTEMU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W REALIZACJI PRAWA ADMINISTRACYJNEGO MATERIALNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UMOWA PUBLICZNOPRAWNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UPOWAŻNIENIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU ORGANU . . . . . . . . UPRAWNIENIE ADMINISTRACYJNOPRAWNE . . . . . . . . . . . . . . . . . UZNANIE ADMINISTRACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WIELOSTRONNE FORMY REALIZACJI PRAWA ADMINISTRA- CYJNEGO MATERIALNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WŁADZTWO ADMINISTRACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WSPÓŁDZIAŁANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ZE SPOŁECZEŃSTWEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYKŁADNIA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO MATERIAL- NEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYTYCZNE I ICH FUNKCJA W REALIZACJI PRAWA ADMINISTRACYJNEGO MATERIALNEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WYWŁASZCZENIE PRAWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZADANIE PUBLICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAKŁAD ADMINISTRACYJNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAKRES DZIAŁANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZASADY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO MATERIALNEGO . . . . ZAŚWIADCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZWROTY NIEDOOKREŚLONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZWYCZAJ W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM MATERIALNYM . . ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO MATERIALNEGO . . . . 273 276 278 281 284 288 293 295 297 300 301 304 308 315 316 319 321 323 325 VIII SŁOWO WSTĘPNE Leksykon prawa administracyjnego materialnego, określanego również mianem powszechnego prawa administracyjnego i prawa obywatelskiego, za- wiera 100 podstawowych pojęć i instytucji normatywnych związanych z dzie- dziną prawa, którą tworzy zespół norm prawnych, stanowiących o publiczno- prawnych uprawnieniach i obowiązkach obywateli i podmiotów zbiorowych (np . stowarzyszeń, przedsiębiorstw itp .) w państwie oraz określających kompe- tencje podmiotów (organów) administracji publicznej do władczego i organiza- torskiego oddziaływania na społeczeństwo . Pod pojęciem „prawo administra- cyjne materialne” kryje się wiele aktów normatywnych i przepisów prawnych, które regulują stosunki publicznoprawne w niemal wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego w państwie, wkraczając rów- nież w sferę stosunków międzynarodowych, a przedmiot i zakres prawnoad- ministracyjnej regulacji materialnej jest nie tylko niezwykle rozległy, ale także wewnętrznie zróżnicowany, zarówno z punktu widzenia adresatów norm praw- nych, jak i ze względu na treść regulacji prawnej . Poznaniu i zrozumieniu, co to jest i czym charakteryzuje się prawo administracyjne materialne, jak funkcjo- nuje w życiu publicznym oraz na czym polega jego realizacja przez społeczeń- stwo i przez administrację publiczną, służy – opracowana przez naukę prawa administracyjnego, na podstawie dorobku ogólnej teorii prawa i przy istotnym wpływie orzecznictwa sądowego – aparatura pojęciowa mająca zastosowanie do opisu, analizy i interpretacji obowiązujących przepisów i norm prawa admini- stracyjnego materialnego . Aparatura ta obejmuje dwie kategorie pojęć . Pierwszą kategorię tworzą poję- cia, których znaczenie jest wynikiem teoretycznego uogólnienia (niejako „wyję- cia przed nawias”) typowych (modelowych) instytucji normatywnych, charak- terystycznych dla prawa administracyjnego materialnego i wspólnych dla tego prawa jako całości . Mimo bowiem wielkiej liczby aktów normatywnych i różnic w przedmiocie regulacji prawnej, prawo administracyjne materialne stanowi jednolitą dziedzinę prawa, charakteryzującą się wspólnymi i typowymi – za- kodowanymi w przepisach prawnych – rozwiązaniami i instytucjami norma- tywnymi, niezależnie od tego, czy służą one regulacji prawnej, np . obowiązków podatkowych, spraw gospodarczych, ochrony zdrowia, czy bezpieczeństwa i porządku publicznego itd . Budowanie tego typu pojęć teoretycznych jest doko- nywane na podstawie szczegółowych (w dogmatycznym tego słowa znaczeniu) terminów i rozwiązań prawnych zawartych w ustawach i innych aktach norma- tywnych, regulujących poszczególne dziedziny życia publicznego . Przykładem takich pojęć wspólnych, właściwych prawu administracyjnemu materialnemu, jest pojęcie „obowiązku administracyjnoprawnego”, będące uogólnieniem róż- nych postaci obowiązków wynikających z norm tego prawa i skierowanych do IX SŁOWO WSTĘPNE obywateli i podmiotów zbiorowych . Również pojęcie „kontroli przestrzegania prawa przez jednostki” jest teoretycznym pojęciem zbiorczym, uogólniającym różne uprawnienia i obowiązki uczestników postępowania kontrolnego oraz różne postaci kontroli prowadzonej przez organy administracji publicznej wo- bec obywateli i podmiotów zbiorowych, np . kontroli podatkowej, sanitarnej, drogowej, inspekcji morskiej itd . Z kolei zaś przykładowo pojęcie „obszaru spe- cjalnego” jest związane z takimi instytucjami prawa pozytywnego, jak: obszar górniczy, park krajobrazowy, droga publiczna, czy port morski itp . Do drugiej kategorii pojęć, za pomocą których charakteryzuje się prawo administracyjne materialne należą pojęcia wspólne (uniwersalne) dla szeroko rozumianego prawa administracyjnego . W tradycyjnym ujęciu prawo admini- stracyjne (sensu largo) jest złożoną gałęzią prawa, w skład której wchodzą – obok powszechnie obowiązujących norm materialnych – także normy ustrojowe (re- gulujące ustrój administracji publicznej) oraz normy proceduralne (regulujące tryby prowadzenia i załatwiania spraw powierzonych administracji publicznej) . Do takich pojęć wspólnych, które swymi korzeniami sięgają ustaleń ogólnej teorii prawa i są stosowane do charakterystyki prawa administracyjnego jako całości, należą między innymi pojęcia: organu administracji publicznej, źródeł prawa administracyjnego, kontroli przestrzegania prawa, nadzoru, decyzji ad- ministracyjnej . Pojęcia te, z punktu widzenia prawa administracyjnego mate- rialnego, otrzymują jednak znaczenie szczególne – skonkretyzowane znaczenie materialnoprawne, odzwierciedlające specyfikę prawnoadministracyjnej regu- lacji materialnej (w odróżnieniu od regulacji ustrojowej i procesowej) np . poję- cie organu, źródła prawa, nadzoru, czy decyzji administracyjnej zdefiniowane w znaczeniu materialnym . Znając zaś materialnoprawne znaczenie owych pojęć, możemy je stosować – właśnie w takim, a nie innym (ustrojowym lub proceso- wym) znaczeniu – do opisu, analizy i interpretacji norm prawa administracyjne- go materialnego . Prezentowane w Leksykonie pojęcia traktować należy jako pojęcia – narzę- dzia za pomocą których można poznać i zrozumieć ogólne reguły funkcjono- wania (stanowienia, obowiązywania i realizacji) prawa administracyjnego ma- terialnego . Tworzą one tak zwaną część ogólną teoriopoznawczą, albo – mówiąc inaczej – część doktrynalną prawa administracyjnego materialnego i uznać je należy za podstawowy kanon wiedzy administracyjnomaterialnej . W Leksykonie nie przedstawiamy pojęć dogmatycznych, należących do tzw . części szczegółowej prawa administracyjnego materialnego, czyli pojęć i różnego rodzaju rozwiązań prawnych stosowanych w prawie pozytywnym i charaktery- stycznych dla ustaw i innych aktów normatywnych, regulujących poszczególne dziedziny życia publicznego np . dla prawa budowlanego, prawa ochrony śro- dowiska, prawa podatkowego, czy administracyjnego prawa osobowego . Tego typu pojęcia dogmatyczne z zakresu prawa administracyjnego materialnego są jednakże przez autorów Leksykonu wykorzystane – jako przykłady rozwiązań normatywnych – do prezentacji pojęć doktrynalnych . X SŁOWO WSTĘPNE Leksykon – w zamierzeniu autorów – ma przede wszystkim pełnić rolę prak- tycznego przewodnika i pomocy dydaktycznej w nauczaniu i poznaniu prawa administracyjnego materialnego . Należy również sądzić, że będzie on przydat- ny – ze względu na ścisłe związki prawa materialnego z prawem administra- cyjnym formalnym – w studiowaniu problematyki proceduralnej (procesowej), związanej z realizacją norm prawa administracyjnego materialnego . Za podstawowe źródło wiedzy na temat prawnoadministracyjnej regulacji materialnej należy uznać podręczniki, w których jest omawiana – w różnych ujęciach autorskich – problematyka prawa administracyjnego (sensu largo). Ich wykaz został zamieszczony na początku Leksykonu, z podziałem na podręcz- niki obejmujące część ogólną prawa administracyjnego materialnego (w więk- szości takich prac omawiane są również zagadnienia dotyczące prawa ustrojo- wego administracji publicznej, a czasami także postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego) oraz na wybrane opracowania podręcznikowe po- święcone części szczegółowej prawa administracyjnego materialnego . Literatura podana na zakończenie prezentowanego pojęcia obejmuje natomiast wybrane opracowania związane z tym pojęciem . Mogą one służyć dalszym, pogłębionym studiom nad problematyką prawa administracyjnego materialnego . Niniejsza publikacja powstała w wyniku wspólnej pracy zespołu autorskiego pracowników naukowo-dydaktycznych dwóch katedr: Katedry Prawa Admi- nistracyjnego oraz Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadmini- stracyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, posiadających równocześnie praktykę prawniczą w prezentowanej materii, a także autorów ściśle współpracujących z akademickim środowiskiem obu prawnoadministracyjnych katedr . W imieniu współautorów Leksykonu dziękujemy Redakcji Wydawnictwa C .H .Beck za sprawne przeprowadzenie procesu wydawniczego oraz za zacho- wanie wysokiego standardu edytorskiego . Szczególne podziękowania kieruje- my na ręce Pani Redaktor, dr Joanny Ablewicz, której zaangażowanie i ustawiczna piecza istotnie przyczyniły się do realizacji naszego zamierzenia . Gdańsk, wrzesień 2015 r . Krzysztof Żukowski Tomasz Bąkowski XI WYKAZ SKRÓTÓW 1. Źródła prawa EgzAdmU . . . . . . . ustawa z 17 .6 .1966 r . o postępowaniu egzekucyjnym w ad- ministracji (t .j . Dz .U . z 2014 r . poz . 1619 ze zm .) EKPC . . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (Dz .U . z 1993 r . Nr 61, poz . 284 ze zm .) InfDziałZad- PublU . . . . . . . . . . . ustawa z 17 .2 .2005 r . o informatyzacji działalności podmio- tów realizujących zadania publiczne (t .j . Dz .U . z 2014 r . poz . 1114) InfPublU . . . . . . . . ustawa z 6 .9 .2001 r . o dostępie do informacji publicznej KC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23 .4 .1964 r . – Kodeks cywilny (t .j . Dz .U . z 2014 r . (t .j . Dz .U . z 2014 r . poz . 782 ze zm .) KK . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6 .6 .1997 r . – Kodeks karny (Dz .U . Nr 88, poz . 553 KKS . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10 .9 .1999 r . – Kodeks karny skarbowy (t .j . Dz .U . Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 .4 .1997 r . (Dz .U . poz . 121 ze zm .) ze zm .) z 2013 r . poz . 186 ze zm .) Nr 78, poz . 483 ze zm .) poz . 1502 ze zm .) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26 .6 .1974 r . – Kodeks pracy (t .j . Dz .U . z 2014 r . KPA . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14 .6 .1960 r . – Kodeks postępowania administra- cyjnego (t .j . Dz .U . z 2013 r . poz . 267 ze zm .) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17 .11 .1964 r . – Kodeks postępowania cywilnego (t .j . Dz .U . z 2014 r . poz . 101 ze zm .) KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6 .6 .1997 r . – Kodeks postępowania karnego (Dz .U . Nr 89, poz . 555 ze zm .) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15 .9 .2000 r . – Kodeks spółek handlowych (t .j . Dz .U . z 2013 r . poz . 1030 ze zm .) KW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20 .5 .1971 r . – Kodeks wykroczeń (t .j . Dz .U . z 2015 r . poz . 1094 ze zm .) z 2015 r . poz . 613 ze zm .) OrdPodU . . . . . . . . ustawa z 29 .8 .1997 r . – Ordynacja podatkowa (t .j . Dz .U . PPSA . . . . . . . . . . . . ustawa z 30 .8 .2002 r . – Prawo o postępowaniu przed sąda- mi administracyjnymi (t .j . Dz .U . z 2012 r . poz . 270 ze zm .) PUSA . . . . . . . . . . . ustawa z 25 .7 .2002 r . – Prawo o ustroju sądów administra- cyjnych (t .j . Dz .U z 2014 r . poz . 1647) SamGminU . . . . . . ustawa z 8 .3 .1990 r . o samorządzie gminnym (t .j . Dz .U . z 2015 r . poz . 1515 ze zm .) XIII WYKAZ SKRÓTÓW SamPowiatU . . . . . ustawa z 5 .6 .1998 r . o samorządzie powiatowym (t .j . Dz .U . SamWojU . . . . . . . . ustawa z 5 .6 .1998 r . o samorządzie województwa (t .j . Dz .U . z 2015 r . poz . 1445 ze zm .) z 2015 r . poz . 1392 ze zm .) TFUE . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skon- solidowana, uwzględniająca zmiany wprowadzone Trak- tatem lizbońskim, Dz .Urz . UE C z 2012 r . Nr 326, s . 47) TUE . . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana, uwzględniająca zmiany wprowadzone Traktatem lizboń- skim, Dz .Urz . UE C z 2012 r . Nr 326, s . 13) 2. Publikatory i czasopisma An . UMCS . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska AUWr . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis BIP . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Informacji Publicznej CBOSA . . . . . . . . . . Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych EA . . . . . . . . . . . . . . Elektroniczna Administracja FK . . . . . . . . . . . . . . Finanse Komunalne GSP . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze KP . . . . . . . . . . . . . . Kontrola Państwowa KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Publicznego MI . . . . . . . . . . . . . . Miscellanea Iuridica MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OMT . . . . . . . . . . . . Organizacja – Metody – Technika ONSA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego ONSAiWSA . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wo- jewódzkiego Sądu Administracyjnego OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PiP . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PL . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PPiA . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPK . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Konstytucyjnego RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SP-E . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne ST . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny StP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze Wok . . . . . . . . . . . . . Wokanda WPP . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNUG . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego ZNUJ . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego XIV ZNUWr . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego ZNWPiAUG . . . . . Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Administracji Uni- wersytetu Gdańskiego WYKAZ SKRÓTÓW 3. Inne skróty CEiIDG . . . . . . . . . . Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospo- darczej Dz .U . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw ETPC . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka GIODO . . . . . . . . . . Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych GUS . . . . . . . . . . . . . Główny Urząd Statystyczny KRRiT . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji KRS . . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy NIK . . . . . . . . . . . . . Najwyższa Izba Kontroli NSA . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny PE . . . . . . . . . . . . . . Parlament Europejski RE . . . . . . . . . . . . . . Rada Europy RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów RPO . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy t .j . . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TSUE . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UOKiK . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny wyr . . . . . . . . . . . . . . wyrok z . . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zob . . . . . . . . . . . . . . zobacz XV LITERATURA PODSTAWOWA I. Prawo administracyjne materialne: część ogólna W. Albin (red.), Prawo administracyjne – administracja państwowa i postępowa- nie, Warszawa 1995 W. Bednarek (red.), Prawo administracyjne: podstawowe instytucje w świetle źró- deł prawa, doktryny i judykatury, Olsztyn 2002 L. Bielecki, P. Ruczkowski (red.), Prawo administracyjne: część ogólna, Warszawa 2011 J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2007 J. Boć, J. Jeżewski, Przewodnik do nauczania prawa administracyjnego, Wrocław 1977 J. Boć, T. Kuta, Prawo administracyjne: zagadnienia podstawowe, Warszawa 1984 E. Bojanowski, K. Żukowski (red.), Leksykon prawa administracyjnego. 100 pod- stawowych pojęć, Warszawa 2009 W. Brzeziński (red.), Prawo administracyjne: część ogólna, Kraków 1968 M. Chmaj (red.), Prawo administracyjne: część ogólna, Warszawa 2007 J. Cichoń, S. Szuster (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2007 W. Dawidowicz, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1978 W. Dawidowicz, Prawo administracyjne, Warszawa 1987 W. Dawidowicz, Wstęp do nauk prawno-administracyjnych, Warszawa 1974 M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjne- go, Warszawa 2010 2013 M. Domagała, A. Haładyj, S. Wrzosek (red.), Leksykon administratywisty, Radom W. Drobny, Prawo administracyjne, Warszawa 2012 J. Filipek, Prawo administracjne: instytucje ogólne. Cz. 1, Kraków 1995 J. Filipek, Prawo administracjne: instytucje ogólne. Cz. 2, Kraków 2001 A. Habuda, Prawo administracyjne: zagadnienia podstawowe, Wrocław 2006 R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, Warszawa 2015 R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, War- szawa 2012 R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 3, Europeizacja prawa administracyjnego, Warszawa 2014 R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 4, Wykładnia w prawie administracyjnym, Warszawa 2012 R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 5, Prawne formy działania, Warszawa 2013 R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 6, Podmioty administrujące, Warszawa 2011 XVII LItERatuRa POdStaWOWa R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2012 R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2013 R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, Warszawa 2013 R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, Warszawa 2014 R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 10, Sądowa kontrola administracji, Warszawa 2014 R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 11, Stosunek służbowy, Warszawa 2011 R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, t. 12, Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji, Warszawa 2010 E. Iserzon, Prawo administracyjne: podstawowe instytucje, Warszawa 1968 W. Jakimowicz (red.), Przewodnik po prawie administracyjnym, Warszawa 2013 A. Jaroszyński, M. Możdżeń-Marcinkowski (red.), Podstawy prawa administracyj- M. Jaroszyński, M. Zimmermann, W. Brzeziński, Polskie prawo administracyjne: nego, Warszawa 2014 część ogólna, Warszawa 1956 J. Jendrośka (red.), System prawa administracyjnego, t. 2, Wrocław 1977 M. Kania, Wprowadzenie do prawa administracyjnego, Katowice 2011 S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne: pojęcia i instytucje zasadnicze, G. Krawiec, Prawo administracyjne: skrypt dla studentów kierunku administra- M. Kulesza (red.), Materiały do nauki prawa administracyjnego (z orzecznictwa Poznań 1946 cja, Sosnowiec 2011 sądowego), Warszawa 1989 cyjnego, Warszawa 2004 XVIII K.W. Kumaniecki, J. Langrod, S. Wachholz, Zarys ustroju, postępowania i prawa administracyjnego, Kraków–Warszawa 1939 K.W. Kumaniecki, B. Wasiutyński, J. Panejko, Polskie prawo administracyjne w za- rysie, Kraków 1929 Warszawa 1985 T. Kuta (red.), Prawo administracyjne: funkcjonowanie układów podstawowych, J. Langrod, Instytucje prawa administracyjnego: zarys części ogólnej. Kraków I. Lipowicz (red.), Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warsza- Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 2009 Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego: działalność administracji, Warszawa 1948 wa 2010 2001 Z. Leoński we współpr. z R. Hauserem i A. Skoczylasem, Zarys prawa administra- LITERATURA PODSTAWOWA J. Łętowski, Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995 J. Łętowski, Prawo administracyjne: zagadnienia podstawowe, Warszawa 1990 H. Maurer, Ogólne prawo administracyjne, Wrocław 2003 M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, War- szawa 2012 Z. Niewiadomski (red .), Prawo administracyjne, Warszawa 2013 Z. Niewiadomski (red .), Prawo administracyjne: część ogólna, Warszawa 2002 E. Ochendowski, Prawo administracyjne: część ogólna, Toruń 2013 F. Ochimowski, Prawo administracyjne, Warszawa 1919 F. Ochimowski, Prawo administracyjne, t . 1, Warszawa 1926 F. Ochimowski, Prawo administracyjne, t . 2, Warszawa 1922 A. Okolski, Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obo- wiązującego w Królestwie Polskiem, t . 1, Warszawa 1880 A. Okolski, Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obo- wiązującego w Królestwie Polskiem, t . 2, Warszawa 1882 A. Okolski, Wykład prawa administracyjnego oraz prawa administracyjnego obo- wiązującego w Królestwie Polskiem, t . 3, Warszawa 1884 B. Orlik, A. Puczko (red .), Prawo administracyjne, Warszawa 2011 B. Orlik, A. Puczko (red .), Prawo administracyjne: repetytorium, Warszawa 2012 Polskie prawo administracyjne, cz . 1, L. Jastrzębski [et al .], Warszawa 1985 Polskie prawo administracyjne, cz . 2, L. Jastrzębski [et al .], Warszawa 1985 T. Rabska, J. Łętowski (red .), System prawa administracyjnego, t . 3, Wrocław 1978 Z. Rybicki, S. Piątek, Zarys prawa administracyjnego i nauki administracji, War- szawa 1988 szawa 1979 K. Sand (red .), Prawo administracyjne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, War- J. Sługocki, Prawo administracyjne, Kraków 2003 J. Służewski (red .), Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1995 J. Służewski, O. Bujko, K. Sobczak, Polskie prawo administracyjne, Warszawa 1961 M. Stahl (red .), Prawo administracyjne: pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2013 J. Starościak, Prawo administracyjne, Warszawa 1978 J. Starościak (red .), System prawa administracyjnego, t . 1, Wrocław 1977 J. Starościak, E. Iserzon, Prawo administracyjne, Warszawa 1963 P. Suwaj (red .), Prawo administracyjne: ćwiczenia, Warszawa 2008 P. Suwaj (red .), Prawo administracyjne, Warszawa 2008 B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2011 J. Szreniawski, Prawo administracyjne: część ogólna, Lublin 1994 J. Szreniawski, Wstęp do prawa administracyjnego: część ogólna, Lublin 1992 M. Szypliński, Zagadnienia prawa administracyjnego, Toruń 2012 E. Ura, Prawo administracyjne, Warszawa 2012 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Leksykon prawa administracyjnego materialnego. 100 podstawowych pojęć
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: